24.09.2013 Views

Alles over risico's en preventie - Inside Travel News

Alles over risico's en preventie - Inside Travel News

Alles over risico's en preventie - Inside Travel News

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Bestemming<strong>en</strong><br />

Malta - Sofia<br />

Brussel - Texel<br />

Innsbruck - Split<br />

Winter 2011 - 2012 - 3e jaargang - nummer 12 - €4,95*<br />

Het grootste vakantieblad van Nederland!<br />

Canada<br />

Ber<strong>en</strong> op de<br />

weg in Québec<br />

Snoepreisje<br />

Win week<strong>en</strong>d<br />

Brusselicious<br />

Onderscheid<strong>en</strong>d<br />

Regionaal vertrek<br />

maakt het verschil<br />

Gezond op reis<br />

<strong>Alles</strong> <strong>over</strong> risico’s <strong>en</strong> prev<strong>en</strong>tie<br />

* Gratis voor passagiers, bezoekers <strong>en</strong>/of klant<strong>en</strong> van Rotterdam The Hague Airport, Gezond op Reis, Sunday’s zonnestudio’s <strong>en</strong> GWK <strong>Travel</strong>ex.


Quebec<br />

2nature<br />

Ademb<strong>en</strong>em<strong>en</strong>d Canada<br />

Daar sta je dan ine<strong>en</strong>s klein te zijn in de delta van de Saint Lawr<strong>en</strong>ce rivier die hier zout is<br />

<strong>en</strong> mijl<strong>en</strong> breed. Dat laatste is maar goed ook, want dan hebb<strong>en</strong> de walviss<strong>en</strong> t<strong>en</strong>minste<br />

e<strong>en</strong> beetje de ruimte tuss<strong>en</strong> de miljo<strong>en</strong><strong>en</strong> zeehond<strong>en</strong> die met kop <strong>en</strong> schouders uit<br />

het water stek<strong>en</strong> <strong>en</strong> je brutaal aan kijk<strong>en</strong> zonder opzij te gaan. Het is spektakel troef<br />

op <strong>en</strong> in het water, zelfs in deze kou <strong>en</strong> met laaghang<strong>en</strong>de reg<strong>en</strong>wolk<strong>en</strong> die het zicht<br />

beperk<strong>en</strong>. Toch is dat ge<strong>en</strong> probleem, want walviss<strong>en</strong> <strong>en</strong> bruinviss<strong>en</strong> zwemm<strong>en</strong> hier<br />

praktisch naast de boot <strong>en</strong> zijn bijkans aanraakbaar; je kunt nog net niet douch<strong>en</strong><br />

onder de nevel van het water dat de <strong>over</strong>al opduik<strong>en</strong>de blauwe vinvis uitblaast.<br />

6 VAKANTIE – winter 2011 - 2012<br />

VAKANTIE – winter 2011 - 2012 7


2<br />

1<br />

4<br />

6<br />

1. Baai van Tadoussac | 2. Zeehond | 3. Walvis | 4. Reisjournalist in weer <strong>en</strong> wind |<br />

5. Reg<strong>en</strong>boog bov<strong>en</strong> hav<strong>en</strong> Tadoussac | 6. Panoramisch uitzicht op Saint Lawr<strong>en</strong>ce<br />

8 VAKANTIE – winter 2011 - 2012<br />

3<br />

5<br />

Dit is Tadoussac, het zelfb<strong>en</strong>oemde walvisparadijs van<br />

de wereld. Meer dan twee strat<strong>en</strong> lijkt dit gehucht niet<br />

te hebb<strong>en</strong>, maar de ligging is f<strong>en</strong>om<strong>en</strong>aal, met voor<br />

de deur e<strong>en</strong> prachtige baai aan de rivier <strong>en</strong> in de rug<br />

e<strong>en</strong> imposant fjord. Op het land is niet veel te do<strong>en</strong>, op<br />

het water des te meer <strong>en</strong> daarom ligt de hav<strong>en</strong> vol met<br />

grote rondvaartschep<strong>en</strong> voor de gewone toerist <strong>en</strong> kleine<br />

rubberbot<strong>en</strong> voor de avonturier op zoek naar actie <strong>en</strong><br />

close contact. Elke dag is het dan ook druk op de vele<br />

steigers als buslading<strong>en</strong> dagjesm<strong>en</strong>s<strong>en</strong> aan boord gaan<br />

voor e<strong>en</strong> onvergetelijke ontmoeting met de grootste<br />

zoogdier<strong>en</strong> van de planeet. 100% garantie wordt er<br />

niet gegev<strong>en</strong>, maar e<strong>en</strong> kleine rondgang ‘s avonds in<br />

het hotel leert dat alle opvar<strong>en</strong>d<strong>en</strong> die dag walviss<strong>en</strong>,<br />

bruinviss<strong>en</strong> <strong>en</strong> zeehond<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong>. Iedere<strong>en</strong> blij<br />

dus, ook al blev<strong>en</strong> de zeldzamere orka’s <strong>en</strong> beluga’s<br />

vandaag ondergedok<strong>en</strong>.<br />

Wildernis<br />

Tadoussac lijkt de verre uitgestrekte wildernis van<br />

Canada, maar het dorp ligt verrass<strong>en</strong>d dicht bij de<br />

bewoonde wereld. E<strong>en</strong> kleine tweehonderd kilometer<br />

westelijk b<strong>en</strong> je bijvoorbeeld al in het heerlijke Québec<br />

City. Voor Canadese begripp<strong>en</strong> is dit om de hoek <strong>en</strong> de<br />

autorit duurt dan ook niet veel langer dan e<strong>en</strong> uur of drie.<br />

Vandaar ook dat er zelfs dagtocht<strong>en</strong> whale watching<br />

word<strong>en</strong> georganiseerd vanuit Québec. En dat kan ook<br />

makkelijk. Vroeg in de ocht<strong>en</strong>d in de bus, drie uur rijd<strong>en</strong>,<br />

drie uur op het water in de baai <strong>en</strong> drie uur later terug<br />

met herinnering<strong>en</strong> die e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> lang meegaan. En<br />

dan ‘s avonds weer in het mondaine Québec g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong><br />

in e<strong>en</strong> chique bistro van de traditionele specialiteit<strong>en</strong> of<br />

de Franse keuk<strong>en</strong> die hier promin<strong>en</strong>t op de kaart staat.<br />

Québec is immers het c<strong>en</strong>trum van de Franstalige<br />

Canadese geme<strong>en</strong>schap, sam<strong>en</strong> met die andere<br />

bek<strong>en</strong>de stad Montréal, ook maar e<strong>en</strong> paar honderd<br />

kilometer verderop.<br />

Pelsjagers<br />

Deze twee sted<strong>en</strong> <strong>en</strong> de omligg<strong>en</strong>de natuurgebied<strong>en</strong><br />

inclusief de Saint Lawr<strong>en</strong>ce Rivier l<strong>en</strong><strong>en</strong> zich voor<br />

e<strong>en</strong> prachtige rondreis, georganiseerd of op eig<strong>en</strong><br />

geleg<strong>en</strong>heid met e<strong>en</strong> huurauto. Dat laatste is het leukste<br />

<strong>en</strong> vooral het meest avontuurlijk, omdat je dan kan<br />

stopp<strong>en</strong> waar je wilt <strong>en</strong> af <strong>en</strong> toe zo maar e<strong>en</strong> afslag<br />

kunt nem<strong>en</strong> om één van de vele karakteristieke dorp<strong>en</strong><br />

te bekijk<strong>en</strong> met die kleurrijke, maar o zo typische hout<strong>en</strong><br />

huisjes met hun rode dak<strong>en</strong>. Die zitt<strong>en</strong> er <strong>over</strong>ig<strong>en</strong>s niet<br />

voor niets op: vroeger werd de dakbedekking gekleurd<br />

met ber<strong>en</strong>bloed zodat de vissers <strong>en</strong> pelsjagers ’s winters<br />

in e<strong>en</strong> besneeuwd landschap van op afstand hun hut<br />

t<strong>en</strong>minste terug kond<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> na e<strong>en</strong> dagje eland<br />

schiet<strong>en</strong>. Hoewel er hier in het seizo<strong>en</strong> nog altijd flink op<br />

wild gejaagd wordt, is het bloed niet meer nodig om de<br />

dak<strong>en</strong> herk<strong>en</strong>baar te kleur<strong>en</strong>; zelfs in Canada hebb<strong>en</strong> ze<br />

teg<strong>en</strong>woordig rode dakpann<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> pot verf…<br />

Interessant is de geschied<strong>en</strong>is van de New Frontier in<br />

Canada wel <strong>en</strong> die wordt prachtig verteld door woudloper<br />

<strong>en</strong> gids Gaspard in nationaal park Le Mauricie, tuss<strong>en</strong><br />

Québec <strong>en</strong> Montréal. Dit is precies zoals je jezelf de<br />

Canadese woud<strong>en</strong> voorstelt: e<strong>en</strong> donkergro<strong>en</strong> glooi<strong>en</strong>d<br />

landschap vol pijnbom<strong>en</strong> met hier e<strong>en</strong> kreek <strong>en</strong> daar e<strong>en</strong><br />

meer met daaraan e<strong>en</strong> machtige lodge, e<strong>en</strong> uit de kluit<strong>en</strong><br />

gewass<strong>en</strong> blokhut die di<strong>en</strong>st doet als hotel. Welkom<br />

aan Lake Sacacomie; er zijn weinig mooiere plekk<strong>en</strong> om<br />

k<strong>en</strong>nis te mak<strong>en</strong> met de <strong>over</strong>weldig<strong>en</strong>de natuur van Oost<br />

Canada. Wildernis in optima forma.<br />

Als ’s ocht<strong>en</strong>ds de lucht lichtoranje kleurt bov<strong>en</strong> het meer,<br />

staat Gaspard al klaar in zijn geblokte houthakkershemd.<br />

Vandaag geeft hij e<strong>en</strong> spoedcursus <strong>over</strong>lev<strong>en</strong> in het bos<br />

<strong>en</strong> passant verhal<strong>en</strong>d <strong>over</strong> de pelsjacht in vroeger tijd<strong>en</strong>.<br />

Zelf zette hij in e<strong>en</strong> vorig lev<strong>en</strong> ook nog wel e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong><br />

valstrik voor e<strong>en</strong> bever <strong>en</strong> schoot hij sporadisch e<strong>en</strong><br />

beer, maar de tijd<strong>en</strong> zijn veranderd. ,,To<strong>en</strong> ik mijn Franse<br />

vrouw t<strong>en</strong> huwelijk vroeg, heb ik plechtig moet<strong>en</strong> belov<strong>en</strong><br />

nooit meer te jag<strong>en</strong>’’, vertelt hij met e<strong>en</strong> mysterieuze<br />

glimlach die niet geheel duidelijk maakt of hij zich aan<br />

zijn huwelijksbelofte houdt. ,,Zonder gekheid: die tijd<br />

is voorbij, al wordt er hier in het kader van wildbeheer<br />

natuurlijk nog wel gejaagd. Maar alle<strong>en</strong> in bepaalde<br />

periodes <strong>en</strong> met vergunning. Jagers die zich daar niet<br />

aan houd<strong>en</strong>, kunn<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme boetes krijg<strong>en</strong>. En terecht,<br />

want iedere<strong>en</strong> beseft dat we de natuur zoveel mogelijk<br />

in stand moet<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>. Uiteindelijk levert dat ook meer<br />

op, want toerist<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> hier naar toe vooral voor het<br />

wild. Al mag de omgeving er natuurlijk ook zijn’’, stelt hij<br />

eufemistisch met e<strong>en</strong> wijds armgebaar <strong>over</strong> het prachtige<br />

meer <strong>en</strong> de uitgestrekte bergrug.<br />

Ber<strong>en</strong> <strong>en</strong> bevers<br />

Met andere woord<strong>en</strong>: de kano in <strong>en</strong> peddel<strong>en</strong> maar door<br />

het <strong>over</strong>weldig<strong>en</strong>de landschap. De oorverdov<strong>en</strong>de stilte<br />

wordt slechts sporadisch doorbrok<strong>en</strong> door de kret<strong>en</strong> van<br />

hoogcirkel<strong>en</strong>de adelaars <strong>en</strong> havik<strong>en</strong>, terwijl Gaspard wijst<br />

op het onderkom<strong>en</strong> van de familie Bever die toevallig<br />

bezig is e<strong>en</strong> nieuwe dam te bouw<strong>en</strong>. Ze trekk<strong>en</strong> zich<br />

niets aan van de pott<strong>en</strong>kijkers <strong>en</strong> knag<strong>en</strong> <strong>en</strong> slep<strong>en</strong><br />

onverstoorbaar de takk<strong>en</strong> <strong>en</strong> twijg<strong>en</strong> van bom<strong>en</strong> door het<br />

water naar de plaats van bestemming. De schoonheid<br />

van het gebied is ademb<strong>en</strong>em<strong>en</strong>d <strong>en</strong> dat geldt ook voor<br />

de ontmoeting met de <strong>en</strong>orme beer, later die middag na<br />

e<strong>en</strong> stevige jeepcross door de berg<strong>en</strong> naar de verschol<strong>en</strong><br />

geleg<strong>en</strong> observatiepost. Ook hier wordt uiteraard ge<strong>en</strong><br />

garantie gegev<strong>en</strong> dat de ber<strong>en</strong> zich lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>, maar het<br />

lot wordt wel e<strong>en</strong> handje geholp<strong>en</strong> door dagelijks sterk<br />

geur<strong>en</strong> et<strong>en</strong>d in e<strong>en</strong> groot vat te verstopp<strong>en</strong>. Dat werkt<br />

goed, zo blijkt na slechts e<strong>en</strong> kwartiertje wacht<strong>en</strong> in<br />

de avondschemer. Uit het niets schommelt ine<strong>en</strong>s e<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>orm zwart gevaarte door de dichte begroeiing de<br />

heuvel af. E<strong>en</strong> Zwarte Beer in het wild! Ook deze koning<br />

van het woud maakt zich niet druk om het feit dat er<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in de buurt zijn, zij het dat absolute stilte wel<br />

vereist is <strong>en</strong> de observatiepost teg<strong>en</strong> de wind in staat<br />

opgesteld. De beer blijft dan ook onverstoorbaar stoei<strong>en</strong><br />

met het vat <strong>en</strong> bezorgt de toerist<strong>en</strong> daarmee e<strong>en</strong> ervaring<br />

om nooit te verget<strong>en</strong>.<br />

Hotel Sacacomie aan het gelijknamige meer in<br />

natuurgebied Mauricie is e<strong>en</strong> unieke accommodatie<br />

waar je eig<strong>en</strong>lijk niet meer weg wilt. Het is niet het<br />

goedkoopste onderkom<strong>en</strong>, maar e<strong>en</strong> verblijf hier is elke<br />

c<strong>en</strong>t meer dan waard. Ga hier dan ook zeker langs tijd<strong>en</strong>s<br />

e<strong>en</strong> autovakantie door dit gedeelte van Canada want het<br />

ligt ideaal op de route tuss<strong>en</strong> Québec City <strong>en</strong> Montréal<br />

dat vanaf Sacacomie minder dan twee uur rijd<strong>en</strong> is.<br />

Als er t<strong>en</strong>minste ge<strong>en</strong> ber<strong>en</strong> op de weg staan…<br />

1<br />

2<br />

4<br />

1. Beer in het wild | 2. Trapperskamp | 3. Bever bouwt dam | 4. Gaspard stookt vuur |<br />

5. Toerist<strong>en</strong> g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> | 6. Hotel Sacacomie <strong>en</strong> het geweldige uitzicht<br />

6<br />

3<br />

5<br />

VAKANTIE – winter 2011 - 2012<br />

9


Quartier<br />

Quebec<br />

Québec ligt aan het smalste gedeelte van de Saint Lawr<strong>en</strong>ce <strong>en</strong> dat is ook<br />

precies wat de naam Québec betek<strong>en</strong>t in de taal van de oorspronkelijke<br />

bewoners van het gebied. De stad - vooral het historische c<strong>en</strong>trum - is<br />

compact <strong>en</strong> goed te voet te do<strong>en</strong>. Struin langs de rivier <strong>en</strong> sl<strong>en</strong>ter door<br />

Quartier Petit Champlain, het culturele hart van de stad waar het meest<br />

gefotografeerde winkelstraatje van Canada te vind<strong>en</strong> is. En terecht,<br />

want de originele pandjes behor<strong>en</strong> tot de eerste bebouwing van het<br />

land <strong>en</strong> zijn prachtig ger<strong>en</strong>oveerd met oog voor detail: <strong>over</strong>al charmante<br />

straatlantaarns <strong>en</strong> bloembakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> in de huisjes uitsluit<strong>en</strong>d kleine winkels,<br />

boetieks, barretjes <strong>en</strong> restaurants. Elegantie t<strong>en</strong> top. Beklim vanuit deze<br />

wijk ook de steile trapp<strong>en</strong> naar het hogere, ommuurde gedeelte van de<br />

oude stad. Daar waar het beroemde Chateau Front<strong>en</strong>ac staat, dat hoog<br />

bov<strong>en</strong> Québec uittor<strong>en</strong>t <strong>en</strong> naar eig<strong>en</strong> zegg<strong>en</strong> het meest gefotografeerde<br />

hotel ter wereld is. Als er dan ook nog koets<strong>en</strong> langsrijd<strong>en</strong>, lijkt de tijd hier<br />

stilgezet in de zev<strong>en</strong>ti<strong>en</strong>de eeuw, to<strong>en</strong> de beau monde van Franse komaf<br />

zich hier chique aan het gepeupel toonde. In dit gedeelte van de stad<br />

kun je met recht ur<strong>en</strong>lang ronddwal<strong>en</strong> door gewoon steeds steegjes <strong>en</strong><br />

straatjes in te duik<strong>en</strong> om telk<strong>en</strong>s nieuwe ding<strong>en</strong> te ontdekk<strong>en</strong>. En b<strong>en</strong> je<br />

het oude gedeelte zat, bezoek dan zeker ook het moderne c<strong>en</strong>trum met<br />

prachtige winkelstrat<strong>en</strong> <strong>en</strong> vooral uitmunt<strong>en</strong>de restaurants die het beste<br />

van de Franse keuk<strong>en</strong> combiner<strong>en</strong> met vaak duurzaam gemaakte lokale<br />

gerecht<strong>en</strong> <strong>en</strong> drank<strong>en</strong>. En hoewel de voertaal hier Frans is, sprek<strong>en</strong> de<br />

meeste m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in teg<strong>en</strong>stelling tot in Frankrijk zelf, hier bijna allemaal ook<br />

gewoon vloei<strong>en</strong>d Engels. En dat is wel zo handig om optimaal te kunn<strong>en</strong><br />

g<strong>en</strong>iet<strong>en</strong> van de Franse koloniale sfeer in het verrass<strong>en</strong>de Québec City.<br />

Kijk voor meer informatie op www.quebecregion.com<br />

Mondain<br />

Montreal<br />

Montréal is het mondaine hart van Franstalig Canada, op ongeveer<br />

400 kilometer van Québec City. Dit is dan ook meestal het beginpunt<br />

van de reis omdat de intercontin<strong>en</strong>tale vlucht<strong>en</strong> vanuit Europa hier<br />

voornamelijk land<strong>en</strong>. Ook Montréal ligt aan de Saint Lawr<strong>en</strong>ce Rivier<br />

<strong>en</strong> heeft e<strong>en</strong> prachtig historisch c<strong>en</strong>trum aan het water, maar de stad<br />

zelf is moderner <strong>en</strong> grootser dan Québec. Dit is ook het shopping<br />

walhalla van Canada. Neem Saint Catherine’s Street, met 15 kilometer<br />

l<strong>en</strong>gte e<strong>en</strong> imposante winkelstraat met 1200 boetieks <strong>en</strong> war<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong>.<br />

En b<strong>en</strong> je daar uitgekek<strong>en</strong> dan kun je ondergronds nog terecht bij<br />

minst<strong>en</strong>s net zo veel winkels, in e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orm uit zijn voeg<strong>en</strong> barst<strong>en</strong>d<br />

ondergrond tunnelcomplex. Ideaal tijd<strong>en</strong>s koude winter! E<strong>en</strong> hapje <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> drankje kunn<strong>en</strong> uiteraard ook aan Saint Catherine’s, al zegg<strong>en</strong><br />

zelfs de serveersters dat dit gebied qua horeca e<strong>en</strong> toerist<strong>en</strong>fuik is. Wil<br />

je meer waar voor je geld, ga dan naar het Quartier Latin dat net als<br />

in Parijs e<strong>en</strong> culturele wijk is waar stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> kunst<strong>en</strong>aars de sfeer<br />

bepal<strong>en</strong>. Met name Rue Saint D<strong>en</strong>is is e<strong>en</strong> bruis<strong>en</strong>de straat vol theaters,<br />

bars, restaurants <strong>en</strong> muziekcafés. Montréal is zoals gezegd <strong>en</strong> stuk<br />

groter <strong>en</strong> mondainer dan Québec <strong>en</strong> daarom is het leuk om deze stad<br />

met de fiets te ontdekk<strong>en</strong>. In het oude c<strong>en</strong>trum Vieux Montréal zitt<strong>en</strong><br />

verhuurbedrijv<strong>en</strong> die ook fietstocht<strong>en</strong> met gids aanbied<strong>en</strong>. De drie uur<br />

dur<strong>en</strong>de groepsrondrit van Montréal on Wheels is bijzonder de moeite<br />

waard <strong>en</strong> dat bedrijfje heeft als bonus dat je na afloop niet mete<strong>en</strong> je fiets<br />

hoeft in te lever<strong>en</strong>, maar de rest van de dag nog mag blijv<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong>.<br />

Kijk voor meer info <strong>over</strong> fiets<strong>en</strong> in Montréal op www.caroulemontreal.<br />

Op www.tourism-montreal.org is t<strong>en</strong>slotte alle toeristische informatie te<br />

vind<strong>en</strong> <strong>over</strong> deze soms Frans, soms Amerikaanse aando<strong>en</strong>de stad.<br />

VAKANTIE – winter 2011 - 2012<br />

11


Comfortabel naar Canada?<br />

Droomt u van e<strong>en</strong> bijzondere<br />

Vlieg dan met Air Canada dagelijks<br />

non-stop vanaf Brussel naar Montréal<br />

of met e<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong>stop vanaf Amsterdam<br />

naar maar liefst 58 Canadese<br />

sted<strong>en</strong>. Air Canada biedt de meeste<br />

be<strong>en</strong>ruimte naar Canada! U kunt<br />

gratis uw stoelreservering mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> u<br />

heeft aan boord beschikking <strong>over</strong> e<strong>en</strong><br />

persoonlijk in-fl ight <strong>en</strong>tertainm<strong>en</strong>t<br />

systeem met vele ur<strong>en</strong> vermaak. Alle<br />

drankjes, maaltijd<strong>en</strong> <strong>en</strong> hoofdtelefoons<br />

op de intercontin<strong>en</strong>tale vlucht<strong>en</strong> zijn bij<br />

uw ticketprijs inbegrep<strong>en</strong>.<br />

reis naar Canada?<br />

Vive la vie in Canada!<br />

Het Franstalige Québec is e<strong>en</strong> prachtige streek in Canada met sfeervolle sted<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

ongerepte wildernisgebied<strong>en</strong>. Nog nauwelijks ontdekt <strong>en</strong> wellicht juist daarom zo<br />

bijzonder <strong>en</strong> uniek. In Montreal <strong>en</strong> Québec City kunt u door smalle straatjes sl<strong>en</strong>ter<strong>en</strong><br />

met gezellige plein<strong>en</strong> <strong>en</strong> terrasjes. Bezoek de imposante Notre-Dame basiliek <strong>en</strong> ga dan<br />

op zoek naar eland<strong>en</strong>, kariboes, ber<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelfs walviss<strong>en</strong>. G<strong>en</strong>iet van uitgestrekte mer<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zonsondergang<strong>en</strong> <strong>en</strong> ga uitgebreid wandel<strong>en</strong> of kanoën in de sprookjesachtig mooie<br />

natuur. Tijd<strong>en</strong>s deze afwissel<strong>en</strong>de autoreis in rustig tempo proeft u de joie-de-vivre.<br />

Spl<strong>en</strong>did Nature of Québec<br />

vanaf € 2075 p.p.<br />

Inbegrep<strong>en</strong>: vliegreis met Air Canada vanaf Brussel met<br />

luchthav<strong>en</strong>belasting <strong>en</strong> brandstoftoeslag, Hertz midd<strong>en</strong>klasse<br />

autohuur met Fully Inclusive-verzekering <strong>en</strong> ongelimiteerde<br />

kilometers, 15 hotel<strong>over</strong>nachting<strong>en</strong> <strong>en</strong> boottocht Montréal<br />

Reisinformatie & boeking:<br />

Tel 088 530 530 1<br />

(vanuit Nederland met vaste telefoon<br />

teg<strong>en</strong> lokaal tarief)<br />

reiz<strong>en</strong>@wereldcontact.nl<br />

www.wereldcontact.nl<br />

Vlieg met Air Canada &<br />

Wereldcontact al<br />

va. € 2075 2075 p.p. p.p. naar naar Quebec Quebec<br />

`<br />

Zelf de weg op in<br />

Quebec-Canada<br />

Canada le<strong>en</strong>t zich perfect voor e<strong>en</strong> mooie rondreis met de auto. De weg<strong>en</strong> zijn van uitstek<strong>en</strong>de<br />

kwaliteit <strong>en</strong> de bewegwijzering laat niets te w<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>over</strong>, al wordt er wel veel aan de snelweg<strong>en</strong><br />

gewerkt zodra het seizo<strong>en</strong> <strong>en</strong> de temperatuur het toelaat. Niet voor niets word<strong>en</strong> daar veel<br />

grapp<strong>en</strong> <strong>over</strong> gemaakt door de lokale bewoners: ‘We hebb<strong>en</strong> net als <strong>over</strong>al in de wereld vier<br />

seizo<strong>en</strong><strong>en</strong>, alle<strong>en</strong> het<strong>en</strong> ze bij ons anders: voorwinter, winter, nawinter <strong>en</strong> verbouwing!’<br />

Desalniettemin is e<strong>en</strong> roadtrip goed te do<strong>en</strong>, al moet je af <strong>en</strong> toe met e<strong>en</strong> blokkade of e<strong>en</strong><br />

omleiding rek<strong>en</strong>ing houd<strong>en</strong>. Plan je echter e<strong>en</strong> vakantie zoals hier omschrev<strong>en</strong>, dan hoef je nooit<br />

langer dan pakweg drie tot vier uur per dag in de auto te zitt<strong>en</strong> om alle mooie plekjes van het gebied<br />

in e<strong>en</strong> week te kunn<strong>en</strong> bekijk<strong>en</strong>, al is dat wel afhankelijk van begin- <strong>en</strong>/of eindpunt. Vakantie vloog<br />

intercontin<strong>en</strong>taal van Brussel naar Montréal <strong>en</strong> pakte vervolg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> aansluit<strong>en</strong>de binn<strong>en</strong>landse<br />

vlucht naar Québec City voor twee <strong>over</strong>nachting<strong>en</strong>. Met e<strong>en</strong> huurauto red<strong>en</strong> we daarna in<br />

ongeveer drie uur naar Tadoussac voor het uitstapje met de walviss<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>over</strong>nachting.<br />

De volg<strong>en</strong>de dag red<strong>en</strong> we in vier uur via Québec naar Hotel Sacacomie in Nationaal park<br />

Mauricie. Daar verblev<strong>en</strong> we twee nacht<strong>en</strong> om t<strong>en</strong>slotte in minder dan twee uur naar Montréal<br />

te rijd<strong>en</strong>, waar we ook nog twee nacht<strong>en</strong> verblev<strong>en</strong>. In totaal war<strong>en</strong> we dus slechts zev<strong>en</strong><br />

nacht<strong>en</strong> in Canada, maar zag<strong>en</strong> wel de mooiste natuur, ontmoett<strong>en</strong> walviss<strong>en</strong> <strong>en</strong> ber<strong>en</strong><br />

én maakt<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis met de fasciner<strong>en</strong>de sted<strong>en</strong> Québec <strong>en</strong> Montréal. E<strong>en</strong> korte maar<br />

onvergetelijke reis die aanvoelde alsof we e<strong>en</strong> maand weg war<strong>en</strong> geweest. Overig<strong>en</strong>s kun<br />

je in dit gebied ook makkelijk e<strong>en</strong> maand verblijv<strong>en</strong>, want het is er fasciner<strong>en</strong>d <strong>en</strong> alle<strong>en</strong> de<br />

bezochte sted<strong>en</strong> zijn het al waard om elk e<strong>en</strong> week te bezoek<strong>en</strong>.<br />

Reisinformatie<br />

Naar Canada vlieg je met Air Canada. Kijk op www.aircanada.com voor meer info <strong>over</strong><br />

vlucht<strong>en</strong> <strong>en</strong> prijz<strong>en</strong>, soms al vanaf €500,-. Het is goed om te bed<strong>en</strong>k<strong>en</strong> wat je precies<br />

wil gaan do<strong>en</strong> in Canada <strong>en</strong> daar je reisdata op af te stemm<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> leuke sted<strong>en</strong>trip kan<br />

uiteraard gedur<strong>en</strong>de het hele jaar, maar wil je grote afstand<strong>en</strong> met de auto aflegg<strong>en</strong> dan<br />

is hartje winter misschi<strong>en</strong> niet de beste tijd om te gaan. Aan de andere kant: dit land is<br />

ook gemaakt voor alle d<strong>en</strong>kbare wintersport<strong>en</strong>, dus het kan ook de beste reisperiode<br />

zijn. Hoe dan ook: dit gedeelte van Canada is gevarieerd <strong>en</strong> beeldschoon. Voeg daar<br />

aan toe dat Canada redelijk betaalbaar is, met e<strong>en</strong> lokaal prijsniveau dat onder dat van<br />

Nederland ligt. Dat laatste maakt zelfs e<strong>en</strong> niet vooraf georganiseerde autovakantie<br />

aantrekkelijk, want dit hoeft ge<strong>en</strong> absurde aanslag op je portemonnee te zijn.<br />

Wil je alles voor vertrek geregeld hebb<strong>en</strong>, boek dan e<strong>en</strong> pakketreis bijvoorbeeld bij<br />

Wereld Contact: www.wereldcontact.nl<br />

VAKANTIE – winter 2011 - 2012<br />

13

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!