De campus als publiek domein - Rooilijn

rooilijn.nl

De campus als publiek domein - Rooilijn

Rooilijn Jg. 42 / Nr. 4 / 2009

Inleiding: De plannen

Inleiding

De plannen

De Universiteit van Amsterdam (UvA) werkt aan de

clustering van haar faculteiten op vier plaatsen in de

stad. Met de oplevering van het Science Park in de

Watergraafsmeer komt het Bètacluster gereed. De

Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en

Informatica (FNWI) neemt er dit jaar haar intrek. Door

het vertrek van de FNWI komt op het Roeterseiland

een aantal gebouwen vrij. Deze worden de komende

jaren ingrijpend verbouwd zodat de gehele Faculteit

der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG)

en de Faculteit der Rechtsgeleerdheid (FdR) er kunnen

worden gehuisvest. Samen met de Faculteit Economie

en Bedrijfskunde vormen ze het Gammacluster. Door

deze schuifoperatie komt een aantal locaties op de

Oudemanhuispoort en het Binnengasthuisterrein vrij.

In dit Alfacluster wordt in de toekomst de Faculteit der

Geesteswetenschappen en de universiteitsbibliotheek

gehuisvest. Het vierde cluster, de Faculteit der

Geneeskunde, is het Academisch Medisch Centrum,

gesitueerd in Amsterdam Zuidoost.

De UvA heeft verschillende redenen om de faculteiten

te clusteren. De eerste reden is een financiële. De UvA

is op dit moment in vijfenzestig gebouwen gehuisvest,

met flinke beheerskosten tot gevolg. Elk gebouw heeft

bijvoorbeeld een portier nodig en moet apart worden

verwarmd. Door clustering van faculteiten kan het

beheer efficiënter worden georganiseerd. De UvA

wil jaarlijks niet meer dan twaalf procent van haar

budget besteden aan huisvesting. De solvabiliteit, de

verhouding tussen het eigen en het vreemd vermogen,

mag niet onder twintig procent zakken, zodat de

universiteit financieel gezond blijft. Als de UvA haar

huisvesting binnen deze uitgangspunten wil vormgeven

dan moet het aantal vierkante meters wat ze bezit en

beheert omlaag. Een tweede, eveneens belangrijke reden

is de mogelijkheid de samenwerking tussen verwante

disciplines te vergroten en gezamenlijke onderzoeks- en

onderwijsprogramma’s op te zetten. De studies Rechten

P. 234

Door de redactie

en Economie liggen bijvoorbeeld op tal van vlakken

sterk in elkaars verlengde. Als ze ondergebracht worden

op één locatie wordt het gemakkelijker om samen te

werken. Ten slotte biedt clustering meer flexibiliteit.

De studentenaantallen wisselen sterk per jaar en

zijn moeilijk voorspelbaar. In grotere gebouwen kan

makkelijker worden ingedikt en uitgedijt.

Het nieuwe Roeterseiland

Het Roeterseiland was vroeger het ‘afvalputje’ van de

grachtengordel. Het gebied heeft dienst gedaan als

afvalstort, industrieterrein en tramremise alvorens de

UvA zich er rond 1900 vestigde. In de jaren zestig en

zeventig zijn de gebouwen A, B en C gerealiseerd. Het

stedenbouwkundige plan uit die tijd is erg naar binnen

gekeerd. Daar komt met de nieuwe plannen verandering

in. De gebouwen B en C worden na verhuizing van de

FNWI verbouwd, zodat de FMG er haar intrek kan

nemen (2010-2013). Ook Psychologie, nu gehuisvest in

gebouw A, verhuist naar het verbouwde deel. Gebouw A

wordt vervolgens getransformeerd tot Rechtenfaculteit

(2014-2015). Gebouw I, de Diamantslijperij, wordt

gerenoveerd en uitgebreid (2010). Hier komt CREA, de

culturele organisatie van de UvA, in.

De schuifoperatie moet een nieuw karakter geven aan

het Roeterseiland. Van een van de buurt afgesloten

rommelig geheel van gebouwen, wordt het gebied

getransformeerd tot stedelijk studie- en werkgebied,

onderdeel van de buurt. Eén van de belangrijkste

onderdelen van de plannen is de opwaardering van de

Nieuwe Achtergracht tot centrale as van het gebied. Aan

de gracht komen de hoofdingangen van de universiteit

en op de begane grond komen horeca en commerciële

voorzieningen. In het deel van gebouw B boven de

gracht wordt een grote opening gemaakt, zodat er een

ruimtelijke relatie tot stand komt met het achterliggende

gebied. Ook de komst van CREA draagt bij aan het

stedelijke karakter van het gebied. Het is nadrukkelijk

More magazines by this user
Similar magazines