Annexaties 1877-1921 - theobakker.net

theobakker.net

Annexaties 1877-1921 - theobakker.net

Annexaties en stadsuitbreidingen

sterdam. Het eigenmachtig aansluiten van de Overtoomsevaart

op de wetering heeft de stad duur moeten bekopen.

Meer onzichtbaar waren de zich herhalende aanpassingen aan

het polderpeil in de betreffende uitbreidingen. Dat werd pas

ingrijpend als de uitbreiding zich over meerdere polders uitstrekte,

wat vanaf de 17 e eeuw bijna altijd het geval was. Het

heeft tot ver in de 20 e eeuw geduurd tot in het laatste stukje

Boerenwetering de sluis naar de Singelgracht opgeheven kon

worden (1924), nadat er – na de annexatie van 1921 – bij de

Haringvlietstraat een overhaal gebouwd was. In 1960 had

de Boerenwetering zijn functie van toevoerweg voor verse

groente en zuivel verloren en werd door afdamming ter hoogte

van het RAI-gebouw deze overtoom overbodig en kon de

overhaal afgebroken worden.

Zo’n annexatie betekende niet persé dat alles plat ging en

vervangen werd door stedelijke bebouwing. Tot de 19 e eeuw

veranderde er ook weinig aan de bestaande inrichting en infrastructuur

en volstond men met het volbouwen van open

plekken. De Jordaan bijvoorbeeld was bij begin van de Derde

Uitleg (1610) al vrij intensief bewoond en lag buiten de oude

100 gaarden-grens. Het compenseren van de te slopen huizen

was de stad klaarblijkelijk te duur. Afwijkend van het patroon

van de grachtengordel bleef in de Jordaan de bestaande

structuur, die de kavelsloten van de Stads- en Godshuispolder

volgde, tot vandaag bewaard. Ook in de 17 e eeuw blijkt de stad

al een deel van de Overamstelpolder – rond de uitvalsweg

(Oetewalerweg) vanaf de Muiderpoort - in eigendom gekregen

te hebben, maar definitieve annexatie volgde pas in 1896.

In 1896 en 1921 werden gebieden van Nieuwer-Amstel en

Boven: De Roomtuintjes aan het begin van de Oetewalerweg

Links: De overhaal bij de Haringvlietstraat, 1924-1960

4

More magazines by this user
Similar magazines