25.09.2013 Views

Voeding & Welzijn - Juice Plus+

Voeding & Welzijn - Juice Plus+

Voeding & Welzijn - Juice Plus+

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

Voeding & Welzijn

Een bewuste weg naar een betere levensstijl


Levensstijl

Relaxen/slapen

Beweging

Voeding

HET GEHEIM VAN WELZIJN ZIT IN HET JUISTE EVENWICHT


Welke voedingsstijl?

Zijn we er ons van bewust dat goede voeding

bepalend is voor onze gezondheid?

EEN BEWUSTE KEUZE


Gezonder

Sterker

Positiever

Kalmer

Juiste voeding

Betere concentratie

PSYCHOLOGISCH/FYSIEK WELZIJN


De balans van goede gezondheid

De wetenschap toont aan

dat een uitgebalanceerd

eetpatroon,

met veel fruit en

groenten, kan bijdragen

tot de verlaging van het

risico

op bepaalde

aandoeningen

die verbonden zijn met

onze moderne

levensstijl en met

OXIDATIEVE STRESS

Bron : “Het voedingscentrum”


In Nederland

heeft 40% van de

volwassenen overgewicht

of zwaarlijvigheid

Bron: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

beweegt bijna de helft van

de bevolking boven de twaalf

jaar onvoldoende

Bron: Centraal Bureasu voor de Statistiek

De gemiddelde consumptie van groenten en fruit ligt ver onder de hoeveelheid

aanbevolen door het “Voedingscentrum” : 150-200g groenten en 200g fruit per dag


5+

Overheid is het eens

“5 per dag”-campagnes van

nationale en internationale gezondheidsorganisaties

• Ministerie van Gezondheid in het Verenigd Koninkrijk

• Wereldgezondheidsorganisatie (WHO)

• Wereld Kanker Onderzoek Fonds (WCRF)

• Amerikaanse Medische Associatie (AMA)

• Nationaal Kankerinstituut (NCI)


“5 handen vol” elke dag

SYNERGIE VAN DUIZENDEN ANTIOXIDANTEN


Minerals

Orkesteffect

In de natuur staan vitaminen, mineralen, fytonutriënten enz. nooit op

zich. De wetenschap begint pas sinds kort te begrijpen hoe deze samenwerken.

Een eetpatroon rijk aan verschillende soorten fruit en groenten biedt niet alleen veel

belangrijke voedingsstoffen, maar ook verband met een goede gezondheid op de

lange termijn.

Vitamins

Vitamins

Phytonutrients

Minerals


Beschermende actie

KALIUM 1,110-12,140 FR AAS USG

PROODANIDINS LF NAP

PROLINE 20-435

PROPANOL

Bronnen: Handbook Phytochemical Costituents of Generally

Regarded Save(Gras) Herbs

400 van de meer dan

10.000 antioxidatieve

microvoedingsstoffen in een

verse appel

De tienduizenden antioxidanten in fruit en groenten neutraliseren vrije radicalen


Vrije radicalen en oxidatieve stress

Ons lichaam produceert constant VRIJE RADICALEN. Sommige hiervan

heeft ons lichaam nodig, maar te veel ervan kan schadelijk zijn.


Bronnen van vrije radicalen

De meeste factoren die een stijging van onze productie aan vrije

radicalen veroorzaken zijn:

Sigarettenrook

(1 inhalering = 10.000 vrije radicalen)

Verontreinigd water

UV-stralen

1

Smog

Ozon (O – een atoom

is altijd een vrije radicaal)

Stress

Medicijnen

Slechte voeding

Gerookte, gegrilde en in olie

bewaarde voedingsmiddelen

Alcohol

Radioactiviteit


Gevolgen van oxidatieve stress

“U kunt net zo goed onbeschermd voor een

röntgenapparaat gaan staan als niet genoeg

fruit en groenten eten.”

Journal of the Medical Association

Prof. Bruce Ames

Professor in de Biochemie en Moleculaire Biologie aan de

Berkeley Universiteit van Californië en senior-wetenschapper

in het Children's Hospital Oakland Research Institute

(CHORI).

Microvoedingsstoffen afkomstig van fruit en groenten

kunnen ons helpen gezond te blijven


Eten van fruit en groenten

Slechts 7% van de Nederlandse volwassenen eet voldoende

fruit en amper 2% van hen at 5+ porties groenten/dag.

Bron: RIVM rapport 2003

Geen enkel Nederlands kind tussen 4 en 6 jaar eet de

aanbevolen vijf porties groenten /dag.

Slechts een op vier kinderen tussen 4 en 6 jaar eet de

aanbevolen vijf porties fruit /dag.

Bron: RIVM rapport 2003


Het antwoord van de Europese

Gemeenschap

•22 miljoen kinderen

hebben overgewicht, 1

op de 5 lijdt aan obesitas

•1 op de 4 kinderen

heeft overgewicht of

lijdt aan obesitas

• elk jaar komen daar

400.000 gevallen bij

Fruit en groenten – effectief in de strijd

tegen obesitas

• Europese kinderen eten gemiddeld slechts

227g per dag (WHO raadt 400g aan)

• Geen enkel Nederlands kind tusssen 4 en

6 jaar eet 5 porties groenten per dag.

Slechts 1 op vier van de Nederlandse

kinderen tussen 4 en 6 jaar eet de

aanbevolen 5 porties fruit per dag.

Bronnen: Wereldgezondheidsorganisatie / International Obesity Task Force/RIVM rapport 2003


Overgebleven percentage

100

80

60

40

20

0

Bereidingsmethoden

Vier bereidingsmethoden tegenover elkaar

Gestoomd Snelkookpan Gekookt Magnetron

Rood:

Microvoedingsstoffen

vernietigd

Blauw:

Microvoedingsstoffen

verloren in kookwater

Groen:

Microvoedingsstoffen

behouden

DE MEEST GEZONDE KEUZE IS HET STOMEN VAN GROENTEN

Panorama,

Italiaans Magazine

27 november 2003


Werkelijke situatie

Verkeerde

gewoonten

Onevenwichtige

voeding

Noodzaak tot

ondersteuning

van onze

voeding

Onevenwichtig

milieu

Slechts 5-10% van

de mensen volgt de

aanbevelingen

om 5 of meer

stuks fruit en

groenten per dag

te eten op


Wat moeten we doen?

MEER FRUIT EN

GROENTEN ETEN


Het is niet eenvoudig!!

Tijd om te kopen Smaak/variëteit

Bewaren

Hoewel we allemaal de voordelen van fruit en groenten kennen, is het niet

eenvoudig om elke dag de aanbevolen 5 porties en meer te eten.


Ons voorstel

Een eenvoudig en ingenieus idee


Het idee

Vat de essentie van fruit en

groenten in capsules, met

behoud van zoveel mogelijk

voedingskenmerken en maak

een breed assortiment

voedingsrijke voordelen voor

iedereen beschikbaar

NSA creëerde Juice PLUS+®, het beste na fruit en groenten


Groeien

Fruit en groenten worden geplukt wanneer ze rijp zijn


Productie

Oogsten Wassen

Persen

Mixen Tot poeder drogen In capsules verwerken


NAIE

Natural Alternatives International

NAIE Lugano (Switzerland)

Wereldleider in de vervaardiging van voedingsoplossingen


Testen

Hoge kwaliteitsnormen

- “Good Manufacturing Practice” (GMP),

met “Standard Operating Procedures” (SOP)

- “Therapeutic Goods Administration of Australia” (TGA)

- NAI voldoet aan de regels van de US pharmacopoeia (toegelaten

geneesmiddelen) (USP)

- “Swiss Medic Certificate” (SMC)


Rechtstreeks van fruit, groenten en bessen

Premium PLUS+® is een eenvoudige en betaalbare manier om de essentiële voedingsstoffen

van fruit, groenten en bessen aan onze dagelijkse eetgewoonten toe te voegen


Wetenschappelijk onderzoek

In de meest recente wetenschappelijke studies werd het gebruik van Juice PLUS+®

gecombineerd met Juice PLUS+® Vineyard

• Onderzoekers van de University of Maryland School constateerden

dat proefpersonen die Juice Plus+® gebruikten beter de

elasticiteit van de vaatwand behielden, zelfs na een vette maaltijd.

Journal of the American College of Cardiology 2003, 41 (10): 1744-1749

• Onderzoekers aan de Medische Universiteit van

Graz, Oostenrijk en de University of North Carolina,

Greensboro constateerden dat Juice Plus+® effectief

was in de verlaging van een marker voor oxidatieve

stress die in verband gebracht wordt met aerobe

oefeningen.

Medicine & Science in Sports & Exercise

2006; 38 (6): 1098-1105

Journal of Nutrition

2007; 137 (12): 2737-2741)


Wetenschappelijk onderzoek

NSA committeerde zich tot een onafhankelijk onderzoeksprogramma om de doeltreffendheid

van Juice PLUS+® te evalueren. Hier volgen enkele resultaten:

• Levert belangrijke fytonutriënten die door het lichaam worden opgenomen

• Helpt oxidatieve stress verminderen

• Helpt in de ondersteuning van een gezond immuunsysteem en behoud van DNAintegriteit

• Heeft een positieve invloed op bepaalde belangrijke indicatoren van het welzijn van

hart- en bloedvaten.


Children’s Health Study

Internationale gedragsstudie met ongeveer 500.000 deelnemende families wereldwijd

Eten van JP+ 4-8 maanden 1 jaar 3 jaar

Eten van minder fast food en

drinken van minder frisdrank

Eten van meer groente en fruit

Minder dagen verzuim op

school/werk

Enig positief resultaat (betere

prestaties op school, meer

concentratie….)

Verbeterd bewustzijn en meer

aandacht voor de gezondheid

64% / 65%

51% / 62%

47% / 43%

90% / 93%

81% 82%

72% / 73%

62% / 72%

59% / 53%

93% / 95%

89% / 90%

76% / 84%

76% / 84%

73% / 67%

97% / 98%

95% / 95%


Eenvoudig

Gemakkelijk

Welzijn voor het leven

4 CAPSULES € 1.70 PER DAG

Gemakkelijk Dagelijkse consumptie 2,58

Effectief

Gemakkelijk

Betaalbaar


NSA Memphis

Wie is

NSA Milaan

NSA brengt al meer dan 42 jaar en in

meer dan 20 landen wereldwijd

gezondheids- en welzijnsproducten op

de markt

Vandaag de dag is het een

vooraanstaande onderneming

in de voedingsindustrie met

een omzet van $ 9 miljard

gelooft:

• in het belang van gezondheid

• in het wetenschappelijk onderzoek

• in de waarde van mensen

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!