Of klik hier om het magazine te downloaden en ... - DocumentWereld

documentwereld.nl

Of klik hier om het magazine te downloaden en ... - DocumentWereld

VALUe for moNey door

leveranciersonafhankelijke

kennisinbreng

en bewustwording

WAArDeVASte strategie-

en leveranciersadvisering

vanuit gedegen sectorkennis

LAgere VerWerViNgSkoSteN door

brede kennis van de markt, de

aanwezige spelers en

hun oplossingen, diensten en

referenties

SNeL SchAkeLeN via onze

contacten met vele product-en

dienstenleveranciers

ALtijD ActUeeL advies vanuit

permanent en gedegen

marktonderzoek

PrAgmAtiSche ontwerp- en

realisatieoplossingen door

jarenlange praktijkervaring

miNDer riSico door validatie

en kwaliteitsaudits van

strategieën, offertes,

projectplannen en

implementatieverrichtingen

SNeL reSULtAAt door klantgericht

regiemanagement of

projectbegeleiding

AANVULLeND door het aanbieden

van bewezen methodes/diensten

die u kunt gebruiken bij het

aanbieden van uw product in de

eindgebruikersmarkt.

De strategische partner

voor uw volledige digitale

informatievoorziening

Uw resultaat, onze kennis

Maximaal resultaat door

onze strategie aanpak te combineren

met pragmatische adviezen

Lees meer op www.strategy-partners.nl

Strategy Partners Nederland B.V.

Willem van Abcoudelaan 11

3971 AA Driebergen

0343.514.882

contact@strategy-partners.nl

More magazines by this user
Similar magazines