DOSSIER Armoede - OCMW Halle

ocmwhalle.be

DOSSIER Armoede - OCMW Halle

De inkomens van ouderen worden in

belangrijke mate bepaald door de

pensioenen. Hieronder brengen we de

hoogte van die pensioenen 34

in kaart. Figuur

19 toont het pensioenbedrag voor

verschillende gezinsvormen.

Het ligt voor de hand dat het pensioen van

een alleenstaande gemiddeld lager is dan

het totale pensioenbedrag van een koppel.

Bij koppels waar er, naast 1 pensioen, nog

een andere inkomensbron is (uit arbeid, van

een RVA-uitkering, van OCMW-steun of van

een arbeidsongeschiktheidsuitkering) zijn er

wat meer hoge pensioenen en wat minder

lage pensioenen dan bij alleenstaanden. Bij

koppels met 2 pensioenen zijn er het minst

pensioenen van minder dan 1.000 euro en

het meest van meer dan 2.500 euro. 35

DEEL II: Verhoogd risico op armoede

Figuur Figuur 19 19: 19

: : Pensioenbedrag Pensioenbedrag voor voor verschillende verschillende gezinsvormen gezinsvormen (31/12/2008)

(31/12/2008)

100%

80%

60%

40%

20%

0%

4,4

8,0

31,8

52,2

alleenstaanden

Bron data: KSZ

3,5

7,0 7,6

7,9 6,1

13,3

28,4

43,3

koppels met 1

pensioen +

ander inkomen

23,6

37,1

25,6

koppels met 1

pensioen

23,7

15,7

28,5

22,1

10,0

koppels met 2

pensioenen

Ervaring Ervaring vvan

v an een 65 65-jarige 65

jarige jarige man man man uit uit regio regio Tienen

Tienen

"Ik ben sinds juli van dit jaar gepensioneerd.

Voorheen stond ik al lange tijd 'op de

ziekenkas’. Ze hebben me voor 66% invalide

verklaard. Wat kan ik nog zeggen? Ik ben

alleenstaand en heb een klein inkomen. Ik huur

momenteel een private woning voor 500 € per

maand. En dat is iets minder dan de helft van

mijn vervangingsinkomen. Zo kon het voor mij

niet verder meer. Ik heb een sociale woning

aangevraagd. Nu is er mij eentje toegewezen,

maar ik heb bijna 5 jaar op de wachtlijst

gestaan. En elk jaar maar opnieuw hernieuwen.

Ik blijf met een grote onzekerheid zitten. Kan ik

wel met mijn bescheiden pensioentje de eindjes

aan elkaar knopen? De huisvestingsmaatschappij

heeft weinig begrip voor onze situatie. Dat is

toch mijn gedacht."

17,4

11,9

26,6

28,0

16,2

totaal koppels

met enkel

pensioen(en)

5,5

5,9

9,9

29,1

49,5

andere

gezinsvormen

>=2500 euro

2000-2499 euro

1500-1999 euro

1000-1499 euro

More magazines by this user
Similar magazines