De campus als publiek domein - Rooilijn

rooilijn.nl

De campus als publiek domein - Rooilijn

Rooilijn Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Roeterseiland: van Complex naar Campus

P. 271

Complex is het zeker. Het Roeterseiland is een

wirwar van gebouwen die daar in de loop van

honderd jaar zijn neergezet. Het geeft onderdak

aan een veelheid van, weinig met elkaar delende,

faculteiten. Met het vertrek van de Bètafaculteiten

naar het Science Park komt daar verandering in.

Het Roeterseiland wordt een Gammacampus.

Rooilijn praat met de toekomstige gebruikers:

de decanen van de drie faculteiten, een

afgevaardigde van de Centrale Studentenraad en

de vice-voorzitter van het College van Bestuur. Het

gesprek gaat over de voordelen van het nieuwe

cluster, de voorwaarden voor een succesvolle

campus, de massaliteit van mensenstromen en

de kwaliteit van de gebouwen.

Het Gammacluster

De drie decanen zien veel in het

Gammacluster, zowel in de academische

meerwaarde als in de economies of

scale. Edgar du Perron, decaan van de

Rechtenfaculteit, ziet een directe en voor

de hand liggende relatie tussen rechten,

economie en sommige maatschappij- en

gedragswetenschappen. “Dat zijn deels

verwante studies. Ze hebben te maken met

prikkels en hoe mensen daarop reageren,

met de ordening van de samenleving.

Je ziet dat studenten de belangstelling

daarvoor vaak combineren. Daar ligt dus

voor het onderwijs een geweldige mogelijkheid.

Rechten is al lang niet meer alleen

een tekststudie; een studie van het heilige

boek, het wetboek. Het gaat in de moderne

rechtenstudie steeds meer om hoe regels

worden gemaakt en hoe ze in de praktijk

werken of niet werken, en dan komen we bij

de gedragswetenschappen. Het verbaast me

dat mijn eigen studentenraad ook inhoudelijk

tegen de verhuizing is. Vraag je aan de

individuele goede student: ‘Wat voor soort

opleiding zou je willen?’ dan zeggen de

meesten: ‘Wat recht, ethiek, beetje politicologie,

beetje economie en aan het eind van

de bachelor of in de master specialiseren,

dat lijk me nou hartstikke leuk.’ Dat kan

toch veel makkelijker als je bij elkaar zit.

‘Maar dat kan ook op afstand’, wordt dan

gezegd, ‘via internet en desnoods fiets je

een stukje’, maar zo werkt het in de praktijk

niet. De ontmoeting - het centrale thema

van het instellingsplan - is essentieel voor

de geboorte van spontane ideeën. Als die

ideeën er eenmaal zijn, kun je ze op afstand

uitwerken. Een relatie kan inderdaad op

internet tot bloei komen, via datingsites,

dat weten we. Maar het café is toch nog

steeds een veel effectievere methode. En

zo is het in de wetenschap ook.” De andere

twee decanen knikken instemmend.

De mogelijkheden voor samenwerking

zijn natuurlijk vele malen groter door

More magazines by this user
Similar magazines