De campus als publiek domein - Rooilijn

rooilijn.nl

De campus als publiek domein - Rooilijn

Rooilijn Jg. 42 / Nr. 4 / 2009 Broedmachine van de creatieve klasse

P. 283

Sfeerimpressie van openbare ruimte op de Nieuwe Achtergracht (bron: ALLFORD HALL MONAGHAN MORRIS)

profiteert, zou het raadzaam zijn om met

de stad naar mogelijkheden te zoeken voor

ruimten waar starters hun eerste stappen

kunnen zetten. Een bredere en meer strategische

blik op het belang van broedmachine

van hoogopgeleiden voor Amsterdam zou

geen kwaad kunnen.

Los van de soms zelfs hemeltergende

taal, ‘ontmoetings- en leerfaciliteit’ en,

jakkes, ‘faciliteren van het ontmoeten’

(Meerjaren Huisvestingsplan, 2008, p.7) is

veel van wat in de plannen staat zinvol. Het

opknappen van de openbare ruimte op en

rond het Roeterseiland is hoognodig en

ook het meer transparant en open maken

van de universiteit verdient steun. Maar

bij de UvA zit het venijn doorgaans in de

uitvoering. Mooie plannen worden vaak

uiteindelijk door geldgebrek of ordinaire

klunzigheid om zeep gebracht. Dus eerst

maar eens zien en dan geloven.

Robert Kloosterman (R.C.Kloosterman@uva.nl) is als

hoogleraar economische geografie en planologie werkzaam

bij de Afdeling Geografie, Planologie en Internationale

Ontwikkelingsstudies aan de Universiteit van Amsterdam.

Literatuur

Armstrong, H.W., J. Darrall, R. Grove-White (1997) Maximising

the local economic, environmental and social benefits of a

university: Lancaster University, GeoJournal, jg. 41, nr. 4, p.

339-350

Bleaney M.F., M.R. Binks, D. Greenaway, G.V. Reed, and

D.K. Whynes (1992) What does a University add to its local

economy? Applied Economics, vol.24(03), p. 305-311

Felsenstein, D. (1996) The University in the Metropolitan

Arena: Impacts and Public Policy Implications, Urban

Studies, jg. 33, nr. 9, p. 1565-1580

Florida, R. (2002) The Rise of the Creative Class; and how it’s

transforming work, leisure, community and everyday life,

Basic Books, New York

Harris, R.I.D. (1997) The impact of the university of

Portsmouth on the local economy, Urban Studies, jg. 34, nr.

4, p. 605-626

Marlet, G. en C.M.C.M. van Woerkens (2004) Het economisch

belang van de creatieve klasse, Economische-Statistische

Berichten, jg. 89, nr. 4435, p. 280-283

Newlands, D. (2002) The contribution of universities to

regional economic development In: Y. Higano, P. Nijkamp, J.

Poot and K. van Wyk (Eds.) The Region in the New Economy:

An International Perspective, Ashgate Pub Ltd, Aldershot

Palmboom & van den Bout Stedenbouwkundigen bv. (2007)

Roeterseiland gebiedsontwikkeling

Scott, A.J. (2008) Social Economy of the Metropolis;

Cognitive-Cultural Capitalism and the Global Resurgence of

Cities, Oxford University Press, Oxford

Trip, J.J. (2007) Assessing quality of place: a comparative

analysis of Amsterdam and Rotterdam, Journal of Urban

Affairs, jg. 29, nr. 5, p. 501-517

Universiteit van Amsterdam (2008) Meerjaren

Huisvestingsplan, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

More magazines by this user
Similar magazines