Voorbij de Wijde Biesbosch - lodebo

lodebo.nl

Voorbij de Wijde Biesbosch - lodebo

Boeren en natuur

profiteren van kavelruil

“Het werd één van de grootste integrale projecten van de provincie.

Maar liefst 1943 hectare kavelruil door 376 partijen, waarvan 215

unieke deelnemers. En dat nog wel vrijwillig!” Aan het woord is

Mart van Bladel, vertrouwenspersoon van de kavelruil rond Heusden.

Vertrouwen

In dat gebied lagen de akkers erg versnipperd. Om de structuur te

verbeteren startte in 1999 het project om kavels te ruilen, met steun

van de gemeente Heusden en de provincie en later ook de gebiedscommissie.

Voornaamste doel was om landbouwgrond dichter bij de

boerderij te laten liggen. Daarmee ontstaan krachtigere bedrijven.

Megaproject

Mart van Bladel was vanaf het begin betrokken bij het project, dat

over veel meer ging dan landbouw. “Gemeenten en waterschappen

deden mee en natuurbeschermers kregen grond toegewezen. Zo is

267 hec tare toegevoegd aan de natuur en werd 30 hectare vrijgemaakt

voor ecologische verbindingszones.” De kavelruil kreeg steun

van de provincie Noord-Brabant en het Europese Plattelands ontwik kelings

programma (POP).

Klimaatbuffer

Eén van de laatste ruilen leidt tot de vorming van een ‘klimaatbuffer’

rondom Vlijmen. Een melkveehouder heeft hier het grootste deel van

zijn gronden voor omgelegd. De natuur in het Vlijmensch Ven vormt

straks een robuust onafgebroken gebied, samen met de Vughtse

Gement. Bij natte periodes vangt dit gebied het overtollige water op,

zodat Den Bosch droge voeten houdt; bij droge periodes kan het water

juist worden onttrokken. De periode van 12½ jaar kavelruil werd in

maart 2012 afgesloten. Het bleef spannend tot de laatste dagen.

Mart van Bladel: “De laatste kavelruil moest voor 26 maart 2012 bij de

notaris passeren, in verband met de subsidievereisten. Met vereende

krachten is dat op het nippertje gelukt.”

PLG12007 Brochure Wijde Biesbosch_4.indd 5 10-05-12 09:54

5

More magazines by this user
Similar magazines