Annexaties 1877-1921 - theobakker.net

theobakker.net

Annexaties 1877-1921 - theobakker.net

Annexaties en stadsuitbreidingen

handeld werd. Hierbij werd een klein deel van Sloten tot het

huidige Westelijk Marktkanaal ingelijfd terwijl het overgrote

deel van de uitbreiding ten koste van Nieuwer-Amstel ging. De

zuidelijke grens schoof op tot de Watergraafsmeer en de huidige

Kenndylaan/Prinses Irenestraat. Zo ontstond de Rivieren-

en Stadionbuurt.

In 1921 vond de grootste stadsuitbreiding plaats. De oppervlakte

sprong van 4630 ha naar 17121 ha en het inwonertal

nam toe met 35481 inwoners. Dat ging alweer ten koste van

het grondgebied van Nieuwer-Amstel maar deze keer betrof

het de gehele gemeente Sloten, Watergraafsmeer en in noord

Buiksloot, Nieuwendam en Ransdorp. Verder enkele kleine

grenscorrecties met buurgemeenten Ouder-Amstel, Diemen,

Oost- en Westzaan en Zaandam, De zuidgrens kwam op de

Kalfjeslaan te liggen, in het westen werd de Ringvaart van de

Haarlemmermeer en Zijkanaal F de begrenzing. In het noorden

reikte de grens tot Uitdam, Kadoelen, Oostzaan en verder

het Noordzeekanaal. Voor de invulling van dit enorme gebied

werd Publieke Werken om een plan gevraagd, maar dat werd

een fiasco en kwam de stad op een veto uit Den Haag te staan.

Via een speciale Dienst Stadsontwikkeling – losvast onderdeel

van PW – wer den nieuwe plannen gemaakt. Die dienst trok

in 1928 de stedenbouwkundige C. van Eesteren aan, die assisteerde

bij het grootscheepse Algemeen Uitbreidings Plan, dat

uiteindelijk in 1935 algehele goedkeuring kreeg. Tot uitvoering

Boven: Insulindeweg, hoek Celebesstraat in de annexatie van 1921. Delen

van de Indische buurt kwamen al in de annexatie van 1896 gereed.

Links: Het Algemeen Uitbreidingsplan van 1934, goedgekeurd in 1935

8

More magazines by this user
Similar magazines