24.09.2013 Views

Brochure - GC De Pit

Brochure - GC De Pit

Brochure - GC De Pit

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Hoe reserveren?<br />

Tickets reserveren kan via 052 33 84 50,<br />

depit@buggenhout.be of via www.gcdepit.be. Na<br />

reservering sturen we u een overschrijvingsformulier<br />

op. Na betaling is de reservatie definitief. Tickets<br />

kunnen - eens betaald - niet terugbetaald, noch omgeruild<br />

worden.<br />

NIEUW ! Tickets die minstens 14 dagen vóór de<br />

avond van het optreden betaald zijn, worden per<br />

post opgestuurd.<br />

NIEUW ! Wie een abonnement neemt, kan dat vanaf<br />

21 mei 2012. Losse tickets worden pas vanaf 4 juni<br />

2012 verkocht.<br />

Abonnementen kunnen best besteld worden via<br />

het formulier in deze brochure of via e-mail.<br />

Prijscategorieën<br />

Bij elke activiteit worden er drie prijzen vermeld. <strong>De</strong><br />

eerste prijs is de standaardprijs die u betaalt voor<br />

een los ticket. <strong>De</strong> tweede prijs is de prijs voor wie<br />

in aanmerking komt voor reductie (red.). <strong>De</strong> derde<br />

prijs is voor wie acht voorstellingen selecteert en<br />

op die manier intekent op een groot abonnement<br />

(abo8).<br />

Wie komt in aanmerking voor reductie (red.)? Al<br />

wie ouder is dan 55 jaar; al wie vijf voorstellingen<br />

selecteert en op die manier intekent voor een klein<br />

abonnement en tot slot alle groepen van minimaal<br />

10 personen.<br />

Na ettelijke maanden van samenwerken en<br />

samen denken met minnaars van muziek,<br />

theater, humor, … die vrijwillig voorstellingen<br />

opsnorren en prospecteren, zijn we fier u<br />

een nieuw programma voor te stellen. Iedere<br />

keer weer gaan we op zoek naar een mix<br />

van podiumactiviteiten waarvan we van<br />

elk onderdeel overtuigd zijn dat het leuk,<br />

interessant of vernieuwend genoeg is om u een<br />

boeiende avond te bezorgen. <strong>De</strong> chemie die<br />

ontstaat door de combinatie van de artiest, onze<br />

zaal en een aangenaam publiek staat garant<br />

voor een fijn gevoel!<br />

Welkom, zet u erbij!<br />

Je bent jong en je wilt wat ... cultuur<br />

Al wie jonger is dan 26 jaar krijgt de tickets aan de<br />

prijs van een groot abonnement! Last-minute:<br />

in de week vóór de voorstelling kunnen jongeren<br />

tijdens de kantooruren maximaal 4 tickets kopen<br />

aan de kassa, tegen de helft van de standaardprijs.<br />

Belangrijk voor abonnees!<br />

Wie vijf of acht verschillende voorstellingen boekt,<br />

is een abonnee en heeft een streepje voor: iedere<br />

abonnee ontvangt vier zone cbonnen en krijgt<br />

voorrang op deelname aan onze traditionele klassieke<br />

uitstap.<br />

Wie jazz aan de Molen of familievoorstellingen wil<br />

opnemen in het abonnement, kan dit op voorwaarde<br />

dat er hiervan twee voorstellingen worden<br />

geselecteerd. <strong>De</strong>ze twee voorstellingen gelden dan<br />

samen als één van de 5 of 8 abonnementsvoorstellingen.<br />

<strong>GC</strong> <strong>De</strong> <strong>Pit</strong><br />

gemeentelijke cultuurdienst<br />

Platteput 16, 9255 Buggenhout<br />

052 33 84 50<br />

depit@buggenhout.be<br />

www.gcdepit.be<br />

2<br />

COLOFON<br />

v.u. Jean-Pierre Willems, Hopveld 1, 9255 Buggenhout • de programmering komt tot<br />

stand dankzij de inzet van de vrijwilligers van de programmeringscommissie, de steun<br />

van het gemeentebestuur en sponsor Optiek Claeys • Coverfoto: © Anthony <strong>De</strong> Meyere,<br />

© Selina <strong>De</strong> Maeyer • Druk en lay-out: Drukkerij Leleu<br />

3

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!