Samen voor Nieuwerkerken - nieuwerkerken - SP.a

nieuwerkerken.s.p.a.be

Samen voor Nieuwerkerken - nieuwerkerken - SP.a

nieuwerkerken.s-p-a.be

Gouverneur

Reynders

bezoekt

Dorpsrestaurant

PAGINA

Iedere maand verzorgt

het OCMW een

driegangenmaaltijd

tegen democratische

prijzen. Ook de gouverneur

kwam een

kijkje nemen.

PAGINA

Dit jaar bespaart

elk gezin 5 procent

op de energiefactuur,

volgend jaar wordt

dat 10 procent.

PAGINA

03 04 08

mei

2012

Samen voor Nieuwerkerken

Kandidaten en bestuursleden sp.a Nieuwerkerken

(Ontbreken op foto: Sandra Vansimpsen, Jean-Paul Lowies,

Carine Hinnisdaels, Yves Vannijlen en Leon Hinnisdaels)

Goedkopere

energie

voor

iedereen

Toneelgroep Het

Kringetje werd 30

jaar geleden opgericht.

Wie waren

en zijn de drijvende

krachten achter

deze succesvolle

toneelgroep?

Toneelgroep

Het Kringetje


02

Edito

Beste inwoner,

De eerste

zonnestralen

hebben

we reeds in

ons midden

gekregen en

samen met de zon en dito warmte

valt nu ook onze nieuwste editie van

ons informatieblaadje Spots in jullie

brievenbus.

In dit nummer gaan we jullie weer

informeren over wat er de laatste

maanden is gebeurd in Nieuwerkerken.

Uiteraard komen ook de gemeenteraadsverkiezingen

in oktober 2012

dichterbij en daarom wil ik graag

al van deze gelegenheid gebruik

maken om u al een aantal mensen

voor te stellen die met ons voor

en achter de schermen aan het

werken zijn aan de lijst, ons verkiezingsprogramma,

onze opkomende

activiteiten,…

Sta me ook toe om al een aantal van

krachtlijnen uit ons kiesprogramma

toe te lichten.

Wat hebben we als sp.a te bieden?

We zijn er ons van bewust dat het

lokale niveau het dichtst bij de

burger staat, en dat dat de meeste

impact heeft op ons dagdagelijkse

leven. Vandaar dat we goed voorbereid

op de afspraak wensen te

verschijnen.

Hoe willen we dat doen? We willen

ons programma linken aan vier

pijlers, nl.: haalbaar, aanvaardbaar,

betaalbaar en fair.

Voor verdere informatie hierover

verwijs ik jullie graag naar onze

website en natuurlijk onze mensen.

http://nieuwerkerken.s-p-a.be/

Ik wil jullie nog een fantastische

zomer toewensen en een deugddoende

vakantie!

En misschien tot op onze terrasfilm

in augustus, waar we jullie later

zeker nog gaan over informeren.

Kevin Oyen

Voorzitter sp.a Nieuwerkerken

kevinoyen@hotmail.com

In dit nummer

PAGINA 07

Gouverneur Reynders bezoekt

dorpsrestaurant

Iedere maand verzorgt het OCMW een driegangenmaaltijd tegen

democratische prijzen. Ook de gouverneur kwam een kijkje

nemen.

PAGINA 03

We pakken

de energieprijzen aan

Hoe u dit jaar al minder betaalt en

nog meer kan besparen.

PAGINA 08

PAGINA 04

Sp.a-mandatarissen en ABVV

roepen leden en niet-leden op…

Sociale verkiezingen in mei 2012, winterse ontspanning

in Bokrijk, fietsen voor sporters met

beperkingen en precampagne verkiezingen 2012!

PAGINA 06

Verkiezingskoorts van CD&V

Grootse plannen voor Wijer ontplooien lokte

terecht verontwaardigde reacties uit in Nieuwerkerken.

Toneelgroep Het Kringetje

Toneelgroep Het Kringetje werd 30 jaar geleden opgericht.

Wie waren en zijn de drijvende krachten achter

deze succesvolle toneelgroep.

Zuiniger omgaan met energie

Gemeenteraadslid Jos Beutjens (sp.a) wil dat de

gemeente in de toekomst zuiniger omspringt met

energie.

Bespaar fors dankzij samenstroom

Betaal je ook te veel voor gas en elektriciteit? Met de

groepsaankoop groene energie helpt sp.a-Limburg

iedereen aan groene èn goedkopere energie.

PAGINA 12

v.u. Benny Biets- Guffenslaan 108 - 3500 Hasselt

foto’s - reporters - Jan Locus - Geert Vanden Wijngaert

Tim Dirven - Wouter Rawoens - www.psg.be - sp.a

PAGINA 11


Gouverneur Reynders

bezoekt dorpsrestaurant

Op vraag van gemeenteraadslid Jos Beutjens (sp.a) bracht gouverneur

Herman Reynders een bezoek aan het dorpsrestaurant in het

ontmoetingscentrum De Brug in Nieuwerkerken.

Iedere maand verzorgen het OCMW

en het woonzorgcentrum Sint-

Jozef er een driegangen maaltijd

tegen democratische prijzen.

Volgens Jos is er altijd een grote

opkomst. “De dag dat de gouverneur

ons dorpsrestaurant bezocht

waren er zelfs een 150-tal mensen

aanwezig,” zegt Jos Beutjens.

Democratisch

Het dorpsrestaurant is een succesverhaal

dankzij de hulp van zo’n

twaalftal enthousiaste vrijwilligers,

die zich inzetten om de mensen

een warme maaltijd aan te bieden

en dit tegen democratische prijzen.

Een driegangen maaltijd wordt

voor vijf euro aangeboden, water is

er gratis en frisdrank of koffie kost

één euro.

Sociaal restaurant

Oorspronkelijk wou het OCMW een

sociaal restaurant op touw zetten.

Maar al snel bleek dat de beoogde

doelgroep niet werd bereikt. Het

zijn vooral de gegoede senioren

die iedere maand terugkeren. Zij

genieten van het sociaal contact

en de sfeer die hier te vinden is.

Het is ook iets waar ze echt naar

uitkijken. Maar de mensen, die het

misschien het meest nodig hebben,

blijven weg. “We denken dat drempelvrees

hen weghoudt,” zegt Jos.

Maaltijden aan

democratische

prijzen

Sleeptouw

Daar kan verandering in komen

als de omgeving van die mensen

hen op sleeptouw nemen. Als een

naaste hen meevraagt om eens

een kijkje te komen nemen in het

dorpsrestaurant, dan vinden ze

volgens OCMW-secretaris Marina

Koninckx in de toekomst misschien

sneller hun weg.

Welzijn

Voor gouverneur Reynders is het

zijn eerste bezoek aan een sociaal

restaurant, want de welzijnssector

verdient evenveel aandacht als andere

sectoren. Met zijn bezoek wil

hij de initiatiefnemers, de vrijwilligers

en de deelnemers een hart

onder de riem steken.

Wenst u meer informatie, dan

kan u zich steeds wenden tot het

OCMW op het nummer

011 68 16 51

gemeenteraadslid Jos Beutjens (sp.a)

03


PAGINA

04

foto reporters

Een gemiddeld

gezin betaalt dit

jaar 5 procent

minder voor

energie,

volgend jaar is

dat 10 procent

sp.a maakt

energie

goedkoper

voor iedereen

Wie zijn energiefactuur bekijkt, heeft vast gemerkt

dat die de laatste jaren fl ink gestegen is. “Daarom

hebben we beslist de energieprijs aan te pakken”,

zegt Johan Vande Lanotte. “Dit jaar bespaart een

gemiddeld gezin zo’n 5 procent op elektriciteit en

gas, in 2013 kan dit oplopen tot 10 procent.” Wie nog

meer wil besparen, kan deelnemen aan een

samenaankoop.

Energie neemt steeds grotere happen uit ons budget.

Niet omdat we massaal meer verbruiken, maar omdat

voor de energieleveranciers elk excuus goed is om

prijsstijgingen door te voeren. Tot voor kort bleven de

prijzen stijgen, omdat de tarieven gekoppeld waren aan de

olieprijs. Onaanvaardbaar, vond minister van Economie en

Consumenten Johan Vande Lanotte: “Als de olieprijs steeg,

gingen telkens ook de andere energieprijzen omhoog,

zonder enige reden.”

Vijf procent minder betalen

De cijfers geven Vande Lanotte gelijk. “Vorig jaar stegen de

prijzen voor gas en elektriciteit in ons land met 17 procent”,

rekent hij uit. “Dat is veel meer dan in onze buurlanden. België

is zelfs een van de slechtste leerlingen van de klas. Dat is

vooral erg voor de mensen met een gewoon inkomen. Je kan

nu eenmaal niet in de kou zitten en zonder elektriciteit moet

je met de kippen op stok. Dat kunnen we niet aanvaarden.”

Daarom heeft Johan Vande Lanotte de energieprijzen bevroren.

“We hebben met de regering een pak maatregelen

genomen om de energieprijzen onder controle te houden.

Alle onderdelen van de energieprijs pakken we aan. De prijs

van de energie zelf mag niet meer stijgen. Daarnaast zal

de CREG, de regulator voor de energie, ook de distributietarieven

bevriezen, tot ze in 2014 worden geregionaliseerd,

en pakken we de heffi ngen aan. Daardoor bespaart een ge


middeld gezin dit jaar al 5 procent

op zijn energiefactuur.”

Daarmee is het nog niet afgelopen.

“Vanaf 2013 mogen de prijzen enkel

omhoog gaan als daar een goede

reden voor is. De CREG blijft er

ook op toekijken dat bedrijven die

de energie leveren er ook volgend

jaar geen smak bijdoen. Zo zal een

gemiddeld gezin vanaf volgend

jaar makkelijk 10 procent minder

betalen.”

Nog 238 euro minder

Daarnaast kan iedereen besparen

op zijn energiefactuur door in te

tekenen op een samenaankoop.

Meer en meer mensen doen dit ook.

“Ondertussen hebben al een paar

tienduizend gezinnen gekozen voor

een samenaankoop”, zegt sp.avoorzitter

Bruno Tobback. “En gelijk

hebben ze, want zo besparen ze per

jaar honderden euro’s. De Vlaamse

dienst die de energieprijzen in de

gaten houdt, de VREG, heeft zelfs

uitgerekend dat een gemiddeld

gezin 238 euro kan uitsparen door te

kiezen voor een voordeligere energieleverancier.

Een groot bedrag,

waar je best wat mee kan doen.”

Een paar jaar geleden begonnen

enkele lokale sp.a-afdelingen met

samenaankopen van stookolie.

Ondertussen is bijna heel Vlaanderen

op de kar gesprongen. Op van

alles en nog wat kunnen mensen

besparen door samen een bod uit

te brengen. Bruno Tobback: “Door

samen bijvoorbeeld stookolie aan te

kopen, gaat er een stuk van de prijs

af, terwijl het natuurlijk net dezelfde

stookolie blijft. Daarom zijn we ook

met samenaankopen van groene

energie begonnen. Het principe

blijf telkens hetzelfde: je stapt met

een grote groep mensen naar de

energieleveranciers en vraagt: wie

geeft ons de beste prijs?”

“Voor alle duidelijkheid: de mensen

moeten dat niet zelf doen, dat doen

de sp.a-afdelingen wel voor hen. Zij

nemen de administratieve rompslomp

voor hun rekening. Als het

aanbod je interesseert, krijg je enkele

maanden later een factuur van

een andere firma. Meer verandert

er niet - behalve de prijs natuurlijk.”

Geen verbrekingsvergoeding meer

Hoeveel winst je maakt hangt

af van je huidige contract en het

“Niets houdt de consument nog tegen

om over te stappen naar een goedkopere

energieleverancier”

aantal mensen dat mee intekent

voor de samenaankoop. Bruno

Tobback haalt enkele voorbeelden

aan. “Bij een samenaankoop die

sp.a West-Vlaanderen en Oost-

Vlaanderen in 2010 organiseerden,

tekenden 11.000 gezinnen in. Gemiddeld

bespaarden ze 200 euro op

jaarbasis. Bij de laatste samenaankoop

in Vlaams-Brabant stapten

4.265 gezinnen over naar een

nieuwe leverancier. Zij spaarden

tot 25 procent uit op hun gas- en

elektriciteitsrekeningen. Wie alleen

voor elektriciteit koos, bespaarde

ongeveer 15 procent. Dat zijn toch

bedragen die kunnen tellen.”

Als de olieprijs

steeg, gingen

telkens ook de

andere energieprijzen

omhoog.

Daar hebben we

een eind aan

gemaakt

Johan Vande Lanotte

Tot voor kort moesten sommige

mensen bij een overstap een verbrekingsvergoeding

betalen aan

hun vorige leverancier. “Dat hield

veel mensen tegen om de overstap

te maken”, zegt Johan Vande Lanotte

weer in. “Daarom zorgen we

voor een nieuwe wet, die de verbrekingsvergoedingen

afschaft. Op die

manier houdt niets de consument

nog tegen om naar goedkopere

leveranciers over te stappen, zodat

ze nog minder moeten betalen.”

Wilt u ook een stuk besparen op uw

energiefactuur en meestappen in

een samenaankoop?

Neem dan contact op met uw lokale

sp.a-ploeg of ga naar

www.samenstaanwesterker.be

05


Nieuws uit de provincie

Gedeputeerde Walter Cremers breidt de mogelijkheden voor sporters

met beperkingen uit. Dankzij een unieke samenwerking van het Limburgse

sportcentrum adlon kunnen vanaf 21 oktober sporters met beperkingen

elke maandagavond (18u-20u30) terecht op het verlichte circuit van

Zolder. Hier kunnen zij onder professionele begeleiding en in de meest

veilige omstandigheden verschillende fietsdisciplines beoefenen. Mede

dankzij hulp van de provincie kan van dit aanbod ongelimiteerd en gratis

gebruik worden gemaakt. Meer info: www.adlon.be

Ben jij kandidaat voor het ABVV?

In mei 2012 worden er in heel het land sociale verkiezingen georganiseerd.

In duizenden ondernemingen verkiezen de werknemers

wie hen zal vertegenwoordigen bij hun werkgever.

Veel bedrijven hebben een ondernemingsraad

en een comité

PAGINA

voor preventie en bescher-

06 ming. In de ondernemingsraad

wordt gediscussieerd

over werkgelegenheid en

het sociaal-economisch

beleid van de onderneming. Het comité

is bevoegd voor alles wat te maken

heeft met veiligheid en gezondheid,

maar ook met het milieubeleid van de

onderneming.

De voorzitter van sp.a Limburg Ingrid Lieten is verheugd

met de talrijke opkomst van mandatarissen op 4 oktober.

Hier werd de precampagne voor de gemeente- en provinciale

verkiezingen van 2012 met veel enthousiasme gestart.

In tal van workshops konden de kandidaten inspiratie

opdoen om onze boodschap over te brengen bij de kiezer.

Wie geïnteresseerd is om zijn of haar schouders mee onder

onze precampagne te zetten, kan graag contact opnemen

met sp.a Limburg op 011/301090.

Meer info: limburg.s-p-a.be

Gedeputeerde Jean-Paul Peuskens doet een warme oproep voor de

Winteravonden in Bokrijk. “Van 26 tot 30 december wordt het Openluchtmuseum

omgetoverd tot een prachtig winters wandelpark met sfeervolle

verlichting en muziek en hartverwarmende hapjes en drankjes. Ideaal om

samen met familie en vrienden even tot rust te komen tijdens de eindejaarsdagen”.

Meer info: www.bokrijk.be

Dagelijks zijn honderden Limburgse

ABVV-militanten actief bezig om de

belangen van hun collega’s te verdedigen.

Terecht, wie wil er niet werken in

een veilige en gezonde werkomgeving.

Of weten hoe de financiële toestand is

van zijn werkgever.

Vanaf 50 werknemers kunnen er

verkiezingen zijn. Als er op jouw werk

nog geen ABVV’ers actief zijn kan jij

misschien kandidaat zijn.

Misschien wil jij wel

kandidaat zijn?

Bel naar 011 22 97 77 of surf

naar www.abvvlimburg.be.


Verkiezingskoorts

van CD&V

Met de gemeenteraadsverkiezingen in zicht maken enkele cd&v-ers

het wel heel bont merkten gemeenteraadslid Maria Degeling en

Andy Vandenryt, sp.a-afgevaardigde in de Jeugdraad op.

Het artikel waarin Marc Secretin

en Rohnny Schreurs grootse plannen

voor Wijer, ontplooien lokte

terecht verontwaardigde reacties

uit in Nieuwerkerken.

Op de gemeenteraad van 26 januari

2012 stelde gemeenteraadslid

(sp.a) Maria Degeling dat het

van weinig takt getuigt om via de

krant zo verregaande plannen te

verkondigen zonder overleg met de

betrokkenen binnen de gemeente.

“In 2009 werd er op de gemeenteraad

beslist dat er eerst een

ruimtelijk uitvoeringsplan zou

opgemaakt worden, maar omwille

financiële redenen besloot men om

hier toch niet verder op in te gaan,”

zegt gemeenteraadslid Maria

Degeling.

“Maar aangezien 2012 een verkiezingsjaar

is, zal dat volgens ons

nog snel aan een projectontwikkelaar

worden toevertrouwd,” zeggen

Andy en Maria.

Anderzijds had men de Chirojongens

en de gepensioneerden

kunnen inlichten. Of beter nog, de

coalitiepartners, de gemeente-,

senioren- en jeugdraad.

Volgens afgevaardigde van de

Jeugdraad Andy Vandenryt wist

de Jeugdraad van niets ondanks

het feit dat de burgemeester erin

zetelt. “Ik vraag mij af waarom er

dan nog een jeugdraad moet zijn!”

zegt Andy.

Inspraak is nooit de sterkste kant

geweest van cd&v. Zoals u weet is

het centrum van Nieuwerkerken

ook al drastisch veranderd.

Ook hier hadden heel wat inwoners

gemengde gevoelens. Daarom

kiest sp.a voor een doordacht en

mensvriendelijk beleid, waar niet

alleen de financiële aspecten de

doorslag geven maar ook leefbaarheid,

historische en ethische waarden

moeten wegen bij het nemen

van beslissingen.

“Wij zijn absoluut niet tegen innovatie,

maar is het de bedoeling van

cd&v om Nieuwerkerken vol beton

te storten en peperdure projecten

op te zetten die de al zwaar belaste

gemeentekas nog leger maken?”

vragen Andy en Maria zich af.

07


Dienstenchequeonderneming helpt

Sint-Vincentius

De dienstenchequeonderneming van Nieuwerkerken schonk een bedrag

van 1.250 euro aan de plaatstelijke Sint-Vincentiusvereniging. Maria

Degeling, voorzitter van de dienstenchequeonderneming vertelt meer

over dit initiatief.

“Onze dienstenchequeonderneming

is een bloeiende onderneming

met een tewerkstelling van

31 personen,” zegt Maria Degeling,

die sinds twee jaar voorzitter is van

deze onderneming.

“Daarom besloten we de

PAGINA minderbedeelden in onze

gemeente te onder- 08 steunen. Bij de laatste

vrieskou zijn er heel wat

mensen die extra hulp

konden gebruiken. Wij weten

dat de Sint-Vincentiusvereniging

meestal beperkte middelen heeft

om de mensen te helpen. Ik denk

dat zij onze financiële steun goed

kunnen gebruiken”, aldus Maria.

De cheque van 1.250 euro werd

door voorzitter Maria Degeling en

schatbewaarder Edgard Bamps

overhandigd aan Paula Roosen-

Ottenborch, al jaren voorzitter en

drijvende kracht achter het Sint-

Vincentius vennootschap.

“Momenteel zijn er een 30-tal

gezinnen die wij helpen. Samen

ongeveer 90 mensen. Allemaal

Nieuwerkerkenaren. Toch veel voor

een gemeente van 6600 inwoners”,

vertelt Paula.

De Sint-Vincentiusvereniging van

Nieuwerkerken bestaat uit een

negental vrijwilligers. Maandelijks

gaan ze naar de voedselbank in

Kuringen, daar krijgen ze de pakketten

van de Europese gemeenschap

met niet bederfbare producten

zoals suiker, choco, spagetti, enz.

De Sint-Vincentiusvereniging kan

altijd hulp en zeker financiële hulp

gebruiken.

Wie zijn steentje wil bijdragen kan

altijd contact opnemen met Paula

op het nummer 011/68.48.80

Toneelgroep Het Kringetje

Graag willen we ook even van de gelegenheid gebruik maken om Toneelgroep Het Kringetje, dat 30 jaar geleden

werd opgericht, te complimenteren met wederom een erg succesvolle voorstelling.

Men heeft er dit jaar weer een erg succesvolle editie opzitten. sp.a Nieuwerkerken is er nog altijd fier op dat

Het Kringetje 30 jaar geleden ontstaan is uit de socialistische vrouwenbeweging (SVV). De oprichters waren o.a.

Edith Croes, Marie-Anne Ruymen, Ria Slingers, Carmen Cuypers en Lilane Mekers.

De naam ‘Het Kringetje’ werd

aangebracht door Marie-Anne

Ruymen en het eerste stuk dat

gebracht werd was “Wie krijgt de

baby”.

Daarom willen we even de spelers

en helpers van dit stuk even in de

kijker zetten.

Op de foto vlnr:

Edith Croes, Omer Ruytinx, Chantal

Ruymen, Marleen Petersems (+),

Jos Grauls, Marie-Anne Ruymen,

Frans Vanbuggenhout (+), Ria

Slingers, Julien Reekmans, Carmen

Cuypers en Luc Larbie (+).


foto reporters

De index is een verzekering

tegen armer worden

“Als ze in Duitsland willen werken tegen 5 euro per uur, dan moeten ze

dat zelf weten, maar wij willen niet terug naar de tijd van Daens. Daarom

zal sp.a zich altijd blijven verzetten tegen de afschaffing van de index.

De index afschaffen maakt ons allemaal armer”, zegt Bruno Tobback.

sp.a-voorzitter Bruno Tobback windt

er geen doekjes om: “Nooit zullen

wij een afschaffing van de index

goedkeuren. Die index is een verzekering

tegen armer worden. De

index maakt dat mensen kunnen leven

van hun loon. Als alles duurder

wordt en je evenveel blijft verdienen,

dan word je armer. Dat kunnen we

niet laten gebeuren. Met een loon

moet je comfortabel kunnen leven.”

De zwaksten niet treffen

Tobback wijst erop dat vooral mensen

met een klein inkomen de afschaffing

van de index aan den lijve zouden ondervinden.

“Als de prijs van het brood

met 50 cent omhoog gaat, zullen

mensen die goed verdienen misschien

een keer minder op citytrip gaan of

enkele opties laten vallen bij de aankoop

van een nieuwe luxewagen. Dat

overleven ze wel. Met wat geluk kun-

nen ze zelfs met hun baas onderhandelen

over andere voordelen. “

De index afschaffen

maakt ons allemaal

armer. Dat laten wij

niet gebeuren

“Voor wie elke maand de eindjes

aan elkaar moet knopen, betekent

een prijsstijging zonder loonsverhoging

echter sparen voor een nieuwe

boekentas voor de kinderen. Of

moeten veranderen van beleg op de

boterham. De gevolgen van een prijsstijging

voelen ze veel directer. De

afschaffing van de index is een heel

Bruno Tobback

sp.a -voorzitter

asociale maatregel, die vooral de

zwaksten treft. Dat kunnen wij niet

laten gebeuren.”

De crisis niet verergeren

Tobback beseft dat we het enige land

in Europa zijn waar de index zo nauwgezet

toegepast wordt. “Daar zouden

we net trots op moeten zijn, want in

vergelijking met onze buurlanden

hebben wij minder last van de crisis.”

“Ik ben er een groot voorstander van

om voor de lonen overal in Europa de

lat gelijk te leggen, maar dat mag niet

betekenen dat we de lat naar beneden

halen. Integendeel, in landen waar ze

voor een hongerloon werken, moeten

de lonen omhoog. Door lonen te verlagen,

kunnen werknemers minder

uitgeven. Dat voelen de winkeliers al

snel. En daarna de fabrieken, die minder

moeten produceren. Zo storten

we ons nog dieper in de crisis. Allesbehalve

een goed idee, dus.”

Meer info op

www.s-p-a.be

PAGINA

09


foto reporters

10

Goed begonnen is half gewonnen

Kleinere klasjes per kleuterjuf

“Goed begonnen is half gewonnen is

een spreuk die volledig opgaat voor

het onderwijs”, zegt Pascal Smet.

Daarom komen er vanaf 1 september

1.300 extra kleuterleiders voor

de klas. “Zo maken we dat de allerkleinsten

niks tekortkomen”.

“Kleuters moeten in de eerste plaats

genoeg kunnen spelen”, zegt minister

van Onderwijs Pascal Smet. “Dat kunnen

ze ook in de kleuterklas, bij hun

leeftijdsgenootjes. Bovendien kunnen

kleuterleidsters en -leiders hen ondertussen

op een plezante manier een

en ander laten opsteken. Over hoe ze

kunnen werken - of beter spelen - in groep bijvoorbeeld,

maar ook hoe ze hun schoenen moeten strikken, of hun

jas aantrekken. Voor een kleuter zijn dit grote stappen.

Door die spelenderwijs aan te brengen, komen de kinderen

in de beste omstandigheden aan de start.”

Daarom moeten kleuterleid(st)ers voldoende tijd kunnen

stoppen in hun leerlingen. Om die reden maakt

Pascal Smet dat er vanaf volgend schooljaar 1.300

extra kleuterleid(st)ers klaarstaan om de ukkepukken

te begeleiden. “1.867 scholen krijgen extra lestijden

Pascal Smet

sp.a

Vlaams minister van

Onderwijs

en 261 scholen krijgen er meer dan één

voltijdse leerkracht bij”, zegt de minister

van Onderwijs. “In totaal gaat het om 1.300

extra kleuterleiders en kleuterleidsters.

De berekening gebeurde op basis van de

leerlingenaantallen. Het aantal leerlingen

per leraar daalt in alle types scholen.”

Om de extra leerkrachten te kunnen

aanwerven, heeft Smet extra geld moeten

vrijmaken. “Het budget voor omkadering

in het kleuteronderwijs stijgt met 8,8

procent. Dat geld vinden in tijden van besparing

was niet gemakkelijk, maar voor

onze kinderen hebben we dat graag over.”

Debatteer hierover op onze Facebook-pagina

www.facebook.com/vlaamse.socialisten

Extra geld vinden voor kleuteronderwijs

was niet makkelijk,

maar voor onze kinderen

hebben we dat graag over


Zuiniger

omgaan met energie

Gemeenteraadslid Jos Beutjens (sp.a) wil dat de gemeente in de

toekomst zuiniger omspringt met energie. Hiervoor wil hij dat Infrax

enkele mogelijkheden onderzoekt zoals het afwisselend doven van

de openbare verlichting tussen 23.30 u en 05 uur. Niet alleen goed

voor het milieu, maar ook voor de energiekosten.

Ook in de gemeentelijke gebouwen

zijn er mogelijkheden om te besparen

op de energiekosten. Aan Infrax

werd een lijst van gemeentelijke

gebouwen overgemaakt die in aanmerking

komen voor de dienstverlening

in het ESCO project. “ESCO

staat voor Energy Service Company

en is een pakket energiediensten

dat via Infrax aangeboden wordt om

de energie-efficiëntie van gemeentelijke

gebouwen te bevorderen en

waar mogelijk dus ook te besparen,”

zegt Jos Beutjens.

“In dit kader werd naar aanleiding

van de renovatiewerken in de

sporthal reeds een haalbaarheidsstudie

uitgevoerd door Infrax,” zegt

schepen Bart Germeys (sp.a-GBL).

De resultaten van deze studie zijn

intussen bekend waarbij het plaatsen

van zonnepanelen op het dak

als energiebesparende maatregel

werd voorgesteld.

Om het eigen elektriciteitsverbruik

te dekken is een geïnstalleerd vermogen

van 48,5 kwpiek nodig, wat

neerkomt op een investeringskost

van 130.000 euro (incl BTW).

Dit zou op jaarbasis een besparing

betekenen van 13.200 euro. Om

dit te financieren wordt een lening

voorzien van 130.000 euro over 20

jaar.

Als we dan rekening houden met de

kostprijs van het onderhoud komen

we uit op een besparing van 2000

euro/jaaren zouden we per jaar 33

ton minder co2 uitstoten.

“Door het tekenen van het convenant

lokale duurzame energie,

hebben we ons al gemeente geengageerd

om tegen 2020 de co2uitstoot

met 20 % terug te dringen.

Door het nemen van energiebesparende

initiatieven willen we

onze verantwoordelijkheid hierin

nemen en de co2-uitstoot helpen

verminderen,” aldus schepen Bart

Germeys en Jos Beutjens.

werkten

mee aan dit

nummer

Kevin Oyen - voorzitter

Bornestraat 14

3850 Nieuwerkerken

0473 / 60 94 60

kevinoyen@hotmail.com

Sandra Vansimpsen

Ondervoorzitter - OCMW- raadslid

Rozenbosstraat

3850 Nieuwerkerken

Yves Vannijlen - Secretaris

Kerkstraat 71

3850 Nieuwerkerken

Jos Grauls - Penningmeester

Krommenhofstraat 54

3850 Nieuwerkerken - Binderveld

Theo Herbots - Gemeenteraadslid

Krommenhofstraat 41

3850 Nieuwerkerken - Binderveld

ria.theo@telenet.be

Jos Beutjens - Gemeenteraadslid

Tegelrijstraat 219

3850 Nieuwerkerken

j.beutjens@skynet.be

Maria Degeling

Gemeenteraadslid - Voorzitter PWA/DC

Grotestraat 194

3850 Nieuwerkerken

maria.degeling@telenet.be


Waarom in groep gas en elektriciteit aankopen?

Eerdere groepsaankopen tonen aan dat samen energie aankopen een grote besparing oplevert voor de

deelnemers. Bij onze actie in het voorjaar van 2011 schreven 6.411 gezinnen zich in. De deelnemende

gezinnen die overstapten naar een nieuwe leverancier bespaarden maar liefst tot 25% op hun energiefactuur

voor gas en elektriciteit. Wie alleen voor elektriciteit koos, bespaarde ongeveer 15%. Een onverhoopt succes

dat smaakt naar meer. Daarom organiseren we dit voorjaar een nieuwe samenaankoop.

Samen staan we sterker

Hoe meer mensen zich inschrijven voor de groepsaankoop, hoe groter de kans op een lagere prijs voor gas

en elektriciteit. Door deel te nemen aan een groepsaankoop kan u jaarlijks al snel enkele honderden euro’s

besparen aan energiekosten. Groepsaankopen kennen steeds meer succes en waren in 2011 goed voor meer

dan 50.000 overstappen.

Met onze keuze voor groene stroom dragen we eveneens ons steentje bij in de strijd tegen de klimaatopwarming.

WEES SNEL EN SCHRIJF JE VRIJBLIJVEND IN TOT 20 MEI!

Surf naar www.samenstroom.be of stuur onderstaand inschrijfformulier naar:


Samenstroom - Guffenslaan 108 - 3500 Hasselt

Ja, ik sluit me aan bij de groepsaankoop van elektriciteit en/of aardgas (aankruisen a.u.b.)

□ aardgas, op basis van een jaarcontract □ elektriciteit, op basis van een jaarcontract

Naam: ___________________________________________________________________________

Adres: ___________________________________________________________________________

Postcode: _______________ Gemeente: _____________________________________________

Telefoon: _________________________ E-mail: ______________________________________

Aantal gezinsleden: ______ Bent u al ooit overgestapt? □ JA □ NEE

Huidige energieleverancier: __________________

>> Voor de volgende gegevens, zie uw laatste eindfactuur

EAN-nummer ELEK (18 cijfers): __________________________

U heeft een dubbele meter: Jaarverbruik ELEK piek: ____________ kWh

Jaarverbruik ELEK dal: ____________ kWh

Indien u maar 1 meter heeft: _____________ kWh

Indien u een exclusieve nachtmeter heeft: _____________ kWh

EAN-nummer AARDGAS (18 cijfers): __________________________

Jaarverbruik AARDGAS: _____________ kWh

Bedrag laatste eindfactuur (incl. BTW): _______________

Vervaldag huidig contract: _____________________ Handtekening:

Gelieve alle velden in te vullen die op u van toepassing zijn

Similar magazines