Instructions for updating 5 5 BlueMe SW version - Ver 1_nl.0 - Lancia

lancialocal.be

Instructions for updating 5 5 BlueMe SW version - Ver 1_nl.0 - Lancia

INSTRUCTIES VOOR DE UPDATE VAN SW VERSIE 5.5 BLUE&ME

OPGELET Als Blue&Me perfect werkt met de aangesloten gsm-toestellen en u geen

muziekbestanden wilt beluisteren met de nieuwste generatie Apple-producten zoals de iPod touch

of de iPhone, dan is deze software-update niet aanbevolen. Installeer de update als u problemen

ondervindt met de werking van MediaPlayer.

De volgende update kan niet geïnstalleerd worden op Blue&MeNav

Als uw wagen recent is, is hij mogelijk al up-to-date. Twijfelt u, installeer dan de update van

versie 5.5. De procedure duurt dan slechts enkele minuten.

Bij de update moet u de instructies strikt volgen. In geval van fouten werkt het systeem mogelijk

niet meer.

Let op: eenmaal de procedure voltooid, kan u niet meer terugkeren naar de vorige softwareversie.

1. Download het .zip-bestand met de installatiebestanden. [De totale grootte van de te

downloaden bestanden bedraagt 52.565 Mb]

2. Pak het .zip-bestand uit en sla de uitgepakte bestanden op in een nieuwe map op uw pc

(e.g. c:\Blue&Me). Controleer of u over de volgende zes bestanden beschikt:

3. Formatteer een USB-stick met een capaciteit van minstens 128 MB in FAT32bestandssysteem

om alle vorige gegevens van uw USB-stick te wissen.

OPMERKING Gebruik best een USB-stick met een capaciteit kleiner dan 8 GB.

4. Sla de (eerder gedownloade) bestanden op in de hoofddirectory (dus niet in een map) op

de USB-stick. Controleer of alle bestanden correct werden gekopieerd.

Instructies voor update 5.5 Blu&Me SW versie - Ver. 1.0


OPGELET Voor u de installatie van de update start, moet u uw gsm-toestel uitschakelen.

Tijdens de software-update mag u de stuurbedieningsknoppen niet gebruiken!

De tijd van de update hangt af van uw wagen en USB-stick en varieert van 5 tot 15 minuten.

5. Zorg ervoor dat de wagen in neutraal staat en de contactsleutel in de STOP-stand staat.

Stop de USB-stick in de Blue&Me-USB-poort op het middenpaneel of in het

handschoenkastje.

6. Schakel de contactsleutel in de MAR-stand ZONDER DE WAGEN TE STARTEN, zet de radio

aan en deactiveer waarschuwingen op het display (zoals ‘deur nog open’ ...) door op de

“Mode” of “Menu”-knop (afhankelijk van de wagen) te drukken.

OPGELET Haal de USB-stick nooit uit de USB-poort zolang de software-update niet helemaal

voltooid werd!

De USB-stick moet ook in de poort blijven wanneer de melding “RE-START…” - gevolgd

door de datum en het tijdstip - op het controlepaneel verschijnt en de radio opnieuw

aangezet wordt, ook al duurt dat enige minuten.

7. Op het controlepaneel verschijnt de melding: “UPDATE IN PROGRESS” en een

spraakbericht meldt “update gestart”. Als dat niet gebeurt, schakel de contactsleutel dan

naar STOP en daarna opnieuw naar MAR. Tijdens de update kunnen er verschillende

berichten verschijnen over de voortgang van de procedure.

8. Als de update voltooid is, wordt de melding “VOLTOOID” weergegeven op het

controlepaneel. Een spraakbericht meldt “update voltooid, verwijder USB-stick”.

9. De Blue&Me-updateprocedure is voltooid. Schakel de contactsleutel naar STOP en

verwijder de USB-stick.

Als de update niet voltooid is, verschijnt de melding “USB error” op het display en meldt een

spraakbericht: “Er heeft zich een fout voorgedaan tijdens de update”.

Herhaal de procedure dan opnieuw vanaf stap 1.

Instructies voor update 5.5 Blu&Me SW versie - Ver. 1.0


OPGELET:

Op het controlepaneel kan de volgende foutmelding verschijnen:

ERROR USB 10

Een spraakbericht meldt de onderbreking van de updateprocedure. De fout en de foutmelding

kan op verschillende momenten en om verschillende redenen tijdens de update verschijnen.

Zie de tabel hieronder voor meer informatie:

1

2

3

Oorzaak Oplossing

Het voertuig beschikt over een

Blue&Me TM Nav

Het voertuig is een Alfa Romeo 147 o

GT

De USB-stick werd verwijderd voor het

einde van de updateprocedure

Update niet beschikbaar

Update niet beschikbaar

Herhaal de procedure en wacht tot de

updateprocedure voltooid werd

Mocht u de informatie in deze handleiding ontoereikend vinden, kan u altijd contact

opnemen met onze klantendienst.

OPMERKING In vergelijking met de eerdere versie kunnen sommige items er in 5.5 anders

uitzien:

Voor: M.M. PLAYER Na: MEDIA PLAYER

Voor: CONTINUOUS PLAY Na: REPEAT TRACK

Voor: DEVICE UPDATE Na: (item verwijderd)

OPGELET Als de update voltooid is, hoeft u niets te doen, want er wordt automatisch een

verbinding gemaakt met de eerder aangesloten gsm-toestellen. Tijdens de eerste verbindingen

onmiddellijk na de update kan de Bluetooth-aansluiting onderbroken worden omdat Blue&Me

verschillende protocollen test om de beste te vinden voor het gebruikte type van telefoon.

Op telefoontoestellen die een specifiek protocol ondersteunen (PBAP) zal de contactlijst

weergegeven worden als Voornaam en Naam, ongeacht de weergave op de telefoon.

Afhankelijk van de fabrikant en het model van gsm-toestel moet u mogelijk na de update uw

contacten van uw simkaart naar het geheugen van het telefoontoestel kopiëren om de contactlijst

te synchroniseren met Blue&Me in uw wagen.

De update heeft geen invloed op de compatibiliteit van aac- of mp4-bestanden als die niet er niet

was voor u de wagen in gebruik nam. Om muziekbestanden te kunnen afspelen, wordt

aanbevolen een geheugenkaart te gebruiken met enkel audiobestanden, omdat andere bestanden

(.exe, programmabestanden …) het afspelen van het audiobestand kunnen vertragen of

blokkeren.

Instructies voor update 5.5 Blu&Me SW versie - Ver. 1.0

More magazines by this user