De campus als publiek domein - Rooilijn

rooilijn.nl

De campus als publiek domein - Rooilijn

Rooilijn

Recensie

Els Beukers

De universiteit als

ontwikkelaar

Jg. 42 / Nr. 4 / 2009

Wiewel, Wim & David C. Perry (eds.)

(2008) Global universities and urban

development. Case studies and analysis,

Lincoln Institute of Land Policy,

Cambridge, MA, 384 p.,

ISBN 978-0-7656-2040-8, $39,95

Waar een universiteit is, zijn studenten,

bevinden zich cafés, ontmoetingsplekken,

copyshops, andere

dienstverleners en is er vraag naar

studentenhuisvesting. Universiteiten

zijn door hun omvang en karakter

duidelijk aanwezig in de stad of regio,

maar deze aanwezigheid is rond sommige

universiteiten duidelijker dan bij

andere. De universiteit en campus van

de Universiteit van Wageningen zijn

bijvoorbeeld zeer dominant in de stad,

terwijl de binnenstedelijke faculteiten

van de Universiteit van Amsterdam

vrijwel geruisloos opgaan in het stedelijke

leven. Voor de publicatie Global

universities and urban development

hebben de redacteuren Wim Wiewel en

David Perry van het Lincoln Institute of

Land Policy een internationale oproep

gedaan aan auteurs om in te gaan op

de relatie tussen de ontwikkeling van

universiteiten en steden.

Dat de aanwezigheid van een universiteit

invloed heeft op het (internationaal)

functioneren van een stad en de stedelijke

economie is volgens de redacteuren

al uitgebreid beschreven, maar

niet hoe deze relatie precies werkt.

De universiteit wordt in toenemende

Recensie

mate gezien als een maatschappelijke

speler die naast een rol bij kennisontwikkeling

ook een sociale, culturele en

economische rol heeft. Gesuggereerd

wordt dat een universiteit een internationale

invulling geeft aan idealen als

democratie, tolerantie, de ontwikkeling

van menselijk kapitaal en gelijke kansen

voor verschillende sociale klassen. Ook

een internationaal concurrerende regionale

en stedelijke economie is gebaat bij

kennisontwikkeling op universiteiten. Bij

de fysieke uitbreiding van een universiteit

zou de mogelijkheid bestaan om de

aanwezigheid en invloed van de universitaire

cultuur strategisch in te zetten

en zo het stedelijke leven te beïnvloeden

en de internationale concurrentiepositie

van de stad te vergroten.

In de casestudies wordt echter duidelijk

dat ontwikkeling en uitbreiding van

universiteiten bij uitstek door pragmatische

redenen worden gedreven als

financiering en de beschikbare ruimte.

P. 296

Ook de expansiedrift van universiteiten

komt voornamelijk door demografische

groei. In hoeverre ideeën over gelijkheid

en toegankelijkheid van het hoger

onderwijs daarbij een rol spelen, komt

in de casestudies minimaal aan de orde.

Wel geven de casestudies vanuit elf

verschillende landen een variatie op wat

er komt kijken bij lokale vastgoedontwikkeling.

Daarbij is de ontwikkeling van een

universiteit bijzonder vanwege de vele

betrokken publieke en private partijen.

Om de diversiteit van de casestudies te

ondervangen is het boek ingedeeld in

vijf delen. Naast een goed leesbare en

informatieve introductie en conclusie

(delen I en V) bestaat het boek uit ‘The

university, the devolving state, and

development’ (deel II), ‘The university as

a zone of development’ (deel III) en ‘The

university and the contested city’ (deel

IV). In deel II komen casestudies aan de

orde uit Helsinki (Finland), Lüneburg

(Duitsland), Aberdeen, Dundee (beide

Schotland) en Tokio (Japan) met als

gemeenschappelijke deler de invloed van

een terugtredende overheid en de explosieve

toename van het aantal studenten

die de ontwikkeling van de universiteit

bepalen. Universiteiten kregen in de

jaren zestig en zeventig van de vorige

eeuw een grotere toestroom studenten te

verwerken als gevolg van de babyboom

en de toegenomen welvaart.

De behoefte aan uitbreiding van

bestaande historische universiteiten en

de oprichting van nieuwe universiteiten

om de stroom studenten op te vangen

kan vanuit financieel oogpunt niet in de

dure binnenstad worden gerealiseerd.

Universiteiten worden geconfronteerd

More magazines by this user
Similar magazines