54 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

stichtingvredescentrumeindhoven.nl

54 - Stichting Vredescentrum Eindhoven

INHOUD

H

2. Editoriaal

3. Nieuws van de stichting

Vredescentrum.

4. Een brug te ver, de mythe van het

opleiden van civiele politie onder

oorlogsomstandigheden.

10. Nederlandse politici, het internationale

recht en Israël.

16. De verwantschap tussen kernwapens

en kernenergie.

20. Nieuwjaarsreceptie Vredesbureau.

21. De enige pagoda van West-Europa

22. Dertig jaar University for Peace.

24. Schets planning activiteiten Vredes

centrum.

25. Korte berichten.

26. Call for Papers.

27. TUe college Techniek, Vrede en

Veiligheid

29. 7th International Conference of

Museums for Peace.

30. Considerations

VredesTertsPeriodiek Stichting Vredescentrum Eindhoven

NIEUWS VAN DE STICHTING

VREDESCENTRUM

In de laatste weken was de stichting vooral bezig

de nodige voorbereidingen te treffen voor de in

de Vredesweek van 2011 geplande internationale

conferentie – zie elders ook de aankondiging

daarover in dit blad. Het allerbelangrijkste voorwerk

hiervoor is het beschikbaar krijgen van het nodige

budget, waarvoor subsidie-aanvragen inmiddels

ingediend zijn. Op ogenblik wordt nog steeds op de

uitslag gewacht.

in de tussentijd wordt echter ook inhoudelijk aan de

complexe thematiek gewerkt.

We hopen de aangevraagde subsidie alsnog te

mogen ontvangen, anders zullen we een sterk

afgeslankt programma moeten opzetten.

Het jaarverslag 2009-2010 met alle activiteiten over

die periode is – rijkelijk geillustreerd – uitgewerkt en

kan op de website

( www.stichtingvredescentrumeindhoven.nl)

worden ingezien .

Inmiddels is ook weer gewerkt aan de actualisering

en verbetering van de website , zodat ook daar

– naast deze VTP 54 – meer informatie over het

vredescentrum kan worden verkregen.

Ook is een nieuwe folder in kleur met de

belangrijkste informatie omtrent de Stichting

Vredescentrum Eindhoven ter beschikking. De folder

kan worden aangevraagd bij het secretariaat.

Een nieuw actieprogramma van de stichting is in

voorbereiding en zal naar verwachting in één van

de volgende VredesTertsen worden gepubliceerd.

Dit programma behoort tot de voornaamste

drijfveren van het Vredescentrum, en krijgt alle

aandacht, naast de dagelijke activiteiten voor de

lopende projecten.

RedPS

peter Schmid

Jaargang 20, februari 2011, nr. 54

3

More magazines by this user
Similar magazines