juni - Oosterhoutse Golf Club

ogcgolf.nl

juni - Oosterhoutse Golf Club

Clubblad van de Oosterhoutse Golf Club

Jaargang 21 • nr 116 • juni 2008


DE VOORZITTER

Enkele weken met uiterst groeizaam weer hebben onze baan goed gedaan. De greens

hebben zich prachtig hersteld en de fairways staan dik in het gras. Het is een genot om te

spelen met het mooie weer van de afgelopen weken. We moeten wel weer even wennen

aan de rough want daar kunnen velen van ons niet of nauwelijks uit komen. Kan dat niet

wat minder hoor ik u denken, maar de rough hoort bij de moeilijkheidsgraad van de

Oosterhoutse en bepaalt ook mede de uitstraling van de baan. Er moet dus met beleid

worden gespeeld en dat is ook de charme van het spel.

De algemene ledenvergadering ligt achter ons en leverde

weinig spectaculair nieuws. De financiën zijn zowel bij de

club als de stichting op orde. Alleen is het aantal leden wat teruggelopen.

Een twintigtal nieuwe leden zou welkom zijn,

vandaar ook mijn oproep aan iedereen. Het past bij een hechte

vereniging dat ook de leden op dit terrein een steentje bijdragen.

We hebben echt wel wat te bieden. Zie maar het recente

Golfers Magazine die over onze club schrijft dat we echt

een topbaan zijn geworden. Ook de invoering van het kennismakingslidmaatschap

waarmee potentiële leden een jaar

kennis kunnen maken met de baan en het clubleven voordat

zij op de obligatielening moeten inschrijven, maakt het makkelijker

in te stappen.

Het bestuur heeft ook het beleidsplan herschreven. Geen

schokkende veranderingen in het beleid maar een paar

accentverschuivingen. De rode draad is kwaliteit op alle aspecten

van de baan en de overige faciliteiten. En dan natuurlijk

het accent op het verenigingskarakter met de sociale binding

onder de leden en de daarbij behorende wellevende omgangsvormen.

Wij zien de Oosterhoutse als een aantrekkelijke

club waar men graag lid van is en waar je gelijkgestemde

mensen ontmoet in een sportieve en stijlvolle omgeving. Ook

een aantal andere aspecten van de club worden nader beschreven.

DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

De volledige tekst staat inmiddels op de website. Ik nodig u

uit deze te lezen.

De competitie is achter de rug. Van de 18 teams die de Oosterhoutse

vertegenwoordigden werden er drie poulewinnaar:

Heren 3, tevens gepromoveerd, dames senioren 2 en heren senioren

6. Tevreden zijn we ook over de tweede plaatsen van

heren 1 en ons jeugdteam en het feit dat dames 1 ondanks het

missen van twee vaste speelsters zich toch in de tweede klasse

wist te handhaven. Met de technische commissie zal de

competitie worden geëvalueerd. Wellicht ontlenen we er

ideeën aan die ons volgend jaar nog beter voorbereid aan de

start doen verschijnen.

Intussen is het wedstrijdseizoen weer volop gaande. Dat daar

veel belangstelling voor bestaat bewees de laatste WAC van

mei maar weer eens. De wedstrijd volledig bezet, bijna iedereen

bleef eten en het was gezellig op het terras tot in de late

uurtjes. Zo mag het seizoen verder gaan.

Ik wens ieder veel plezier op de Oosterhoutse.

Uw voorzitter,

Jan Cloïn

1


CALLAWAY

PING

TITLEIST

COBRA

MIZUNO

TAYLOR MADE

NIKE

FOOTJOY

ECCO

OGIO

MASTER GOLF

FASHION

GOLFINO

LACOSTE BRAX

DAILY SPORTS

ABACUS

XANDRES

RALPH LAUREN

JAGGY

ALBERTO

Generaal Maczekstraat 33 • 4818 BT Breda • Telefoon 076-531 91 66 • Fax 076-531 91 67

Openingstijden: Ma 13.00-18.00 uur • Di t/m Vr 09.30-18.00 uur • Do Koopavond tot 21.00 uur • Za 09.30-17.00 uur

WWW.GOLFSTORE.NL


VAN DE REDACTIE

Ook de OGC is betrokken bij de Riverwood Junior Open van 16

t/m 19 juli te houden op golfclub Toxandria. De driving range

van Toxandria is te kort voor deze longhitters en op verzoek

heeft de OGC haar oefenfaciliteiten beschikbaar gesteld. U

kunt ze dus niet alleen zien spelen op Toxandria, maar ook oefenen

op onze eigen driving range.

In de eerste WAC is Jan van Dongen eerste geworden. Niets

bijzonders zou men zeggen, maar wist U dat Jan van rechtshandige

speler over heeft moeten schakelen naar linkshandig

in verband met osteoporose? Alle inspanningen zijn dus niet

voor niets geweest. Petje af.

Tijdens de maandmedal van mei werd ook gestreden voor

twee plaatsen in de KLM OPEN PRO-AM series. De halve finales

worden op 19 juli en 26 juli gespeeld op resp. Het Rijk van

Nunspeet en golfbaan Naarderbos. De finale is op 3 augustus

op Het Rijk van Nijmegen om uiteindelijk op 20 augustus aan

de KLM OPEN mee te kunnen doen op de Kennemer golf en

country club.

Voor de halve finales hebben zich

gekwalificeerd:

Bij de heren Sakis Stergiou met 39

stableford punten en bij de dames

Marij van Pelt met 34 stableford

punten, bij 3 / 4 handicapverrekening.

Wij wensen hen veel succes.

Er begint schot in te komen nu ook

de uitslag van de herendag via

e-mail naar de redactie wordt ge-

DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

MEDEDELINGEN BESTUUR & SECRETARIAAT

Algemene Ledenvergadering

U kunt de notulen van de Algemene Ledenvergadering van

26 mei jl. vinden op het afgeschermde gedeelte van de website.

Op het mededelingenbord in de hal wordt vermeld wanneer

de notulen beschikbaar zijn.

Ook kunt u het verslag afhalen bij het secretariaat of de

caddiemaster.

Cadeaubonnen

Graag vestigen wij uw aandacht op de diverse cadeaubonnen

die bij de caddiemaster verkrijgbaar zijn.

zonden. Als alle andere wedstrijdleiders dit eveneens doen

(inclusief voornamen van de winnaars) dan scheelt dit veel

tijd. Wij wachten met veel vertrouwen af.

Ook gelezen in de krant? Wij citeren: “Mensen die golfen leven

vijf jaar langer, waarschijnlijk omdat het zo’n gezonde sport is

met een relatief lage “intensiteit”. Dit blijkt uit onderzoek van

het Karolinska Institutet in Stockholm. Aan het onderzoek deden

300.000 golfers mee. Golfers hebben baat bij het vele bewegen,

de gezonde buitenlucht en het sociale gebeuren rond

de sport. Een ronde van 18 holes duurt vier tot vijf uur en

zorgt voor een wandeling van zes tot zeven kilometer. In het

onderzoek zijn golfers vergeleken met niet-golfers van dezelfde

leeftijd, hetzelfde geslacht en met dezelfde sociaal-economische

status. Het is volgens de onderzoekers inmiddels wel

duidelijk dat bewegen goed voor de gezondheid is, maar er is

nog weinig bekend over de effecten van verschillende sporten.

De gunstige effecten van golf waren groter bij de minst welvarende

deelnemers”.

Op 7 juni j.l. heeft de golfclinic voor

gehandicapten plaatsgevonden, georganiseerd

door Pieter Roodenburgh

in samenwerking met de

Nederlandse Golfvereniging voor gehandicapten.

Een verslag met foto’s wordt in de

volgende Heihoef gepubliceerd.

De redactie

Deze zijn verkrijgbaar voor 18 holes greenfee, voor 9 holes en

voor 18 holes inclusief een arrangement door de week of in

het weekend.

Commissies

Dominique van Bergen is in april toegetreden tot de jeugdcommissie.

René Bonewald is door minder plezierige omstandigheden

genoodzaakt zich terug te trekken uit de flora-, fauna- en

milieucommissie. Cees Söder neemt zijn plaats als voorzitter

in.

3


4 DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

Soepele zool, anti-slip, leer gevoerd

Kerkstraat 10, Oosterhout, 0162 - 453 873, www.bekkers-schoenen.nl

O

OPTICIENS • OPTOMETRISTEN • CONTACTLENSSPECIALISTEN

Arendstraat 37 • 4901 JJ Oosterhout

telefoon (0162) 454 639 • www.loonen-brillen.nl

Voor lekker lang loopplezier


JEUGDSPONSORING

“Jeugd heeft de toekomst” wordt in de

volksmond vele malen gezegd.

In de jeugd-cie vergaderingen en daarbuiten

wordt daar steeds op gefocust.

Wat willen we met onze jeugd binnen

de OGC bereiken?

We willen onze jeugdspelers het golfspel

aanleren en vooral het plezier in

het spel laten ontdekken.

Vervolgens de ‘betere’ jeugd behouden

en aan de club binden. Een doorstroom

bewerkstelligen naar de senioren om

uiteindelijk te komen tot een goed 1ste

heren en dames team, dat zich kan ‘meten’

met de omliggende verenigingen.

Meer (jeugd)leden; en een

goed jeugdplan trekt ook

weer nieuwe jeugd (met

eventueel de ouders) van

buitenaf aan, waarmee we

op termijn verjonging binnen

de OGC krijgen.

Om bovenstaande doelstelling

te bereiken, heeft de jeugd-cie

in overleg met bestuur en

golfschool een ‘stevig’ jeugdbeleidsplan

opgesteld.

Riverwood Junior Open

van 16 t/m 19 juli 2008

op golfclub TOXANDRIA

Al weer voor de 25e keer wordt op Toxandria het jaarlijkse

JUNIOR OPEN georganiseerd.

De deelname staat open voor (internationale) jeugd tot 21

jaar met handicap t/m 3,0 voor de jongens en 4,0 voor de

meisjes. Het maximaal aantal deelnemers bedraagt 120. In

4 dagen wordt gestreden om de eerste plaats, welke recht

geeft op een wildcard voor resp. het KLM Open en ABN-AMRO

Ladies Open.

Afgelopen jaar deden maar liefst 14 nationaliteiten mee en

werd er op zeer hoog niveau gepresteerd in een fantastische

sfeer. De winnaars waren resp. Michael Kraaij (NL) en

Laurence Herman (B).

In de hal, op het prikbord of internet

OGC, kunt u het jaarprogramma zien.

Het is een evenwichtig, doch intensief

programma.

Om dit te kunnen realiseren zijn we afhankelijk

van fysieke en financiële inspanningen.

Vele vrijwilligers (m.n. mentoren; begeleiding

tijdens wedstrijden e.d.); de

golfschool Jules Franse met als vaste

golf jeugdpro Jeroen den Boer; bestuur

en leden van de jeugd-cie dragen zorg

voor de uitvoering.

RIVERWOOD JUNIOR OPEN

DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

Een aantal vroegere winnaars zijn inmiddels uitgegroeid tot

bekende spelers, waaronder Rolf Muntz, tevens ambassadeur

van het toernooi.

Voor Toxandria weer een grote uitdaging qua organisatie. Een

groot aantal vrijwilligers zorgt voor begeleiding en verzorging

van de jeugd, maar ook is gedacht aan het thuisfront. Per

3 uur wordt de score op het web gezet. Zoals de voorzitter van

het evenement het omschreef: de kwaliteit zit in de baan en

professionaliteit en brabantse gezelligheid worden die dagen

gecombineerd.

U bent van harte uitgenodigd dit evenement, nagenoeg om

de hoek, gratis bij te wonen. Bezoek van leden van omliggende

verenigingen wordt zeer op prijs gesteld, dus noteer de data

vast in Uw agenda.

De redactie

In de jaarlijkse begroting van het verenigingsbestuur

staat de financiële uitwerking.

Om het jeugdplan met succes te kunnen

volgen is extra financiële ondersteuning

welkom.

Louis Broeders en Wim Horsmans – leden

van onze vereniging – zijn bereid

de komende jaren de jeugd financieel

te ondersteunen. Bovendien sponsort

Wim Horsmans golfballen tijdens wedstrijden

waaraan OGC jeugd deelneemt.

De jeugd cie is erg blij met deze geste

en dankbaar.

Mogelijk zijn er nog meer

OGC leden die nu denken:

die sponsoring is ook iets

voor mij!

De leden van de jeugd cie

zijn graag bereid om u te informeren

en/of toelichting

te geven over het ‘jeugdbeleidsplan’.

Wim van der Vorst,

Voorzitter jeugd cie

5


6 DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

COURSEMANAGEMENT HOLE 6

FLORA VAN HOLE 6

Ook over deze hole is weer veel te vertellen.

Ongetwijfeld heeft Wim van

Kaathoven weer een mooie strategie

bedacht om de hole te spelen maar er

blijft toch iets wat het spel bemoeilijkt

en niet weg te denken is. Namelijk een

aantal bomen die het de speler bepaald

niet gemakkelijk maken. Vanaf de afslag

zijn ze al goed te zien, menig golfer

twijfelt dan ook. Speel ik naar links met

de kans op out of bounds of speel ik

naar rechts maar dan zit ik in het bos.

Haal ik de bomen wel of blijf ik er voor.

Allemaal afwegingen. Maar wat voor

soort bomen zijn het eigenlijk? De bomen

in het midden van de fairway zijn

Amerikaanse eiken.

Deze eiken zijn in Nederland te bewonderen

sinds 1825. Toen werden de bomen

vanuit het oosten van Noord-

Amerika naar Nederland gehaald. Destijds

als sierboom. De bladeren hebben,

zeker in de herfst, prachtige kleuren. De

Amerikaanse eik behoort, net als alle

Voor de dames is deze hole pittig vanwege de lengte. De heren hebben afstandsvoordeel

gekregen met de laatste baanveranderingen.

Het is tactisch geen moeilijke hole. Wel dient u rekening te houden met de bomen

halverwege de fairway. Deze staan vooral in de weg wanneer u het teeshot afwijkend

heeft gespeeld. Wanneer u last heeft van bijvoorbeeld het 2de of 3de schot,

speel dan de bal laag over een afstand van 50m. Het is niet voor iedereen weggelegd

om afstand te winnen in die situatie. En liever een klein beetje afstand verliezen,

dan nog een slag achter lopen. Verder kunt u weer bepalen via welke route /

kant u de green wilt aanspelen. Pas hierop uw afstanden aan die u speelt. In de zomer

is de wind vaak tegen, dus speel dan de hole met een slag meer uit. Pas uw tactiek

aan!

Bent u bekend met ‘zigzaggend’ golf spelen? Dat wanneer uw bal links van de fairway

ligt, u de bal weer naar de andere kant richt met spelen. In plaats van richting

de vlag, want dan blijft u over het algemeen in de rough spelen.

Neem deze hole met niet al te veel risico en u speelt regelmatig punten.

Wim van Kaathoven

andere eiken tot de beukenfamilie ofwel

de napjesdragers. Tot deze familie

behoort ook nog de tamme kastanje. De

paardekastanje behoort tot een geheel

andere familie daarover in een andere

heihoef meer.

De Amerikaanse eik is een erg snelle

groeier, zeker in vergelijking tot de inlandse

eik of de wintereik. De boom kan

een hoogte van 35 meter bereiken maar

moet dan wel op een goede voedingsbodem

staan. Bij ons op de Oosterhoutse

Golf Club zal de boom niet veel

groter worden dan 15 meter omdat de

bodem en het schommelende grondwater

dit belemmeren.

De boom wortelt ondiep waardoor veel

voedingstoffen en water onbereikbaar

zijn voor andere planten. Naast het oppervlakkig

wortelen heeft de boom nog

een nadelige eigenschap, het bladerdek

is erg dicht waardoor het geen lichtdoorlaat

naar de bodem hierdoor is het

voor andere planten moeilijk zich te

vestigen. De boom is in de winter te

herkennen aan zijn knoppen. De eindknoppen

lijken op varkenspootjes, ze

staan met een aantal dicht bij elkaar

met in het midden duidelijk een spitse

eindknop. Een verschil tussen de inlandse

eik en de Amerikaanse eik is

zichtbaar als de bladeren van dichtbij

bekeken worden. Het blad van de inlandse

eik is aan de zijkanten afgerond

terwijl dat van de Amerikaanse eik veel

scherper is. Voor u als golfer is dit niet

zo interessant want de bladeren hangen

immers hoog aan de boom, vervelender

wordt het als de eikels gaan vallen.

Ook daar zit nog een kenmerkend

verschil. De inlandse eik is enigszins ellipsvormig

terwijl die van de Ameri-


kaanse eik eivormige eikels met een

scherp puntje heeft. Op de golfclub is

de boom ook nog te vinden in het bos

bij hole 12. De overige beeldbepalende

eikenbomen die we in een rondje golf

tegen komen zijn zomer- en wintereiken.

De leeftijd van de Amerikaanse eik

is relatief kort, niet dat wij een jong

exemplaar overleven, met maximaal

200 jaar heeft de boom het wel gehad.

Van onze inlandse eik zijn exemplaren

bekend die 1000 jaar oud zijn. Door zijn

mooie herfstkleur en zijn grillige vorm

is de boom in het landschap een aanwinst.

De boom groeit veel sneller dan

zijn inheemse soorten waardoor deze

zachter is wat ten goede komt aan het

gebruiksgemak. De boom is in de 19e

eeuw veel aangeplant omdat deze

boom ook op zure en arme grond goed

groeit. Ecologisch gezien is de boom een

ramp. De boom belemmert de groei van

andere planten. Er leven vele malen

minder insecten in/ op of van de boom.

Als laatste bevatten de bladeren meer

looizuur waardoor ze niet, zoals de inheemse

loofbomen, in één seizoen verteren

en zo in het bodem voedselweb

opgenomen kunnen worden.

Ondanks dit alles toch veel kijk en

speelplezier.

Arijan van Alphen

Bij deze hole komen vleermuizen voor, die overdag als wij ons

rondje lopen niet te zien zijn, maar alleen in en na de avondschemering

te voorschijn komen.

Het zijn bijzondere dieren en wel omdat de vleermuis het enige

zoogdier is dat kan vliegen en niet zoals vogels met vleugels

met veren, maar bij vleermuizen hebben de voorste ledematen,

in de loop van vele eeuwen, zich ontwikkeld als vleugels

bedekt met huid.

Vleermuizen leven van muggen, die zij s`nachts in grote aantallen

vangen. Omdat zij in het donker niet zo goed kunnen

zien hebben de vleermuizen een vermogen ontwikkeld waarmee

zij d.m.v. echolocatie hun prooi kunnen vinden. Door het

uitzenden van geluidsgolven en het opvangen van de terugkaatsing

ervan kunnen zij de muggen lokaliseren en vangen.

Dat vermogen van echolocatie heeft men onderzocht door

vleermuizen in een donkere ruimte, waarin dunne draden gespannen

waren te laten vliegen. Het bleek, dat de vleermuizen

in staat waren rond te vliegen zonder de draden te raken.

De prooi van de vleermuizen zijn muggen, waarvan er per

nacht heel wat worden opgeruimd en daardoor is de vleermuis

een bijzonder nuttig dier.

DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

DE FAUNA OP HOLE 6

De vleermuizen bouwen geen eigen nesten maar leven afhankelijk

van de soort in spouwmuren van gebouwen of in

andere nauwe spleten met openingen naar buiten, waarin ze

aan de achterpoten hangen met de kop omlaag.

De soort vleermuizen bij hole 6 huizen in holen en spleten

van bomen.

In de winter, als er niet voldoende muggen meer zijn, gaan de

vleermuizen in winterslaap op een plek waar de temperatuur

niet beneden het vriespunt komt, waar het donker is en de

luchtvochtigheid hoog.

Op onze baan is op hole 18, jaren geleden, een kelder gebouwd

met het doel om als winterslaapplaats voor vleermuizen te

dienen.

Echter tot nu toe zijn er nog geen vleermuizen aangetroffen.

Waarschijnlijk zijn de omstandigheden niet naar de wensen

van de gasten. Ook hier zie je dat de natuur zich niet laat

dwingen.

In het voorjaar komen de vleermuizen weer te voorschijn en

dan wordt ook het jong geboren, wat na 4 weken verzorging

door de moeder zelfstandig kan vliegen.

Aan het eind van de zomer is de paartijd, waarbij niet direct

de bevruchting van het ei plaats vindt, maar de moeder slaat

het sperma op en pas na de winterslaap wordt de eicel bevrucht.

Hiermee wordt voorkomen, dat het jong geboren

wordt in de voedselarme winter.

De vleermuis is niet een eng of griezelig dier, zoals door velen

gevonden wordt, maar is bijzonder nuttig en verdient daarom

een plaats in de natuur.

Ben Hollander

7


8 DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

SLECHTS

25 MINUTEN

UITERAARD ZEER

DESKUNDIG

ADVIES

VAN BREDA

GOLF

THE OUTLET STORE

HOF 35-39 | 5103 KJ DONGEN

NEDERLAND | TEL. +31 162 31 26 99

WAREHOUSE@HANSLEMMENSGOLF.COM

Callaway Big Bertha 07

Titanium BB460 driver + wood

3+5 Big Bertha, Hybride 3 of 4,

ijzers 5-SW (d) of 4-PW (h) putter

Odyssey Tour+tas Weekender

Bij aankoop van een paar

golfschoenen

Foot-Joy, Adidas, Callaway

Normale prijs

2259,-

€1499,-

EEN

EXCLUSIEVE

SCHOENENTAS

GRATIS

WWW.HANSLEMMENSGOLF.COM

HANS LEMMENS GOLF OUTLET

ENERGIELAAN 10 | KAPELLEN

BELGIE | TEL. +32 3 666 39 49

WAREHOUSE@HANSLEMMENSGOLF.COM

Wereldwijde

Golf’ Professionals

NILE DUTCH AFRICA LINE

WEKELIJKSE LIJNDIENST VAN EN NAAR WEST AFRIKA.

ROLL-ON/ROLL OFF EN CONTAINERVERVOER.

WESTBLAAK 95 - POSTBUS 21032 - 3001 AA ROTTERDAM

TEL. 010 2818283 - FAX 010 2818200 - INFO@NILEDUTCH.COM

*Sommige merken uitgesloten

Jack Nicklaus JN-Tour

complete uitrusting heren

(ook verlengde versie) graphite

Titanium Driver+ wood 3+5

Hybride 3-4-5, ijzers 6-SW

putter + staff cartbag of standbag

1 set ijzers Callaway Big Bertha 07

heren 3-PW steel shaft van 799,-

1 set ijzers Nicklaus High-CT 5-SW

(matte versie) graphite d/h van 973,-

ZIE WEBSITE VOOR

ROUTE

BESCHRIJVING

Normale prijs

1894,-

€1199,-

€ 499,-

€ 599,-

hans lemmens golf

THE OUTLET WAREHOUSE


PENESTAFETTE

Afgelopen winter volgde ik voor mijn plezier een cursus Engels.

De leraar was een aardige, maar anarchistische jonge Brit, met een

hekel aan o.a. zijn koningshuis en golf. In een conversatieles vroeg hij

me waarom ik golf speelde en ik probeerde het uit te leggen, wat nog

niet meeviel. Beleefd prees hij mijn Engels, maar hij vond het nog

steeds “a good walk spoiled”. (Naar Mark Twain)

Ik vind het een gek, intrigerend en spannend spel, meer een

bezigheid eigenlijk. Al van het begin af aan, láng geleden, toen

ik mijn eerste golflessen kreeg. Ik had een 7, een 9 en een putter

aangeschaft en mijn bereik was niet meer dan 60 meter.

Het schoot nog niet erg op. Tot ik op een middag, voor de golfles,

samen met mijn man ons eerste eigen huis vond. We waren

er allebei weg van, een zonnige laan, een vriendelijk huis,

met een vlammende vuurdoorn naast de voordeur. Ik was in

de zevende hemel. Gedachteloos pakte ik een emmertje ballen

en liep naar een mat. Mijmerend over de kleur van de keuken

legde ik een bal neer en sloeg af. Een zoevend geluid en de

bal suisde ver weg. “Roomwit”, dacht ik, en legde nog een bal

neer. Opnieuw een soepele swing en weer verdween de bal

naar het eind van de driving-range. De pro stopte me en vroeg

stomverbaasd wat ik de afgelopen week gedaan had. Toen

kwam ik op aarde terug en besefte ik wat me gelukt was. “Ik

kan het ineens, riep ik, zag je dat? Het is zó makkelijk!” Vastbesloten

greep ik de stok, controleerde mijn grip. Nam een

goede stand in, bedacht dat mijn linkerschouder naar achteren

moest draaien, en dan mijn hoofd stil, en eerst mijn heu-

DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008 9

pen terugdraaien en sloeg! Mis! Het effect was weg en ik kon

die mooie slagen niet herhalen.

Hoewel er daarna dankzij veel oefening een zekere stabiliteit

in mijn prestaties is gekomen ervaar ik nog steeds dat het het

beste gaat als ik er met mijn hoofd maar niet bij ben. Fascinerend

is het, dat iets beter gaat als je er geen moeite voor

doet. Beter dus niet denken en al helemaal niet de gedachten

die door je hoofd spelen bij een rondje golf, want die zijn over

het algemeen niet erg behulpzaam. De droom van Enid in de

vorige aflevering heeft niet voor niets het karakter van een

nachtmerrie: iedereen is beducht voor het monster van de vijver

op hole 5!

Blijkbaar is er een goed werkende automatische piloot aanwezig,

maar hoe zet ik hem erop als ik ga spelen?

Geestelijke ontspanning, mentale stilte waar het het spel betreft,

zonder al teveel ambitie of prestatiedrang. Ook buiten

de golfbaan heel gezond! Soms heb je het en merk je het pas

als alles lukt. En vaak is het er niet.

Dan probeer ik maar te laten zijn wat er is, te genieten van

onze mooie baan en alles te relativeren: het blijft maar een

spelletje!

En de pen? Die geef ik door aan Lia Vrolijk.

Marion Vermeij - Gorinchem

Ons vrijgezelle lid Marijke

Speelde niet maar kwam wel steeds kijken

Ze zat bij een tee

Het liefst bij hole drie

En zocht naar een vent liefst een rijke.

RE


10 DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

DE JOEP

Het Milieustation

Vandaag de heggen gesnoeid, het afval op de aanhanger geladen

en met de auto van mijn vrouw (die heeft een trekhaak)

naar het milieustation van de gemeente ( De Stort). Dat is dan

€ 60 verdiend. Of bespaard, dat is maar net hoe je het bekijkt.

Doe ik dan de tuin zelf? Nee hoor, wij hebben hulp: Koos voor

de tuin en Anna voor de binnenboel. Al 20 jaar en tot ieders

tevredenheid!

Ik ben inmiddels een beetje met pensioen. Niet omdat ik geen

zin meer heb maar vooral omdat mijn netwerk op natuurlijke-

en in mijn

branche ook onnatuurlijke

wijze

langzaam uitsterft.

Dan is er dus tijd

voor nieuwe interesses,

zoals het

huishoudelijke management.

Buiten lukt dat

niet zo best. Sinds

ik Koos voorzichtig

gevraagd heb om

eerst de Buxus, of

was het de Taxus,

te snoeien en als

antwoord kreeg:

“heeft de vrouw

DE BELEVENISSEN VAN VISSENDE

GOLFERS OF GOLFENDE VISSERS?

Zoals met de baancommisie was overeengekomen

en besproken togen wij op

dinsdag 18 maart j.l. vol goede moed

naar de Oosterhoutse Golfclub om onze

1e poging te wagen vis te vangen.

Wij hadden wel onze bedenkingen

want de nachten waren nog te koud en

daardoor de temperaturen te laag. Er

waren nog geen tekenen dat het voorjaar

in aantocht was. Uit ervaring weten

wij dan dat de vis roerloos onder op

het diepste punt blijft en geen enkele

activiteit toont.

Wij zijn begonnen, zoals was gevraagd

op hole 10 en 11.

niks over gezegd, eerst de borders”. Dus snoei ik sinds kort de

heggen en de struiken en het gazon en voer de rommel af

naar “de stort”.

Daar bouw ik inmiddels een geheel nieuw netwerk op. Wij zitten

op kringloop stoelen en drinken van gemeentewege verstrekte

koffie terwijl we bespreken wat er allemaal mis is in

de wereld.

Ik heb zelfs een vaste dag voor “de stort”. Iedere donderdag,

want dan komt Anna de binnenboel doen, al 20 jaar. Dat is

mij nooit zo opgevallen want ik was donderdags toch niet

thuis en trouwens de rest van de week ook niet. Toen ik besloot

ZZP-er te worden heb ik thuis een riant kantoor in kunnen

richten.

Daar trok ik mij terug met koffie en krant. Maar nu ik een

beetje met pensioen ben is het kantoor ontruimd en heeft het

weer de functie van (klein-) kinderkamer.

Ik drink dus koffie met krant in de woonkamer, ook op donderdag.

Tot 9 uur, want dan komt Anna en dan wordt eerst de

week doorgenomen. Om ca 9.30 wordt dan besloten wat “we

vandaag eens een beurt zullen geven”. Ik heb mij dan allang

opgesloten in mijn Sudoku en maak mij stilletjes gereed voor

vertrek Anna is trouwens na 20 jaar driftig aan een leesbrilletje

toe, dat zie je aan de ramen; de spiegels en de tafels. Maar

ja ze doen het al 20 jaar en zonder mij.

Vandaag geen weer om te golfen, dus ik ga maar netwerken

op de stort, even vragen of Koos zijn auto opzij wil zetten.

Joep

In beide vijvers werd door ons niets gevangen.

Er was, buiten de fontein op

hole 10, ook geen enkele beweging in de

vijvers.

Hierna hebben we nog een poging gewaagd

in de vijver tussen hole 11 en 13.

Ook hier dezelfde ervaring als op hole

10. Wel werden we verrast door de aanwezigheid

van de aalscholver, die plotseling

actief werd, dat betekent dat er

vis in deze vijver op hole 13 aanwezig is.

We gaan dus vast en zeker later in het

jaar hier nogmaals een poging wagen.

Hopen dat we dan meer succes zullen

hebben!

Onze 2 e poging was op 1 april. Neen, het

is geen 1 april mop. Vol goede moed

naar de vijvers op hole 15 en 16. De temperatuur

was inmiddels wat hoger geworden

en in de vijvers op de golfbaan

was meer leven te bespeuren. Reiger en

aalscholver werden ook actiever! Dus

opletten heren vissers, bij een rondje

golf.

In de vijver van hole 15 was weinig beweging

te zien in het water. Wel constateerden

wij dat bij het peilen om de juiste

stand van de dobber te kunnen vaststellen

er vanaf de bodem veel algen mee

naar boven kwamen. Wat we ook pro-


eerden er werd niets gevangen. Na een

tijdje hebben wij onze poging opgegeven

en zijn naar hole 16 gegaan. Later in

het jaar willen we alsnog een poging in

deze vijver wagen.

Hier begon de victorie. Onze plaats was

in de bocht, ongeveer bij het 150 meter

paaltje. Vrij snel gingen wij vis vangen.

Niet groot maar wel van een bijzonder

mooie kwaliteit en de vis was erg actief.

Het zijn ruisvoorns variërend in lengte

vanaf 06 tot 12 cm. In ca. 1 uur 14 stuks!

We zijn toen gestopt vanwege de deelnemers

aan de dameswedstrijd. De kwaliteit

van het water, de vis en de bodem

was goed. Puur natuur!

Het weer wordt beter, de golfers bewegen,

de vissen bewegen, het gras gaat

groeien, kortom er komt beweging in en

rond onze mooie baan. Dus voor ons als

visser! Er op uit.

Onze 3 e poging is op 13 mei. In de vijver

tussen hole 4 en 5 zal dit gaan plaatsvinden.

Dat werd een eldorado voor de

vissers, prachtige morgen, mooi weer,

schitterende omgeving. Alles nog in diepe

rust enkel de vogels die fluiten. In een

woord genieten. Mooie actieve ruisvoorns

variërend van 06 tot 22 cm. En in

een mum van tijd 50 stuks. Onze plaats

was met de rug naar de green van hole 4

en een visser zat verscholen achter de

bosjes bij de teebox van hole 5.

Later hebben we ons verplaatst naar de

green ongeveer bij het 150 meter paaltje

van hole 4. Dat hadden wij beter niet

kunnen doen! De vangst was hier op deze

plek minder en we zijn toen gestopt.

De kwaliteit van het water was heel troebel,

het was ook al een paar weken mooi

weer en dan krijgen de opkomende algen

hun kans om te groeien.

De opmerking door een van de oudste leden

dat hij de inhoud van zijn tuinvijver,

i.v.m. de aanleg van een zwembad thuis,

in deze vijver heeft leeggemaakt is door

ons nog niet vastgesteld!

Bij mijn navraag zei hij:“Paul geen woorden

maar daden”. Dus wij moeten ons

best doen om het bewijs te leveren.

We hebben dinsdag 27.05 met 2 man in

de vijver gevist tussen de green van 11 en

13. Met onze rug naar de green van 13 ook

hier dezelfde ervaring als in de vijver van

hole 5. In een kortere tijd ca. 2 1/2 uur vissen

en meer dan 50 stuks variërend van

06/08 tot 18/20 cm.

We denken dat er ook nog gevist zal

moeten worden op hole 15 en 16 op de

plaats waar voor het ijsvogeltje mogelijkheden

om te overleven zijn bedacht.

DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

Op hole 10 willen wij nog een poging

wagen, verwijderd van de fontein, vanuit

het clubhuis aan de linkerkant ook daar

is door ons beweging van vissen gezien.

We doen ons best.

Dit was een tussentijds verslag. Wij

houden U van de ontwikkelingen op de

hoogte. Wij willen iedereen bedanken

die ons heel enthousiast diverse vragen

heeft gesteld over het hoe en waarom.

Hierna rustig hun rondje golf afmaakten.

Wij tonen ook begrip voor diegenen

die zich door onze aanwezigheid uit hun

spel zijn gehaald en zich daardoor een

beetje gestrest voelden. Als dat door ons

is gebeurd onze excuses hiervoor en wij

zullen hier in de toekomst proberen rekening

mee te houden.

De loze vissertjes.

Paul van Bavel

RARE VOGELS, DIE LEDEN VAN DE FFMC

Op 17 mei draaiden de vogels zich nog eens lekker om in hun

nest, toen een select gezelschap van de Flora-, Fauna- en

Milieucommissie in het holst van de nacht uit hun nest rolden.

Het was de landelijke vogelteldag, en de laatste jaren telt

de commissie op deze dag de vogels op onze golfbaan. Na enkele

weken prachtig weer, was de langverwachte depressie

eindelijk aangekomen en deze trok van vijf uur tot half acht

over onze golfbaan. Kortom, de regen kwam met bakken uit

de hemel, toen wij om zes uur arriveerden. Gelukkig stond

Arijan met de koffie klaar.

Omdat de meeste leden van deze commissie nog geen koolvan

een pimpelmees kunnen onderscheiden (enkele uitzonderingen

daargelaten), was een echte expert in de arm genomen.

Gerard van Opstal van het IVN kan alleen al op het geluid

moeiteloos tuinfluiters van fitisvogels onderscheiden. En

dat was wel nodig ook, want als het zo regent is er geen vogel

te bekennen (nee, die kijken wel linker uit!). Dus we moesten

op het geluid afgaan. Het interessante gevolg daarvan was,

dat het getik van regendruppels op een paraplu dit proces

verstoort. Toen bleek ook dat niet ieders regenpak helemaal

waterdicht was! Enfin, je moet wat overhebben voor het goede

vogeldoel. Al wandelend over de golfbaan, zagen we wel

stukken waar we normaal nog nooit geweest zijn (wij slaan

namelijk altijd op de fairway). Daar bleven we doodstil staan,

terwijl Gerard ons leerde dat boomklevertjes naar beneden

kruipen en boomkruipertjes naar boven. En inderdaad, we zagen

een dappere boomkruiper naar boven gaan (ongetwijfeld

zijn bed weer in).

Na het tellen van zo’n dertig vogels liepen we rond half acht

weer richting het clubhuis, terwijl de eerste golfers de baan

11


12 DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

Lampenpaleis doneert

0,50 per spaarlamp

aan de stichting

Doe een Wens

Kom binnen voor meer informatie.

* Deze aktie loopt tot 25 december 2008

Van Elsloo Klinieken

te Breda heeft zich

gespecialiseerd in

non-invasieve behandelingen

(zonder operatie of injectie)

ter verbetering van de

lichaamscontouren en

huidverzorging.

Van Elsloo Klinieken

Parkstraat 5

4818 SJ Breda

Tel: 076 - 522 4004

06 - 410 74 827

www.vanelslooklinieken.nl

Schapendries 7

Oosterhout

Tel: 0162 - 422793

“Ik zou zo graag...”

Even alles kunnen vergeten. Onbezorgd

en blij zijn... iets heel speciaals beleven.

Daarvoor zorgt Doe een Wens Stichting Nederland.

al meer dan 73 jaar

uw adviseur

www.biemansmakelaardij.nl

MOOI ZONDER SNIJDEN

Afslanken door geluidsgolven

Afslanken zonder liposuctie, middels

wetenschappelijk bewezen, niet invasieve

ultrageluid technologie (UltraShape) om

vetcellen af te breken (vergruizen).

Zonder herstelperiode en zonder pijn.

Hiermee verliest men gemiddeld 2 cm per

behandeling op hardnekkige plaatsen als

buik, dijen en flanken.

Vanaf €400,- per behandeling.

Aerosonic

Intensieve mechanische massage, van huid en bindweefsel, het middel tegen: cellulite

en striae, geeft een soepele en gladdere huid, betere doorbloeding en lymfedrainage.

Gezichtsbehandelingen

Natura Bissé (het merk onder de Hollywood sterren) heeft het beste cosmetisch

naaldloze alternatief voor Botox en rimpelinspuitingen, middels hun

recent gelanceerde Inhibit en Diamond Line. In onze kliniek kunt u

zich laten verwennen met deze zeer exclusieve gezichtbehandelingen.

Heuvel 4

Oosterhout

(0162) 472 950


op kwamen omdat het eindelijk weer droog werd. Tijdens de

koffie liet Gerard ons uit een boek de

vogels zien die we wel gehoord, maar

in de meeste gevallen niet gezien

hadden. Hij vertelde ons ook dat de

mannetjes zwartkopvogels zwarte

kopjes hebben (niet zo verrassend),

maar dat de vrouwtjes meer modegevoelige

bruine kopjes hebben. Wat

natuurlijk tot de opmerking leidde

dat in de natuur de mannetjes toch

veel mooier zijn dan de vrouwtjes.

DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

IN GESPREK MET . . .

ARIJAN VAN ALPHEN (HOOFD GREENKEEPING)

Op de club aangekomen voor de afspraak

met Arijan tref ik hem tussen de

schapen op hole 1. Wat is het geval: de

schapen moeten worden geschoren en

worden daarvoor opgehaald. Omdat de

schaapsherder in het verkeer is opgehouden,

drijft hij ze samen in een kleinere

omheining, zodat de herder ze alleen

nog maar in de trailer hoeft te laden.

Voor mijn gevoel Arijan ten voeten uit:

behulpzaam en efficiënt.

Zoals zovelen op de club, kwam de vraag

naar boven: “Er is het afgelopen jaar veel

(zichtbaar) werk verzet, is alles volgens

plan verlopen?”

“Gelukkig wel. Er is een zogenaamd

meerjarenplan. Dit plan behelst diverse

veranderingen en aanpassingen aan de

baan.” Arijan maakt als hoofd greenkeeping

deel uit van de baancommissie,

waarvan Dave Anderson voorzitter is. De

baancommissie wordt bijgestaan door

de adviseurs: Roger Steel (baanonderhoud)

Richard Fortmuller (bemestingen)

Frank Pont (baanarchitect) en Ronald

Buiting (boomdeskundige).

Het meest zichtbare van het afgelopen

jaar zijn de veranderingen op de (nieuwe)

holes 8 en 17 en de afslagplaats van

hole 18.

Hiervoor moest nogal veel grond worden

verzet, dus werden deze holes tegelijk

aangepakt. Efficiënt en voor de spelers

minder overlast.

Aan de hand van verkregen advies is ook

de afgelopen winter zo lang mogelijk op

zomergreens gespeeld. Arijan vertelt:

“Het is de kunst om de graskwaliteit optimaal

te maken, niet door het spuiten

maar door de weerstand van de onderliggende

grond te versterken. Met een

“gezonde” grondkwaliteit krijgen schimmels

minder kans zich te ontwikkelen.

Het is te vergelijken met een griepprik.

De weerstand van de mens voor de griep

wordt verhoogd, waardoor die geen kans

krijgt. Wij spelen nagenoeg het hele jaar

op de baan, maar gras groeit slechts bij

een bodemtemperatuur van +10°, dus

zeg maar van april/mei tot oktober. De

plantjes moeten dus aardig hard werken

in dit halfjaar.”

Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen,

het spelen van de leden door het hele

jaar en de benodigde werkzaamheden

door de greepkeepers, worden per jaar

de activiteiten van de vereniging en de

te plannen werkzaamheden op elkaar

gelegd. Zo wordt een tijdschema opgesteld.

Dat wil niet zeggen dat dit de exacte

invulling per week aangeeft, immers

de weersomstandigheden zijn niet te

voorspellen, maar wel een goede richtlijn.

Hierop wordt het definitieve weekschema

gemaakt. Elke greenkeeper heeft

naast de normale werkzaamheden ook

een “eigen” aandachtsgebied. Te denken

valt aan: wagenpark, beregeningsinstallatie,

bos, fairways, greens etc. Vaak is dit

vanzelf gegroeid, de een knutselt graag

aan motoren en de ander heeft oog voor

Als enige vrouw van de FFMC kon ik dat natuurlijk niet op me

laten zitten. Kortom, het tellen van vogels

leidt tot grote verbroedering binnen

een commissie. Volgend jaar doe ik

weer mee!

De lijst met de door ons getelde vogels

hangt op het prikbord van de Flora-,

Fauna- en Milieucommissie naast de

ingang bij de caddymasters.

Wendy Jansen

plant en dier. Inmiddels is de waterhuishouding

op onze baan ook een onderwerp

van gesprek geworden. Het bedrijventerrein

Vijfeiken heeft een gescheiden

waterafvoersysteem gekregen. Dat

wil zeggen dat afvalwater en hemelwater

worden gescheiden. Als de hemelwateropvang

van goede kwaliteit is, heeft

de OGC de gemeente laten weten voor

afvoer naar haar vijvers interesse te hebben.

Voordeel kan zijn dat de OGC dan

beschikt over een eigen waterhuishouding

en bij droogte geen duur water

hoeft aan te wenden om te beregenen.

Hiervoor moet nog wel een grondige

kosten/baten analyse worden opgesteld

Een lekenvraag tot slot:

“Hoe kom je aan heidezaad?”

Nou, gewoon. De hei wordt gemaaid en

de zaadjes zijn zeer klein en kunnen niet

worden afgezonderd van het maaisel.

Dus alles wordt op de “schrale” grond

uitgestrooid. Voordeel: het is goedkoop…

Nadeel het duurt 3 jaar voordat plantjes

zich ontwikkelen.

Arijan bedankt voor dit gesprek.

De redactie

13


14 DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

Proef!

Drukkerij De Hoog

Alle smaken in huis

Als innovatieve drukkerij leveren wij in de eerste plaats de

beste kwaliteit drukwerk. Maar we gaan in onze dienstverlening

graag een stap verder. Met onder andere expertise in

prepress, digitaal drukken, direct mail en met ons internet

bestelsysteem ‘Onsite printmanager’ zijn wij in staat snel en

op maat al uw drukwerk te verzorgen. Daarnaast brengen wij

ook alle noviteiten in druktechnieken en drukmethoden naar

u en uw vormgevers, zodat u altijd verrassend voor de dag

kunt komen.

Postbus 128, 4900 AC Oosterhout

Tel 0162 47 65 00, Fax 0162 47 65 25

E-mail info@dehoog.nl

Site www.dehoog.nl

A4_adv_DeHoog.indd 1 08-12-2006 13:36:22


OGC HEREN 3, KAMPIOEN

Het was slechts heel even wennen na 12,

13 jaar eerder éénmalig aan de competitie

te hebben deelgenomen. Tijdgebrek

stond tot dit jaar verdere optredens in

de weg.

Makkelijk wennen was het aan het

team OGC Heren 3, wat in de basisopstelling

bestond uit Wim van Aalst

(“Capitano”), Chiel van Bokhoven, Ton

van der Borg, Raymond van Schuppen,

Jan Snijders, Jaap Geurts en Gerd

Nieuwboer, waar véél plezier en een prima

wedstrijdmentaliteit hand in hand

gaan. Een gezamenlijke kop koffie+ was

onze gehele voorbereiding.

30 maart, Kurenpolder:

Verbaasde gezichten alom, “wat, jullie

(Wim en Ton) hebben nooit eerder met

elkaar gespeeld?” Dat was te merken

ook, we verloren, maar wonnen wel die

dag, die regenachtig begon op een toch

al drassige baan, met liefst 14-4 van

Prise d’Eau.

6 april, Princenbosch:

“En jullie willen kampioen worden”,

vroeg één van de tegenstanders op de

1e tee. “Hoezo willen?” vatte ik onze bedoelingen

samen, wat we illustreerden

met een overwinning van 13-5 op De

Schoot.

13 april, Prise d’Eau:

Ondanks alle slechtweer nieuws beleefden

we opnieuw een prachtige dag.

De competities zijn gespeeld voor de meeste poules. Wij zijn

enthousiast over het aantal teams dat in de winter trainingen

heeft gevolgd. Want allen hebben de wedstrijden met veel inzet

gespeeld. Bijzondere verhalen zijn al de revue gepasseerd,

wat aangeeft dat golf toch typisch een spel is met een ronde

bal! Je weet nooit wat er gebeurt.

De reguliere jeugdtrainingen zijn weer begonnen en we begeleiden

nu zo’n 40 kinderen. Wanneer de kinderen oefenen,

kunt u ze gerust aanspreken, want ze zijn zot op aandacht!

Eind september heeft onze Golfschool een golfreis gepland.

Het wordt een lang weekend, waarbij u training krijgt en een

ronde speelt op dezelfde dag. In welke regio we gaan spelen

en welke golfbanen is nu niet bekend, maar er worden mooie

banen geregeld. Dat is zeker! Dus houdt u de informatiekanalen

in de gaten wanneer u mee wilt.

Helmuth en Bas lopen stage vanuit de opleiding tot golfprofessional-B.

Hebt u wel eens de website bezocht van deze opleiding?

www.golfopleiding.nl. Ze zullen in de zomerperiode

Princenbosch kreeg met 17-1 klop. Ik ben

volgens de captain een “weeffoutje”,

maar beschouw mezelf juist als het sociale

gezicht door de single all-square te

eindigen.

20 april, Oosterhout:

Princenbosch heeft na het echec van de

week ervoor kennelijk een teambespreking

gehouden en wonnen, tot enig vermaak

van de zijde van Oosterhout, met

10-8 van onze enig overgebleven concurrent

voor het kampioenschap, te weten

Kurenpolder. De laatste wedstrijd

was daarmee tot bijna een formaliteit

verworden; we mogen met 15-3 of 13-5

van Kurenpolder verliezen. Wim en

Gerd organiseerden een viskar en

champagne. Onze bezoekers waren

hierover erg enthousiast, net als over de

baan overigens.

27 april, De Schoot:

Met 5-1 na de dubbels was het kampioenschap

zeker. Daar kwamen ’s middags

nog maar even 6 punten bij. Toch

taaie rakkers, Kurenpolder, zeker op deze

9 holesbaan.

De “Marokkaanse haal- en brengservice”

maakte het ons mogelijk te vieren

zoals het kampioenen betaamd. En ik

zal wel niet de enige geweest zijn die

ook de dag erna last had van een “naijleffect”.

Ook het “rondje van de zaak”

deed zich nog gevoelen, wat niets met

GOLFSCHOOL JULES FRANSE

DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

een aantal opdrachten moeten uitvoeren. Wij zouden het fijn

vinden als u ze wilt helpen indien nodig.

De sponsors zijn ook weer gestart met hun wedstrijddagen.

Het kan dus voorkomen dat we de driving-range vrij houden

voor de clinics. Wanneer er een golfclinic is, zult u dat kunnen

lezen op het bord bij de ballenautomaat.

Ook de GVB-examens zijn weer gestart. Onze leerlingen zullen

een aantal vaardigheden op de baan ten uitvoer moeten

brengen. Dit gaat natuurlijk nog niet in de snelheid van uw

spel. Wij proberen ons aan te passen aan uw snelheid en anders

laten wij u passeren. Is dit niet het geval, dan mag u dat

rustig aangeven. Liever niet het initiatief nemen om toch

over, langs of tegen ons aan te spelen. Maar een kort gebaar is

meestal voldoende. Alvast bedankt voor uw medewerking.

Willen wij u nog een mooie zomer toewensen en een boel

mooie slagen voor uw interne geheugen!

Wim van Kaathoven

drank te maken heeft maar wel met het

enkele malen ronden van (dezelfde) rotonde;

vanaf de grond zie je de bus in

een heel ander perspectief.

Tot slot een woord van dank aan de

sponsors NileDutch en Daneco (kleding,

bus en viskar), en aan de invallers Paul

Steneker (2x) en Dave Anderson en Dick

Jas (1x). En waardering voor Gerd als

winnaar van het “Adelaarsklassement”,

geen punt laten liggen in dubbels en

singles, en daarmee onze MVP!

Het thuisfront is het er wellicht niet geheel

mee eens, maar jammer dat de

competitie alweer voorbij is.

Ton van der Borg

15

Op de foto in uitgaanstenue Wim van Aalst,

Chiel van Bokhoven, Ton van der Borg, Jaap Geurts,

Jan Snijders en Gerd Nieuwboer


16 DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

We ontmoeten u graag in Geertruidenberg

Uw zaken op het terrein van ondermeer vermogensplanning,

onroerend goed, successie en rechtsvormen wilt u goed regelen.

Neem daarvoor de tijd en maak een afspraak met de notaris.

Bij Notariaat Meijer bijvoorbeeld. De notaris die kennis heeft van

zaken die belangrijk zijn voor nu en later; ofwel de notaris die er

is voor ú!

Op onze website www.notariaatmeijer.nl vindt u informatie over

onze werkwijze en kwaliteiten. We heten u graag welkom op de

historische Markt in Geertruidenberg.

Markt 6 | Geertruidenberg | t (0162) 51 64 00 | www.notariaatmeijer.nlVOOR

SPORTIEF

EVENWICHT !

Bredaseweg 41

Oosterhout

telefoon 0162 - 453548

trommelentweewielers.nl

Fietsen

Fietstassen

Accessoires

Kleding +

Schoenen

voor spinning

en fietsen

TWEEWIELERS


HOLE 19

Nee, de goegemeente heeft nog geen oor voor de mooiste

spelvorm die er bestaat, de combinatie van schoonheid van

flora en fauna en sportief bezig zijn.

Ik geef toe, ook ik was één van hen. Tennis dat was pas een

sport en bij NAC je gevoelens te laten gaan, dan was je pas

een kerel. Maar golf? Een sport voor de wat ouderen onder

ons die niet meer soepel kunnen bukken, een ruitbroek dragen

en/of een hete aardappel in de keel hebben!

Sorry, lieve mensen, ik trek alles terug wat ik ooit gezegd en

gedacht heb en bied mijn verontschuldigingen aan. Golf is, nu

ik zelf hiermee in aanraking ben gekomen, een prachtsport en

de mensen die deze sport bedrijven alleraardigst.

Een ontspannen sfeer kun je vinden in de Brasserie. Onder het

genot van een drankje en een hapje worden daar de belevenissen

van de flight uit de doeken gedaan, nagekaart en afspraken

gemaakt voor alweer een rondje van 9 of 18 holes.

Noem mij één sport waar spelers voor dag en dauw klaar

staan om te gaan spelen? En waar je ’s morgens vanaf 08.30

uur in het clubgebouw al, mits je het wilt, een borrel kunt krijgen?

Of wanneer jouw wederhelft zich nog een keer omdraait

in de bedstee, men de koffie al heeft klaar staan? En waar kun

je, vers van de pers, de laatste roddels horen? Apropos, in de

vorige Heihoef vroeg ik of U al gehoord had over de trouwplannen

van Twan van Meer. Nou het was een 1 aprilgrap

DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

Waar vind je zoveel gezelligheid als op onze hole 19. Misschien is er na lang

zoeken wel een plekje te vinden maar je zult moeten toegeven dat er bijna

geen betere plaats op aarde is dan in de Brasserie Uilenbosch

Je kunt er zo lekker nabomen over je prestaties van de dag. Op een terrasje

in Breda zit niemand te wachten op oeverloze gesprekken over parretjes,

birdies en vooral niet je handicap. Zulke gesprekken leiden mogelijk tot het

opschuiven van de stoel om je straks niet naar het toilet te hoeven helpen.

maar met de nodige uitwerking! Twan beweerde zelfs dat ondergetekende

zijn blauwe Jomanda-jurk aan had bij het

schrijven van dat artikel.

Een aantal weken geleden namelijk heeft Twan zijn geliefde

Linda, tijdens een verrassingsweekend in Barcelona, op een

terrasje aan de Ramplas, geknield en wel ten huwelijk gevraagd.

En of dat nog niet genoeg is, (Love is in the air), ook Irene heeft

haar prins op het witte paard gevonden! Maar oh wee, als ik

zijn naam bekend maak.

Het valt echter wel op dat een bekende ondernemer uit Breda,

ene K, steeds vaker aan de bar te vinden is.

Lieve golfvrienden, nu mijn vrouwtje cum laude is geslaagd

voor haar G.V.B. examen eindig ik mijn verhaal om samen met

haar te beginnen aan een welverdiende golfvakantie, waarvan

de start ligt in de directe omgeving van Lindner op de

Kranichhöhe.

Wij wensen U allen een bijzonder mooie, zonnige vakantie toe

en de thuisblijvers veel golfplezier.

Hans Schram

17


18 DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

Zorg dat je goed uitgeslapen bent..

.. want er is nog

zoveel te beleven

Gezond slapen betekent vitaal wakker worden.

De dag die komen gaat fit en onbezorgd tegemoet zien.

Dat moet het resultaat zijn van uw welverdiende

nachtrust.Je slaapt tenslotte om te leven.

Bij Dreamland vindt u alles voor een gezonde

nachtrust,en dat gezond ook mooi kan zijn kunt u bij

Dreamland zelfkomen beleven.Bewonder onze nieuwe

collectie sfeervolle slaapkamers en laat u vakkundig

adviseren door onze nachtrustarchitekten.In alle rust en

altijd op basis van uw individuele eisen en wensen.Ontdek

bij Dreamland de slaapkamer waar u altijd al van droomde.

Dreamland. Een gezonde kijk op slapen.

KEIWEG 74-76, 4901 JC OOSTERHOUT

T 0162 - 42 88 02 I WWW.DREAM-LAND.NL


HET EMS IS IN DE LUCHT

Niet alle leden van onze vereniging waren aanwezig op de algemene

ledenvergadering van maandag 26 mei. Zij hebben wat gemist.

Daarom dit bericht in ons clubblad.

Tijdens de ALV hebben wij (de FF&M, CtG commissie) een presentatie

gegeven van het Ecologisch Management Systeem (EMS).

Het EMS is ontworpen voor Committed to Green.

Committed to Green is een programma ontwikkeld om golfbaanbeheerders

te stimuleren bewust om te gaan met natuur en milieu.

Om golfverenigingen te helpen een natuurvriendelijk en milieubewust

beheer te voeren is door de commissie Greenkeeping

van de Nederlandse Golf Federatie (NGF) een handleiding opgesteld.

Deze handleiding is bedoeld als een hulpmiddel om op een

gestructureerde manier te komen tot een natuur en milieubeheerplan

om zo te voldoen aan het ecolabel CtG. Een uitermate

geschikte manier om dit te bereiken is het gebruik van een dynamische

webapplicatie. Hierin zijn de verschillende stappen die

voortkomen uit de handleiding van de NGF verwerkt op een logische

en inzichtelijke wijze. Achter deze webapplicatie is een database

aanwezig om de data op te slaan voor onze eigen baan. De

webapplicatie is zo opgezet dat er data ingevoerd, aangepast en

verwijderd kan worden.

In deze webapplicatie bouwen wij (de OGC) een historie op aan

informatie.

De ingebrachte flora en fauna inventarisaties geven inzicht door

de jaren heen over de ontwikkeling van onze golfbaan. Statistiek

wordt op deze wijze eenvoudig en inzichtelijk per natuureenheid

weergegeven. Het Committed to Green programma is een hulpmiddel

waarbij op een gestructureerde wijze, op basis van flora

en fauna inventarisatie, analyses, het stellen van doelen en evaluatie,

gestreefd wordt naar een planmatig beheer van het groen en

het milieu op de golfbaan.

U kunt op twee manieren naar de in het EMS ingevoerde gegevens

gaan. Vanuit onze homepage, gaat u naar de pagina die alleen

voor leden toegankelijk is, dan naar “Commissies”, “Flora

Fauna en Milieu commissie” aanklikken en dan de EMS site koppeling

openen. Daar treft u aan: de baanstatus, een beschrijving

van de holes (inclusief een tekening van de hole en de hole sponsor)

en alle geïnventariseerde gegevens over de op onze baan

aangetroffen flora en fauna.

Dames Stableford 08-04-2008

1. Lia Vrolijk 38

2. Will Kalkers 36

3. Enid Sandbergen 35

UITSLAGEN

Maandmedal 19-04- 2008

Cat . A Dames Cat. A Heren

1. Ann Anderson 71 1. Gijs van Eck 64

2. Patricia Dienaar 73 2. Joop Fränzel 71

Cat. B Dames Cat. B Heren

1. Ieneke van Echhoud 76 1. Joep van Pelt 73

2. Els Stergiou 76 1. Jaap Reddingius 75

DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

Ik nodig u uit dit eens te doen en onze geweldige baan op een andere

manier te ervaren.

En dan: vertel dit aan uw gasten en iedereen die op onze mooie

baan wil komen golfen.

Zo kom ik op de tweede manier op naar het EMS te gaan. Dit is

dus voor uw en onze gasten. Zij kunnen op onze homepage “de

golfbaan”, dan “lay-out van de baan” aanklikken en dan de EMS

site koppeling openen. Zo kunnen zij, vooraf aan hun bezoek, een

impressie krijgen van onze baan. Dat is genieten vóór het golfen.

Voor onze gasten en greenfee spelers wil ik een oproep doen aan

onze caddiemasters.

Vertel dit door, ook zij hebben recht op genieten van deze informatie

voordat zij bij ons komen golfen.

Ik wens u veel kijkgenot.

René Bonewald

Naschrift: om (medische) familie redenen heb ik vorige maand besloten

om met onmiddellijke ingang mijn functie als voorzitter van

de FF&M commissie te stoppen en ook te stoppen met commissie

werk. Dit is gedaan in goed overleg met het bestuur en de commissie.

Cees Söder heeft mijn taken overgenomen.

Dames Stableford 29-04-2008

1. Marie-Anne Schermer 39

2. Vera Henquet 36

3. Marjan Bloemers 35

Herendag 1 01-05-2008 Herendag 2 23-05-2008

1. Bert Taks 40 1. Bob van de Velde 46

2. Leo Schoonhoven 39 2. Jan Assenberg 39

3. Wout Damen 37 3. Henk van de Langenberg 38

19


20 DE HEIHOEF • JAARGANG 21 • NR 116 • JUNI 2008

Dames Stableford 13-05-2008

1. Els Damen 40

2. Jeanne de Vos 37

3. Mariëtte de Kind 37

UITSLAGEN

Maandmedal 24-05-2008

Cat. A Dames Cat. A Heren

1. Agnes Geurts 72 1. Jan Snijders 71

2. Els Damen 73 2. Bas Geers 72

Cat. B Dames

1. Marijke van Pelt 69

2. Babs Herlaar 70

Cat. B Heren

1. Sakis Stergiou 63

2. Jaap Reddingius 66

PERSONALIA JUNI 2008

Adreswijzigingen

Dhr. G.B. Beltman, Cordesstraat 10-1, 6814 JG Arnhem 06-38909428

Mevr. J.M. Beltman-Wevers, Cordesstraat 10-1, 6814 JG Arnhem 06-38909428

Dhr. R.M. van Steenbergen, Kapucijnenhof 52, 4904 RB Oosterhout 0162-455343

Mevr. V.M. van Steenbergen-Bottomley, Kapucijnenhof 52, 4904 RB Oosterhout 0162-455343

Dhr. H.J.W.M. van Bergen, Reinaertstraat 5, 4906 HH Oosterhout 0162-459438

Mevr. D.H.P. van Bergen-Hassing, Reinaertstraat 5, 4906 HH Oosterhout 0162-459438

Annelinde van Bergen, Reinaertstraat 5, 4906 HH Oosterhout 0162-459438

Myrthe van Bergen, Reinaertstraat 5, 4906 HH Oosterhout 0162-459438

Dhr. J.I.A.N. Guo, Weeldenberg 8, 4904 PS Oosterhout 0162-439516

Mevr. H. van Iersel-Hanegraaf, Weilustlaan 181, 4817 TD Breda 076-5717672

Mevr. Y. Klavers, Wintervlinderhof 16, 4904 XK Oosterhout 06-21250864

Nieuw GL-lid

Dhr. A.M. Verbrugge, Koekoeklaan 4, 2321 Hoogstraten/Meer, België 0032-33154363

Van SL naar GL per 1 juli 2008

Mevr. J.A.M. Huijbregts-Boelen, Bouwlingplein 91, 4901 KZ Oosterhout 0162-458377

Dhr. G.P.M. Malcontent, Tropicana Golf & Country Club, 7

Housenumber 11 Jalan 9/7, 47410 Petaling Jaya, Maleisië

Nieuwe GL-leden per 1 juli 2008

Dhr. M.A.J. van der Pluijm, Kuiperijhof 26, 4902 DB Oosterhout 0162-438137

Dhr. A.J.W. Martens, Kardoes 19, 4901 TD Oosterhout 0162-429185

Dhr. H.P.M. Weeterings, Vincent van Goghlaan 24, 4907 PG Oosterhout 0162-429636

Kopij inleverdatum :

vóór 2 augustus 2008

E-mail: schoon70@xs4all.nl

COLOFON

OOSTERHOUTSE GOLF CLUB

Dukaatstraat 21, 4903 RN Oosterhout

Clubhuis/Secretariaat/Baaninfo

Mw. M.E. Hinnen-van Wijk Tel. 0162 - 458759

Fax 0162 - 433285

Manager

Dhr. N. Vlaspoel 0162 - 499104

Caddiemaster

Dhr. H. Marcé 0162 - 421210

Mw. A. van der Stelt van Ham

Internet adres: http://www.ogcgolf.nl

E-mail adres: secretariaat@ogcgolf.nl

Bankier ABN-AMRO Oosterhout

Rek. nr. 41.60.74.456

Postgiro bank 1091055

Brasserie Het Uilenbosch 0162 - 436164

Pro: Dhr. J. Franse 06 - 54933870

Shop 0162 - 436397

Driving-range 0162 - 438432

BESTUUR

Dhr. A.J.E. Cloïn, voorzitter 0162 - 426880

Dhr. F.C.M.J. Jacobs,

penningmeester 076 - 5411349

Mw. L.H. Claessen-van Veldhuijzen,

secretaris/vice-voorzitter 0161 - 431512

Mw. A.T.M. Geurts-de Jong,

lid/sport 0162 - 422975

Dhr. J.C.M. van Pelt,

lid baan en algem. zaken 076 - 5711270

Dhr. L.G. Oomen, lid/spel 0162 - 470815

COMMISSIES

Automatiseringscommissie:

N. Vlaspoel 073 - 5211156

Baancommissie:

Dhr. A. D. Anderson 0161 - 433056

Klachten & Beroep Commissie:

Mw.Houtman-van Wijmen 076 - 5653989

Damescommissie:

Mevr. E.M.P. Baalhuis-Broenink 0162-457126

Evenementencommissie:

Dhr. C.J.J. van den Broek 0162 - 460271

Flora, Fauna en Milieu:

Dhr. R. Bonewald 0162 - 451041

Handicap & Regelcommissie:

Dhr. W.P.M. Weebers 0416 - 335854

Handicartcommissie:

Dhr. W.L.M. Adriaansen 076 - 5425321

Herencommissie:

Dhr J.A.M. van Dongen 0162 - 683272

Horecacommissie:

Dhr. J.T.N.M. van der Rijken 06- 53984508

Jeugdcommissie:

Dhr. W.A.M. van der Vorst 076 - 5876489

Marshalcommissie:

Dhr. W. Herlaar 0162 - 580388

Nieuwe Ledencommissie:

Dhr. J.W. van der Velden 0162 - 683291

Sponsorcommissie:

Dhr. J.R. Pieters 0161 - 231812

Redactiecommissie:

Mw. A.M. Schoonhoven-Benner 076 - 5211493

e-mail: schoon70@xs4all.nl

Wedstrijdcommissie:

Dhr. G.H.W. Baalhuis 0162 - 457126

Seniorencommissie:

Dhr. J.C.M. Adriaanssen 0161 - 224151

Ontwerp Omslag:

Dhr. Jack Heijboer 013 - 5199581

Voor overige informatie zie Vademecum 2008


TILBURG - BREDA - OOSTERHOUT

EINDHOVEN - ‘s-HERTOGENBOSCH

Le rendez-vous

de la Mode

MANNEN

ONTDEK OOK ONZE SPORTIEVE KANT

KERKSTRAAT 9

4901 JE OOSTERHOUT

0162-455198

(Maandag gesloten)

Plezier in de golfsport

Winnen is natuurlijk altijd leuker dan verliezen. Maar een goede sfeer

is net zo belangrijk. En die maak je samen. Plezier in je sport, daar gaat

het om. Rabobank Amerstreek onderstreept dat door hoofdsponsor

te zijn van de Oosterhoutse Golf Club.

Het is tijd voor de Rabobank.

Overal in de wereld worden goede wijnen gemaakt,

je moet ze alleen weten te vinden!!

Geselecteerd bij de 30 meest bijzondere wijnadressen

van Nederland !! (Elsevier-thema)

St. Janstraat 10 – 4901 LT Oosterhout

T: 0162-452 337

e-mail: oosterhout@degoudenton.nl

website: www.degoudenton.nl

* Wijnen-ports-cognacs-armagnac-grappa-calvados in diverse prijsklassen

* Keuze uit een zeer breed en diep assortiment, ook Riedel glaswerk en karaffen

* Perfecte verzorging van uw relatiegeschenken

* Proeverijen op locatie

* Professioneel advies

* Speciale e-mail aanbiedingen (u kunt zich hier voor aanmelden door een

e-mail te sturen.

Exclusieve verkoop van: De Oosterhoutse Kaneelstok Likeur

Wij ontvangen u graag in onze wijnkoperij!!

Michael & Sascha de Rooij

More magazines by this user
Similar magazines