Annexaties 1877-1921 - theobakker.net

theobakker.net

Annexaties 1877-1921 - theobakker.net

Annexaties en stadsuitbreidingen

Onder: Oliphantspad met de eerste huizen van de 1e Boerhaavestraat

Rechts: Paltrokmolen De Ooievaar aan de Zaagmolensloot, nu Albert

Cuypstraat met de bebouwing van de Gerard Doustraat

maakte voor bebouwing, ook al was dat veel kostbaarder.

Als men bedenkt wat er in de loop der eeuwen buiten die

dijk – en dat is de lijn Haarlemmerdijk en –straat, Nieuwendijk,

Dam, Warmoesstraat, Zeedijk, Jodenbreestraat en Zeeburgerdijk

– gebouwd is en dat die wijken bij elk springtij

wateroverlast kenden zal men inzien dat het bouwen in de

omringende polders nog problematischer geweest moet zijn.

Pas na de Franse overheersing en het ontstaan van het koninkrijk

Nederland worden annexaties op een moderne beschaafde

manier vanuit Den Haag geregeld via hoor en wederhoor en

middels een wet. De Singelgracht was toen al bijna 200 jaar de

begrenzing van de bebouwde kom, die pas echt ging knellen

toen vanaf 1860 de industrialisering op gang kwam. Een be-

6

More magazines by this user
Similar magazines