Views
5 years ago

Lesmap - CC Ter Vesten Beveren

Lesmap - CC Ter Vesten Beveren

Geitje Op een rood

Geitje Op een rood tapijtje lag een sneeuwwit geitje. Zomaar een geitje, een sneeuwwit geitje op een rood tapijtje. Waar kwam het toch vandaan? En waarom - waarom, waarom had dat geitje op het rode tapijtje vier groen sokjes aan? Geert De Kockere 27

Leeftijdsgroep DERDE LEERJAAR Thema WIEGELIEDJES Inspiratie - Rustige melodietjes - Lieve woordjes - Mama wiegt baby in slaap - Huilbuien stoppen - Schommelstoel - Veel herhaling - … Opdracht vooraf De juf of meester vraagt op voorhand aan de ouders om de kinderen het wiegeliedje te leren dat ze zelf gezongen hebben toen ze klein waren. Opdrachten in klas 1. Wiegeliedjes delen. De kinderen laten het wiegeliedje horen dat hun ouders of grootouders voor hen zongen. Waarom juist dit wiegeliedje? Waarover gaat het wiegeliedje? 2. Wiegeliedjes bestuderen. We gaan dieper in op de traditie van wiegeliedjes. -> Wat zijn de typische kenmerken van wiegeliedjes? Een wiegelied is in eerste instantie een volkslied, iets wat reeds lang in de overlevering tussen mensen aanwezig is. Een wiegelied wordt gezongen bij het wiegen. Later evolueert het wiegelied tot een kunstvorm en bekende componisten (grote namen als Mozart, Schubert en Bach, maar ook Belgische componisten als Mortelmans) hun eigen wiegelied componeren. Wiegeliedjes hebben een rustige melodie waarin herhaling een belangrijke plaats inneemt. Ook de tekst is eenvoudig, repetitief en vaak gaat het om klanknabootsing. De melodie en het ritme roepen herinneringen op aan de schommelbewegingen van een wieg. -> Waarom zingen mensen wiegeliedjes? De eerste levensmaanden van een kind bestaan vooral uit slapen en eten. De baby wordt in zijn eerste levensmaanden veel gedragen en gewiegd. Een huilend, onrustig kind tot bedaren gebracht worden door het te wiegen. Wiegen heeft een rustgevend effect. Het wekt immers herinneringen op aan de geborgen sfeer van de baarmoeder. Lichamelijk contact is zeer belangrijk voor een baby, net als de stem van vader of moeder. De baby zacht toespreken of zingen kalmeert. In deze fase luisteren baby’s nog niet naar de taal. Ze gaan af op de melodie, het ritme, de herhaling, … . Als een vader of moeder regelmatig hetzelfde liedje zingt, zullen enkele noten al gauw volstaan om de baby rustig te krijgen. -> Kennen de kinderen nog andere wiegeliedjes dan degene die al naar voor zijn gebracht? -> Bestaat die traditie van wiegeliedjes in andere landen ook? Hebben die liedjes daar dezelfde kenmerken als hier? Wiegeliedjes komen niet enkel in België voor. Het zingen van een wiegeliedje is een gebruik dat over de hele wereld is verspreid. Kleine liedjes in een grote, universele traditie: het brengen van troost en rust voor het slapengaan, een gevoel van veiligheid en geborgenheid meegeven net voor we de wakkere wereld laten voor wat ze is en een andere, onbekende wereld inwandelen. Deze eeuwenoude traditie kent geen landsgrenzen. Het zingen van slaapliedjes is van vroeger en nu en gebeurt in alle culturen, in alle talen. Hun schoonheid is betoverend, hun functie bedwelmend. Maar de traditie is ook erg fragiel. Vele van deze pareltjes verdwijnen. Minder en minder worden ze doorgegeven aan een nieuwe generatie. Kleine liedjes in een grote, universele traditie: het brengen van troost en rust voor het slapengaan, een gevoel van veiligheid en geborgenheid meegeven net voor we de wakkere wereld laten voor wat ze is en een andere, onbekende wereld inwandelen. 28

Lesmap EMMEKEN - CC Ter Vesten Beveren
Familiebrochure 2012-2013 - CC Ter Vesten Beveren
Schoolbrochure 2013-2014 - CC Ter Vesten Beveren
2012 Fietsplan Kapellekensbaan3 - CC Ter Vesten Beveren ...
De verloren schat van de Tempelridders II - CC Ter Vesten Beveren
2008 Religieuse impressies uit de 20e eeuw - CC Ter Vesten Beveren
document: catalogus In Steen en brons - CC Ter Vesten Beveren
brochure wakkere dood gerry.indd - CC Ter Vesten Beveren
lesmap de drie rovers - CC Sint-Niklaas
Theater Speelman DO (8+) Lesmap - CC Ter Vesten Beveren
|LESMAP| |Enzo, de rode wolf| - CC Ter Vesten Beveren
w20090424 Het Zondekind.pub - CC Ter Vesten Beveren