Views
5 years ago

Zomer - Woningstichting Hellendoorn

Zomer - Woningstichting Hellendoorn

Zomer - Woningstichting

Onderdak 231 e jaargang, nummer 2, 2010 OORDEELT U ZELF… Buurtfeest in Haarle Wonen is een lokale aangelegenheid We wonen het liefst op een stekkie waar we ons thuis voelen, een eigentijdse woning in een plezierige woonomgeving en met geschikte buren. In ieder geval betaalbaar, of het nu in de huur- of de koopsector is. Wonen is een lokale aangelegenheid. We willen daarbij graag zoveel mogelijk zeggenschap over onze eigen woon- en leefomgeving hebben, maar snappen ook wel dat de vrijheid van de één ten koste kan gaan van de vrijheid van de ander. Dat leidt tot allerlei voorschriften en regels, die aan de ene kant een stuk rechtszekerheid bieden, maar aan de andere kant knellend kunnen werken. Wirwar aan regelgeving Dat je voor het bouwen van een huis een gemeentelijke bouwvergunning nodig hebt, spreekt voor zich. Dat regio en provincie er op toezien waar en wanneer er hoeveel woningen gebouwd mogen worden, roept de nodige discussie op. Dat het rijk in haar regelgeving (bijvoorbeeld voor huurprijzen) geen rekening houdt met gigantische verschillen tussen regio’s met een overspannen woningmarkt in de Randstad of de krimpgebieden elders pakt nadelig uit, maar dat Brussel meent te moeten bepalen voor wie Woningstichting Hellendoorn wel of niet mag bouwen en aan welke woningzoekende ze wel of niet een sociale huurwoning mag toewijzen gaat absoluut te ver. Ongeoorloofde staatssteun Wat is er aan de hand? De Europese Commissie heeft bepaald dat de woningcorporaties in ons land 90% van hun huurwoningen moeten toewijzen aan huishoudens met een jaarinkomen onder de € 33.000. Bovendien mag het Waarborgfonds Sociale Woningbouw niet langer garant staan voor de bouw van nieuwe woningen met een huurprijs boven € 648 per maand. Dat wordt als ongeoorloofde staatssteun gezien. Als Nederland die Europese beschikking onverhoopt zou overnemen, dan heeft dat vergaande consequenties voor huishoudens met een lager middeninkomen en voor de woningcorporaties zelf. Dankzij een breed aangenomen motie van de Tweede Kamer wordt de Europese beschikking voorlopig nog niet in een ministeriële regeling omgezet. De Kamer dringt er bij onze regering op aan eerst in overleg te treden met de Woonbond, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Aedes en daarna opnieuw te onderhandelen met de Europese Commissie. Er is dus nog hoop voor de honderdduizenden woningzoekenden met een middeninkomen, die anders noch in de sociale huursector noch in de koopsector aan bod komen. De praktijk pakt verkeerd uit Een voorbeeld uit de praktijk. Een tweepersoonshuishouden met een bruto jaarinkomen van circa € 35.000 (netto circa € 2.000 per maand) kan voor een huurwoning niet langer bij een corporatie terecht en is voortaan aangewezen op commerciële verhuurders. Deze woningzoekende moet dan zomaar elke maand 34% van het besteedbaar inkomen neertellen voor een huurwoning van bijvoorbeeld € 675 per maand en zelfs 40% bij Onderdak | 1 2 3 3 3 4 4 4 Inhoud Interview met Wethouder Thea ten Have Zevende plaats op de KWH-ranglijst Zomerse tips voor u en uw buren Gerrit, Berdien en Alice 25 jaar in dienst! Nieuwsberichten van het Huurdersplatform Prestatieafspraken 2010 – 2015 gemeente Hellendoorn en Woningstichting Hellendoorn Gewijzigde openingstijden: juli en augustus 2010 een maandhuur van € 800. Het kopen van een woning is meestal geen alternatief. De Nationale Hypotheek Garantie verleent bij dit inkomen een hypotheek voor een koopwoning tot € 138.000. Gelukkig kun je voor dat bedrag bij Woningstichting Hellendoorn nog wel eens een bestaande huurwoning kopen. Maar de gemiddelde koopprijs voor een eengezinswoning in Nederland bedraagt toch al gauw € 209.000. Als het aan Brussel ligt, vindt de toewijzing van een aangepaste huurwoning, zoals een aanleun- of zorgwoning, eveneens op basis van het inkomen plaats en niet op grond van een indicatie volgens de AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) of de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning). Bovengenoemde inkomensgrenzen voor de toewijzing van sociale huurwoningen maken deel uit van een breder pakket van politieke afspraken van de Europese Commissie met ons Ministerie van VROM/WWI. Mensen met geringste koopkracht ontzien bij bezuinigingen De Europese Commissie is huiverig voor oneerlijke concurrentie, als woningcorporaties goedkoper grond kunnen kopen en dankzij garanties goedkoper geld kunnen lenen dan commerciële projectontwikkelaars. Kennelijk vergeet ze dan dat woningcorporaties qua vennootschapsbelasting worden achtergesteld bij zakelijke ondernemers, niet zelf de huurprijzen mogen vast- Vervolg op pagina 2

Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Hoe vind ik een geschikte woning? - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Downloaden - Woningstichting Hellendoorn
Niet tevreden? Laat het ons weten! - Woningstichting Hellendoorn
zomer 2010 - Noordwijkse Woningstichting
Download .PDF (1.568 KB) - Woningstichting Dinxperlo
voorjaar 2010 - Noordwijkse Woningstichting
huurwoning Uw eigen - Woningstichting Dinteloord
Wonen - Woningstichting Nijkerk
Wooninfo 3 2010 - Woningstichting Weststellingwerf
Bewonersblad 3 2009 - Woningstichting Bergh
NWS Magazine 1 - Noordwijkse Woningstichting
Wooninfo 7 2013 - Woningstichting Weststellingwerf
Onze maatschappelijke inzet - Woningstichting Nijkerk
Bewonersblad 2 2011 - Woningstichting Bergh
J 5315 Folder Opzeggen huurwoning.indd - Woningstichting de ...
Download .PDF (2.181 KB) - Woningstichting Dinxperlo
Zomer en golf De nieuwe directeur van de B.V. Een ... - Dorpswaard
Zomer 2011 - Stichting Tubereuze Sclerosis Nederland
In dit nummer Zomerse lente in Zoutleeuw - Stad Zoutleeuw
Zomer - De Goede Woning