Bijlage - Gemeente Drimmelen - 15 juli 2013

drimmelen.shared.1eeurope.nl

Bijlage - Gemeente Drimmelen - 15 juli 2013

mensen in het buitengebied rondt om het zwerfafval op te ruimen, dat kost ook veel geld.

De kosten bij de milieustraat kunnen niet lager. Deze kosten zijn berekend om de afvoer en

verwerking van de afvalstromen kostendekkend te houden. Er wordt zeker geen winst gemaakt en

als dat wel zo zou zijn dan komt dat weer ten goede van het tarief afvalstoffenheffing. De mensen

die in het buitengebied rondt rijden proberen dit schoon te houden en te voorkomen dat het

uitnodigt om hier nog meer vuil te storten.

4 Inzameling puin duur en omslachtig, zelfs 1 spiegel en tempex moeten we wegen bij de

milieustraat. Gevolg dat we het nu in de kliko doen.

Zie antwoord vraag 1. Het feit dat bij de milieustraat op de betaalroute alles moet worden

gewogen heeft ook te maken met de (negatieve) ervaringen bij een soepeler beleid.

5 Medewerkers niet behulpzaam.

Verrast dit te horen. Kregen tot nu toe alleen maar positieve reacties te horen over het personeel.

Zal punt van aandacht zijn bij overleg met medewerkers.

6 Belachelijk dat je voor grof afval per kilo moeten betalen. We betalen al zoveel.

Bij de invoer van Diftar per 1 januari 2003 is gekozen voor het adagium “de vervuiler” betaalt. Om

dit te kunnen bewerkstelligen moest het afval dat naar de milieustraat zou worden gebracht apart

afgerekend moeten worden.

7 Betalen bij milieustraat stimuleert mensen het afval elders te dumpen. Bijvoorbeeld dumpen of

naar andere gemeenten.

Zie antwoord vraag 1, 3 en 6.

8 Door de hoge prijzen op de milieustraat zie ik overal mensen afval dumpen.

Als iemand dit constateert kan dit aan de politie of bij de gemeente worden aangegeven. De

kosten van illegale dumpingen worden door alle belastingplichtigen in Drimmelen betaald.

9 Jammer dat er geen milieustraat in Made is. Nu blijft afval soms lang in huis omdat we het

opsparen.

Het is onbetaalbaar om in de drie grootste kernen een milieustraat in te richten. De reden dat de

milieustraat jaren geleden uit Made is verdwenen is dat de vergunning door de provincie was

ingetrokken na klachten van omwonenden.

10 Ik vind het lastig dat we moeten betalen bij de milieustraat, in andere gemeenten is het gratis.

Dat dit soms lastig is kunnen we begrijpen. De milieustraat is alleen gratis in niet-Diftar

gemeenten. In deze gemeenten (zoals Breda) krijgen de inwoners een jaarlijks bedrag te betalen

waarin deze kosten zijn verwerkt. Dus betalen hier ook ouderen en alleenstaanden aan het afval

van de grotere vervuilers.

11 Burgers met grof huishoudelijk afval bij milieustraat middels chippas laten betalen, 12 m2 vrij en

daarna een nota.

Dit past niet binnen ons Diftarbeleid. De kosten voor de “vrije storting” op de milieustraat zal dan

weer door alle belastingplichtigen moeten worden betaald. Zie ook antwoord vraag 10.

12 Milieustraat langer open.

Dit is een financiële afweging, de kosten hiervan komen op het bordje van de belastingplichtigen.

13 Milieustraat duur. Ik verbrand wel eens afval.

Zie antwoord vraag 1, 3, 6 en 10. In onze gemeente is een stookverbod. Zeker is het verboden

huishoudelijk afval en dergelijke op te stoken, u kunt daarvoor een fikse bekeuring krijgen!

14 Milieustraat graag nog een extra ochtend open.

Zie antwoord vraag 12.

15 Milieustraat is te duur! Zelfs voor bullen en behang moet je betalen. Ook onduidelijk in welke bak

het moet.

Zie antwoord 1, 3, 6 en 10.

16 Milieustraat is veel te duur, ik breng mijn puin ergens anders heen.

Zie antwoord vraag 1, 3 en 6. De milieustraat is bedoeld als een achtervang voor zeer kleine

hoeveelheden puin e.d. Bij grotere hoeveelheden puin en/of bouw- en sloopafval is het

verstandiger een container te huren of dit zelf af te voeren naar een verwerker.

17 Milieustraat mag gratis.

Zie antwoord vraag 1, 3, 6 en 10.

18 Milieustraat moet weer gratis worden, het kost veel werk en tijd en dan moet je er ook nog eens

voor betalen.

Zie antwoord vraag 1, 3, 6 en 10.

19 Milieustraat op zaterdagmiddag ook open laten zijn.

Zie antwoord vraag 12

20 Milieustraat te duur.

Zie antwoord vraag 1, 3, 6 en 10.

More magazines by this user
Similar magazines