Annexaties 1877-1921 - theobakker.net

theobakker.net

Annexaties 1877-1921 - theobakker.net

Annexaties en stadsuitbreidingen

Ten noorden van het IJ....

Al sinds 1393 behoorde de ambachtsheerlijkheid van de Volewijck

aan de stad Amsterdam. Dat is te verklaren uit het belang

dat dit schiereiland had voor het bevaarbaar houden van

de vaargeul in het IJ. Immers, de Volewijck zorgde er – met

de IJdoorn (voor Durgerdam) en de Nes (voor Buiksloot) –

voor dat de eb- en vloedstroom langs de zuidkust van het IJ

gedwongen werd. De Volewijck werd zorgvuldig beschermd

door kades en paalrijen. Toen de Nes in het water dreigde te

verdwijnen werd ook die gekocht en verbeterd. Door annexaties

in de 16 e en 17 e eeuw was het wateroppervlak van het IJ al

Amsterdams gebied geworden.

Begin 19 e eeuw was het onderhoud van de vaargeul dermate

problematisch geworden dat de stad de inhammen links en

rechts van de Volewijck wilde inpolderen. Zo werd vanaf

1819 al baggerspecie in de Buiksloterham gestort, waarvoor

in 1832 een kade tussen Volewijck en Nes werd gelegd om

terugvloeien van de specie te voorkomen. Met inachtneming

van de Nieuwendamse scheepvaartbelangen gebeurde hetzelfde

in 1879 met de Nieuwendammerham. Begin 20e Boven: De eerste woonwijken in Amsterdam-Noord ontstonden allemaal

vooruitlopend op de grote annexatie van 1921 en bestonden veelal

uit noodwoningen. De bouw startte al in 1917 op het buitendijkse

land, na de annexatie (1921) werden binnendijks de tuindorpen

Buiksloot en Nieuwendam gebouwd. Tuindorp Oostzaan werd iets

eerder (1919) gebouwd in de Noorder IJ-polder, die ontstond door

het aanleggen van het Noordzeekanaal en door Amsterdam van de

Kanaalmaatschappij gekocht was.

Links: Amsterdam-Noord (±1921) aan de vooravond van de annexatie. Aan

de Waterlandse Zeedijk zijn de oude dorpskernen te herkennen.

Diverse industrieën, zoals ADM en Ketjen zijn al in de hammen

neergestreken, de buitendijkse buurten (4) zijn al gereed.

eeuw volgde het

Zeeburgereiland op dezelfde manier.

De in Amsterdam-Noord gebouwde tuindorpen hinken een beet-

45

More magazines by this user
Similar magazines