maart 2013 - DLV Plant

dlvplant.nl

maart 2013 - DLV Plant

Nieuwsbrief Phalaenopsis

Gelijkheid in een mix.

In de winkelschappen treffen we vaak een kleuren

mix van Phalaenopsis planten aan. Voor een

goede mix is het belangrijk dat de verschillende

soorten bij elkaar passen qua bloemgrootte,

aantal bloemen, aantal takken en qua lengte. Een

goede sortering op gelijkheid is een vereiste voor

een goede mix.

Lengte,

De lengte is deels genetisch bepaald maar ook

deels beïnvloedbaar door de teler. Door

teeltmaatregelen is het mogelijk om alle soorten

wat langer of korter te maken. Bijvoorbeeld

hogere temperaturen geeft meer strekking. Hier

kan lastig mee gestuurd worden om lengte

verschillen tussen partijen op te lossen.

Te lang,

Soorten met lange bloemstelen zijn met

remstoffen zoals daminozide (dazide, alar) en

paclobutrazol (bonzi) korter te krijgen. Het

toedienen van beide remstoffen kan door

dompelen van de pot in een oplossing met deze

stoffen gedurende enkele seconden. Het kan ook

via een gewas bespuiting toegediend worden. Het

dompelen met daminozide vertraagd de bloei met

5 tot 13 dagen. Het spuiten van daminozide geeft

deze vertraging op de bloei niet. Paclobutrazol

geeft geen vertraging van het bloeitijdstip. Het

effect van de rem behandeling is concentratie

afhankelijk. Voor daminozide zijn concentratie

tussen de 2,5 à 10 gram per liter nodig. Voor

paclobutrazol zijn met concentraties van 20 tot

250 mg/liter goede rem resultaten te verwachten

(5 a 65 cc/l). Hoeveel korter de bloemstengel

wordt is cultivar afhankelijk. Het remeffect van

dompelen is groter dan van spuiten bij dezelfde

concentraties.

DLV Plant BV besteedt uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd of

de meest actuele betrouwbare informatie. DLV Plant BV is niet aansprakelijk voor schade die

ontstaat door het uitvoeren van een advies wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog

niet bekend was.

Bron: Wang, 1994

Uit bovenstaande tabel blijkt dat het toedienen

van paclobutrazol voordat de bloemtakken

zichtbaar zijn een beter remming geeft dan als de

bloemtakken 8 à 10 cm hebben bereikt Het advies

is dan ook om te behandelen binnen drie weken

na de start van de koelperiode. Het gebruik van

paclobutrazol geeft een vervroeging van het

bloeistijdstip. Zie tabel 4

Bron: Wang, 1994

Deze versnelling is afhankelijk van de toegepaste

concentratie. Het toepassen van paclobutrazol

leidt niet tot kleinere bloemdiameters en/of

vermindering van het aantal bloemknoppen. Een

reductie van 5 tot aan 25 cm van de totale

taklengte is mogelijk.

DLV Plant

Agro Business Park 65

6708 PV Wageningen

• nummer 5 • 20 maart 2013

T 0317 49 15 78

F 0317 46 04 00

E info@dlvplant.nl

www.dlvplant.nl


Verlengen van de taklengte

Het verlengen van de taklengte kan met de de

stoffen GA 4/7 of GA 3 uit de hormonen groep

Gibberlines. Deze stoffen geven meer

celstrekking, waardoor de bloemstengel langer

wordt. Voor een goed effect zijn concentraties

van 150 à 300 mg/liter nodig. Voor takverlenging

blijkt dat het beste moment van toedienen is

bereikt bij een taklengte van 5 cm. Dit is rond het

moment van de aanleg van de eerste bloemknop.

Een toename van 5 tot 10 cm is mogelijk. Dit is

afhankelijk van de toegepaste concentratie en van

de cultivar.

Het toepassen van gibberlines kan leiden tot wat

dunner bloembladjesdikte. Te hoge concentraties

geven slappe bloemen.

DLV Plant BV besteedt uiterste zorg aan deze publicatie. Onze adviezen zijn gebaseerd of

de meest actuele betrouwbare informatie. DLV Plant BV is niet aansprakelijk voor schade die

ontstaat door het uitvoeren van een advies wanneer dit schadelijk gevolg op dit moment nog

niet bekend was.

De eerste en beste stap naar een goede mix is

een uitgekiend assortiment. Waarbij naast kleur

ook de planthoogte een belangrijk item is. Met de

mogelijkheid van remmen en strekken kunnen we

de planthoogte beïnvloeden voor de laatste

details.

Remmiddelen en Gibberlines zijn extra

gereedschappen om een gelijkmatige lengte te

maken voor een goede mix in het geval dat er

geen alternatieven voor handen zijn.

DLV Plant BV, team potplanten’

Voor meer informatie betreffende inhoud van deze

nieuwsbrief, neem dan contact op met:

René ’t Hoen

Tel: 06-53151808

Email: r.thoen@dlvplant.nl

DLV Plant

Agro Business Park 65

6708 PV Wageningen

• nummer 5 • 20 maart 2013

T 0317 49 15 78

F 0317 46 04 00

E info@dlvplant.nl

www.dlvplant.nl

More magazines by this user
Similar magazines