Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel - Alpe d'HuZes

opgevenisgeenoptie.nl

Uittreksel Handelsregister Kamer van Koophandel - Alpe d'HuZes

KvK-nummer 30212211

Pagina 1 (van 2)

Rechtspersoon

RSIN

Rechtsvorm

Statutaire naam

Statutaire zetel

Bezoekadres

Postadres

Telefoonnummer

E-mailadres

Eerste inschrijving handelsregister

Datum akte van oprichting

Datum akte laatste statutenwijziging

Activiteiten

Bestuurders

Naam

Geboortedatum en -plaats

Datum in functie

Titel

Bevoegdheid

Naam

Geboortedatum en -plaats

Datum in functie

Titel

Bevoegdheid

Naam

Geboortedatum en -plaats

Datum in functie

Bevoegdheid

Naam

Geboortedatum en -plaats

Datum in functie

Bevoegdheid

Naam

Geboortedatum en -plaats

Datum in functie

Titel

Uittreksel Handelsregister

Kamer van Koophandel

.....................................................................................................................................

Deze inschrijving valt onder beheer van Kamer van Koophandel Midden-Nederland

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

816854853

Stichting

Stichting Alpe d'HuZes

Everdingen

Fazantstraat 33, 4105WL Culemborg

Herengracht 56, 1506DT Zaandam

0757710700

secretariaat@alpe-dhuzes.nl

07-02-2006

24-01-2006

10-02-2010

SBI-code: 94993 - Steunfondsen (niet op het gebied van welzijnszorg)

Het inzamelen van geld ten behoeve van de Stichting Koningin Wilhelmina Fonds

Wijdeveld, Sandra

14-10-1980, Haarlem

23-08-2008

Secretaris

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

van der Waal, Johan

05-01-1959, Amsterdam

05-10-2009 (datum registratie: 14-07-2010)

Voorzitter

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

de Geus, Theodorus Arnoldus Anthonius

03-04-1954, 's-Gravenhage

17-09- 2011 (datum registratie: 07-10-2011)

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

du Mosch, Frank Michiel

25-12-1962, Zutphen

28-09-2012 (datum registratie: 14-01-2013)

Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Walraven, Gerardus Cornelis

12-12-1963, Gouda

17-01-2013 (datum registratie: 18-01-2013)

Penningmeester

Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is

ondertekend. voorzien van een microtekst en uv- logo gedrukt op 'optisch dood' papier. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is

ondertekend met een verifieerbare digitale handtekening.

----------------------------------------------------------------------------------


KvK-nummer 30212211

Pagina 2 (van 2)

Uittreksel Handelsregister

Kamer van Koophandel

Bevoegdheid Gezamenlijk bevoegd (met andere bestuurder(s), zie statuten)

Alkmaar, 18-01-2013. Uittreksel is vervaardigd om 16.39 uur.

Voor uittreksel

Mw. N.M. Stroom bergen, Manager Wetsuitvoering

Een gewaarmerkt uittreksel is een officieel bewijs van inschrijving in het Handelsregister. Een papieren gewaarmerkt uittreksel is

ondertekend. voorzien van een microtekst en uv-logo gedrukt op 'optisch dood' papier. Een digitaal gewaarmerkt uittreksel is

ondertekend met een verifieerbare digitale handtekening.

More magazines by this user
Similar magazines