Februari

oud.kortenberg.com

Februari

Leven en dood op het Villershof

Meer op p. 8 van de vrijetijdskatern

JAARGANG 28 - NUMMER 2

FEBRUARI

2 0 0 6

www.kortenberg.be

Verantwoordelijke uitgever:

College van Burgemeester &

Schepenen - 3070 Kortenberg

Verschijnt maandelijks, behalve in augustus.

Afgiftekantoor 3070 Kortenberg


LEES IN DIT NUMMER:

Thuiscomposteren

Pakweg

Kortenberg heeft iets met Congo

Hanenkappen en andere tradities

Data fietsgraveringen


2 Gemeenteberichten

Wachtdienst apothekers

03 MOONS 02/759 72 41

Leuvensesteenweg 343, Kortenberg

10 GORTZ 02/759 71 81

Dorpsplein 6, Erps-Kwerps

17 MOONS 02/759 72 41

Leuvensesteenweg 343, Kortenberg

24 LELONG 02/757 08 00

Kwerpsebaan 285, Erps-Kwerps

Wachtdienst huisartsen

Bij afwezigheid van uw huisarts, ‘s nachts, tijdens het

weekend (zaterdagochtend 8.00u tot maandagochtend

8.00u) en tijdens de feestdagen, kan u de dokter van

wacht bereiken op het nummer: 02/757 06 72.

Wachtdiensten allerlei

Elektriciteitspanne (24/24) 078/35 35 00

Gasreuk (24/24) 0800/65 0 65

Straatlamp stuk (24/24) 0800/63 5 35

of www.straatlampen.be

Waterdienst VMW E/K-EV-ME 016/30 13 40

Waterdienst IWVB centrum KO 02/739 52 11

Aquafin noodcentrale 0800/16 603

Lokale politie (kantooruren) 02/755 23 00

Lokale politie (weekendwacht) 016/28 07 11

of politie@kortenberg.be

Wachtdienst tandartsen

Op ZON- en FEESTDAGEN van 10 tot 12 uur en van

14 tot 17 uur kan u terecht op een centraal

oproepnummer: 070/25 40 40.

Wachtdienst dierenartsen

(na telefonische afspraak)

4-5/2 DR. VAN TRICHT 02/759.77.02

11-12/2 DR. DECLIPPEL 02/751.76.51

18-19/2 DR. MAUS 0474/22.03.17

25-26/2 DR. CEULEMANS 02/757.60.67

Huisvuilkalender

Dinsdag 7: huisvuil

Woensdag 8: oud ijzer

Vrijdag 10: papier & karton

Maandag 13: snoeihout

Dinsdag 14: PMD/GFT

Dinsdag 21: huisvuil

Dinsdag 28: PMD/GFT

Ombudslijn gemeente

Registreerapparaat 02/755 22 45

Hier kan u steeds een bericht inspreken of een vraag

stellen. Later wordt u dan gecontacteerd op het door u

vermelde telefoonnummer.

Gemeentelijk crisisnummer

Antwoordapparaat 02/755 22 99

Bij problemen wordt dit nummer onmiddellijk bemand.

Luchthavenhinder

Tel. 02/724 02 67 Fax. 02/724 02 68

E-mail: airportmediation@mobilit.fgov.be

Website: www.airportmediation.be

Klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen

kunt u melden aan de ombudsdienst van de

luchthaven.

E-mailadressen & telefoonnummers

algemenezaken@kortenberg.be 02/755 22 20

onderwijs@kortenberg.be 02/755 22 20

bibliotheek@kortenberg.be 02/755 22 90

burgerlijkestand@kortenberg.be 02/755 22 30

burgerzaken@kortenberg.be 02/755 22 30

containerpark@kortenberg.be 02/757 06 84

cultuur@kortenberg.be 02/755 22 80

toerisme@kortenberg.be 02/755 22 80

zoeklicht@kortenberg.be 02/755 22 26

financien@kortenberg.be 02/755 22 50

personeelsdienst@kortenberg.be 02/755 22 55

gemeentelijkewerkplaatsen@kortenberg.be 02/759 98 28

jeugddienst@kortenberg.be 02/755 22 85

sportdienst@kortenberg.be 02/755 22 87

ruimtelijkeordening@kortenberg.be 02/755 22 60

stedenbouw@kortenberg.be 02/755 22 60

milieu@kortenberg.be 02/755 22 67

onthaal@kortenberg.be 02/755 22 00

openbarewerken@kortenberg.be 02/755 22 70

welzijn@kortenberg.be 02/755 22 86

kinderopvang@kortenberg.be 02/751 43 22

OCMW: info@ocmwkortenberg.be 02/755 23 20

PWA: pwa@kortenberg.be 02/755 23 30

Openingsuren Administratief Centrum

Onthaal

Elke werkdag: van 9.00u tot 12.00u

en van 13.00u tot 16.00u

Zaterdag: van 9.00u tot 11.45u

Burgerzaken

Elke werkdag: van 9.00u

tot 12.00u

Woensdag: van 13.00u

tot 16.00u

Zaterdag: van 9.00u tot

11.45u

Overige diensten

Elke werkdag: van 9.00u

tot 12.00u

Woensdag: van 13.00u

tot 16.00u


Februari

Beste Medeburgers,

Kortenberg speelt ook een functie op toeristisch gebied. We zijn

aangesloten als gemeente bij Dijleland Toerisme, waarvan ik als

burgemeester van Kortenberg ook één van de stichters en de

voorzitter ben.

De provincie Vlaams-Brabant bestaat toeristisch uit de Groene

Gordel, de Kunststad Leuven en het Hageland.De Groene Gordel

bestaat uit 3 subregio’s: De Brabantse Kouters, het Dijleland,

en het Payottenland en de Zennevallei. Het Dijleland omvat

16 gemeenten: Kraainem,Wezembeek-Oppem, Zaventem,

Steenokkerzeel, Kampenhout, Boortmeerbeek, Keerbergen,

Haacht, Herent, Kortenberg, Bertem, Oud-Heverlee, Huldenberg,

Tervuren , Overijse en Hoeilaart.14 gemeenten zijn aangesloten.

Alleen de twee faciliteitengemeenten Kraainem en Wezembeek-

Oppem doen niet mee. Twee maal per jaar verschijnt

Dijlelandmagazine. U kan deze toeristische magazine bekomen

in het administratieve centrum van Kortenberg.

Jaarlijks is er ook de Dijlelanddag: in 2003 in Keerbergen, in 2004

in Bertem, in 2005 in Kortenberg en in 2006 in Tervuren. Hier

krijgt men een goed beeld van het toerisme in het Dijleland.

Na een algemene gidsencursus voor streekgids, die in Leuven

georganiseerd werd, vindt in 2005-2006 de specialisatiecursus

plaats voor het Dijleland. De gemeente Kortenberg speelt

samen met de Gidsenbond Dijleland (vroeger Midden-Brabant)

en met Toerisme Dijleland hierin een belangrijke rol. Het

tijdschrift Midden-Brabant van de Gidsenbond Dijleland wordt

sterk aanbevolen.

Kortenberg legt in 2006 ook sterk de nadruk op toerisme voor

hoger secundair onderwijs. In dat kader worden in samenwerking

met het ministerie van onderwijs, met Dijleland Toerisme en het

Erfgoedhuis Kortenberg voor het vak geschiedenis uistappen

rond de aristocratie in Everberg, het prinsendorp, en de

fermocratie in Erps, het pachthovendorp uitgewerkt.

Bij toerisme passen ook wandelingen. Vier nieuwe wandelingen

gaan door Kortenberg. Ze verschenen in het boekje 20 wandelingen.

Op stap in Vlaams-Brabant. Noord-Dijleland. Er komen in dit

boekje wandelingen voor i.v.m. de gemeenten Boortmeerbeek,

Haacht, Herent, Kampenhout, Keerbergen, Kortenberg,

Steenokkerzeel en Zaventem. De Heuvelkantwandeling vertrekt

aan de kerk van Meerbeek en is een wandeling van 10 km door

Meerbeek langs de waterreservoirs van de VMW, langs de radar van

Belgocontrol(op Bertem), het Grevensbos, het naturistenkamp

Helios, de kapel van Sint-Antonius, de kapel van O.L.Vrouw van

Scherpenheuvel, het cultuurcentrum Atrium, de brouwerij Van

Roey en de pastorie van Meerbeek. De Vliegtuigenwandeling van

8,5 km gaat door Erps, Kortenberg en Humelgem langs het Hof

ter Brugge, de kapel van O.-L.-Vrouw van Bijstand, het Hof ter

Netelen, het Schavenberghof, de oude pastorie van Erps, de Sint-

Amanduskerk, de radermakerij Bulens, de landingsbaan van het

vliegveld, de Kam van Jan van Ransem, de Rijckenberghoeve en

de Sint-Petruskerk van Kwerps. De Warandewandeling van 9 km

loopt door Everberg langs de Drie Linden, het gemeentehuis, de

Sint-Martinus-en Sint-Ludovicuskerk, het Biesthof, het kasteel

de Merode, de ijskelder, de kapellen van Kruisborre en van O.-

L.-Vrouw van de Zeven Weeën, het pachthof Het Henneken en

de villa ‘Le Carillon’. De Dr. Portraywandeling is genoemd naar

de populaire Nossegemse liberale burgemeester dokter Maurice

Portray. Deze wandeling van 6 km loopt over Nossegem,

Kortenberg en Everberg langs de Walenweg, de afspanning

‘In de Leeuw’, Voskapel, het Huntsmanpark , Armendaal,

de oude weg van Brussel naar Leuven en het Hoogveld. Het

wandelboekje kan aangekocht worden op de Toeristische Dienst

in het administratieve centrum te Kortenberg. Het is een uitgave

van Toerisme Vlaams-Brabant.

U ziet Kortenberg zit toeristisch niet stil en speelt zelfs een

leidinggevende rol op dat gebied.

Geniet van februari, de carnavalmaand, en droom van de eerste

wandelingen en uitstappen in de lente.

Dr. Henri Vannoppen

Burgemeester van Kortenberg

Inhoud

Wachtdiensten en huisvuilkalender

Gemeenteraad

Pakweg

Thuiscomposteren... ook iets voor jou?

Vergaderdata 2006

Rechtzetting

Kortenberg heeft iets met Congo

MEMISA, blijvend engagement in Ituri

Stratenverkoop 11.11.11

Fietsgraveringen 2006

Raad en daad voor de middenstand

Kinderclub Kattenkwaad

Kinderclub Octopus

CO... een sluipend en dodelijk gas

Adreswijziging

Historiek

Erfgoedhuis

Colofon

Contactadres

Redactie Zoeklicht/VT-katern

Administratief Centrum

De Walsplein 30

3070 Kortenberg

Tel. 02/755 22 26

E-mail: zoeklicht@kortenberg.be

Medewerking & samenstelling

Administratieve diensten Kortenberg

Henri Vannoppen

Elke Schillebeeckx

Marian Sempels

Willy Trappeniers

Willy Lemmens

Peter Jacobs

Freek Rombouts

3

p.2

p.4

p.5

p.5

p.5

p.5

p.6

p.6-7

p.7

p.8

p.8

p.8

p.8

p.9

p.9

p.10-11

p.11

Coverfoto

De coverfoto is een collage van verschillende foto’s

van Johan Hoorne.

Druk

Peeters NV - Warotstraat 50 - 3020 Herent.

Zoeklicht wordt gedrukt op 100% gerecycleerd

papier.

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 maart.

Alle artikels en foto’s moeten uiterlijk op

1 februari binnengeleverd worden.


4 Gemeenteraad

Gemeenteraad 19 december 2005

De gemeenteraad neemt kennis van het kasnazicht

van de gemeente d.d. 31.10.2005.

De vastlegging rentevoeten tot eindvervaldag, de

meerjarenplanning 2005-2008 van het OCMW en de

budgetten van het OCMW worden goedgekeurd. Ook

de aanvullende belasting op de personenbelasting

en opcentiemen onroerende voorheffing worden

goedgekeurd.

De contante belasting op het afleveren van PMDzakken,

op huisvuilzakken, op GFT bakken (stickers),

op groot huisvuil d.m.v. stickers, de contante

belasting op huisvuilzakken ter beschikking gesteld

door de gemeente aanslagjaar 2006 en Contante

belasting op afvalstoffen aangeboden op het

gemeentelijk containerpark worden goedgekeurd.

Het reglement inzake gratis bedeling van

huisvuilzakken wordt goedgekeurd.

De gemeentebelasting op het afleveren van

administratieve stukken 2006 - 2010, de retributie

op het afleveren van inlichtingen voor het opstellen

van notariële akten 2006 - 2010, de belasting op

de tijdelijke bezetting van het openbaar domein en

de belasting op kermiskramen voor 2006 - 2010

worden goedgekeurd.

De toelagen 2006 aan verenigingen en instellingen

worden goedgekeurd.

De gemeenteraad neemt kennis van het financieel

beleidsplan, bijgevoegd bij de gemeentebegroting

2006. Het college van burgemeester en schepenen

geeft toelichting bij het verslag bijgevoegd bij de

gemeentebegroting 2006. De gemeenteraad keurt

de gemeentebegroting 2006 goed.

De gemeenteraad geeft Finilek de opdracht

Suezaandelen te verkopen en beslist over

de aanwending van de hierdoor beschikbare

middelen.

Mevrouw Linda Van der Elst wordt aangeduid als

vertegenwoordiger op de Algemene Vergadering

van EcoWerf.

De heer Henri Vannoppen wordt aangewezen als

plaatsvervangend volmachtdrager van de gemeente

Kortenberg om deel te nemen aan de Buitengewone

Algemene Vergadering van Finilek.

De heer Erwin Willems, wordt voorgedragen als

vertegenwoordiger in de Bijzondere Algemene

Vergadering van de opdrachthoudende vereniging

voor crematoriumbeheer in het arrondissement

Leuven “Hofheide”.

Linda Van der Elst wordt aangeduid als

volmachtdrager van de gemeente Kortenberg om

deel te nemen aan de Buitengewone Algemene

Vergadering van de IWVB.

Het reglement voor de Kortenbergse Kunstkabinetten

2006 wordt goedgekeurd.

De straatnamen “Valkenhof” en “Zeven Slapersweg”

worden voorgesteld.

Enkele tijdelijke politieverordeningen worden

goedgekeurd.

Het RUP “Ter Bruggen” wordt definitief

vastgesteld.

Het ontwerpdossier “Bestratingswerken De

Walsplein”, wordt goedgekeurd.

Goedkeuring wordt gehecht aan het ontwerp met nr.

OW 2005 D9/865.1 en de raming voor de opdracht

met als voorwerp “Herstellen wegdek Dorpsstraat

Meerbeek (deel) Aanstellen studiebureau en

veiligheidscoördinator”.

Het bestek voor het leveren van nissen voor

columbaria voor de periode van 1 januari 2006 tot

en met 31 december 2008, wordt goedgekeurd.

Er worden vragen gesteld over:

• clausules bij de openbare verkoop van


eigendommen van Kortenberg

de werken ter hoogte van de Zavelstraat

Volgende gemeenteraad:

6 februari, 13 maart,

8 mei, 19 juni, 3 juli, 4 september,

2 oktober, 13 november,

4 december

De volledige verslagen van de

gemeenteraden vindt u, na goedkeuring

door de gemeenteraad,

op onze gemeentelijke website:

www.kortenberg.be


Milieu/Prikbord

Pakweg

Moet het deksel van de glazen bokaal voor je hem

in de glasbol gooit? Wat met de plastic wikkel rond

een folder? Waar gaat de PMD-zak naartoe en wat

heeft een PET-fl es met een slaapzak te maken?

Als je dat wil weten, mag je zeker ‘PAKWEG’ niet

missen. In de afl everingen van PAKWEG op uw

regionale TV-zender ROB TV volgen we 10 weken

lang de weg die een lege verpakking afl egt tot een

nieuw product. Van thuis sorteren via ophalen tot

recycleren; het zit allemaal in ‘PAKWEG’. Je krijgt

dit alles op een aanschouwelijke wijze te zien en te

horen, je krijgt een pak tips en… er valt ook wat bij

te winnen. Op het einde van elke afl evering volgt

een kijkersvraag: doe mee en maak kans op een

mooie prijs.

Mis deze afl everingen niet: elke vrijdag vanaf 20

januari tot en met 24 maart 2006 op uw regionale

zender ROB TV.

Een initiatief van EcoWerf en FOST Plus.

5

Thuiscomposteren … ook iets voor jou ?

EcoWerf organiseert jaarlijks in samenwerking met

VLACO (Vlaamse Compostorganisatie) een viertal

compostcursussen. Op 3 overlegmomenten (theorie,

praktijk en werkbezoek) word je ondergedompeld

in het wereldje van het thuiscomposteren. Je

verkrijgt er nuttige informatie over de verschillende

composteersystemen, het composteerproces en

afvalarm tuinieren. Met de opgedane kennis

kan je zeker aan de slag om je eigen GFT thuis

te composteren. Deze cursus is gratis en volledig

vrijblijvend.

Geïnteresseerd of meer info ?

Geef je gegevens door aan rudi.van.de.gaer@ecowerf.

be of 016/284 345.

Wie echt gebeten is door de composteermicrobe,

kan nadien nog een opleiding volgen om als

compostmeester aan de slag te gaan en zo een

steentje bij te dragen tot de promotie van het

thuiscomposteren in zijn/haar gemeente.…

Vergaderdata 2006

• OCR of Overkoepelende Culturele Raad.

Steeds donderdagen, 19 januari, 16 maart, 4 mei,

22 juni, 21 september en 16 november.

Alg. verg. Vrijwilligersfeest op vrijdag 3 maart 2006

in GC Colomba. (zie ook in Vrij tijd Katern)

• GAMV of Gemeentelijke Adviesraad voor

Mobiliteit en Verkeersveiligheid.

In principe de tweede dinsdag van de maand, met

uitzondering van juli en augustus.

10 januari 2006, 14 februari 2006, 14 maart 2006,

11 april 2006, 9 mei 2006, 13 juni 2006, 12 september

2006, 10 oktober 2006, 14 november 2006 en

12 december 2006.

• MAR of Milieu Advies Raad.

Steeds maandagen, 23 januari, 27 februari, 27 maart,

24 april, 22 mei, 26 juni, 25 september,

23 oktober, 27 november en 18 december.

Rechtzetting

In het vorige nummer van zoeklicht

is het telefoonnummer van Luk Van

Biervliet verkeerd gepubliceerd. De

juiste contactgegevens zijn:

Luk Van Biervliet

Erpsestraat 125

3070 Kortenberg

0497/42.54.25

luk.van.biervliet@scarlet.be


6 Internationaal

Kortenberg heeft iets met Congo!

Hoopvolle namiddag over het Gebied van de Grote

Meren.

Op zondagnamiddag 27 november kwam Congo

een klein beetje naar Kortenberg. En ook Rwanda

en Burundi, de drie landen van wat heet ‘het Gebied

van de Grote Meren’ in Centraal-Afrika. Onder de

titel ‘Hoop voor Congo, Rwanda en Burundi. De

millenniumdoelstellingen in het Gebied van de Grote

Meren’ organiseerde de GROS (Gemeentelijke Raad

voor Ontwikkelingssamenwerking) van Kortenberg

in Zaal Berkenhof een gevarieerde namiddag (van 15

tot 18 uur). Dit alles ter afsluiting van de 11.11.11-

campagne rond de Millenniumdoelstell

ingen. Het werd een geslaagd

initiatief waar de GROS ruim

120 geïnteresseerden

mocht begroeten.

Er was live-muziek,

gebracht door

twee enthousiaste

Oegandezen die met

succes de wat stijve

Belgen op de dansvloer

kregen. Er werden

lekkere Afrikaanse

hapjes gepresenteerd en

drank van de Wereldwinkel. En dan waren

er vooral verhalen over leven en werken

in het turbulente gebied dat zo velen van

ons goed kennen, door familiebanden of

via de missionarissen. Of omdat ze er zelf

gewoond, geleefd, gewerkt hebben.

Die verhalen over het leven daar, over de

problemen en hoe er een oplossing kan

komen, over de hoop, kwamen aan bod

tijdens twee korte panelgesprekken met Peter

Verlinden (VRT-journalist), Matthieu Zana

Etambala (Congolese Kortenbergenaar, historicus

en onderzoeker aan de K.U.Leuven) en Marti

Waals (van Memisa, ontwikkelingsorganisatie die

ook vanuit Kortenberg gesteund wordt (zie elders

in Zoeklicht)). VRT-journalist Dirk Barrez, bekend

van zijn publicaties over de globalisering, leidde de

gesprekken in goede banen.

Tussen de muziek en de gesprekken door was er

tijd om op verschillende stands kennis te maken

met het werk van Leuven Medical Support, Memisa,

Broederlijk Delen en Vroedvrouwen in Senegal,

in de meeste gevallen mogelijk met en dankzij

de inwoners van Kortenberg. Het Erfgoedhuis

verzorgde een stand over Kortenbergenaren die in

een ver verleden naar de kolonie getrokken zijn.

De foto’s van Jos Verhoogen over het Congolese

binnenland en vooral de mensen daar, zijn ware

kunstwerken die veel mensen deden stilstaan en

genieten.

MEMISA, een blijvend engagement in Ituri

(Congo)

Op 27 november organiseerde de GROS

(gemeentelijke raad voor ontwikkelingssame

nwerking) van kortenberg een infonamiddag

“Hoop voor Congo, Burundi en Rwanda. De

millenniumdoelstellingen in het Gebied van de

Grote Meren”. Het werd een geslaagde namiddag

mede dankzij de inbreng van Marti Waals,

projectcoördinator van MEMISA. Hijzelf gelooft meer

in kleinschalige, levensechte initiatieven waarin

groepen hier zich solidair weten met groepen die

ginds vanaf de basis iets trachten op te bouwen dan

in grootschalige “geparachuteerde” programma’s

die riskeren tot nieuwe “witte olifanten” uit te

groeien. De inzet op gemeentelijk vlak biedt juist die

band op mensenmaat. MEMISA tracht

ook iets dergelijks op te zetten in de

jumelage tussen Ziekenhuizen hier

en Ziekenhuizen in Congo. Vanuit de

GROS in Kortenberg mocht MEMISA

fi nanciële steun ontvangen. Naast

het fi nanciële aspect om de

activiteiten verder te

kunnen zetten, is dit

een duidelijk teken

van solidariteit van

geëngageerde mensen

hier in België met mensen

in nood in het Zuiden.

Hier volgt een verslag over de

inzet van MEMISA in de

Oost-provincie, beperkt

tot de Ituri-regio. De

meeste mensen kennen

deze regio (o.a. van

de verslagen van Peter

VERLINDEN) én hier blijkt

hoe de situatie snel kan evolueren.

MEMISA, de Belgische niet gouvernementele

organisatie voor medische missiesamenwerking,

werkt al sinds haar oprichting in 1988 voor tientallen

medische projecten in Congo. MEMISA is vooral

actief in het Oosten van het land, een gebied dat

de afgelopen jaren het ergst te leiden had onder de

opeenvolgende oorlogen.

In de Ituri-regio in het Noordoosten van het land,

biedt MEMISA al sedert jaren structurele steun bij de

opbouw van een drietal gezondheidsdistricten (een

gebied met als oppervlakte ongeveer één derde van

die van België, met zo’n 150-200.000 inwoners).

Hier wordt steun geboden aan het centraal hospitaal

en aan de verspreid liggende gezondheidsposten

via essentiële medicijnen, medisch materiaal,

vervoersmiddelen voor vaccinatiecampagnes en

vorming. Vooral dit laatste element is belangrijk


Internationaal

om de lokale artsen en medisch personeel in staat

te stellen in de toekomst, zoveel mogelijk met

eigen middelen, de medische zorg voor en met hun

bevolking te waarborgen.

Een tweede tak van hulpverlening is de punctuele

projectsteun. Hierbij wordt ingegaan op concrete

vragen die van op het terrein binnenkomen zoals

de vraag naar frigoboxen voor het organiseren

van vaccinatiecampagnes voor de kinderen of

medische uitrusting van bepaalde afdelingen van

het ziekenhuis.

Een derde vorm van hulpverlening is de noodhulp in

de gevallen dat de lokale partners vragen om extra

bijstand ten tijden van natuurlijke of door de mens

veroorzaakte noodsituaties. Dit was de afgelopen

jaren zeker in Ituri het geval. Bij het uitbreken van

de onlusten in 2003 was MEMISA als één van de

eerste buitenlandse hulporganisaties ter plaatse om

de lokale partners bij te staan in de opvang van de

vele tientallen oorlogsgewonden, de verdeling van

de meest elementaire hulp aan de mensen op de

vlucht en de steun aan tientallen medische posten

in de regio. Zo werd vanaf 2003 een humanitaire

corridor opgezet, waarbij vooral vanuit de hoofdstad

Kinshasa en het naburige Kampala medische hulp

werd ingevlogen en over de regio verdeeld. Dankzij

de inzet van de lokale partners werd deze hulp

effi ciënt in de regio verdeeld. Vaak onder moeilijke,

zelfs gevaarlijke, omstandigheden maar met slechts

één doel voor ogen, zoveel mogelijk levens redden

en mensen helpen.

Op dit moment keert de rust gelukkig langzaam

maar zeker in de regio Ituri terug. Het aantal

milities die tot voor kort elkaar naar het leven

stonden en ook de bevolking lastigvielen, neemt

af. Met bewonderenswaardige moed neemt de

bevolking de draad van het gewone leven weer

op. De mensen beginnen opnieuw de heuvels

te bewerken en hun hutten te heropbouwen. Op

markten en in gezondheidscentra ontmoeten de

mensen van verschillende etnische afkomst elkaar.

7

Op deze manier komt de verzoening spontaan tot

stand. De aanstaande verkiezingen doen de hoop

op een verbetering verder toenemen.

Vanzelfsprekend zijn nog niet alle problemen de

wereld, en vooral deze regio, uit. Er zwerven nog

veel gewapende bandieten rond, er zijn nog grote

voorraden wapens die opnieuw gebruikt kunnen

worden. De Congolese staat doet nog te weinig

om de essentiële diensten voor haar bevolking

(zoals veiligheid, rechtszekerheid, onderwijs en

gezondheidszorg) te verzekeren en bovenal, de

sociaal-economische situatie is voor de meeste

mensen bijzonder precair. Omdat de handel slechts

in mondjesmaat wordt hernomen moeten vele

gezinnen rondkomen van minder dan één dollar per

dag. Ondersteuning van buitenaf, ter AANVULLING

van hun eigen initiatieven, bijvoorbeeld in de vorm

van de levering van basismedicijnen zal dan ook

nog geruime tijd nodig zijn. Gelukkig kan MEMISA

hiervoor op steun vanuit België blijven rekenen.

Wat evenwel hoop geeft is te zien hoe de bevolking

van Ituri ondanks de gruwelen van de afgelopen

jaren, waarbij in totaal 60.000 doden vielen, zich

opnieuw opricht en stappen zet in de richting van

een betere toekomst.

11.11.11

Stratenverkoop 2005

De vrijwilligers van het 11.11.11-comité hebben

opnieuw vol enthousiasme hun stratenverkoop

gehouden. Het resultaat gaat in stijgende lijn t.o.v.

vorig jaar.

De opbrengst van de stratenverkoop 2005: €3.103

De opbrengst van de overschrijvingen 2005:

€2.717

Ter vergelijking:

De opbrengst van de stratenverkoop 2004: €2.812

De opbrengst van de overschrijvingen 2004:

€1.198

De gemeente Kortenberg heeft €4.895 gestort en

daarmee het totaal voor 2005 op €7.612 gebracht.

Hartelijk dank aan onze vrijwilligers en de gulle

schenkers!


8 Prikbord

Laat je fi ets GRATIS graveren in Kortenberg

Regelmatig krijgt het Gemeentebestuur van

Kortenberg meldingen van gestolen fi etsen.

Ieder jaar worden er een 20-tal teruggevonden.

De eigenaars die geen aangifte gedaan hebben

kunnen niet opgespoord worden, met als gevolg

dat tientallen teruggevonden fi etsen nooit worden

afgehaald.

Daarom is het nuttig je fi ets te laten graveren.

Enerzijds werkt dit diefstal preventief tegen,

anderzijds kan de eigenaar steeds opgespoord

worden. Vanaf nu kan dit in Kortenberg iedere

maand! Vergeet wel je identiteitskaart en je

SIS-kaart niet mee te brengen, kwestie van het

rijksregisternummer te kennen dat op de fi ets komt

te staan!

In 2005 werden er 291 fi etsen gegraveerd, waarvan

151 fi etsen in de scholen tijdens de actie ”het levend

verkeerspark” en 140 fi etsen op de gemeentelijke

werkplaatsen.

Wanneer? Woensdagnamiddag 15 februari 2006

van 14.00u tot 17.00u.

Waar? Gemeentelijke Werkplaatsen, via ingang van

het containerpark: Frans Mombaersstraat 157 te

Kortenberg.

Volgende data?

Telkens van 14.00u tot 17.00u:

• zaterdag 22 april 2006

• woensdag 17 mei 2006

• woensdag 14 juni 2006

• zaterdag 16 september 2006

• zaterdag 18 november 2006

Raad en daad voor de middenstand

Het Rijksinstituut voor de Sociale

Verzekeringen der Zelfstandigen

brengt ter kennis van de

zelfstandigen, zowel actieven als

gepensioneerden, dat er regelmatig in hun streek

zitdagen worden gehouden waar zij kosteloos alle

gewenste inlichtingen kunnen bekomen over hun

sociaal statuut.

De eerstvolgende zitdag gaat door te Kortenberg,

administratief centrum, De Walsplein 30 op

donderdag 15/2/2006 van 9.00u tot 11.00u.

Kinderclub Kattenkwaad

Is je kind tussen 2,5j en 4j en zoek je een leuke

opvang voor de krokusvakantie? Kom dan naar

kinderclub Kattenkwaad! Wij zijn het initiatief

buitenschoolse kinderopvang in Kortenberg, erkend

door kind en gezin waar een team van gemotiveerde

begeleid(st)ers instaan voor een plezierige,

verantwoorde en creatieve opvang.

Waar? OC Berkenhof, Beekstraat 25, 3070

Kortenberg, 02/751.43.22

Wanneer? Van maandag 27/02 tot vrijdag 3 maart

2006

Hoe laat? Wij zijn iedere dag open vanaf 7.30u tot

18.30u

Prijs: volledige dag 7.22euro

Tussen 3uur en 6uur: 3.63 euro

Minder dan 3 uur: 2.41 euro

Zodra er meerdere kinderen uit eenzelfde gezin

gelijktijdig worden opgevangen, geldt een korting

van 25% op het totale bedrag.

Inschrijving: ENKEL zaterdag 28 januari 2006 van 9

tot 12u in OC Berkenhof.

Kinderclub Octopus

tijdens de krokusvakantie

Nog een beetje geduld en de eerste vakantie van

2006 komt er aan. In onze kinderclub zijn zowel de

Spetters (2,5 tot 6 jaar) als de Geko’s (6 tot 12 jaar)

al klaar met weer een geweldig leuk thema. Wij,

de Spetters nemen jullie mee op ontdekking in de

onderwaterwereld, waar we gaan mee zwemmen en

leren van de visjes. We komen ons vriendje Nemo

tegen, die ons naar de kleine zeemeermin leidt. We

beleven fantastische avonturen en komen lekkere

dingen tegen, die we dan samen opsmullen.

Hopelijk zwemmen jullie mee naar de wondere

wereld van de zee.

Moe, lusteloos,…

Na een lange winterperiode is het weer tijd voor

“een opkikker”! Dit is dan ook meteen het thema bij

de Geko’s. We hebben weer wat extra vitamientjes

nodig, tijd om er in te vliegen dus. Toneel, sport en

spel, knutseltjes, onze overheerlijke vieruurtjes, het

komt weer allemaal aan bod. Zo gaan we bijvoorbeeld

opkikker kaartjes maken, ochtendgymnastiek,

fruitcocktails,… noem maar op. We staan weer niet

stil! Kom dus maar weer je batterijen opladen bij

de geko’s.

Onze tarieven blijven ook nu weer €4 voor een hele

en €2 voor een halve dag, een derde kind (mits

bewijs gezinssamenstelling) is gratis bij gelijktijdige

aanwezigheid. Soep, drank en 4-uurtje zijn in onze

dagprijs inbegrepen.

Voor info kan je ook steeds terecht op het nummer

02/757 00 05 of kom je even bij ons (Octopus of

kinderdagverblijf) langs in de Kerkhofl aan 28.


CO... een sluipend en dodelijk gas

CO is de scheikundige afkorting van koolstofmonoxide.

Het ontstaat uit onvolledige verbranding

van brandstoffen die koolstof bevatten, zoals gas,

stookolie, steenkool, hout...

CO is een gas dat in hoge concentraties zeer giftig

is. U ruikt het niet en u ziet het niet, dat maakt CO

extra gevaarlijk.

HOE HERKENT U CO-VERGIFTIGING?
Welzijn

CO-vergiftiging herkennen is niet makkelijk.

Als u kleine hoeveelheden CO inademt, kunt

u last krijgen van hoofdpijn, duizeligheid,

misselijkheiden braken.

Als de CO-concentraties in de lucht steeds groter

worden, dan kunt u het bewustzijn verliezen en

zelfs in coma geraken. Als de hulpdiensten niet

snel ter plaatse komen kunt u zelfs sterven.

HOE KUNT U ZICH BESCHERMEN?

• zorg voor voldoende verluchting in de kamer

9

waar een toestel staat

zorg voor een goed trekkende

schoorsteen of afvoerbuis

Een goede schoorsteen?

• steekt minstens 1 meter

boven de dakrand uit

• is lucht- en waterdicht

• is open (controleer de

sluitklep!)

• wordt regelmatig schoongeveegd

zorg voor een veilig verwarmingstoestel

Een veilig verwarmingstoestel?

• laat u plaatsen door een vakman

• onderhoudt u en laat u regelmatig

nakijken door een vakman

• gebruikt u op de juiste manier.

WAT DOET U BIJ CO-VERGIFTIGING?

1. open ramen en deuren

2. schakel het verwarmingstoestel uit

3. breng het slachtoffer uit de kamer.

WANNEER LOOPT U RISICO?

Het gevaar voor CO-vergiftiging is

groter in de volgende gevallen:

Bel bij problemen 100 of 112.

• als de verbrandingsgassen niet

goed weg kunnen, bijvoorbeeld

TWIJFELT U?

als het toestel niet is aangesloten

Vreest u dat er gevaar is voor CO-

op een afvoerbuis of schoorsteen

vergiftiging in uw huis, neem dan

of als de schoorsteen niet goed

contact op met het CO-meldpunt Vlaams-

trekt;

Brabant 016 / 31 72 91.

• als het windstil of erg mistig is,

Als u dat wilt, dan komt de brandweer gratis

werkt de afvoerbuis minder goed.

bij u langs om na te kijken of er een risico

Dat komt omdat er een gebrekkige

op CO-vergiftiging is. De brandweer geeft

luchtverplaatsing gebeurt in de

u ook tips en advies om het CO-gevaar

afvoerbuis. Door terugslag kan de CO

weg te nemen. Met het rapport van de brandweer

terugkeren naar de kamer. Daarom moet u kunt u doeltreffend terecht bij een vakman (of bij

de kamer extra verluchten bij windstilte of mist. uw huisbaas).

De weerman wijst daar trouwens op in zijn

weerpraatje;

Voor dringende hulp: 100

• als het verwarmingstoestel onveilig is Bij vragen of twijfel: 016 / 31 72 91

(slecht geïnstalleerd, niet goed onderhouden

of beschadigd). Vraag aan een vakman

(bijvoorbeeld een ervaren loodgieter) om te

controleren of het toestel en de installatie aan

Adreswijziging

de normen voldoen.

Paul Bosch, Kinesitherapie-Orthopedisch manuele

therapie is verhuisd van

naar

Kapellestraat 11

3070 Kortenberg

C. Schueremanslaan 12

3070 Kortenberg

Telefoonnummers zijn ongewijzigd gebleven:

02 / 759 22 37

0475 / 23 54 92


10

Hanenkappen en andere verdwenen

carnavaltradities uit Erps-Kwerps

Hanenkappen

Carnaval heeft in onze gemeente zijn eigen

tradities.

Het hanenkappen op het voetbalveld van Erps-Kwerps in 1977 (Foto Rik

Das)

Te Erps-kwerps en omgeving was hanenkappen een

veel voorkomend gebruik vóór W.O. I. Het gebeurde

toen met levende hanen. De levende haan werd

met zijn kop door een bodemloze mand gehangen.

Henri Janssens vertelde ons dat hij vóór 1914 een

levende haan die nog aan het kraaien was heeft

zien hangen met vastenavond bij ‘den Tus’ (café

Van Eycken). De inzet voor het hanenkappen was

toen 1 fr. Een doek werd voor het gezicht van de

kappers gebonden. Men werd een keer rondgedraaid

zodat men wel eens in een verkeerde richting ging.

De hanenkapper stond op 10 m. van de haan. Men

kapte toen bij ‘den Tus’ met het lemmer van ‘een

kwade pik’, waarmee vroeger graan gepikt was.

Ook Louis Verheylewegen heeft nog een haan zien

hangen bij ‘den Draaier’ (Alfons Vandeven) in de

Vissegatstraat. Ook te Erps werden er vóór 1914

levende hanen gekapt die tussen 3 lindebomen

op de plaats gehangen werden. Met een ijzeren

sabel moest men proberen de levende hanen te

onthoofden. Hubert Verboomen in Braine-L’Alleud

vertelde ons dat herbergier Eugène Van Doren, Nele

Crabbé en Eugène Kakelbergs de inrichters ervan

waren in Erps.

Het kappen gebeurde dus op de plaats. Het

hanenkappen werd te Erps-Kwerps verboden door

het gemeentelijk politiereglement van 7 november

1911 art. 21 “Worden verboden de gevechten

van honden, hanen en andere dieren in openbare

plaatsen, alsook alle publieke spelen welke

uitgeoefend worden op levende dieren en welke

voor gevolg hebben hunne dood te veroorzaken na

meer of min langdurig lijden”.

Historiek

Vooral op de gehuchten was het hanenkappen

populair. Zo werden er ook nog hanen gekapt op

het gehucht Olmenhoek in het café bij ‘Jean Mik’

(Jean Vandevelde-Vandenbalck) in de Bruulstraat.

Te Schoonaarde kapte men volgens Jan Vanderhulst

hanen met een houten sabel voor ‘de Zwaan’ van

Van Assche.

Dit gebeurde vóór 1914. Ook bij ‘den Tus’ werden

stokvis en kramiek verloot met vastenavond. 8 à

10 man zetten 25 centiemes in. Met de teerlingen

werden ze uitgeloot. Tenslotte kampten de twee

hoogsten tegen elkaar.

Er was ook hanenkappen in het café bij de Dixer »

op de Haaggatstraat (tot 1940 vooral door oudere

mensen), in het café, «De Zwaan» te Schoonaarde

(vóór 1940), «bij Julia» op Curegem tot 1960, en in

de «Lelie» van 1953 tot 1972 vooral beoefend door

jonge mensen van 20 tot 35 jaar. «De Cultuur-

Historische Vereniging» en later «De Hollen Blok»

namen de traditie van Bert Stroeykens over.

De cultuur-Historische Vereniging van Erps-

Kwerps richtte in 1972 hanenkappen in, in de zaal

“De Lelie”. De volksdansgroep “De Hollen Blok”

zette sedert 1974 deze traditie verder, dit op het

voetbalplein van Erps-Kwerps. De dode haan hangt

door een mand die tussen de twee palen van het

doel hangt. De mand werd speciaal gemaakt voor

hanenkappen bij Bert Stroeykens in de Lelie. Rond

de mand is een zak gebonden om de te heftige

slagen op de mand te breken. Alleen de kop van

de haan hangt erdoor. Wanneer er geen hanen te

vinden zijn worden ook wel kippen genomen. De

haan of de hen moet twee uur voor de hanenkap

doodgedaan zijn zodat het bloed eruitgelopen is.

Een goede haan moet een gespierde nek hebben.

Vroeger stak men wel eens een ijzerdraad door de

‘stroot’ van de haan, maar dat werd helemaal niet

geapprecieerd. De kapper wordt met een zwarte

doek geblinddoekt. Hij vertrekt op 10 passen

afstand. ‘Tasten’ is niet toegelaten. Men moet met

een slag de haan kunnen onthoofden. Roepen of

aanduidingen geven is niet toegelaten. Meestal kan

men echter de aanmoedigingen niet tegenhouden.

Sedert 1975, het jaar van de vrouw, kappen de

vrouwen ook mee. Bepaalde personen zijn berucht

op het veld voor hun goede richtingszin. Zo slaagde

er Roland Janssens in 1975 in om 2 van de 4 hanen

te doen sneuvelen. Na de hanenkap worden er 4

stukken stokvis en 6 kramieken verkocht.

In de archieven van De Hollen Blok vinden we

de laatste sporen van hanenkappen in 1979. In

1989 werden nog een gemeentelijke toestemming

gegeven voor hanenkappen aan het café bij Julia

op Curegem. Ook het café ‘De Schuur’ te Kwerps

organiseerde enkele jaren later nog hanenkappen

met vastenavond.


Historiek

Affiche voor hanenkappen bij de Hollen Blok te Erps-Kwerps met

vastenavond in 1977 (Tekening Felix Stroobants)

Johan Vleeracker uit Kortenberg, nu 1ste schepen,

maakte een studie over het hanenkappen te Erps-

Kwerps in het kader van het project ‘Volksspelen’

bij de K.V.L. aan de hand van interview met

hanenkappen en aan de hand van kapperslijsten.

In 1975 waren er 37 deelnemers en 200

toeschouwers, in 1976, 26 deelnemers en 150

toeschouwers. Johan Vleeracker beschreef het

spel als volgt: «Eenmaal per jaar op vastenavond

organiseerde de cafébaas voor zijn cliënten een

hanenkapwedstrjd. De dode haan werd door een

bodemloze mand gehangen. Er werd ingeschreven

en een inzet betaald. Ofwel behield men de

inschrijvingsvolgorde zoals nu ofwel lootte men wie

eerst mocht beginnen. De geblinddoekte speler

stapte vooruit en mocht 1 zwaai (hak) geven naar

de hanenek. Dan mocht de 2de speler vertrekken

tot de haan onthoofd was. Wie de hanehals kon

afslaan kreeg de haan en de eer. Men speelde

opnieuw voor de volgende haan tot men de 4

hanen had gekapt». Tussen de 2. W.O. was het

spel politiek gepolariseerd. De aanhangers van de

fanfare St. Petrus kapten bij ‘Den Draaier’, terwijl

de fanfare ‘Vrolijke Schutters’ kapten bij ‘Den Tus’

hun fanfarelokaal. Het waren meestal jongere

personen die in 1975-1976 hanekapten, volgens

Johan Vleeracker.

Rondlopen met schijndode

11

In de meeste culturen wordt vastenavond

voorgesteld als het begraven van de winter of ook

als de dood van de vreugde, van het plezier, vermits

de strenge vasten nu gaat beginnen.

Te Balkestraat onder Erps-Kwerps ging men op die

dag (dus vastenavond) rond met een persoon die

de rol van de dode moest spelen. Deze werd op

een ladder of op een lijkberrie gebonden en zelfs

op een houten eg. 4 mannen droegen hem. De

Balkestratenaren gingen met hun dode tot op

Liest onder Nederokkerzeel. Ze zongen “Dien

ermen man die kost ne meer gaan, hij is er van

het fl eures aangegaan. In de Balkestraat waar

de pomp staat, verkopen ze mostaard”. Kort na

1900 waren de rondgangers zo beschonken dat de

koord losgekomen was en dat de schijndode op de

grond gevallen was. De dragers meenden dat hij

doodgevallen was en werden onmiddellijk nuchter.

Dit was de laatste tocht in de Balkestraat volgens

“Leonie Vapeur”.

‘Maskeren’

De verkleedpartij met maskerades behoort tot het

carnavalgebeuren.

Ook te Erps Maskeerde men zich. Men zette “een

moembakkes” op en mannen verkleedden zich als

vrouwen en omgekeerd. Zo ging ‘den Ender van

Crabbes’ (Henri Vannoppen † 1938) nog met zijn

kinderen carnaval vieren in Diestbrug. Vóór 1914

zag men een man in het geel gekleed rondlopen in

Kwerps. Hij was eruit getrokken maar wilde zijn

kind zien zonder dat men hem zou herkennen. J.B.

Dierickx heeft ook nog geweten dat er bal was met

vastenavond bij ‘den Tus’ in Kwerps. Men huurde

klederen te Brussel en te Leuven. Na 1914 is dit

bal verdwenen. Vele Schoonaardenaren trokken

daar naartoe. Jan Vanderhulst heeft nog een

vastenavondbal gekend vóór 14. Ook ‘de vuil

jeanetten’ met een gordijn over het hoofd en slordig

gekleed zag men voor 1914 door Erps trekken.

Tussen de 2 W.O. werd het algemeen verboden om

nog met een masker rond te lopen. Er gebeurden

te veel vechtpartijen.

Dr. Henri Vannoppen

Burgemeester van Kortenberg

Erfgoedhuis Kortenberg VZW

Dorpsplein 16, 3071 Erps-Kwerps

Donderdag 9 februari 2006 (18.00u-20.00)

Website: www.erfgoedhuis-kortenberg.be

More magazines by this user
Similar magazines