Bijlage - Gemeente Drimmelen - 15 juli 2013

drimmelen.shared.1eeurope.nl

Bijlage - Gemeente Drimmelen - 15 juli 2013

urgemeester en wethouders en de gemeenteraad hebben deze optie bij de laatste aanbesteding

van de inzameling per 1 januari 2007 wel mee laten nemen. De systematiek om per gewicht te

betalen bleek veel duurder te zijn dan de huidige methode.

4 Afvaltarief is veel te hoog.

Zie antwoord vraag 16 onder het item zwerfafval en dumping.

5 Alles is veel te duur.

Zie antwoord vraag 16 onder het item zwerfafval en dumping.

6 Als er een verzamel/inleverpunt voor luiers zou zijn dan zou ik deze gebruiken.

Door de gemeente is enkele jaren geleden al een berekening gemaakt voor aparte

luierinzameling. Toen, en nu is dat nog steeds, kost deze aparte inzameling geld i.p.v. dat het geld

op zou leveren. Dat is de reden dat de gemeenteraad heeft besloten dit niet te doen. Gemeenten

als Geertruidenberg die dit wel hadden ingevoerd stoppen hiermee om dezelfde reden.

7 Als je het meldpunt belt krijg je niet of nauwelijks een antwoord, ze bellen niet terug als dat wordt

beloofd.

Dit is een zéér kwalijke zaak. De mensen van het meldpunt zijn afhankelijk van andere collega’s

die dikwijls op de vraag antwoord moeten geven! Deze opmerking zal organisatiebreed worden

meegenomen.

8 Aparte inzameling luiers.

Zie antwoord vraag 6.

9 Bestaat de snippermachine nog?

Wij nemen aan dat hier bedoeld wordt de houtversnipperaar voor takken e.d. Ja die heeft de

gemeente nog.

10 Bij de haven in de Terheijdensestraat is een automaat die tegen betaling restafval inneemt. Of dit

apparaat werkt niet goed of men wil er niet voor betalen.

Bij de havens van Terheijden, Lage Zwaluwe en Drimmelen (oude jachthaven) staan in totaliteit 4

ondergrondse afvalcontainers. Deze containers zijn speciaal geplaatst voor de waterrecreanten.

Het is bekend dat men dikwijls het vuil ernaast zet i.p.v. ervoor te betalen. Ook worden deze

ondergrondse afvalcontainers soms gesaboteerd door onbekenden.

11 Depot voor grof tuinafval aan de straat was een goed alternatief. Kan dit niet terug komen?

Het antwoord hierop is nee. Dit heeft te maken met financiële redenen en het feit dat dit soort

plaatsen uitnodigen om ook ander afval te storten.

12 Diftar meldpunt is een schandaal. Gebeld dat onze bak niet geleegd was, zouden de dag erna

komen. Niet dus. Iedere dag gebeld, iedere dag aan het lijntje gehouden. Uiteindelijk na 14 dagen

kwamen ze legen, maar dat was op de normale inzameldag!

Gelukkig komen dit soort klachten over het Diftar-meldpunt sporadisch voor. Als er klachten

komen dan is er dikwijls discussie of de minicontainer wel of niet op de dag van inzameling buiten

stond. Desalniettemin is deze klacht voor de gemeente zeker een punt van aandacht dat

regelmatig ter sprake komt met de (namens de gemeente) beheerder van de Diftar-infolijn.

13 Ik geef het vuil dus mee naar een gemeente waar een vriendelijker beleid is.

Zie antwoord 32 item milieustraat.

14 Emmaus neemt niet alles mee, wij hebben betere ervaringen met de kringloop, die accepteren

alles.

Het klopt dat Emmaus Langeweg niet alles meeneemt wat wordt aangeboden. Het moet wel

bruikbare huisraad zijn. Wij zouden graag in contact komen met het kringloopbedrijf waar u zulke

goede ervaringen mee heeft.

15 Er wordt zoveel gescheiden, dan kan het dus ook goedkoper.

Inderdaad hoe meer afval dat er gescheiden wordt hoe goedkoper het wordt. Het enige probleem

waar wij als gemeente mee zitten is de marktwerking. Particuliere bedrijven bepalen de stort- en

verwerkingskosten van de afvalstro(o)m(en). Wij als gemeente zijn continu op zoek naar de

goedkoopste afzet van de afvalstromen.

16 Ergernis dat mensen afval in openbare bakken gooien, bijvoorbeeld op de begraafplaats en langs

de openbare weg.

Daar is iedereen het snel over eens! Het is helaas een groot maatschappelijk probleem.

17 Geen voorzieningen om blik/metaal afzonderlijk in te zamelen.

Dat er geen voorzieningen voor blik zijn wordt zelfs om financiële en praktische redenen

afgeraden door de stichting kringloop blik. Het kost meer geld dan dat het opbrengt om het blik

apart in te zamelen. Het blik wordt bij de afvalverbranding met een magneet uit het restafval

verwijderd. Voor metalen hebben wij als gemeente wel een voorziening die staat op de

milieustraat te Terheijden. Ook zijn er qua metaalinzameling ook nog verenigingen actief.

18 Gemeente levert te weinig service, je moet alles zelf wegbrengen.

More magazines by this user
Similar magazines