BKB0005 Primaire Processen

rsm.nl

BKB0005 Primaire Processen

BKB1029 Leadership, Sustainability & Governance

coördinator: Prof. dr. M. Kaptein 5 ECTS

Colleges

Het vak bestaat uit hoorcolleges en dilemmabijeenkomsten.

Voor de dilemmabijeenkomsten geldt aanwezigheidsplicht en de student dient bij alle

drie de bijeenkomsten aanwezig te zijn. Inschrijven vooraf is verplicht en kan uitsluitend

van woensdag 5 september t/m zondag 16 september 2012 via SIN-Online.

Dispensatie voor afwezigheid zelfs ten gevolge van overmacht wordt daarom in principe

niet verleend. De student dient zich dan in het volgende cursusjaar opnieuw in te schrijven

voor een nieuwe serie dilemmabijeenkomsten. Er is dus geen herkansing dit jaar!

Vaardigheden

Na afloop van dit vak heeft de student de volgende vaardigheden ontwikkeld:

Argumenteren en Leiderschapsvaardigheden.

Spreekuur

Vragen, opmerkingen en suggesties kunnen aan lsg@rsm.nl worden gericht.

Het secretariaat van de vakgroep is bereikbaar op tel.nr. 010-4081923.

Verplichte literatuur

Op Blackboard vind je een online reader met links naar wetenschappelijke artikelen. Alle

artikelen zijn verplichte literatuur en dienen als voorbereiding op het tentamen en de

dilemmabijeenkomsten. Eventuele achtergrondartikelen zullen in een aparte map worden

onder de noemer ‘Achtergrondliteratuur’, deze zullen geen verplichte tentamenstof zijn.

Tentaminering en beoordeling

Het tentamen is een Nederlanstalig gesloten boek tentamen en bestaat uit

meerkeuze en open vragen. Het tentamencijfer telt voor 75% mee in het eindcijfer.

De drie dilemmabijeenkomsten tellen mee voor 25% in het eindcijfer en worden

beoordeeld op de kwalitatieve bijdrage van de student aan de discussie. Aan de

dilemma-bijeenkomsten kan slechts gedurende één jaar worden deelgenomen. Het

volgend jaar opnieuw volgen is uitgesloten. Een eenmaal toebedeeld cijfer voor de

dilemmabijeenkomsten blijft derhalve voor de gehele studie staan.

Tentamendata BKB1029

Zie My Timetable op SIN-Online. Abonneer jezelf eerst op deze vakchannel en zorg

ervoor dat bij My Timetable ook bovenaan ‘(Show) Exams’ aangevinkt staat.

Regulier tentamen = woensdag 5 december 2012 van 13.30-16.30 uur (in het

M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van

woensdag 31 oktober 2012 t/m dinsdag 27 november 2012.

HERtentamen = woensdag 26 juni 2013 van 09.30-12.30 uur

(in het M-gebouw). Aanmelden via Osiris-student is verplicht en is mogelijk van

woensdag 22 mei 2013 t/m dinsdag 18 juni 2013.

8

More magazines by this user
Similar magazines