Verslag - Winob

winob.be

Verslag - Winob

4. Projectvoorstel cinema novo

Cultuur

Streekgericht Bibliotheekbeleid

Stefaan deelt een kopie van de dienstopdracht met betrekking tot het samenwerkingsproject

WINOB-Cinema Novo uit en licht de planning toe. Er is op gelet dat er een ander traject bestaat

voor kleinere bibliotheken (wisselpakketten) en grotere bibliotheken (abonnementsformule).

Naast de Dvd’s komt er ook een magazine + vormingsmomenten. Er is een serieus bedrag

uitgetrokken voor promotie: 5000 € voor displays. De werkgroep Beeld en Geluid wordt de

stuurgroep voor dit project, dus opmerkingen zijn zeker welkom. Op de volgende

vergadering zal de projectverantwoordelijk van Cinema Novo uitgenodigd worden.

5. Wiki, svz, paginaverdeling, focus bewaarbeleid

De wiki eist een nieuwe manier van denken en communiceren. Het moet het centraal

infopunt worden. Er is een aanpassing gekomen, via mail kan je nu alle recente wijzigingen in je

mailbox ontvangen. Actieve input zeker gewenst (mogelijkheid om pagina’s aan te maken).

Pepijn zorgt voor de sanering van een aantal pagina’s die absoluut niet geraadpleegd worden

om dode materie te vermijden.

Het netwerkmagazijn blijft een moeilijk punt. Van zodra een te strenge administratieve

procedure gevolgd moet worden zijn er moeilijkheden. Eenvoudigste manier blijft het

onderhands doorspelen van afgevoerde werken aan de daartoe beschikbare

kandidaatbibliotheek.

6. Evaluatie Studiedag VVBAD : dematerialisering van muziekmaterialen en de

openbare bibliotheek

De studiedag van 22 januari in Genk werd door zo’n 20 West-Vlaamse bibliotheekmedewerkers

bijgewoond en er werd gezamenlijk vervoer voorzien. Uit een globale reactie blijkt dat de

studiedag heel goed was maar heel veel nieuwe info bracht en de agenda te druk was.

Naast Olivier Braet over nieuwe technologieën en Johan Meys over digileen en I-tunes had

Stefaan het er ook over muzieksites (eventueel wil Stefaan deze uiteenzetting opnieuw geven in

Antwerpen met een uitgebreide demo van Deezer). De presentaties van de studiedag staan op

de VVBAD-site. Pepijn probeert de links op de wiki te krijgen.

7. Allerhande info

Project games in de bib: het idee van games en consoles beschikbaar te stellen via de

provincie zit in de koelkast. Er wordt verder gewerkt met een nieuwe denkpiste: pilootproject (2

à 3 maanden) met een volledig pakket (gameroom of gamecorner genoemd) beschikbaar

gesteld bestaande uit een aantal consoles en schermen en beheerssoftware. De bibliotheek zelf

zorgt voor voldoende ruimte, stroomvoorziening en het nodig enthousiasme. Er zal een initiatie

voorzien worden voor het personeel. Ook een info-avond voor leerkrachten of ouders is

voorzien. Ten slotte verwachten we van de bib dat ze zelf ook iets organiseren, graag met

jongeren (of senioren). Het tweede circuit met enkel deze infosessies wordt niet verder

opgenomen.

Bij de vraag of er iemand zicht heeft op het gebruik van Digileen (gebruikersaantallen,

3

More magazines by this user
Similar magazines