24.09.2013 Views

Brochure - GC De Pit

Brochure - GC De Pit

Brochure - GC De Pit

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

© Stef <strong>De</strong>pover<br />

“Ge hebt het altijd geweten en ge hebt gezwegen.”<br />

Op vraag van Michael <strong>De</strong> Cock schreef Walter van<br />

den Broeck een theatertekst over het Vlaanderen<br />

van de vorige eeuw. Hij deed dat zoals alleen hij<br />

dat kan. Met veel inzicht en empathie. Het resultaat<br />

heet BIECHTEN. Een stuk over de open wonde die<br />

de pedofilieschandalen in de kerk hebben blootgelegd.<br />

Een spiegel voor een samenleving. Een stuk,<br />

niet over de dader en de slachtoffers, maar over alle<br />

collateral damage (of ‘onbedoelde schade’) die er<br />

geleden werd. In ‘Biechten’ krijgen de stille getuigen<br />

een stem. Aan de hand van drie generaties vrouwen<br />

vertelt van den Broeck het verhaal van een samenleving.<br />

Het stuk werd in het voorjaar van 2012 gecreëerd,<br />

trok volle zalen en maakte heel wat los. Actueel<br />

theater over de wereld van vandaag. Daarom reist<br />

‘Biechten’ nog een keer door Vlaanderen.<br />

6<br />

’t Arsenaal met<br />

Biechten<br />

tekst: Walter van den Broeck<br />

regie: Michael <strong>De</strong> Cock<br />

spel: Camilia Blereau, Els Olaerts, Hilde Van<br />

haesendonck, Luc Springuel, Tuur <strong>De</strong> Weert,<br />

Anna Vercammen en Joren Seldeslachts<br />

soundscape en live muziek: Lynn Cassiers<br />

scenografie en dramaturgie: Stef <strong>De</strong>pover<br />

licht: Jaak Van de Velde<br />

kostuum: Lieve Pynoo<br />

zaterdag 27 oktober 2012 om 20.00 uur<br />

€ 17 - € 16 (red.) - € 14 (abo8/-26j)<br />

theater<br />

Walter Baele met<br />

Het leven zoals<br />

het zeker niet is<br />

© Jonas Lampens<br />

(try-out)<br />

Need we say more? 2011 was<br />

een grand cru jaar waarin Walter<br />

genomineerd werd als beste tv-<br />

acteur voor zijn rollen in ‘Tegen<br />

de Sterren Op’ (met spraakmakende<br />

imitaties van o.a. Prins Filip,<br />

Elio Di Rupo, Greet <strong>De</strong> Keyser, Bisschop<br />

Léonard, …). Hij kreeg ook<br />

unaniem lovende commentaren<br />

op zijn vertolkingen in ‘Spamelot’,<br />

de musical van Monty Python in<br />

een regie van Stany Crets.<br />

Voor zijn nieuwe show keren we<br />

terug naar 12 juli 2011:<br />

Het lamme dorpje M. suddert<br />

onder een loden zon. Tot de rust<br />

brutaal wordt verstoord door het<br />

alziend oog van Google Street<br />

View. Postbodes krabbelen recht<br />

uit een gracht, een agent duikt<br />

op in lingerie en de burgemeester<br />

maakt een nummertje. <strong>De</strong><br />

bewoners van M. gaan vastberaden<br />

in het verzet. <strong>De</strong> beelden van<br />

Google Street View tonen het<br />

leven zoals het in M. zeker niet is!<br />

Bekende personages passeren de<br />

revue, alsook nieuwe typetjes en<br />

‘Tegen de Sterren Op’-imitaties.<br />

www.walterbaele.be<br />

zaterdag 10 november 2012 om 20.00 uur<br />

€ 15 - € 14 (red.) - € 12 (abo8/-26j)<br />

humor<br />

7

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!