23.09.2013 Views

Zomerfeest - Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving

Zomerfeest - Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving

Zomerfeest - Buurtvereniging Kerkehout en Omgeving

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

1,5,6,7 <strong>en</strong> 8


Leo Groe070neweg<strong>en</strong> 5178124<br />

Jon Bakker 070-<br />

5142577<br />

Marijke v.d<br />

Hulst<br />

Bas v.d.<br />

Hulst<br />

Kitty Oosterveer<br />

Thijs Broekarts<br />

Peter<br />

Jongkind<br />

Carla van<br />

der Ham<br />

070-<br />

5179343<br />

06-<br />

28783406<br />

06-<br />

24745672<br />

06-<br />

52642351<br />

070-8871188<br />

Met de start van het <strong>Zomerfeest</strong> begint<br />

ook de loterijverkoop, tijd<strong>en</strong>s de zomerfeestdag<strong>en</strong><br />

kunt u de lot<strong>en</strong> kop<strong>en</strong> á<br />

€.1,00.<br />

De lot<strong>en</strong> kunt u kop<strong>en</strong> bij de muntverkoop<br />

in de feestt<strong>en</strong>t <strong>en</strong> ook bij de vrijwilligers die<br />

er op gezette tijd<strong>en</strong> mee rond lop<strong>en</strong> in <strong>en</strong><br />

vlakbij de feestt<strong>en</strong>t.<br />

Tijd<strong>en</strong>s de gehele feestweek zal er in de<br />

feestt<strong>en</strong>t muziek word<strong>en</strong> gedraaid.<br />

De <strong>Zomerfeest</strong>commissie handhaaft str<strong>en</strong>ge<br />

regels t<strong>en</strong> aanzi<strong>en</strong> van het beëindig<strong>en</strong><br />

van de feestdag. Sluitingstijd<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> dan<br />

ook strikt word<strong>en</strong> nageleefd.<br />

De <strong>Buurtver<strong>en</strong>iging</strong> <strong>Kerkehout</strong> & <strong>Omgeving</strong><br />

is niet verantwoordelijk voor het verliez<strong>en</strong>,<br />

kwijtrak<strong>en</strong>, of beschadigd rak<strong>en</strong><br />

van voorwerp<strong>en</strong> <strong>en</strong> goeder<strong>en</strong> van derd<strong>en</strong><br />

voor <strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s de activiteit<strong>en</strong> van de <strong>Zomerfeest</strong><strong>en</strong>.<br />

Het meedo<strong>en</strong> aan activiteit<strong>en</strong><br />

gebeurt geheel op eig<strong>en</strong> risico van de<br />

deelnemer(s) of deelneemster(s).<br />

Elke aanspraak op verantwoordelijkheid<br />

van K&O wordt op voorhand afgewez<strong>en</strong>.<br />

Alle g<strong>en</strong>oemde tijd<strong>en</strong>, prijz<strong>en</strong> <strong>en</strong> programmaonderdel<strong>en</strong><br />

zijn onder voorbehoud van<br />

typefout<strong>en</strong> <strong>en</strong> wijziging<strong>en</strong>. Aan de publicaties<br />

kunn<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> recht<strong>en</strong> in welke vorm<br />

dan ook word<strong>en</strong> ontle<strong>en</strong>d.<br />

2


Voorwoord<br />

Nog e<strong>en</strong> paar wek<strong>en</strong> <strong>en</strong> het <strong>Zomerfeest</strong> 2013<br />

gaat weer van start. Zaterdag 1 Juni beginn<strong>en</strong><br />

we in de ocht<strong>en</strong>d met de rommelmarkt in het<br />

buurtc<strong>en</strong>trum <strong>en</strong> in de avond is er voor de jeugd<br />

de Mystery Night. Op maandag 3 Juni zal de<br />

feestt<strong>en</strong>t in de Agathastraat neergezet word<strong>en</strong>,<br />

waarna deze door de vrijwilligers ingericht gaat<br />

word<strong>en</strong>.<br />

Op wo<strong>en</strong>sdagmiddag gaat de feestweek van<br />

start.<br />

Voordat het zover is, zal er heel veel werk verzet<br />

moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong> om de t<strong>en</strong>t zo feestelijk mogelijk<br />

in te richt<strong>en</strong> <strong>en</strong> klaar te mak<strong>en</strong> voor alle georganiseerde<br />

festiviteit<strong>en</strong>.<br />

Daarom alvast e<strong>en</strong> oproep voor dieg<strong>en</strong><strong>en</strong> die<br />

zoud<strong>en</strong> will<strong>en</strong> help<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s <strong>en</strong> na het <strong>Zomerfeest</strong>,<br />

op welk gebied dan ook. Alle hulp wordt<br />

zeer gewaardeerd.<br />

3


Zaterdag 1 Juni<br />

Rommelmarkt in het buurtc<strong>en</strong>trum<br />

Kindervrijmarkt<br />

Mystery Night<br />

Donderdag 6 Juni<br />

Klaverjass<strong>en</strong><br />

Autotoerrit<br />

Uitslag Fietspuzzeltocht<br />

Zaterdag 8 Juni<br />

Wo<strong>en</strong>sdag 5 Juni<br />

Ballonn<strong>en</strong> oplat<strong>en</strong><br />

Kindermiddag<br />

Op<strong>en</strong>ing van de feestweek<br />

Fietspuzzeltocht<br />

Kroegspell<strong>en</strong> & Band “Bloemkool”<br />

Vrijdag 7 Juni<br />

Jeu de Boules<br />

Pijpje<br />

Jazz Ballet<br />

<strong>Kerkehout</strong> heeft tal<strong>en</strong>t<br />

Zeskamp<br />

<strong>Kerkehout</strong> BBQ’t<br />

Loterij<br />

Optred<strong>en</strong> ‘’TOF partyband”<br />

DJ<br />

5


Zaterdag 1 Juni<br />

• 10:00 - 14:00 Rommelmarkt<br />

(in het buurtc<strong>en</strong>trum)<br />

• 10:00 - 14:00 Kindervrijmarkt<br />

• 20:00 - 04:00 Mystery<br />

Night<br />

7


Het is weer zover de Mystery Night gaat van start op<br />

zaterdag 1 Juni.<br />

B<strong>en</strong> je 14 jaar of ouder <strong>en</strong> d<strong>en</strong>k je dat je het aankunt,<br />

meld je dan aan.<br />

B<strong>en</strong> je ouder dan 18 jaar <strong>en</strong> wil je deelnem<strong>en</strong> dan kan dit<br />

in overleg met de organisatie. Verzamel<strong>en</strong> do<strong>en</strong> we in het<br />

buurtc<strong>en</strong>trum om 22:00 <strong>en</strong> het is om 04:00 afgelop<strong>en</strong> .<br />

Aanmeld<strong>en</strong> per persoon, als paar of als groep, e<strong>en</strong> groep<br />

bestaat uit 4 person<strong>en</strong>. De uiteindelijke groepsindeling <strong>en</strong><br />

vertrektijd<strong>en</strong> word<strong>en</strong> op de avond zelf bek<strong>en</strong>d gemaakt<br />

Trek oude kler<strong>en</strong> aan <strong>en</strong> neem schone kler<strong>en</strong> <strong>en</strong> douche<br />

spull<strong>en</strong> mee.<br />

De schone kler<strong>en</strong> <strong>en</strong> waardevolle spull<strong>en</strong> kun je in het<br />

buurtc<strong>en</strong>trum inlever<strong>en</strong> <strong>en</strong> na afloop weer ophal<strong>en</strong>. Na de<br />

tocht zijn er twee kleedkamers op Sv Wass<strong>en</strong>aar beschikbaar<br />

om te douche .<br />

Het inschrijfgeld bedraagt € 2,50 <strong>en</strong> kan op de avond zelf<br />

voldaan word<strong>en</strong>. Graag zi<strong>en</strong> wij jullie om !!!22:00!!! uur in<br />

het buurtc<strong>en</strong>trum.<br />

Na afloop van de mistery night verzamel<strong>en</strong> in het buurtc<strong>en</strong>trum.<br />

Voor vrag<strong>en</strong> neem contact op met Maurice Kom<strong>en</strong> 06-<br />

50978667.<br />

Inschrijfformulier<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ingeleverd op het volg<strong>en</strong>de<br />

adres.<br />

CJM Kom<strong>en</strong><br />

9


Spelbegeleiders voor de<br />

kinderspell<strong>en</strong> in de t<strong>en</strong>t<br />

Wij zoek<strong>en</strong> nog e<strong>en</strong> aantal<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> om te zorg<strong>en</strong> dat<br />

we op alle dag<strong>en</strong> de kinderspell<strong>en</strong><br />

op<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>.<br />

Help jij ons uit de brand?<br />

Neem dan contact op met ie-<br />

10


Wo<strong>en</strong>sdag 5 Juni<br />

• 13:30 Op<strong>en</strong>ing zomerfeest<br />

• 14:00 Ballonn<strong>en</strong> oplat<strong>en</strong> <strong>en</strong> aan<br />

sluit<strong>en</strong>d<br />

kindermiddag met o.a. de<br />

bek<strong>en</strong>de stroopwafel<br />

bakwedstrijd<br />

• 18:00 Start fietspuzzeltocht<br />

• 20:00 Kroegspell<strong>en</strong> &<br />

Band “Bloemkool”<br />

• 23:30 Laatste ronde<br />

(t<strong>en</strong>t sluit 00:00)<br />

11


Donderdag 6 Juni<br />

• 13:00 Klaverjass<strong>en</strong><br />

• 16:00 Spelletjes, snack <strong>en</strong> bar<br />

op<strong>en</strong><br />

• 18:00 Start autopuzzeltocht<br />

• 23:00 Uitslag autopuzzeltocht<br />

• 00:00 Laatste ronde (t<strong>en</strong>t sluit<br />

00:30)<br />

13


Leo Gro<strong>en</strong>eweg<strong>en</strong> Telefoon:070-5178124<br />

Louisestraat 5 Telefax: 070-5178124<br />

2245 XH Wass<strong>en</strong>aar GSM: 06-53160864<br />

Voor de lekkerste<br />

stroopwafels kunt<br />

u terecht bij<br />

Arie & Wil Plasman<br />

Telnr.<br />

06-42444699<br />

14


Vrijdag 7 Juni<br />

• 15:30 Spelletjes, snack <strong>en</strong> bar<br />

op<strong>en</strong><br />

• 16:00 Jeu de Boules op het<br />

Mariaplein<br />

• 19:00 Uitvoering Jazz ballet<br />

• 19:30 <strong>Kerkehout</strong> heeft tal<strong>en</strong>t<br />

(inschrijfformulier achterin dit blad)<br />

• 21:30 Prijsuitreiking<br />

<strong>Kerkehout</strong> heeft tal<strong>en</strong>t &<br />

Mystery Night<br />

• 22:00 DJ<br />

• 01:00 Laatste ronde<br />

(t<strong>en</strong>t sluit 01:30)<br />

15


Zaterdag 8 Juni<br />

• 13:00 Snack <strong>en</strong> bar op<strong>en</strong><br />

• 14:00 Zeskamp op het Maria<br />

plein<br />

• 15:00 Spelletjes op<strong>en</strong><br />

• 17:00 Uitslag <strong>en</strong> prijsuitreiking<br />

zeskamp<br />

• 18:00 <strong>Kerkehout</strong> BBQ’t<br />

• 20:30 Trekking hoofdprijz<strong>en</strong><br />

Loterij<br />

• 21:30 Optred<strong>en</strong><br />

“TOF Partyband”<br />

• 01:30 Laatste ronde<br />

(t<strong>en</strong>t sluit 02:00)<br />

17


<strong>Kerkehout</strong>se pot: <strong>Kerkehout</strong><br />

BBQ’t<br />

Dit jaar is het concept van de <strong>Kerkehout</strong>se pot<br />

anders dan voorgaande jar<strong>en</strong>. In plaats van<br />

allerlei buit<strong>en</strong>landse gerecht<strong>en</strong> gaan we dit<br />

jaar bbq-<strong>en</strong>. Voor het kaartje van de <strong>Kerkehout</strong>se<br />

pot krijg je e<strong>en</strong> bbq pakket. Er zijn twee<br />

BBQ’s met BBQ specialist<strong>en</strong> aanwezig om het<br />

vlees voor u te bereid<strong>en</strong>, wilt u het graag zelf<br />

do<strong>en</strong>, neem dan uw kol<strong>en</strong> BBQ mee naar het<br />

Mariaplein.<br />

19


De t<strong>en</strong>t op z'n kop met all-round repertoire<br />

TOF! is e<strong>en</strong> geliefde band in het uitgaanscircuit. Ze<br />

zijn dan ook regelmatig te zi<strong>en</strong> op de grotere ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

feest<strong>en</strong> <strong>en</strong> dancings door het hele land. Het<br />

repertoire is erg breed variër<strong>en</strong>d van top 40, feest,<br />

dance, dance classics tot <strong>en</strong> met de beste Nederlandstalige<br />

toppers <strong>en</strong> de hotste hits. Tof! speelt zijn<br />

repertoire zoals e<strong>en</strong> DJ draait. Zonder te lange stiltes<br />

vloeit het <strong>en</strong>e nummer over in het andere nummer,<br />

waardoor iedere<strong>en</strong> blijft dans<strong>en</strong>. Tof! is e<strong>en</strong><br />

echte band vol <strong>en</strong>ergie. Als je éénmaal bij Tof! b<strong>en</strong>t<br />

geweest zul je beam<strong>en</strong> 'deze band weet alles van<br />

feest<strong>en</strong>!'.<br />

De pres<strong>en</strong>tatie van Tof! is bruis<strong>en</strong>d. Er gebeurt veel<br />

op het podium, de band doet er alles aan om het publiek<br />

te behag<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> Tof! optred<strong>en</strong> is dan ook altijd<br />

e<strong>en</strong> ware happ<strong>en</strong>ing vol sfeer <strong>en</strong> actie. Door de jar<strong>en</strong>lange<br />

ervaring van de bandled<strong>en</strong> k<strong>en</strong>t Tof! zijn<br />

plaats <strong>en</strong> weet de band het publiek altijd e<strong>en</strong> onver-<br />

20


De trekking van de loterij vindt plaats op zaterdagavond 8<br />

juni de uitslag zal opgehang<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in de zomerfeestt<strong>en</strong>t.<br />

Na het zomerfeest zal de uitslag op het mededeling<strong>en</strong>bord<br />

van het buurtc<strong>en</strong>trum hang<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook op<br />

www.kerkehout.nl te vind<strong>en</strong> zijn.<br />

Het afhal<strong>en</strong> van de prijz<strong>en</strong> kan direct na de trekking, tev<strong>en</strong>s<br />

is het mogelijk om prijz<strong>en</strong> in het buurtc<strong>en</strong>trum af te<br />

hal<strong>en</strong> op:<br />

maandag 10 juni tuss<strong>en</strong> 1900 <strong>en</strong> 20.30<br />

dinsdag 11 juni tuss<strong>en</strong> 19.00 <strong>en</strong> 20.30,<br />

vrijdag 14 juni tuss<strong>en</strong> 17.00 <strong>en</strong> 19.00<br />

Munt<strong>en</strong> á € 0,90 zijn tijd<strong>en</strong>s het gehele zomerfeest verkrijgbaar<br />

in de zomerfeestt<strong>en</strong>t. Naast betaling met contant<br />

geld kan er óók met PIN betaald word<strong>en</strong>!<br />

Overgeblev<strong>en</strong> munt<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s het zomerfeest word<strong>en</strong><br />

ingewisseld. Ook is het mogelijk de munt<strong>en</strong> in het<br />

buurtc<strong>en</strong>trum in te wissel<strong>en</strong> op maandag 10 juni <strong>en</strong> dinsdag<br />

11 juni tuss<strong>en</strong> 19.00 <strong>en</strong> 20.30.<br />

21


Apotheek Wass<strong>en</strong>aar-Zuid Rijksstraatweg 703 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Arie <strong>en</strong> Wil Plasman (Stroopwafel<br />

produc<strong>en</strong>t) Louisestraat 14 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Bakkerij Stijnman Langstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

Berk<strong>en</strong>feld Scho<strong>en</strong>reparatie Rijnsburg Passage Wass<strong>en</strong>aar<br />

Broeders Eetcafe Langstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

Bruna Van Hog<strong>en</strong>dorpstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

<strong>Buurtver<strong>en</strong>iging</strong> <strong>Kerkehout</strong> Charlottestraat 5 Wass<strong>en</strong>aar<br />

C-1000 Mark Blaauw Luifelbaan 1 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Chris Theil Lederwar<strong>en</strong> Windluistweg Wass<strong>en</strong>aar<br />

De KREEK OP AQUADELTA Wittelaan 19 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Wooninrichting Wass<strong>en</strong>aar Luifelbaan Wass<strong>en</strong>aar<br />

Droomvisie Bedd<strong>en</strong>zaak Langstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

Fabi<strong>en</strong>ne Schoonheidsspecialiste Zonneveldweg 43 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Fotostudio v.d Plas Langstraat 33 Wass<strong>en</strong>aar<br />

The Giant Langstraat 61 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Gro<strong>en</strong>eweg<strong>en</strong> Elektrotechnisch Installatiebedrijf<br />

Louisestraat 5 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Heinek<strong>en</strong> Westlandseweg 11 Watering<strong>en</strong><br />

Het Graveerbedrijf Rijnsburg Passage Wass<strong>en</strong>aar<br />

Kaldi Koffie <strong>en</strong> Thee Langstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

Keurslager Gro<strong>en</strong>eveld Luifelbaan 26 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Knape BV Het <strong>Kerkehout</strong> 49 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Koekoek Juwelier Langstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

Koelewijn Juwelier Langstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

L.J Sports Langstraat 57a Wass<strong>en</strong>aar<br />

La Bamba Dos Arg<strong>en</strong>tijns Restaurant<br />

Hofcampweg Wass<strong>en</strong>aar<br />

Leo Kom<strong>en</strong> Onderhouds- <strong>en</strong> Timmerbedrijf<br />

Albertinestraat 6 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Light <strong>en</strong> Design Van Hog<strong>en</strong>dorpstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

Magnee Kruyss<strong>en</strong> Slaapcomfort Windlustweg Wass<strong>en</strong>aar<br />

Maison Kelder Kerkstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

Marco’s Tweewielers Kerkstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

22


Mocca Restaurant Van Hog<strong>en</strong>dorpstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

Grieks Restaurant El<strong>en</strong>i<br />

Onderhouds- <strong>en</strong> Herstelbedrijf<br />

Oostdorperweg Wass<strong>en</strong>aar<br />

Fred van Eijk v. Bommelaan 37 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Pastelle Kleding & Sierad<strong>en</strong> Langstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

PBV Architect<strong>en</strong> Rijksstraatweg 352 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Rickie’s Feest cafe Kerkstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

Rituals Bodyshop Langstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

Sportver<strong>en</strong>iging Wass<strong>en</strong>aar Charlottestraat 7 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Strandpaviljo<strong>en</strong> "De Zeester" Wass<strong>en</strong>aarseslag Wass<strong>en</strong>aar<br />

Strandpaviljo<strong>en</strong> “De Golfslag" Wass<strong>en</strong>aarse Slag Wass<strong>en</strong>aar<br />

Strandpaviljo<strong>en</strong> “De Goud<strong>en</strong> Bal" Wass<strong>en</strong>aarse Slag Wass<strong>en</strong>aar<br />

Strandpaviljo<strong>en</strong> ''Sport'' Wass<strong>en</strong>aarse Slag Wass<strong>en</strong>aar<br />

Sunday’s Zonnec<strong>en</strong>trum Langstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

Vollebregt Plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> Bloem<strong>en</strong> Langstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

Voorham Bronbemaling Rijksstraatweg Wass<strong>en</strong>aar<br />

Wass<strong>en</strong>aarse Bouwstichting Starr<strong>en</strong>burglaan 1 Wass<strong>en</strong>aar<br />

W<strong>en</strong>dy Willemse Gro<strong>en</strong>te <strong>en</strong> Fruit Johannastraat 3 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Wijnhandel " De Druiv<strong>en</strong>tros" Langstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

Zorgboerderij Oliehoek Raaphorstlaan 20 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Schildersbedrijf Thijs Broekarts Het <strong>Kerkehout</strong> Wass<strong>en</strong>aar<br />

Kapsalon de Greef Van Hog<strong>en</strong>dorpstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

Bloem<strong>en</strong> <strong>en</strong> Seizo<strong>en</strong><strong>en</strong> Van Hog<strong>en</strong>dorpstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

John de Roode Daniel Ruysstraat Wass<strong>en</strong>aar<br />

Albert Hein Weis<strong>en</strong>bruchstraat D<strong>en</strong> Haag<br />

Body Wellness Unique Wittelaan 8A Wass<strong>en</strong>aar<br />

Waro<strong>en</strong>g Soeboer Achterweg 7 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Jan Boerefijn Wass<strong>en</strong>aar<br />

Brasserie Li<strong>en</strong> Kerkstraat 2 Wass<strong>en</strong>aar<br />

Kapsalon & Woonaccessoires Beet- Van Hog<strong>en</strong>dorpstraat<br />

je Stout<br />

16G<br />

Van Zuyl<strong>en</strong> van Nije-<br />

Wass<strong>en</strong>aar<br />

Restaurant "bij Door"<br />

Carnavalsver<strong>en</strong>iging "De Tunnelveltstraat<br />

368 Wass<strong>en</strong>aar<br />

klossers" <strong>Kerkehout</strong> Wass<strong>en</strong>aar<br />

23


wo<strong>en</strong>sdag<br />

snack 13:00<br />

bar 13:00<br />

kinderspell<strong>en</strong> in t<strong>en</strong>t 15:00<br />

Laatste ronde 23:30<br />

donderdag<br />

snack 16:00<br />

bar 16:00<br />

kinderspell<strong>en</strong> in t<strong>en</strong>t 16:00<br />

Laatste ronde 0:00<br />

vrijdag<br />

snack 15:30<br />

bar 15:30<br />

kinderspell<strong>en</strong> in t<strong>en</strong>t 15:30<br />

Laatste ronde 1:00<br />

zaterdag<br />

snack 13:00<br />

bar 13:00<br />

kinderspell<strong>en</strong> in t<strong>en</strong>t 15:00<br />

Laatste ronde 2:00<br />

24


MYSTERY NIGHT<br />

Inschrijfgeld per persoon € 2,50<br />

Verzamel<strong>en</strong> Zaterdag. 01 Juni om 22:00PM einde is op zondag 02 Juni om 04:00 AM. Inlever<strong>en</strong><br />

bij CJM Kom<strong>en</strong> Dr Van Praagstr 11 te Wass<strong>en</strong>aar.<br />

( * verplicht invull<strong>en</strong>)<br />

Naam * :………………………………………………………………………<br />

Adres * :………………………………………………………………………<br />

Geb. Datum+leeftijd * :………………………………………………………<br />

Naam ouder/verzorger * :…………………………………………………….<br />

Telefoon ouders/verzorger * :…………………………………………………<br />

Bijzonderhed<strong>en</strong> * :……………………………………………………………<br />

Handtek<strong>en</strong>ing * :……………………………………………………………...<br />

MYSTERY NIGHT<br />

Inschrijfgeld per persoon € 2,50<br />

( * verplicht invull<strong>en</strong>)<br />

Naam * :………………………………………………………………………<br />

Adres * :………………………………………………………………………<br />

Geb. Datum+leeftijd * :………………………………………………………<br />

Naam ouder/verzorger * :…………………………………………………….<br />

Telefoon ouders/verzorger * :…………………………………………………<br />

Bijzonderhed<strong>en</strong> * :……………………………………………………………<br />

Handtek<strong>en</strong>ing * :……………………………………………………………...<br />

MYSTERY NIGHT<br />

Inschrijfgeld per persoon € 2,50<br />

( * verplicht invull<strong>en</strong>)<br />

Naam * :………………………………………………………………………<br />

Adres * :………………………………………………………………………<br />

Geb. Datum+leeftijd * :………………………………………………………<br />

Naam ouder/verzorger * :…………………………………………………….<br />

Telefoon ouders/verzorger * :…………………………………………………<br />

Bijzonderhed<strong>en</strong> * :……………………………………………………………<br />

Handtek<strong>en</strong>ing * :……………………………………………………………...<br />

MISTERY NIGHT<br />

Inschrijfgeld per persoon € 2,50<br />

( * verplicht invull<strong>en</strong>)<br />

Naam * :………………………………………………………………………<br />

Adres * :………………………………………………………………………<br />

Geb. Datum+leeftijd * :………………………………………………………<br />

Naam ouder/verzorger * :…………………………………………………….<br />

Telefoon ouders/verzorger * :…………………………………………………<br />

Bijzonderhed<strong>en</strong> * :……………………………………………………………<br />

Handtek<strong>en</strong>ing * :……………………………………………………………...<br />

25


Vrijdag 7 Juni 2013<br />

Start: 19.30 uur in de feestt<strong>en</strong>t<br />

Leeftijdscategorie: Jeugd<br />

Volwass<strong>en</strong>e<br />

INSCHRIJFFORMULIER KERKEHOUT HEEFT TALENT<br />

———————————————————————————————————————<br />

Naam: ………………………………………………….<br />

Naam: ………………………………………………….<br />

Naam: ………………………………………………….<br />

Naam: ………………………………………………….<br />

Leeftijd : ……………………..<br />

Uitvoer<strong>en</strong>d Artiest + Titel : …………………………………………………………………….<br />

Inlever<strong>en</strong> uiterlijk Wo<strong>en</strong>sdag 5 Juni 2013 tot 21.00 uur<br />

Zorg dat je e<strong>en</strong> goede CD / DVD of USB Stick erbij doet voorzi<strong>en</strong> van naam <strong>en</strong> adres<br />

CD/DVD word<strong>en</strong> gecheckt met behulp van de geluidssystem<strong>en</strong> die in de feestt<strong>en</strong>t aanwezig zijn <strong>en</strong> om<br />

voortijdig problem<strong>en</strong> op te spor<strong>en</strong>. AUB ge<strong>en</strong> gekopieerde exemplar<strong>en</strong>.<br />

Inleveradres: Tanika Hogewoning<br />

Adrianastraat 7<br />

Wass<strong>en</strong>aar<br />

26


Zaterdag 8 Juni:<br />

INSCHRIJFFORMULIER ZESKAMP<br />

Verzamel<strong>en</strong> op het mariaplein om 13.45 uur<br />

Aanvang Zeskamp om 14.00 uur<br />

Je kunt per team van 4 person<strong>en</strong> inschrijv<strong>en</strong><br />

Vull het inschrijfformulier in <strong>en</strong> stop het in de briev<strong>en</strong>bus bij:<br />

Floris Wesseling - Woutersstraat 38<br />

Of<br />

Joost de Zwart - Het <strong>Kerkehout</strong> 95<br />

———————————————————————————————————————<br />

Inschrijfformulier Zeskamp<br />

Teamnaam:………………………………………………………<br />

Naam Captain: …...……………………………………………...Leeftijd:……………………<br />

Naam deelnemer 1……………………………………………….Leeftijd…………………….<br />

Naam deelnemer 2……………………………………………….Leeftijd…………………….<br />

Naam deelnemer 3……………………………………………….Leeftijd…………………….<br />

Naam deelnemer 4………………………………………………..Leeftijd…………………….<br />

De De <strong>Buurtver<strong>en</strong>iging</strong> <strong>Buurtver<strong>en</strong>iging</strong> <strong>Kerkehout</strong> <strong>Kerkehout</strong> & & <strong>Omgeving</strong> <strong>Omgeving</strong> is is niet niet verantwoordelijk verantwoordelijk voor voor het het verliez<strong>en</strong>, verliez<strong>en</strong>, kwijtra- kwijtra-<br />

k<strong>en</strong>,k<strong>en</strong>, of of beschadigd beschadigd rak<strong>en</strong> rak<strong>en</strong> van van voorwerp<strong>en</strong> voorwerp<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>en</strong> goeder<strong>en</strong> goeder<strong>en</strong> van van derd<strong>en</strong> derd<strong>en</strong> voor voor <strong>en</strong> <strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s tijd<strong>en</strong>s de de activiteiactivitei-<br />

t<strong>en</strong> t<strong>en</strong> van van de de <strong>Zomerfeest</strong><strong>en</strong>. <strong>Zomerfeest</strong><strong>en</strong>. Het Het meedo<strong>en</strong> meedo<strong>en</strong> aan aan activiteit<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> gebeurt gebeurt geheel geheel op op eig<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> risico risico van van de<br />

de<br />

deelnemer(s) deelnemer(s) of of deelneemster(s).<br />

deelneemster(s).<br />

Elke Elke aanspraak aanspraak op op verantwoordelijkheid verantwoordelijkheid van van K&O K&O wordt wordt op op voorhand voorhand afgewez<strong>en</strong>.<br />

afgewez<strong>en</strong>.<br />

Alle Alle g<strong>en</strong>oemde g<strong>en</strong>oemde tijd<strong>en</strong>, tijd<strong>en</strong>, prijz<strong>en</strong> prijz<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>en</strong> programmaonderdel<strong>en</strong> programmaonderdel<strong>en</strong> zijn zijn onder onder voorbehoud voorbehoud van van typefout<strong>en</strong><br />

typefout<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong><strong>en</strong> wijziging<strong>en</strong>. wijziging<strong>en</strong>. Aan Aan de de publicaties publicaties kunn<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> recht<strong>en</strong> recht<strong>en</strong> in in welke welke vorm vorm dan dan ook ook word<strong>en</strong> word<strong>en</strong> ontont-<br />

le<strong>en</strong>d.<br />

le<strong>en</strong>d.<br />

27

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!