24.09.2013 Views

pasgeboren, 48 cm groot, 3.285 kg en ik heb al een ... - BabyBuikjes

pasgeboren, 48 cm groot, 3.285 kg en ik heb al een ... - BabyBuikjes

pasgeboren, 48 cm groot, 3.285 kg en ik heb al een ... - BabyBuikjes

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Lara,

pasgeboren, 48 cm groot, 3.285 kg

en ik heb al een eigen website…


Al is jullie zoontje of dochtertje pas geboren,

het lieve babysnoetje staat al online met de

oogjes stijf dichtgeknepen.

Meteen kunnen familie en vrienden met de

nieuwe spruit kennismaken en meevolgen hoe

het kindje er dag na dag anders uitziet.

Want je plaatst zelf foto’s naar keuze op de

persoonlijke website van je baby.

z

z

z

Met een persoonlijke gebruikersnaam en een paswoord

krijg je toegang tot de website van je baby.

Ook bezoekers vinden meteen de persoonlijke site van je kleintje.

Via eenvoudige beveiliging kun je kiezen wie de website mag bezoeken.

Maar er is meer: familie en vrienden kunnen

online de geboortelijst raadplegen en vanop

een pc een geschenkje kiezen én bestellen.

Hoe dichtbij of veraf ze ook wonen.

Zelf kun je de veranderingen aan de lijst

gemakkelijk volgen.

Alles met amper enkele klikken van de muis.

Geef je baby een website met zijn eigen naam…


z

Als ouder bepaal je zelf wat er op de site van je kindje komt.

Het beheer van de site is bovendien bijzonder gebruiksvriendelijk.

Zo kun je in enkele klikken digitale foto’s plaatsen of verwijderen.

Zelf beslissen wat op de website komt…


z

z

Familie en vrienden kunnen naar hartelust

online bladeren in het fotoboek.

Ze kunnen ook alle nieuwtjes volgen die papa of mama posten.

Of een boodschap schrijven in het gastenboek.

Dankzij de website van je baby op www.baby-website.be kun je volop over je zoontje of dochtertje

communiceren. Met familie, vrienden of collega’s. Bovendien is het een bijzonder handige manier om

ze een geschenkje te laten kiezen – waar ze ook wonen. En zelf volg je alles op de voet.

Met z’n allen in het foto- of gastenboek bladeren


z

z

z

Een pasgeboren baby, daar horen geschenken bij:

plaats je geboortelijst op de website van je kindje.

Elke bezoeker van de website ziet welk cadeau je nuttig vindt

en welke er al van de lijst geschrapt zijn.

Een cadeautje reserveren kan online, de betaling gebeurt

via overschrijving.

Vertel gerust welk geschenk je leuk vindt…

z

Je ziet de geboortelijst van je kindje zoals je die zelf hebt samengesteld.

Zohaast iets uit de lijst is gekozen, merk je dat op je pc.

Je weet zelfs wie het cadeautje kocht, wanneer en of je het geschenkje zelf moet ophalen.

De evolutie van de geboortelijst volgen


! tip

Een fotoalbum over die eerste dagen:

een juweel van een herinnering. Ook voor je baby.

De foto’s en het gastenboek uit de babywebsite kun

je digitaal laten afdrukken in een handig en aardig

boekje. Voor een prikje.

En je kiest zelf de oplage.

Een juweel van een herinnering…

Ja, ik wil een persoonlijke gebruikersnaam en een wachtwoord voor de webstek van onze baby.

voornaam baby familienaam baby

adres postcode gemeente

(1) gebruikersnaam

(1) www.baby-website.be/

andere notities

(1) Door de winkel in te vullen

Coenstraat 57, 1745 Opwijk

t: +32 473 767878

e: info@geboortelijst.be

(1) wachtwoord

Vraag je babyspeciaalzaak om meer informatie:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!