54 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

stichtingvredescentrumeindhoven.nl

54 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

12

niet is voltooid, is Israël niet van plan vrede - en

dan slechts op zijn voorwaarden - te sluiten. De

bouw van en in nederzettingen gaat gewoon

door. Elk van de vele pogingen tot het voeren van

“vredesonderhandelingen” wordt bekwaam en op

het gepaste moment de nek omgedraaid.

Dries van Agt: “Geen kabinet in Jeruzalem,

ongeacht of het onder leiding stond van de

Arbeiderspartij, Likud of Kadima, heeft er ooit over

gepiekerd gevolg te geven aan de resoluties van

de VN, voorop resolutie 242 van de Veiligheidsraad

van 22 november 1967, die Israël opdroegen of

verzochten de bezette gebieden te ontruimen.”

De heilige Augustinus: “Remota iustitia quid

sunt regna nisi magna latrocinia?”; “Wanneer

de gerechtigheid opzij geschoven is, wat zijn

koninkrijken anders dan grote roversbenden?

Op grond van zijn 12 jaar lange blootstelling aan

Nazi-Duitsland - waarvan 10 maanden in Auschwitz

- heeft Dr. Hajo Meyer de volgende stelling

ontwikkeld:

“Wanneer een meerderheid in een samenleving

een minderheid onmenselijk behandelt, dan

is dat alleen mogelijk als die meerderheid zelf,

door systematische hersenspoeling vanaf de

kleuterschool tot in het leger, eerst bijna volledig

ontmenselijkt is.”

De Duitsers overleefden, aldus Meyer, twaalf jaren

Nazi-indoctrinatie, en slaagden erin na de oorlog

heel snel weer een normaal beschaafd land te

worden. In Israël is de systematische hersenspoeling

al 62 jaar, dus meer dan vijf maal zo lang, in volle

gang. Zal het land en de bevolking dat ooit nog te

boven komen, zo vraagt hij zich af.

4. Het Israëlische regiem en het

internationaal recht

Een heel scala aan instrumenten van internationaal

recht wordt dagelijks en op grote schaal door

Israël geschonden. Het onderstaande overzicht is

bepaald niet volledig:

• Het Handvest van de Verenigde Naties;

• de Universele Verklaring van de Rechten van de

Mens, A/RES/217;

• 39 VN-Veiligheidsraad Resoluties over Israël;

• De internationale wetgeving die voortkwam uit

de Vredesconferenties van Den Haag in 1899 en

1907;

• De toelatingsvoorwaarden voor Israël tot de

Verenigde Naties: AV Resolutie 181; AV Resolutie

194 (iii); AV Resolutie 273 (1949);

• De opdracht aan Israël om alle bezette

gebieden te verlaten: VR Resolutie 242 (1967)

• Het humanitaire recht zoals vastgelegd in de

Geneefse Conventies, en vooral de IV de ;

• VN-Verdrag inzake de uitbanning van alle

vormen van discriminatie van vrouwen;

• VN-Verdrag inzake de Rechten van het Kind;

• VN-Conventie tegen het Martelen en andere

Wrede, Inhumane of Onterende Behandeling of

Bestraffing, AV Resolutie 39/46;

• De Adviserende Opinie over bestaand

internationaal recht van het Internationale

Gerechtshof van 9 juli 2004 over ‘de Muur’ en

andere aspecten.

Israël gaat niet per ongeluk in de fout. Het land

construeerde hoogst ‘originele’ eigen interpretaties

van het internationaal recht, die nooit door de

internationale gemeenschap zijn aanvaard. Doel

is het ondergeschikt te maken aan de nationale

belangen. Zo kunnen rechters het martelen van

mannen, vrouwen en kinderen een zogenaamde

‘wettelijke basis’ geven tegen alle internationale

verdragen en verklaringen over de rechten van de

mens, die van vrouwen en het kind en die tegen het

martelen in.

Vanwege de reikwijdte en de omvang van al die

schendingen wordt de internationale rechtsorde

fundamenteel aangevreten. Dit gedrag noemen

we dan ook staatsterreur.

5. Nederlands beleid in de gevarenzone:

‘Cast Lead’ en ‘de Jordaanse optie’;

medeplichtigheid aan strafbare feiten

5.1. De operatie ‘Cast Lead’ en Verhagen

Mr Heikelien Verrijn Stuart schreef onder de titel ‘We

zullen disproportioneel geweld gebruiken…’ een

lezenswaardig essay in het Nederlands Juristenblad

van 30 januari 2009, blz. 243-250. Deze titel verwijst

naar de, al in de illegale en verwoestende aanslag

op Libanon in de zomer van 2006 gebruikte, ‘Dahiye

Doctrine’. In overtreding van het internationaal

recht, gelden ook burgers als legitieme militaire

doelen gelden. Zij vat haar betoog als volgt samen:

Als het gaat over de Israëlische inval in Gaza

kan in Den Haag een flinke verwarring worden

waargenomen over de verhouding tussen

internationaal humanitair recht en politiek. Het

internationaal humanitair recht moet wijken als het

politiek niet opportuun is en wordt aangeroepen

als het politiek goed uitkomt. Wie serieus een

wereldorde voorstaat die vergelijkbaar is met een

nationale rechtsstaat, zal moeten accepteren

dat ook politieke krachten onderworpen

VredesTertsPeriodiek Stichting Vredescentrum Eindhoven Jaargang 20, februari 2011, nr. 54

More magazines by this user
Similar magazines