Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek - Clear Channel Communications

clearchannel.com

Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek - Clear Channel Communications

EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF

Code voor Zakelijk Gedrag + Ethiek


INTRODUCTIE

Wij willen graag de Gedragscode van Clear Channel met u delen.

In deze Clear Channel Code voor Zakelijk Gedrag en Ethiek beschrijven we de principes en hoge normen van gedrag die

we na moeten streven, als bedrijf, maar ook als individuele werknemers. Wij weten dat het succes van ons bedrijf rust op

het bouwen van sterke, langdurige relaties met luisteraars van onze radiostations, het publiek voor onze externe activa,

zakenpartners, adverteerders en lokale gemeenschappen—door hun vertrouwen te winnen, een uitstekende service te

bieden en ons te wijden aan het ethisch en integer handelen in alles wat we doen. Dit geldt ook voor de omgang met elkaar in

de Clear Channel-familie.

Als bedrijf delen we de overtuiging dat we ons moeten blijven houden aan de hoogste ethische normen. Onze code zal ons

daarbij helpen. In dit document vindt u:

• Leidende beginselen die vaststellen hoe wij zakendoen.

• Voorbeelden om u te helpen mogelijke kwesties op te lossen.

• Contactinformatie voor het vragen van advies.

Bovendien hebben we geprobeerd goed te letten op nieuwe ontwikkelingen in de media-industrie en de wereld om ons heen,

inclusief opkomende trends in sociale media en het passend gebruik van bedrijfsactiva.

Zoals onze code uitlegt hebben we allen de verantwoordelijkheid om eerlijk en integer te handelen in alles wat we doen. We

weten dat u deze gedachte al ondersteunt, iets dat van essentieel belang is voor de missie van ons bedrijf om elk aspect van

ons zakendoen met openheid, eerlijkheid en integriteit uit te voeren.

Hoogachtend,

Bob Pittman

Bob Pittman William Eccleshare

John Hogan

CEO

CC Media Holdings, Inc. en

Clear Channel Communications, Inc.

William Eccleshare

CEO

Clear Channel

Outdoor Holdings, Inc.

John Hogan

Voorzitter + CEO

Clear Channel

Media + Entertainment

i


DE WAARDEN DIE ONS LEIDEN

Onze missie is het creëren van producten en diensten die onze klanten, gemeenschappen, adverteerders en zakenpartners

prikkelen en binden. We moeten ervoor zorgen dat onze producten blijven groeien en ontwikkelen, waarbij we goed nadenken

over nieuwe technologieën en nieuw gedrag en smaken van consumenten. We moeten overal zijn waar onze consumenten

zijn, en overal waar onze partners en adverteerders ons verwachten, met de producten en diensten die zij wensen.

Gebruik van onze waarden

EERLIJKHEID, RESPECT, SAMENWERKING,

NIEUWSGIERIGHEID + URGENTIE

we werken samen om onze gedeelde visie te creëren

en uit te voeren.

Onze waarden begeleiden ons bij alle kleinere beslissingen die we nemen.

EERLIJKHEID

De oplossing van elk probleem begint met transparantie en eindigt met handelen op basis van feiten.

RESPECT

De sleutel tot ons succes is de diversiteit van al onze levenservaringen en -achtergronden te gebruiken bij het bereiken van

onze doelen.

SAMENWERKING

Wij werken samen als een team. Gezonde en respectvolle discussies worden echter aangemoedigd als noodzakelijk

onderdeel van ons creatieve proces. Het dwingt ons om kritischer te kijken naar onze taken en kan nieuwe ideeën tot stand

brengen of bestaande producten nog beter maken.

NIEUWSGIERIGHEID

Wij streven ernaar nooit te stoppen met verkennen, onderzoeken en ons afvragen wat voor ons bedrijf de volgende stap is of

hoe we ons kunnen blijven verbeteren.

URGENTIE

We creëren onze producten en diensten met urgentie en zonder in te leveren op kwaliteit.

ii


DE WAARDEN DIE ONS LEIDEN

URGENTIE

NIEUWSGIE-

RIGHEID

EERLIJKHEID

Onze klanten.

Onze mensen.

Onze

gemeenschap.

SAMEN-

WERKING

RESPECT

iii


INHOUD

Introductie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .i

De waarden die ons leiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ii

Over onze code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

01 Begeleiding zoeken + zorgen melden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Het belang van melden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Wie te benaderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

Onderzoeken + aanpakken van zorgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Beleid van niet-vergelding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

Gevolgen van schendingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7

02 We steunen elkaar als werknemers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Eerlijke behandeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9

Veiligheid op de werkplek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

Bedrijfsactiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12

Gebruik van technologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14

03 Onze klanten + reclamepartners rekenen op ons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

Eerlijk zakendoen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

Ethisch verkopen + marketing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Servicekwaliteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18

Bescherming van activa van derde partijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19

Internationale zakelijke beperkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

04 Onze belanghebbenden vertrouwen ons . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

Belangenverstrengeling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22

Anticorruptie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Handel met voorkennis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

Nauwkeurige administratie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

05 Onze gemeenschappen maken ons tot wie we zijn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Uitwisseling van informatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Onze verantwoordelijkheden tegenover ons publiek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Maatschappelijk verantwoord ondernemen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

Deelname aan sociale aangelegenheden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

Politieke bijdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

Uitzonderingen + vrijstellingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

Ondertekening . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38

iv


OVER ONZE CODE


OVER ONZE CODE

Wij zijn toegewijd aan het bieden van een eerlijke, ethische en open

werkomgeving voor onze werknemers en we willen deze waarden

ook verder toepassen op onze interacties en communicatie met ons

publiek, onze kijkers en klanten. Bij Clear Channel werken we allemaal

samen om deze gedeelde visie te creëren en uit te voeren.

Om ons daarbij te helpen, hebben we deze Code voor Zakelijk

Gedrag en Ethiek (“Code”) opgesteld om ons de nodige informatie te

geven om ethische beslissingen te nemen waar uiteindelijk al onze

belanghebbenden van profiteren. De code legt de ethische normen en

wettelijke eisen uit die ons werk voor Clear Channel vorm geven, waar

ter wereld we ook zakendoen.

Terwijl u uw werk doet, komt u wellicht situaties tegen die niet worden

besproken in uw lokale werkbeleid, procedures of andere bron. Dit is

nog een reden dat onze code er is — om u de juiste richting op te sturen

en u te voorzien van bronnen als u vragen of zorgen hebt. Als u onzeker

bent over de correcte gang van zaken, overweeg dan het volgende:

• Welke optie vertegenwoordigt De waarden die

ons leiden het best?

• Welke keuze is de eerlijke keuze?

• Hoe zullen anderen (negatief) beïnvloed worden

door uw beslissing?

• Hoe zou de actie en de uitkomst er in het nieuws uitzien?

Om ons duidelijke en gelijke begeleiding te geven, geldt onze code voor

ons allemaal — van officers, directeuren en werknemers tot stagiaires,

aannemers en vertegenwoordigers van de zakelijke familie van Clear

Channel, inclusief CC Media Holdings, Inc., Clear Channel Outdoor

Holdings, Inc. en hun dochterondernemingen.

2


Als wereldwijd bedrijf is het onze verantwoordelijkheid om overal

waar we ter wereld zakendoen de van toepassing zijnde wetten na

te leven. Wetten zijn mogelijk op sommige plekken strenger dan

ergens anders. Waar lokale wetten mogelijk met onze code of met het

betreffende beleid botsen, dient u de strengste standaard op te volgen.

We hebben allen de verantwoordelijkheid om op de hoogte te blijven

van alle wetten en beleid dat van toepassing is op ons werk, en om

deze na te leven. Als u vragen hebt over wat er van u wordt verwacht,

raadpleeg dan iemand van de juridische afdeling voordat u verder gaat.

Als onderdeel van hun verantwoordelijkheden worden managers

en officers geacht hun persoonlijke toewijding aan deze code te

tonen door het bevorderen van een werkplek waar naleving wordt

gekoesterd en door ervoor te zorgen dat werknemers onder hun

toezicht deelnemen aan onze compliance trainingsprogramma’s.

Managers moeten:

• Het goede voorbeeld geven en ervoor zorgen dat alle

werknemers zich bewust zijn van deze code, ander

bedrijfsbeleid en van toepassing zijnde wetten en deze

naleven.

• Ervoor zorgen dat rechtstreekse ondergeschikten

het belang begrijpen van deelname aan compliance

trainingsprogramma’s.

• Een “open deur omgeving” creëren waarin rechtstreekse

ondergeschikten en ander personeel van Clear Channel

zich op hun gemak voelen bij het stellen van vragen of het

doen van meldingen.

• Elke vastgestelde of vermoede schending van onze code,

ons beleid of de wet meteen melden.

• Bij het bieden van regelmatige feedback of evaluaties,

rekening houden met inspanning gerelateerd aan ethiek

en naleving.

Managers dienen er ook voor te zorgen dat werknemers van Clear

Channel die hun mening uiten of meldingen doen op de hoogte zijn

van Clear Channel’s niet-vergeldingsbeleid. Managers moeten zich

aan dat beleid houden, het duidelijk maken aan hun rechtstreekse

ondergeschikten en de juiste actie ondernemen als zij geïnformeerd

worden over een vergeldingsactie of het vermoeden dat er vergelding

heeft plaatsgevonden.

3


01

BEGELEIDING ZOEKEN +

ZORGEN MELDEN


01

BEGELEIDING ZOEKEN +

ZORGEN MELDEN

Het belang van melden

Alle leden van het Clear Channel-team hebben de

verantwoordelijkheid om schendingen van deze code, ons beleid of

de wet te melden en mee te werken aan onderzoeken over zulke

schendingen, onderhevig aan lokale wetten. Hoewel u anoniem

meldingen kunt doen, hebben wij liever dat u uw identiteit opgeeft als

u schendingen meldt zodat wij u kunnen benaderen als we verdere

informatie nodig hebben om ons onderzoek voort te kunnen zetten.

Uw identiteit zal volgens de wet, afhangend van de omstandigheden,

vertrouwelijk blijven.

Wie te benaderen

Als u vragen of zorgen hebt die u wilt uiten of melden, neem dan

contact op met een of meerdere van de volgende bronnen:

• Uw manager.

• Een andere manager bij wie u zich op uw gemak voelt.

• De afdeling Human Resources.

• Het hoofd juridische zaken of ander lid van de juridische

afdeling.

• De Chief Compliance Officer of compliance officer op uw

locatie.

• De auditcomités van onze Raad van Bestuur.

• De Clear Channel Hotline:

• 1-888-233-5122

(voor oproepen van buiten de V.S.

gebruik de AT&T-toegangscode

van het land waar u vandaan belt).

• https://ClearChannel.alertline.com.

• https://ClearChanneleu.alertline.com.

• https://ClearChannelspain.alertline.com.

V

Tienne heeft haar manager horen

praten over het wijzigen van de financiële

resultaten om hogere bonussen te krijgen.

Tienne vindt het gesprek ongepast. Hoewel

ze het incident wil melden, vreest ze dat

haar manager haar wellicht anders zal gaan

behandelen en dat dit mogelijk haar werk

belemmert. Wat moet Tienne doen?

Tienne moet eerlijk haar zorgen

melden over wat ze heeft gehoord. Omdat ze

te goeder trouw spreekt, zal ons bedrijf haar

beschermen tegen alle soorten vergelding.

Tienne kan het geval melden door een andere

manager of een andere bron genoemd in deze

code te raadplegen. Ze heeft tevens de optie

om de Clear Channel Hotline te bellen.

5


Onderzoeken + aanpakken van zorgen

Wij streven ernaar consequente principes toe te passen wanneer we

gemelde incidenten onderzoeken. Wanneer er een melding is gedaan,

wordt de informatie doorgegeven aan de juiste bron voor beoordeling

en een eventueel onderzoek. Wij zullen onmiddellijk, discreet en

professioneel reageren op elke indicatie dat er mogelijk een inbreuk

van deze code, ons beleid of de wet heeft plaatsgevonden. Wij zullen

ook een gepaste correctieve actie ondernemen, bijvoorbeeld door de

juiste autoriteiten op de hoogte te stellen.

Bovendien worden wij allen geacht aan alle onderzoeken mee te

werken, onderhevig aan de lokale wet. Dit betekent het eerlijk en

volledig communiceren van alle relevante informatie die u kent

over het een onderzoek. Dit betekent ook dat u rapporten en andere

informatie die u bezit volledig moet bijhouden, zoals aangegeven in het

records managementbeleid dat geldt voor uw afdeling of locatie.

Beleid van niet-vergelding

Clear Channel zal geen vergeldingsmaatregelen nemen tegen iemand

die ons te goeder trouw informeert over een mogelijke schending

van deze code, ons beleid of de wet, en wij tolereren geen enkele

intimidatie tegen een werknemer die een mogelijke schending meldt.

“Te goeder trouw” handelen betekent dat u al uw informatie verschaft

en gelooft dat u een volledige en oprechte melding doet. Met andere

woorden: het maakt niet uit of uw melding uiteindelijk terecht is,

zolang u het maar eerlijk overbrengt. Iemand die te kwader trouw een

melding doet of die wraak neemt op een persoon die te goeder trouw

melding heeft gedaan of deelneemt aan een onderzoek, is mogelijk

onderhevig aan disciplinaire maatregelen, tot en met ontslag, volgens

lokale wetten.

Clear Channel zal ons tegen vergelding beschermen.

In ruil daarvoor worden wij allen geacht een van de vele

bronnen te raadplegen als we denken dat er vergelding

heeft plaatsgevonden.

• Voor meer informatie over hoe er met meldingen wordt

omgegaan, raadpleeg het beleid dat geldt voor uw

afdeling of locatie.

V

Waar Nico woont is het niet

beleefd om achter iemand’s rug om te

praten. Maar Nico denkt dat hij Michael, een

collega, iets heeft zien doen wat mogelijk

illegaal was. Wat moet hij doen?

Clear Channel beschermt Nico

tegen vergelding dat hem kan overkomen

vanwege het melden van zijn waarnemingen.

Nico hoeft er slechts voor te zorgen dat hij de

waarheid spreekt en alles wat hij weet, deelt.

6


Gevolgen van schendingen

Schendingen van onze code, ons beleid of de wet kunnen ernstige

gevolgen met zich meebrengen, zowel voor de betrokken personen als

voor ons bedrijf. Mensen die zich bezighouden met onethisch of illegaal

gedrag (en degenen die zulk gedrag voorschrijven, door de vingers

zien, goedkeuren of ondersteunen) kunnen worden onderworpen

aan vervolging of andere disciplinaire acties, tot en met ontslag,

onderhevig aan lokale wetten. Onthoud dat zulk gedrag ons allemaal

in gevaar brengt wat betreft de schade aan onze reputatie en de

negatieve invloed op onze belanghebbenden, en dat zulk gedrag kan

resulteren in:

• Boetes.

• Civielrechtelijke aansprakelijkheid.

• Strafrechtelijke aansprakelijkheid.

Als u betrokken bent bij een schending, dan zal het onderzoek het

volgende nagaan:

• Of u de kwestie hebt gemeld.

• Uw mate van medewerking.

• Of de schending bedoeld of onbedoeld was.

Resulterende disciplinaire maatregelen zullen hier ook rekening mee

houden.

7


02

WE STEUNEN ELKAAR ALS

WERKNEMERS


02

Eerlijke behandeling

Intimidatie + discriminatie

Bij Clear Channel bereiken we onze doelen door teamwork. Alle

werknemers zijn verantwoordelijk voor elkaar en worden geacht

binnen ons bedrijf gelijke kansen te bevorderen. We streven naar

het aantrekken van toptalent in onze industrie en doen dit door een

omgeving te ontwikkelen die elk lid van ons team respecteert en

waardeert. We tolereren geen intimidatie op onze werkvloer en geen

discriminatie tegen toekomstige of huidige leden van ons team.

Intimidatie kan vele vormen aannemen, zoals verbale, fysieke

of visuele uitingen en kan komen van collega’s, leidinggevenden,

leveranciers of aannemers. Gedrag wordt als intimidatie beschouwd

als het als doel heeft om een intimiderende, beledigende of

vernederende omgeving te creëren voor een ander persoon. Het is

ook belangrijk op te merken dat intimidatie seksueel of non-seksueel

van aard kan zijn. Om intimidatie buiten onze werkvloer te houden,

moeten we ervoor zorgen dat onze opmerkingen en acties gepast en

respectvol zijn.

Bovendien mogen we gepraat of gedrag dat discriminerend of

intimiderend kan zijn voor een sollicitant of werknemer op basis van

ras, huidskleur, geslacht, seksuele geaardheid, geslachtsidentiteit

of -uitdrukking, religie, handicap, etniciteit, nationale afkomst,

zwangerschap, burgerlijke staat, veteranenstatus, genetische

informatie of een andere wettelijk beschermde status nooit

goedkeuren. Wij kennen posities alleen toe op basis van verdienste

en nemen werkgerelateerde beslissingen nooit op basis van

een karaktereigenschap dat door de wet wordt beschermd.

“Werkgerelateerde beslissingen” omvatten:

• Aanstelling.

• Plaatsing.

• Promotie.

• Demotie.

• Overplaatsingen.

• Verlof.

• Ontslag.

• Terugroeping.

WE STEUNEN ELKAAR ALS

WERKNEMERS

• Training.

• Compensatie.

• Voordelen.

• Door het bedrijf

gesponsorde programma’s.

• Discipline.

• Beëindiging van het

dienstverband.

Als u gedrag waarneemt dat volgens u ongepast is, of als u vindt dat

u slachtoffer bent van zulk gedrag, stel uw manager of iemand van de

afdeling Human Resources dan op de hoogte.

V Gisteren vroeg Sandra’s collega

Liam of ze na het werk wat met hem wilde

gaan drinken. Dit is de derde keer dat hij

heeft voorgesteld buiten werktijd af te

spreken en hij maakt ook vaak opmerkingen

die haar in verlegenheid brengen. Wat moet

Sandra doen nu ze zich ongemakkelijk voelt

door Liam’s gedrag?

Sandra heeft net als de rest van

Clear Channel het recht om zich op haar

gemak te voelen op het werk. Ze dient Liam’s

gedrag onmiddellijk te melden aan haar

manager of andere bronnen genoemd in deze

code, inclusief de Clear Channel Hotline.

9


Databescherming

Clear Channel is toegewijd aan het beschermen van vertrouwelijke

informatie waarmee individuele personen geïdentificeerd kunnen

worden (“persoonlijke informatie”) om de privacy en identiteit van

alle betrokken partijen te beschermen. Persoonlijke informatie omvat,

maar is niet beperkt tot, de volgende soorten data:

• Secundaire arbeidsvoorwaarden.

• Salarisinformatie.

• Medische rapporten.

• Contactinformatie, zoals adressen

en telefoonnummers.

• Sofi-nummer.

• Fiscale informatie.

• Financiële informatie.

Elk van ons heeft de plicht onze eigen persoonlijke informatie, maar

ook die van anderen, te beschermen. Geen van ons mag toegang

krijgen tot gevoelige informatie van collega’s zonder specifieke

volmacht en zakelijk belang. Als deze informatie u toch onder ogen

komt vanwege uw functie, wees dan extra voorzichtig en voorkom

verlies, diefstal of onachtzame onthulling en gebruik het alleen voor

het oorspronkelijke doel. Wanneer persoonlijke en vertrouwelijke

gegevens naar een externe partij moeten worden verzonden, gebruik

dan dezelfde maatregelen en raadpleeg iemand van de juridische

afdeling om te garanderen dat de juiste beveiligingsmaatregelen zijn

genomen met de externe partij.

Als u aanvullende vragen hebt over hoe we gegevens van werknemers

beschermen of als u een feitelijke of vermoedelijke onthulling wilt

melden, neem dan contact op met uw manager of een lid van de

juridische afdeling. Voor begeleiding aangaande het beschermen van

de bezittingen van onze leveranciers, klanten en andere zakenpartners,

raadpleeg de “Bescherming van eigendommen van derde partijen”

sectie van deze code.

10


Veiligheid op de werkplek

Veilige faciliteiten + veiligheid van voertuigen

Wij geloven dat eenieder van ons, ongeacht onze functie of titel, de

verantwoordelijkheid heeft om een gezonde en veilige werkplek te

bevorderen. We zijn samen betrokken bij het bepalen en opvolgen van

alle veiligheidswetten en -regels, inclusief intern beleid en procedures.

Dit betekent dat we bedrijfsactiviteiten uitvoeren op een manier

waarmee we een schone, veilige en gezonde werkomgeving behouden

en bevorderen. Als u onveilige of ongezonde praktijken, apparaten,

toestanden, ongelukken of verwondingen waarneemt of vermoedt,

meld dit dan onmiddellijk aan uw manager, een lid van de juridische

afdeling of de directeur van risicomanagement.

Als u bevoegd bent om een bedrijfsvoertuig te besturen, doe dit dan

alleen binnen het doel van uw werk en in overeenstemming met alle

wetten. Het gebruik van een mobiele telefoon tijdens het besturen van

een bedrijfsvoertuig wordt sterk afgeraden. Als u de telefoon toch

besluit te gebruiken tijdens het rijden, gebruik dan een “handsfree”apparaat

en handel altijd in overeenstemming met lokale wetten.

Bovendien is sms’en, e-mailen of het gebruik van andere functies op

uw telefoon nooit gepast tijdens het besturen van een motorvoertuig

en dit kan op sommige plekken illegaal zijn.

Geweld

Wij tolereren en houden ons nooit bezig met welke vorm van geweld

dan ook. Hiermee bedoelen we bedreigingen, uitingen van geweld,

intimidatie of pogingen om anderen angst in te boezemen. Het is

belangrijk dat we een mate van bewustzijn op onze werkplek behouden

en de tekenen van potentieel gewelddadig gedrag opmerken. Geweld

kan vaak voorkomen worden door het opmerken van tekenen van

onregelmatig of significant afwijkend gedrag. Bovendien zijn wapens

op de werkplek niet toegestaan, zoals de lokale wet dat voorschrijft.

Als u incidenten of dreigingen van geweld op de werkplek kent of

vermoedt, dan moet u onmiddellijk uw zorgen rapporteren. Als u denkt

dat iemand in onmiddellijk gevaar is, neem dan contact op met de

beveiliging of lokale autoriteiten.

Alcohol, illegale drugs + medicatie

We worden geacht in staat te zijn om onze taken en onze

verantwoordelijkheden op de meest veilige manier uit te voeren.

Dit houdt in dat we te allen tijde verantwoordelijk en professioneel

moeten handelen. Daarom mogen we nooit werken onder invloed van

alcohol, illegale drugs, verkeerd gebruik van voorgeschreven recepten

of zelfzorgmedicijnen.

Bovendien mogen we nooit illegale drugs of alcohol gebruiken,

bezitten of verkopen terwijl we in een pand van Clear Channel zijn

of tijdens bedrijfsevenementen. Ons bedrijf maakt op deze regel een

uitzondering als er in beperkte mate alcohol wordt geschonken tijdens

een bedrijfsevenement.

Voor meer informatie aangaande kwesties over veiligheid op de werkplek,

raadpleeg het beleid dat op uw afdeling of locatie van toepassing is.

V

Morgen zal ik namens ons bedrijf

een evenement bijwonen en er zal daar

alcohol geschonken worden. Mag ik alcohol

drinken tijdens het evenement?

Ja, zolang het u bij wet is

toegestaan om alcohol te drinken volgens

de wetten in uw gebied. U mag slechts met

mate drinken en moet altijd voorkomen

dat de alcohol uw taken belemmert. Het is

belangrijk dat u uzelf of ons bedrijf niet in

verlegenheid brengt.

11


Bedrijfsactiva

Clear Channel’s activa worden ons dagelijks toevertrouwd en we zijn

verantwoordelijk voor het beschermen van deze activa en het correct

gebruiken daarvan. Onthoud altijd dat de goede naam en het merk van

ons bedrijf tot de meest waardevolle bezittingen behoren. We zorgen

er allemaal voor dat ons imago en onze reputatie positief blijven

voor de mensen en gemeenschappen die we dienen. Clear Channel’s

activa omvatten ook andere tastbare en niet-tastbare activa zoals

fysieke eigendommen en vertrouwelijke en gepatenteerde materialen,

inclusief intellectueel eigendom (“IE”).

Informatie

We moeten vertrouwelijke en gepatenteerde informatie van Clear

Channel beschermen, wat over het algemeen informatie omvat die niet

voor het publiek beschikbaar is. We mogen vertrouwelijke informatie

alleen delen met mensen die ertoe bevoegd zijn om het voor geldige

zakelijke doeleinden te weten. U mag e-mails of andere interne

communicatie of documenten van Clear Channel bijvoorbeeld nooit

doorsturen naar andere werknemers van Clear Channel of externe

partijen, tenzij zij bevoegd zijn om het te ontvangen en de informatie

nodig hebben voor zakelijke doeleinden van Clear Channel. Let ook

goed op dat u zaken van Clear Channel nooit op openbare plekken

bespreekt.

Vertrouwelijke informatie kan de volgende informatie omvatten:

• Businessplannen.

• Informatie over een vertrouwelijkheidsovereenkomst.

• Financiële resultaten.

• Informatie over klanten, leveranciers of concurrenten.

• Prijsbeleid of budgetten.

• Beveiligingsplannen van het bedrijf.

• Privé-informatie van werknemers.

• Informatie over procesvoering of geheimhouding tussen

advocaat en cliënt.

• Regelgevende compliance data.

• IE.

• Software of technologiegegevens.

• Wachtwoorden voor hardware, technologie of bestanden

van het bedrijf.

V

Kara reist veel, voert vaak

zakelijke telefoongesprekken en gebruikt

haar laptop van Clear Channel terwijl

ze wacht in terminals en tijdens lange

treinreizen of vluchten. Op welke manieren

kan Kara vertrouwelijke informatie van ons

bedrijf beschermen?

Kara kan haar plicht om

informatie van Clear Channel te beschermen

nakomen door gevoelige data niet te

bespreken op openbare plekken waar ze

afgeluisterd kan worden (zoals taxi’s,

treinen, vliegtuigen en zelfs kantines

of toiletten op het werk). Ze dient alle

computers en andere technologie die

bedrijfsinformatie kan bevatten fysiek te

beveiligen en te allen tijde bij haar te houden.

12


Intellectueel eigendom

Ons IE is ook een waardevol bezit. In ons werk voor Clear Channel

moeten we te allen tijde zeer zorgvuldig zijn in het beschermen en

handhaven van onze intellectuele eigendomsrechts. “IE” omvat, maar

is niet beperkt tot, niet-tastbaar bezit zoals copyrights, patenten,

handelsgeheimen, handelsmerken, modelrechten, uitvindingen,

systemen, processen, klantenlijsten, software, logo’s en merken. De

wet beschermt onze rechten tot dit bezit zoals het andere vormen van

bezit beschermt. Voor zover bij wet toegestaan moeten we het IE van

ons bedrijf beschermen en ons realiseren dat de rechten tot alle IE

gecreëerd met bedrijfsmaterialen, tijdens bedrijfstijd of op kosten van

ons bedrijf toebehoren aan Clear Channel.

Als u vragen hebt over wat vertrouwelijke informatie of IE is of wat u

er mee moet doen, neem dan contact op met een lid van de juridische

afdeling.

Fysieke activa

De fysieke activa van ons bedrijf zijn verkregen door het harde werken

van iedereen bij Clear Channel. Enkele voorbeelden van deze activa

omvatten apparatuur, faciliteiten, voertuigen, fondsen en documenten,

en we moeten deze zeer zorgvuldig beschermen tegen schade of

verlies. Hoewel incidenteel persoonlijk gebruik is toegestaan—een kind

thuis opbellen of af en toe een kopie maken voor persoonlijk gebruik—

moeten we buitensporig en duur persoonlijk gebruik van bedrijfsactiva

voorkomen.

Voorkomen van fraude

We hebben de verantwoordelijkheid activa die ons zijn toevertrouwd

te beschermen tegen frauduleus gebruik, diefstal of misbruik.

Bedrijfsactiva en fondsen dienen alleen voor zakelijke doeleinden

van Clear Channel gebruikt te worden en mogen nooit voor illegale

doeleinden gebruikt worden. Als u zich bewust wordt van mogelijk of

feitelijk misbruik van bezittingen of fondsen of als u vragen hebt over

hoe u deze correct moet gebruiken, raadpleeg dan onmiddellijk uw

manager. U mag uw bezorgdheid ook delen met de auditcommissie van

onze Raad van Bestuur door de Clear Channel Hotline te bellen.

V

Clear Channel heeft een

handelsrelatie met een autodealer. De

autodealer verschaft onderhoud en banden

aan voertuigen van Clear Channel in ruil voor

advertenties op posters en billboards van

Clear Channel. Sven, een Clear Channelsalesmanager,

heeft de handelsrelatie

correct gedocumenteerd en heeft ervoor

gezorgd dat de waarde correct is opgenomen

in de boekhouding van het bedrijf. Nu vraagt

Sven zich af of hij de handelsrelatie mag

gebruiken om nieuwe banden te laten zetten

onder zijn eigen auto, aangezien hij een

werknemer is van Clear Channel. Zou dat

aanvaardbaar zijn?

Nee. De handelsrelatie van Clear

Channel met de autodealer is een bezit van

Clear Channel en mag alleen voor zakelijke

doeleinden gebruikt worden. Handel mag

niet gebruikt worden als persoonlijk voordeel

voor Sven.

13


Gebruik van technologie

Informatieveiligheid

Ons bedrijf vertrouwt ons de technologie toe die we nodig hebben om

ons werk effectief uit te voeren. Om de bescherming van informatieactiva

van ons bedrijf te waarborgen, zowel tijdens als na uw

dienstverband met Clear Channel, dient u de volgende richtlijnen

na te leven:

• Noteer informatie correct, houd het veilig en verschaf het

alleen aan mensen die het moeten weten.

• Behandel alle wachtwoorden als vertrouwelijke

informatie en deel ze niet, aangezien dit kan leiden

tot de onthulling van persoonlijke informatie. Als een

wachtwoord gedeeld is, dan moet dit wachtwoord zo snel

mogelijk worden gewijzigd om dit vertrouwelijk te houden.

• Vergrendel uw werkstation, computer, persoonlijke

apparaten en telefoons als u ze niet gebruikt.

• Veronderstel altijd dat er een derde partij meeluistert.

Daarom mag u bedrijfsgerelateerde vertrouwelijke

informatie niet bespreken op openbare plekken zoals

vliegvelden, treinen en restaurants.

• Wees voorzichtig als u gevoelige documenten, schijven,

audiotapes of ander bedrijfseigendom kopieert, faxt of

onthult, en onthul ze niet op een plek waar de informatie

onderschept kan worden. Verlies of diefstal moet

onmiddellijk bij uw manager of lid van de juridische

afdeling gemeld worden.

• Maak uzelf vertrouwd met het bedrijfsbeleid aangaande

informatieveiligheid, en volg dit beleid te allen tijde op.

• Houd uw apparaten (laptops, persoonlijke apparaten,

telefoons, tablets, enz.), aktentas en alle andere

bedrijfseigendommen te allen tijde bij u als u op reis bent.

Zorg ervoor dat u gevoelige informatie en e-mailaccounts,

zelfs op het werk, met een wachtwoord beveiligt als u

deze niet in gebruik hebt.

• Als er apparaten van Clear Channel of apparaten die

informatie van Clear Channel bevatten kwijt zijn geraakt

of zijn gestolen, meld het incident dan onmiddellijk aan

uw manager en de Information Technologie (IT) Helpdesk

in uw land of het Corporate Network Operations Center

(NOC). IT is mogelijk in staat het risico van de onthulling

van persoonlijke informatie en inbreuk op gegevens te

verminderen mochten deze apparaten onbetrouwbaar

worden.

14


Sociale media

Clear Channel is zich bewust van het groeiende belang van deelname

aan sociale media en moedigt ons aan om deze waardevolle bronnen

verantwoord te gebruiken. “Verantwoord” betekent dat we allen

ontvankelijk moeten zijn voor de aard en impact van opmerkingen die

op deze publieke fora geplaatst worden, inclusief blogs, microblogs

zoals Twitter®, sociale netwerksites als Facebook®, LinkedIn®, wiki’s,

photo/video sharing sites en chatrooms.

Hieronder staan enkele algemene verwachtingen voor het

verantwoord gebruik van sociale media, zowel voor gebruik om uw

taken voor het bedrijf uit te voeren als voor persoonlijk gebruik:

• Plaats geen vertrouwelijke informatie over ons bedrijf

of over zakenpartners, inclusief beursinformatie,

operationele strategieën, financiële resultaten of

handelsgeheimen.

• Uit alleen uw persoonlijke meningen en handel niet als

woordvoerder namens het bedrijf, tenzij u hiertoe bevoegd

bent.

• Plaats alleen gepaste, eerlijke, juiste en respectvolle

dingen, in overeenstemming met andere secties van deze

code.

• Vermijd het gebruik van sociale media om met een collega

of zakenpartner te communiceren als een face–to-facegesprek

gepaster is.

Deze verwachtingen gelden altijd, of u nu op het werk bent of niet. Als

u vragen hebt, raadpleeg dan uw manager of het beleid dat voor uw

afdeling of locatie geldt.

V

Ryan is DJ bij een lokale Clear

Channel-radiozender. In zijn vrije tijd houdt

hij ook een blog bij, en veel van zijn volgers

weten van zijn relatie met Clear Channel.

Soms stellen ze hem vragen over Clear

Channel en soms bespreekt hij interessante

gebeurtenissen op het werk. Moet Ryan zich

zorgen maken over zijn blog?

Jazeker. We begrijpen dat

bloggen een waardevolle vorm van uiting

kan zijn binnen sociale media. Ryan mag

echter geen vertrouwelijke of gepatenteerde

informatie op internet onthullen, of deze

informatie nu tot Clear Channel, onze klanten

of anderen behoort. We mogen gevoelige

informatie slechts delen als we hebben

vastgesteld dat er een geldige zakelijke

reden voor is, maar nooit via blogs, andere

sociale media of op het internet in het

algemeen.

15


03

ONZE KLANTEN + RECLAMEPARTNERS

REKENEN OP ONS


03

Eerlijk zakendoen

ONZE KLANTEN + RECLAMEPARTNERS

REKENEN OP ONS

Concurrentie- + antitrustwetten

Concurrentie- of antitrustwetten zijn opgesteld om voor alle bedrijven

een gelijke markt te behouden. Deze wetten bevorderen open en

eerlijke concurrentie en verbieden elke overeenkomst of praktijk die

handel op onredelijke wijze beperkt. Deze wetten helpen ervoor te

zorgen dat onze klanten de voordelen genieten van open concurrentie.

We profiteren ook van open concurrentie onder onze leveranciers of

verkopers voor onze zaken. Clear Channel vertrouwt op de kwaliteit

van haar mensen, producten en diensten om zaken te verkrijgen, en

voldoet waar we ook zakendoen aan concurrentiewetten.

Hoewel concurrentiewetten ingewikkeld zijn, verbieden ze over het

algemeen het aangaan van formele of informele overeenkomsten

met concurrenten die handel mogelijk beperken, zoals het verdelen

of toekennen van markten of gebieden, het delen van informatie

over prijzen, voorwaarden en bepalingen, kosten, marketingplannen,

klanten of andere gepatenteerde of vertrouwelijke informatie. Onthoud

dat een onrechtmatige overeenkomst niet per se geschreven hoeft

te zijn. Als een concurrent van Clear Channel probeert om een van

deze onderwerpen met u te bespreken, beëindig dan onmiddellijk het

gesprek en loop weg.

Wees vooral voorzichtig tijdens het bijwonen van beurzen, seminaries

of conferenties. Vermijd simpelweg gesprekken over gevoelige

informatie met vertegenwoordigers van onze concurrenten.

U dient elk twijfelachtig incident onmiddellijk bij uw manager te

melden. Als u vragen hebt over antitrustwetten, raadpleeg voor

begeleiding dan een lid van de juridische afdeling. Overeenkomsten

betreffende mogelijke antitrustimplicaties dienen vooraf goedgekeurd

te worden door ons hoofd juridische zaken.

V

Francisco woont een

industrieconferentie bij als zijn collega en

vriend van een concurrent van Clear Channel

hem tijdens de lunchpauze benadert.

Nadat ze elkaar groeten begint Francisco’s

vriend te praten over de plannen van zijn

werkgever om de prijzen in hun outdoor- en

vliegveldreclame te verlagen. Francisco is

bezorgd dat dit nadelig kan zijn voor Clear

Channel en hij wil antwoorden. Mag hij

antwoorden?

Nee, Francisco mag geen

praktijken van Clear Channel over prijzen

met zijn collega bespreken of met iemand

die geen geldige zakelijke reden heeft om het

te weten. In dit geval moet Francisco, zodra

zijn vriend het onderwerp aansnijdt, het

gesprek beëindigen, weglopen en het incident

onmiddellijk melden bij de juridische afdeling

van ons bedrijf.

17


Correct gebruik van concurrentiegevoelige

informatie

Soms hebben we toegang tot vertrouwelijke informatie over onze

concurrenten die ons bedrijf een zakelijk voordeel kunnen geven.

Deze informatie kan komen van onze zakenpartners of van nieuwe

werknemers die voorheen voor een concurrent gewerkt hebben of hier

informatie over hebben. Het is belangrijk dat we te allen tijde legaal

en ethisch handelen ten opzichte van deze informatie. Dit houdt in dat

we geen vertrouwelijke informatie moeten proberen los te krijgen van

een nieuwe werknemer of van een collega van een andere afdeling

die mogelijk toegang heeft tot concurrentiegevoelige informatie die u

niet hebt. Ook al is het legaal om concurrentiegevoelige informatie te

gebruiken, het is mogelijk niet ethisch.

Als vertrouwelijke informatie over een concurrentie met opzet of per

ongeluk aan u is onthuld, bespreek dit dan met een lid van de juridische

afdeling en gebruik het niet zonder toestemming.

Ethisch verkopen + marketing

Om onze reputatie te beschermen en de loyaliteit van onze klanten

te behouden, is het belangrijk dat we te allen tijde eerlijk handelen.

Degenen van ons die betrokken zijn bij het verkopen, adverteren,

promoten en de marketing van onze producten en diensten moeten

ervoor zorgen dat ons zakelijk gedrag altijd eerlijk en integer is. Dit

betekent dat we nauwkeurig en waarheidsgetrouw zijn als we de

kwaliteit, kenmerken en beschikbaarheid van onze producten en

diensten voorstellen. Dit betekent ook dat we nooit ten onrechte

voordeel mogen halen uit iemand door een onjuiste voorstelling

van essentiële feiten, manipulatie, geheimhouding, misbruik van

bevoorrechte informatie, fraude of andere oneerlijke zakelijke

praktijken.

Servicekwaliteit

Klantbetrokkenheid

Bij onze beslissingen als werknemers van Clear Channel moeten we

altijd rekening houden met onze klanten — wat zij denken, willen en

van ons verwachten.

We moeten ook de contractvoorwaarden met onze klanten naleven.

Als we, om welke reden dan ook, niet in staat zijn om aan deze

voorwaarden te voldoen, dan dienen we de kwestie verantwoord aan

te pakken en het vertrouwen van de getroffen klanten terug te winnen.

Om te voorkomen dat zulke problemen opnieuw ontstaan is het

belangrijk dat we de oorzaken onderzoeken en corrigerend optreden.

18


Eisen van de overheid

Al onze uitzendingen moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde

wetten en regels, inclusief de wetten en regels die door de Federal

Communications Commission (“FCC”) in de VS zijn uitgegeven.

Sommige gebieden van regelgeving verdienen extra aandacht:

identificatie van sponsors en de gerelateerde kwesties over omkoperij

en tendentieuze berichtgeving—welke beiden verboden zijn—en

onfatsoenlijke inhoud. Elk geval van schending van deze regels kan

resulteren in aanzienlijke geldboetes en kan mogelijk aan de basis

staan van het niet verlengen van de licentie van een zender of andere

straffen.

Omkoperij vindt plaats wanneer een individu geld of iets anders van

waarde ontvangt om een nummer, show of verklaring uit te zenden,

zonder dat duidelijk is dat er een vergoeding is ontvangen in ruil voor

het uitzenden en wie de sponsor is. Tendentieuze berichtgeving vindt

plaats wanneer een werknemer van een zender iets uitzendt waar hij

zelf een financieel belang bij heeft, zonder dat belang te onthullen.

Tendentieuze berichtgeving is vergelijkbaar met omkoperij, maar

er hoeft geen externe partij of betaling bij betrokken te zijn. Regels

aangaande sponsoridentificatie schrijven voor dat een zender live alle

afspraken onthult, waaronder het geld, diensten of iets ander van

waarde ontvangen wordt in ruil voor het uitzenden van een nummer,

show of ander materiaal. De FCC geeft ook advies over de definitie en

regels van “onfatsoen”, wat onder bepaalde omstandigheden verboden

is. Vergelijkbaar advies wordt aangeboden door lokale regelgeving

elders op de wereld.

Als u vragen hebt over kwesties over FCC-regelgeving of hun lokale

equivalenten, raadpleeg dan een lid van de juridische afdeling.

Bescherming van activa van derde

partijen

We hebben de plicht de activa van onze zakenpartners te beveiligen

zoals we onze eigen activa ook beveiligen. Zo kunnen we het

vertrouwen behouden dat we met onze leveranciers, klanten en

andere zakenpartners hebben opgebouwd. Overeenkomstig dient

u informatie van een derde partij die niet openbaar is (inclusief hun

contactgegevens) vertrouwelijk te houden of deze alleen te onthullen

met voorafgaande toestemming van onze juridische afdeling. Evenzo

dienen we altijd toestemming te krijgen voordat we auteursrechtelijk

beschermde of andere gepatenteerde informatie die Clear Channel

nog niet bezit of nog niet mag gebruiken kopiëren, verspreiden of

gebruiken.

19


Internationale zakelijke beperkingen

Import- en exportcontroles

Als wereldwijd bedrijf leveren we onze producten en diensten

overal ter wereld. Het is daarom essentieel dat we zorgvuldig alle

nationale en lokale wetten en regels naleven die onze internationale

handelsactiviteiten reguleren. We moeten de wetten aangaande export

en import van de VS en elders ter wereld begrijpen en naleven.

Omdat dit gebied gecompliceerd kan zijn, kunt u met vragen terecht

bij een lid van de juridische afdeling.

Boycots, beperkte landen + sancties

Clear Channel moet voldoen aan alle nationale en internationale

sancties en regelgeving die van toepassing zijn op zakendoen

met bepaalde vreemde landen. De Amerikaanse regering heeft

bijvoorbeeld sanctieregelingen opgesteld om Amerikaanse bedrijven

en hun filialen te beperken in het ondernemen van bepaalde

economische activiteiten. De Europese Unie hanteert een vergelijkbare

sanctieregeling. Bovendien worden Amerikaanse bedrijven en hun

dochterondernemingen door anti-boycotwetten verboden om mee

te werken aan internationale boycots die de Amerikaanse regering

niet kan bestraffen en moeten zij alle verzoeken die zij krijgen tot

boycotactiviteiten melden bij de Amerikaanse regering. Andere landen

hebben mogelijk ook wetten die het meedoen met landspecifieke

boycots verbieden.

Als u vragen hebt over sancties of anti-boycotwetten of als u denkt

dat de wetten van twee landen of het bedrijfsbeleid met elkaar

botsen, vraag dan advies aan een lid van de juridische afdeling.

20


04

ONZE BELANGHEBBENDEN

VERTROUWEN ONS


04

ONZE BELANGHEBBENDEN

VERTROUWEN ONS

Belangenverstrengeling

Wij zijn verantwoordelijk om alleen in het beste belang van

ons bedrijf te handelen. Om onze taken zonder beïnvloeding of

belemmering uit te kunnen voeren moeten we goed letten op

situaties die een belangenverstrengeling kunnen veroorzaken. Een

“belangenverstrengeling” doet zich voor wanneer onze loyaliteit aan

ons bedrijf wordt aangetast door een feitelijk of potentieel voordeel

of invloed van buitenaf. We dienen ons allemaal bewust te zijn van

mogelijke invloeden die onze loyaliteit aan het bedrijf aantasten of

lijken aan te tasten en dienen deze waar mogelijk te vermijden.

Doet een belangenverstrengeling zich voor, of heeft het de schijn

daarvan, vertel dit dan onmiddellijk aan uw manager. Elk mogelijk

conflict waarbij een vicepresident, algemeen directeur of hogere

bestuurder betrokken is, dient door ons hoofd juridische zaken

goedgekeurd te worden. Zo kan de situatie goed geëvalueerd en

doorgegeven worden aan de juiste bron(nen) en, indien goedgekeurd,

juist gedocumenteerd worden.

Hoewel het onmogelijk is om elke vorm van belangenverstrengeling

te beschrijven, volgen hieronder enkele situaties die een

belangenverstrengeling kunnen veroorzaken:

• Zakendoen met familieleden.

• Een financieel belang hebben in een ander bedrijf

waarmee we zakendoen.

• Doorverwijzen van een zakelijke mogelijkheid van ons

bedrijf naar een ander bedrijf.

• Een tweede baan aannemen.

• Uw eigen zaak beheren.

• Directeur zijn bij een ander bedrijf.

• Een leider zijn in sommige organisaties.

• Aanvaarden of aanbieden van geschenken of

entertainment in bepaalde situaties.

Enkele meer voorkomende soorten belangenverstrengeling worden

hieronder beschreven. Als u vragen hebt over een mogelijke

belangenverstrengeling, neem dan contact op met een lid van de

juridische afdeling.

22


Zakendoen met familie + vrienden

Als er tussen werknemers een persoonlijke of familierelatie bestaat,

met name als ze veel met elkaar te maken hebben, dan kan het lijken

alsof een werknemer een voorkeursbehandeling krijgt of wordt

voorgetrokken. Een “familielid” omvat uw echtgenoot, levenspartner,

kinderen, broers en zussen, ouders, grootouders, kleinkinderen,

stiefouders, stiefkinderen, wettelijke voogden of andere naaste

familieleden of aangetrouwden. Geen enkel familielid mag in een

positie worden geplaatst waarin hij of zij een bepaalde beslissende

bevoegdheid heeft over een ander familielid—inclusief aanbevelingen

over beslissingen aangaande aanstellingen. Hoewel we u aanmoedigen

om kandidaten aan te bevelen voor vacatures, ontmoedigen we relaties

die de schijn wekken van ongepastheid, ongepaste beïnvloeding of

vriendjespolitiek. Onthoud dat zelfs het vermijden van de schijn van

vooringenomenheid belangrijk is.

Financiële belangen

Een belangenverstrengeling kan zich ook voordoen als u, uw familielid

of een goede vriend een persoonlijk of aanzienlijk financieel belang

heeft in een leverancier, potentiële leverancier, klant of concurrent van

Clear Channel. Als u zich in zo’n situatie bevindt, dan mag u uw positie

op geen enkele manier gebruiken om een transactie of onderhandeling

te beïnvloeden. Stel uw manager onmiddellijk op de hoogte en vraag

toestemming voordat u namens Clear Channel zakendoet met een

organisatie waar een familielid werkt of een aanzienlijk financieel

belang in heeft. Indien u toestemming heeft gekregen, dient u deze te

documenteren.

Twee tests bepalen of er sprake is van een “aanzienlijk financieel

belang”:

• U of een familielid bezit meer dan 5% van de aandelen van

een bedrijf of heeft autoriteit over de beslissingen die dat

bedrijf neemt, of

• De investering vertegenwoordigt meer dan 5% van de

totale activa van u of van een naast familielid.

Zakelijke mogelijkheden

Wij hebben in ons werk voor Clear Channel de plicht het bedrijfsbelang

boven onze eigen belangen te plaatsen. Dit betekent dat we nooit

mogelijkheden voor onszelf (of voor vrienden en familie) mogen

aangrijpen die ontdekt worden door onze connecties bij Clear Channel

zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het hoofd

juridische zaken of de Chief Executive Officer.

V

Mijn broer bezit een bedrijf dat

Clear Channel mogelijk wil inhuren als

leverancier, en ik weet dat het contract de

zaken van mijn broer erg zouden helpen. Is

er iets dat ik kan doen om te zorgen dat mijn

broer het contract realiseert?

Nee, want het zou niet ethisch

zijn van u om te proberen de selectie van

leveranciers te beïnvloeden. Als u nog niet

betrokken bent bij de beslissing, zorg dan dat

dat zo blijft. Echter, als u bij Clear Channel

betrokken bent bij aankoopbeslissingen en u

mogelijk betrokken raakt bij het bod van uw

broer, meld dit dan meteen aan uw manager

zodat ons bedrijf transparantie en eerlijkheid

kan garanderen. Zolang u te goeder trouw

handelt als u zich bewust wordt van een

mogelijke kwestie, zult u geen negatieve

gevolgen ondervinden.

23


Extern dienstverband + externe besturen

Het aanvaarden van een extern dienstverband of onderdeel zijn

van een andere Raad van Bestuur kan een belangenverstrengeling

veroorzaken. We dienen altijd goed na te denken over dergelijke

vooruitzichten en mogen nooit deelnemen aan externe activiteiten die

onze bekwaamheid om ons werk voor Clear Channel belemmeren of

mogelijk kunnen belemmeren. Hieronder valt werk dat concurrentie

met ons bedrijf veroorzaakt of werk dat onze concurrenten of andere

zakenpartners hulp biedt. Extern werk mag nooit tijdens bedrijfstijd

worden uitgevoerd en onze materialen en apparaten mogen er niet

voor gebruikt worden.

Voordat u zich bezighoudt met extern werk of zitting neemt in een

bestuur, deel uw plannen dan mee aan uw manager om te bevestigen

dat uw activiteiten niet in strijd zijn met onze belangen. U kunt ook

onze afdeling Human Resources raadplegen voor meer informatie

over ons beleid dat geldt voor uw afdeling of locatie betreffende

extern werk.

Executive officers + directeuren

Executive officers en directeuren hebben de plicht om een geplande

“transactie met een verbonden partij” te melden bij het hoofd

juridische zaken voor toestemming voordat een dergelijke transactie

mag worden gedaan. In sommige gevallen is voorafgaande

toestemming van de auditcomissies van onze Raad van Bestuur

ook vereist. Leningen van ons bedrijf aan onze executive officers en

directeuren zijn volgens onze code niet toegestaan. Transacties met

een verbonden partij kunnen gecompliceerd zijn en moeten mogelijk

openbaar gemaakt worden volgens de regels van de Amerikaanse

Securities and Exchange Commission. Zie voor meer informatie onze

Beleidsverklaring Aangaande Transacties met Verbonden Partijen.

Onze onpartijdige directeuren en hun familieleden hebben mogelijk

aanzienlijke financiële belangen bij leveranciers, klanten, concurrenten

en derde partijen waarmee we zakendoen of gaan doen. Omdat

zij geen werknemers van ons zijn, zijn er voor onze onpartijdige

directeuren bepaalde uitzonderingen op ons beleid aangaande

belangenverstrengeling in deze code.

Executive officers en directeuren die vragen of zorgen hebben

aangaande potentiële belangenverstrengelingen of transacties

met verbonden partijen, moeten contact opnemen met ons hoofd

juridische zaken.

V

John maakt regelmatig billboards

voor Clear Channel en is erg handig met

gereedschap. Mag John parttime freelance

werk doen als klusjesman?

Zolang John dit niet onder

werktijd van Clear Channel doet en geen

materiaal (zoals gereedschap) van Clear

Channel gebruikt, is hij vrij om andere

bronnen van inkomsten te zoeken, zolang

dit andere werk niet concurreert met Clear

Channel. John moet zijn plannen eerst

onthullen aan zijn manager om er zeker van

te zijn dat er geen conflict bestaat met Clear

Channel.

24


Zakelijke gunsten—Geschenken,

entertainment, gastvrijheid

Wij doen er alles aan om alle personen en bedrijven waarmee we

zakendoen eerlijk en onpartijdig te behandelen. Misverstanden kunnen

worden voorkomen door duidelijk te maken dat ons bedrijf op een

ethische manier zakendoet en geen speciale overwegingen zal maken.

Daarom mogen onze werknemers geen geschenken, entertainment of

fooien geven of ontvangen die onze zakelijke beslissingen beïnvloeden

of bedoeld zijn om deze te beïnvloeden.

“Geschenken” zijn meestal goederen en diensten, maar kunnen worden

omschreven als alle dingen die waarde hebben. “Entertainment”

omvat evenementen die worden bijgewoond door zowel de persoon

die het heeft aangeboden als de persoon die het heeft aanvaard, zoals

maaltijden of sportwedstrijden. Anders dan bij goedgekeurde, door

het bedrijf gesponsorde evenementen, mogen we geschenken of

entertainment alleen aanvaarden of aanbieden als ze aan alle criteria

hieronder voldoen:

• Er is een geldig zakelijk doel.

• Het is geen geld of geldequivalent.

• Het wordt niet beperkt of verboden door de voorwaarden

van toepasbare contracten of wetten.

• In het geval van entertainment is er een

vertegenwoordiger van het bedrijf van de gever aanwezig

tijdens het evenement.

• Het is gepast voor de positie van de gever en de ontvanger.

• Het zal de ontvanger niet in verlegenheid brengen.

• Er is niet om gevraagd.

Als u het geschenk of entertainment aanbiedt, zorg dan dat het voldoet

aan het beleid van de ontvangende partij. Het is belangrijk hier zeker

van te zijn voordat u geschenken of entertainment aanbiedt.

Raadpleeg het beleid dat geldt voor uw afdeling of locatie of neem

contact op met uw manager of lokale compliance officer voor

aanvullende begeleiding over zakelijke gunsten. Onthoud goed dat de

regels aangaande het aanbieden van geschenken of entertainment

aan overheidsfunctionarissen strenger zijn dan de regels aangaande

onze interactie met onze andere zakenpartners. Als u vragen

hebt over het aanbieden van geschenken of entertainment aan

overheidsfunctionarissen, neem dan contact op met de juridische

afdeling.

V

Raquel onderhoudt de

iHeartRadio-website, en een van haar

adverteerders van een ander bedrijf

heeft haar een klein sieraad gestuurd. De

twee werken bijna een jaar samen en de

vertegenwoordigster wil haar dank tonen.

Wat moet Raquel doen?

Raquel moet het geschenk

waarschijnlijk weigeren en haar manager

raadplegen voor advies en om de situatie

correct af te handelen. Het geschenk kan

worden gezien als overvloedig en beschouwd

worden als een poging om toekomstige

zakelijke beslissingen te beïnvloeden.

25


Anticorruptie

Clear Channel tolereert geen omkoping. We verliezen liever zaken

of ondervinden vertraging dan dat we ons met illegale praktijken

bezighouden. We zullen nooit een derde partij, of het nu een publieke

of private partij is, omkopen, noch direct noch indirect (bijvoorbeeld via

een tussenpersoon). We geloven in het verkrijgen van zaken dankzij de

kwaliteit van onze producten en diensten, nooit dankzij omkoping. We

houden ons aan alle internationale wetten, verdragen en regelgevingen

die omkoping verbieden, waaronder de U.S. Foreign Corrupt Practices

Act en de U.K. Bribery Act.

Om verantwoordelijke leden te zijn van ons zakelijke gemeenschappen,

moeten we deze wetten overal ter wereld naleven, ongeacht de lokale

wetten of gebruiken. Dit betekent dat we nooit steekpenningen of

smeergeld mogen aanbieden, proberen aan te bieden, goedkeuren

of beloven met als doel het verkrijgen of behouden van zaken of een

oneerlijk voordeel. Bovendien mogen we nooit steekpenningen of

smeergeld aanvaarden of er om vragen.

Een “steekpenning” is een aanbod of geschenk van enige waarde

of voordeel dat bedoeld is om de handelingen van de ontvanger

op onjuiste wijze te beïnvloeden (of dat kan worden gezien als

het onjuist willen beïnvloeden). Steekpenningen omvatten geld,

geschenken, (reis)kosten, gastvrijheid, goedkope leningen, kortingen,

gunsten, mogelijkheden tot zaken of dienstverbanden, politieke of

liefdadigheidsbijdrages, of enig ander voordeel, hetzij direct hetzij

indirect. Clear Channel verbiedt ook “faciliterende betalingen”, kleine

betalingen die aan individuen worden gedaan om routinehandelingen

van de overheid, zoals het uitgeven van vergunningen, te versnellen.

“Smeergeld” is het teruggeven van een bedrag dat al is betaald of

betaald zou worden als beloning voor het toewijzen of verkrijgen

van zaken.

Wees extra voorzichtig als u met een overheidsfunctionaris werkt. Als

u zich afvraagt of de persoon met wie u communiceert beschouwd kan

worden als een overheidsfunctionaris, raadpleeg dan onmiddellijk een

lid van de juridische afdeling.

V

Marie heeft de leiding over het

indienen van de nodige licenties in een

nieuw land waar Clear Channel zich wil

gaan vestigen. Ze heeft ontdekt dat enkele

derde partijen aanbieden om de uitgifte

van licenties en vergunningen van de

regering te versnellen en ze interviewt een

vertegenwoordiger van de laatste partij op

haar lijstje. Tijdens de ontmoeting beweert

de vertegenwoordiger, Raul, dat hoewel zijn

prijzen hoger liggen niemand anders zo snel

licenties kan leveren als hij. Hoe moet Marie

deze uitspraak opvatten?

Deze uitspraak moet Marie

bezorgd maken. Een hogere prijs voor

een snellere service kan erop wijzen dat

Raul’s bedrijf namens Clear Channel een

ongepaste of illegale betaling doet, en dit

kan nooit worden toegestaan. Marie moet

Raul bedanken, het gesprek beëindigen, het

incident melden aan de juridische afdeling

van Clear Channel en Raul’s bedrijf niet

inhuren.

26


OVERHEIDSFUNCTIONARISSEN: VOORBEELD

Werknemers van een nationale,

regionale, lokale of andere

regering

Verkozene

Ambtenaar of werknemer van

een bedrijf dat de regering bezit

of door de regering wordt

bestuurd

Particulier die tijdelijk namens

de regering optreedt

Kandidaat voor een politieke

partij of de regering

Politieke partij of

partijambtenaar

Een douaneambtenaar,

politieagent, minister of

personeel dat verantwoordelijk

is voor het toekennen van

reclamevergunningen

Een burgemeester, wetgever

of raadslid

Iemand die een

overheidsuitzending regelt

of een manager van een

staatsbedrijf

Een consultant van de regering

die onder de autoriteit van de

regering optreedt

Een kandidaat voor de lokale

wetgevende macht

Het hoofd van de lokale partij

Het is ook belangrijk om op te merken dat we geen derde partij zullen

inhuren voor iets wat we niet zelf op een ethische en legale manier

kunnen doen. Een derde partij inschakelen om indirect een ongepaste

betaling te doen of een bepaald voordeel aan te bieden is in strijd met

onze code en met anticorruptiewetten. We moeten alle derde partijen

met behulp van onze uitgebreide procedures zorgvuldig screenen

voordat we met ze in zee gaan.

Anticorruptiewetten zijn complex en de gevolgen van het overtreden

van deze wetten zijn ernstig. Daarom dient u elke activiteit die als

omkoping kan worden uitgelegd te vermijden.

Raadpleeg het beleid dat voor uw afdeling of locatie geldt of raadpleeg

een lid van de juridische afdeling voor meer informatie of uitleg over de

wetten en beleid over anticorruptie.

V

Marcus en zijn Clear Channelteam

zijn op een bijeenkomst met ministers

in een Europees land. Tijdens een koffiepauze

vraagt een van de ministers Marcus waar

hij zijn horloge heeft gekocht, want haar

echtgenoot zou hem ook wel mooi vinden.

Marcus besluit haar het horloge te geven, als

geschenk aan haar echtgenoot, en zegt dat

het bedoeld is als een aardig gebaar. Was dit

aanvaardbaar?

Nee, Marcus heeft een ernstige

fout begaan. Hoewel hij goede bedoelingen

had, mogen we nooit iets van waarde geven

aan een vertegenwoordiger of werknemer

van een regering. Het geschenk kan de indruk

wekken dat Marcus probeert een gunst te

verkrijgen van de minister.

27


Handel met voorkennis

Tijdens ons werk namens Clear Channel kunnen we in contact

komen met cruciale, niet-openbare informatie over ons bedrijf of

andere bedrijven. Cruciale, niet-openbare informatie (ook bekend als

“insiderinformatie”) is bedrijfsinformatie die niet bekend is bij het grote

publiek en die de beslissingen van een investeerder om effecten van

dat bedrijf te kopen, verkopen of houden, kunnen beïnvloeden. Omdat

we een naamloze vennootschap zijn, zijn we onderhevig aan een aantal

wetten betreffende de aan- en verkoop van onze aandelen en andere

openbaar verhandelde effecten.

Het kopen of verkopen van effecten van een bedrijf terwijl u

cruciale niet-openbare informatie bezit is een strafbaar feit en

wordt verboden door ons bedrijfsbeleid, ongeacht uw positie binnen

het bedrijf. Dit geldt voor informatie over aandelen, dividenden,

mogelijke fusies of overnames, procesvoering, zakelijke strategieën,

managementveranderingen, schuldbewijzen, voorraad, opties

of andere afgeleide effecten van Clear Channel en van onze

zakenpartners. Informatie is niet meer “niet-openbaar” als:

• Het correct is ingediend bij de Securities and Exchange

Commission en openbaar is gemaakt

• Het gepubliceerd is via een groot nieuwsmedium

• Het op een andere manier effectief is onthuld aan het

publiek en er een redelijke periode is verstreken zodat de

informatie is opgenomen door de maatschappij

Als u insiderinformatie onthult aan iemand die er geen zakelijk belang

bij heeft, waaronder leden van uw familie of gezin, en die persoon

koopt of verkoopt vervolgens effecten (of geeft de informatie door aan

iemand anders die dit doet), dan bent u aansprakelijk voor “tippen”.

Tippen is een schending van onze code en van wetten betreffende

handel met voorkennis. Onthoud dat zelfs wanneer u handelt terwijl

dit niets te maken heeft met insiderinformatie die u bezit, dan kunt u

nog aansprakelijk zijn voor handel met voorkennis.

Als u vragen hebt over wetten aangaande effecten of insiderinformatie,

handel dan niet. Neem liever meteen contact op met ons hoofd

juridische zaken. Zie voor meer informatie ons Beleid Handel met

Voorkennis en de daarbij horende bijlage.

28


Nauwkeurige administratie

Het vastleggen of registreren van alle informatie namens ons bedrijf

dient nauwkeurig en eerlijk te gebeuren. Onze hele administratie,

waaronder klantenrekeningen, uitgaven en financiële verklaringen,

dient gedetailleerd te worden behouden, tijdig te worden bijgehouden

en onze transacties juist weer te geven. Het vervalsen of niet correct

bijhouden van documenten is een ernstige overtreding en kan

resulteren in vervolging of ontslag.

Informatie uit onze administratie wordt verschaft aan onze

aandeelhouders, kredietverstrekkers en overheidsinstellingen.

Onze administratie moet dus niet alleen voldoen aan onze

interne procedures, maar ook aan alle algemeen aanvaarde

boekhoudprincipes en fiscale eisen, inclusief alle wetten en regels.

Onze openbare communicaties en de rapporten die we afgeven aan

overheidsinstellingen dienen informatie te bevatten die volledig,

eerlijk, nauwkeurig, tijdig en begrijpbaar is.

Onze interne en externe auditdiensten zijn er om ons te helpen ervoor

te zorgen dat onze financiële bestanden en rapporten juist zijn.

Daarom dient u mee te werken met onze boekhoudafdeling, interne

audits, de auditcomités van onze Raad van Bestuur en onafhankelijke

accountants en hen alle informatie te verschaffen waar zij om vragen.

We stimuleren open lijnen van communicatie met de auditcomités van

onze Raad van Bestuur en accountants en moedigen u aan om vragen

te stellen over uw verantwoordelijkheden. Natuurlijk mogen we nooit

proberen onze onafhankelijke accountants op frauduleuze wijze te

beïnvloeden, stimuleren, dwingen, manipuleren of misleiden.

Als u niet zeker weet hoe u iets moet registreren, gelooft dat een

transactie onjuist is vastgelegd of als u een andere zorg of klacht

hebt over boekhouding, meld dit dan. Raadpleeg uw manager, de

leidinggevende van uw business unit, onze Chief Accounting Officer of

onze Chief Financial Officer, of meld uw probleem bij de auditcomités

van onze Raad van Bestuur door de Clear Channel Hotline te bellen.

V

Vivienne wordt per uur betaald

en ze heeft deze week vijf uur overgewerkt.

Haar manager heeft haar echter net

gevraagd om volgende week elke dag een uur

eerder te stoppen, en om voor deze week nul

uren overwerk te noteren. Dat extra uur zou

haar volgende week goed uitkomen om na

haar werk boodschappen te doen—wat moet

ze doen?

Vivienne moet twee dingen

doen: Ten eerste moet ze haar manager

niet gehoorzamen, maar het overwerk juist

noteren en haar schema voor volgende week

niet aanpassen. Ten tweede moet Vivienne

iemand anders van het management of een

andere bron in deze code raadplegen om

het ongepaste verzoek van haar manager te

melden. We zijn allemaal verantwoordelijk

voor het bijhouden van een correcte

administratie, en daar horen roosters en

werktijden ook bij.

29


Records management, behoud + vernietiging

Eenieder van ons heeft de verantwoordelijkheid om documenten,

e-mails en andere tastbare informatiebronnen— elektronisch of op

papier—te behouden en weg te werpen volgens ons bedrijfsbeleid

aangaande het behoud van administratie en alle van toepassing

zijnde wetten en regels. Van tijd tot tijd zijn we betrokken bij een

juridische situatie, zoals een rechtsgeding, mogelijke rechtsvordering,

dagvaarding of overheidsonderzoek, waardoor we mogelijk

documenten beschikbaar moeten stellen aan derde partijen. Voordat

u in zulke gevallen hierop ingaat moet u eerst contact opnemen met

een lid van de juridische afdeling om te bepalen hoe u het verzoek zult

aanpakken.

Het effectief managen van deze documenten stelt ons in staat

om aan onze zakelijke behoeften te voldoen en te zorgen dat onze

administratie wanneer nodig beschikbaar is. Wijzig, vernietig of

verberg nooit documenten die relevant zijn voor een onderzoek of die

een officiële procedure belemmeren, beïnvloeden of hinderen, of dit

lijken te doen.

Raadpleeg voor meer informatie het beleid aangaande records

management dat voor uw afdeling of locatie geldt en stel uw vragen

aan uw manager.

30


05

ONZE GEMEENSCHAPPEN

MAKEN ONS TOT WIE WE ZIJN


05

Uitwisseling van informatie

E-mail + chatten

ONZE GEMEENSCHAPPEN

MAKEN ONS TOT WIE WE ZIJN

We hebben elk de verantwoordelijkheid om het netwerk en de

computersystemen van Clear Channel op een ethische en legale

manier te gebruiken. Hoewel incidenteel persoonlijk gebruik van deze

systemen is toegestaan, behoudt ons bedrijf het recht om ons gebruik

te controleren, tenzij dit door de lokale wet verboden wordt. Hieronder

valt alle informatie en communicatie overgebracht, ontvangen of

omvatten in e-mails en voicemails van het bedrijf en elektronische

documenten op laptops en andere mobiele apparaten van het bedrijf.

We mogen het internet nooit gebruiken voor onbevoegde, illegale of

onethische doeleinden of om seksueel getint of expliciet materiaal

te downloaden. We moeten ook voorzichtig zijn bij het opstellen van

e-mails en chatberichten, aangezien elektronische berichten gewijzigd

of verstuurd kunnen worden zonder onze toestemming.

Zie voor meer informatie het beleid dat geldt voor uw afdeling of

locatie.

Reageren op media + analisten

Ons bedrijf heeft een aantal werknemers aangewezen om te

reageren op verzoeken van de media, analisten of andere derde

partijen. Mediamensen omvatten verslaggevers van het nieuws,

kranten, televisie of radio, en internetpublicaties zoals blogs. Alleen

deze aangewezen werknemers mogen over ons bedrijf spreken

tegen de media, beursanalisten en/of investeerders, of reageren op

verzoeken van andere derde partijen over ons bedrijf. Als dergelijke

communicatie geen betrekking heeft op uw werk, dan mag u niet

reageren op zulke verzoeken. Alle verzoeken van buitenaf over

financiële of andere gevoelige informatie over ons bedrijf dienen

te worden doorverwezen naar de afdeling Investor Relations. Alle

mediaverzoeken over ons bedrijf dienen doorverwezen te worden naar

de afdeling Communications of uw lokale communicatiepersoneel.

32


Reageren op controles +

interne/externe onderzoeken

We zijn toegewijd aan het voldoen aan alle soorten wettelijke

controles, inspecties en onderzoeken, inclusief die door de regering

worden uitgevoerd. We zullen onderzoekers voorzien van de informatie

waar zij recht op hebben en zullen nauwkeurig handelen om

documenten te behouden die relevant zijn voor dergelijke onderzoeken.

Als u door iemand van buiten ons bedrijf benaderd wordt voor een

controle, inspectie of onderzoek, geef de kwestie dan onmiddellijk door

aan het hoofd juridische zaken.

Onze verantwoordelijkheden tegenover

ons publiek

Het publiek rekent erop dat we producten en diensten van hoge

kwaliteit leveren en het succes van Clear Channel hangt af van onze

toewijding aan het behoud van dat vertrouwen. Bovendien hebben

we als licentiehouder van een omroep de plicht het publieke belang

te dienen. Daarom streven we ernaar programma’s te bieden die de

wensen van de lokale gemeenschap beantwoorden via een gevarieerde

en gepaste selectie van inhoud en een ongeëvenaarde ervaring voor

het genieten door alles wat we aanbieden.

Maatschappelijk verantwoord

ondernemen

Als wereldwijd leidend mediabedrijf geloven we dat we de

plicht hebben om kritische kwesties te behandelen die in onze

gemeenschappen spelen. Clear Channel Communities, de tak van

ons bedrijf die betrokken is bij onze gemeenschap, werkt aan het

opknappen van wijken in de VS en de rest van de wereld op het gebied

van familie, gezondheid, onderwijs, geletterdheid, muziek en kunst. We

moedigen iedereen bij Clear Channel aan om betrokken te raken bij hun

lokale gemeenschap. Praat voor meer informatie over deze initiatieven

met uw manager en bezoek de sectie “Clear Channel Communities” op

onze website.

33


Respect voor mensenrechten +

arbeidsbescherming

Als onderdeel van onze toewijding aan sociale en maatschappelijke

verantwoordelijkheden verdedigen wij individuele mensenrechten in

al onze zaken en we verwachten hetzelfde van al onze zakenpartners.

We bieden redelijke werktijden en goede salarissen aan degenen die

namens ons werken. Clear Channel heeft ook een zerotolerancebeleid

wat betreft kinderarbeid, gedwongen arbeid en mensenhandel. We

zullen nooit bewust zakendoen met subcontractanten, zakenpartners

of verkopers die deze praktijken uitvoeren.

Bescherming van het milieu

Ons bedrijf heeft ook de plicht onze activiteiten uit te voeren op een

manier die een schoon, veilig en gezond milieu garandeert. Dit betekent

dat we van toepassing zijnde milieuwetten en openbaar beleid in

woord en daad strikt moeten naleven.

De gevolgen voor het niet naleven van milieuwetten en -beleid kunnen

ernstig zijn. Zowel ons bedrijf als individuen kunnen niet alleen

aansprakelijk zijn voor de kosten van het opruimen van vervuiling,

maar ook voor aanzienlijke civielrechtelijke en strafrechtelijke

sancties. U dient uw uiterste best te doen om schending te voorkomen

en eventuele schendingen te melden bij uw manager, een lid van onze

juridische afdeling of de directeur van risicomanagement.

Deelname aan sociale aangelegenheden

Clear Channel moedigt u aan om deel te nemen aan maatschappelijke

en liefdadigheidsactiviteiten en -gelegenheden in uw lokale

gemeenschap. U mag echter in het bedrijfspand geen collega’s

betrekken bij uw persoonlijke liefdadigheidsactiviteiten en

-gelegenheden. Evenzo mag u geen eigendommen, faciliteiten,

tijd of fondsen van het bedrijf gebruiken voor persoonlijke

liefdadigheidsactiviteiten of -gelegenheden. U wordt aangemoedigd om

deel te nemen aan liefdadigheidsactiviteiten en -gelegenheden die door

het bedrijf gesponsord worden.

34


Politieke bijdragen

Zakelijke politieke activiteiten

In de meeste landen hebben de wetten strenge beperkingen wat

betreft politieke bijdragen door bedrijven aan politici, politieke partijen

en kandidaten voor een staatsambt. U mag geen directe of indirecte

politieke bijdrage of uitgave doen namens ons bedrijf, tenzij toegestaan

door de juridische afdeling. Dit omvat bijdragen aan kandidaten,

ambtsdragers, politieke partijen en andere politieke ambtenaren of

commissies. Een bijdrage kan alles van waarde zijn, zoals het kopen

van kaartjes voor een politiek evenement om fondsen te werven, het

aanbieden van goederen of diensten aan een politieke campagne of

betalen voor reclamecampagnes.

Politieke actiecommissie

In sommige Amerikaanse staten mag Clear Channel donaties doen aan

lokale en staatskandidaten en aan partijcommissies. De Amerikaanse

wet verbiedt ons bedrijf echter om politieke bijdragen te leveren aan

Amerikaanse federale kandidaten. Ons bedrijf sponsort de Clear

Channel Communications, Inc. Political Action Committee (“Clear

Channel PAC”), waar bepaalde werknemers vrijwillige bijdragen

mogen leveren om kandidaten voor het Amerikaanse federale kantoor

te steunen. Neem voor vragen over het Clear Channel PAC contact op

met onze afdeling Government Affairs in Washington, D.C.

35


Persoonlijke Politieke Activiteiten

Clear Channel moedigt u aan om u met politiek bezig te houden en de

politieke partijen en kandidaten van uw keuze te steunen. Dit moet u

echter wel helemaal zelf doen. U mag geen eigendommen, faciliteiten,

tijd of fondsen van het bedrijf gebruiken voor persoonlijke politieke

activiteiten. U mag nooit de indruk wekken of beweren dat u namens

ons bedrijf optreedt terwijl u een persoonlijke politieke bijdrage doet.

Ons bedrijf is van tijd tot tijd door de wet genoodzaakt persoonlijke

politieke activiteiten en/of politieke uitgaven van bepaalde werknemers

en directeuren te onthullen, net als de persoonlijke politieke uitgaven

van familieleden in hun huishouden. In zulke gevallen is het de

verantwoordelijkheid van de individuele werknemer of directeur om

een verzoek tot informatie tijdig en juist te beantwoorden. Verzamelde

informatie zal vertrouwelijk blijven en alleen gebruikt worden

voor rapportage doeleinden. Als u vragen of zorgen hebt over deze

rapportage eisen, raadpleeg dan de juridische afdeling, de afdeling

Public Affairs of Government Affairs of de compliance officer op uw

locatie.

Lobbyen

Het is belangrijk om op te merken dat lobbyactiviteiten onderhevig zijn

aan specifieke regels en dat werknemers die zich met deze activiteiten

bezighouden hun activiteiten mogelijk moeten registreren en bekend

moeten maken. De term “lobbyen” omvat vele soorten activiteiten.

U bent betrokken bij lobbyen als uw werk het volgende inhoudt:

• Contacten met wetgevers, toezichthouders, executive

officers of hun personeel

• Communicatie met, of verkopen van reclame aan,

overheidsfunctionarissen of werknemers

• Pogingen om wetgevende of bestuurlijke acties te

beïnvloeden

• Geschenken of entertainment aanbieden aan

overheidsfunctionarissen of werknemers

Alle vragen over lobbyactiviteiten dienen te worden doorverwezen

naar de juridische afdeling, de afdeling Public Affairs of Government

Affairs van uw bedrijf of de compliance officer op uw locatie.

V

Nu ik enkele collega’s bij Clear

Channel heb leren kennen, weet ik dat

sommigen van hen dezelfde politieke ideeën

hebben als ik. Daarnaast ben ik onlangs

betrokken geraakt bij een lokale campagne

om in onze regio een bepaalde wet in te

voeren. Kan ik mijn Clear Channel e-mail

gebruiken om informatie over de campagne

te delen met mijn collega’s die ik daarmee

niet zal storen?

Nee, het is nooit aanvaardbaar om

middelen van ons bedrijf te gebruiken voor

persoonlijke politieke doelen. Clear Channel

respecteert al onze rechten om buiten ons

werk vrij te zijn in wat we doen, maar het is

onze verantwoordelijkheid om die activiteiten

en onze banen gescheiden te houden.

36


UITZONDERINGEN +

VRIJSTELLINGEN

Elk verzoek tot een vrijstelling van deze code moet schriftelijk worden

ingediend bij ons hoofd juridische zaken, die de bevoegdheid heeft om

wel of geen vrijstelling toe te kennen. Vrijstelling van een bepaling

in deze code voor een directeur of uitvoerende ambtenaar dient

echter goedgekeurd te worden door onze Raad van Bestuur of hun

aangewezen commissies en zal zodanig onthuld worden zoals de wet

dat voorschrijft.

37


ONDERTEKENING

Door hieronder te tekenen bevestig ik dat ik mijn exemplaar van Clear Channel’s Code voor Zakelijk Gedrag en Ethiek

(“Code”) heb ontvangen. Ik begrijp dat iedere werknemer, directeur, ambtenaar, stagiair, aannemer en tussenpersoon van

Clear Channel via de zakelijke familie van Clear Channel verantwoordelijk is voor het kennen en naleven van de principes en

normen van onze code.

Ik erken en stem er verder mee in dat Clear Channel’s code bedoeld is om een algemeen beeld van ons bedrijfsbeleid te

geven en niet per se al het beleid en alle praktijken vertegenwoordigt die op dat moment van kracht zijn. Ik erken dat ik de

code zorgvuldig heb gelezen en dat ik deze begrijp. Ik steun deze beroepsnormen voor Clear Channel en voor mijzelf, en ik

zal deze naleven. In dit document is mij gevraagd mogelijke belangenverstrengelingen te onthullen. Naar aanleiding van die

eis verklaar ik hierbij (kruis er een aan):


◊ Ik heb niets te onthullen.

◊ Ik zou graag het volgende willen onthullen. (Korte uitleg hieronder, ook als u het al eerder onthuld hebt.

Extra pagina’s mogen worden toegevoegd.)

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

Ik begrijp en ga ermee akkoord dat als er komend jaar nieuwe omstandigheden ontstaan die onthuld moeten worden, ik deze

zaken schriftelijk zal onthullen. Ik zal dan in staat zijn om het conflict met de juiste bronnen van Clear Channel op te lossen.

Ik begrijp dat ik een van de bronnen genoemd in onze code moet raadplegen als ik vragen heb over dit document of over

gedrag of situaties die Clear Channel betreffen. Ik begrijp ook dat ik de verantwoordelijkheid heb om overtredingen van deze

code onmiddellijk te melden bij een van de bronnen genoemd in onze code, volgens de lokale wetten.

Ten slotte begrijp ik dat het niet opvolgen van onze code kan leiden tot disciplinaire maatregelen, tot en met beëindiging van

het dienstverband, volgens de lokale wetten.

______________________________________________________

Datum

______________________________________________________

Naam (Drukletters a.u.b.)

______________________________________________________

Handtekening

38


EEN WERELDWIJD MEDIA- + ENTERTAINMENTBEDRIJF

More magazines by this user
Similar magazines