Monkey Donky Magazine 1

monkeydonky.nl

Monkey Donky Magazine 1

Nummer 1 • 2009

Kind & media

“Levenservaring ouders

is zó veel waard”

Wat gaat er in die koppies om?

Magische

hersenpannetjes

Kinderopvangtoeslag

Wie krijgt wat?

Creatief

in de keuken

Kijk mee in het kinderkookcafé

• tips & trends • eropuit • zelfmaakideeën • gadgets •

1


Colofon

In dit nummer

Monkey Donkey magazine

is een uitgave van

Monkey Donky Speelhuis en

verschijnt twee keer per jaar.

Uitgever

Monkey Donky Speelhuis

Oosterhamrikkade 66-66a

9714 BG Groningen

050 - 579 10 72

info@monkeydonky.nl

Concept & realisatie

Noordwest 12

Merkstrategie & Ontwerp

Eindredactie en coördinatie

Ingrid Drolinga,

Noortje Noordstrand,

Ingrid Weijens,

Noordwest 12

Teksten

Folkert van der Glas,

Kerstin Rappange

Met dank aan

Peter Nikken, Hans Noordstrand,

Heleen Orth, Hans Walther

Fotografie

Studio Marten Aukes,

Noordwest 12

Drukwerk

Van der Eems

Advertenties

Monkey Donky Speelhuis,

Ingrid Weijens, 050 - 579 10 72

info@monkeydonky.nl

Abonnementen

Een abonnement op

Monkey Donky magazine is

verkrijgbaar tegen betaling van

administratie- en portokosten

à € 6,35 per jaar. Betaalde

abonnementen worden tot

wederopzegging aangegaan.

U kunt een abonnement

aanvragen bij de uitgever.

Monkey Donky magazine is met

uiterste zorgvuldigheid samengesteld.

Niettemin aanvaardt de

uitgever geen aansprakelijkheid

voor eventuele onjuistheden.

2

Televisie, internet,

games. Gemakzucht van

ouders ligt op de loer

4

“Ik wil wel

een échte kok

worden!”

14 13

Koken

met kinderen

raamverven!

Alleenstaande

ouder Heleen

vertelt...

8

tips&

trends

7

Kinderopvangtoeslag

Wie krijgt wat?

En verder

10 Magische hersenpannetjes

12 De betovering van Hans Walter

Spelen,

ontdekken

& groeien!

Monkey Donky bestaat ruim

10 jaar. Onze klok tikt sneller

dan andere, want er is zoveel te

beleven met alle kinderen die

bij ons komen. We staan met

‘enthousiasme in de tijd’, door

onze kinderen spelenderwijs

te laten ontdekken en groeien.

Zonder spel standaardiseer je.

Door te spelen kun je eindeloos

fantaseren, creatief en sociaal zijn.

Je leert elkaar kennen, ook al ben je

uitgegroeid en een volwassen mens geworden.

Met spelen komt creativiteit. Voor ons een belangrijke

pijler en de basis voor een brede ontwikkeling van

het kind. Creativiteit stimuleren we zoveel mogelijk

bij onze kinderen. We geven ze alle ruimte voor eigen

impulsen, zodat ze zelf oplossingen kunnen bedenken.

Wat is er nou mooier dan zelf het wiel uit te vinden?

Het is een stimulans om nog meer te ontdekken,

op zoek naar jouw eigenheid. Je hebt het zelf gedaan

en je niet laten afleiden door je omgeving.

“Wat is er nou

mooier dan zelf

het wiel uitvinden”

Wij doen eigenlijk niet anders dan onze kinderen.

Onze identiteit wordt bepaald door creatief om te

gaan met oplossingen en nieuwe ideeën. We werken

vraaggericht en dat doen we zo professioneel mogelijk,

met ons hele team. Met Monkey Donky magazine

willen we u laten zien dat we altijd in beweging zijn.

We willen u informeren over nieuwe ontwikkelingen.

Op een professionele, speelse en creatieve manier.

Want uitgespeeld raken we gelukkig nooit.

Ingrid

Ingrid Weijens

Directeur Monkey Donky Speelhuis

3


Televisie, internet en games. Al op jonge leeftijd hebben kinderen

toegang tot verschillende media. Welke invloed heeft dat nu

eigenlijk op hun ontwikkeling? En welke manieren bestaan er om

het mediagedrag van onze kinderen te begeleiden?

Peter Nikken over het mediagebruik van kinderen

“Van ouders

wordt een actieve

rol gevraagd”

Nog niet eens zo heel lang geleden waren er

alleen de woensdag- en de zaterdagmiddag en

het begin van de avond. Tegenwoordig is tvkijken

voor kinderen net zo vanzelfsprekend als

buitenspelen. Voor internetten en het spelen

van games is dat niet anders. De hele dag door

worden kinderen blootgesteld aan een

explosie van media-uitingen. “Als je

een abonnement neemt op Baby

TV kun je een peuter als het ware

24 uur per dag in een wipstoeltje voor

de buis zetten”, glimlacht onderzoeker

Peter Nikken van het Nederlands

Jeugdinstituut. “Dat lijkt me alleen

geen goed idee.” Nikken is afgestudeerd

psycholoog en al jaren

deskundige op het gebied van jeugd

en media. Hij houdt zich onder meer

bezig met de rol van mediaopvoeding

bij het omgaan met internet, games

en televisie.

Zwaar overdreven

Tv-kijken kan leiden tot passiviteit, taalachterstand, slaapproblemen

en concentratiestoornissen. Althans dat zou

onderzoek volgens de Franse Audiovisuele Raad aantonen.

Voor de Franse overheid aanleiding om tv-programma’s voor

0- tot 3-jarigen te verbieden. “Zwaar overdreven”, noemt

Nikken het verbod. ”Hoezo gebaseerd op wetenschappelijk

onderzoek? Ik ken helemaal geen onderzoek dat zo’n rigoureuze

beslissing voldoende onderbouwt. Natuurlijk, ik kan me de

zorg wel een beetje voorstellen. Met name voor dreumesen

en peuters zijn het echte voelen, proeven, ruiken en de directe

“...is ie even

lekker rustig”

confrontatie met dingen van groot belang voor hun ontwikkeling.

Maar een half uurtje per dag tv-kijken lijkt mij voor

heel jonge kinderen geen enkel probleem. Integendeel, het

kan zelfs bevorderlijk zijn. Veel peuterprogramma’s zijn specifiek

gericht op hun belevingswereld. Het prikkelt de fantasie,

ze leren woordjes en ontwikkelen inzicht in vormen en figuren.

Gemakzucht van de ouders ligt echter op de loer, zo van

‘is ie even lekker rustig’. Maar om te profiteren

van de positieve effecten van tv-kijken wordt

van ouders juist een actieve rol gevraagd.”

Nieuwe uitdagingen

Dagelijks kijken basisschoolkinderen

gemiddeld ruim anderhalf uur tv.

De meesten van hen vermaken zich

daarnaast ook nog eens een dik uur

met computerspelletjes. Hoe ouder

de kinderen, hoe populairder de computer.

Vanaf een jaar of dertien wordt

zelfs meer tijd besteed aan computeren

dan aan tv-kijken. Dagelijks spenderen ze

in totaal dan gemiddeld bijna drieënhalf uur

aan tv en pc. “Op zich niks mis mee”, vervolgt

Nikken. “Wel moeten kinderen leren omgaan met dat immense

media-aanbod. Er is dus een belangrijke rol weggelegd voor

de ouders. In de media en in onderzoek gaat voor mijn gevoel

de meeste aandacht uit naar de negatieve effecten van tv,

internet en games. We gaan wel eens voorbij aan het feit dat

de media kinderen gewoon plezier brengen. Dat ze er nieuwe

uitdagingen vinden. En informatie leren filteren die voor hen

van belang is. Media kunnen absoluut positief bijdragen aan

de ontwikkeling van een kind. Dat is voor ouders toch een

interessant uitgangspunt.”

4 5


Mediagedrag begeleiden

Soms is er de verbazing, dan weer regeert de onzekerheid.

Het lijkt wel alsof onze kinderen ons voorbij rennen. Ze krijgen

steeds meer inzicht in de techniek achter multimedia. Weten

precies wat mogelijk is en waar. Wat kunnen wij hen nog

leren? “Heel veel”, benadrukt Nikken. “De levenservaring

van ouders is zó veel waard. Hoe we het mediagedrag van

kinderen kunnen begeleiden? Uit onderzoek weten we dat,

met name op het gebied van tv-kijken, ouders dat op drie

manieren kunnen doen. We kunnen paal en perk stellen, door

bijvoorbeeld afspraken te maken over de tijd en inhoud.

Of programma’s aanbevelen. Een andere manier is het

bespreken van wat er op de tv of het computerscherm te zien

is. Gewoon evalueren en elkaar informeren. Voor ouders een

mooie gelegenheid om hun normen en waarden aan kinderen

mee te geven. De derde strategie is het samen delen van

media. Samen spelletjes doen en samen tv-programma’s

kijken. Gezellig en ook nog eens hartstikke leerzaam. Peuters

en kleuters bijvoorbeeld, observeren nauwlettend hoe een

ouder of andere opvoeder reageert op bepaalde scènes of

producties. Het kind leert daardoor basisemoties als

bijvoorbeeld blijdschap en angst beter te begrijpen.”

Eigen voorbeeld

Eén ding is zeker; televisie, internet en games zijn voor

kinderen tijdrovende activiteiten. Daarin schuilt dan ook

direct een gevaar. Er is minder tijd over voor andere zaken die

bij opgroeien en ontwikkelen horen. Buiten spelen, sporten,

huiswerk maken, noem maar op. Nikken: “Waar ouders dus

op moeten letten is: Hoe lang zit mijn kind voor de tv of de

computer en in welke houding? En welke fysieke of sociale

gevolgen heeft het mediagebruik op hem of haar? Naast dat

het veel tijd kost, kunnen tv-kijken en computeren ook zorgen

voor een vertekend beeld van de werkelijkheid.

rAAd&DAAD

6

Mediaopvoeding in de praktijk

Het is belangrijk dat jonge kinderen leren omgaan

met het enorme aanbod aan media. Wat kunt u als

ouder daarin betekenen? Onderstaand een aantal

tips en adviezen.

• Speel een actieve en sturende rol. Geef tips over

geschikte en leuke tv-programma’s, internetsites

of computerspelletjes. Maak afspraken over tijd en

inhoud.

• Bespreek wat er op de televisie of het beeldscherm

te zien is. Evalueer en informeer.

• Kijk samen tv of speel samen een computer-

spelletje. Alleen al uw aanwezigheid kan een

leerervaring voor uw kind zijn.

• Kijk eens op www.kijkwijzer.nl. Kijkwijzer checkt de

invloed van programma’s, muziekclips en films op

kinderen en plakt er een stempel met een

minimumleeftijd op. Een aanrader.

• Kijkwijzer is er ook voor games, maar heet dan

PEGI. Het principe is vrijwel identiek. De leef-

tijdstempels van PEGI helpen bij de beslissing een

computerspelletje al dan niet aan te schaffen.

Kijk op www.pegi.info.

Zeker lezen!

Patti Valkenburg is hoogleraar kind

en media aan de Universiteit van

Amsterdam. Van haar hand verscheen

een buitengewoon interessant boek. In

Beeldschermkinderen biedt Valkenburg

op een toegankelijke manier inzicht in

de gevolgen van het gebruik van diverse

media op kinderen. Er wordt onder

meer ingegaan op de ontwikkeling van

kind tot mediaconsument, de effecten

van reclame op kinderen en de effecten

van internet en games. Prettig leesbaar

en praktisch, bedoeld om ouders en

andere opvoeders te ondersteunen

bij opvoedkundige beslissingen over

het gebruik van televiesie, internet en

computerspelletjes.

lEESTip

Vooral voor peuters en kleuters is het onderscheid tussen fictie

en werkelijkheid nogal lastig. Bij enge scènes reageren ouders

nogal eens met; ‘het is niet echt wat je ziet’. Maar juist dat zijn

boodschappen die helemaal niet aankomen. Het begrip ‘het is

niet echt’ heeft bij hen nog geen plek gekregen. Het is daarom

beter om kinderen af te leiden. Door ze een knuffel te geven

of ze even op schoot te nemen. Waar het om gaat is dat je

met een eigen voorbeeld het kind laat zien dat hij niet angstig

hoeft te zijn.”

Film van ome Willem

Peter Nikken roemt het niveau van de Nederlandse en

Belgische programmamakers. Vanuit internationaal

perspectief gekeken is het aanbod op de Nederlandse tv

ronduit goed te noemen. Toch maakt hij een kritische

kanttekening. “Wanneer je bepaalde programma’s met een

professioneel oog bekijkt zie je toch dat het soms uit een

soort fabriek komt. Te gemakkelijk en vaak te ondoordacht.

Neem Kwebbel, het kaboutermeisje met de lange blonde

vlechten uit Kabouter Plop. Die wordt wel erg stereotype

neergezet. Net of de vrouw er niet toe doet. Bij een wat ouder

programma als de Film van ome Willem zie je daarentegen

“De levenservaring van

ouders is zó veel waard”

dat het met veel meer zorg is gemaakt. Technisch oogt het

flink gedateerd, maar inhoudelijk is het nog steeds van deze

tijd. Het is ontwikkeld vanuit het perspectief van hele jonge

kinderen, op basis van oermechanismes die het programma al

decennia overeind houden. Tegenwoordig is er zoveel aanbod

dat programmamakers naar andere middelen grijpen.

Snelheid, actie en veel kleur. Dat sluit niet altijd aan op de

manier waarop jonge kinderen televisie kijken.” •

Kinderopvangtoeslag

Wie krijgt wat?

De Wet kinderopvang bepaalt wie welke kosten van de kinderopvang

voor zijn rekening neemt. Zo krijgen werkende ouders een kinderopvangtoeslag

wanneer zij hun kinderen naar de kinderopvang brengen.

Hoe hoog is deze toeslag, wie heeft daar recht op en wat moeten

ouders regelen om voor deze toeslag in aanmerking te komen?

Anuschka Pruis

Financieel administratief medewerker van

Monkey Donky, Anuschka Pruis, helpt graag

met het vinden van de antwoorden. Over wie

er in aanmerking komt voor een kinderopvangtoeslag

is Anuschka helder: “Werkende ouders

die gebruikmaken van kinderopvang, ontvangen een

inkomensafhankelijke bijdrage: de kinderopvangtoeslag.

Andere ‘doelgroepen’ zijn ouders die bijvoorbeeld een inburgeringstraject

volgen, studeren of een uitkering ontvangen

en een reïntegratietraject volgen. Ook zij kunnen aanspraak

maken op kinderopvangtoeslag.”

Vragen bij aanvragen?

“Deze ouders krijgen dus allemaal kinderopvangtoeslag,

afhankelijk van het inkomen. Onze offerte geeft een duidelijk

overzicht van uren en kosten. En omdat we alle benodigde

informatie in kaart hebben, is het heel efficiënt om de

aanvraag van kinderopvangtoeslag samen met ouders te

doen. Op die manier scheppen we samen duidelijkheid en

zijn alle zaken die bij zo’n aanvraag komen kijken in één keer

behandeld en afgevinkt.” Anuschka benadrukt nog eens dat

ze graag voor ouders klaar staat: “We hebben regelmatig te

maken met nieuwe regelgevingen, verschillende instanties en

de Belastingdienst. Veel zaken roepen bij ouders vraagtekens

op; vragen die wij snel en duidelijk kunnen beantwoorden.”

“Het

aanvragen van

de toeslag loont

echt de moeite,

maar doe het

tijdig”

Een paar tips

Over het aanvragen van de kinderopvangtoeslag tipt

Anuschka: “Het aanvragen van de toeslag loont echt de

moeite, maar doe het tijdig. De Belastingdienst rekent namelijk

8 tot 10 weken om de aanvraag te verwerken en de toeslag

uit te keren. Ouders kunnen zowel een papieren als digitale

aanvraag invullen. Mijn advies is om dit digitaal en dus online

te doen, dat gaat sneller. Vraag daarvoor eerst online een

DigiD inlogcode aan. Die heb je nodig voor de digitale

ondertekening van de aanvraag. Je kunt dit eenvoudig regelen

op www.digid.nl.”

Wilt u weten of u kinderopvangtoeslag kunt krijgen? En zo ja:

hoeveel? Kijk dan op de website van de Belastingdienst

www.toeslagen.nl voor een proefberekening. •

7


tips&trends

drinkTip

Veel ouders zullen hun kinderen

sapjes geven. Ongemerkt zitten

hier vaak nog veel calorieën en suikers in. Daarnaast zijn de

sapjes ook nog eens duur. Geef daarom je kind water of

thee. Met thee kun je van smaak wisselen

en sommige soorten thee werken ook nog

eens rustgevend.

Kinderfeestjes kunnen niet gek genoeg zijn.

Maar een kinderhand is gauw gevuld en een

feestje thuis met traditionele spelletjes zijn

nog altijd favoriet. Met aardappelpoepen,

snoephappen en schatzoeken bijvoorbeeld.

En nog leuker: raamverven. Koop een paar

flessen makkelijk afwasbare plakkaatverf

en laat de kinderen zelf kleuren

mengen. Ieder kind heeft zijn eigen

stukje raam en kan hiermee aan de

slag. Succes verzekerd!

lezen is leuk

Vindt jouw kind lezen saai of

gewoon niet zo makkelijk?

Kijk dan eens op de website

www.makkelijklezenplein.nl voor

allerlei leuke, makkelijk te lezen boeken.

Je vindt er ook de bibliotheken die een

speciale hoek hebben ingericht voor

kinderen die moeilijk of niet

graag lezen.

raamverven!

Als echte

sterrenkoks

Theetje schenken, koekjes bakken, fruit snijden.

Kinderen koken graag mee en fantaseren er gerust

een heel restaurant bij. Bij de Hema is er een

complete kookset voor de kleintjes.

Vanaf € 2,95 voor de

ovenwantjes, tot € 13,00

voor het emaillen pannensetje.

Stripboekfanaat?

Lees je graag stripboeken of

teken je zelf strips? Ga dan naar

het Nederlands Stripmuseum

in Groningen. Zo kun je de

huiskamer van ‘Jan, Jans en de

kinderen’ in het echt zien. En je

leert er striptekenen in het atelier

van bekende striptekenaars.

In het stripdoolhof vind je Donald

Duck, Suske en Wiske, Franka,

Agent 327, Eric de Noorman,

Jan Jans en de Kinderen, Paulus

de Boskabouter, Sjors en Sjimmie,

Olivier B. Bommel en Kuifje.

Of knuffel eens met de grote rode

kater. (050) 317 84 70

www.stripmuseumgroningen.nl

Leven in de Gouden Eeuw

Een bezoek aan het Rijksmuseum is best heel

bijzonder. Indrukwekkende meesterwerken uit

de Gouden Eeuw geven een prachtig beeld van

Nederland in die tijd. Iedere zondagochtend om

11.00 uur is er een familierondleiding waar kinderen

en hun ouders het leven in de 17e eeuw kunnen

ontdekken. Wat deden kinderen in die tijd? Hoe

zagen hun huizen eruit? Voel, ruik, proef en kijk!

(020) 674 00 00 www.rijksmuseum.nl

“ Mama mag ik

wel een leesbril,

want dan hoef

jij mij ook

niet meer voor

te lezen!”

Knutselspaarvarken

Blaas een ballon op en beplak deze met

oude kranten en lijm. Een paar lagen

zijn voldoende. Laat dit drogen. Maak de

snuit en pootjes van halve wc-rolletjes

en plak deze op het opgedroogde lijf,

verstevig dit met nog een laag kranten

en lijm. Als dit is opgedroogd, beschilder

je het varken en plak je er oortjes en een

krulstaartje op. Als laatste snijd je er een

gleuf in voor het geld.

En nu: sparen maar!

Monkie

Dieter Schubert

Een prachtig geïllustreerd boek zonder woorden.

De lezertjes kunnen zelf hun verhaal bij de plaatjes

bedenken. Een peuter verliest zijn speelgoedaapje,

terwijl hij bij zijn moeder achterop de fiets zit. Verschillende

dieren – muizen, egels, eksters – gaan

met het aapje aan de haal, totdat hij in het water

belandt. Daar wordt hij opgevist door een man die

poppendokter blijkt te zijn. De peuter vindt het

aapje weer terug in het atelier van de man. Elke illustratie

verbergt een leuk detail. Vanaf 2 jaar. www.bol.com € 4,95

Kinderen van Amsterdam

Jan Paul Schutten

Winnaar Gouden Griffel 2008

Hoe zag het leven eruit van kinderen die vroeger in

Amsterdam woonden? Waarom dronken kinderen

toen eigenlijk bier? Waarom moesten ze bedelen?

Dit boek vertelt waarom. Het gaat over kinderen

die echt bestaan hebben, kinderen van heel lang

geleden en van kortgeleden. Je leest over de

avonturen die ze beleefden. En in de strips zie je hoe

ze woonden en hoe Amsterdam er toen uitzag.

Vanaf 9 jaar. www.bol.com € 14,95

Hou van Holland

Bij een bolle toet hoort een echte

Hollandse slab. Deze blauwe variant met

molentjes is gemaakt van katoen met een

plastic coating aan de voorzijde en kun je

lekker helemaal onderkliederen.

www.kleindiezijn.com € 8,90

8 9


Magische

hersenpannetjes

Hoe goed kennen we onze kinderen? Wat gaat er in die kleine koppies

om en waarom kunnen kinderen zo opgaan in hun fantasiewereld?

Wendela Hasper, moeder van Anna (2) en Mees (4), wordt regelmatig

aan het denken gezet door haar kinderen. Ze kruipt in de hersenpannetjes

van haar kinderen en probeert te ontdekken wat hun beweegt.

“Nee, doe maar niet”, zegt Anna tegen de arts van het

consultatiebureau als die haar vraagt of hij even naar haar

hartje mag luisteren. En van de blokjes die ze moet stapelen,

maakt ze vervolgens heel eigenwijs een treintje in

plaats van een torentje. Het hoort bij de

leeftijd, relativeer ik en geniet van het

tafereel van testen en onderzoekjes.

“Mees had

Woef nodig om

zijn angst voor

honden te

overwinnen”

De groeicurve laat de verwachte

opwaartse lijn zien, een tevreden

moeder keert huiswaarts.

Het instinctief aanvoelen van mijn

kinderen heeft me tot nu toe veel

goeds gebracht. We hebben een

hechte band met elkaar. De kinderen

kennen geen overdreven angsten en

zijn ondernemend. En toch zou ik meer

willen weten over het hoe en waarom.

Als Anna hysterisch huilend wakker wordt

van een nachtmerrie, duurt het even voordat ze

begrijpt dat het maar een droom was. Althans, ik vraag me

af óf ze dat begrijpt. En hoewel Mees niet echt van honden

houdt, had hij een tijdje geleden een denkbeeldig vriendje

Woef de hond.

Fantasie en onafhankelijkheid

Vriendin Sophie is juf van groep 1 en nu ruim een jaar moeder

van dochter Kaatje. Haar theoretische kennis van kinderen

is enorm, ze leest veel boeken over de psyche van het kind

en haar stellige raad neem ik als instinctieve moeder graag

aan. Als het aan Sophie ligt moeten alle ouders ‘De magische

wereld van het kind’ van de Amerikaanse psycholoog Selma

Fraiberg lezen. Het moet gezegd: het boek schijnt een helder

licht op alles wat er in kinderkoppies omgaat. Ik weet nu

bijvoorbeeld dat Mees zijn denkbeeldige vriendje Woef nodig

had om zijn angst voor honden te overwinnen. Zijn fantasie

heeft hem daarmee geholpen, door van Woef een lieve hond

te maken. En Anna kan nu helemaal nog niet weten dat haar

nachtmerries niet echt zijn. Dat kan ik haar pas duidelijk

maken naarmate de tijd en dus haar woordenschat vordert.

Anna’s voortdurende ‘doe maar niet’ is een nette vorm van

‘nee’. Haar torentje werd een treintje. Inderdaad, het hoort bij

de leeftijd en het zijn de eerste stapjes naar onafhankelijkheid

en een eigen identiteit.

Zelfbeheersing en jaloezie

Buurjongetje Rick van drie, kreeg vorig jaar een zusje. Zijn

moeder had hem fantastisch voorbereid op de komst van de

baby. Met een kokertje op de buik van zijn moeder maakte

“Als Anna hysterisch

huilend wakker wordt

van een nachtmerrie,

duurt het even voordat

ze begrijpt dat het

maar een droom was”

hij regelmatig contact met zijn broertje of zusje. Tijdens de

bevalling kwam Rick even bij ons. Een paar uur later mocht

Rick zijn kersverse zusje bewonderen, hij pakte haar en begon

haar wild heen en weer te wiegen. Maar dat mocht niet.

Hij moest eerst leren heel voorzichtig te zijn met zijn zusje.

Die zelfbeheersing was hem op tweejarige leeftijd moeilijk bij

te brengen en driftbuien als gevolg van jaloezie staken de kop

op. Gelukkig kan driejarige Rick nu beter zijn gevoelens onder

woorden brengen en begrijpt hij dat zijn ouders van hem

houden. En dat je voorzichtig moet zijn met baby’s. Volgens

Fraiberg moeten we gewoon niet te hoge verwachtingen

hebben van zelfbeheersing op een bepaalde leeftijd, maar

ook zeker niet te lage. Zelfbeheersing moeten we kinderen

aanleren.

Het recht op verdriet

Mees’ grote neef van zes, Bart, had vorige week groot verdriet

te verwerken. Zijn lievelingskat waarmee hij was opgegroeid,

moesten ze laten inslapen. Het liefst wilde mijn zus haar zoon

dit verdriet besparen, het was de eerste keer dat Bart met de

dood in aanraking zou komen. De dierenarts raadde haar aan

Bart hier toch bij te laten zijn en hem zo te laten zien dat de

dood bij het leven hoort. Hij had een punt, vond ik en ik

herinnerde mijn zus aan de goede bedoelingen van ma.

Zij had onze cavia Pino immers ongevraagd vervangen

door een andere, toen hij plotseling dood in zijn kooitje lag.

Geschokt waren we. Zuslief, die een paar jaar jonger is dan

ik, heeft nog weken lopen zoeken naar Pino. We hoeven

onze kinderen pijnlijke emoties niet te besparen. Kinderen

hebben recht op verdriet van het verlies van hun huisdier.

Ze moeten op jonge leeftijd kunnen rouwen, ook al is het

maar om een cavia.

Opgroeien is meegroeien met mijn kinderen. Mijn kinderen

zijn nog lang niet ‘klaar’ en ik al helemaal niet. Maar zolang

ik ze genoeg liefde en houvast kan geven, komt alles goed.

Instinctief en mét een vleugje Fraiberg. •

Wil je meer lezen?

De magische wereld van het kind

Selma H. Fraiberg

10 11


de betovering

van Hans Walther

Als vijfjarig kind bezocht hij voor het eerst de bioscoop om er

‘Sneeuwwitje en de zeven dwergen’ te bekijken. Hij zat niet in de

bioscoop, hij zat in het huisje van de zeven dwergen. Hij was erbij en

zong met ze mee. Regisseur Hans Walther (Onderweg naar morgen,

12 steden, 13 ongelukken) vertelt over zijn fascinatie voor animatie.

Nu, ruim veertig jaar later, wordt Hans Walther nog steeds

gegrepen door onder andere de films van Walt Disney.

Ze hebben een verzamelwoede bij hem op gang gebracht en

hij is in het bezit van veel prachtige films, animatiekunst en

wel duizend handtekeningen van bekende personen uit de

animatiewereld. Waaronder een origineel van Walt Disney zelf.

Mét Mickey Mouse-oren

Is Hans Walther blijven hangen in het kind zijn? “Misschien

wel”, zegt hij. “Ik bewonder en verwonder nog steeds. Laatst

keek ik voor de tweede keer naar de film ‘Mamma Mia’ in een

bioscoop vol met achtjarigen. Ik keek mee door hun ogen

en beleefde de film opnieuw, maar dan als een achtjarige.

Een erg leuke gewaarwording. Ik ga ook liever naar het

Cinekid festival dan naar een filmfestival voor volwassenen.

Minstens één keer per jaar bezoek ik Disneyland Parijs en dan

schaam ik me er niet voor met ballonnen en Mickey Mouseoren

te lopen.”

regisseur in een fantasiewereld

Na een sabbatical werkte Hans Walther een half jaar als

timmerman en had toen alle tijd eens goed na te denken over

waar zijn echte passie lag. Na de filmacademie was hij

als ‘live action’ regisseur vooral met acteurs bezig.

Hij wilde terug naar de magische wereld van de

tekenfilms uit zijn kindertijd. Alles viel op zijn

plaats toen Walther de animatieserie ‘Café

de Wereld’ mocht regisseren. “Bij animatie

kun je veel meer naar je eigen hand zetten

en je kunt tot in detail blijven veranderen.

Je werkt samen met een team en

je inspireert elkaar. Deze optelsom van

ideeën brengt het beste eindresultaat”,

zegt Walther. “En af toe heb ik weer het

gevoel dat ik als regisseur middenin mijn

eigen fantasiewereld sta.” •

“Af en toe

sta ik middenin

mijn eigen

fantasiewereld”

Eenoudergezin

Budget in balans

Heleen Orth (43), moeder van Fleur (16), Max (14), Just (10) en Sem (8),

scheidde in juli 2008 en rooit het sindsdien in haar eentje. Omdat ze

aan het eind van de maand quitte wil spelen, speelt haar maandelijkse

budget elke dag door haar hoofd: “Alles draait om keuzes maken.”

Heleen zit nog maar betrekkelijk kort in de situatie van

eenoudergezin. “Ik moet mijn draai nog zien te vinden. Zowel

emotioneel als financieel. Af en toe moet ik mijn trots opzij

zetten en hulp vragen als ik iets nodig heb en het niet kan

betalen. Dat is best wel even wennen voor me. Vaak krijg ik

hulp van mensen uit onverwachte hoek, dat waardeer ik dan

enorm. Mijn moeder stopt me wel eens wat toe en ze koopt

schoenen voor de kinderen. Als ik een auto nodig heb, leen ik

die van haar. En je denkt veel vaker in ‘diensten’; wat kan ik

voor jou doen als jij wat voor mij doet? Ruilhandel is echt zo

gek nog niet, het bevat een sociaal aspect dat ons goed doet.”

Geen reserves

Wat komt erin en wat gaat eruit? Over het antwoord op deze

vraag hoeft Heleen niet lang na te denken: “Er is altijd te

weinig geld. Met vier kinderen kom ik snel geld tekort. Mijn

inkomsten en uitgaven kunnen op zich in balans zijn, ware het

niet dat er altijd wel een rekening op de mat valt die onvoorzien

is. Ik heb geen reserves. Zodra mijn kinderen een beugel

of bril nodig hebben, raakt mijn financiële plaatje uit balans.

En hoewel ik weet dat het niet goed is om rekeningen te laten

liggen, doe ik dat soms toch. Om er zeker van te zijn dat ik

altijd nog geld heb om eten van te kopen. Luxeartikelen als

kleding koop ik altijd in de uitverkoop en ik ga alleen uit eten

als ik uitgenodigd word. Tot nu toe zijn we nog niet op vakantie

geweest, ik zou niet weten waarvan ik dat moet betalen.”

Eigen geld

“De kinderen hebben er totaal geen moeite mee dat we krap

bij kas zitten. Ze zeuren nooit om speelgoed en accepteren

de situatie volledig. Fleur heeft sinds kort een baantje en

Max wil ook graag aan de slag. Ze geven hun geld uit aan

spullen die ze echt nodig hebben, bijvoorbeeld sportkleding.

Ik vind het belangrijk dat ze in hun eigen behoefte voorzien,

dat doe ik zelf ook. Naast het onafhankelijkheidsaspect blijf

ik openstaan voor financiële hulp zoals subsidies, kortingen,

ontheffingen en toeslagen. Die zijn er niet voor niets. Maar als

ik een jaar verder ben, kan ik pas echt de balans op maken.

Nu geniet ik elke dag van de momenten met mijn kinderen.

Zoals lekker met zijn allen op de bank met een kopje thee.” •

“Tot nu toe zijn we nog

niet op vakantie geweest” oVErZicHT

Heleen’s inkomsten per maand

€ 900 alimentatie voor 4 kinderen

€ 580 salaris van 2 banen

€ 330 kinderbijslag

Heleen’s uitgaven per maand

€ 740 huur/water/gas/elektra

€ 30 verzekeringen

€ 110 telefoon/internet

€ 500 eten en drinken

€ 80 sport- & muziekverenigingen

12 13


Koken

met kinderen

Vandaag de dag zijn kinderkookcafés

in het hele land te vinden

en vaak onderdeel van de

opvang. Ook bij Monkey Donky

Speelhuis. We kijken even mee

met onze jonge koks, er staat

groentesoep op het menu.

Manuela:

“Ik wil wel

een échte kok

worden!”

Monkey Donky’s Kinderkookcafé is één keer per

week geopend. De kinderen van de naschoolse

opvang kunnen hun creativiteit kwijt in het koken en

ze leren wat gezond eten is. Het belang van goede

voeding staat voorop, dat is kinderen op deze

leeftijd makkelijk bij te brengen. Ze eten het door

henzelf bereide gerecht op of kunnen het

meenemen naar huis. En soms eten de ouders

een hapje mee.

Groentesoep

voor 4-5 personen

Benodigdheden

• 2 potten rundvleesbouillon

• 2 tomaten

• 1 prei

• 1 ui

• 4 wortels

• 1 courgette

• 250 gram rundergehakt

Werkwijze

• Alle groente snijden

• De bouillon aanlengen met water

en aan de kook brengen

• Het gehakt naar smaak kruiden

• Balletjes draaien van het gehakt

• De gehaktballetjes en de gesneden

groente in de kokende bouillon leggen

• 15 minuten laten koken

• Serveren met stokbrood

14 15
Keukenschort voor kids

Wat heb je nodig?

75 cm stof van 1,40 breed (gebruik een katoenenstof die

ook goed wasbaar is) • patroonpapier • machinegaren

• 15 cm klittenband

Patroondelen:

1. Schort

2. Zak


Knip op maat:

3. Strikbanden

4. Halsband

Wat moet je doen?

Vouw de stof dubbel met de goede kant naar binnen •

Speld de patronen op de stof. Middenvoor van het schort

tegen de stofvouw • Knip 1 cm naad aan (4 cm waar dat is

aangegeven) • Knip de patronen uit (Let op! de halsband

en zak maar 1 keer) • Vouw de banden in de lengte dubbel

met de goede kant van de stof op elkaar • Speld, naai

en keer de banden • Stik de banden door op de kant •

Speld de halsband en de strikbanden tussen de aangegeven

tekens op de goede kant van de schort • Vouw de zoom

en de bovenkant 2 cm om en doe dit 2 maal (4 cm max.)

zodat er een stevige zoom ontstaat, daarna deze beide

doorstikken • De zijnaden en armgaten 1 cm omslaan en

daarna een voetjebreed doorstikken • Stik op de aangegeven

plaatsen het klittenband • Stik de zak op het schort.

En nu maar lekker kokkerellen!


Vraag ernaar bij je Rabobank!

Open nu een Rabobank FC Groningen

rekening en word Superfan!

Het is tijd voor de Rabobank.

juniorclub.indd 1 28-10-2008 20:16:33

Similar magazines