25.09.2013 Views

Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius en Sint ... - Overspoor

Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius en Sint ... - Overspoor

Aruba, Bonaire, Curacao, Saba, Sint Eustatius en Sint ... - Overspoor

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

E<strong>en</strong> bezoek aan...<br />

<strong>Aruba</strong>, <strong>Bonaire</strong>,<br />

Curaçao, <strong>Saba</strong>,<br />

<strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong><br />

Martijn Reeser<br />

KIT Publishers _ Amsterdam


Reeds versch<strong>en</strong><strong>en</strong> in de Wereldreeks<br />

België ISBN 978 90 6832 855 4<br />

Bulgarije ISBN 978 90 6832 451 8<br />

Cambodja ISBN 978 90 6832 453 2<br />

Cyprus ISBN 978 90 6832 861 5<br />

Egypte ISBN 978 90 6832 784 7<br />

Estland ISBN 978 90 6832 862 2<br />

Finland ISBN 978 90 6832 782 3<br />

Hongarije ISBN 978 90 6832 867 7<br />

Op bezoek in… de Carib<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> reeks informatieve kinderboek<strong>en</strong> over eiland<strong>en</strong> in het Caribisch gebied.<br />

Deze reeks is onderdeel van e<strong>en</strong> Wereldreeks voor kinder<strong>en</strong>, die bestaat uit:<br />

Op bezoek in… Azië<br />

Op bezoek in… Europa<br />

Op bezoek in… Latijns Amerika<br />

Op bezoek in… het Midd<strong>en</strong>-Oost<strong>en</strong><br />

Op bezoek in… Noord-Afrika<br />

E<strong>en</strong> bezoek aan… <strong>Aruba</strong>, <strong>Bonaire</strong>, Curaçao, <strong>Saba</strong>, <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong> <strong>en</strong> <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong><br />

Tekst: Martijn Reeser<br />

Foto’s: Martijn Reeser<br />

Onderwaterfoto’s: omslag <strong>en</strong> p. 13: Edwin van de Sande<br />

Vormgeving binn<strong>en</strong>werk: Miranda Zonneveld, Alkmaar<br />

Omslag: Evert Zwaanswijk, Heerhugowaard<br />

Cartografie: Armand Haye, Amsterdam<br />

Met dank nam<strong>en</strong>s de auteur aan het Antill<strong>en</strong>huis <strong>en</strong> <strong>Aruba</strong>huis in D<strong>en</strong> Haag,<br />

<strong>en</strong> aan drs. Annelies Heldoorn, voor haar taal- <strong>en</strong> inhoudelijke adviez<strong>en</strong><br />

© 2009 KIT Publishers – Amsterdam<br />

KIT Publishers<br />

Postbus 95001<br />

1090 HA Amsterdam<br />

Nederland<br />

E-mail: publishers@kit.nl<br />

Website: www.kit.nl/publishers<br />

ISBN 978 90 6832 797 7<br />

NUR 232 / 258<br />

Indonesië ISBN 978 90 6832 854 9<br />

Iran ISBN 978 90 6832 857 8<br />

India ISBN 978 90 6832 746 5<br />

Israël ISBN 978 90 6832 872 1<br />

Letland ISBN 978 90 6832 863 9<br />

Litouw<strong>en</strong> ISBN 978 90 6832 864 6<br />

Malta ISBN 978 90 6832 860 8<br />

Marokko ISBN 978 90 6832 859 2<br />

Nederland ISBN 978 90 6832 460 0<br />

Oman ISBN 978 90 6832 455 6<br />

Pol<strong>en</strong> ISBN 978 90 6832 869 1<br />

Roem<strong>en</strong>ië ISBN 978 90 6832 469 3<br />

Saudi-Arabië ISBN 978 90 6832 785 4<br />

Slov<strong>en</strong>ië ISBN 978 90 6832 868 4<br />

Slowakije ISBN 978 90 6832 865 3<br />

Spanje ISBN 978 90 6832 452 5<br />

Suriname ISBN 978 90 6832 454 9<br />

Thailand ISBN 978 90 6832 994 0<br />

Tsjechië ISBN 978 90 6832 866 0<br />

Zwed<strong>en</strong> ISBN 978 90 6832 858 5


Inhoud Wat<br />

7 B<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>wind<strong>en</strong> <strong>en</strong> Bov<strong>en</strong>wind<strong>en</strong><br />

9 <strong>Aruba</strong><br />

16 <strong>Bonaire</strong><br />

23 Curaçao<br />

30 <strong>Saba</strong><br />

37 <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong><br />

44 <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong><br />

51 Register<br />

gebeurt er vanaf 2007?<br />

– In e<strong>en</strong> ver verled<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

de zes Caribische eiland<strong>en</strong><br />

van ons koninkrijk ‘het<br />

eilandgebied Curaçao’<br />

g<strong>en</strong>oemd. Daarmee is wel<br />

duidelijk dat Curaçao voor<br />

Nederland het belangrijkste<br />

eiland was. De vijf andere<br />

eiland<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> dan ook<br />

vanuit Curaçao bestuurd. In<br />

e<strong>en</strong> rec<strong>en</strong>ter verled<strong>en</strong> ging de<br />

eiland<strong>en</strong>groep de Nederlandse<br />

Antill<strong>en</strong> het<strong>en</strong>, <strong>en</strong> nog<br />

later – to<strong>en</strong> <strong>Aruba</strong> de Status<br />

Aparte had verworv<strong>en</strong> – de<br />

Nederlandse Antill<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>Aruba</strong>.<br />

Maar er zijn verandering<strong>en</strong><br />

op komst. De Antilliaanse<br />

regering, de eilandsbestur<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Nederland zijn in gesprek<br />

over nieuwe staatkundige<br />

verhouding<strong>en</strong>. De bedoeling<br />

is dat ook Curaçao <strong>en</strong> <strong>Sint</strong><br />

Maart<strong>en</strong> e<strong>en</strong> Status Aparte<br />

krijg<strong>en</strong>, dat wil zegg<strong>en</strong>: e<strong>en</strong><br />

land word<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> het<br />

Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong>.<br />

De overige eiland<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> soort geme<strong>en</strong>te binn<strong>en</strong><br />

het koninkrijk, ongeveer<br />

zoals e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>te in<br />

Nederland. [Red.]


B<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>wind<strong>en</strong> <strong>en</strong> Bov<strong>en</strong>wind<strong>en</strong><br />

Je b<strong>en</strong>t op <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> van de zes eiland<strong>en</strong> in Zuid-Amerika die behor<strong>en</strong> tot het Koninkrijk der<br />

Nederland<strong>en</strong>. Je spreekt mevrouw Hazel (spreek uit: Hezel). Mevrouw Hazel is van <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> Ze is<br />

onderwijsinspectrice. Ze inspecteert schol<strong>en</strong> op de Antilliaanse eiland<strong>en</strong>.<br />

7 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

Mevrouw Hazel zegt: “Voor mijn werk moet ik wel e<strong>en</strong>s in Nederland zijn. Wat me daar<br />

altijd weer opvalt is hoe weinig Nederlanders van ons afwet<strong>en</strong>. Als ik bijvoorbeeld zeg<br />

dat het bezoek<strong>en</strong> van schol<strong>en</strong> op de eiland<strong>en</strong> zoveel tijd kost, kijk<strong>en</strong> ze me verbaasd<br />

aan. Ik roep dan: Maar beseff<strong>en</strong> jullie wel dat ik per vliegtuig van het <strong>en</strong>e eiland naar<br />

het andere moet hopp<strong>en</strong> om alle schol<strong>en</strong> te bereik<strong>en</strong>? Dat kost tijd hoor, veel tijd!... Ik<br />

weet niet of jullie het wet<strong>en</strong>, maar de B<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>windse eiland<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> ruim 900 kilometer<br />

bij de Bov<strong>en</strong>windse eiland<strong>en</strong> vandaan! En als het noodweer is, <strong>en</strong> ik b<strong>en</strong> bijvoorbeeld op<br />

<strong>Saba</strong> <strong>en</strong> het vliegtuig kan niet opstijg<strong>en</strong>, dan moet ik daar ook nog e<strong>en</strong>s overnacht<strong>en</strong>!”<br />

Je vraagt mevrouw Hazel: “Wat zoud<strong>en</strong> volg<strong>en</strong>s u Nederlanders in ieder geval moet<strong>en</strong> wet<strong>en</strong> over de<br />

eiland<strong>en</strong> van ons koninkrijk?” Ze d<strong>en</strong>kt na. Dan zegt ze: “In ieder geval het grote verschil tuss<strong>en</strong> de<br />

B<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>windse <strong>en</strong> de Bov<strong>en</strong>windse eiland<strong>en</strong>. De B<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>windse eiland<strong>en</strong> zijn namelijk totaal anders dan<br />

de Bov<strong>en</strong>windse. Alle<strong>en</strong> het klimaat al. <strong>Aruba</strong>, <strong>Bonaire</strong> <strong>en</strong> Curaçao, de B<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>wind<strong>en</strong>, hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

savanneklimaat. Dat betek<strong>en</strong>t droogte, cactuss<strong>en</strong>, agav<strong>en</strong>, noem maar op. <strong>Saba</strong>, <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong> <strong>en</strong> <strong>Sint</strong><br />

Maart<strong>en</strong>, de Bov<strong>en</strong>wind<strong>en</strong>, hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> tropisch reg<strong>en</strong>klimaat. Die eiland<strong>en</strong> zijn dus gro<strong>en</strong>. <strong>Saba</strong> <strong>en</strong> <strong>Sint</strong><br />

<strong>Eustatius</strong> hebb<strong>en</strong> zelfs e<strong>en</strong> tropisch reg<strong>en</strong>woud! Trouw<strong>en</strong>s, wij noem<strong>en</strong> <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong>: Statia. (Spreek uit:<br />

Steesja.) “O ja”, voegt ze er aan toe “Wat e<strong>en</strong> Nederlander ook beslist moet wet<strong>en</strong>: het eiland <strong>Aruba</strong> heeft<br />

e<strong>en</strong> Status Aparte. Die Status Aparte betek<strong>en</strong>t dat <strong>Aruba</strong> e<strong>en</strong> meer directe band heeft met Nederland dan<br />

de andere vijf eiland<strong>en</strong>.”


Waarom de Nederlanders vanaf het eind van de<br />

zesti<strong>en</strong>de eeuw de eiland<strong>en</strong> veroverd<strong>en</strong> –<br />

Van wege de oogverblind<strong>en</strong>d mooie natuur? Nee.<br />

De eiland<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> veroverd om er handel te<br />

drijv<strong>en</strong>. Om geld te verdi<strong>en</strong><strong>en</strong>. Soms lukte dat<br />

heel goed. Bijvoorbeeld met de handel in slav<strong>en</strong>,<br />

op Curaçao <strong>en</strong> op Statia. Of met illegale wap<strong>en</strong> -<br />

handel, ook op <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong>. Of op <strong>Bonaire</strong><br />

met de handel in zout. Maar soms werd er<br />

nauwe lijks of helemaal ge<strong>en</strong> winst gemaakt; met<br />

de opbr<strong>en</strong>gst<strong>en</strong> van de plantages was het vaak<br />

tobb<strong>en</strong>. Op <strong>Aruba</strong> mislukte e<strong>en</strong> onder neming<br />

helemaal. Op dit eiland werd goud gevond<strong>en</strong>.<br />

Maar werd iedere<strong>en</strong> nu rijk? Ge<strong>en</strong> sprake van.<br />

De hoeveelheid goud bleek veel te weinig om<br />

winst te kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>, <strong>en</strong> de goud mijn werd<br />

weer geslot<strong>en</strong>.<br />

q De beroemde Hollandse zeeheld Piet Hein<br />

was in 1626 bij <strong>Saba</strong>. (Dit beeld is in bezit van<br />

het Rijksmuseum in Amsterdam.)<br />

De schoolinspectrice kijkt ev<strong>en</strong> uit het raam van haar<br />

kantoor. Ze heeft e<strong>en</strong> prachtig uitzicht. In de hav<strong>en</strong><br />

ligg<strong>en</strong> drie grote witte cruiseschep<strong>en</strong> te schitter<strong>en</strong> in<br />

de zon. Ze zegt: “En dan is er óók nog e<strong>en</strong> groot<br />

verschil tuss<strong>en</strong> de eiland<strong>en</strong> onderling. Ge<strong>en</strong> van de<br />

eiland<strong>en</strong> lijkt op elkaar. De m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, de natuur, alles<br />

is op ieder eiland anders. Werkelijk, als je alle zes de<br />

eiland<strong>en</strong> bezoekt, dan maak je e<strong>en</strong> zeer afwissel<strong>en</strong>de<br />

reis!”<br />

Ope<strong>en</strong>s valt je iets in: “Er is tóch iets wat bij alle eiland<strong>en</strong> hetzelfde is.” “En dat is?” vraagt ze. “De eiland<strong>en</strong><br />

behor<strong>en</strong> alle zes tot het Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong>.”<br />

Foto bov<strong>en</strong>: E<strong>en</strong> landschap op de Bov<strong>en</strong>wind<strong>en</strong> (<strong>Saba</strong>). Foto onder: E<strong>en</strong> landschap op de B<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>wind<strong>en</strong> (<strong>Bonaire</strong>).<br />

De nam<strong>en</strong> Bov<strong>en</strong>wind<strong>en</strong> <strong>en</strong> B<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>wind<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> uit de tijd van de zeilvaart. Vanuit het midd<strong>en</strong> van de Atlantische<br />

Oceaan waait voortdur<strong>en</strong>d de noordoostpassaat in de richting van de ev<strong>en</strong>aar. Deze wind waait tuss<strong>en</strong> de twee groep<strong>en</strong><br />

eiland<strong>en</strong> door. Bov<strong>en</strong> de wind ligg<strong>en</strong> de Bov<strong>en</strong>windse eiland<strong>en</strong>, b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> de wind de B<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>windse eiland<strong>en</strong>.<br />

Inleiding | 8


<strong>Aruba</strong><br />

De westkust van <strong>Aruba</strong> heeft brede zand -<br />

strand<strong>en</strong>. De kust in het noord<strong>en</strong> <strong>en</strong> oost<strong>en</strong><br />

heeft koraalriff<strong>en</strong>. Bij de zand strand<strong>en</strong> staan<br />

de hotels. In het noord<strong>en</strong> <strong>en</strong> oost<strong>en</strong> zie je<br />

ge<strong>en</strong> hotels. Daar is zwemm<strong>en</strong>, door de<br />

koraalriff<strong>en</strong>, lev<strong>en</strong>sgevaarlijk. Je komt er weinig<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> teg<strong>en</strong>. Die del<strong>en</strong> van het eiland zijn meer geschikt<br />

voor natuurliefhebbers <strong>en</strong> avonturiers. Het landschap van<br />

<strong>Aruba</strong> is tamelijk vlak, op e<strong>en</strong> paar heuvels na. De hoogste<br />

heuvel is 189 meter. Het eiland is 30 km lang <strong>en</strong> gemiddeld<br />

6 km breed. <strong>Aruba</strong> is kleiner dan <strong>Bonaire</strong> <strong>en</strong> Curaçao.<br />

Die twee andere B<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>windse eiland<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> in de<br />

buurt: binn<strong>en</strong> drie kwartier vlieg je naar Curaçao, binn<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> uur naar <strong>Bonaire</strong>.<br />

Geschied<strong>en</strong>is<br />

Indian<strong>en</strong>: de eerste bewoners<br />

In het Nationale Park Arikok is het doodstil. Dat is wel<br />

wat anders dan op veel andere plaats<strong>en</strong> op het eiland! Je<br />

hoort e<strong>en</strong> vogel fluit<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> prachtige, fel gele vogel, e<strong>en</strong><br />

troepiaal heb je net in e<strong>en</strong> boekje gezi<strong>en</strong>. Ev<strong>en</strong> verderop<br />

mekker<strong>en</strong> wat geit<strong>en</strong>. Vanaf <strong>en</strong>orme st<strong>en</strong><strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> ze op<br />

je neer. Je d<strong>en</strong>kt: zo stil moet <strong>Aruba</strong> vroeger geweest zijn.<br />

w Zelfs in Nationaal Park Arikok heeft e<strong>en</strong> cactus niet het<br />

eeuwige lev<strong>en</strong>.<br />

9 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

q Koningin Wilhelmina in e<strong>en</strong> plantso<strong>en</strong> in<br />

Oranje stad. Tijd<strong>en</strong>s de Tweede Wereldoorlog weet<br />

de Amerikaanse presid<strong>en</strong>t Roosevelt de Neder -<br />

landse koningin Wilhelmina ervan te overtuig<strong>en</strong> dat<br />

kolonialisme uit d<strong>en</strong> boze is. Wilhelmina stelt de<br />

Nederlandse Antill<strong>en</strong> dan ook na 1945 e<strong>en</strong> grotere<br />

zelfstandigheid in het vooruitzicht.<br />

Arikok is e<strong>en</strong> beschermd natuurgebied. Maar<br />

niet alle<strong>en</strong> de natuur wordt beschermd. Voor<br />

e<strong>en</strong> holte die gevormd wordt door <strong>en</strong>orme<br />

st<strong>en</strong><strong>en</strong> zitt<strong>en</strong> tralies. Ze bescherm<strong>en</strong> iets<br />

kostbaars. Als je tuss<strong>en</strong> de spijl<strong>en</strong> doorkijkt,<br />

zie je dat op de ste<strong>en</strong>blokk<strong>en</strong> tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong><br />

staan. Ze zijn gemaakt door Indian<strong>en</strong>. Meer<br />

dan tweeduiz<strong>en</strong>d jaar geled<strong>en</strong>! Waarom ze<br />

gemaakt zijn weet niemand precies. En wat<br />

de tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> voorstell<strong>en</strong> is meestal ook niet<br />

duidelijk. Op twee tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> na: e<strong>en</strong> vogel,<br />

misschi<strong>en</strong> e<strong>en</strong> troepiaal, <strong>en</strong> e<strong>en</strong> vis.


Indian<strong>en</strong> war<strong>en</strong> dus de eerste bewoners van <strong>Aruba</strong>. De Span jaard<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong> de eerste European<strong>en</strong> die het eiland in bezit nam<strong>en</strong>.<br />

Wanneer zij op <strong>Aruba</strong> kwam<strong>en</strong> is niet precies bek<strong>en</strong>d. Zij werd<strong>en</strong><br />

weer verdrev<strong>en</strong> door de Hollanders. Dat gebeurde in 1634, onder<br />

leiding van Johan van Walbeeck. De Spanjaar d<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> to<strong>en</strong> ook van Curaçao <strong>en</strong> <strong>Bonaire</strong> verjaagd.<br />

De Hollanders vond<strong>en</strong> het eiland e<strong>en</strong> prima plek om paard<strong>en</strong> te fokk<strong>en</strong>. Dus woond<strong>en</strong> er op <strong>Aruba</strong> na<br />

verloop van tijd Indian<strong>en</strong>, paard<strong>en</strong>fokkers <strong>en</strong> paard<strong>en</strong>. Maar zoals je weet uit de geschied<strong>en</strong>is: European<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> Indian<strong>en</strong> leefd<strong>en</strong>, op z’n zachtst gezegd, slecht sam<strong>en</strong>. De Indian<strong>en</strong> zijn op <strong>Aruba</strong> to<strong>en</strong> uitgestorv<strong>en</strong>.<br />

De laatste echte <strong>Aruba</strong>anse Indiaan is in 1862 op het eiland overled<strong>en</strong>.<br />

In 1920 was het uit met de rust op <strong>Aruba</strong>. Op het eiland werd e<strong>en</strong> olie -<br />

raffinaderij gebouwd, de Amerikaanse Lago-raffinaderij. Olie tankers<br />

bracht<strong>en</strong> nu ruwe olie naar het eiland. De raffi naderij maakte daar b<strong>en</strong> -<br />

zine <strong>en</strong> dieselolie van. Deze product<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> vanuit <strong>Aruba</strong> weer naar<br />

Amerika <strong>en</strong> Europa getrans porteerd. En wat Neder lan ders nogal e<strong>en</strong>s<br />

verget<strong>en</strong>: tijd<strong>en</strong>s de Tweede Wereldoorlog heeft deze raffi naderij con -<br />

stant voor de geallieerd<strong>en</strong> gewerkt! Het was de grootste b<strong>en</strong>zine- <strong>en</strong><br />

dieselolie leverancier van de geallieerd<strong>en</strong>. Met de komst van de raffina -<br />

derij werd het druk<br />

Sterv<strong>en</strong> voor het ‘moederland’ – To<strong>en</strong> de<br />

Duitsers in 1940 Neder land binn<strong>en</strong>viel<strong>en</strong>,<br />

war<strong>en</strong> de Nederlandse Antill<strong>en</strong> natuurlijk<br />

automa tisch ook in oorlog. Caribische<br />

Nederlanders heb b<strong>en</strong> gevocht<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn<br />

gesneu veld voor de bevrijding van de<br />

koloni sator Nederland, het ‘moederland’.<br />

De <strong>Aruba</strong>an Segundo Jorge Adelberto Ecury<br />

sloot zich in Neder land aan bij het verzet.<br />

Hij zat in e<strong>en</strong> knok ploeg die teg<strong>en</strong> de<br />

Duitse bezetting vocht. Boy Ecury werd hij<br />

g<strong>en</strong>oemd. Boy Ecury werd verrad<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

gearresteerd. Op 6 november 1944 werd<br />

hij door de Duit sers in de duin<strong>en</strong> bij D<strong>en</strong><br />

Haag gefusilleerd.<br />

e Op dertig plaats<strong>en</strong> op het eiland zijn<br />

Indiaanse rotstek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong>.<br />

op <strong>Aruba</strong>.<br />

w Palm<strong>en</strong> <strong>en</strong> e<strong>en</strong> wit<br />

strand: e<strong>en</strong> foto die ook in<br />

e<strong>en</strong> reisbrochure had<br />

kunn<strong>en</strong> staan.<br />

Door de raffinaderij werd<br />

het op <strong>Aruba</strong> druk, maar<br />

to<strong>en</strong> toerist<strong>en</strong> het eiland<br />

ontdekt<strong>en</strong> werd het nog<br />

drukker. Dat was zo rond<br />

1950. Eerst kwam<strong>en</strong> de<br />

toerist<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> per vlieg -<br />

tuig. Daarna ook met<br />

cruise schep<strong>en</strong>, die meestal<br />

uit Noord-Amerika<br />

kwam<strong>en</strong>. Dat is niet zo gek,<br />

als je weet dat <strong>Aruba</strong> de<br />

mooiste zandstrand<strong>en</strong> ter<br />

wereld heeft. Het <strong>Aruba</strong>an -<br />

se zand is zo mooi, dat er<br />

onlangs e<strong>en</strong> Curaçaos<br />

strand mee is opgehoogd!<br />

<strong>Aruba</strong> | 10


Het eiland<br />

Onder de palmbom<strong>en</strong> speelt<br />

e<strong>en</strong> draaiorgel<br />

Met e<strong>en</strong> huurauto b<strong>en</strong> je op weg naar de koraalriff<strong>en</strong>. In de buurt van<br />

de hoofdstad Oranjestad is veel verkeer. De weg<strong>en</strong> zijn goed. <strong>Aruba</strong><br />

heeft zelfs e<strong>en</strong> stukje auto snel weg. Je komt veel verkeerslicht<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

rotondes teg<strong>en</strong>.<br />

De asfaltweg houdt op als je in de buurt van de koraalriff<strong>en</strong> komt. Je<br />

rijdt verder over e<strong>en</strong> ongeplaveide weg door e<strong>en</strong> weids landschap.<br />

Nadat de motor is afgezet, stap je ev<strong>en</strong> uit. Stilte… Je hoort alle<strong>en</strong> de<br />

golv<strong>en</strong> <strong>en</strong> de wind. Het waait hier bijna altijd. Je kijkt op de zee. De<br />

golv<strong>en</strong> beuk<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de riff<strong>en</strong>. Daarna spatt<strong>en</strong> ze in e<strong>en</strong> waterwolk uit<br />

elkaar. Zo gaat het al miljo<strong>en</strong> <strong>en</strong> jar<strong>en</strong>. Je loopt e<strong>en</strong> stukje over het rif<br />

langs de zee. De grond bestaat uit koraalrif, is keihard, met puntige<br />

uitsteeksels. Dat de auto nog ge<strong>en</strong> lekke band heeft! Je moet hier<br />

beslist niet gaan zwemm<strong>en</strong>. Je zou zo door e<strong>en</strong> golf op het rif word<strong>en</strong><br />

gesmet<strong>en</strong>!<br />

11 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

Als je met je huurauto terug<br />

b<strong>en</strong>t in de bewoonde wereld<br />

kom je in San Nicolas, de<br />

tweede stad van <strong>Aruba</strong>. Bij<br />

San Nicolas ligt ook de<br />

Amerikaanse olieraffinaderij.<br />

Ooit was San Nicolas e<strong>en</strong><br />

dorp. Met de komst van de<br />

raffinaderij werd het binn<strong>en</strong><br />

korte tijd e<strong>en</strong> flinke stad. De<br />

bewoners, arbeiders die op de<br />

raffinaderij kwam<strong>en</strong> werk<strong>en</strong>,<br />

kwam<strong>en</strong> vaak van andere<br />

Caribische eiland<strong>en</strong>. Maar de<br />

tijd dat de raffinaderij het<br />

arme <strong>Aruba</strong> welvaart bracht,<br />

is voorbij.<br />

w Na e<strong>en</strong> stukje var<strong>en</strong> op zee br<strong>en</strong>gt<br />

de motorboot de toerist<strong>en</strong> weer tot in<br />

de overdekte hal van hun hotel.


Met aan je linkerhand de Caribische Zee rij je weer terug naar<br />

Oranje stad. Hoe dichter je de stad nadert, hoe luxueuzer het<br />

wordt. Je komt langs het parlem<strong>en</strong>tsgebouw, het Parlam<strong>en</strong>to<br />

di <strong>Aruba</strong>. Ooit was dat e<strong>en</strong> groot gebouw. Nu valt het in het<br />

niet verge lek<strong>en</strong> bij het <strong>en</strong>orme hotel dat verderop staat. Over<br />

brede boulevards lop<strong>en</strong> de toerist<strong>en</strong>. Ze sl<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> langs de<br />

etalages. Wat e<strong>en</strong> luxe aan juwel<strong>en</strong> <strong>en</strong> goud daarin ligt!<br />

En dan ope<strong>en</strong>s… Ja, je hoort het goed: e<strong>en</strong> draaiorgel! E<strong>en</strong> echt Hollands draaiorgel! Het heet ‘De Van<br />

Gogh’. Het orgel speelt onder hoge palmbom<strong>en</strong>. Deze palmbom<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> vroeger op dit eiland niet<br />

voor. Ze zijn zo’n vijfti<strong>en</strong> jaar geled<strong>en</strong> op de boulevard geplant. Voor de sfeer. E<strong>en</strong> groepje Amerikaanse<br />

toerist<strong>en</strong> bekijkt ‘De Van Gogh’ van onder tot bov<strong>en</strong>. Ze wet<strong>en</strong> dat <strong>Aruba</strong> ook Europees is, ook e<strong>en</strong> beetje<br />

Nederlands. Het draaiorgel is het bewijs.<br />

<strong>Aruba</strong> heeft natuurlijk ook platte land, met kleine dorp<strong>en</strong>, zoals Noord <strong>en</strong> Westpunt. Daar heb je kleine<br />

winkeltjes <strong>en</strong> eet huisjes, <strong>en</strong> soms grote kerk<strong>en</strong>. Het is het <strong>Aruba</strong> waar de <strong>Aruba</strong>n<strong>en</strong> won<strong>en</strong> <strong>en</strong> waar weinig<br />

toerist<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. Hier zie je<br />

dat niet iedere<strong>en</strong> rijk is.<br />

Je koopt brood <strong>en</strong> beleg in<br />

zo’n klein winkeltje. De<br />

winkelier vindt het leuk dat<br />

hij e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> toerist in zijn<br />

zaak heeft. Hij heeft zin in<br />

e<strong>en</strong> kletspraatje. Hij vertelt<br />

dat hij het moeilijk heeft om<br />

z’n hoofd bov<strong>en</strong> water te<br />

houd<strong>en</strong>: de supermark t<strong>en</strong> in<br />

de stad kunn<strong>en</strong> veel lagere<br />

prijz<strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

e In het c<strong>en</strong>trum van<br />

Oranjestad: deze gebouw<strong>en</strong><br />

lijk<strong>en</strong> misschi<strong>en</strong> oud, maar ze<br />

zijn nieuw.<br />

r E<strong>en</strong> van de weinige oude, gerestaureerde<br />

pand<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> gebouw met deze kleur kom je<br />

in Nederland niet gauw teg<strong>en</strong>.<br />

In Oranjestad is bijna alles nieuw ge -<br />

bouwd. Er staan nog maar <strong>en</strong>kele<br />

oude gebouw<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> prachtige villa<br />

bijvoorbeeld uit de 19de eeuw, met<br />

e<strong>en</strong> felgro<strong>en</strong>e gevel. Zo’n kleur kom je<br />

in Nederland niet gauw teg<strong>en</strong>. In de<br />

buurt staat nog e<strong>en</strong> oud gebouw met<br />

e<strong>en</strong> tor<strong>en</strong>. Het is Fort Zoutman, <strong>en</strong> de<br />

tor<strong>en</strong> is de Willem III-tor<strong>en</strong>. Fort<br />

Zoutman is teg<strong>en</strong>woordig het<br />

Historisch Museum van <strong>Aruba</strong>.<br />

<strong>Aruba</strong> | 12


De m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

<strong>Aruba</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong> veel ander<strong>en</strong><br />

Op het eiland lop<strong>en</strong> heel veel toerist<strong>en</strong> rond. Ook veel<br />

be woners zijn ge<strong>en</strong> <strong>Aruba</strong>an, ze zijn afkomstig uit<br />

andere land<strong>en</strong>. Ze kwam<strong>en</strong> om op het eiland te werk<strong>en</strong>.<br />

In <strong>Aruba</strong> lev<strong>en</strong> meer dan veertig verschil l<strong>en</strong>de nationa -<br />

liteit<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>! Ze hebb<strong>en</strong> één ding geme<strong>en</strong>, ze zijn<br />

bijna allemaal katholiek. En b<strong>en</strong> je katholiek, dan vier<br />

je carnaval. Het <strong>Aruba</strong>anse carnaval is beroemd! Met<br />

carnaval swingt, schudt het hele eiland van noord tot<br />

zuid, van west tot oost. <strong>Aruba</strong>n<strong>en</strong> in Nederland krijg<strong>en</strong><br />

in die tijd ook de kriebels. Veel van h<strong>en</strong> stapp<strong>en</strong> op het<br />

vliegtuig, richting <strong>Aruba</strong>. Het is ook e<strong>en</strong> mooie gele -<br />

g<strong>en</strong> heid om weer e<strong>en</strong>s gezellig thuis te zijn!<br />

E<strong>en</strong> <strong>Aruba</strong>anse wintertrui – De heer Matthew is<br />

tek<strong>en</strong>leraar op e<strong>en</strong> havo/ath<strong>en</strong>eum, <strong>en</strong> hij is decaan.<br />

“Ik krijg vaak ouders met e<strong>en</strong> kind dat naar Neder land<br />

gaat om verder te ler<strong>en</strong>”, vertelt hij. “Die ouders mak<strong>en</strong><br />

zich grote zorg<strong>en</strong> over de afgrijselijke kou in Nederland.<br />

Hoe moet hun kind die overlev<strong>en</strong>! Om hem teg<strong>en</strong> de<br />

kou nog e<strong>en</strong> beetje te bescherm<strong>en</strong>, kop<strong>en</strong> ze hier alvast<br />

e<strong>en</strong> dikke trui. Trui<strong>en</strong>, vaak. Maar die zijn hier raz<strong>en</strong>d<br />

duur. Ik zeg dan, laat uw kind toch e<strong>en</strong> trui in<br />

Nederland kop<strong>en</strong>. Dat is veel goedkoper! Maar mijn<br />

advies helpt niet. Hun kind stapt toch het vliegtuig in,<br />

met in z’n koffer e<strong>en</strong> peperdure, <strong>Aruba</strong>anse wintertrui…<br />

Voor alle zekerheid.”<br />

Het onderwijs<br />

Nederlands is e<strong>en</strong> schooltaal<br />

Papiam<strong>en</strong>to is de taal die e<strong>en</strong> <strong>Aruba</strong>an, normaal gesprok<strong>en</strong>,<br />

spreekt. Nederlands is de officiële taal, de taal van ambte -<br />

nar<strong>en</strong> <strong>en</strong> de overheid. Schoolboek<strong>en</strong> zijn in het Nederlands.<br />

Nederlands is ge<strong>en</strong> spreektaal, maar e<strong>en</strong> schooltaal in<br />

<strong>Aruba</strong>. Voor het basis- <strong>en</strong> het voortgezet onderwijs kun je<br />

heel goed in <strong>Aruba</strong> terecht. Schol<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oeg. Maar wil je<br />

verder ler<strong>en</strong>, dan wordt het moeilijker. <strong>Aruba</strong> heeft wel e<strong>en</strong><br />

universiteit, maar die heeft maar drie studierichting<strong>en</strong>:<br />

recht<strong>en</strong>, econo mie <strong>en</strong> toerisme. Studer<strong>en</strong> in Brazilië of in de<br />

e <strong>Aruba</strong>anse volleybal-ster op e<strong>en</strong> <strong>Aruba</strong>anse telefoonkaart.<br />

13 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

q E<strong>en</strong> grafste<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> begraafplaats.<br />

Ver<strong>en</strong>igde Stat<strong>en</strong> is heel goed moge lijk,<br />

ook omdat <strong>Aruba</strong> n<strong>en</strong> vaak meerdere tal<strong>en</strong><br />

beheers<strong>en</strong>. Toch wordt meestal gekoz<strong>en</strong><br />

voor Neder land, omdat het <strong>Aruba</strong>anse<br />

onder wijs systeem beter aansluit bij het<br />

Neder landse onder wijs. En wat heel<br />

belangrijk is: verder ler<strong>en</strong> in Nederland is<br />

goed koper. <strong>Aruba</strong>n<strong>en</strong> zijn ook Neder -<br />

lander, <strong>en</strong> zij hebb<strong>en</strong> in Nederland recht<br />

op studiefinanciering.


Plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> dier<strong>en</strong><br />

Ge<strong>en</strong> meeuw<strong>en</strong> maar pelikan<strong>en</strong><br />

De economie<br />

Economie = toerisme<br />

Je zou kunn<strong>en</strong> zegg<strong>en</strong>: is er ge<strong>en</strong> toerisme<br />

op <strong>Aruba</strong>, dan is er ge<strong>en</strong> economie. <strong>Aruba</strong><br />

is economisch bijna helemaal afhankelijk<br />

van het toerisme. Wat er voor de toerist<strong>en</strong><br />

op het eiland wordt gedaan, is indruk -<br />

wekk<strong>en</strong>d. Niets is te gek in de og<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> <strong>Aruba</strong>an. E<strong>en</strong> voorbeeld: de meeste Amerikaanse toerist<strong>en</strong><br />

houd<strong>en</strong> niet zo van lop<strong>en</strong>. Dat hoev<strong>en</strong> ze op <strong>Aruba</strong> dan ook niet.<br />

Buss<strong>en</strong>, karretjes, roltrapp<strong>en</strong>, lift<strong>en</strong>, bootjes: van alles <strong>en</strong> nog wat<br />

br<strong>en</strong>gt h<strong>en</strong> naar de plaats waar ze will<strong>en</strong> zijn!<br />

E<strong>en</strong> ander voorbeeld: op <strong>Aruba</strong> is het warm, soms zeer warm. Maar<br />

niet overal. In de winkelprom<strong>en</strong>ades van Oranjestad is het overal<br />

airco geblaz<strong>en</strong>.<br />

r E<strong>en</strong> strand waar weinig toerist<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>. In<br />

de verte de olieraffinaderij bij San Nicolas: de<br />

tweede economische pijler van <strong>Aruba</strong>.<br />

Je zit op e<strong>en</strong> muurtje aan het strand. Ge<strong>en</strong> strand met toerist<strong>en</strong>, maar met <strong>Aruba</strong>n<strong>en</strong>. Hier zie je ge<strong>en</strong><br />

meeuw<strong>en</strong> bov<strong>en</strong> zee, zoals in Schev<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>, maar pelikan<strong>en</strong>! Je bestudeert ze al e<strong>en</strong> tijdje. Ze do<strong>en</strong> steeds<br />

hetzelfde. Eerst dobbert e<strong>en</strong> pelikaan wat rond. Dan vliegt-ie op. Klapwiekt e<strong>en</strong> stukje bov<strong>en</strong> zee. En dan,<br />

ope<strong>en</strong>s, als e<strong>en</strong> pijl uit e<strong>en</strong> boog, schiet hij het water in. Kop naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>, vleugels iets uit, tot in het<br />

water. Na e<strong>en</strong> paar second<strong>en</strong> is hij weer bov<strong>en</strong>. Met e<strong>en</strong> bek vol vis.<br />

Het is al laat in de middag. Het wordt steeds stiller. De m<strong>en</strong> s<strong>en</strong> gaan naar huis. Het ziet er naar uit dat het<br />

e<strong>en</strong> mooie zonsondergang gaat word<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> man met e<strong>en</strong> net <strong>en</strong> e<strong>en</strong> emmer loopt langs de vloedlijn. Ook<br />

hij gaat steeds het water in. Hij gooit het net als e<strong>en</strong> tafellak<strong>en</strong> over het water. Op het strand schudt hij de<br />

vis uit zijn net in de emmer.<br />

De visser is vlakbij gekom<strong>en</strong>. Je<br />

loopt naar hem toe.<br />

“Goed<strong>en</strong>avond m<strong>en</strong>eer”, zeg je.<br />

“Mag ik u iets vrag<strong>en</strong>?... Hoe<br />

weet u waar u uw net moet lat<strong>en</strong><br />

neerkom<strong>en</strong>? Ik bedoel, hoe weet<br />

u waar de vis zit?” Zonder e<strong>en</strong><br />

woord te zegg<strong>en</strong>, wijst hij naar<br />

e<strong>en</strong> pelikaan die langs vliegt.<br />

“Natuurlijk. Wat stom van me!”<br />

roep je. “Waar e<strong>en</strong> pelikaan in<br />

zee duikt..!”<br />

e Al op het strand verkoopt de visser<br />

z’n vis aan twee restauranthouders.<br />

Hoewel hij niet meer zo<br />

belang rijk is als vroeger, zorgt<br />

de raffinaderij ook voor<br />

inkomst<strong>en</strong>. Iedere<strong>en</strong> zal<br />

begrijp<strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> maatschappij<br />

erg kwetsbaar is, met twee<br />

pijlers om van te lev<strong>en</strong>.<br />

<strong>Aruba</strong> | 14


e Deze medewerkster van e<strong>en</strong> bank is gekleed in de<br />

kleur<strong>en</strong> van de <strong>Aruba</strong>anse vlag. Het is 18 maart, de dag<br />

van het Volkslied <strong>en</strong> de Vlag.<br />

Specifieke k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong><br />

De Status Aparte<br />

Als je op weg b<strong>en</strong>t naar e<strong>en</strong> bank om e<strong>en</strong> reis -<br />

cheque in te wissel<strong>en</strong>, zie je dat er iets bijzonders<br />

aan de hand is: op bijna iedere auto wappert de<br />

<strong>Aruba</strong>anse vlag. Nadat je cheque is ingewisseld<br />

voor <strong>Aruba</strong>anse guld<strong>en</strong>s, krijg je e<strong>en</strong> kom feest -<br />

soep aangebod<strong>en</strong>. Je hoort dat het vandaag de Dag<br />

van de Vlag <strong>en</strong> het Volkslied is. Het is 18 maart. Van -<br />

daag wordt ook aandacht aan de Status Aparte<br />

besteed.<br />

Deze aparte status kreeg het eiland in 1986.<br />

<strong>Aruba</strong> kreeg hierdoor meer zelfstandigheid.<br />

Makkelijk is dat niet gegaan. Voor het zover was,<br />

kreeg het eiland te mak<strong>en</strong> met ernstige onge -<br />

regeld hed<strong>en</strong>, staking<strong>en</strong> <strong>en</strong> rell<strong>en</strong>; er war<strong>en</strong> voor<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong>standers van zelfstandigheid. Om de<br />

Status Aparte te verwerv<strong>en</strong> heeft <strong>Aruba</strong> vijfti<strong>en</strong><br />

jaar lang met Nederland moet<strong>en</strong> onderhandel<strong>en</strong>.<br />

De <strong>Aruba</strong>an Betico Croes is de grote man achter<br />

de Status Aparte geweest. Sinds de Status Aparte<br />

is <strong>Aruba</strong> e<strong>en</strong> land. Daarom kun je sindsdi<strong>en</strong><br />

zegg<strong>en</strong>: ik was in <strong>Aruba</strong>. Net zoals<br />

je zegt: ik was in Oost<strong>en</strong>rijk<br />

of in Vietnam.<br />

e <strong>Aruba</strong>anse postzegels word<strong>en</strong> door<br />

<strong>Aruba</strong>n<strong>en</strong> ontworp<strong>en</strong>, <strong>en</strong> in Nederland<br />

gedrukt.<br />

15 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

Nederland is nog wel de baas<br />

in <strong>Aruba</strong> als het gaat om<br />

recht spraak, def<strong>en</strong>sie <strong>en</strong><br />

buit<strong>en</strong>landse zak<strong>en</strong>. Om het land <strong>Aruba</strong> verder<br />

te ontwikkel<strong>en</strong> heeft de <strong>Aruba</strong>anse regering<br />

sam<strong>en</strong> met Nederland e<strong>en</strong> fonds opgericht. Dit<br />

fonds wordt aangevuld met geld vanuit <strong>Aruba</strong><br />

<strong>en</strong> Nederland. Het is de bedoeling dat de<br />

Nederlandse bijdrage na ti<strong>en</strong> jaar afloopt, <strong>en</strong> dat<br />

de <strong>Aruba</strong>anse regering dan zelf het fonds voor<br />

haar rek<strong>en</strong>ing neemt.<br />

r Zou zo’n supersnelle auto zich wel gelukkig voel<strong>en</strong> op e<strong>en</strong><br />

eiland van 30 km lang <strong>en</strong> gemiddeld 6 km breed?


<strong>Bonaire</strong><br />

<strong>Bonaire</strong> is iets groter dan <strong>Aruba</strong><br />

<strong>en</strong> wat kleiner dan Curaçao. Vanaf<br />

de top van de Brandaris, e<strong>en</strong> heuvel<br />

van 241 meter, kun je Curaçao zi<strong>en</strong><br />

ligg<strong>en</strong>. <strong>Bonaire</strong> heeft veel natuur <strong>en</strong><br />

er won<strong>en</strong> weinig m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. De hoofd -<br />

stad is Kral<strong>en</strong>dijk. Nou ja, stad, stad…<br />

Kral<strong>en</strong>dijk is meer e<strong>en</strong> dorp. Het grootste<br />

natuurpark van de zes eiland<strong>en</strong> ligt op <strong>Bonaire</strong>:<br />

het Nationaal Park Washington-Slagbaai. Aan<br />

de rand ervan ligt het Gotomeer, waar je<br />

flamingo’s in het water kunt zi<strong>en</strong> staan! Het<br />

eiland heeft ook mangrove boss<strong>en</strong>, waar je<br />

onder leiding van e<strong>en</strong> gids per kano doorhe<strong>en</strong><br />

peddelt. Maar misschi<strong>en</strong> wel de allermooiste<br />

natuur zit onder water. Vandaar dat <strong>Bonaire</strong><br />

soms wordt overspoeld door duiktoerist<strong>en</strong>.<br />

w Zijn die typisch Caribische kleur<strong>en</strong> misschi<strong>en</strong> geïnspireerd door<br />

de natuur onder water?<br />

q Zoutheuvels die op transport wacht<strong>en</strong>.<br />

Geschied<strong>en</strong>is<br />

Zout<br />

Totdat in de 17de eeuw de European<strong>en</strong> op <strong>Bonaire</strong> kwa -<br />

m<strong>en</strong>, war<strong>en</strong> Indian<strong>en</strong> de <strong>en</strong>ige bewoners. Net als overal<br />

in dit deel van de wereld. To<strong>en</strong> de Hollan ders <strong>Bonaire</strong>,<br />

maar ook Curaçao <strong>en</strong> <strong>Aruba</strong> hadd<strong>en</strong> bezet, ontving<strong>en</strong><br />

zij op 22 februari 1635 uit Holland het volg<strong>en</strong>de<br />

bericht: ‘De West- Indische Compag nie heeft beslot<strong>en</strong><br />

op <strong>Bonaire</strong> te blijv<strong>en</strong>.’ Waarom dat was? Om het zout.<br />

Op het eiland kon zout uit zeewater gewonn<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

In die tijd werd met de handel in zout veel geld ver -<br />

di<strong>en</strong>d. Om zout werd zelfs gevocht<strong>en</strong>! Zout was to<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> van de weinige conserveringsmiddel<strong>en</strong>: vlees, vis <strong>en</strong><br />

gro<strong>en</strong>t<strong>en</strong> blev<strong>en</strong> houdbaar door ze in te zout<strong>en</strong>. Ja, wij<br />

kunn<strong>en</strong> makkelijk prat<strong>en</strong>, wij hebb<strong>en</strong> koelkast<strong>en</strong>!<br />

De West-Indische Compagnie zorgde er voor<br />

dat op <strong>Bonaire</strong> het zout werd gewon n<strong>en</strong>. Die<br />

zoutwinning gebeurde aan de zuidkant van<br />

het eiland. In het noord oost<strong>en</strong> graasd<strong>en</strong> to<strong>en</strong><br />

zo’n 8500 geit<strong>en</strong> <strong>en</strong> schap<strong>en</strong>, die wer d<strong>en</strong><br />

gehoud<strong>en</strong> voor het vlees. De zout winning <strong>en</strong><br />

het vee vormd<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> heel project. Elke<br />

twee wek<strong>en</strong> ver trok e<strong>en</strong> schip met gedroogd<br />

<strong>en</strong> inge zout<strong>en</strong> geit<strong>en</strong>- <strong>en</strong> scha p<strong>en</strong>vlees naar<br />

Curaçao. Bij Slachtbaai werd het vlees ver -<br />

scheept (deze baai heet nu Slagbaai). Het<br />

ingezout<strong>en</strong> vlees was alle<strong>en</strong> voor de blan k<strong>en</strong><br />

bestemd. Jorki heette het. Dit woord komt af<br />

van e<strong>en</strong> Indiaans woord. Het betek<strong>en</strong>t: in de<br />

zon gedroogd vlees.<br />

<strong>Bonaire</strong> | 16


q In deze ‘hond<strong>en</strong>hokk<strong>en</strong>’ sliep<strong>en</strong> de slav<strong>en</strong>, die in de<br />

zoutpann<strong>en</strong> werkt<strong>en</strong>. De piepkleine huisjes ligg<strong>en</strong> vlakbij<br />

het zoutmeer, waar nog altijd zout wordt gewonn<strong>en</strong>.<br />

Tuss<strong>en</strong> 1795 <strong>en</strong> 1816 heeft<br />

<strong>Bonaire</strong> het zwaar te verdur<strong>en</strong><br />

gehad. Het eiland werd vele<br />

mal<strong>en</strong> door de Engels<strong>en</strong><br />

veroverd. Door de slechte<br />

economische omstandighed<strong>en</strong><br />

ging<strong>en</strong> veel Bonairian<strong>en</strong> in die<br />

tijd naar V<strong>en</strong>ezuela om in de<br />

kopermijn<strong>en</strong> te werk<strong>en</strong>. Na de<br />

Confer<strong>en</strong>tie van Lond<strong>en</strong> in<br />

1816, kwam <strong>Bonaire</strong> definitief<br />

in hand<strong>en</strong> van Nederland.<br />

In de Tweede Wereldoorlog heeft <strong>Bonaire</strong> ook e<strong>en</strong> rol gespeeld. To<strong>en</strong><br />

op 10 mei 1940 Nederland in oorlog kwam met Duitsland, nam de<br />

Antilliaanse overheid direct maatregel<strong>en</strong>. Onmiddellijk werd<strong>en</strong> zev<strong>en</strong><br />

Duitse schep<strong>en</strong> in beslag g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. En diezelfde avond nog werd<strong>en</strong><br />

de 220 Duitse bemanningsled<strong>en</strong>, 200 andere Duitsers <strong>en</strong> 41 Neder -<br />

landse NSB’ers aangehoud<strong>en</strong>. (NSB’ers, aanhangers van de Natio -<br />

naal-Socialistische Beweging, werkt<strong>en</strong> met de vijand sam<strong>en</strong> <strong>en</strong> wer -<br />

d<strong>en</strong> als landverraders beschouwd.) In snel tempo werd op <strong>Bonaire</strong><br />

e<strong>en</strong> kamp inge richt, waarin deze m<strong>en</strong> s<strong>en</strong> ge vang<strong>en</strong> gehoud<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> eiland zonder drinkwater – In het jaar<br />

1500 ontdekte de Italiaan Amerigo Vespucci<br />

het eiland <strong>Bonaire</strong>. In e<strong>en</strong> brief schreef hij:<br />

‘Wij kreg<strong>en</strong> e<strong>en</strong> eiland in zicht <strong>en</strong> beslot<strong>en</strong> te<br />

onderzoek<strong>en</strong> of het bewoond was. Wij<br />

naderd<strong>en</strong> het snel <strong>en</strong> vond<strong>en</strong> er e<strong>en</strong> soort<br />

dierlijke <strong>en</strong> domme m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Zodra die lied<strong>en</strong><br />

ons zag<strong>en</strong>, kwam<strong>en</strong> zij zo vertrouwelijk op ons<br />

af, alsof wij hun vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> war<strong>en</strong>. Wij ging<strong>en</strong><br />

langs het strand <strong>en</strong> vroeg<strong>en</strong> h<strong>en</strong> om vers<br />

water. Hierop gav<strong>en</strong> zij ons met gebar<strong>en</strong> te<br />

verstaan, dat zij ge<strong>en</strong> drinkwater hadd<strong>en</strong>.<br />

Maar zij bod<strong>en</strong> ons welwill<strong>en</strong>d de blader<strong>en</strong><br />

aan, die zij in de mond hadd<strong>en</strong>. Wij begrep<strong>en</strong><br />

to<strong>en</strong> dat zij daarvan gebruik maakt<strong>en</strong> om hun<br />

dorst te less<strong>en</strong>, bij gebrek aan drinkwater in<br />

dat land.’<br />

17 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

Werk<strong>en</strong> in de zoutpann<strong>en</strong> was e<strong>en</strong> hond<strong>en</strong> baan.<br />

Voor hond<strong>en</strong>ban<strong>en</strong> was in die tijd de oplossing:<br />

slav<strong>en</strong>. De slav<strong>en</strong> noemd<strong>en</strong> de zoutpann<strong>en</strong> waarin ze<br />

moest<strong>en</strong> werk<strong>en</strong> ‘de witte hel’. Stel je ook maar voor,<br />

lange dag<strong>en</strong> zwoeg<strong>en</strong> in de brand<strong>en</strong>de zon, terwijl je<br />

met je blote voet<strong>en</strong> in zout water staat. Met daar bij<br />

ook nog zoutkristall<strong>en</strong> die wit in je og<strong>en</strong> blikker<strong>en</strong>.<br />

De Hollanders verdi<strong>en</strong>d<strong>en</strong> goed aan die ‘witte hel’:<br />

in 1672 lag in het compag niepakhuis in Amsterdam<br />

voor ruim 45.000 euro aan zout uit <strong>Bonaire</strong>!<br />

w Op de voorgrond e<strong>en</strong> aloë, e<strong>en</strong> plant waarvan onder<br />

andere zonnebrandcrème gemaakt wordt.


Het eiland<br />

Op de brommer<br />

De hoteleig<strong>en</strong>aar raadt je<br />

aan e<strong>en</strong> brommer te<br />

hur<strong>en</strong>. “Op de brommer<br />

zie je <strong>Bonaire</strong> het beste.”<br />

En hij voegt er fijntjes aan<br />

toe: “Hier b<strong>en</strong> je niet verplicht e<strong>en</strong> helm te drag<strong>en</strong>.”<br />

Je huurt e<strong>en</strong> brommer. Nadat je in Kral<strong>en</strong>dijk hebt getankt, rij je<br />

richting zee. Bij het strand ga je links af de Eeg. Boulevard op.<br />

Niemand te zi<strong>en</strong>. Ook ge<strong>en</strong> auto’s. De weg strekt zich kilometers,<br />

leeg, voor je uit. Na zo’n zes kilometer stap je het strand op. Er<br />

zit alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> ouder echtpaar. De man kijkt voor zich uit over de<br />

zee, de vrouw leest e<strong>en</strong> boek. Het zijn Europese Nederlanders.<br />

(De eilandbewoners hier zijn Caribische Nederlanders.) Ze won<strong>en</strong><br />

op <strong>Bonaire</strong>. De man zegt: “Ik wil hier nooit meer weg. Voor mij<br />

hoeft Nederland niet meer. Voor mijn vrouw wel. Mijn vrouw<br />

moet zo af <strong>en</strong> toe naar de kleinkinder<strong>en</strong>… hè, Annelies?” Oma<br />

Annelies kijkt op van haar boek <strong>en</strong> knikt.<br />

Na nog e<strong>en</strong>s zo’n 14 kilometer bromm<strong>en</strong> kom je op het<br />

zuidelijkste punt van het eiland. Daar is helemaal ge<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<br />

meer te bek<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. Maar ze zijn er wel geweest: van aangespoeld<br />

hout zijn merkwaardige bouwwerk<strong>en</strong> gemaakt. Het is e<strong>en</strong> soort<br />

r Washington-Slagbaai is<br />

vooral geschikt voor de échte<br />

natuurliefhebber.<br />

T<strong>en</strong> noord<strong>en</strong> van Kral<strong>en</strong> dijk kom<br />

je niemand teg<strong>en</strong>. De weg is onge -<br />

plaveid, de kleur van de grond is<br />

ste<strong>en</strong>rood. Voort dur<strong>en</strong>d moet je<br />

op je brommer diepe kuil<strong>en</strong> zi<strong>en</strong><br />

te vermijd<strong>en</strong>, of je rijdt er juist<br />

doorhe<strong>en</strong>. Heel voorzichtig, want<br />

de brommer moet straks, zonder<br />

deuk<strong>en</strong>, terug naar het verhuur -<br />

bedrijf. Heel soms staat er e<strong>en</strong><br />

huis of schuur. Maar niemand laat<br />

zich zi<strong>en</strong>. Overal is het kurkdroog<br />

<strong>en</strong> overal staan cactus s<strong>en</strong>, kleine<br />

<strong>en</strong> grote. Dat <strong>Bonaire</strong> e<strong>en</strong> savanne -<br />

klimaat heeft is wel duidelijk.<br />

graffiti, maar dan anders. w Hier moet je niet gaan zwemm<strong>en</strong>!<br />

<strong>Bonaire</strong> | 18


Je ziet nog meer van het eiland. Maar nu niet op<br />

e<strong>en</strong> brommer, maar per auto. De volg<strong>en</strong>de dag<br />

rij je met e<strong>en</strong> 4x4 door het nationale natuurpark<br />

Washington-Slagbaai. Die 4x4 is hier ge<strong>en</strong><br />

overbodige luxe! Dat merk je als je voor e<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>orme plas water staat. Hoe diep de plas is? Je<br />

weet het niet… Je d<strong>en</strong>kt: Nou, vooruit dan maar,<br />

daar gaat-ie... Het water stijgt tot vlak onder de<br />

portier<strong>en</strong>! De motor loeit! Onder water raz<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

slipp<strong>en</strong> de vier wiel<strong>en</strong> op de bodem! Met hort<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> stot<strong>en</strong> gaat het moeizaam vooruit.<br />

Maar… je komt er uit!<br />

Op de terugweg rij je langs Rincón, het<br />

oudste dorp van het eiland. In Rincón<br />

woond<strong>en</strong> vroeger de slav<strong>en</strong> die in de<br />

zoutpann<strong>en</strong> t<strong>en</strong> zuid<strong>en</strong> van Kral<strong>en</strong>dijk<br />

werkt<strong>en</strong>. Terug in Kral<strong>en</strong>dijk koop je<br />

aan de hav<strong>en</strong> nog wat bij e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>teman.<br />

Hij spreekt ge<strong>en</strong> Nederlands,<br />

maar Spaans. Logisch, want het is e<strong>en</strong><br />

V<strong>en</strong>ezolaan. Hij is met zijn bootje met<br />

gro<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> fruit uit V<strong>en</strong>ezuela<br />

gekom<strong>en</strong>; V<strong>en</strong>ezuela ligt hier maar 80<br />

kilometer vandaan.<br />

19 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

q In het kleine museum van Washington-Slagbaai zie je dat<br />

je ook op e<strong>en</strong> schelp of e<strong>en</strong> onderkaak van e<strong>en</strong> dier muziek<br />

kunt mak<strong>en</strong>.<br />

De m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

Het is niet meer te volg<strong>en</strong><br />

Ze is Bonairiaanse. Haar hele lev<strong>en</strong> woont ze al op <strong>Bonaire</strong>,<br />

in het dorp Rincón. Ze stamt af van e<strong>en</strong> slaaf die in de<br />

zoutpann<strong>en</strong> werkte. Deze slaaf kwam uit Afrika. Tot welke<br />

Afrikaanse stam hij behoorde weet de vrouw niet. De slaaf<br />

was getrouwd met e<strong>en</strong> Surinaamse, die e<strong>en</strong> Nederlandse<br />

vader <strong>en</strong> e<strong>en</strong> Surinaamse moeder had. De Nederlandse<br />

vader had Russische voorouders, de Surinaamse moeder<br />

had Creools <strong>en</strong> Indiaans<br />

bloed. Hoewel, helemaal<br />

Indiaans was haar bloed<br />

niet; het had ook Portugese,<br />

Spaanse <strong>en</strong> De<strong>en</strong>se spor<strong>en</strong>…<br />

Het is niet meer te volg<strong>en</strong><br />

welke voorouders de vrouw<br />

uit Rincón allemaal heeft.<br />

Veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit de Carib<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> zo’n soort voor -<br />

oudergeschied<strong>en</strong>is.<br />

r Natuurpark Washington-<br />

Slagbaai. In de volslag<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong>zaamheid ligt dit verlat<strong>en</strong><br />

gebouw. Links van de deur zie je<br />

e<strong>en</strong> aanbouw waarin reg<strong>en</strong>water<br />

werd opgevang<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> cisterne.


e Kral<strong>en</strong>dijk. De naam is afgeleid van<br />

de plek waar de hoofdplaats is<br />

gebouwd: op e<strong>en</strong> dijk van koraalste<strong>en</strong>.<br />

Het onderwijs<br />

De Fraters van Tilburg<br />

Naast de katholieke kerk in<br />

Kral<strong>en</strong>dijk staat e<strong>en</strong> roomskatholieke<br />

school. Op de eilan -<br />

d<strong>en</strong> is het on derwijs vaak<br />

katholiek of protestants. Dat<br />

komt omdat vroeger het onder -<br />

wijs al door de kerk werd gegev<strong>en</strong>. Bijvoorbeeld door fraters uit Tilburg. In e<strong>en</strong> plantso<strong>en</strong>tje teg<strong>en</strong>over de<br />

kerk <strong>en</strong> de school staat e<strong>en</strong> beeld van zo’n geestelijke uit Nederland. Op de sokkel van het beeld staat:<br />

Aangebod<strong>en</strong> aan de Fraters van Tilburg door de bevolking van de Nederlandse Antill<strong>en</strong>. Voor al hetge<strong>en</strong> de congregatie<br />

heeft gedaan voor het onderwijs <strong>en</strong> de opvoeding van de jeugd.<br />

E<strong>en</strong> Bonairiaan herinnert zich: “We kreg<strong>en</strong> goed les in die tijd. Dat is waar. Maar, we moest<strong>en</strong> net zo<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>, do<strong>en</strong> <strong>en</strong> lev<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> Nederlander. Dat zou voor ons het beste zijn. Daarover kan ik nog altijd<br />

boos word<strong>en</strong>!”<br />

Antilliaanse sla van awakati (avocado)<br />

Wat je nodig hebt voor één persoon:<br />

1 theelepel olie; 1 theelepel azijn; 1 /2 theelepel limo<strong>en</strong>sap;<br />

klein te<strong>en</strong>tje geraspte knoflook; 1 /4 awakati; 1 /4 theelepel zout;<br />

1 1<br />

/4 theelepel mosterd; /4 theelepel paprikapoeder; e<strong>en</strong> paar<br />

slablaadjes.<br />

Hoe je de sla maakt:<br />

1. De olie met de azijn, het limo<strong>en</strong>sap, het zout, de mos terd,<br />

de paprikapoeder <strong>en</strong> de geraspte knoflook m<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

2. De awakati schill<strong>en</strong> <strong>en</strong> in schijfjes snijd<strong>en</strong>.<br />

3. De saus over de awakati giet<strong>en</strong>.<br />

4. De sla, afgedekt, ongeveer 15 minut<strong>en</strong> op e<strong>en</strong> koele<br />

plaats zett<strong>en</strong>.<br />

5. De slablaadjes wass<strong>en</strong> <strong>en</strong> op e<strong>en</strong> schaaltje legg<strong>en</strong>.<br />

6. De awakati-sla erop legg<strong>en</strong>.<br />

7. De sla koel server<strong>en</strong>.<br />

De avocado komt oorspronkelijk uit Zuid-Amerika.<br />

Spaanse veroveraars leerd<strong>en</strong> deze vrucht k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> door de<br />

Indian<strong>en</strong>. De Indian<strong>en</strong> noemd<strong>en</strong> de avocado: abogado<br />

(= boter uit het bos).<br />

De keuk<strong>en</strong><br />

Funchi<br />

Zoals e<strong>en</strong> Nederlander aardappel <strong>en</strong><br />

eet, e<strong>en</strong> Indonesiër rijst, e<strong>en</strong> Italiaan<br />

spaghetti, zo eet e<strong>en</strong> Bonairiaan<br />

maïs. Maar niet alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

Bonairiaan. Maïs wordt in het hele<br />

Caribisch gebied vaak ge get<strong>en</strong>.<br />

Funchi is op de Antill<strong>en</strong> de naam<br />

voor e<strong>en</strong> maïsgerecht. Je kunt<br />

funchi puur et<strong>en</strong>, maar ook met<br />

van alles erbij. Bijvoorbeeld met<br />

gestoofd vlees, e<strong>en</strong> stobá: e<strong>en</strong><br />

stoofpot. Je hebt stobá’s van vis,<br />

vlees of boonchi (bon<strong>en</strong>) met<br />

gro<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> kruid<strong>en</strong>. Het vlees in<br />

e<strong>en</strong> stobá komt meestal van de geit.<br />

Want ja, geit<strong>en</strong> lop<strong>en</strong> er t<strong>en</strong> slotte<br />

g<strong>en</strong>oeg rond. Over e<strong>en</strong> stobá met<br />

geit<strong>en</strong>vlees lees je: ‘Gebruik het<br />

vlees van e<strong>en</strong> jonge vrouwtjes geit<br />

(oude geit<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong>, net als<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, behoorlijk taai zijn).’<br />

<strong>Bonaire</strong> | 20


e E<strong>en</strong> leguaan ziet er misschi<strong>en</strong> wel gevaarlijk uit,<br />

maar hij doet ge<strong>en</strong> vlieg kwaad: hij eet plant<strong>en</strong>.<br />

De economie<br />

Er moet geld bij<br />

Op <strong>Bonaire</strong> word<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> delfstoff<strong>en</strong> gevond<strong>en</strong>. De<br />

grond van het eiland is niet goed geschikt voor land -<br />

bouw of veeteelt. <strong>Bonaire</strong> heeft ge<strong>en</strong> fabriek<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

k<strong>en</strong>t ge<strong>en</strong> grootschalige toerist<strong>en</strong>industrie.<br />

Het eiland exporteert nog altijd zout, <strong>en</strong> er is e<strong>en</strong> olieoverslagplaats. Maar van deze zak<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> kan het<br />

eiland niet bestaan. De toerist<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> voor de stilte, de rust <strong>en</strong> de pure natuur. Stilte, rust <strong>en</strong> pure<br />

natuur zijn heel waardevol, maar veel geld br<strong>en</strong>gt dat niet op. Daarom moet <strong>Bonaire</strong> tot nu toe financieel<br />

ondersteund word<strong>en</strong>.<br />

21 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

Plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> dier<strong>en</strong><br />

Bom<strong>en</strong> in zee<br />

Soms schuurt het<br />

zeegras, dat op de bodem groeit, teg<strong>en</strong> de onderkant van de<br />

boot. Viss<strong>en</strong> schiet<strong>en</strong> weg tuss<strong>en</strong> de wortels van de<br />

mangrovebom<strong>en</strong>.<br />

De gids vertelt hoe belangrijk <strong>en</strong> bijzonder mangrove boss<strong>en</strong><br />

zijn. Belangrijk, omdat mangroveboss<strong>en</strong> bij storm de kust<br />

bescher m<strong>en</strong>. Belangrijk, omdat ze gevaarlijke chemische<br />

stoff<strong>en</strong> uit het water kunn<strong>en</strong> filter<strong>en</strong>. Belangrijk, omdat in<br />

mangroveboss<strong>en</strong> veel dier<strong>en</strong> lev<strong>en</strong>. En mangrov<strong>en</strong> zijn<br />

bijzonder, omdat ze zout water kunn<strong>en</strong> verdrag<strong>en</strong>.<br />

De mangrovebom<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong> met elkaar soms e<strong>en</strong> eilandje,<br />

midd<strong>en</strong> in het op<strong>en</strong> water. Het ontstaan van zo’n eilandje<br />

begint met de zwarte stokjes, die je hier <strong>en</strong> daar rechtop in<br />

het water ziet drijv<strong>en</strong>. Dat zijn de vrucht<strong>en</strong>, de zaailing<strong>en</strong><br />

van de boom. De mangrove heeft ze in het water lat<strong>en</strong> vall<strong>en</strong><br />

to<strong>en</strong> de vrucht<strong>en</strong> ongeveer 20 cm lang <strong>en</strong> dus rijp war<strong>en</strong>. Als<br />

alles meezit, zull<strong>en</strong> de zaailing<strong>en</strong> onder water tot e<strong>en</strong> nieuwe<br />

boom uitgroei<strong>en</strong>.<br />

e Wortels van mangrovebom<strong>en</strong> staan in het zoute water van Lac,<br />

e<strong>en</strong> lagune in het zuid<strong>en</strong> van <strong>Bonaire</strong>.<br />

r Sam<strong>en</strong> met Diergaarde Blijdorp in Rotterdam doet dit<br />

c<strong>en</strong>trum ook onderzoek naar alles wat met mangroveboss<strong>en</strong> te<br />

mak<strong>en</strong> heeft.<br />

Eerst reed je op e<strong>en</strong> brommer, daarna in e<strong>en</strong> auto, <strong>en</strong> nu<br />

zit je weer in e<strong>en</strong> kano. E<strong>en</strong> kajak. Je peddelt door de<br />

mangroveboss<strong>en</strong> van <strong>Bonaire</strong>! Met e<strong>en</strong> gids. Hier zijn<br />

ge<strong>en</strong> golv<strong>en</strong> die spectaculair op rots<strong>en</strong> uite<strong>en</strong>spatt<strong>en</strong>,<br />

maar kabbel<strong>en</strong>de golfjes die glinster<strong>en</strong> in het zonlicht.<br />

Het water is niet diep. Overal kun je de bodem zi<strong>en</strong>.


e Cactuss<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> soms dezelfde functie als<br />

e<strong>en</strong> hek van prikkeldraad.<br />

<strong>Bonaire</strong> is het eiland van de flamingo. Het vliegveld is<br />

zelfs naar deze vogel g<strong>en</strong>oemd: Flamingo Airport. De<br />

vogel is erg schuw. Als stipjes heb je ze, ver weg, in de<br />

buurt van de zoutpann<strong>en</strong> gezi<strong>en</strong>. En je hebt ze, van<br />

dichter bij, in het Gotomeer zi<strong>en</strong> staan. Flamingo’s<br />

mak<strong>en</strong> e<strong>en</strong> zacht, gakk<strong>en</strong>d geluid. Ze trappel<strong>en</strong> met<br />

twee pot<strong>en</strong> alsmaar in het water, om voedsel van de<br />

bodem los te krijg<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> jonge flamingo is wit, maar<br />

na vier jaar krijgt hij die roze kleur. De vogel wordt<br />

roze door het voedsel dat hij eet. De flamingo is e<strong>en</strong> prachtige vogel, met e<strong>en</strong><br />

korte kromme snavel. In e<strong>en</strong> sprookje zou hij het goed do<strong>en</strong>. <strong>Bonaire</strong> heeft e<strong>en</strong><br />

in druk wek k<strong>en</strong>de<br />

onder waterwereld.<br />

Wat e<strong>en</strong> schitter<strong>en</strong>d<br />

landschap van koraal -<br />

rots<strong>en</strong>, plant<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

viss<strong>en</strong>! Wat e<strong>en</strong><br />

kleur<strong>en</strong>! Daar kan<br />

het landschap bov<strong>en</strong><br />

water niet teg<strong>en</strong> op.<br />

Heel veel soort<strong>en</strong><br />

viss<strong>en</strong> kom je teg<strong>en</strong>.<br />

Voor je uit zwemt e<strong>en</strong><br />

rode vis met blauwe<br />

stip peltjes. Hoe heet<br />

die vis? Gauw op -<br />

zoek <strong>en</strong> op je plastic<br />

onder waterkaart.<br />

Daarop staat dat het<br />

e<strong>en</strong> blauwgevlekte<br />

tandbaars is. Als je<br />

weer bov<strong>en</strong> water<br />

b<strong>en</strong>t, beweert e<strong>en</strong><br />

duiker dat hij zuur -<br />

kijk<strong>en</strong>de <strong>en</strong> lach<strong>en</strong>de<br />

viss<strong>en</strong> heeft gezi<strong>en</strong>...<br />

r Deze kinder<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> nu<br />

nog op <strong>Bonaire</strong>. Als ze<br />

straks verder will<strong>en</strong> ler<strong>en</strong>,<br />

moet<strong>en</strong> ze hun eiland vrijwel<br />

zeker verlat<strong>en</strong>.<br />

<strong>Bonaire</strong> | 22


Curaçao<br />

Curaçao is het grootste eiland van het<br />

Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong>: 61 km<br />

lang <strong>en</strong> gemiddeld 9 km breed. De<br />

hoofdstad is Willemstad. De stad<br />

wordt in tweeën gedeeld door e<strong>en</strong><br />

breed water, de <strong>Sint</strong> Annabaai. Aan de<br />

<strong>en</strong>e kant ligt het stads deel Otrobanda, aan de<br />

andere het stadsdeel Punda. Wil je van het <strong>en</strong>e naar<br />

het ande re stads deel, dan kun je gebruik mak<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> voetgangersbrug, e<strong>en</strong> brug voor auto’s of<br />

van e<strong>en</strong> veerpontje. Door de <strong>Sint</strong> Anna baai var<strong>en</strong><br />

zeeschep<strong>en</strong>. Ze zijn op weg naar de hav<strong>en</strong> of gaan<br />

weer terug naar zee.<br />

Curaçao heeft e<strong>en</strong> olieraffi na derij, net als het<br />

dichtbij geleg<strong>en</strong> <strong>Aruba</strong>. En Curaçao heeft e<strong>en</strong> groot<br />

natuurpark, het Christoffelpark, met het hoogste<br />

punt van het eiland: 372 meter.<br />

w Gezicht op Punda vanaf Otrobanda. Punda <strong>en</strong><br />

Otrobanda zijn stadsdel<strong>en</strong> van Willemstad.<br />

23 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

Het slavernijverled<strong>en</strong> – Het eerste schip met<br />

slav<strong>en</strong> vertrok op 8 augustus van het jaar 1444<br />

uit Afrika. Het was e<strong>en</strong> Portugees schip met aan<br />

boord 235 Afrikaanse m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Dit was het be gin<br />

van de grootste gedwong<strong>en</strong> volksverhui zing aller<br />

tijd<strong>en</strong>. Veel meer Afrikan<strong>en</strong> dan European<strong>en</strong><br />

kwam<strong>en</strong> to<strong>en</strong> naar Amerika: tuss<strong>en</strong> 1492 <strong>en</strong> 1820<br />

vijf tot zes keer meer zwarte Afrikan<strong>en</strong> dan witte<br />

European<strong>en</strong>. De European<strong>en</strong> kwam<strong>en</strong> vrijwillig,<br />

de Afrikan<strong>en</strong> niet: zij war<strong>en</strong> handelswaar. Het<br />

eerste land dat de slav<strong>en</strong>handel afschafte, in<br />

1792, was D<strong>en</strong>emar k<strong>en</strong>. Nederland schafte de<br />

slavernij als laatste af, in 1863. De verschrik -<br />

king<strong>en</strong> van de slavernij werd<strong>en</strong> vroe ger in het<br />

Nederlandse onderwijs verzweg<strong>en</strong> of ver doezeld.<br />

Nu niet meer.<br />

Geschied<strong>en</strong>is<br />

30 mei 1969:<br />

“Het was oorlog to<strong>en</strong>! Écht waar!”<br />

In 1634 werd Curaçao door de Hollanders op de<br />

Spanjaar d<strong>en</strong> veroverd. De Hollanders deporteerd<strong>en</strong><br />

de overgeblev<strong>en</strong> Indian<strong>en</strong> naar V<strong>en</strong>ezuela <strong>en</strong> maak -<br />

t<strong>en</strong> van het eiland e<strong>en</strong> landbouw kolonie <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

handels c<strong>en</strong>trum. De Hollanders op Curaçao<br />

verdi<strong>en</strong>d<strong>en</strong> to<strong>en</strong> het<br />

meeste geld met de<br />

handel in slav<strong>en</strong> uit<br />

Afrika.<br />

Met m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>handel.<br />

e Herd<strong>en</strong>kings postzegel<br />

van 125 jaar bevrijding<br />

uit de slavernij. Ontwerp van de<br />

Antilliaans/Curaçaos beeld<strong>en</strong>d kunst<strong>en</strong>aar José Capricorne.


e Vanaf de kade van Punda kijk je op de <strong>Sint</strong><br />

Annabaai. E<strong>en</strong> olietanker wordt door twee<br />

sleepbot<strong>en</strong> naar de raffinaderij getrokk<strong>en</strong>.<br />

Curaçao ligt dichtbij het grote V<strong>en</strong>ezuela;<br />

wat in V<strong>en</strong>ezuela gebeurt, is dan ook vaak<br />

voelbaar op Curaçao. In 1850 nam<br />

V<strong>en</strong>ezuela e<strong>en</strong> wet aan, die inhield dat op<br />

alle product<strong>en</strong> uit de Nederlandse<br />

Antill<strong>en</strong> invoerrecht<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> gehev<strong>en</strong>. Daar door ging het economisch snel slechter met het eiland. De<br />

situatie bleef slecht, totdat Shell in 1918 op Curaçao begon met de raffinage van ruwe olie uit V<strong>en</strong>ezuela.<br />

Tijd<strong>en</strong>s de Tweede Wereldoorlog is op de<br />

Antilliaanse eiland<strong>en</strong> gelukkig weinig ver -<br />

nield. Maar dat neemt niet weg dat de situ -<br />

atie toch erg angstaanjag<strong>en</strong>d was.<br />

Voortdur<strong>en</strong>d was er op de B<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>windse<br />

eiland<strong>en</strong> de dreiging van e<strong>en</strong> Duitse aanval.<br />

Tankschep<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> door Duitse duikbot<strong>en</strong><br />

aangevall<strong>en</strong> <strong>en</strong> tot zink<strong>en</strong> gebracht. Het hele<br />

jaar 1942 war<strong>en</strong> de Duitsers heer <strong>en</strong> meester<br />

in de Caribische Zee <strong>en</strong> de Golf van Mexico.<br />

To<strong>en</strong> de Duitsers in 1940 Nederland war<strong>en</strong><br />

binn<strong>en</strong> gevall<strong>en</strong> schreef op Curaçao de<br />

Nederlandse frater Martinus: ‘Er werd al<br />

gauw e<strong>en</strong> comité sam<strong>en</strong>gesteld om geld<strong>en</strong> in<br />

te zamel<strong>en</strong> voor steun aan het Moederland.<br />

De schoolkin der<strong>en</strong> hield<strong>en</strong> e<strong>en</strong> propaganda -<br />

tocht door de strat<strong>en</strong>. Om half neg<strong>en</strong><br />

stond<strong>en</strong> ze opgesteld voor ’t paleis van de<br />

Gouverneur, waar m<strong>en</strong> het Wilhelmus zong<br />

<strong>en</strong> daarna maakte elke school e<strong>en</strong> wandel -<br />

tocht door de strat<strong>en</strong> van Willemstad.<br />

Toepasselijke opschrift<strong>en</strong> wer d<strong>en</strong> meege -<br />

drag<strong>en</strong> om blank <strong>en</strong> bruin aan te spor<strong>en</strong> om<br />

flink te gev<strong>en</strong>. De opbr<strong>en</strong>gst was ongeveer<br />

f 200.000 (dat is nu 90.756 euro). In de<br />

schol<strong>en</strong> werd ook nog gecollecteerd <strong>en</strong> dat<br />

bracht ook heel wat op.’<br />

r Dit landschap hoort bij het droge Curaçao.<br />

Maar de laatste jar<strong>en</strong> heeft het ongebruikelijk veel<br />

gereg<strong>en</strong>d op het eiland. Is het klimaat in het<br />

Caribisch gebied ook aan het verander<strong>en</strong>?<br />

Curaçao | 24


30 mei 1969 is e<strong>en</strong> zwarte bladzijde<br />

in de geschie d<strong>en</strong>is van het<br />

Koninkrijk der Neder land<strong>en</strong>. Het<br />

begon met e<strong>en</strong> protest. Werknemers<br />

van Shell op Curaçao, die ontsla g<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong> na e<strong>en</strong> staking, protesteerd<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong> de ongelijke betaling. Met<br />

hetzelfde werk verdi<strong>en</strong>d<strong>en</strong> Antillian<strong>en</strong> minder dan Nederlan ders. Maar het protest liep verschrikkelijk uit<br />

de hand. Willemstad stond in brand, er werd geplunderd, er viel<strong>en</strong> zelfs dod<strong>en</strong>. Militair<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> uit<br />

Nederland overgevlog<strong>en</strong> om de rust te herstell<strong>en</strong>. “Het was oorlog! Écht waar!”, zegt e<strong>en</strong> Curaçaoënaar die<br />

het van dichtbij heeft meegemaakt.<br />

Je ziet e<strong>en</strong> tv-journaal uit 1969,<br />

in zwart-wit. E<strong>en</strong> Nederlandse<br />

journalist vraagt aan e<strong>en</strong> Antilli -<br />

aanse vakbondsleider: “Hoe heeft<br />

het toch zo ver kunn<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>?”<br />

De vakbondsleider: “Nou, ik ge -<br />

loof dat u dit moet zoek<strong>en</strong> in het<br />

volg<strong>en</strong>de… M<strong>en</strong> gelooft hier nog<br />

steeds dat de werknemers dom<br />

zijn. M<strong>en</strong> gaat niet mee met de<br />

moderne tijd. De og<strong>en</strong> gaan nu<br />

op<strong>en</strong>. Iedere<strong>en</strong> beseft hier dat<br />

m<strong>en</strong> meer recht<strong>en</strong> heeft. M<strong>en</strong><br />

begint wijs te word<strong>en</strong>. En de<br />

m<strong>en</strong> taliteit is nog steeds dat de<br />

Antilliaanse werknemer… hij is<br />

dom, hij is lui, hij is van alles…<br />

En m<strong>en</strong> hoort niet als hij roept.<br />

Zijn stem klinkt nog steeds als<br />

e<strong>en</strong> roep<strong>en</strong>de in de woestijn.”<br />

De oorzaak van deze ‘oorlog’ was<br />

niet alle<strong>en</strong> de ongelijke betaling<br />

van Nederlandse <strong>en</strong> Antilliaanse<br />

werknemers. De Antillian<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong> ook zo verschrikkelijk<br />

kwaad omdat ze vond<strong>en</strong> dat ze al<br />

jar<strong>en</strong>lang respectloos door de<br />

kolonisator werd<strong>en</strong> behandeld.<br />

25 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

r In het Nationaal Park Shete Boka<br />

(‘zev<strong>en</strong> inhamm<strong>en</strong>’) kun je over e<strong>en</strong><br />

wandelpad e<strong>en</strong> heel eind langs de woeste,<br />

opspatt<strong>en</strong>de golv<strong>en</strong> lop<strong>en</strong>.<br />

Het eiland<br />

“Mam… hebb<strong>en</strong> ze daar ook patat?”<br />

Vanuit het vliegtuig zie je Curaçao ligg<strong>en</strong>. Rondom het eiland is<br />

de zee oker van kleur, omdat je door het water de bodem ziet. Het<br />

is prachtig hoe de golv<strong>en</strong> naar de kust roll<strong>en</strong>.<br />

Het vliegtuig is al e<strong>en</strong> tijdje bezig met de landing. Naast je zit e<strong>en</strong><br />

Antilliaanse moeder uit Amsterdam. Ze verheugt zich <strong>en</strong>orm:<br />

eindelijk weer e<strong>en</strong>s bij haar ouders! Haar zoontje vraagt: “Mam…<br />

hebb<strong>en</strong> ze daar ook patat?”<br />

In de hoofdstad van Curaçao, Willemstad, loop je door het<br />

stadsdeel Otrobanda. Otrobanda betek<strong>en</strong>t ‘overzijde’ of ‘de andere<br />

kant’. De straatjes zijn smal <strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> vaak Nederlandse nam<strong>en</strong>.<br />

De gevels van de huiz<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> prachtige kleur<strong>en</strong>; Caribische<br />

kleur<strong>en</strong>! Op de plek waar vroeger de Hollanders m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit Afrika<br />

kocht<strong>en</strong>, staat nu het slavernijmuseum Kura Hulanda. Je ziet hier<br />

de geschied<strong>en</strong>is <strong>en</strong> de verschrikking<strong>en</strong> van de slavernij.<br />

w Versgevang<strong>en</strong> vis te koop<br />

in de overdekte markt van<br />

Willemstad. Vlakbij de<br />

overdekte markt dobbert<br />

e<strong>en</strong> drijv<strong>en</strong>de markt. Daar<br />

wordt vanuit bot<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> fruit uit V<strong>en</strong>ezuela<br />

verkocht.


e De Pontjesbrug, of Koningin Emmabrug. Deze<br />

pontonbrug is e<strong>en</strong> echt museumstuk: het is de <strong>en</strong>ige<br />

brug van dit type die in de wereld nog in gebruik is.<br />

Nog onder de indruk van wat je in het<br />

museum zag, loop je over de beroemde<br />

Koningin Emmabrug naar de overkant,<br />

naar het stadsdeel Punda (spreek uit<br />

Po<strong>en</strong>da). De brug wordt meestal de<br />

Pontjesbrug g<strong>en</strong>oemd, omdat hij drijft op<br />

vlonders, zeg maar pontjes, in het water.<br />

Hij gaat zo’n dertig keer per dag op<strong>en</strong>.<br />

Je las, dat op de brug vroeger tol werd gehe -<br />

v<strong>en</strong>. M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die ge<strong>en</strong> scho<strong>en</strong><strong>en</strong> droeg<strong>en</strong>,<br />

hoefd<strong>en</strong> niet te betal<strong>en</strong>. ‘Want die war<strong>en</strong><br />

arm’. Maar wat gebeurde er nogal e<strong>en</strong>s:<br />

arme m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> le<strong>en</strong>d<strong>en</strong> scho<strong>en</strong><strong>en</strong>, omdat ze<br />

niet arm wild<strong>en</strong> lijk<strong>en</strong>. En rijke m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

trokk<strong>en</strong> hun scho<strong>en</strong><strong>en</strong> uit, omdat ze dan<br />

niet hoefd<strong>en</strong> te betal<strong>en</strong>.<br />

In Punda bekijk je de regeringsge bouw<strong>en</strong>, die in <strong>en</strong> rond<br />

Fort Amster dam staan. Hier vind je ook e<strong>en</strong> oude kerk, de<br />

Fortkerk. Het zou ook e<strong>en</strong> kerk in Amsterdam kunn<strong>en</strong><br />

zijn. Punda is het oudste deel van Willemstad. Over oud<br />

gesprok<strong>en</strong>: de oudste synagoge van Zuid-Amerika staat in<br />

Willemstad. Jammer g<strong>en</strong>oeg zijn heel wat histo rische<br />

gebouw<strong>en</strong> in de loop van de tijd geheel of gedeeltelijk afge -<br />

brok<strong>en</strong>. En in vlamm<strong>en</strong> opgegaan, door de verwoes ting<strong>en</strong><br />

in 1969. Maar dat is verled<strong>en</strong> tijd. E<strong>en</strong> aantal gebouw<strong>en</strong> is<br />

prachtig gerestaureerd <strong>en</strong> er zijn mooie nieuwe bij geko -<br />

m<strong>en</strong>. Willemstad is weer e<strong>en</strong> gezellige <strong>en</strong> kleurrijke stad!<br />

r De Fortkerk in Willemstad, gebouwd tuss<strong>en</strong> 1767 <strong>en</strong> 1771. In<br />

de gevel van de kerk zit nog steeds e<strong>en</strong> kanonskogel. Die is afgevuurd<br />

door de Engels<strong>en</strong> in 1804. Waarom? Nederland hoorde to<strong>en</strong> bij<br />

Frankrijk, <strong>en</strong> Frankrijk was met Engeland in oorlog.<br />

Curaçao | 26


Met e<strong>en</strong> huurauto rij je door het Christoffelpark. Curaçao is<br />

hier gro<strong>en</strong>, met heuvels. De rest van het eiland is tamelijk<br />

vlak, <strong>en</strong> heeft vaak aardkleur<strong>en</strong>. Daar is de grond bezaaid met<br />

cactuss<strong>en</strong> <strong>en</strong> lage struik<strong>en</strong> <strong>en</strong> begroeiing.<br />

Je rijdt naar Fort Beek<strong>en</strong>burg. Het is het <strong>en</strong>ige oude fort dat<br />

nog bijna helemaal gaaf is. Het is e<strong>en</strong> massief bouw werk met<br />

maar twee holle ruimt<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> reg<strong>en</strong>bak <strong>en</strong> e<strong>en</strong> kamer voor munitie. Het fort gold als onverwoestbaar.<br />

Nou, dat klopt dus. Vanaf het fort kijk je uit over de zee. Je voelt ev<strong>en</strong> hoe het in de 18de eeuw voor e<strong>en</strong><br />

soldaat moet zijn geweest: steeds die angst voor vijandelijke schep<strong>en</strong>.<br />

Er is veel te zi<strong>en</strong> op Curaçao; heel veel! Gelukkig zie je nog<br />

kans om naar de Joodse begraafplaats Beth Haim te gaan.<br />

Hij ligt op e<strong>en</strong> merkwaardige plek: de begraafplaats ligt<br />

naast de olie raffinaderij. Helaas word<strong>en</strong> de prachtige<br />

grafst<strong>en</strong><strong>en</strong> door de uitstoot van de raffinaderij aangetast.<br />

Niet lang geled<strong>en</strong> is de begraafplaats schoongemaakt <strong>en</strong><br />

ver zorgd. Maar van veel grafst<strong>en</strong><strong>en</strong> is nog maar weinig over.<br />

Enige troost geeft misschi<strong>en</strong> de naam Beth Haim, die<br />

betek<strong>en</strong>t Huis van de Lev<strong>en</strong>d<strong>en</strong>.<br />

27 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

e De begraafplaats Beth Haim, het<br />

oudste joodse kerkhof van Amerika. Het<br />

joodse geloof schrijft voor dat grav<strong>en</strong> niet<br />

geruimd mog<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

w Zwarte held<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> steegje in Otrobanda (Willemstad). Op deze<br />

muur is ook de opstand van 30 mei 1969 afgebeeld.<br />

r Moderne architectuur, met in de gevel kleine ram<strong>en</strong> om de hitte<br />

zoveel mogelijk buit<strong>en</strong> de deur te houd<strong>en</strong>.<br />

De m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

‘Popi’<br />

In Otrobanda ontdek je e<strong>en</strong> galerie<br />

waar werk van Caribische kunst<strong>en</strong>aars<br />

wordt verkocht. Curaçao is e<strong>en</strong> eiland<br />

van kunste naars. De eig<strong>en</strong>aresse van<br />

de galerie k<strong>en</strong>t alle kunst<strong>en</strong>aars van<br />

het eiland persoonlijk. Ze noem<strong>en</strong><br />

haar nooit bij haar echte naam, maar<br />

zegg<strong>en</strong> ‘Popi’. De galerie verkoopt ook<br />

cd’s. Popi adviseert je e<strong>en</strong> cd van de<br />

Cura çaose folkgroep ISOCO te<br />

nem<strong>en</strong>. ISOCO speelt muziek die op<br />

Afrikaanse muziek gebaseerd is.<br />

Natuurlijk koop je die cd; veel<br />

Curaçaoënaars hebb<strong>en</strong> Afrikaanse<br />

roots, <strong>en</strong> deze muziek laat die hor<strong>en</strong>. Je<br />

verlaat de galerie tevred<strong>en</strong>, met e<strong>en</strong><br />

mooi souv<strong>en</strong>ir.


De taal – Op de B<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>wind<strong>en</strong> wordt<br />

Papiam<strong>en</strong>tu gesprok<strong>en</strong>. In <strong>Aruba</strong> heet<br />

de taal Papiam<strong>en</strong>to. Papiam<strong>en</strong>tu/o is<br />

ontstaan uit Spaans, Nederlands,<br />

Portugees, Engels, Frans <strong>en</strong> e<strong>en</strong> beetje<br />

Afrikaans.<br />

De naam Papiam<strong>en</strong>tu/o komt van het<br />

werkwoord papia, dat prat<strong>en</strong> betek<strong>en</strong>t.<br />

E<strong>en</strong> paar uitdrukking<strong>en</strong> <strong>en</strong> woord<strong>en</strong>:<br />

Bon bini = Welkom<br />

Kon ta bai? = Hoe gaat het?<br />

Mi ta bon = Met mij gaat het goed<br />

Bon dia = Goed<strong>en</strong>dag<br />

Danki = Bedankt<br />

Ayo = Tot zi<strong>en</strong>s<br />

Un, dos, tres = E<strong>en</strong>, twee, drie<br />

Dushi = Liefje, schatje; lekker<br />

De economie<br />

Op <strong>en</strong> neer, neer <strong>en</strong> op…<br />

Tot 1918 was het droevig gesteld met de economie van<br />

Curaçao. Er werd weinig handel gedrev<strong>en</strong>. De handel in<br />

fosfaat was het <strong>en</strong>ige, wat e<strong>en</strong> beetje geld opbracht. Maar in<br />

1918 bracht Shell met de vestiging van e<strong>en</strong> olieraffi naderij<br />

daar verandering in. Met de raffinaderij kwam er meer werk.<br />

Het onderwijs<br />

Nooit in e<strong>en</strong> trein of tram gezet<strong>en</strong><br />

Op de eiland<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> de eindexam<strong>en</strong>s nog altijd uit<br />

Nederland. Dat betek<strong>en</strong>t dat ze in het Neder lands zijn<br />

geschrev<strong>en</strong> voor Nederlandse leerling<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> doc<strong>en</strong>t<br />

op het MIL-college in Willemstad zegt: “Het is soms<br />

erg lastig voor onze leerling<strong>en</strong>. T<strong>en</strong> eerste door het<br />

Nederlands natuurlijk. Dat is in Curaçao toch e<strong>en</strong><br />

vreemde taal. Maar ook, omdat de onderwerp<strong>en</strong> de<br />

leerling<strong>en</strong> soms totaal niet aansprek<strong>en</strong>. Ik bedoel, de<br />

leerling<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> verhaaltje moet<strong>en</strong> lez<strong>en</strong><br />

dat zich in e<strong>en</strong> trein afspeelde. Nou, trein<strong>en</strong> k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> we<br />

hier niet hoor. En ook ge<strong>en</strong> trams. Er zijn kinder<strong>en</strong> bij<br />

die trein<strong>en</strong> <strong>en</strong> trams alle<strong>en</strong> van foto’s k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>!”<br />

w Het MIL, het Maria Immacolata<br />

Lyceum. Uit het informatieboekje van de<br />

school: ‘Het drag<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> schooluniform<br />

is verplicht. Indi<strong>en</strong> de leerling het uniform<br />

niet aan heeft of als het niet volledig in<br />

orde is, wordt hij of zij verwijderd met e<strong>en</strong><br />

brief aan de ouders.’<br />

Curaçao | 28


Maar later, door de automatisering bij de raffinaderij,<br />

sloeg de werkloosheid weer toe. In 1985 hield Shell er in<br />

Curaçao mee op. Er werd<strong>en</strong> grote verliez<strong>en</strong> geled<strong>en</strong> <strong>en</strong> de<br />

Shell-directie besloot daarom<br />

Je leest dat er op<br />

Cura çao meer soor -<br />

t<strong>en</strong> bom<strong>en</strong> groei<strong>en</strong><br />

dan in Nederland. Of<br />

dat waar is…? Je komt<br />

wel e<strong>en</strong> zeer bijzon -<br />

dere boom teg<strong>en</strong>: e<strong>en</strong><br />

kapok boom. Hij is de<br />

oudste boom van<br />

Curaçao, <strong>en</strong> hij ziet er<br />

indrukwekk<strong>en</strong>d uit.<br />

Je legt ev<strong>en</strong> je hand<br />

op zijn gigantische<br />

stam <strong>en</strong> zegt zachtjes:<br />

“Zo, jij b<strong>en</strong>t dus 800<br />

jaar oud!<br />

Ongelooflijk! Dan<br />

heb je hier heel wat<br />

meegemaakt!”<br />

e Versiering voor het carnaval in Willemstad.<br />

van Curaçao te vertrekk<strong>en</strong>.<br />

Sindsdi<strong>en</strong> wordt de ruwe olie<br />

op Curaçao door de V<strong>en</strong>ezolaanse staatsoliemaatschappij Pedevesa geraffi -<br />

neerd. De raffinaderij zelf is eig<strong>en</strong>dom geblev<strong>en</strong> van de Curaçaose overheid.<br />

Rond het midd<strong>en</strong> van de vorige eeuw kwam er nog e<strong>en</strong> andere bron van<br />

inkomst<strong>en</strong> tot ontwikkeling: het toerisme. Over het algeme<strong>en</strong> wordt het geld<br />

in Curaçao nu verdi<strong>en</strong>d met de raffinage van ruwe olie, het toerisme <strong>en</strong> de<br />

di<strong>en</strong>stverl<strong>en</strong>ing die daarbij hoort.<br />

Plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> dier<strong>en</strong><br />

Suikerdiefjes aan de ontbijttafel<br />

Je ontbijt altijd buit<strong>en</strong>, op het terras van je hotel. Als je thee insch<strong>en</strong>kt, doe je<br />

niet alle<strong>en</strong> suiker in je kopje, maar je strooit ook wat op de ontbijttafel. Voor<br />

de suikerdiefjes. Suikerdiefjes zijn kleine, vlieg<strong>en</strong>svlugge vogeltjes, die gek zijn<br />

op… suiker. Ze pikk<strong>en</strong> de suiker op: kopje scheef, snaveltje met de zijkant over<br />

de tafel. Maar Curaçao heeft niet alle<strong>en</strong> suikerdiefjes, er vlieg<strong>en</strong> nog wel<br />

veertig andere soort<strong>en</strong> vogels rond.<br />

In het Christoffelpark lev<strong>en</strong> leguan<strong>en</strong>. Die hebb<strong>en</strong> iets van oerbeest<strong>en</strong>. En dat<br />

zijn ze ook. E<strong>en</strong> leguaan is e<strong>en</strong> prachtig dier, hij lijkt op e<strong>en</strong> soort dinosaurus.<br />

Hij ziet er e<strong>en</strong> beetje griezelig uit, met zijn schubb<strong>en</strong> <strong>en</strong> die kam op zijn rug.<br />

Toch doet e<strong>en</strong> leguaan ge<strong>en</strong> vlieg kwaad.<br />

Curaçao is begroeid met cactuss<strong>en</strong>. Er zijn verschill<strong>en</strong>de soort<strong>en</strong>. De cadushi is e<strong>en</strong> cactus die wel 10 meter<br />

hoog kan word<strong>en</strong>. Hier <strong>en</strong> daar ligg<strong>en</strong> stukk<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> cadushi op de grond. Door e<strong>en</strong> windvlaag<br />

afgebrok<strong>en</strong> misschi<strong>en</strong>, of door ouderdom. Je moet er niet aan d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> dat je zo’n stuk, met al die stekels,<br />

op je hoofd zou krijg<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> totaal andere soort is de bolcactus. Die zie je niet zo vaak <strong>en</strong> hij is dan ook<br />

beschermd. Op het platteland<br />

(de kunuku) zijn de erv<strong>en</strong> van<br />

huiz<strong>en</strong> vaak omheind door<br />

hag<strong>en</strong> van cactuss<strong>en</strong>.<br />

29 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

r Deze kapokboom is de oudste<br />

boom van Curaçao. Hij bloeit alle<strong>en</strong><br />

als het heel lang droog is geweest.<br />

De boom zit dan vol met vrucht<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> witte pluizeboll<strong>en</strong>. De rijpe<br />

vrucht<strong>en</strong> spring<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> knal<br />

op<strong>en</strong>. (Op Curaçao wordt de<br />

kapokboom dan ook katunbòm<br />

g<strong>en</strong>oemd.) De zaadjes zwev<strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong> met de kapokpluiz<strong>en</strong><br />

kilometers ver weg.


<strong>Saba</strong><br />

Op <strong>Saba</strong> is bijna ge<strong>en</strong> vlak stuk grond te<br />

vind<strong>en</strong>. <strong>Saba</strong> bestaat alle<strong>en</strong> uit e<strong>en</strong> berg: de<br />

Mount Sc<strong>en</strong>ery. Voor e<strong>en</strong> deel is de Mount<br />

Sc<strong>en</strong>ery begroeid met tropisch reg<strong>en</strong>woud.<br />

Vanaf de top kun je <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong> zi<strong>en</strong><br />

ligg<strong>en</strong>, de andere Bov<strong>en</strong>windse eiland<strong>en</strong>. Aan de voet van<br />

de Mount Sc<strong>en</strong>ery won<strong>en</strong> zo’n 1100 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, onderdan<strong>en</strong><br />

van het Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong>. Maar het zijn<br />

onderdan<strong>en</strong> die Engels sprek<strong>en</strong>. De voor ouders van de<br />

<strong>Saba</strong>n<strong>en</strong> zijn Nederlanders, Schott<strong>en</strong>, Ier<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

afstammeling<strong>en</strong> van Afrikaanse slav<strong>en</strong>. <strong>Saba</strong> is het<br />

kleinste eiland van de zes Nederlandse eiland<strong>en</strong> in het<br />

Caribisch gebied. De hoofd plaats is The Bottom. Het<br />

eiland heeft één weg, die alle woonplaats<strong>en</strong>, zoals Wind -<br />

wardside <strong>en</strong> Hell’s Gate, met elkaar verbindt.<br />

w Helemaal links op de foto zie je de<br />

landingsstrook van het vliegveld van <strong>Saba</strong><br />

ligg<strong>en</strong>. In de zee rond het eiland zijn pas<br />

geled<strong>en</strong> onbek<strong>en</strong>de vissoort<strong>en</strong> ontdekt.<br />

Geschied<strong>en</strong>is<br />

E<strong>en</strong> ‘onmogelijke’ weg<br />

Vanaf de boot zie je hoe steil <strong>Saba</strong> uit<br />

zee oprijst. Bijna als e<strong>en</strong> onneembare<br />

vesting. Dit eiland heeft dan ook e<strong>en</strong><br />

rustige geschied<strong>en</strong>is gek<strong>en</strong>d. Net als op<br />

de andere Bov<strong>en</strong>windse eiland<strong>en</strong> heb -<br />

b<strong>en</strong> ook op <strong>Saba</strong> Indian<strong>en</strong> gewoond.<br />

De Spaanse ontdekkingsreiziger<br />

Columbus ontdekte <strong>Saba</strong> pas op z’n<br />

tweede reis, in 1493. Hij heeft het<br />

eiland niet gekoloniseerd. Op <strong>Saba</strong> was<br />

ge<strong>en</strong> goud te vind<strong>en</strong>, <strong>en</strong> dan had e<strong>en</strong><br />

eiland voor e<strong>en</strong> kolonisator in die tijd<br />

ge<strong>en</strong> waarde.<br />

Na Columbus hebb<strong>en</strong> Engels<strong>en</strong>,<br />

Schott<strong>en</strong>, Ier<strong>en</strong>, Frans<strong>en</strong>, Hollanders <strong>en</strong><br />

Zeeuw<strong>en</strong> op <strong>Saba</strong> gezet<strong>en</strong>. De<br />

beroemde Hollander Piet Hein was in<br />

1626 bij <strong>Saba</strong>. Maar to<strong>en</strong> zes jaar later<br />

schipbreukeling<strong>en</strong> op het eiland<br />

belandd<strong>en</strong>, kwam<strong>en</strong> ze er ge<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<br />

meer teg<strong>en</strong>. Op alle Caribische eiland<strong>en</strong><br />

zijn verdedigings fort<strong>en</strong> gebouwd. Op<br />

<strong>Saba</strong> nooit. De bewoners verdedigd<strong>en</strong><br />

zich door <strong>en</strong>orme rots blokk<strong>en</strong> van de<br />

berg naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong> te gooi<strong>en</strong>.<br />

<strong>Saba</strong> | 30


<strong>Saba</strong> in aantall<strong>en</strong><br />

Het eiland bestaat uit:<br />

1 vulkaan (870 meter)<br />

Het aantal bewoners (±):<br />

350 in The Bottom<br />

350 in Windwardside<br />

200 in Hell’s Gate<br />

100 in St. John’s<br />

100 buit<strong>en</strong> deze plaats<strong>en</strong><br />

Het eiland heeft o.a.:<br />

2 politieke partij<strong>en</strong><br />

3 bank<strong>en</strong><br />

1 autoweg (lang: 24 km)<br />

1 postkantoor<br />

1 apotheek<br />

1 bejaard<strong>en</strong>huis<br />

1 ziek<strong>en</strong>huis (10 bedd<strong>en</strong>)<br />

2 schol<strong>en</strong><br />

4 kerkgebouw<strong>en</strong><br />

1 zandstrandje<br />

9 restaurants<br />

4 clubs<br />

2 bibliothek<strong>en</strong><br />

1 museum<br />

1 t<strong>en</strong>nisbaan<br />

2 duikc<strong>en</strong>tra<br />

9 hotels/p<strong>en</strong>sions<br />

31 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

r <strong>Saba</strong>ans kantwerk is e<strong>en</strong> gewild souv<strong>en</strong>ir, maar er zijn bijna ge<strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> meer<br />

die het nog kunn<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>.<br />

Omdat <strong>Saba</strong> niet erg geschikt was voor land bouw, zijn er ook weinig<br />

slav<strong>en</strong> naartoe gebracht. Aan het einde van de 17de eeuw woond<strong>en</strong> er 322<br />

European<strong>en</strong> <strong>en</strong> 131 slav<strong>en</strong>. Dat is bijzonder, omdat er meestal veel meer<br />

slav<strong>en</strong> dan kolonist<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> land war<strong>en</strong>.<br />

De <strong>Saba</strong>anse mann<strong>en</strong> werkt<strong>en</strong> in de zeevaart <strong>en</strong> de visserij, <strong>en</strong> ze maakt<strong>en</strong><br />

scho<strong>en</strong><strong>en</strong>. Ze war<strong>en</strong> ook gespecialiseerd in sjouw<strong>en</strong>. Over dat sjouw<strong>en</strong><br />

doet het volg<strong>en</strong>de verhaal de ronde: Iemand op het eiland had e<strong>en</strong> piano<br />

besteld. De piano werd uit de boot getild, die voor de kust tuss<strong>en</strong> de<br />

koraalriff<strong>en</strong> dobberde. Door e<strong>en</strong> paar mann<strong>en</strong> werd hij door de branding<br />

gedrag<strong>en</strong>. Daarna werd de piano met de hand op e<strong>en</strong> rots gehes<strong>en</strong>. Over<br />

e<strong>en</strong> trap, van 200 tred<strong>en</strong>, werd hij t<strong>en</strong>slotte naar bov<strong>en</strong> getild!<br />

De vrouw<strong>en</strong> op <strong>Saba</strong> war<strong>en</strong> goed in kantwerk. Het mak<strong>en</strong> van kantwerk<br />

gebeurt nog steeds. <strong>Saba</strong>ans kant is nu e<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>d souv<strong>en</strong>ir van het<br />

eiland.<br />

E<strong>en</strong> historische gebeurt<strong>en</strong>is in de geschied<strong>en</strong>is van <strong>Saba</strong> is de aanleg van<br />

e<strong>en</strong> weg, The Road, vanaf 1940. Voor die tijd ging iedere<strong>en</strong> <strong>en</strong> alles over<br />

smalle bergpaadjes, soms per ezel. Natuurlijk is dan e<strong>en</strong> behoorlijke weg<br />

ge<strong>en</strong> overbodige luxe. Maar elke keer als de <strong>Saba</strong>n<strong>en</strong> Nederland om e<strong>en</strong><br />

weg vroeg<strong>en</strong>, werd er gezegd dat zo’n weg niet mogelijk was. De <strong>Saba</strong>an<br />

Joseph Hassell had er g<strong>en</strong>oeg van om alsmaar bij Nederland om die weg<br />

te moet<strong>en</strong> vrag<strong>en</strong>. Hij heeft to<strong>en</strong>, met twintig man, die zog<strong>en</strong>aamde<br />

Impossible Road (onmogelijke weg) aangelegd. In twintig jaar tijd.<br />

w Ook dit is het Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong>!


Het eiland<br />

Steil omhoog of steil omlaag<br />

Vanaf het eiland <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> ga je met e<strong>en</strong> snelle boot, e<strong>en</strong> katamaran,<br />

naar <strong>Saba</strong>, e<strong>en</strong> afstand van 50 kilometer. In de boot zitt<strong>en</strong> e<strong>en</strong> paar<br />

<strong>Saba</strong>n<strong>en</strong> die op <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> inkop<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> gedaan. De andere passa -<br />

giers zijn Amerikaanse toerist<strong>en</strong>. Toerist<strong>en</strong> gaan bijna altijd maar voor<br />

één dag naar <strong>Saba</strong>. Als je op <strong>Saba</strong> b<strong>en</strong>t aangekom<strong>en</strong>, ga je met e<strong>en</strong><br />

taxibusje direct steil<br />

om hoog. De chauffeur<br />

zet er flink de vaart in.<br />

In raz<strong>en</strong>d tempo<br />

spoedt het busje zich<br />

van de <strong>en</strong>e haarspeld bocht naar de andere. Af <strong>en</strong> toe zit je<br />

’m behoorlijk te knijp<strong>en</strong>: de weg is smal <strong>en</strong> de afgrond<strong>en</strong><br />

waar je langs rijdt zijn diep!<br />

Je appartem<strong>en</strong>t ligt op de kam van e<strong>en</strong> heuvel. Vanaf het<br />

terras bekijk je het landschap: héél veel gro<strong>en</strong>, daartuss<strong>en</strong><br />

witte huiz<strong>en</strong> met gro<strong>en</strong>e luik<strong>en</strong> <strong>en</strong> rode dak<strong>en</strong>, bloem<strong>en</strong>,<br />

vogels, vlinders <strong>en</strong> e<strong>en</strong> prach tige Caribische Zee in de<br />

Op <strong>Saba</strong> loop je niet<br />

gemakkelijk van A<br />

naar B. Je moet óf<br />

steil omhoog, óf<br />

steil omlaag. Daar -<br />

om krijg je ook al -<br />

tijd e<strong>en</strong> lift als je je<br />

duim opsteekt. En<br />

als je in e<strong>en</strong> restau -<br />

rant hebt geget<strong>en</strong>,<br />

word je meestal met<br />

de auto terug -<br />

gebracht. Gratis!<br />

verte! Het is waar wat er gezegd<br />

wordt: <strong>Saba</strong> is para dijselijk<br />

mooi.<br />

Je gaat te voet naar het dorp<br />

Windwardside. Onderweg zie<br />

je in e<strong>en</strong> tuin van e<strong>en</strong> huis graf -<br />

st<strong>en</strong><strong>en</strong> ligg<strong>en</strong>. In Nederland is<br />

het begrav<strong>en</strong> van dod<strong>en</strong> in je<br />

achtertuin niet toegestaan. Op<br />

<strong>Saba</strong> mag het wel. Om de<br />

dood e<strong>en</strong>voudige red<strong>en</strong> dat<br />

<strong>Saba</strong> te weinig plek heeft voor<br />

grote begraaf plaats<strong>en</strong>.<br />

De supermarkt in Windward -<br />

side is één <strong>en</strong> al diepvries kast. Logisch, niet elke dag<br />

kunn<strong>en</strong> er verse voorrad<strong>en</strong> word<strong>en</strong> aangevoerd.<br />

e E<strong>en</strong> paar families lev<strong>en</strong> al g<strong>en</strong>eraties lang op het eiland.<br />

Dat betek<strong>en</strong>t dat je op de grav<strong>en</strong> nogal e<strong>en</strong>s dezelfde nam<strong>en</strong><br />

leest, zoals Hassell <strong>en</strong> Johnson.<br />

r Ook al is <strong>Saba</strong> maar 13 km 2 groot, toch is het bezit van e<strong>en</strong> auto ge<strong>en</strong> luxe.<br />

Omdat de weg bijna altijd zeer steil is. Zelfs honderd meter lop<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> hele toer,<br />

ook zonder boodschapp<strong>en</strong>tas.<br />

<strong>Saba</strong> | 32


De hele morg<strong>en</strong> schijnt de zon al volop, maar<br />

binn<strong>en</strong> e<strong>en</strong> kwartier wordt het grijs <strong>en</strong> komt de<br />

reg<strong>en</strong> met bakk<strong>en</strong> uit de hemel. Dat hoort bij e<strong>en</strong><br />

tropisch reg<strong>en</strong>klimaat. Van de dakgot<strong>en</strong> aan de<br />

huiz<strong>en</strong> stroomt het reg<strong>en</strong>water direct in cistern<strong>en</strong>.<br />

Cistern<strong>en</strong> zijn grote bakk<strong>en</strong> waarin het reg<strong>en</strong>water<br />

wordt opgevang<strong>en</strong>. Ze zijn op het eiland van<br />

lev<strong>en</strong>s belang, want <strong>Saba</strong> heeft ge<strong>en</strong> waterleiding.<br />

Met e<strong>en</strong> elektrische pomp wordt het water vanuit<br />

de cisterne naar het huis gepompt. Als de stroom uitvalt, komt er dus ook ge<strong>en</strong> water meer uit de kraan.<br />

<strong>Saba</strong> is 13 km 2 groot. Of 13 km 2 klein, zo je wilt. Dat betek<strong>en</strong>t niet dat je in e<strong>en</strong> mum van tijd alles van<br />

het eiland gezi<strong>en</strong> hebt. Je hebt bijvoorbeeld al e<strong>en</strong> wandeltocht van 9 uur gemaakt. En er staat nog e<strong>en</strong><br />

wandeling van 5 uur op het programma.<br />

w Het vliegveld van <strong>Saba</strong>, Juancho Enrique<br />

Yrausquin Airport. Aangelegd in 1963 op<br />

Flat Point, het <strong>en</strong>ige vlakke stukje grond van<br />

het eiland. Het is de kleinste officiële<br />

luchthav<strong>en</strong> ter wereld.<br />

33 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

r Cistern<strong>en</strong> zie je bov<strong>en</strong> <strong>en</strong> onder de grond. De witte pijp<br />

rechtsonder voert het reg<strong>en</strong>water aan.<br />

Met de boot b<strong>en</strong> je gekom<strong>en</strong>, met het vliegtuig verlaat je het<br />

eiland weer. Het vliegveld van <strong>Saba</strong> heeft de kortste landings -<br />

baan ter wereld. De lan dings strook lijkt op die van e<strong>en</strong> vlieg -<br />

dek schip. Aan twee kant<strong>en</strong> zijn op de baan witte kruis<strong>en</strong><br />

aangebracht. Het vliegtuig moet op zo’n kruis neerkom<strong>en</strong>.<br />

Lukt dat niet, dan moet het direct weer de lucht in, anders<br />

heb je kans dat het in zee belandt.<br />

In de vliegtuigjes die hier land<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> maximaal 20 per -<br />

son<strong>en</strong>. Achterin zit e<strong>en</strong> zware man. Vlak voor vertrek draait<br />

de piloot zich om <strong>en</strong> vraagt hem: “Wilt u zo vri<strong>en</strong>delijk zijn<br />

in het midd<strong>en</strong> te gaan zitt<strong>en</strong>? In verband met de balans van<br />

het toestel.”


De m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

Geïsoleerd lev<strong>en</strong><br />

Op <strong>Saba</strong> kwam<strong>en</strong> gem<strong>en</strong>gde huwelijk<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> ‘zwart’ <strong>en</strong><br />

‘wit’ nauwelijks voor. Nog altijd won<strong>en</strong> daarom in The<br />

Bottom meest zwarte <strong>Saba</strong>n<strong>en</strong>, <strong>en</strong> in de dorp<strong>en</strong> Windward -<br />

side <strong>en</strong> Hell’s Gate voornamelijk witte <strong>Saba</strong>n<strong>en</strong>.<br />

Het gehucht Mary’s Point is al meer dan e<strong>en</strong> halve eeuw verlat<strong>en</strong>. Mary’s Point lag op e<strong>en</strong> heuvelrug, erg<br />

geïsoleerd. To<strong>en</strong> het nog bewoond was, kwam<strong>en</strong> de bewoners zeld<strong>en</strong> of nooit in aanraking met andere<br />

<strong>Saba</strong>n<strong>en</strong>. De bewoners van Mary’s Point zijn destijds niet uit vrije wil vertrokk<strong>en</strong>. Ze werd<strong>en</strong> ertoe<br />

gedwong<strong>en</strong>. De red<strong>en</strong>: er werd<strong>en</strong> te veel huwelijk<strong>en</strong> geslot<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> familieled<strong>en</strong>, zoals tuss<strong>en</strong> nev<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

nicht<strong>en</strong>. Dat is slecht voor de lichamelijke <strong>en</strong> geestelijke gezondheid. Daarom moest<strong>en</strong> de bewoners, op<br />

bevel van koningin Wilhelmina, hun<br />

heuvel afkom<strong>en</strong> <strong>en</strong> zich tuss<strong>en</strong> de<br />

andere eilandbewoners vestig<strong>en</strong>.<br />

Het onderwijs<br />

“Educated to emigrate”<br />

Het onderwijs op <strong>Saba</strong> is Engelstalig. Het<br />

eiland heeft e<strong>en</strong> basisschool <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

school voor voortgezet onderwijs. <strong>Saba</strong><br />

heeft ook e<strong>en</strong> Amerikaanse universiteit<br />

met twee medische opleiding<strong>en</strong>.<br />

Franklin Wilson is hoofd Onderwijs op<br />

<strong>Saba</strong>. Over het onderwijs op het eiland<br />

zegt hij kort <strong>en</strong> bondig: “Hier word je<br />

educated to emigrate.” (Hier word<br />

je op school voorbereid op emi -<br />

gratie.) Je zegt: “Wat moet dat erg<br />

zijn voor de kinder<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun<br />

ouders!” Franklin Wilson: “Ach,<br />

dat zijn wij hier gew<strong>en</strong>d. We vin -<br />

d<strong>en</strong> dat niet erg. Het is ook het<br />

beste voor de jonge r<strong>en</strong>. Hier<br />

hebb<strong>en</strong> ze weinig toe komst. De<br />

meeste jonger<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> dan ook<br />

niet meer terug.”<br />

e Het Harry Luke Johnson<br />

Museum. Het is g<strong>en</strong>oemd naar de<br />

politieag<strong>en</strong>t die zijn hele lev<strong>en</strong> gepleit<br />

heeft voor e<strong>en</strong> museum op <strong>Saba</strong>.<br />

r E<strong>en</strong> <strong>Saba</strong>an zei: “Je leeft hier zeer geïsoleerd, <strong>en</strong> het is hier doodstil.<br />

Als ik de alcohol niet had afgezwor<strong>en</strong>, was ik aan de drank geraakt.”<br />

Pindasoep<br />

Het recept van de pindasoep die op de m<strong>en</strong>ukaart van e<strong>en</strong><br />

restaurant op <strong>Saba</strong> staat. Vroeger werd<strong>en</strong> de pinda’s<br />

fijngewrev<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> vijzel, nu wordt meestal pindakaas<br />

gebruikt.<br />

Wat je nodig hebt voor vier person<strong>en</strong>:<br />

2 kopjes pindakaas; 2 kopjes kipp<strong>en</strong>bouillon; 2 klein -<br />

gesned<strong>en</strong> ui<strong>en</strong>; 1 kopje melk; naar smaak wat zout <strong>en</strong><br />

tabasco.<br />

Doe de pindakaas in e<strong>en</strong> pan <strong>en</strong> voeg daaraan geleidelijk,<br />

terwijl je goed roert, 1 kopje kipp<strong>en</strong>bouillon toe. Daarbij<br />

doe je de ui, het zout <strong>en</strong> de tabasco. Laat dit alles ongeveer<br />

15 minut<strong>en</strong> zachtjes kok<strong>en</strong>. Giet vervolg<strong>en</strong>s de melk in de<br />

pan <strong>en</strong> nog 1 kopje kipp<strong>en</strong>bouillon. Als de soep te dik is,<br />

kun je hem met nog wat melk verdunn<strong>en</strong>.<br />

<strong>Saba</strong> | 34


Plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> dier<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> eco-eiland<br />

De economie<br />

Ruilhandel<br />

Tweederde van de <strong>Saba</strong>n<strong>en</strong> is in di<strong>en</strong>st<br />

van het gouvernem<strong>en</strong>t, de overheid.<br />

Veel <strong>Saba</strong>n<strong>en</strong> verdi<strong>en</strong><strong>en</strong> hun geld nog<br />

altijd als zeeman: op <strong>Saba</strong>, of op Cura -<br />

çao, <strong>Aruba</strong> of <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong>. Ook<br />

mak<strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> nog altijd kantwerk,<br />

dat ze aan toerist<strong>en</strong> verkop<strong>en</strong>. E<strong>en</strong><br />

economische activiteit die e<strong>en</strong> belang -<br />

rijke rol speelt, is de ruilhandel. Goeder<strong>en</strong> <strong>en</strong> di<strong>en</strong>st<strong>en</strong> word<strong>en</strong> nogal e<strong>en</strong>s geruild. Dat gaat zo: ik geef jou<br />

gro<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uit mijn moestuin, <strong>en</strong> in ruil daarvoor repareer jij mijn auto.<br />

De 25.000 toerist<strong>en</strong><br />

vull<strong>en</strong> <strong>Saba</strong>’s kas<br />

jaarlijks met ongeveer<br />

250.000 dollar, <strong>en</strong> de<br />

Amerikaanse <strong>Saba</strong><br />

University School of<br />

Medicine levert ook<br />

geld op. Maar het is<br />

te weinig om <strong>Saba</strong><br />

economisch<br />

draai<strong>en</strong>de te houd<strong>en</strong>.<br />

w Bij e<strong>en</strong> stortbui kunn<strong>en</strong><br />

deze ‘olifantsor<strong>en</strong>’ heel goed<br />

di<strong>en</strong>st do<strong>en</strong> als paraplu.<br />

35 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

Je logeert in e<strong>en</strong> eco-appartem<strong>en</strong>t. Het spar<strong>en</strong> van de<br />

natuur wordt heel belangrijk gevond<strong>en</strong>. Zo mag je op<br />

de wc het toiletpapier niet in de pot gooi<strong>en</strong>. Je moet<br />

het in e<strong>en</strong> emmertje ernaast deponer<strong>en</strong>. En overal zijn<br />

spaarlamp<strong>en</strong> in de fitting<strong>en</strong> gedraaid. Douch<strong>en</strong> doe je<br />

met reg<strong>en</strong>water, dat in plastic zakk<strong>en</strong> van 20 liter in de<br />

zon is verwarmd. De natuur wordt niet alle<strong>en</strong> in je<br />

appartem<strong>en</strong>t beschermd; het gebeurt op heel <strong>Saba</strong>. De<br />

<strong>Saba</strong> Conservation Foundation zorgt voor het behoud<br />

van de natuur bov<strong>en</strong> <strong>en</strong> onder water.<br />

De eig<strong>en</strong>aar van het appartem<strong>en</strong>t heeft e<strong>en</strong> goed<br />

advies: “Verlaat <strong>Saba</strong> niet zonder dat je op de top van<br />

de Mount Sc<strong>en</strong>ery hebt gestaan.” (= 870 meter.) Dus<br />

sta je ’s morg<strong>en</strong>s vroeg, met twee fless<strong>en</strong> water <strong>en</strong> wat<br />

boterhamm<strong>en</strong>, aan het begin van<br />

het pad dat naar de top van de<br />

berg leidt. Om precies te zijn: het<br />

is ge<strong>en</strong> pad, maar e<strong>en</strong> trap. E<strong>en</strong><br />

trap van 1064 tred<strong>en</strong>! De eerste<br />

vijftig tred<strong>en</strong> tel je nog, maar daar<br />

hou je mee op: je hebt wel wat<br />

anders te do<strong>en</strong> dan tell<strong>en</strong>. Je kijkt<br />

je og<strong>en</strong> uit <strong>en</strong> je moet goed op je<br />

ademhaling lett<strong>en</strong>.<br />

r De Nederlandse politicus John Leerdam<br />

heeft e<strong>en</strong>s gezegd dat hij graag e<strong>en</strong> maand<br />

of drie op <strong>Saba</strong> zou will<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong>, om er in<br />

alle rust e<strong>en</strong> boek te schrijv<strong>en</strong>.<br />

q E<strong>en</strong> klein aantal<br />

van de duiz<strong>en</strong>d-vier<strong>en</strong>-zestig<br />

tred<strong>en</strong><br />

naar de top van de<br />

Mount Sc<strong>en</strong>ery.


Als je op zo’n 500 meter hoogte b<strong>en</strong>t gekom<strong>en</strong>, loop<br />

je door e<strong>en</strong> tropisch reg<strong>en</strong>woud! De vruchtbare<br />

vulkaanbodem <strong>en</strong> de vochtige lucht zorg<strong>en</strong> ervoor<br />

dat hier orchideeën, zeldzame var<strong>en</strong>s <strong>en</strong> palmbom<strong>en</strong><br />

groei<strong>en</strong>. Op sommige plekk<strong>en</strong> zijn bom<strong>en</strong> ontwor -<br />

teld. Daar heeft e<strong>en</strong> orkaan toegeslag<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> vogel vliegt e<strong>en</strong> tijdlang fluit<strong>en</strong>d met je mee.<br />

Ev<strong>en</strong> verderop komt e<strong>en</strong> slang van wel e<strong>en</strong> meter lang onder e<strong>en</strong> ste<strong>en</strong> van de trap vandaan. Je schrikt,<br />

maar je b<strong>en</strong>t niet bang; op <strong>Saba</strong> kom<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> giftige slang<strong>en</strong> voor, heb je gelez<strong>en</strong>.<br />

w Het tropisch nevelbos op<br />

de top van de Mount<br />

Sc<strong>en</strong>ery; hier groei<strong>en</strong> var<strong>en</strong>s<br />

<strong>en</strong> allerlei soort<strong>en</strong><br />

orchideeën.<br />

r Vaak is de top van de Mount Sc<strong>en</strong>ery in e<strong>en</strong> wolk gehuld.<br />

Dan heb je daarbov<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> uitzicht.<br />

Vlak voordat je de top van de Mount Sc<strong>en</strong>ery bereikt, krijg je nog e<strong>en</strong> heel<br />

bijzonder landschap te zi<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> nevelbos. Dat heet hier ook wel elfin wood -<br />

land of cloud forest. Het sprookjesbos is gehuld in e<strong>en</strong> blauwe, vochtige nevel.<br />

Grote, oude bom<strong>en</strong> zijn voor e<strong>en</strong> deel bedekt met var<strong>en</strong>s. Je zou er niet raar<br />

van opkijk<strong>en</strong> als hier zo af <strong>en</strong> toe e<strong>en</strong> groepje Hobbits doorhe<strong>en</strong> trok!<br />

De top van de Mount Sc<strong>en</strong>ery is bijna altijd in e<strong>en</strong> wolk gehuld. Dan is er<br />

ge<strong>en</strong> uitzicht. Maar je hebt geluk, als je bov<strong>en</strong> b<strong>en</strong>t is er ge<strong>en</strong> wolk te<br />

bek<strong>en</strong>n<strong>en</strong>. Het uitzicht is ongelooflijk mooi. Het gro<strong>en</strong>e <strong>Saba</strong> ligt b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong><br />

je, <strong>en</strong> voor je ligt e<strong>en</strong> gigantische helderblauwe vlakte, de Caribische Zee.<br />

<strong>Saba</strong> | 36


<strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong><br />

q De ruïne van de Nederlands -hervormde kerk in Oranjestad.<br />

Geschied<strong>en</strong>is<br />

‘Ze staard<strong>en</strong> naar de hemel <strong>en</strong><br />

schreeuwd<strong>en</strong> het uit’<br />

De geschied<strong>en</strong>is van <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong> gaat voor je<br />

lev<strong>en</strong> als je op e<strong>en</strong> begraafplaats rondloopt. Er<br />

ligg<strong>en</strong> veel Neder landers begrav<strong>en</strong>. Het zijn oude<br />

grav<strong>en</strong>, vaak meer dan twee eeuw<strong>en</strong> oud. E<strong>en</strong> van<br />

de mooiste grafst<strong>en</strong><strong>en</strong> is die van e<strong>en</strong> kind. In het<br />

Nederlands van die tijd staat in de ste<strong>en</strong><br />

gebeiteld:<br />

HIER LEGT BEGRAAVEN<br />

GEORGE FRIEDRICH HENSCH<br />

GEBOOREN DEN 15 APR. AN. 1760<br />

OVERLEEDEN DEN 16 AUG. 1762<br />

OUD 2 JAAR 4 MAAND 1 DAGH<br />

Vanaf het begin van de 17de eeuw is het twee<br />

eeuw <strong>en</strong> lang heel goed ge gaan met <strong>Sint</strong> Eus ta -<br />

tius. De pak huiz<strong>en</strong> puil d<strong>en</strong> uit van de goeder<strong>en</strong>.<br />

Van daar dat er in die periode door Frans<strong>en</strong>,<br />

Engel s<strong>en</strong> <strong>en</strong> Hollanders om het eiland is<br />

gevocht<strong>en</strong>. Het eiland is wel 22 keer van vlag<br />

veranderd! Met de verkoop van slav<strong>en</strong> uit Afrika<br />

maakt<strong>en</strong> de Euro pean<strong>en</strong> de meeste winst. De<br />

Hollanders verdi<strong>en</strong> d<strong>en</strong> zo veel geld aan deze<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>handel dat <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong> de bijnaam<br />

kreeg: The Gold<strong>en</strong> Rock.<br />

37 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

Op de Antill<strong>en</strong> heet <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong><br />

ook wel Statia (spreek uit: Steesja).<br />

Het eiland is zo’n 9 kilometer lang<br />

<strong>en</strong> 4 kilometer breed. De hoofd -<br />

plaats is Oranjestad. Vanaf <strong>Sint</strong><br />

<strong>Eustatius</strong> zie je het eiland <strong>Saba</strong><br />

ligg<strong>en</strong>. <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> ligt 60 kilometer van<br />

Statia vandaan. In het noord<strong>en</strong> van het eiland<br />

ligg<strong>en</strong> wat heuvels. Het midd<strong>en</strong> is vlak. In het<br />

zuid<strong>en</strong> ligt de vulkaan The Quill. In het vlakke<br />

gebied word<strong>en</strong> gewass<strong>en</strong> verbouwd, alle<strong>en</strong> voor<br />

eig<strong>en</strong> gebruik. Sinds 1982 heeft het eiland e<strong>en</strong><br />

olieopslag- <strong>en</strong> e<strong>en</strong> olieoverslag plaats. Veel<br />

toerist<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> er niet op <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong>. Het<br />

is e<strong>en</strong> eiland van rust. In de 16de <strong>en</strong> 17de eeuw<br />

was dat wel anders: to<strong>en</strong> werd er volop handel<br />

gedrev<strong>en</strong>. Het meeste geld werd in die tijd<br />

verdi<strong>en</strong>d met de slav<strong>en</strong>handel.<br />

w Aan dit stuk strand zijn door verschill<strong>en</strong>de orkan<strong>en</strong> heel<br />

wat palm<strong>en</strong> neergehaald. Ook grote stukk<strong>en</strong> strand zijn<br />

weggeslag<strong>en</strong>. Heel langzaam komt het strand nu weer terug.


De slav<strong>en</strong>transport<strong>en</strong> begonn<strong>en</strong> in de 16de eeuw <strong>en</strong> duurd<strong>en</strong> tot aan het<br />

begin van de 18de eeuw. In die periode hebb<strong>en</strong> miljo<strong>en</strong><strong>en</strong> Afrikaanse m<strong>en</strong> -<br />

s<strong>en</strong> de gruwelijke reis over de oceaan niet overleefd. Daaraan is Nederland<br />

schuldig geweest. Maar ook Portugal, Spanje, Engeland, Frankrijk, Duits -<br />

land, D<strong>en</strong>emark<strong>en</strong> <strong>en</strong> Zwed<strong>en</strong>. En Afrikaanse stamm<strong>en</strong>, die meeded<strong>en</strong> met<br />

deze handel in m<strong>en</strong> s<strong>en</strong>.<br />

Niet alle<strong>en</strong> de overtocht in de zeil schep<strong>en</strong> was vrese lijk, maar ook wat er<br />

aan vooraf ging. De kro niek schrijver Gomes Eanes de Zurara was bij de<br />

insche ping, hij schreef: ‘Welk hart zou niet doorboord wor d<strong>en</strong> door<br />

<strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong> maakt wereldgeschie d<strong>en</strong>is – Op<br />

10 oktober 1776 versche<strong>en</strong> er e<strong>en</strong> bewap<strong>en</strong>d<br />

schip voor de kust van <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong>. E<strong>en</strong> schip<br />

van Noord-Amerikaanse opstandeling<strong>en</strong>. Zij<br />

vocht<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de Engels<strong>en</strong>, die hun land koloni -<br />

seerd<strong>en</strong>. De kapitein liet de vlag strijk<strong>en</strong>, als groet<br />

aan het eiland. De Neder landers k<strong>en</strong>d<strong>en</strong> deze vlag<br />

niet, maar uit beleefd heid werd de Nederlandse<br />

vlag gehes<strong>en</strong>. Daarna werd<strong>en</strong>, over <strong>en</strong> weer,<br />

saluutschot<strong>en</strong> afgevuurd. Hiermee hadd<strong>en</strong> de<br />

Nederlanders het signaal gegev<strong>en</strong>, dat zij de<br />

opstandeling<strong>en</strong> beschouwd<strong>en</strong> als vrijheids strijders.<br />

De Engels<strong>en</strong> war<strong>en</strong> raz<strong>en</strong>d. Uiteindelijk hebb<strong>en</strong><br />

de opstandeling<strong>en</strong>/vrijheids strijders gezegevierd:<br />

het land waarvoor ze vocht<strong>en</strong> heet nu de<br />

Ver<strong>en</strong>igde Stat<strong>en</strong> van Amerika.<br />

medelijd<strong>en</strong> bij het zi<strong>en</strong><br />

van dat gezel schap?<br />

Som mig<strong>en</strong> liet<strong>en</strong> het<br />

hoofd hang<strong>en</strong>, hun<br />

gezicht nat van de<br />

tran<strong>en</strong>. Ander<strong>en</strong> kek<strong>en</strong><br />

elkaar aan <strong>en</strong> kreund<strong>en</strong><br />

jammer lijk. Ze staard<strong>en</strong><br />

naar de hemel <strong>en</strong><br />

schreeuw d<strong>en</strong> het uit.<br />

Alsof zij de vader van<br />

het universum aan -<br />

riep<strong>en</strong> om h<strong>en</strong> te<br />

help<strong>en</strong>.<br />

w De binn<strong>en</strong>plaats van Fort Oranje.<br />

q De man die deze ketting<br />

draagt zegt dat hij zelf de<br />

kral<strong>en</strong> uit de zee rond <strong>Sint</strong><br />

<strong>Eustatius</strong> heeft opgedok<strong>en</strong>.<br />

Hij vertelt dat de kral<strong>en</strong><br />

destijds voor de slav<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

betaalmiddel war<strong>en</strong>. To<strong>en</strong><br />

de slavernij werd afgeschaft,<br />

zoud<strong>en</strong> de vrijgekom<strong>en</strong><br />

slav<strong>en</strong> hun kral<strong>en</strong>, die nu<br />

waardeloos geword<strong>en</strong> war<strong>en</strong>,<br />

in zee hebb<strong>en</strong> gegooid.<br />

<strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong> | 38


Hun smart werd nog groter, to<strong>en</strong> m<strong>en</strong> h<strong>en</strong> van elkaar begon te<br />

scheid<strong>en</strong>. Zon<strong>en</strong> werd<strong>en</strong> gescheid<strong>en</strong> van hun vaders <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> van<br />

hun echt g<strong>en</strong>o t<strong>en</strong>. En broers van broers. En zodra de kinder<strong>en</strong> hun<br />

ouders in de andere groep zag<strong>en</strong>, sprong<strong>en</strong> ze overeind <strong>en</strong> sprong<strong>en</strong> op<br />

h<strong>en</strong> af. Moeders klemd<strong>en</strong> hun kinder<strong>en</strong> in hun arm<strong>en</strong>. Ze ging<strong>en</strong><br />

ligg<strong>en</strong>, met hun gezicht naar de grond. Liever accepteerd<strong>en</strong> zij wond<strong>en</strong>,<br />

dan dat zij hun kinder<strong>en</strong><br />

van zich weg liet<strong>en</strong> rukk<strong>en</strong>.’<br />

q Hier hebb<strong>en</strong> de<br />

saluutschot<strong>en</strong> geklonk<strong>en</strong><br />

die wereldgeschied<strong>en</strong>is<br />

hebb<strong>en</strong> gemaakt. (Lees<br />

hiervoor de tekst op het<br />

gele notitieblaadje.)<br />

w Rechts de muur van<br />

Fort Oranje, in de verte<br />

ligt <strong>Saba</strong>.<br />

39 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

Het eiland<br />

E<strong>en</strong> eiland van rust<br />

Het is twee eeuw<strong>en</strong> heel<br />

goed gegaan met <strong>Sint</strong><br />

<strong>Eustatius</strong>, maar aan het<br />

eind van de 18de eeuw ging<br />

het steeds slech ter.<br />

Dat kwam, omdat to<strong>en</strong> al<br />

duidelijk werd dat de<br />

slav<strong>en</strong> han del zijn langste<br />

tijd had gehad. Dus ver -<br />

liet<strong>en</strong> steeds meer hande -<br />

lar<strong>en</strong> het eiland. Met als<br />

gevolg dat het bergaf waarts<br />

ging met de welvaart van<br />

The Gold<strong>en</strong> Rock.<br />

De hoofdstad Oranjestad is e<strong>en</strong> stil dorp. In het c<strong>en</strong>trum<br />

lop<strong>en</strong> maar weinig m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, ook omdat het zo verschrik kelijk<br />

warm is. In de schaduw, in e<strong>en</strong> plantso<strong>en</strong>tje, graz<strong>en</strong> drie los -<br />

lop<strong>en</strong>de ezels. Ze zijn van buit<strong>en</strong> Oranjestad naar het c<strong>en</strong>trum<br />

gelop<strong>en</strong>. Niet alle<strong>en</strong> ezels lop<strong>en</strong> los rond. Ook koei<strong>en</strong> <strong>en</strong> gei -<br />

t<strong>en</strong>. Het eiland k<strong>en</strong>t ge<strong>en</strong> omheinde grond waarop dier<strong>en</strong> gra -<br />

z<strong>en</strong>. Het vee moet zelf et<strong>en</strong> <strong>en</strong> drink<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> te vind<strong>en</strong>. Vrij heid<br />

blijheid voor de ezels, koei<strong>en</strong> <strong>en</strong> geit<strong>en</strong> van <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong>.<br />

Maar dat heeft e<strong>en</strong> groot nadeel: bij ernstige droogte sterv<strong>en</strong> ze soms van<br />

honger <strong>en</strong> dorst.<br />

Je loopt langs e<strong>en</strong> lange muur uit de 17de eeuw. Het is de muur van Fort<br />

Oranje. Langs de muur loopt e<strong>en</strong> gracht. De gracht staat droog. E<strong>en</strong> kleine<br />

brug leidt naar de ingangspoort. Op de muur staat e<strong>en</strong> klokk<strong>en</strong>tor<strong>en</strong>tje<br />

waarin e<strong>en</strong> bel hangt. De bel slaat twaalf uur. Ev<strong>en</strong> later komt e<strong>en</strong> man van de<br />

muur naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>. Hij heeft de twaalf ur<strong>en</strong> met de hánd geslag<strong>en</strong>. Je kijkt<br />

op je horloge <strong>en</strong> zegt voor de grap: “Als ik me niet vergis was u drie second<strong>en</strong><br />

te laat.” Dát had je niet moet<strong>en</strong> zegg<strong>en</strong>… Verbolg<strong>en</strong> zegt hij: “Dit doe ik al<br />

twíntig jaar! En áltijd op tijd! Tot op de secónde! En nóóit verstek lat<strong>en</strong> gaan,<br />

óók al was ik ziek!” Als je lach<strong>en</strong>d zegt dat het maar e<strong>en</strong> grapje was, is z’n<br />

boosheid gauw weer over.


Zeelandia Bay is e<strong>en</strong> baai in het noordoost<strong>en</strong> van<br />

Statia, met e<strong>en</strong> strand. De uiterst noordelijke punt<br />

van het eiland ligt zo’n twee kilometer verder. Kijk<br />

je naar het zuid<strong>en</strong>, dan ligt daar de vulkaan The<br />

Quill. Dat is het zuidelijkste punt van het eiland.<br />

Met andere woord<strong>en</strong>: <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong> is klein.<br />

Je d<strong>en</strong>kt: is het niet e<strong>en</strong>zaam <strong>en</strong> saai om op zo’n klein eiland te won<strong>en</strong>?<br />

Je praat met Beulah. Zij vindt het niet saai op Statia. Ze woont vlak bij<br />

het vliegveld met haar twee kinder<strong>en</strong>. Beulah heeft het reuze naar haar<br />

zin. Ze is op <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong> gebor<strong>en</strong>. Maar Nederland k<strong>en</strong>t ze goed, ze<br />

heeft er op school gezet<strong>en</strong>. Zou ze terug will<strong>en</strong> naar Nederland? “Nee,<br />

beslist niet”, zegt ze. “Het is hier heerlijk rustig <strong>en</strong> gezellig. Dat is ook<br />

goed voor de kinder<strong>en</strong>. Iedere<strong>en</strong> k<strong>en</strong>t elkaar <strong>en</strong> helpt elkaar als er<br />

moeilijkhed<strong>en</strong> zijn.” Het blijkt dat Beulah nog nooit op het<br />

zuidelijkste punt van haar eiland is geweest. Terwijl dat toch maar zo’n<br />

vier kilometer van haar huis ligt. Ze zegt: “Maar soms kom ik wel e<strong>en</strong>s<br />

van het eiland af hoor. Morg<strong>en</strong> toevallig. Morg<strong>en</strong> ga ik met het<br />

vliegtuig naar <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong>. Mijn dochtertje moet naar de<br />

mondhygiëniste.”<br />

De m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

Van 8000 naar 2000 bewoners<br />

Net als op veel andere eiland<strong>en</strong> zijn de oorspronke lijke bewoners<br />

van <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong> de Carib<strong>en</strong> geweest. De spor<strong>en</strong> die van deze<br />

Indian<strong>en</strong> zijn gevond<strong>en</strong> dater<strong>en</strong> uit de derde eeuw voor<br />

Christus. Hoeveel Indian<strong>en</strong> er to<strong>en</strong> op het eiland<br />

gewoond hebb<strong>en</strong>, is moeilijk na te gaan. In het<br />

midd<strong>en</strong> van de 18de eeuw, to<strong>en</strong> het economisch<br />

zo voor de wind ging met <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong>,<br />

woond<strong>en</strong> er ruim 8000 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> op het<br />

eiland. Op dit mom<strong>en</strong>t heeft <strong>Sint</strong><br />

<strong>Eustatius</strong> zo’n 2000 bewoners.<br />

r Het strand van Zeelandia Bay heeft ge<strong>en</strong> toerist<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

hotels. In de verte zie je de vulkaan The Quill.<br />

q Propaganda voor e<strong>en</strong> politieke<br />

partij van het eiland.<br />

Net als op <strong>Saba</strong><br />

gaan veel jonger<strong>en</strong><br />

voor hun vervolg -<br />

opleiding weg. En<br />

vaak kom<strong>en</strong> ze na<br />

hun opleiding niet<br />

meer terug, omdat<br />

de toekomst -<br />

mogelijkhed<strong>en</strong> op<br />

zo’n klein eiland<br />

voor jonge m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

beperkt zijn.<br />

r Op de uiterste zuidpunt van <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong><br />

ligg<strong>en</strong> deze twee <strong>en</strong>orme ste<strong>en</strong>plat<strong>en</strong>: de Sugar<br />

Loaf (het suikerbrood) <strong>en</strong> de White Wall. De<br />

witte muur eindigt in zee.<br />

<strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong> | 40


Het Oranjehuis op bezoek – De heer Lopes is e<strong>en</strong><br />

gebor<strong>en</strong> Statiaan. Hij vertelt: “To<strong>en</strong> koningin<br />

Juliana hier was, hadd<strong>en</strong> wij buit<strong>en</strong> e<strong>en</strong> tafel met<br />

heerlijk et<strong>en</strong> voor haar klaar staan. Maar de konin -<br />

gin liep langs de eettafel naar twee vrouw<strong>en</strong>, die<br />

verderop op e<strong>en</strong> muurtje zat<strong>en</strong>. Met die vrouw<strong>en</strong><br />

heeft de vorstin to<strong>en</strong> e<strong>en</strong> tijd gezellig zitt<strong>en</strong> klets<strong>en</strong>.<br />

Van het et<strong>en</strong> heeft ze ge<strong>en</strong> hap g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>…”<br />

Prins Willem Alexander is net zo gewoon, vindt de<br />

heer Lopes. “To<strong>en</strong> de prins hier was, wilde ik iets<br />

voor hem uit e<strong>en</strong> kast hal<strong>en</strong>. Ik liet mijn sleutelbos<br />

vall<strong>en</strong>. En mete<strong>en</strong> dook hij naar de grond om de<br />

sleutels voor me op te rap<strong>en</strong>! E<strong>en</strong> prins die voor je<br />

bukt! Ongelooflijk!”<br />

De economie<br />

Zoete aardappel<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

toerisme<br />

Van de drie Bov<strong>en</strong>wind<strong>en</strong> is op dit<br />

mom<strong>en</strong>t <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong> het armste<br />

eiland. De overheid is de belangrijkste<br />

werkgever. De overheid laat bijvoor -<br />

beeld historische gebouw<strong>en</strong> restaure -<br />

r<strong>en</strong>. Dat zorgt voor werkgeleg<strong>en</strong>heid.<br />

Landbouw vindt plaats voor eig<strong>en</strong><br />

gebruik: yams, zoete aardappel<strong>en</strong>,<br />

aardnot<strong>en</strong>, maïs, cassave, suikerbiet,<br />

kato<strong>en</strong> <strong>en</strong> sisal. Veel geld wordt<br />

daarmee niet verdi<strong>en</strong>d.<br />

De inkomst<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> vooral kom<strong>en</strong><br />

uit het toerisme, net als op alle andere<br />

eiland<strong>en</strong> in de regio. <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong><br />

ontvangt per jaar ongeveer 17.000<br />

toerist<strong>en</strong>, <strong>Saba</strong> bijvoorbeeld 25.000.<br />

41 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

Het onderwijs<br />

Wie was Simón Bolívar?<br />

De Gw<strong>en</strong>doline van Putt<strong>en</strong>school voor voort -<br />

gezet onderwijs bestaat uit e<strong>en</strong> aantal lage<br />

gebouw<strong>en</strong>, met e<strong>en</strong> grote vrije ruimte in het<br />

midd<strong>en</strong>. Op mur<strong>en</strong> <strong>en</strong> deur<strong>en</strong> zijn hier <strong>en</strong> daar<br />

kleurige schilde ring<strong>en</strong> aange bracht. In e<strong>en</strong><br />

lokaal hang<strong>en</strong> kaart<strong>en</strong> van het Caribische<br />

gebied. Grote, gloednieuwe landkaart<strong>en</strong>. De<br />

leraar, die uit Nederland komt, is blij dat er nu<br />

eindelijk wat lesmateriaal over de Antill<strong>en</strong><br />

beschikbaar is. Maar het is nog niet g<strong>en</strong>oeg, vindt hij. Hij vindt het belangrijk dat de kinder<strong>en</strong> veel ler<strong>en</strong><br />

over het eiland waar ze won<strong>en</strong>. En natuurlijk veel ler<strong>en</strong> over de cultuur <strong>en</strong> de geschied<strong>en</strong>is van het hele<br />

Caribische gebied. Hij zegt: “Ze moe -<br />

t<strong>en</strong> toch wet<strong>en</strong> hoe <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong> is<br />

ontstaan, wie Simón Bolívar was <strong>en</strong><br />

Manuel Piar. Lesmateriaal daarover is<br />

er nog te weinig. Daarom mak<strong>en</strong> we<br />

het maar zelf.”<br />

e Deze kinder<strong>en</strong> zijn niet alle<strong>en</strong> aan het<br />

spel<strong>en</strong>, ze krijg<strong>en</strong> ook snorkelles.


e Met de restau ratie van dit historische pand zorgt de<br />

overheid voor werkgeleg<strong>en</strong> heid.<br />

Plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> dier<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> onuitroeibaar <strong>en</strong> e<strong>en</strong> zeldzaam<br />

plantje<br />

r Het lijkt Nederland wel: ook op <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong><br />

kun je Chinees et<strong>en</strong>.<br />

Het verbeter<strong>en</strong> van het vliegveld geeft ook werk.<br />

Het vliegveld is belangrijk voor het dagtoerisme<br />

vanuit <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong>. En door de pier beter geschikt<br />

te mak<strong>en</strong> voor cruiseschep<strong>en</strong>, hoopt <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong><br />

het aantal toerist<strong>en</strong> verder te vergrot<strong>en</strong>. Voor de<br />

toerist<strong>en</strong> die langer dan e<strong>en</strong> dag will<strong>en</strong> blijv<strong>en</strong>,<br />

beschikt het eiland over e<strong>en</strong> klein aantal hotels.<br />

Met meer toerist<strong>en</strong> zal dat zeker verander<strong>en</strong>.<br />

Het is e<strong>en</strong> klein plantje met mooie roze bloemetjes <strong>en</strong><br />

het heet: Mexican creeper. Je ziet het plantje overal op<br />

<strong>Sint</strong> Eus tatius, het eiland is er voor de helft mee<br />

bedekt! En dat is tegelijk het probleem: de Mexican<br />

creeper is bijna onuitroei baar. Het teg<strong>en</strong>overgestelde is<br />

het geval met de Statia morning glory, e<strong>en</strong> ander plantje. Je las dat van de Statia morning glory nog maar 16<br />

exemplar<strong>en</strong> bestaan. En die 16 plantjes groei<strong>en</strong> alle<strong>en</strong> op <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong>!<br />

Het grootste deel van de vulkaan The Quill is beschermd natuurgebied. Alle<strong>en</strong> op de noordflank zijn<br />

huiz<strong>en</strong> gebouwd. Je zit in e<strong>en</strong> auto die op weg is naar de bota nische tuin. De weg is zeer smal <strong>en</strong> zit vol<br />

kuil<strong>en</strong>. Aan je linkerhand is de zee, aan je rechterhand zie je<br />

The Quill. Teg<strong>en</strong>liggers zijn er niet. Het hek voor de bota -<br />

nische tuin is dicht. De tuin verkeert nog in de beginfase. De<br />

pad<strong>en</strong> zijn al wel getrokk<strong>en</strong>, er zijn bank<strong>en</strong> <strong>en</strong> prieeltjes<br />

gemaakt, maar de plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> bom<strong>en</strong> zijn nog maar pas met<br />

groei<strong>en</strong> begonn<strong>en</strong>. Je d<strong>en</strong>kt aan het spreek woord: Boompje<br />

groot, plantertje dood.<br />

In de tuin wordt gezwaaid. Je begrijpt dat je naar binn<strong>en</strong> mag.<br />

Er zijn Amerikaanse vrijwilligers bezig, jonge m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Dus zij<br />

kunn<strong>en</strong> deze botanische tuin nog in volle wasdom mee -<br />

mak<strong>en</strong>. Ze werk<strong>en</strong> voor St<strong>en</strong>apa, e<strong>en</strong> organisatie die op de<br />

Caribische eiland<strong>en</strong> van ons Koninkrijk heel wat natuur<br />

beheert.<br />

r De Mexican creeper, het onuitroeibare plantje op <strong>Sint</strong><br />

<strong>Eustatius</strong>, heeft e<strong>en</strong> oude tankwag<strong>en</strong> te pakk<strong>en</strong>.<br />

<strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong> | 42


43 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

De volg<strong>en</strong>de dag beklim je de 600 meter hoge Quill, de vulkaan. Op de rand van<br />

de krater krijg je het gevoel dat je op de rand van e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme pan staat, gevuld<br />

met boer<strong>en</strong>kool. Want in de krater groeit e<strong>en</strong> reg<strong>en</strong>woud. E<strong>en</strong> glibberig pad gaat<br />

ruim 300 meter naar b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>. Onderweg naar de bodem van de krater loop je<br />

langs hoge bom<strong>en</strong>. De krater wordt bewoond door bijvoorbeeld landkrabb<strong>en</strong>,<br />

kolibries <strong>en</strong> zeer giftige spinn<strong>en</strong>. Maar gelukkig zijn die spinn<strong>en</strong> erg schuw. Op<br />

de bodem van de krater staat e<strong>en</strong> bijzondere boom: de marriage tree (de<br />

huwelijksboom). De huwelijksboom groeit vanaf de grond met twee gescheid<strong>en</strong><br />

stamm<strong>en</strong> omhoog. Maar ver bov<strong>en</strong> de grond kom<strong>en</strong> de stamm<strong>en</strong> bij elkaar, <strong>en</strong><br />

groei<strong>en</strong> ze als één boom sam<strong>en</strong> verder.<br />

w Je ziet de berg The Quill door de ram<strong>en</strong> van het vlieg tuigje.<br />

Die ram<strong>en</strong> zijn bijna zo groot als die van e<strong>en</strong> bus;<br />

wat dat betreft is het e<strong>en</strong> echte luchtbus.<br />

Je las dat The Quill ge<strong>en</strong> dode<br />

maar e<strong>en</strong> slap<strong>en</strong>de vulkaan is.<br />

E<strong>en</strong> uitbarsting is nog altijd<br />

mogelijk… Misschi<strong>en</strong><br />

overdrev<strong>en</strong>, maar toch b<strong>en</strong> je<br />

blij als je weer bov<strong>en</strong> op de<br />

kraterrand staat.


<strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong><br />

De <strong>en</strong>ige plek ter wereld waar het Koninkrijk der<br />

Nederland<strong>en</strong> gr<strong>en</strong>st aan Frankrijk, is in Zuid-<br />

Amerika, op <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong>. <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> bestaat<br />

namelijk uit twee del<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> Nederlands deel <strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> Frans deel. Philipsburg is de hoofdstad van het Neder -<br />

landse deel. De stad ligt op e<strong>en</strong> smal stuk grond tuss<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

voormalig zoutmeer <strong>en</strong> de zee. Vooral op het Nederlandse deel<br />

heerst veel activiteit: veel toerist<strong>en</strong>, veel verkeer, winkels <strong>en</strong> bedrij -<br />

v<strong>en</strong>. Vliegverbinding<strong>en</strong> lop<strong>en</strong> vaak over <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong>. <strong>Saba</strong>n<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Statian<strong>en</strong> gaan naar <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> als ze iets nodig hebb<strong>en</strong> wat op<br />

hun eiland niet voor hand<strong>en</strong> is. Er zijn nog wel wat rustige plekk<strong>en</strong><br />

op <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong>, maar je moet er naar zoek<strong>en</strong>.<br />

Geschied<strong>en</strong>is<br />

35 miljo<strong>en</strong> jaar geled<strong>en</strong><br />

In je reisgids staat dat in Philipsburg, in Frontstreet nr. 119, e<strong>en</strong> historisch<br />

museum gevestigd is. Maar sta je voor nummer 119: ge<strong>en</strong> museum. De <strong>Sint</strong><br />

Maart<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> die je er naar vraagt, kunn<strong>en</strong> je niet help<strong>en</strong>. Ze hebb<strong>en</strong> zelfs nog<br />

nooit van e<strong>en</strong> museum hier gehoord. Maar het is er wel: het is verhuisd naar e<strong>en</strong><br />

smal zijstraatje, <strong>en</strong> het ligt tuss<strong>en</strong> souv<strong>en</strong>irwinkeltjes.<br />

De vrijwilligers die in het museum werk<strong>en</strong>, wet<strong>en</strong> dat er weinig belangstelling<br />

bestaat voor de geschied<strong>en</strong>is van het eiland. Maar daar prober<strong>en</strong> ze wat aan te<br />

do<strong>en</strong>. Het museum geeft geschied<strong>en</strong>isboekjes uit. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> wordt geprobeerd<br />

zo veel mogelijk te behoud<strong>en</strong> van wat er nog over is van het oude <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong>.<br />

q In het museum van<br />

<strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> staat<br />

naast e<strong>en</strong> tegeltje met<br />

de afbeelding van<br />

prinses Margriet <strong>en</strong><br />

Pieter van Voll<strong>en</strong>hov<strong>en</strong>,<br />

e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>ukaart. Daarop<br />

staan de gerecht<strong>en</strong><br />

vermeld die koningin<br />

Juliana bij e<strong>en</strong> bezoek<br />

aan het eiland kreeg<br />

opgedi<strong>en</strong>d: écht<br />

Hollands et<strong>en</strong>. Om zo’n<br />

maaltijd op het eiland<br />

klaar te mak<strong>en</strong>, moet in<br />

die tijd niet makkelijk<br />

zijn geweest.<br />

w Philipsburg, gesticht<br />

in 1733. Links zie je<br />

e<strong>en</strong> meer (hier lag<strong>en</strong><br />

vroeger de zoutpann<strong>en</strong>)<br />

<strong>en</strong> rechts de natuurlijke<br />

hav<strong>en</strong> waar de cruise -<br />

schep<strong>en</strong> aangemeerd<br />

ligg<strong>en</strong>.<br />

<strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> | 44


45 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

<strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> is zo’n 35 miljo<strong>en</strong> jaar geled<strong>en</strong> ontstaan. <strong>Saba</strong> <strong>en</strong> <strong>Sint</strong><br />

<strong>Eustatius</strong> zijn veel jonger, die eiland<strong>en</strong> zijn maar <strong>en</strong>kele ti<strong>en</strong>duiz<strong>en</strong> -<br />

d<strong>en</strong> jar<strong>en</strong> oud. De eiland<strong>en</strong> van het Caribische gebied zijn ontstaan<br />

vanuit de bodem van de zee. Ze zijn als het ware uit de zee gebor<strong>en</strong>.<br />

De zeebodem is op<strong>en</strong>ge barst <strong>en</strong> <strong>en</strong> met e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme kracht naar<br />

bov<strong>en</strong> gekom<strong>en</strong>, hier <strong>en</strong> daar tot bov<strong>en</strong> het wateroppervlak. Daar<br />

waar de zeebodem bov<strong>en</strong> zee uitkwam, hebb<strong>en</strong> zich eiland<strong>en</strong><br />

ontwikkeld. Dat heeft soms wel miljo<strong>en</strong><strong>en</strong> jar<strong>en</strong> geduurd! Het<br />

ontstaan van het gehele Caribische gebied is zo’n 100 miljo<strong>en</strong> jaar<br />

geled<strong>en</strong> begonn<strong>en</strong>.<br />

Voordat in 1492 de Spanjaard Columbus Amerika ontdekte, werd<br />

<strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> bewoond door e<strong>en</strong> vredeliev<strong>en</strong>de indian<strong>en</strong>stam, de<br />

Arowakk<strong>en</strong>. Die stam werd verdrev<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> andere indian<strong>en</strong>stam,<br />

de Carib<strong>en</strong>. De Carib<strong>en</strong> war<strong>en</strong> minder vredeliev<strong>en</strong>d. Na 1492 zijn de<br />

Carib<strong>en</strong> weer door de Spanjaard<strong>en</strong> verdrev<strong>en</strong>, to<strong>en</strong> ook niet bepaald<br />

e<strong>en</strong> vredeliev<strong>en</strong>d volk. Spanje beschouwde, sam<strong>en</strong> met Portugal, heel Zuid-Amerika als haar eig<strong>en</strong>dom. De<br />

twee land<strong>en</strong> verdeeld<strong>en</strong> dit werelddeel onder elkaar. Natuurlijk war<strong>en</strong> andere Europese land<strong>en</strong> het met die<br />

verdeling niet e<strong>en</strong>s. Om <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> is dan ook zo’n 140 jaar lang gevocht<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> Spanje, Frankrijk,<br />

Engeland <strong>en</strong> Nederland.<br />

To<strong>en</strong> Spanje in 1648 de Tachtigjarige Oorlog verloor, vertrokk<strong>en</strong><br />

de Spanjaard<strong>en</strong> van <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong>. Volg<strong>en</strong>s overlevering<strong>en</strong> nam<strong>en</strong><br />

zij bij hun vertrek ti<strong>en</strong> gevang<strong>en</strong>g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> Frans<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

Nederlanders mee. Maar deze ontsnapt<strong>en</strong> <strong>en</strong> blev<strong>en</strong><br />

op het eiland. Het verhaal gaat dat deze ti<strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> het begin van de Franse <strong>en</strong> de<br />

Nederlandse kolonie vormd<strong>en</strong>.<br />

w De tuin van e<strong>en</strong> luxe hotel- <strong>en</strong><br />

appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>complex.<br />

r De kanonn<strong>en</strong> van de West-Indische Compagnie zijn op de eiland<strong>en</strong> van het<br />

Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong> gelukkig weinig gebruikt. Dit kanon staat bij Fort<br />

Amsterdam, <strong>en</strong> heeft de Great Bay bewaakt.<br />

De laatste vijftig jaar is <strong>Sint</strong><br />

Maart<strong>en</strong> onherk<strong>en</strong>baar veranderd.<br />

Op dit mom<strong>en</strong>t is op het eiland<br />

ge<strong>en</strong> baai meer te vind<strong>en</strong> zonder<br />

toerist<strong>en</strong>. Overal langs de kust zijn<br />

villa’s, hotels <strong>en</strong> p<strong>en</strong>sions<br />

gebouwd. Al dat bouw<strong>en</strong> heeft<br />

zelfs geleid tot e<strong>en</strong> bepaalde<br />

bouwstijl: de Internationale<br />

Hotelarchitectuur.


q Mullet Bay. Dit ooit<br />

zo luxueuze hotel- <strong>en</strong><br />

appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>complex<br />

werd door e<strong>en</strong> orkaan<br />

getroff<strong>en</strong>.<br />

Je gaat naar Philipsburg. De hoofdstad bestaat voornamelijk uit twee lange<br />

strat<strong>en</strong>: Backstreet <strong>en</strong> Frontstreet. De strat<strong>en</strong> lop<strong>en</strong> ev<strong>en</strong>wijdig aan elkaar.<br />

Backstreet is e<strong>en</strong> straat met goedkope supermarkt<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> schrijfwar<strong>en</strong>winkel,<br />

e<strong>en</strong> wasserette, e<strong>en</strong> kerk, maar ook met woonhuiz<strong>en</strong>. Backstreet is voor de<br />

eilandbewoners. Front -<br />

street is voor de toeris -<br />

t<strong>en</strong>. In Front street zie<br />

je souv<strong>en</strong>ir winkels, bars<br />

<strong>en</strong> restaurants. En heel<br />

veel juweliers, want op<br />

<strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> kun je<br />

juwel<strong>en</strong> belastingvrij<br />

kop<strong>en</strong>. Als je Front -<br />

street inloopt is het er<br />

tamelijk rustig. Maar<br />

ope<strong>en</strong>s zie je de winke -<br />

liers opspring<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

loopt de straat vol: e<strong>en</strong><br />

cruiseschip is gearri -<br />

veerd… TOERISTEN!<br />

Het eiland<br />

Het drama van Luis<br />

Vroeger was Mullet Bay e<strong>en</strong><br />

tropisch paradijs voor toerist<strong>en</strong>.<br />

De baai aan de zuidkust had het<br />

mooiste palm<strong>en</strong>stand van <strong>Sint</strong><br />

Maart<strong>en</strong>, er stond<strong>en</strong> zeer luxe<br />

appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> er was e<strong>en</strong><br />

schitter<strong>en</strong> de golfbaan. Alle<strong>en</strong> de<br />

golfbaan is daar nu nog van over.<br />

De schuldige: Luis, de orkaan uit<br />

1995. Op de B<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>windse<br />

eiland<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> zeld<strong>en</strong> orkan<strong>en</strong><br />

voor, maar op de Bov<strong>en</strong>wind<strong>en</strong> dus<br />

wel. Mullet Bay is nog steeds niet hersteld. Dat komt, heb je gehoord, omdat er<br />

nog steeds ge<strong>en</strong> overe<strong>en</strong>stemming is bereikt tuss<strong>en</strong> de eig<strong>en</strong>aar van het complex<br />

<strong>en</strong> de regering van <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong>, over de financiële schade. Maar Mullet Bay is<br />

e<strong>en</strong> uitzondering. De <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong>ar<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> alle andere schade die Luis<br />

heeft aangericht, hersteld. E<strong>en</strong> eind verderop zie je dan ook weer e<strong>en</strong> nieuw<br />

hotel staan. Het gebouw is niet zo mooi als wat er eerst stond, maar het is wel<br />

beter bestand teg<strong>en</strong> het geweld van e<strong>en</strong> orkaan.<br />

w Frontstreet, de straat<br />

voor de toerist<strong>en</strong>.<br />

<strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> | 46


E<strong>en</strong> orkaan! – In e<strong>en</strong> handboek voor Neder -<br />

landers die zich op <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> will<strong>en</strong><br />

vestig<strong>en</strong>, lees je wat je moet do<strong>en</strong> <strong>en</strong> lat<strong>en</strong><br />

wanneer het eiland door e<strong>en</strong> orkaan wordt<br />

bedreigd. ‘Met elkaar prat<strong>en</strong> kan moeilijk zijn,<br />

omdat het geluidsniveau van de wind buit<strong>en</strong> -<br />

gewoon hoog is. Dit kan soms wel 36 uur nonstop<br />

doorgaan. Als het huis veilig is, zal het<br />

grootste probleem de verveling zijn, dus zorg<br />

voor spelletjes <strong>en</strong> leesmateriaal. Als het oog<br />

van de orkaan direct over u he<strong>en</strong> trekt, zal op<br />

dat mom<strong>en</strong>t de wind korte tijd gaan ligg<strong>en</strong>.<br />

Het wordt dan helemaal stil <strong>en</strong> de zon kan<br />

zelfs gaan schijn<strong>en</strong>. Dit kan wel 30 minut<strong>en</strong><br />

dur<strong>en</strong>. Ga niet naar buit<strong>en</strong> om de schade op<br />

te nem<strong>en</strong>, het tweede deel van de orkaan kan<br />

u zonder waarschuwing treff<strong>en</strong>.’<br />

De m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

Goede <strong>en</strong> kwade geest<strong>en</strong><br />

Met de slav<strong>en</strong> is ook de Afrikaanse geest naar Zuid-<br />

Amerika gekom<strong>en</strong>. Veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> gelov<strong>en</strong> daardoor<br />

nog altijd in goede <strong>en</strong> kwade geest<strong>en</strong>, ook op <strong>Sint</strong><br />

Maart<strong>en</strong>. Om kwade geest<strong>en</strong> op veilige afstand te<br />

houd<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> bijvoorbeeld amulett<strong>en</strong> gedrag<strong>en</strong>,<br />

in de vorm van e<strong>en</strong> zakje. In het zakje zitt<strong>en</strong><br />

boontjes, ste<strong>en</strong>tjes, e<strong>en</strong> botje van e<strong>en</strong> zwarte kat of<br />

kruid<strong>en</strong>. Er is meer uit de Afrikaanse cultuur te<br />

vind<strong>en</strong> op <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong>. Zoals het geloof in de<br />

macht van de medicijnman <strong>en</strong> in de g<strong>en</strong>ez<strong>en</strong>de<br />

kracht van kruid<strong>en</strong>. In grote lijn<strong>en</strong> is de Caribische<br />

cultuur e<strong>en</strong> combi natie van de Indiaanse, West-<br />

Afrikaanse <strong>en</strong> West-Europese cultuur.<br />

47 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

r Het gebied rondom de<br />

cruiseschep<strong>en</strong> wordt zwaar<br />

beveiligd. Deze foto kon<br />

alle<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gemaakt, om -<br />

dat de fotograaf e<strong>en</strong> brief<br />

van de Gevolmachtigde<br />

Minister van de Nederlandse<br />

Antill<strong>en</strong> (die in D<strong>en</strong> Haag<br />

zetelt) kon lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>.<br />

Daarin werd toestemming<br />

gevraagd om het terrein te<br />

mog<strong>en</strong> betred<strong>en</strong>.<br />

In de hav<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong> drie grote cruiseschep<strong>en</strong> met<br />

Noord-Amerikaanse toerist<strong>en</strong>. Het hav<strong>en</strong>terrein<br />

wordt zwaar bewaakt. Als je niet van het cruise schip<br />

komt, mag je het hav<strong>en</strong>terrein niet op. E<strong>en</strong> groepje<br />

Amerikan<strong>en</strong> laat pasjes aan de bewaking zi<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

loopt richting Frontstreet om te shopp<strong>en</strong>. Maar er<br />

blijv<strong>en</strong> ook m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> aan boord. Op het schip is van<br />

alles te belev<strong>en</strong> <strong>en</strong> te do<strong>en</strong>. Niet leuk voor<br />

Frontstreet <strong>en</strong> voor <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> natuurlijk. Er zijn<br />

cruisegangers die niet van het beveiligde<br />

hav<strong>en</strong>terrein afkom<strong>en</strong>. Ook daar zijn souv<strong>en</strong>ir -<br />

winkeltjes, bars <strong>en</strong> e<strong>en</strong> restaurant te vind<strong>en</strong>. En<br />

over het hele hav<strong>en</strong>terrein klinkt vrolijke<br />

Caribische muziek. De meeste cruisegangers zijn<br />

niet zo jong meer. Het zijn oudere Ameri kan<strong>en</strong>.<br />

Vaak hebb<strong>en</strong> ze jar<strong>en</strong> gespaard voor deze cruise<br />

over de Caribische Zee. Het is hun droomreis!<br />

w Het is niet allemaal goud wat er blinkt op het eiland.


Het onderwijs<br />

Wij zijn óók Nederlanders!<br />

Op <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> zegt onderwijsinspectrice<br />

mevrouw Hazel: “Wij word<strong>en</strong> in Nederland zo<br />

vaak negatief afge schil derd. In de Nederlandse krant<strong>en</strong> <strong>en</strong> op de tv lijkt het<br />

wel of wij allemaal bolletjesslikkers zijn. En het lijkt of hier alle<strong>en</strong> maar<br />

armoede <strong>en</strong> ell<strong>en</strong>de is. Dat is zo’n onzin! Als je de eiland<strong>en</strong> hebt bezocht,<br />

weet je wel beter! Jonger<strong>en</strong> van hier gaan bijna altijd <strong>en</strong>thousiast naar<br />

Nederland om verder te ler<strong>en</strong>. Maar als ze e<strong>en</strong> tijdje in Nederland zijn,<br />

krijg<strong>en</strong> ze last van al die negatieve ideeën. Onze jonger<strong>en</strong> klag<strong>en</strong> dat zij hier<br />

op school veel over Nederland hebb<strong>en</strong> geleerd, maar dat in Nederland<br />

nauwelijks iemand in h<strong>en</strong> geïnteresseerd is, <strong>en</strong> in waar ze precies vandaan<br />

kom<strong>en</strong>. Onze jonger<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in Nederland soms allochton<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oemd.<br />

Terwijl zij Nederlanders zijn!”<br />

De economie<br />

1 miljo<strong>en</strong> toerist<strong>en</strong><br />

Oorspronkelijk dreef de economie van <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> op de zoutwin -<br />

ning. Ook werd<strong>en</strong> op het eiland product<strong>en</strong> als tabak <strong>en</strong> kato<strong>en</strong><br />

verbouwd. Erg succesvol was dat niet op de onvruchtbare grond. In<br />

de koloniale tijd was suikerriet het belangrijkste gewas dat verbouwd<br />

werd, zoals overal in de Carib<strong>en</strong>. Op de suikerrietplantages was het<br />

werk zeer zwaar. Daarvoor werd<strong>en</strong> dan ook slav<strong>en</strong> ingezet. To<strong>en</strong> in<br />

1863 de slavernij werd afgeschaft, vertrokk<strong>en</strong> de vrij geword<strong>en</strong><br />

slav<strong>en</strong> dan ook mete<strong>en</strong>. Het einde van de zoutwinning rond<br />

1950 zorgde opnieuw voor e<strong>en</strong> ware uit tocht van<br />

eilandbewoners.<br />

w E<strong>en</strong> kleine boot heeft dit<br />

Amerikaanse echtpaar van hun<br />

cruiseschip opgehaald <strong>en</strong> op de kade<br />

van Philipsburg afgezet. De man heeft<br />

net e<strong>en</strong> foto van zijn vrouw gemaakt.<br />

q Amerikan<strong>en</strong> kop<strong>en</strong> graag<br />

Nederlandse souv<strong>en</strong>irs:<br />

mol<strong>en</strong>tjes, klomp<strong>en</strong>, tulp<strong>en</strong>,<br />

liefst in Delfts blauw. Ook<br />

Goudse kaas <strong>en</strong> stroopwafels<br />

vind<strong>en</strong> de toerist<strong>en</strong><br />

interessant.<br />

Teg<strong>en</strong>woordig is nog maar<br />

10 proc<strong>en</strong>t van de landbouw -<br />

grond in gebruik. Nu is <strong>Sint</strong><br />

Maart<strong>en</strong> economisch hele -<br />

maal afhankelijk van het<br />

toerisme. Per jaar ligg<strong>en</strong> er<br />

zo’n 600 schep<strong>en</strong> in de hav<strong>en</strong>,<br />

met 700.000 passagiers. Via<br />

Prinses Juliana Airport arri -<br />

ver<strong>en</strong> ongeveer 600.000<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. Al met al wordt de<br />

economie van <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong><br />

(<strong>en</strong> Saint Martin) op peil<br />

gehoud<strong>en</strong> door meer dan<br />

1 miljo<strong>en</strong> toerist<strong>en</strong> per jaar.<br />

<strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> | 48


Plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> dier<strong>en</strong><br />

Bom<strong>en</strong> als oude kathedral<strong>en</strong><br />

Je hebt e<strong>en</strong> boekje gekocht waarin 30 wandeling<strong>en</strong> zijn<br />

uitge stippeld. Het zijn wandeling<strong>en</strong> door stukjes<br />

natuur die nog over zijn. Je b<strong>en</strong>t op het Nederlandse<br />

deel, vlakbij de gr<strong>en</strong>s. Het begin van de wandeling is<br />

moeilijk te vind<strong>en</strong>. Na wat ge zoek zie je e<strong>en</strong> klaphekje<br />

aan de kant van de weg. Daarachter begint e<strong>en</strong> smal<br />

pad. Het loopt nog lange tijd ev<strong>en</strong>wijdig aan de auto -<br />

weg. Maar net als je d<strong>en</strong>kt, waar is nou die natuur die<br />

het boekje belooft, gaat het pad het land in. Je moet e<strong>en</strong><br />

heuvel op, <strong>en</strong> dan wordt het eindelijk stil. Dit gebied<br />

was vroeger e<strong>en</strong> plantage; e<strong>en</strong> van de meer dan neg<strong>en</strong>tig<br />

planta ges die het eiland heeft gek<strong>en</strong>d. Van deze<br />

plantages is bijna niets meer over. Je ziet geit<strong>en</strong> graz<strong>en</strong>.<br />

Sommige zett<strong>en</strong> hun voorpot<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> de stam van e<strong>en</strong><br />

boom <strong>en</strong> knabbel<strong>en</strong> zo de blader<strong>en</strong> van de takk<strong>en</strong>.<br />

49 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

e E<strong>en</strong> van de weinige oude monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong><br />

op <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong>!<br />

Geit<strong>en</strong> zijn prachtige <strong>en</strong> leuke dier<strong>en</strong>, maar voor de<br />

spaarzame bom<strong>en</strong>, plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> struik<strong>en</strong> zijn ze e<strong>en</strong><br />

ramp. Veel vogels zie je niet. Toch moet<strong>en</strong> ze er zijn,<br />

volg<strong>en</strong>s het boekje. Zoals de steltkluut, de rood hals -<br />

duif, de kuifkolibrie, de gro<strong>en</strong>e reiger. Je komt e<strong>en</strong> paar<br />

keer langs prachtige, erg oude bom<strong>en</strong>, waar onder e<strong>en</strong><br />

gigantische tamarindeboom. Van de tamarindevruch -<br />

t<strong>en</strong> wordt limonade gemaakt. Niet alle<strong>en</strong> op deze<br />

wandeling zie je zulke oude bom<strong>en</strong>, je hebt er ook e<strong>en</strong><br />

paar in Philipsburg zi<strong>en</strong> staan. Op <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> zijn<br />

dan wel veel oude gebouw<strong>en</strong> verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>, maar zo’n<br />

oude boom heeft wel iets van e<strong>en</strong> kathedraal.<br />

Omdat er te weinig reg<strong>en</strong> valt, heeft zich op <strong>Sint</strong><br />

Maart<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> tropisch reg<strong>en</strong>woud kunn<strong>en</strong> ontwik -<br />

kel<strong>en</strong>, zoals op <strong>Saba</strong> <strong>en</strong> <strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong>. Het eiland<br />

heeft voornamelijk e<strong>en</strong> savanne vegetatie. Je leest dat<br />

veel plant<strong>en</strong> <strong>en</strong> dier<strong>en</strong> wor d<strong>en</strong> bedreigd of al zijn<br />

verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>. De oorzaak daarvan is de overbevolking,<br />

maar vooral de <strong>en</strong>orme to<strong>en</strong>ame van het aantal<br />

hotels, appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> casino’s op het eiland. De<br />

natuur heeft moet<strong>en</strong> wijk<strong>en</strong> voor de economie.<br />

Het lijkt Nederland wel.<br />

r Het klaarmak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bekertje schaafijs: ijs afschav<strong>en</strong> van<br />

e<strong>en</strong> groot blok ijs, <strong>en</strong> daar overhe<strong>en</strong> e<strong>en</strong> scheutje<br />

limonadesiroop do<strong>en</strong>.


e Links op het bord het wap<strong>en</strong>, <strong>en</strong> rechts de vlag van <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong>.<br />

De tekst luidt: <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong>; veel cultur<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> land, e<strong>en</strong> volk.<br />

De gele bus is e<strong>en</strong> schoolbus.<br />

Specifieke k<strong>en</strong>merk<strong>en</strong><br />

<strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong>/Saint Martin<br />

De gr<strong>en</strong>s op het eiland passeer je zonder e<strong>en</strong> douanepost<br />

teg<strong>en</strong> te kom<strong>en</strong>. Er staat e<strong>en</strong> ged<strong>en</strong>ktek<strong>en</strong>: e<strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t<br />

waarop het Verdrag van Concordia wordt herdacht. Daarin<br />

werd op 23 maart 1648 de verdeling van het eiland vastge -<br />

legd tuss<strong>en</strong> Frankrijk <strong>en</strong> Nederland. E<strong>en</strong> van de afsprak<strong>en</strong> die werd gemaakt: wanneer in Europa,<br />

Nederland <strong>en</strong> Frankrijk in oorlog zoud<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>, dan zoud<strong>en</strong> <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> <strong>en</strong> Saint Martin neutraal<br />

blijv<strong>en</strong>.<br />

Het Franse deel lijkt erg veel op Frankrijk; het Neder -<br />

landse deel lijkt niet op Nederland. De hoofdstad van<br />

het Franse deel heet Marigot. De hav<strong>en</strong> van Marigot<br />

zou e<strong>en</strong> hav<strong>en</strong> aan de Middellandse Zee kunn<strong>en</strong> zijn.<br />

In Saint Martin wordt nog wel Frans gesprok<strong>en</strong>; in het<br />

Nederlandse deel hoor je nauwelijks Nederlands. Op<br />

het hele eiland sprek<strong>en</strong> de m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> steeds meer Engels.<br />

Amerikaanse toerist<strong>en</strong> zie je in het Franse<br />

deel heel weinig.<br />

w Rechts op de foto zie je de gr<strong>en</strong>spaal tuss<strong>en</strong> het<br />

Nederlandse <strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> (links) <strong>en</strong> het Franse Saint<br />

Martin.<br />

Wijn teg<strong>en</strong> j<strong>en</strong>ever – Het Franse deel beslaat<br />

52 km 2 van het eiland, het Nederlandse deel<br />

34 km 2 . Waarom het Franse deel groter is?<br />

Volg<strong>en</strong>s het verhaal is deze verdeling ontstaan<br />

door e<strong>en</strong> wedstrijd. E<strong>en</strong> Fransman liep het<br />

eiland rond langs de noordkust; e<strong>en</strong> Neder -<br />

lander langs de zuidkust. Ze begonn<strong>en</strong> op<br />

hetzelfde punt, <strong>en</strong> waar ze elkaar weer zoud<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong>kom<strong>en</strong>, zou de gr<strong>en</strong>s word<strong>en</strong> getrokk<strong>en</strong>.<br />

Voor onderweg had de Fransman natuurlijk<br />

e<strong>en</strong> fles wijn meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De Nederlander e<strong>en</strong><br />

fles j<strong>en</strong>ever! Dat was niet verstandig: wijn heeft<br />

zo’n 13 proc<strong>en</strong>t alcohol, j<strong>en</strong>ever 40 proc<strong>en</strong>t!<br />

De Fransman liep het eiland nog rond, maar<br />

de Nederlander deed het waggel<strong>en</strong>d. Daarom<br />

zou het Franse deel groter zijn geword<strong>en</strong>.<br />

<strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> | 50


Register<br />

Pagina 6<br />

Staatkundige verhouding<strong>en</strong><br />

Pagina 7 / 8<br />

B<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>wind<strong>en</strong>, 8 (<strong>en</strong> 28)<br />

Bov<strong>en</strong>wind<strong>en</strong>, 8 (<strong>en</strong> 41, 46)<br />

Goud, 8 (<strong>en</strong> 12, 30, 47)<br />

Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong>, 7, 8<br />

(<strong>en</strong> 23, 25, 30, 44)<br />

Nederlanders, 7, 8 (<strong>en</strong> 10, 18, 30,<br />

38, 45, 48)<br />

Plantages, 8 (<strong>en</strong> 49)<br />

Savanneklimaat, 7<br />

Statia, 7, 8 (<strong>en</strong> 37, 40)<br />

Status Aparte, 7 (<strong>en</strong> 15)<br />

Tropisch reg<strong>en</strong>klimaat, 7 (<strong>en</strong> 33)<br />

Wap<strong>en</strong>handel, 8<br />

Zout, 8 (<strong>en</strong> 16, 17, 21)<br />

<strong>Aruba</strong> pagina 9-15<br />

Boy Ecury, 10<br />

Carnaval, 13 (<strong>en</strong> 29)<br />

Cruiseschep<strong>en</strong>, 8, 10 (<strong>en</strong> 42, 47)<br />

Fort Zoutman, 12<br />

Geallieerd<strong>en</strong>, 10<br />

Indian<strong>en</strong>, 9, 10 (<strong>en</strong> 16, 20, 23, 30,<br />

40)<br />

Johan van Walbeeck, 10<br />

Koraalriff<strong>en</strong>, 9, 11 (<strong>en</strong> 31)<br />

Lago-raffinaderij, 10<br />

Papiam<strong>en</strong>to, 13 (<strong>en</strong> 28)<br />

Park Arikok, 9<br />

Parlam<strong>en</strong>to di <strong>Aruba</strong>, 12<br />

Pelikan<strong>en</strong>, 14<br />

Schooltaal, 13<br />

Toerisme, 13, 14 (<strong>en</strong> 29, 41,<br />

42, 48)<br />

Tweede Wereldoorlog, 9, 10<br />

(<strong>en</strong> 17, 24)<br />

<strong>Bonaire</strong> pagina 16-22<br />

Amerigo Vespucci, 17<br />

Amsterdam, 17 (<strong>en</strong> 25, 26)<br />

Avocado, 20<br />

‘De witte hel’, 17<br />

Flamingo, 16, 22<br />

Fraters van Tilburg, 20<br />

51 | Koninkrijk der Nederland<strong>en</strong><br />

Funchi, 20<br />

Geit<strong>en</strong>vlees, 20<br />

Indian<strong>en</strong>, 16 (<strong>en</strong> 9, 10, 23, 30, 40)<br />

Mangrov<strong>en</strong>, 21<br />

Park Washington-Slagbaai, 16, 19<br />

Tweede Wereldoorlog, 17 (<strong>en</strong> 9,<br />

10, 24)<br />

V<strong>en</strong>ezuela, 17, 19 (<strong>en</strong> 23, 24, 25)<br />

Voorouders, 19<br />

West-Indische Compagnie, 16<br />

(<strong>en</strong> 45)<br />

Zoutwinning, 16 (<strong>en</strong> 48)<br />

Curaçao pagina 23-29<br />

30 mei 1969, 23, 25, 27<br />

Begraafplaats, 27 (<strong>en</strong> 13, 37)<br />

Christoffelpark, 23, 27, 29<br />

Duitse aanval, 24<br />

Fort Beek<strong>en</strong>burg, 27<br />

Kapokboom, 29<br />

Kunuku, 29<br />

Moederland, 24 (<strong>en</strong> 10)<br />

Otrobanda, 23, 25, 27<br />

Papiam<strong>en</strong>tu, 28<br />

Pontjesbrug, 26<br />

Punda, 23, 24, 26<br />

Slav<strong>en</strong>handel, 23 (<strong>en</strong> 37)<br />

Suikerdiefje, 29<br />

Synagoge, 26<br />

V<strong>en</strong>ezuela, 23, 24, 25 (<strong>en</strong> 17, 19)<br />

<strong>Saba</strong> pagina 30-36<br />

1064 tred<strong>en</strong>, 35<br />

Begraafplaats<strong>en</strong>, 32 (<strong>en</strong> 13, 27)<br />

Cistern<strong>en</strong>, 33<br />

Columbus, 30 (<strong>en</strong> 45)<br />

‘Educated to emigrate’, 34<br />

Kantwerk, 31, 35<br />

Koningin Wilhelmina, 34 (<strong>en</strong> 9)<br />

Mount Sc<strong>en</strong>ery, 30, 35, 36<br />

Nevelbos, 36<br />

Orchideeën, 36<br />

Piet Hein, 30 (<strong>en</strong> 8)<br />

Pindasoep, 34<br />

Ruilhandel, 35<br />

‘The Road’, 31<br />

Tropisch reg<strong>en</strong>woud, 30, 36<br />

(<strong>en</strong> 49)<br />

‘Zwart’ <strong>en</strong> ‘wit’, 34<br />

<strong>Sint</strong> <strong>Eustatius</strong> pagina 37-43<br />

Carib<strong>en</strong>, 40 (<strong>en</strong> 45)<br />

Ezels, 39<br />

Huwelijksboom, 43<br />

Koningin Juliana, 41 (<strong>en</strong> 44)<br />

Kroniekschrijver, 38<br />

Manuel Piar, 41<br />

Mexican creeper, 42<br />

Olieopslagplaats, 37<br />

Prins Willem Alexander, 41<br />

Reg<strong>en</strong>woud, 43 (<strong>en</strong> 7)<br />

Simón Bolívar, 41<br />

Slap<strong>en</strong>de vulkaan, 43<br />

Slav<strong>en</strong>handel, 37 (<strong>en</strong> 23)<br />

Toerist<strong>en</strong>, 37, 40, 42<br />

Wereldgeschied<strong>en</strong>is, 38, 39<br />

Zoete aardappel<strong>en</strong>, 41<br />

<strong>Sint</strong> Maart<strong>en</strong> pagina 44-50<br />

35 miljo<strong>en</strong> jaar, 44, 45<br />

Afrikaanse geest, 47<br />

Amerikaanse toerist<strong>en</strong>, 47, 50<br />

(<strong>en</strong> 12, 14, 32)<br />

Arowakk<strong>en</strong>, 45<br />

Frankrijk, 44, 45, 50 (<strong>en</strong> 26, 38)<br />

Historisch museum, 44 (<strong>en</strong> 12)<br />

Internationale hotelarchitectuur,<br />

45<br />

Negatieve ideeën, 48<br />

Orkaan Luis, 46<br />

Saint Martin, 48, 50<br />

Spanje <strong>en</strong> Portugal, 45 (<strong>en</strong> 38)<br />

Suikerrietplantages, 48<br />

Tachtigjarige Oorlog, 45<br />

Tamarindeboom, 49<br />

Toerist<strong>en</strong>, 44, 45, 46, 47, 48<br />

Waggel<strong>en</strong>, 50<br />

Websites<br />

www.antill<strong>en</strong>huis.nl<br />

www.arubahuis.nl<br />

www.stichtingkleurrijkler<strong>en</strong>.nl

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!