De campus als publiek domein - Rooilijn

rooilijn.nl

De campus als publiek domein - Rooilijn

Rooilijn Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Broedmachine van de creatieve klasse

P. 282

en specifiek winkel aanbod… Ook het

plaatsen van voorzieningen in de plint

moet bijdragen aan een betere inrichting

van de campus van de UvA” (Meerjaren

Huisvestingsplan, 2008, p. 12). De plannen

voorzien in een verbetering van de

openbare ruimte: “Bij de planvorming

van het Roeterseilandcomplex wordt

uitgegaan van een hoger kwaliteitsniveau

van afwerking in de openbare ruimte”

(Meerjaren Huisvestingsplan, 2008, p. 12).

Ontmoeting en functiemenging

Geavanceerde steden moeten het hebben

van kennisintensieve activiteiten. In de (re)

productie van kennis spelen universiteiten

een grote rol. De plannen voor de herontwikkeling

van het Roeterseilandcomplex

passen in een perspectief van het aantrekkelijk

maken van de universiteit voor

een categorie van mobiele (aspirant-)

kenniswerkers. Met het nastreven van een

soort van campus tracht de UvA de quality

of place te verhogen en de opbrengsten

daarvan voor een deel te internaliseren.

Dat is allemaal heel mooi. De schitterende

verbouwing van het Kamerlingh

Onnes Gebouw van de Faculteit

Rechtsgeleerdheid van de Universiteit

Leiden heeft laten zien wat een kwaliteitsimpuls

kan betekenen voor studenten en

medewerkers. Ook mooi dat men inziet dat

ontmoetingen, gezochte en ongezochte,

een essentieel element vormen van een

universitaire gemeenschap. Dat daarmee

allerlei vormen van samenwerking tussen

de drie faculteiten zullen opbloeien, lijkt

me weer een typisch idee van managers

die van bovenaf kijken en geen flauw idee

hebben wat er nu eigenlijk op de werkvloer

speelt. “Hier is ook de wisselwerking

tussen de faculteiten onderling maximaal

mogelijk” (Meerjaren Huisvestingsplan,

2008 p. 6) heet het dan in even ronkend als

nietszeggend proza. Maar ach, het idee om

ontmoeting centraal te stellen is op zichzelf

goed. De gedachte om de functiemenging

op het REC verder door te voeren, moet

ook worden toegejuicht. Interessant zal

zijn om te zien hoe universiteitsfuncties en

andere functies in elkaar zullen grijpen.

Een bezoekje aan een Starbucks of een

grote boekhandel in een Amerikaanse

universiteitsstad waar veel gasten achter hun

laptop zitten te werken, toont de vervaging

van plekken om te werken of te studeren en

plekken om te consumeren, te ontspannen

en mensen te ontmoeten. Juist dit soort

plekken maken de omgeving van een

universiteit tot een aantrekkelijke plaats in

de stad.

Kanttekeningen

Toch zijn er nog belangrijke kanttekeningen

te maken bij de plannen voor het REC mede

vanuit het perspectief van het belang van

hoogopgeleiden voor de stad Amsterdam.

Het binnenhalen van studenten is heel

positief voor universiteit en voor de stad.

Zij maken mede een hele infrastructuur

van culturele en horecavoorzieningen

mogelijk. Maar voor de stad is het vooral

belangrijk om een deel van deze in potentie

mobiele groep ook een tijdje te behouden

na het afstuderen. Wat lijkt te ontbreken

zijn voorzieningen voor startende bedrijven,

zoals die wel zijn aangebracht in en

om het Sciencepark van de Faculteit der

Natuurwetenschappen, Wiskunde en

Informatica in de Watergraafsmeer. Dat de

Amsterdamse economie het vooral moet

hebben van bedrijvigheid in de zogeheten

creative industries met kleine bedrijven

in communicatie, (juridisch) advies en

reclame, is blijkbaar nog niet overal doorgedrongen.

Omdat juist ook de stad hiervan

More magazines by this user
Similar magazines