infokrant voor senioren die niet van gisteren zijn In ... - Stad Roeselare

roeselare.be

infokrant voor senioren die niet van gisteren zijn In ... - Stad Roeselare

VU: L. Martens, Botermarkt 2, 8800 Roeselare

Jaargang 4 - nr 2

Driemaandelijks

tijdschrift

infokrant voor senioren die niet van gisteren zijn

In dit nummer:

België – Belgique

P.B.

8800 Roeselare 1

4/1551

• Samen leven in je wijk!

• Het Roeselaarse woonprogramma

• De seniorenparkconcerten weer op komst!


Voorwoord

De wijk nemen

Juni, juli, augustus.

Zomertijd en dus vakantietijd, zeggen de kranten, radio en tv.

We nemen met z’n allen de wijk. Er is zelfs sprake van zwarte

weekends als het om verkeersdrukte gaat richting zuiden. Het

langverwachte moment van ontspanning begint met het pakken

van valiezen, het stressen in de files, het aanschuiven voor veiligheidscontroles

in de A- of B-gates van Zaventem.

Als – en slechts als – men op tijd op bestemming aankomt en

alles volgens plan verloopt dan kan de vakantie beginnen. En dan

nog.

Is het hotelpersoneel vriendelijk? Zijn senioren echt welkom? Is

de service betrouwbaar? Is de omgeving veilig? Is er niet te veel

betaald?

Geef toe.

Geef toe dat je beter de wijk ‘neemt’.

Letterlijk dan. Gewoon blijven genieten van jouw wijk, terwijl iedereen

de wijk neemt en in andere wijken zoekt, wat je hier altijd

vindt.

De wijk waar je woont, in je eigenste stad. Roeselare dus.

Tijdens deze vakantiemaanden wordt ook onze stad een beetje

anders. Een beetje meer eigen. Een beetje meer zoals het vroeger

was. De ochtendspits valt weg. De scholierendrukte is tot 1

september vergeten. Buren zijn in verlof en doen nog vlug een

klusje. En van een klusje komt een praatje. En dankzij een praatje

wordt het een mooie dag.

In het beste weer doe je een wandeling, met een vanzelfsprekende

pauze op een rustbank. Een terrasje mag ook. Je ziet bekenden.

mee !

foto: ©Stefaan Beel

Je zwaait en ze zwaaien terug. Er komt een Rodenbachje van.

De warmte doet goed. De warmte van de zomer, de warmte van

mensen. Mensen die je kent en leert kennen.

Onze stad krijgt karakter door haar wijken en centra. Of het nu

dat potentiële is van Krottegem, dat gezellige van het Groenpark,

dat verrassende van Godelieve, het stille netwerk van het

Rodenbachkwartier,… of het leuke vertoeven in uitschieters als

Beveren, Rumbeke, Oekene, De Tassche of Beitem. Deelgemeenten

die op zich wijk zijn, van geen wijken weten en nooit mensen

ontwijken.

Onze stad is vakantiestad. Nee, geen wereldwonderen, geen toeristische

sites waar je aanschuift en hoopt diezelfde dag nog

binnen te geraken. Maar gewoon, gewoon, tussen mensen rust

nemen.

Precies wat vakantie is. Mens zijn onder mensen.

Mensen die je kent en net niet kent.

Een beetje tijd hebben. Een beetje tijd maken.

Een beetje tijd zijn.

Voor buren. Voor wie passeert. Voor wie ook tijd heeft.

Vakantie in eigen stad. Een paar weken de eigen wijk nemen.

Leuk adresje.

De Redactie

wenst alle lezers en verwanten van

lezers een tijdloze, zorgeloze vakantie!


Colofon A Apart

Mee!

Roeselaarse seniorenkrant

jaargang 4, nr 2

juni 2009

Verantwoordelijke uitgever:

Luc Martens

Botermarkt 2,

8800 Roeselare

Redactieraad:

Odiel Devoldere,

Norbert Dutry,

Trees Coffyn,

Roger Cauwelier,

Marie-Louise Lust,

Philippe Schollaert,

Laurens Deboeuf,

Pieter Degryse,

Luc Desloover,

Greet Pattyn,

Annick Vansevenant,

Geert Depondt,

Griet Coppé,

Luc Martens.

Eindredactie:

Woordwerk Vansevenant

Vormgeving:

Greet Pattyn

Fotografie, foto cover:

Stefaan Beel

Druk:

Concordia,

Roeselare

mee!

ABC van

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

S

T

U

V

W

X

Y

Z

Samen leven in je wijk! P.4

Bezorgd voor de wijk

Wat doet een wijkinspecteur? P.6

Samen sterk! p.7

Doen en Mee!doen

Roeselare op ’t gemak p.8

Academie… iets voor jou? P.8

Nieuwe brochure De Spil p.9

Tuinfeesten in Ten Hove, Ter Dreve, Ter Berken p.9

Dienstencentra, een kennismaking p.9

Gezondheid

Tips om bijensteken te voorkomen p.10

SAR - Sociaal Huis

Open Vergadering p.11

Seniorenparkconcerten

Alles over premie gas en elektriciteit

Toegankelijkheid

Aangepast vervoer voor rolwagengebruikers p.12

Verenigingen p.13

Wonen

Het Roeselaars woonprogramma p.14

X-punt

Een leuk kruiswoordraadsel p.16

Sociaal Huis welwel

Zuidstraat 17, Roeselare

051 26 21 80

senioren@roeselare.be

www.roeselare.be


a

Apart

In een levendige stad weten wijken van geen wijken. Iedere wijk heeft een eigen karakter, een typische

couleur locale, een eigen traditie en soms eigen initiatieven. Bewoners kennen hun wijk en de wijk kent zijn

bewoners. Er is een hechte sfeer en vaak is een wijkcomité aan het werk om de banden nog hechter te

smeden. In deze Mee! nemen we de wijk naar… de wijk.

Guido en het Groenpark

Samen leven in je wijk!

tekst: Annick Vansevenant

Guido D’Hondt is voorzitter van het

wijkcomité Groenpark. Samen met de

9 straatverantwoordelijken (minstens

1 per straat) zorgt het 16-koppige comité

voor het verstevigen van het sociaal

netwerk. Bij geboorten, bij ziekte of

ongeval, bij overlijden wordt vanuit het

comité contact gelegd. Wie nieuw is in

de wijk, krijgt al vlug het ‘Groenparkklokje’,

een mooi uurwerkje dat de tijd à la

Groenpark aangeeft.

Guido woont sinds ’76 op de wijk: als

onderwijzer kwam hij vanuit Menen terecht

in Roeselare. Zoon en dochter zijn

intussen de deur uit, maar het belet niet

dat het ten huize D’Hondt altijd ‘sociaal’

foto: ©Stefaan Beel

druk is.

Wat drijft Guido?

“Ik ben graag tussen de mensen. Als ik mijn gras maai achteraan in de tuin dan ben ik klaar in 10 minuten. Maar als ik vooraan bezig

ben dan kan het gemakkelijk twee uren duren! Mensen samenbrengen en gelukkig maken, dat is de enige reden. Ik ben een sociaal

type en ik vind het belangrijk dat mensen graag wonen waar ze hun huis hebben. Ook milieu vind ik belangrijk en als ik dingen zie dan

signaleer ik die zeker in het Sociaal Huis welwel.”

Nieuwtjes uitwisselen, het wijkleven leven inblazen,

een bestuur op gang trekken, zorgen voor vernieu-

Als ik mijn gras maai achteraan in de tuin dan ben

wing, wijkfeesten organiseren. Guido geniet ervan.

ik klaar in 10 minuten.

In augustus zijn we aan onze 34ste Wijkfeesten

Maar als ik vooraan bezig ben

toe. Altijd een uitdaging waar we met man en macht

tegenaan gaan. Sinds 2005 worden de feesten op

dan kan het gemakkelijk twee uren duren!

het Kerelsplein georganiseerd. Die overgang hebben

we prachtig aangepakt: elke straat versierde

een stuk van het wandelpad. Het was enorm! Ieder

jaar komen zo’n 550 mensen en altijd is het … spetterend. We hebben al prachtige dingen beleefd!”

Geen wonder dat het wijkcomité Groenpark af en toe in de prijzen valt bij de wijkwerking!

“We geven een Groenparkgids uit. Daar verzamelen we contactgegevens van alle bewoners. Het is een kwestie van vertrouwen en we

benaderen dat zeer respectvol. Maar het lukt elke keer. Een teken dat mensen ons werk waarderen.”

04

mee !


Marc en de Knok

Marc Declercq woont al sinds 1970 op de wijk De Knok, op de grens met De Tassche en begon vanaf 1979 actief mee te werken

binnen het wijkcomité. Nu nog probeert men met 6 bestuursleden het sociale weefsel te verstevigen. Wijkwerking kent hier een lange

traditie, vertelt Marc. Vroeger waren er zelfs 4 dagen lang wijkfeesten met veel volk en ambiance.

“De wijkfeesten zijn nu afgeschaft”, zegt Marc. “Het industrieterrein aan de zwaaikom nam onze plaats in. Maar niet getreurd: De Knok

biedt heel wat activiteiten voor jong en oud. We kennen onze buurt door en door en mensen weten dat als er iets is, het wijkcomité

altijd in de bres springt.”

Zestig kinderen genieten alvast van een bezoek van de Sint of een zoektocht à la Paashaas. Voor 65-plussers is altijd een kerstpakketje

voorzien waarbij iedereen een bezoekje krijgt. Koppels die 25 of 50 jaar gehuwd zijn, krijgen een fles champagne en een bloementuil. En

als er mensen overlijden dan zorgt de verantwoordelijke

voor die straat dat er een rouwkrans ligt.

Hoe wordt dat allemaal betaald?

“We houden jaarlijks een kaarting en dat brengt een Het is goed dat we soms van het stadsbeleid

mooie stuiver op. Sinds een drietal jaar ontvangen voorstellen krijgen van wat we nog aan nieuwe dingen

wijkcomités ook een stadssubsidie. Dat vind ik zeer kunnen doen. Zo is er kans tot vernieuwing.

goed en ook zeer belangrijk voor startende wijkcomités.

Want het werk is belangrijk: uiteindelijk is

het sociaal werk, we zien of melden kleine problemen,

er is contact met iedereen. Het is goed dat we soms van het stadsbeleid voorstellen krijgen van wat we nog aan nieuwe dingen

kunnen doen. Zo is er blijkbaar vraag om mensen ouder dan 80 jaar een bezoekje te brengen.”

Waarom hij het doet?

“’t Zit er een beetje in, denk ik. Ooit was ik hoofdleider van de KSA en stichtte ik een afdeling op Oekene. Als onderwijzer blijf je met

mensen bezig en ook nu is dat niet anders. Of het nu de parochieraad is, de Rodenbachkring…”

Marc blijft bezig, dat is meer dan duidelijk.

05

foto: ©Stefaan Beel


tekst:

Wat doet een wijkinspecteur?

Bezorgd om de wijk

Wat doet een wijkinspecteur?

De wijkdienst Roeselare maakt deel uit van de politiezone Riho (Roeselare-Izegem-Hooglede).

Het grondgebied wordt onderverdeeld in 15 wijken waarvoor telkens één inspecteur verantwoordelijk is.

De wijkinspecteurs worden bijgestaan door bedienden en een diensthoofd.

De wijkinspecteur vormt de hoeksteen van een gemeenschapsgerichte politiewerking en is vaak het eerste

aanspreekpunt voor de inwoners. Daarom heeft de wijkinspecteur een heel ruim takenpakket.

• luisteren naar de klachten en grieven van de inwoners en indien mogelijk oplossingen aanbrengen

• verzamelen van alle nuttige inlichtingen over de bijzonderheden en problemen eigen aan die wijk en deze informatie

doorgeven aan diensten zoals recherche en interventiedienst

• de verspreiding van algemene informatie

• doorgeven van lokale vragen en verwachtingen aan het gemeentebestuur of andere diensten

• opsporen en helpen oplossen van kleine(re) ontluikende conflicten

• opsporen van bronnen van onveiligheid en eventuele haarden van criminaliteit en het inlichten van de bevoegde diensten

hierover

• uitvoeren van taken die een bijzondere kennis of een eerder persoonlijk contact met de bevolking vereisen (hercontactname

met een slachtoffer, moraliteitsonderzoeken)

• besteden van bijzondere aandacht aan het gedrag en handelingen van bepaalde personen onder toezicht (na voorwaardelijke

invrijheidstelling, geesteszieken,…)

• eerder eenvoudige opdrachten van het Parket zoals schaderegelingen, kleinere verhoren, niet-betaalde boetes, naturalisatieverzoeken

• controles op domicilie (naar aanleiding van verhuis…), vragen van de milieudienst (sluikstorten, overlast door dieren…),

vragen vanwege de burgemeester

• aanwezig zijn tijdens belangrijke evenementen in de wijk, om het verkeer in goede banen te leiden en om aanspreekbaar te

zijn voor inwoners (wielerwedstrijden, batjes, wijkfeesten…).

De wijkinspecteur werkt doorgaans tijdens de bureeluren en soms ook tijdens het weekend. De inspecteur is ook geregeld

buiten deze uren bereikbaar.

Om zoveel mogelijk aanspreekbaar te zijn, zie je de wijkinspecteur vaak te voet of met de fiets op weg.

Voor meer inlichtingen kun je steeds contact opnemen met de wijkdienst.

• e-mail: wijkdienst.roeselare@politiezoneriho.be

• telefoon: 051 26 26 20 of 051 26 25 30

• website: www.politiezoneriho.be

06

mee !

politie Riho

foto: ©Stefaan Beel


Nieuw initiatief tegen vereenzaming 80-plussers

‘Samen sterk!’ haalt senioren uit hun isolement!

Het Sociaal Huis welwel wil met verschillende actieve partners samenwerkingsverbanden opzetten om

vereenzaming bij senioren aan te pakken. Het vormt een grote uitdaging om eenzame senioren te

detecteren en te activeren.

De stad Roeselare diende hiervoor eind januari 2009 een project in bij de Vereniging van Vlaamse Steden

en Gemeenten. Het werd het enige project dat in West-Vlaanderen werd goedgekeurd.

Dubbele doelstelling ‘Samen sterk!’

Enerzijds de vereenzaamde senioren detecteren op wijkniveau

en terug activeren door ontmoeting, door het SAMEN-zijn te

stimuleren. De sociale netwerken van de broze ouderen worden

STERKer gemaakt.

Anderzijds de SAMEN-werking tussen de dienstencentra,

seniorenverenigingen en wijkcomités STERKer maken door

SAMEN een project op te zetten en succesvol uit te werken.

Doelgroep

Het project richt zich enkel naar 80-plussers.

80-plussers worden door vrijwilligers bezocht aan huis. Hoe dit

contact er concreet uitziet, hangt af van de verwachtingen. Er

kan gewoon wat gepraat worden maar er kunnen ook gerichte

vragen gesteld worden die een opvolging krijgen. Enkele keren

per jaar is er ook een koffiekransje waar deelnemers en vrijwilligers

van harte welkom zijn.

foto: ©Stefaan Beel

07

Wijken

‘Samen sterk!’ loopt in Krottegem, Schiervelde, Rodenbachwijk,

Meiboomwijk en het centrum.

Partners

Samen Sterk! is een samenwerkingsverband tussen volgende

actieve partners:

• Sociaal Huis welwel (stad Roeselare)

dienstencentrum Ten Elsberge en Schiervelde

(OCMW Roeselare)

• OKRA St Jozef

• Ons Pensioentje

• 55-plussers

• Sint Lutgard-/Rodenbachwijk

• cluster senioren

• VVSG

Interesse in het project?

Als vrijwilliger aan de slag ?!

tekst: Sociaal Huis welwel

Zijn er nog mensen bereid om enkele 80-plussers te

bezoeken aan huis?

Het aantal bezoeken wordt door de vrijwilliger zelf bepaald.

Je kan ook met 2 personen op huisbezoek gaan.

Je behoudt alle ‘vrij-heid’ als ‘vrij’williger!

Meer informatie bij:

Pieter Degryse, Sociaal Huis welwel,

Zuidstraat 17, 051 26 21 80

senioren@roeselare.be


d

Doen en Mee!doen

tekst: Jos Coppé, SASK, OCMW

Onze stad bruist van de initiatieven en de mogelijkheden. Zeker tijdens de zomermaanden valt veel te beleven.

Maar vergeet ook niet na te kijken of er tijdens deze maanden al kan ingeschreven worden voor een

volgend ‘school’jaar. Mis je kansen niet op leuke vorming, boeiende contacten en veel creativi-tijd!

Roeselare op ‘t gemak

Op woensdag 1 april werd in het Woonzorgcentrum Ten Hove een gloednieuwe knooppuntenwandelroute,

doorheen Roeselare, officieel geopend.

Eerstejaarsstudenten Bachelor Sociaal werk van de Katho kozen voor het project “het

ontwerpen van een knooppuntenwandelroute voor mobiele bewoners en rolstoelbewoners

van het Woonzorgcentrum Ten Hove”, dat door Jos Coppé werd ingediend.

Ze ontwikkelden een boekje met verschillende geschikte wandelroutes voor rolwagengebruikers.

In het boekje vind je ook boeiende stadsinfo terug over de geschiedenis van

Roeselare. Een succesvol project, zo blijkt!

Stedelijke Academie voor Schone Kunsten

Wie in zijn vrije tijd graag creatief bezig is, zal zich zeker thuis voelen in de Stedelijke

Academie voor Schone Kunsten. Er is een ruim aanbod aan cursussen voor iedereen met

of zonder ervaring. Wens je vrijblijvend eens een kijkje te komen nemen, loop dan gerust

eens binnen op één van onze vele tentoonstellingen vanaf 19 tot 22 juni ’09:

• Hoofdschool, Leenstraat 14 Roeselare (alle afdelingen)

• Coussée, Beversesteenweg 99 Roeselare (enkel Beeldhouwkunst)

•’t YVY, Godshuislaan 24 Roeselare (atelier Schilderkunst)

• Firma ARCADEL, Vierwegstraat 186 Roeselare (atelier Textiele Kunst)

• Galerie A. Blomme, Ooststraat 84 Roeselare (expositie van leerkrachten)

Inschrijvingen schooljaar ’09-‘10:

Voor het nieuwe schooljaar kan ingeschreven worden vanaf 20 juni tot 30 september ’09.

www.saskroeselare.be of via nummer 051 20 30 29 (Leenstraat 14, elke werkdag tussen 13u30 en 21u).

Podiumkunst als levenselixir

De SAMWD Roeselare biedt een boeiend en gevarieerd programma van cursussen aan

waardoor mensen hun leven kunnen verrijken via actieve podiumkunstbeoefening en/of

kunstbeleving. Ook senioren kunnen hier hun gading vinden, onafhankelijk van het feit of

ze vroeger reeds kunstonderwijs volgden of niet.

Meer informatie?

• via website: www.samwdroeselare.be of telefonisch op het nummer 051 22 97 07

• via het onthaal in de hoofdschool: Meenseheirweg 20 8800 ROESELARE

• in de wijkafdelingen Rumbeke en Beveren: via de filiaalverantwoordelijke op het

nummer 0474 30 97 82

08

mee !

foto: ©Stefaan Beel


Opendeur-Tuinfeesten Woonzorgcentra, zondag 21 juni

Programma Ten Hove

vanaf 14.30 u. - gratis toegang - iedereen welkom

• Tearoom en gevarieerde kinderanimatie : eendjes vissen, kindergrime, huifkarritjes,

spelstands, ....

vanaf 16.30 u. : barbecue

• in de namiddag diverse optredens met muziek van Alex en Rudi,in de vooravond

(17 u.) liveoptreden van Ilse Ide.

Tijdens de Tuinfeesten is er tevens gelegenheid om kennis te maken met Ten Hove en om

een kijkkamer te bezichtigen.

Programma Ter Dreve

Een eucharistieviering vormt de start in het WZC Ter Dreve, om 10.30 u. We nemen

afscheid van de heren aalmoezeniers Mr. Willaert en Mr. Vanryckeghem. De mis wordt

opgeluisterd door het koor Maria Assumpta, waarna het tuinfeest geopend wordt met

een receptie in de tuin.

Programma Ter Berken

• Vanaf: 14 u., doorlopend terras met optredens

• Vanaf: 15 u., BBQ

Kinderanimatie: springkasteel, grime, volksspelen, snoepjesrad...

Nieuwe seizoensbrochure De Spil

Het programma voor seizoen 2009/2010 wordt voorgesteld op maandag 15 juni vanaf

18.30 u. De Spil: H Spilleboutdreef 1, Roeselare

Dienstencentra: een oude bekende?

Zowel ‘Ten Elsberge’ als ‘Schiervelde’ staan open voor jong en oud. De beide dienstencentra genieten op dit ogenblik een ruime bekendheid

op het vlak van ontspanning, cursussen en vormingen. Het aanbod gaat in stijgende lijn en wordt hierbij vooral gesterkt door een

vrijwilligerskorps van ongeveer 280 vrijwilligers. Al deze vrijwilligers maken het mogelijk om op ieders wensen te kunnen inspelen.

Van belang is dat het aanbod en de manier van lesgeven aan de leeftijd van de cursisten is aangepast. In die zin wijken we bewust

af van het schoolse systeem en organiseren we geen examen. Het sociale gebeuren rond de cursussen en bewegingsactiviteiten is

minstens even belangrijk.

Naast deze ontspannende en vormende activiteiten, is er een uitgebreide

dienstverlening.

• een warme maaltijd (om zowel ter plaatse te komen eten of aan huis te laten

brengen),

• poetsdienst

• het Ouderen Informatie Punt,

• de Minder Mobielen Centrale,

• het buurtproject Krottegem,

• de telefoonster,

• een bad en douche

• aankoop van vuilniszakken

• pedicure

• wassalon

Ongeveer 1400 mensen maken gebruik van

deze verscheidenheid aan diensten.

Info op www.tenelsberge.be

EXPO 2009

Interesse? Kom dan naar de jaarlijkse opendeurdagen van zaterdag 19 september tot en

foto: ©Stefaan Beel

met dinsdag 22 september, telkens van 14 u. tot 18 u.

Via standen, workshops en demonstraties kun je er kennismaken met het aanbod.

09


g

Gezondheid

Zelfs met prachtig weer heeft de zomer een paar schaduwkanten. Want met de warmte en bloemen in

bloei zijn ook bijen en wespen superactief. Even buiten tafelen en ja hoor, daar zijn ze weer. Schreeuwen en

zwaaien, helpt niet veel gezien ze – net als wij – ook dol zijn op barbecue, frisdranken of zoetigheden. Een

bijen- of wespensteek is dan ook vaak het gevolg.

Niet zo erg

Na een steek wordt de huid wat roder, zwelt op en kan jeuk ontstaan. Niet alle mensen reageren even heftig op zo’n steek. In principe

is het ergste leed na enkele uren of hoogstens enkele dagen al voorbij.

Belangrijk is de angel te verwijderen zonder de kop te breken: daar bevindt zich namelijk het gifzakje. Je gebruikt dus best een naald

of een pincet. Wat ijs of een vochtige koude doek aanbrengen gedurende een half uurtje is zeker doeltreffend tegen de zwelling en het

pijngevoel.

Er zijn mensen die allergisch reageren waardoor de zwellingen vrij groot kunnen worden en tevens vrij pijnlijk. Een beperkt aantal

mensen loopt kans op een veralgemeende systeemreactie (rode ogen, lopende neus, ademhalingsmoeilijkheden, braken, shock…).

In het laatste geval moet dringend medische hulp gezocht worden. Ook wie meerdere beten tegelijk kreeg of steken in hoofd, hals,

mond of keel dient een arts op te zoeken.

Voorkomen is altijd beter!

Tips om bijensteken te vermijden!

mee !

• Vermijd bier, frisdranken, zoetigheden buiten. Drink zeker nooit uit een geopend blikje frisdrank

• Vermijd de omgeving van vuilnisbakken of fruitafval

• Zweet trekt bijen en wespen aan

• Vooraleer je begint aan tuinwerken, controleer je best de omgeving op wespennesten

• Loop niet dicht bij bijenkorven of bloemperken in bloei

• Draag geen felgekleurde of zwarte t-shirts met grote bloemmotieven. Wit, groen en lichtbruin zijn kleuren die niet zo aantrekkelijk

zijn voor bijen,hommels of wespen

• Loop nooit blootsvoets door het gras

• Gebruik geen geurende deodorant, aftershave of zonnecrème

• Maak geen bruuske bewegingen indien je benaderd wordt door een wesp of bij en sla zeker geen bij of wesp die op je lichaam

zit, dood

• Dood geen bij of wesp in de omgeving van een nest. Dat trekt de andere dieren aan. Roep altijd de brandweer om een

wespennest te verwijderen.

10

tekst: Annick Vansevenant

foto: ©Stefaan Beel


mee ! s

SAR en Sociaal Huis

Senioren hebben één gemeenschappelijke wens: zolang mogelijk in het eigen huis

blijven wonen. Thuiszorgdiensten zijn hierbij een grote hulp. Mee! geeft je graag een

overzicht van de vele mogelijkheden. Misschien ontdek je langs deze weg een antwoord op je stille

zorgvraag…

Geraak jij nog wijs uit de premies voor

gas en elektriciteit ?

Momenteel zijn er verschillende tegemoetkomingen voor gas

en elektriciteit. We geven je graag een overzicht.

1. De premie van de Dienst Economie

Bedrag: € 105

Wie:

Iedereen met een nettobelastbaar gezinsinkomen van minder dan

€ 26.000.

Voorwaarden:

• woning verwarmen met ofwel elektriciteit, aardgas, stookolie,

lamppetroleum

niet genieten van het sociaal tarief of de sociale maximumprijs

niet genieten van de premie van het verwarmingsfonds.

2. De premie Sociaal Verwarmingsfonds

Bedrag: min. toelage van € 210 voor 1500 liter brandstof

Wie:

• gerechtigden op de verhoogde tegemoetkoming van de

mutualiteit

• gezinsinkomen lager dan € 14.624,70 verhoogd met

€ 2.707,42 per persoon ten laste

• personen in collectieve schuldbemiddeling of schuldbemiddeling

en niet bij machte om de verwarmingsfactuur te betalen.

Voorwaarden:

• woning verwarmen met huisbrandolie aan de pomp of in bulk,

lamppetroleum of bulkpropaangas aan huis (niet in flessen)

• max 1500 liter brandstof.

Aanvragen:

Maandag van 14u-17u in Sociaal Huis welwel (Zuidstraat 17)

Iedere morgen van 8u30 -12u in OCMW Roeselare

(Brugsesteenweg 90)

11

Tekst: Sociaal Huis welwel

Iedereen welkom

op de Open SAR - Vergadering!

Seniorenbeleid is een belangrijk item in Roeselare. Zo belangrijk

dat inspraak georganiseerd wordt! Want welzijn is belangrijk.

Kansen geven aan 60-plussers is ook zoeken naar nieuwe sporen.

Daarom organiseert SAR een open vergadering waarop alle

geïnteresseerden welkom zijn.

De raad is samengesteld uit vertegenwoordigers van 23 erkende

seniorenverenigingen, de schepen van Welzijn (Griet Coppé),

2 OCMW-ambtenaren betrokken bij seniorenbeleid en de

seniorenconsulent stad Roeselare.

Afspraak Open Vergadering SAR

DONDERDAG 25 JUNI OM 14 u.

CONFERENTIEZAAL STAD ROESELARE (Botermarkt 2)

Nadien wordt er een glaasje aangeboden door stad

Roeselare.

Seniorenparkconcerten

Dinsdagnamiddag 14 juli en 11 augustus 2009

Inkom: GRATIS

Aanvang: 14 u.

Einde: omstreeks 16 u.

Waar: St. Sebastiaanspark

Dinsdag 14 juli 2009

The Gipsy’s

Christoff en Lindsay

Dinsdag 11 augustus 2009

Twilight

Jacky Lafon


t

Toegankelijkheid

Op vraag van veel senioren en onze redactieraad geven we in deze editie van Mee! een overzicht van vervoerdiensten

aangepast aan rolwagengebruikers. We weten dat heel veel vrijwilligers zich inzetten om

mensen te vervoeren (en in vervoering te brengen!) binnen onze stad. Wat we hieronder vermelden, zijn de

bestaande diensten – op commerciële basis – met aangepast vervoer voor rolwagengebruikers.

Vooraf

Alle maatschappijen maken

hun prijzen afhankelijk van

de mutualiteit. Als er sprake

is van ander vervoer dan

wordt transport bedoeld om

privéredenen: naar vrienden,

familie,ontspanning…

Openbaar vervoer is hier niet

opgenomen.

foto: ©Stefaan Beel

Vervoer voor rolwagengebruikers

12

mee !

Tekst: Sociaal Huis welwel

VERVOERDIENST CONTACT Vervoer naar

Ambulance Medica Piljoenstraat 80 Arts, ziekenhuis, zorginstelling

8800 Roeselare (ook vervoer voor de meest kritiek

051 20 70 70 zieke en/of beademde patiënten)

Ambulancedienst Iris Avelgem Louis Verweestraat 8A bus 21 Ziekenhuis + ander vervoer

8500 Kortrijk

0495 57 47 90

Falck Tri-ac: 051 30 30 30 Ziekenhuis + ander vervoer

(Ook vervoer met arts en verpleeg-

kundige, vb: beademde patiënten

(ICU = Intensive Care Transport))

First Care Groenestraat 2a Ziekenhuis + ander vervoer

8900 Ieper.

057 20 82 82

Taxi Hendriks 09 216 80 21 Ziekenhuis+ ander vervoer

2 dagen vooraf reserveren,

betaling via dienstencheques

mogelijk.

DAV Kortrijk Budastraat 30 Ziekenhuis + ander vervoer

8500 Kortrijk

056 32 10 64

Vlaamse Hulpdienst Molenstraat 6 Enkel liggend vervoer:

8800 Roeselare rolstoelgebruikers

0484 79 93 21 worden per brancard vervoerd

Voor ander vervoer wordt alles

doorgegeven aan Falck Tri-ac

Daarnaast zijn er ook nog 2 niet-commerciële vervoerdiensten

die senioren vervoeren die minder mobiel zijn. Het verschil met

de boven staande diensten is dat zij geen senioren kunnen

vervoeren die in een rolwagen zitten.

VERVOERDIENST CONTACT Vervoer naar

Minder-Mobielencentrale 051 24 85 13 Ziekenhuis + ander vervoer

Ten Elsberge 2 werkdagen vooraf reserveren

vaste prijzen, prijzen niet afhankelijk

van mutualiteit

Mobilitas Pres Kennedypark 2 Ziekenhuis + ander vervoer

8500 Kortrijk 2 werkdagen vooraf reserveren

056 230 381


mee !

Seniorenverenigingen (deel 3)

Zoveel te doen, zoveel mee te maken…

Niet minder dan 23 seniorenverenigingen zijn actief in onze stad waaronder 12 OKRA-afdelingen. Dat betekent

23 besturen, ontelbaar veel activiteiten, oneindig veel gesprekken, fantastisch veel goede ideeën. We

doen in deze Mee! verder met een korte voorstelling van al deze verenigingen, in alfabetische volgorde. Deze

bijdrage is het derde en laatste deel.

Senioren Landelijke Beweging (Gilden)

Soms zijn nieuwjaarsvergaderingen belangrijk. Zo werd tijdens

de evaluatie van werkjaar 1982 op de vergadering van Nieuwjaar

1983 vastgesteld dat de oudere leden niet langer een boodschap

hadden aan de gewone agendapunten. De zestigers van de Landelijke

Gilde/KVLV – later Senioren Landelijke Gilden genoemd

– kregen een afzonderlijke structuur en werking.

Op 17 april 1983 werd gestart met een feestelijke jaarvergadering

onder voorzitterschap van Gerard Demonie. Vanaf dan

worden regelmatig bijeenkomsten gehouden en loopt de werking

dynamisch verder. Intussen is Leon Verbiest voorzitter.

Op maandag 8 juni kijken wij alweer uit naar onze jaarlijkse reis!

Contact: Michel Vulsteke

Pennoenstraat 8 Roeselare

051 20 36 91

mvulsteke@hotmail.com

Lidgeld: € 11(abonnement Nest inbegrepen), op jaarbasis

55-plussers

Deze Roeselaarse vereniging is lid van FedOS Brussel (Federale

Onafhankelijke Senioren vzw) en is onafhankelijk van strekking.

Er is een maandelijkse activiteit die kan gaan van voordrachten

of spreekbeurten over praktische zaken. Maar ook hobbyclubs,

wandelingen… vullen het programma. Enkel in augustus is geen

activiteit voorzien.

Contact: Hubert Verkindere

IJzerstraat 24

051 20 50 40

8800 Beveren - Roeselare

Lidgeld: € 5 op jaar basis

13

Tekst: Annick Vansevenant

S-Plus ‘Ons Pensioentje’

Dit jaar viert ‘Ons Pensioentje’ haar 60-jarig bestaan! Vroeger

was de vereniging bekend onder de naam V.F.S.G., intussen

spreken we van S-Plus.

De vereniging telt een 500 leden, aldus Roger Cauwelier. Het

activiteitenaanbod is ruim met een maandelijkse ledenvergadering

met voordracht of kwis. Tweewekelijks is er een kaarting of

paardjesspel en jaarlijks een prijskaarting.

Bowlen is ook hier populair! Er is maandelijks de clubbowling,

maar de bowlingploeg neemt ook deel aan een Interclub-competitie

en aan de provinciale en nationale kampioenschappen.

Tweemaal per jaar organiseert men een dagtrip en via het provinciaal

bestuur S-Plus kan ook deelgenomen worden aan diverse

activiteiten.“Kras”, ons driemaandelijks tijdschrift houdt de leden

op de hoogte.

Contact: Roger Cauwelier

Meenseheirweg 159 Roeselare

051 22 73 53

Lidgeld: € 10 op jaarbasis

VVVG

De Vlaamse Seniorenkring Roeselare is een sociaal-culturele vereniging

met pluralistisch karakter. Alle 50-plussers zijn welkom:

de vereniging is niet partij- of zuilgebonden maar is wel Vlaams

bewust. De activiteiten zijn vrij gevarieerd: van fietstochten tot

voordrachten, bezoek van musea, dagreizen en namiddaguitstappen…

VVVG richt zich tot gezinnen vandaar dat een bijlid een kleinere

bijdrage betaalt.

Contact: Jef Hendryckx,

Zuidstraat 12/4 Roeselare

051 24 15 11

Lidgeld: €12 op jaarbasis (hoofdlid)

€ 9,5 op jaarbasis (bijlid)

s


w tekst:

Wonen

14

mee !

Woondienst

Wonen blijft essentieel als het gaat om welzijn van senioren. Een woning met aangepast comfort, dichtbij

veel diensten, dichtbij mensen. De nood is hoog en het is niet altijd gemakkelijk om binnen een stadscentrum

ruimte te ontsluiten voor kwalitatief wonen. Daarom wordt in Roeselare een woonprogramma gemaakt.

Woonprogramma

De stad heeft in het kader van het

woonbeleid een woonprogramma

opgemaakt. Deze studie werd onlangs

afgerond. Het woonprogramma

onderzoekt wat de huidige en

toekomstige behoeften zijn voor het

wonen in de stad en welke invloed

de evolutie van de bevolking heeft

op het wonen. Daarnaast geeft het

woonprogramma ook aan hoe de

stad deze woonbehoeftes tussen

nu en 2020 kan invullen.

Wonen aanpassen aan behoefte senioren

Vergrijzing ook in Roeselare

Een opvallende - maar wellicht niet nieuwe - conclusie is dat de

stad de komende jaren steeds meer geconfronteerd wordt met

de vergrijzing van de bevolking. Het lijkt erop dat tegen 2020 ongeveer

40% van alle gezinnen een referentiepersoon zal hebben

die ouder is dan 60 jaar. Dat vraagt om aangepaste woningen,

serviceflats of rust- en verzorgingstehuizen. Niet alleen de woning

op zich is belangrijk, ook de woonomgeving moet gebruiksvriendelijk

en toegankelijk zijn voor oudere inwoners.

Voorstellen van aanpak

Het woonprogramma doet een aantal voorstellen. Een ervan is

het invoeren van een premie ‘levenslang wonen’: een gerichte

premie om het aanpassen van woningen aan de noden van senioren

te ondersteunen.

Een ander element is het goed plannen en verder ondersteunen

van het aanbod van specifieke woonvormen voor senioren (RVT’s,

serviceflats, kangoeroewonen…).

foto: ©Stefaan Beel

De Mandel, bezig in Roeselare

Kangoeroewonen kan op twee manieren: je verbouwt de bestaande

woning of je kiest voor een volledige nieuwbouw. In beide gevallen

wordt het huis in twee aparte woningen onderverdeeld; één

voor jezelf en één voor een jonger echtpaar.

Tenslotte stelt het woonprogramma ook voor om in een aantal

stadsdelen woonzorgzones te ontwikkelen. Een woonzorgzone is

een zone waarin volgende elementen centraal staan: aangepaste

woningen voor senioren, een aanbod van kleine woningen, een

aanbod van diensten en voorzieningen die een knooppunt van zorg

vormen. Al deze voorzieningen en diensten moeten bereikbaar

en voorhanden zijn in een beperkte straal. Een woonzorgzone is

niet exclusief voor ouderen, maar stelt senioren in staat om in

hun vertrouwde woonomgeving te kunnen blijven wonen met de

nodige ondersteuning.


Nieuwe assistentiewoningen ‘De Regenboog’

Momenteel zijn er in Roeselare 60 erkende serviceflats: 30 in de Rijselstraat (De Rozelaar) en 30 in de Beversesteenweg (Zilverschoon).

Met ‘De Regenboog’ komen er 47 serviceflats

bij! De aanvang der werken is voorzien in september

2009 en zal ongeveer 2 jaar duren.

Het nieuwe woonzorgdecreet spreekt nu van assistentiewoningen

in plaats van serviceflats. Een groep van

assistentiewoningen is een voorziening waar gebruikers

van 65 jaar of ouder zelfstandig verblijven in aangepaste

wooneenheden. Daarnaast worden ook zorgen toegediend

afhankelijk van de behoeften van de gebruiker. Er is ook

onmiddellijke hulp in noodsituaties.

Ter verduidelijking: seniorenflats mikken op senioren als

kooppubliek. Ze zijn weliswaar bouwtechnisch aangepast

maar voorzien niet in dienstverlening.

X-punt

Dit keer weer een kopbreker, een kruiswoordraadsel gemaakt door Roger Cauwelier, lid van de

redactieraad Mee! Als jij aan de hand van de oplossing het woord kan vormen onderaan, dan mag je

het antwoord vóór 1 augustus 2009 bezorgen in Sociaal Huis welwel Zuidstraat 17 - 8800 Roeselare

of mailen naar - senioren@roeselare.be En natuurlijk valt er iets te winnen!!

Een fietstas + 2 nieuwe herwerkte fietsroutes én 2 herwerkte wandelroutes én dat

voor 3 winnaars !!

En de winnaars van deelname aan onze enquête

zijn...

Roger Callens, Kaasterstraat 35, De Blauwe

Walter, Meensesteenweg 130 bus1.1, Nollet

Georgette, Gentstraat 57.

De prijzen kunnen afgehaald worden in welwel.

In de volgende editie vertellen we meer over de

resultaten van deze enquête!

Zo zal de voorgevel van “De Regenboog” eruit zien

in 2011.

Infosessie: voorafgaandelijke inschrijving noodzakelijk!

Op dinsdag 23 juni om 14.45 u. volgt een uiteenzetting in zaal ‘Ter Eeste’ Brouwerij Rodenbach in de

Spanjestraat133 te Roeselare. De uiteenzetting duurt ca 45 minuten waarna mogelijkheid bestaat

tot persoonlijke vraagstelling en inschrijving bij een gebakje en een tapje.

Inschrijving vooraf op het nummer 0495 54 54 76 of info@regenboogroeselare.be

x


$

kruiswoordraadsel: Mee! editie 2, jaargang 4

Horizontaal

1. Leniging van smart – het geheel van ereregels;

2. Hij werd in het WK-wielrennen in Reims gevloerd door Theo Middelkamp

3. Te koop – bekende munt – tennis- en volleybalterm – pagina (afk)

4. Grotsalamander – doe een paard de buikriem aan – de grondlegger

van het huidige China

5. Mest (anagram) – product van een vogel (mv) – bederf in graan

6. De mindere term van een sluitrede – ratelpopulier – plein te Rome

7. Sportieve strijd (anagram) – fusiegemeente van Diksmuide (anagram)

8. De voornaam van de broer van Hector Martin (was ook coureur) –

oorspronkelijke naam van Volleybalclub Knack

Verticaal

1. Speelde bij FC Roeselare, La Gantoise en als internationaal – vader, zoon

en dochter waren wielrenner

2. Men produceert er aardewerk

3. Oud-Egyptische zonnegod – spijskaart – lidwoord – een ouder

4. Spaanse uitroep – Vlaams sportief spel – Brusselse Franstalige politieke

partij

5. Granaat – er wordt suiker van gemaakt

6. Reeks – lijmstof – wit deel van een ambtsgewaad

7. Gezicht (pejoratief) – windkracht 12

8. Een riem wordt ermee vastgemaakt – voornaam van een strijdmakker

van Fidel Castro

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Deelname X-Punt, seniorenkrant Mee! editie 2, jaargang 4

Naam: ..........................................................................................................................

9. Letter uit het Griekse alfabet – afkorting van ‘de oudere’ (anagram)

10. Mogelijk (afk) – uitroep – kleur (anagram)

11. Niet één (anagram) – bloedzuigende vlieg – paradijs (afk)

12. Oostenrijkse rivier – met zeewier begroeid – voorzetsel

13. Loofboom – wereldvoetbalorganisatie – natuurlijke eigenschap –

synoniem van ‘Nederlands’ (afk)

14. Zij beheerste het Belgische veldlopen

15. Met smalle planken bekleden – gerechtelijke term (mv)

9. Het belet van wegwaaien van jouw papieren (anagram) – naar beneden

10. Molentje van een hengel (mv) – Bulgaarse munteenheid – Arabische ruiter

11. Vervelend wezen (anagram) – haarvlecht

12. Toilet voor senioren (afk) – Jempi – afkorting van een voornaam

13. Wel (Grieks voorvoegsel) – eenheid van tijdsduur – zangstem – bijwoord

14. Lage hekwerken

15. Hij won indertijd solo en in de hitte een rit in de Ronde van Frankrijk -

bedstee

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Adres: .......................................................................................................................... Tel.: ..................................................

OPLOSSING

12

5

4 8

3

13

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

6

2

11

7

1

9

10

12 13

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

More magazines by this user
Similar magazines