25.09.2013 Views

Klik hier - RVVH

Klik hier - RVVH

Klik hier - RVVH

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

INFORMATIEBOEKJE

JEUGD RVVH

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 1


Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 2


Terrein: Sportlaan 12, 2982 SN Ridderkerk

Postadres : Postbus 4219, 2980 GE Ridderkerk

Email algemeen: info@rvvh.nl, website www.rvvh.nl

telefoon: Jeugd 0180-430505

Senioren 0180-430414

Kantine 0180-428141

Inhoudsopgave

1. Samenstelling jeugdcommissie

2. Voorwoord

3. Indeling sportpark

4. Voetbalschool

5. Trainingsmateriaal,Programma

6. Voorlopige klasse indelingen van de teams

7. Mental coaching

8. Website www.rvvh.nl

9. Vrijwilligers: Heel Veel Inzet

10. Rijnmond teletekst

11. Selectiebeleid

12. Afgelastingen

13. Contributie

14. Spelerspas

15. Gedragsregels voor de jeugdspeler

16. Ouders van RVVH jeugd

17. Ouderavonden

18. Nog wat regels

19. Nevenactiviteiten

20. Rondom het eerste elftal

21. Clubkleding

22. Boetereglement

23. Feyenoord Amateurpartner

24. Voordeel lidmaatschap RVVH

25. Ondersteun je club

26. Tenslotte

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 3


1. Samenstelling jeugdcommissie

De jeugdcommissie 2009-2010 bestaat uit de volgende personen:

Voorzitter (a.i.) Peter Ottevanger 06-42242329

Algemeen secretaris Wessel Dekker

jeugd@rvvh.nl

06-40433750

Wedstrijdsecretaris Mariska Blaak 06-12451007

Mental coach Julian Groenendijk

julian@rvvh.nl

06-29254888

Coördinator scheidsrechters Adrie Plaisier 06-176 76 490

Coördinatoren

Junioren A/B Andries Stolk 06-36111376

Junioren C Ed Schrauwen 06-42133833

D-pupillen Andries Stolk 06-36111376

E-pupillen vacant

F-pupillen Carlo Achterberg 0180-412453

Voetbalschool Mels Witter 06-54728060

Algemeen bestuur RVVH:

Voorzitter: Mario Papavoine (a.i.) , telefoon 06-53658043

Penningmeester: Wil Sierat, telefoon 06-22398752

Commerciële zaken: Mario Papavoine, telefoon 06-53658043

Secretaris /alg. zaken: Hennie van der Sluis, telefoon 06-46618661

Activiteitencommissie:

Sandra Fraanje, telefoon 0180-432558, mobiel 06-51320810

Irma Resoort, telefoon 0180-427070, mobiel 06-36222078

Leona Ottevanger, telefoon 0180-433666, mobiel 06-46350221

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 4


2. Voorwoord

Net zoals eerdere seizoenen geven wij ook nu weer een informatie boekje voor

de jeugd van RVVH uit. De bedoeling van dit boekje is dat de (nieuwe)

jeugdleden en hun ouders/verzorgers snel op de hoogte zijn van de gang van

zaken binnen onze vereniging.

Een informatieboekje dat ieder seizoen weer opnieuw uitgegeven moet

worden. In de periode dat het vorige seizoen al achter de rug was, is er hard

gewerkt aan de organisatie voor het komende seizoen. Gelukkig kunnen we

ook nu weer een beroep doen op onze vrijwilligers. We hebben al eerder de

belangrijkheid van deze vrijwilligers benadrukt en we blijven dat ook doen,

want zonder hun bijdrage is er geen beginnen aan.

In dit nummer treffen jullie dan ook de telefoonnummers van de secretarissen.

Wij wijzen er bij jullie op dat bij afgelastingen van wedstrijden er voor de

selectie-elftallen altijd oefenwedstrijden of trainingen zijn. Wat betreft de

recreatieve teams zal dit in nader overleg met de trainers en leiders bepaald

worden. De spelers dienen ter verkrijging van de nodige informatie afspraken

ter zake met hun leiders en/of trainers te maken. Daarnaast staat de actuele

informatie ten aanzien van afgelastingen altijd op de website van RVVH.

Onveranderd zijn de regels met betrekking tot jullie gedrag bij trainingen en

wedstrijden. Wij hebben deze regels dus nog maar eens op papier gezet. Zij

spreken voor zich en iedereen en we bedoelen dan ook echt iedereen, zal zich

aan deze regels moeten houden. Iedereen weet wat eventueel de gevolgen zijn

als men zich misdraagt, want ook daarin is niets veranderd. Jullie zijn en blijven

het visitekaartje van onze vereniging, zowel in de uit- als de thuiswedstrijden.

Als iedereen deze regels respecteert dan blijft het zeker gezellig.

Naast de zaterdagse competitiewedstrijden worden er gedurende het seizoen

een flink aantal oefenwedstrijden gespeeld. Ook worden door alle teams een

aantal toernooien, waarvan sommigen in het buitenland, gespeeld.

In samenwerking met de Activiteitencommissie Jeugd wordt naast het voetbal

tal van andere zaken georganiseerd, zoals:

puppieskamp

Grote Club Aktie

Sinterklaasfeest

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 5


Oliebollentoernooi (zaalvoetbal in Sporthal De Fakkel)

Penalty bokaal voor de E – pupillen

Enz. enz.

Te veel om op te noemen eigenlijk en uiteraard hopen we dat al deze

activiteiten een succes zullen worden.

Jeugdcommissie van RVVH

Colofon:

Fotografie: Wessel Dekker

Druk: Xebius Grafisch Bedrijf

Oplage: 400 exemplaren

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 6


3. Indeling sportpark

Voetbalvereniging RVVH kan gebruik maken van:

3 gras wedstrijdvelden waaronder het hoofdveld met verlichting

overdekte zittribune en open staantribune langs het hoofdveld

1 WETRA trainings/wedstrijd veld met verlichting

2 kunstgrasvelden, waarvan 1 gedurende de winterperiode samen met

korfbalvereniging Sagitta (beiden met verlichting)

16 kleedkamers

een gezellige ruime kantine

een zeer ruim parkeerterrein (let op, parkeer in de vakken, anders een

proces-verbaal ! )

U bent van harte welkom op ons sportpark Ridderkerk.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 7


4. Voetbalschool

In het seizoen 2007/2008 is bij RVVH de Voetbalschool van start gegaan. De

leeftijd van de jongens en meisjes varieert tussen de 4 en 6 jaar. Dat zorgt voor

een leuke mix. De spelertjes van de voetbalschool trainen één keer in de week

op de donderdag avond van 18.00 uur tot 19.00 uur. Wanneer Uw kind

enthousiast is voor voetbal is dit zeker de kans om te zorgen dat hij of zij op

een verantwoorde wijze hiermee kennis kan maken.

Voor sommigen onder hen is dit de eerste kennismaking met de voetbalsport,

dat valt ook wel aan hun gezichten af te lezen. Anderen weer zijn al wat verder

in hun ontwikkeling en hebben al een redelijk goed balgevoel. De leiding van de

school aangevuld met goedwillende ouders, probeert de kinderen op een

gemoedelijke, rustige, maar vooral speelse manier met wat speloefeningen

plezier in het “spelletje” te geven. Met groepsoefeningen, zoals dribbelen en

partijvormen, en individuele oefeningen als een pylonenspel en schieten op het

doel, leren ze vast enkele kneepjes van de voetbalsport. Twee dingen staan

daarin centraal, en dat zijn de bal en het plezier. Aan het enthousiasme van de

leiding en jongens gaat het zeker niet liggen.

Wij zijn sponsor van de RVVH voetbalschool

Vanaf eind september a.s. zullen de teams in een onderlinge kompetitie op de

zaterdagochtend op het sportpark van RVVH hun eigen "Champions League"

spelen. Vanaf 08.30 uur zal de bekende Champions League hymne over het

sportpark klinken wanneer de teams opkomen in de tenues van de echte

Europese grootmachten zoals AC Milan, Real Madrid, Arsenal enz. Zij strijden

voor eeuwige roem en dit is een ideale gelegenheid voor iedereen om deze

jonge talenten aan het werk te zien.

Tijdens de wintermaanden januari en februari wordt op zaterdag morgen in de

zaal Orion (Slikkerveer) gevoetbald.

Dit alles is mede mogelijk gemaakt dankzij de financiële inspanningen van de

hoofdsponsor van deze Champions League, ‘t Sorgh & Huys te Ridderkerk.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 8


5. Trainingsmateriaal, programma

Ieder team heeft een kliko met de nodige ballen. De trainer heeft een sleutel

van deze kliko en zal er op toe zien dat ballen en overgooiers samen met

andere materiaal zoals pillonen / dopjes en doeltjes op het trainingsveld komen

en na de training weer opgeruimd worden.

1. Sleutel is bij de trainer.

2. Trainingsballen zijn er voor alle spelers van elk team. Voor de training

zullen ze wel opgepompt moeten worden en na de training laten

schoonmaken. Dit maakt het voor de bal en speler voor de volgende

training een stuk plezieriger.

3. Overgooiers worden of netjes opgevouwen teruggelegd of over de

lijnen in de container opgehangen, de trainer is verantwoordelijk voor

deze overgooiers.

4. Trainingsdoelen mogen in principe alleen op het trainingsveld gebruikt

worden. Trainingsdoeltjes worden in onderling overleg gebruikt. F – E

doeltjes worden voor het gebruik vastgezet met de daarvoor bestemde

haken (zonder is levensgevaarlijk) en na de training of overgedragen aan

de volgende trainer of opgeruimd naast het veld.

5. Doeltjes niet op de witte lijnen op de wedstrijdplaatsen zetten. Probeer

ze juist op een andere plaats te gebruiken.

6. Tsjoek is uitsluitend te gebruiken door de trainers.

7. Poortjes en pillonnen zijn er genoeg en zullen door de trainers moeten

worden opgeruimd in de kliko.

8. De schoenen moeten buiten schoongemaakt worden in de borstels bij de

ingang en worden dus niet schoongemaakt tegen de wanden in de gang

of kleedkamer.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 9


De vereniging is de laatste jaren zeer hard gegroeid, zodat de trainings

faciliteiten 100 % creatief benut moeten worden. Dit betekent wel dat strikt

aan de trainingstijden en trainingsveld indelingen gehouden moet worden.

De trainingen voor de selectieteams gaan in principe altijd door, desnoods

wordt een alternatief verzonnen. Er wordt getracht om ieder team in ieder

geval 1 x per week te laten trainen. Na iedere training worden de kleedkamers

aangeveegd door de trainer of leider aangewezen spelers. Dit moet wel onder

toezicht en op toerbeurt gedaan worden.

Wedstrijdprogramma

Het wedstrijdprogramma met een overzicht voor 4 weken wordt regelmatig

verspreid. Thuis kan je dit programma op internet (www.rvvh.nl) zien of op

Rijnmond Teletekst pagina 553. Dit wordt regelmatig ‘ververst’ en bijgehouden

zodat daar het meest actuele programma te zien is.

Op het mededelingenbord van de jeugd hangt eveneens een actueel

programma. Eventuele wijzigingen in het programma worden door de

wedstrijdsecretaris aan de trainer of begeleiders van de teams doorgegeven.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 10


6. Jeugdvoetbal

Het gaat nog steeds prima met het (jeugd) voetbal in Nederland.

Honderdduizenden jongens en gelukkig ook steeds meer meisjes, spelen elke

week wedstrijden op het veld en ook steeds meer in de zaal en hebben diverse

andere activiteiten bij de club. Dankzij de inzet van duizenden trainers, leiders

en overige vrijwilligers van voetbal- en zaalvoetbal clubs wordt dit allemaal

mogelijk gemaakt. Zonder voetbalvereniging geen voetbal !

De Jeugdvoetbalwijzer is in zijn geheel digitaal beschikbaar en daarnaast is er

een versie te printen waarin alle wedstrijdgerelateerde informatie voor handen

is die voor elke leider en trainer van belang is bij het spelen van de wedstrijd in

een door de KNVB georganiseerde competitie. Deze informatie is zo summier

mogelijk beschreven en zoals gezegd tevens in uitgebreide vorm digitaal

beschikbaar in het downloadcentrum van de KNVB.

Wedstrijdduur en teamgrootte

Jeugd

categorie

Teamgrootte Wedstrijd- duur

A-junioren 11:11 2 x 45 minuten

B-junioren 11:11 2 x 40 minuten

C-junioren 11:11 2 x 35 minuten

D-pupillen 11:11 2 x 30 minuten

E-pupillen 7:7 2 x 25 minuten

F-pupillen 7:7 2 x 20 minuten

Vanaf de D-pupillen geldt de buitenspelregeling en wordt met een

wedstrijdformulier gewerkt en met spelerpassen.

De bekercompetitie van de standaard – jeugdelftallen A-B-C-D vangt aan in

poule- vorm met maximaal 4 elftallen per poule. Derhalve worden er in de

poules in principe 3 wedstrijden gespeeld. De poule – winnaars strijden daarna

verder volgens het “knock-out” systeem. Voor de lagere reserveteams A-B-C-D

wordt een zelfde opzet gemaakt als voor de standaardteams.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 11


7. Mental coaching

• Wat is mental coaching ?

• Hoe moet je het zien binnen de vereniging

• Hoe pas je het toe ?

• Wat ik voor jullie kan betekenen.

Mental Coaching is in feite niets anders dan het verminderen of wegnemen van

belemmeringen die het spelplezier c.q. het optimaal presteren van de speler in

de weg staan.

Tijdens dit proces leer je een speler bewust omgaan met wat er voor, tijdens en

na de wedstrijd allemaal gebeurt in de grote controlekamer en hoe hij/zij hier

zelf invloed op uit kan oefenen.

Bijvoorbeeld: Sommige spelers zijn tijdens de training veel beter dan tijdens

een wedstrijd. Wat ligt hier aan ten grondslag ?

Is er te weinig zelfvertrouwen ?

Is de speler bang om fouten te maken ?

Leggen de ouders te veel druk op de wedstrijdprestaties van hun kind ?

Allemaal onderliggende oorzaken die direct- of indirect de prestaties en het

belangrijkste, het spelplezier in de weg kunnen staan.

Hoe moet je het zien binnen de vereniging ?

Naast technische-/ tactische- en fysieke training is nu ook aandacht voor

mentale fitheid ! Naast een aantal thema-trainingen die in te passen zijn in de

normale trainingen…

Wat is een teamsport ?

Elkaar steunen tijdens een wedstrijd hoe doe je dat ?

Wat is sportief gedrag ?

Hoe ga je om met verbaal uitdagende tegenstanders ?

…nú ook aandacht voor de persoon indien dit noodzakelijk is.

Het uiteindelijke doel hiervan is het overwinnen van persoonlijke (mentale)

hindernissen waardoor spelers beter in hun vel zitten en daarmee beter

functioneren binnen het team om zo weer de teamspirit naar een hoger plan te

werken. Op dit gebied zijn grote resultaten te behalen t.o.v. andere

verenigingen.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 12


Hoe pas je het toe ?

Iedere trainer / coach / ouder of verzorger heeft van nature al Mental Coaching

in zijn pakket zitten. De vraag is hoe ga er verstandig mee om en wanneer pas

je het bewust toe.

Taken Mental Coach binnen RVVH

Hoofdtaak : één op één coaching van spelers met als doel het wegnemen van

hindernissen die het spelplezier c.q. optimaal presteren in de weg staan (op het

niveau van de speler) in samenspraak met ouders/verzorgers en de trainer-

en/of coach.

Overige taken:

Adviserende rol naar de coach en/of trainers en ouders/verzorgers bij

bijvoorbeeld :

• het overbrengen van een bepaalde boodschap

• teambuilding

• mentale aspecten

Bijstaan v/d speler bij bijvoorbeeld :

• Herstel na blessure

Het verzamelen van informatie, het overbrengen hiervan en het aandragen van

de middelen ter bevordering van de prestaties van de gehele jeugdafdeling.

• O.a. Door het onderhouden van contacten met andere verenigingen.

• Gesprekken voeren met succesvolle spelers / teams / trainers / coaches om

bepaalde aspecten / trainingsmethoden over te brengen naar de rest van de

vereniging.

Onderwerpen die behoren tot het werkgebied van een mental coach :

Comfort zone

Concurrentievermogen

Mentale voorbereiding op de wedstrijd

Concentratie

Consistentie

Omgaan met fouten

Presteren op het juiste moment

Verwachting en druk

Faalangst

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 13


Doelstellingen bepalen

Stop intimidatie

Jaloezie binnen het team

Het motiveren van kinderen

Perfectionisme

Efficiëntie

Voorbereiding voor een schot

Zelfvertrouwen

Zelfrespect

Instorten

Sociale aspecten

Stress en nervositeit

Teamwork en communicatie

Overige onderwerpen

Wat ik voor jullie kan betekenen....

Samen met de trainers/coaches zal ik RVVH zo veel mogelijk proberen bij te

staan op het gebied van mental coaching.

Schroom dan ook niet om mijn hulp in te roepen (vertrouwelijk) want daar ben

ik voor en het gaat uiteindelijk om het algemeen belang en in het bijzonder om

het spelplezier van onze jeugd !

Met sportieve groet,

Julian Groenendijk

(Tel. 0629-254888)

julian@rvvh.nl

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 14


8. Website www.rvvh.nl

Ook RVVH is op de digitale snelweg te vinden via het internet adres

www.rvvh.nl . Steeds meer bezoekers weten deze informatieve website te

vinden en de per dag zijn gemiddeld ca. 800 bezoekers te noteren.

Op deze website vind je zeer veel informatie over de voetbal vereniging RVVH

zoals : het laatste nieuws, wedstrijd verslagen met foto’s, fotoalbums,

wedstrijdprogramma’s, standen in de competitie, interessante links, vacatures

en zeer veel jeugd nieuws. Natuurlijk hebben ook alle sponsors van RVVH een

eigen “webstek” gevonden. De eventuele afgelastingen op wedstrijddagen

worden ook actueel vermeld op de hoofdpagina van de website. Kortom de

website van RVVH is het ideale startpunt om meer te weten te komen over

deze gezellige voetbalverenging in Ridderkerk.

Op deze website vind je ook een GRATIS rubriek (pulldown menu “Jeugd”=>

“Herculesjes”) voor gevonden en verloren voorwerpen, te koop

gevraagd/aangeboden van voetbalspullen. Stuur een email naar

webmaster@rvvh.nl met je advertentietekst.

9. Vrijwilligers: Heel Veel Inzet

Vele vrijwilligers hebben de afgelopen seizoenen een hoop werk verzet op en

om het veld in de kantine en ook buiten het terrein. Ook dit seizoen zijn er

weer nieuwe vrijwilligers nodig, die het werk kunnen voortzetten van

vrijwilligers, die gestopt zijn en dus voor continuïteit zorgen. Bedankt voor jullie

inzet.

Degenen, die doorgaan of weer doorgaan of als nieuweling een functie in de

jeugdafdeling gaan vervullen, willen wij bedanken voor hun inzet tot nu toe en

alvast voor het aankomende seizoen, wat best interessant zal worden.

Iedereen moet er achter staan !!

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 15


10. TV Rijnmond teletekst

Ter vervanging van LOCOM teletekst is het bestuur van RVVH overgegaan op TV

Rijmond teletekst. Ingangsdatum; 9 oktober 2008 Aantal pagina's; 1

hoofdpagina 553 met 15 subpagina's. Tekstvermelding op de index pagina 530 -

sportclubs in de regio .

Op deze pagina’s kunt u veel info vinden, zoals:

Speelagenda voor maximaal 2 weken vooruit

Algemeen en belangrijk nieuws (verslagen RVVH 1, vacatures etc etc)

Het moet voor de leden die niet over internet beschikken eigenlijk een soort

van weekbrief worden met alle ditjes en datjes, relevante info etc etc.

Via internet te benaderen via link:

http://www.rijnmond.nl/Homepage/Teletekst

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 16


11. Selectiebeleid

Bij het selecteren van de spelers zal het uitgangspunt de voetbalontwikkeling

van de speler zelf zijn. Iedere speler zal worden ingedeeld in een team, waarbij

op objectieve wijze geselecteerd en gekeken wordt naar:

leeftijd

kwaliteit techniek

inzicht

persoonlijkheid

snelheid

niveau

fysieke kwaliteiten

Het selectieproces:

Aan het einde van ieder seizoen (april mei juni) worden door de teams

selectiewedstrijden met toekomstige spelers onderlinge en vriendschappelijke

wedstrijden gespeeld om alvast een goed beeld te krijgen wie in welk team

komt te spelen. De vriendschappelijk wedstrijden proberen we te spelen tegen

teams van andere verenigingen, die in die afdeling spelen, waar men denkt het

team te plaatsen, zodat er met een bepaalde weerstand gespeeld kan worden.

Dit is zeker geen gemakkelijke inschatting.

We streven er naar met onze selectieteams:

A1 – B1 – C1 – D1 landelijk niveau, 3 e divisie, resp. 3 e divisie (D)

E1, hoofdklasse district

F1, 1 e klasse district.

Nadat D1 en D2 bekend zijn kennen we in ieder geval één D 1 e jaars selectie

Naast de E selectie (E1 en E2) F selectie (F1en F2) ( 2 e jaars) hebben we bij de E

en F ook een 1 e jaars selectie team.

Daar wij kiezen voor grotere selecties kunnen wij ook deze vorm bij de

recreatieteams toepassen, dus b.v. E5 en E6.

Ook voor de andere teams proberen we in te schatten in welke klasse

betreffende teams voldoende weerstand ondervinden. Niet te veel en niet te

weinig. Plezier moet voorop staan en er is niets zo leuk als een wedstrijd, die

gelijk opgaat met veel spanning en weerstand en ongeacht de uitslag de spelers

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 17


elkaar een hand geven en de ouders voor hun en eigen team in de handen

klappen.

In de week voor aanvang van de 1 e competitiewedstrijd wordt de definitieve

selectie voor alle teams bekend gemaakt. Deze indeling blijft in ieder geval tot

aan de winterstop van kracht, mits door de spelers aan alle voorwaarden wordt

voldaan (zie o.a. gedragsregels). Natuurlijk is het mogelijk, dat een speler

tijdens het seizoen zodanig progressie maakt om hem in een hoger team mee

te laten spelen, doch dit moet wel uitzondering op de regel zijn.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 18


12. Afgelastingen

De volgende twee soorten afgelastingen zijn mogelijk:

a. Algehele afgelasting.

Dit gebeurt door de KNVB bij slechte omstandigheden van de velden (niet

alleen RVVH). Dit betekent dat het volledige competitieprogramma komt te

vervallen.

b. Afgelasting van bepaalde wedstrijden.

Ook als er geen algehele afgelasting door de KNVB is kan het zijn dat velden

(RVVH of tegenstander) te slecht zijn om te spelen en dat er wedstrijden

worden afgelast.

Wat betekent dit?

Bij een algehele afgelasting komt het volledige wedstrijdprogramma voor die

dag te vervallen. Alle uit- en thuiswedstrijden, inclusief de

voetbalschoolwedstrijden. Indien er geen algehele afgelasting is kunnen

bepaalde wedstrijden worden afgelast. Alleen de afgelastte wedstrijden gaan

dan niet door. Het overige wedstrijdprogramma vindt gewoon doorgang.

Hoe weet ik wanneer er afgelastingen zijn?

Algehele afgelastingen worden door de KNVB gepubliceerd op NOS Teletekst

pagina 603 en op de website. Zodra het nieuws bekend is wordt dit

gepubliceerd. Dit kan op vrijdagmiddag of avond zijn, maar ook pas op

zaterdagochtend.

Als je op NOS Teletekst pagina 603 kijkt, dan vind je als volgt uit of er algehele

afgelasting is:

Dames 1 en RVVH 1 vallen onder Landelijk en behoort tot categorie A.

RVVH valt onder District West II. RVVH 2 ,3 en Dames 2 en de

jeugdteams A1, B1, C1, D1 behoren tot categorie A, alle overige senioren en

alle jeugdteams behoren tot categorie B

Een X betekent dat alle wedstrijden in de desbetreffende categorie zijn

afgelast

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 19


Afgelastingen van bepaalde wedstrijden worden op de website gepubliceerd.

Bij afgelastingen hebben de teams vallende onder categorie A voorrang boven

die van categorie B. Aanvangstijden mogen hierbij beslist niet gewijzigd

worden. Binnen de categorie A hebben teams met een nakompetitie weer

voorrang boven de andere teams in die categorie. Het betreft hier de senioren

1 en 2 alsmede A1.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 20


Als er afgelastingen zijn, kan ik dan niet voetballen?

Bij algehele afgelasting wordt er een zgn. schaduwprogramma afgewerkt.

Zodra dit bekend is wordt dit op de website gepubliceerd. Indien er geen

algehele afgelasting is, maar alleen de wedstrijd van uw team is afgelast, is er

geen vervangend programma. Wel kunnen teams onderling afspreken om te

gaan trainen op het WETRA- of kunstgrasveld. Vanaf zaterdag 1 november a.s.

is de mogelijkheid tot trainen op het Sagitta kunstgrasveld, altijd na overleg

met de desbetreffende coördinator. De tijden zijn als volgt:

09.00 - 10.00 uur E en F

10.00 - 11.00 uur D

11.00 - 12.00 uur C

12.00 - 13.00 uur A en B

Ook voor de trainingen worden de kinderen bij afkeuring gebeld door trainer of

leider of coördinator.

Wat moet ik wel en niet doen?

Alle informatie over afgelastingen wordt z.s.m. op de website gepubliceerd. Kijk

dus vanaf vrijdagmiddag op de website voor actuele informatie. Ook kunt u

NOS Teletekst pagina 603 bekijken vanaf vrijdagmiddag. Ga zo min

mogelijk bellen met de wedstrijdsecretaris. Wat hij/zij weet staat op internet of

op teletekst. Bedenk wat er gebeurt indien 700 spelende leden hem/haar

bellen over afgelastingen!

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 21


13. Contributie

2010 / 2011 Geboren Contributie

Junioren A 1992 en 1993 € 135,00

Junioren B 1994 en 1995 € 125,00

Junioren C 1996 en 1997 € 120,00

Pupillen D 1998 en 1999 € 115,00

Pupillen E 2000 en 2001 € 115,00

Pupillen F 2002 en 2003 € 115,00

Voetbalschool 2004 en later € 85,00

Lidmaatschap en contributie gelden voor een geheel seizoen. Bij

tussentijdse opzegging blijft contributie voor het gehele jaar

verschuldigd.

Beëindiging van het lidmaatschap alleen schriftelijk via de

secretaris (Postbus 4219, 2980 GE) of via email

ledenadministratie@rvvh.nl en voor 31 mei, anders wordt automatisch

het lidmaatschap voor één (1) seizoen verlengd.

Wanbetaling wordt door het bestuur bestraft met een trainings- en

speelverbod, geldelijke boetes inzake terugtrekking en/of niet opkomen

i.v.m. wanbetaling wordt hoofdelijk omgeslagen op de wanbetaler(s).

Meisjes betalen naar leeftijdscategorie.

Contributiebetaling binnen RVVH geschiedt alleen middels automatische

incasso welke medio juli afgeschreven wordt van uw bankrekening.

Bij het ontbreken van een automatische incasso dient u de voorbedrukte

acceptgiro te gebruiken. Hiervoor wordt extra € 5 aan

administratiekosten berekend. Bij internetbankieren moet altijd het

betalingskenmerk alsmede de naam van het desbetreffende lid worden

vermeld.

Een betalingsregeling is mogelijk maar moet voor aanvang van het

seizoen worden aangevraagd bij de penningmeester.

Na het verstrijken van de betalingstermijn alsmede nadat het

desbetreffende lid een betalingsherinnering heeft ontvangen zal geen

betalingsregeling meer kunnen worden overeengekomen.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 22


Dient de vordering ter incasso aan een gerechtsdeurwaarder

overgedragen te worden, zijn alle kosten die hieraan verbonden zijn voor

rekening van de schuldenaar.

Een lidmaatschapskaart wordt verkregen na ontvangst van de

contributie. Deze geeft GRATIS toegang tot de wedstrijden van het 1 e

elftal.

14. Spelerspas

Met ingang van 1 augustus 2002 is een spelerspas verplicht voor ieder lid van

de KNVB van 11 jaar en ouder die wenst deel te nemen aan wedstrijden welke

worden georganiseerd door het bestuur van het KNVB - district West II in

onderstaande klassen. Beleid: “Geen pas, is niet spelen “

• A-, B- en C-junioren

• D-pupillen

• meisjespupillen 11 tot en met 13 jaar

• meisjesjunioren 13 tot en met 19 jaar

LET OP:

Nieuwe leden vanaf 11 jaar en ouder die GEEN spelerspas inleveren van vorige

vereniging moeten altijd één pasfoto (kleur of zwart/wit) inleveren.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 23


15. Gedragsregels voor de jeugdspeler

Als speler van RVVH vertegenwoordig je de naam van de vereniging, zowel

binnen als buiten het veld.

De voertaal is in RVVH verband te allen tijde Nederlands.

Als speler van de selectie A1/B1/C1/D1selectie 1 e jaars/E, 2 e jaars/E, 1 e

jaars/F, 2 e jaars/F, 1 e jaars, tweemaal (2x) of driemaal (3x) per week moeten

trainen. Ziekte en huiswerk zijn de hoofdmotieven op grond waarvan voor

een training kan worden afgeschreven. Probeer tijd voor huiswerk en andere

hobby’s zodanig in te delen dat je zoveel mogelijk aan je

voetbalverplichtingen kan voldoen.

Ook de spelers van de andere teams hebben de mogelijkheid om zo veel

mogelijk 2 x per week te trainen en dienen zich ook bij verhindering af te

melden bij hun trainer.

Indien je verhinderd bent, zal je dat voor de training moeten melden bij

desbetreffende trainer of leider( zie telefoonnummers elders in dit nummer

of kijk op internet) of bij de coördinator. Blijf je zonder af te melden weg van

de training dan sta je zaterdags in de wissel.

Je zal altijd op tijd aanwezig moeten zijn bij trainingen (15 minuten voor de

training start) en wedstrijden of je moet vooraf melden dat je wat later

komt. Als je niet op tijd aanwezig op de training bent kan je weggestuurd

worden. Bij te laat aanwezig zijn (zonder bericht) bij de wedstrijd sta je

wissel. Wanneer je helemaal niet opkomt bij een wedstrijd volgt automatisch

een wedstrijd schorsing. Voorkom dit alles en zorg dat je ruim op tijd

aanwezig bent.

Je zal altijd bij je moeten hebben voetbalschoenen en loopschoenen. Dit

geldt speciaal voor A - B - C - en D spelers.

Je komt niet met voetbalschoenen in de bestuurskamer of in de kantine.

Als het een speler onduidelijk is hoe laat er getraind wordt (ook bij

afkeuring op zaterdag) hoe laat aanwezig bij een wedstrijd zal hij altijd

moeten bellen naar de trainer, leider of secretaris.

Bij afkeuring op zaterdag zal je wanneer er niet eerdere afspraken zijn

gemaakt contact op moeten nemen met je trainer, leider of betreffende

secretaris. Er wordt altijd getraind of vriendschappelijk gevoetbald.

Bij een blessure zal je contact moeten houden met je trainer, die dan

eventueel via de jeugdcoördinator een afspraak kan maken bij de verzorger.

Je moet je bij eventuele problemen of met voorstellen melden bij de

secretaris, leider, trainer of het jeugdbestuur.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 24


Indien door je door / werk / vakantie / school of andere oorzaken langdurig

afwezig zal zijn meld je dit vroegtijdig bij secretaris of trainer.

Na afloop van de wedstrijd wordt er altijd gedoucht, denk aan je badslippers.

Het al of niet verplicht douchen na de trainingen bij de D/E/F-jeugd wordt

door de desbetreffende trainer besloten. Vanaf de C-jeugd is het douchen

na de training verplicht.

Voetbalschoenen worden altijd buiten de kleedkamer schoongemaakt in de

borstels bij de ingang. Niet dus tegen de wanden in de gang of kleedkamer !

Na iedere training wordt de kleedkamer aangeveegd door een door de

trainer c.q. leider aangewezen speler wel onder toezicht van deze trainer c.q.

leider. LICHT UIT…

In de kleedkamers mag niet worden gerookt, alcohol worden gedronken, en

mogen mobiele telefoons niet aanstaan.

Na de training wordt door een speler bij toerbeurt alle materialen

opgeruimd en op de daarvoor bestemde plaats gezet.

Op de training en in de wedstrijd zal er geen negatieve reactie zijn naar

trainer/leider en zeker niet naar scheidsrechter, grensrechter en

tegenstander. Geef elkaar na de wedstrijd een hand ook als je verloren hebt.

Na verblijf in de kantine ruim je je eigen rommel op en breng je de lege

glazen/flesjes terug naar de bar. De stoelen zijn er om op te zitten, dus de

tafels niet.

De speler, die goede nota heeft genomen van bovenstaande en verder geen

commentaar heeft, verplicht zich hieraan te houden.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 25


16. Ouders van RVVH jeugd

Ook ouders/verzorgers spelen binnen onze vereniging een belangrijke rol.

Vooral bij de jongste leeftijdscategorieën zullen zij voor en na de trainingen en

wedstrijden de kinderen verzorgen. RVVH kan deze rol niet overnemen.

Naarmate de kinderen ouder zijn, neemt hun zelfstandigheid toe. Dit houdt

echter niet in dat u uw kind aan zijn/haar lot kunt overlaten. U mag veel van

RVVH en haar vrijwilligers verwachten, maar daarnaast hebt ook u

verplichtingen ten opzichte van RVVH.

De aanwezigheid van ouders langs de lijn is voor kinderen heel belangrijk. Ze

vinden het heel fijn als hun ouders en of grootouders belangstelling hebben

voor hun prestaties.

We zouden graag het volgende zien:

Kom vaak op het sportcomplex , leef mee met uw kinderen.

Ga ook mee naar uit wedstrijden. Laat uw kind niet altijd met een ander

meerijden.

Iedere ouder is verplicht bij toerbeurt te helpen met het vervoer van de

kinderen naar uitwedstrijden. De leiders maken hiervoor een rooster,

behalve bij die teams waar altijd voldoende ouders aanwezig blijken te

zijn, en een dergelijk rooster dus niet nodig is.

Wanneer ouders in gebreke blijven en RVVH kosten moet maken zoals

zijnde bushuur, vergoeding derden om spelers naar en van een

uitwedstrijd te krijgen deze kosten pro rata door het desbetreffend lid na

sommering hiertoe contant aan RVVH via de elftalbegeleiding wordt

voldaan, Deze kontante betaling dient binnen 14 dagen na de

kennisgeving hiertoe plaats vinden.

Wees enthousiast, stimuleer uw kind en zijn medespelers, maar liever

geen tactische kreten.

Coachen en voetbalzaken zijn voor de trainers en leiders

Het is voor kinderen zeer verwarrend als er nog andere “coaches “langs

de lijn staan.

Onthoudt u van commentaar op de scheidsrechter of leiding van de

tegenpartij. De scheidsrechter heeft altijd gelijk, ook als dat niet zo lijkt.

Blijf positief, juist ook bij verlies. Winnen is fijn maar verliezen hoort er

ook bij.

Laten we in onze handen klappen voor de prestaties, die de kinderen

hebben geleverd.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 26


Bent u het niet eens met het niveau waarop uw kind speelt? Als uw kind

goed is wordt dat vroeg of laat écht wel gezien.

Informeer bij de juiste mensen, als iets niet zo logisch lijkt zie pagina 2.

Zorg dat u kennis van de spelregels hebt, bijvoorbeeld voor 7:7 gelden

andere regels

Zeg niet tegen uw kind, dat hij weer de beste van het team was en dat de

rest hem niet begrijpt, ook de trainer of de leider niet.

Praat juist thuis over de wedstrijden en trainingen, haal de positieve

ervaringen en belevenissen nog eens aan.

Ga niet in discussie met wie dan ook in aanwezigheid van kinderen. Heeft

u iets te bespreken doe dat op de “goede plaats” en met de juiste

mensen.

Beloof uw kind a.u.b. geen geld voor gescoorde doelpunten.

Vertel uw kind, dat hij vooral goed naar de trainer of leider moet

luisteren.

Ga er vanuit dat de trainers en leiders de kinderen begeleiden op een

manier die vanuit de vereniging wordt aangegeven, zowel op het gebied

van voetbal als van normen en waarden.

Wilt u echt met voetbal bezig zijn volg dan een cursus “Jeugd voetbal

spel leider” (J.V.S.L.) van de KNVB of wordt scheidsrechter.

Assisteer daar waar nodig is de begeleiders van het team, bijvoorbeeld

bij het plaatsen-verwijderen van doeltjes E en F, als grensrechter of

scheidsrechter.

Blijf tijdens de wedstrijd ruim buiten de lijnen bij wedstrijden die over de

breedte van een veld wordt gespeeld, niet op de middenlijn gaan staan.

Leer de kinderen positief gedrag, leer de kinderen te accepteren. Maak

uw kinderen duidelijk dat sport meer is dan ’winnen of verliezen’. Er is

ook nog gezondheid, vriendschap, uithoudingsvermogen, durf,

samenwerking, enz.

Zorg bij uw kind voor een goede balans in sportplezier en prestatiedruk.

Voor 12.00 uur wordt er op zaterdag geen alcohol geschonken in de

kantine.

De coördinators zijn op technisch gebied het eerste aanspreekpunt voor de

ouders. Over andere zaken moet u bij de secretaris zijn. Ook is natuurlijk altijd

de mogelijkheid om iemand anders van het jeugdbestuur te spreken.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 27


17. Ouderavonden:

Aan het begin van ieder seizoen wordt een ouderavonden voor ouders van

pupillen van RVVH gehouden in kantine RVVH. Het doel van deze avond is

tweeledig. De band tussen de ouders en de vereniging te versterken en de

directe kennismaking met de mensen, die uw kind op zaterdag begeleiden.

Tijdens deze avonden zal de algemene informatie over de gang van zaken bij de

jeugdafdeling van de vereniging worden gegeven. Natuurlijk kunt u op deze

avond al uw vragen en opmerkingen kwijt. Bezoek deze avonden. Op de laatste

ouderavond hebben wij bijvoorbeeld een aantal zeer positieve reacties

gekregen op een aantal schriftelijke vragen. Ook melden zich spontaan ouders

zich aan om een aantal taken te vervullen in het verenigingsleven. Wij hopen

dat u ook actief wilt meehelpen om het goede te behouden en daar waar

verbeteringen mogelijk zijn samen met de mensen binnen de club aan te

werken. Als u een paar uurtjes in de week / 14 dagen of maand wilt assisteren

kunt u informatie krijgen bij één van de jeugd bestuursleden.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 28


18. Nog wat regels

Op het eerste en tweede veld mag met name in het doelgebied buiten de

wedstrijden om niet worden gevoetbald.

Ook op het plein van de jeugdcommissiekamer kan en mag niet worden

gevoetbald.

Bij uitwedstrijden wordt er in principe altijd bij RVVH verzameld en

gezamenlijk naar de auto’s gegaan.

Er dient sprake te zijn van eenheid van tenue, shirt in de broek en sokken

omhoog. Tevens zijn scheenbeschermers verplicht tijdens trainingen en

wedstrijden.

Het dragen van sieraden is tijdens trainingen en wedstrijden niet

toegestaan.

Er is altijd sprake van een gezamenlijke warming-up.

Loop niet voor of na je eigen training dwars door het trainingsveld van

een ander.

De spelers helpen met het naar buiten respectievelijk weer naar binnen

brengen van het trainingsmateriaal.

De trainer is verder verantwoordelijk voor het opruimen van het

materiaal.

Trainers en leiders houden toezicht op het gedrag in de kleedkamer voor

en na de trainingen en wedstrijden.

Bij de F pupillen mogen de ouders de kinderen helpen bij het verkleden.

In de rust zijn alleen de trainer en leiders aanwezig.

De doeltjes voor de E en F wedstrijden worden door de trainers en

leiders van de eerst te spelen wedstrijden op de plaats vastgezet met de

daarvoor bestemde haken (zonder is levensgevaarlijk). De trainers en

leiders van de laatste wedstrijden zorgen dat doeltjes weer op de juiste

plaats op slot komen te staan.

Waardevolle spullen mogen niet in de kleedkamers worden

achtergelaten. RVVH is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte

eigendommen.

Aan personen onder de 16 jaar wordt geen alcohol verstrekt; bij twijfel

zal om legitimatie worden gevraagd.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 29


19. Nevenactiviteiten

Door de activiteitencommissie en supportersvereniging worden ook diverse

activiteiten naast het normale competitievoetbal georganiseerd, zoals:

de Grote Clubactie (www.clubactie.nl)

tijdens de kerstvakantie het zaalvoetbaltoernooi in de Fakkel voor E-F

(Oliebollentoernooi)

sinterklaasfeest voor de F spelers en voetbalschool

nieuwjaarsreceptie

Klaverjassen

puppieskamp (jeugdkamp) voor E/F

penaltybokaal

en nog veel meer andere activiteiten.

20. Rondom het eerste elftal

De jeugd heeft ook nauwe banden met het vlaggenschip van de verenging, het

eerste elftal. Tal van activiteiten worden georganiseerd om deze band te

versterken en te behouden. Dit betreft de onderstaande activiteiten:

Pupil van de week:

Bij RVVH is het traditie dat er bij iedere thuiswedstrijd van het eerste team een

jeugdspeler in het zonnetje wordt gezet. Het gaat om een tweedejaars E pupil

die de dag van zijn of haar leven mag beleven. De hele dag is de naam van de

pupil, en het team waarvoor hij uitkomt, te lezen op de televisieschermen die

in de kantine hangen en waarop actuele berichten over de vereniging te zien

zijn. De pupil van de week wordt al vroeg in de middag in de bestuurskamer

verwacht, waar hij wordt ontvangen door een bestuurslid en een andere

vrijwilliger die zich de gehele middag over hem ontfermt. Ook de ouders en

eventueel broers of zusjes zijn daarbij welkom. Na een tijdje komen alle spelers

van RVVH 1 en de technische staf de bestuurskamer binnen en stellen zich aan

de pupil van de week voor. Het is voor de pupil van de week van groot belang

dat hij ’s morgens met zijn eigen team heeft gewonnen, want de meest

gestelde vraag deze middag is: “Wat heb je vanmorgen gedaan?” En een

overwinning maakt indruk. Net zoals het maken van een doelpunt! Na deze

kennismaking volgt de wedstrijdbespreking.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 30


Daarna gaat het gezelschap, inclusief de hoofdpersoon de kleedkamer in om

zich om te kleden. Daar doet hij bijzondere indrukken op, zoals het insmeren

van de benen met behoorlijk riekende zalf en het inzwachtelen van voeten.

Ook bij de warming up wordt hij betrokken en kan hij zijn kunsten laten zien

aan de spelers. Daarna volgt het volgende hoogtepunt. De pupil van de week

loopt hand in hand, met de aanvoerder en de wedstrijdbal het speelveld op en

krijgt een klaterend applaus van het publiek. Daarna mag hij de aftrap nemen

en een doelpunt proberen te maken, wat ook meestal wel lukt, bij de doelman

van de tegenpartij. Vervolgens zit hij de gehele wedstrijd gespannen te kijken,

tussen de reservespelers, in de dug-out van RVVH. En het mooiste is natuurlijk

als RVVH de wedstrijd weet te winnen, want dan is het na afloop feest in de

kleedkamer met knetterharde muziek en een uitgelaten elftal.

Tot slot krijgt de pupil van de week nog een maaltijd (patatje?) en een drankje

in de bestuurskamer, waar ook de spelers weer bij zijn. Uit handen van de

voorzitter ontvangt hij een mooie bal met al de handtekeningen van de spelers.

Trots als een pauw en een mooie herinnering (en bal) rijker gaat de pupil van

de week huiswaarts. Daar schrijft hij nog een verslag dat, meestal samen met

wat foto’s, op de website van RVVH wordt geplaatst. Kortom, een ervaring voor

zo’n jongen of meisje om nooit te vergeten!

Penalty bokaal

Halverwege het seizoen 2005/2006 is er een experiment gestart om, tijdens de

rust van wedstrijden van het eerste elftal van RVVH, door E pupillen penalty’s

te laten nemen op de reserve keeper van RVVH. Dit bleek een groot succes en

besloten werd om hier een jaarlijkse happening van te maken. Het bedrijf Van

de Graaf & Meeusen heeft zich opgeworpen als sponsor van dit toernooi, en

heeft een aantal mooie prijzen voor alle deelnemers beschikbaar gesteld. De

hoofdprijs is een gigantische wisselbokaal die in de jeugdbestuurskamer staat

te pronken en waarin alle namen van de winnaars zullen worden gegraveerd.

Deze beker wordt de ‘Van de Graaf & Meeusen penaltybokaal’ genoemd. En de

winnaar van deze bokaal mag zich een jaar lang ‘penaltykoning’ van RVVH

noemen!

Het toernooi wordt uitgesmeerd over een heel seizoen. Bij iedere

thuiswedstrijd van RVVH 1 wordt er een E pupillenteam uitgenodigd om in de

rust de reservekeeper vanaf de penaltystip onder vuur te nemen. De speler die

het meest de bal in het doel weet te schieten gaat door naar de finale.

Sommige spelers kijken hier heel erg naar uit en zijn soms zo zenuwachtig, dat

dit ten koste gaat van de concentratie in de ochtenduren, als er voor het team

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 31


een competitiewedstrijd moet worden gespeeld. Maar het gaat er bij dit

onderdeel van de voetbalsport juist om de zenuwen in bedwang te houden.

Gezien de ervaring die het ‘grote Oranje’ in de geschiedenis met het

penaltyschieten heeft gehad, is het niet onverstandig dat er bij RVVH al op een

jonge leeftijd wordt geoefend met strafschoppenseries. En dat de spelers er

dan ook nog veel plezier aan beleven is een prettige bijkomstigheid.

Wat de middag helemaal speciaal maakt is dat de jeugdspelers hand in hand

met de ‘vedetten van het eerste elftal’ het veld mogen betreden en het publiek

vanaf de middenstip begroeten. Tussen de kleedkamers en het hoofdveld staan

de E pupillen opgesteld en te wachten op het moment dat de eersteelftalspelers

in looppas het veld opgaan. Het is dan zaak om een van die spelers

op tijd een hand te geven en mee te rennen. De pupillen staan dan met elkaar

te discussiëren welke speler ze zullen ‘nemen’. Soms wacht er een pupil te lang

en zijn alle spelers inmiddels op het veld terecht gekomen. Er was een ventje

dat zeer teleurgesteld zei: “Ze zijn op…”, en liep in zijn eentje achter de groep

aan.

Sommige teams maken van de gelegenheid gebruik om er echt een heel

bijzondere dag van te maken en gaan aansluitend ook nog met elkaar een

hapje eten. Heel goed voor de teambuilding! Zo is de strijd om de

‘penaltybokaal’ binnen korte tijd uitgegroeid tot een begrip bij RVVH. En we

zijn dan ook erg blij dat de firma Van de Graaf & Meeusen het mogelijk heeft

gemaakt dat er aan alle deelnemers een tastbare herinnering aan deze

wedstrijd gegeven kan worden.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 32


21. Clubkleding

Met ingang van het seizoen 2008-2009 is Sport 2000 de exclusieve

kledingleverancier van RVVH.

Bij Sport 2000 is het officiële tenue van RVVH verkrijgbaar.

Elk lid van RVVH krijgt op vertoon van zijn/haar

lidmaatschapskaart direct een korting van 10% op

voetbalartikelen bij Sport 2000.

Het tenue bestaat uit blauw/wit verticaal gestreept shirt met

lange mouwen, blauwe korte broek en blauwe kousen. Gekozen

is voor de Masita kledingslijn en dit is ook verplicht voor

sponsorkleding van een team. U kunt er overigens ook terecht

voor al uw overige aankopen op het gebied van sportkleding en voetbal-,

kunstgras- en indoorschoenen!

Sport 2000 heeft vestigingen op de nabijgelegen locaties:

Barendrecht:

Middeldijkerplein 97-99, 2993 DL BARENDRECHT, tel.: 0180-558877

info@sport2000barendrecht.nl - www.sport2000barendrecht.nl

Keizerswaard:

Keizerswaard 73, 3078 AL ROTTERDAM, tel.: 010-2927412

info@sport2000keizerswaard.nl - www.sport2000keizerswaard.nl

Sponsorkleding mag alleen gedragen worden op de wedstrijddag en wordt aan

het eind van de competitie ingenomen. Daarom is gebruik in de privé/sfeer

verboden.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 33


22. Boete reglement

Algemeen.

Maandelijks ontvangt de vereniging van de KNVB een overzicht per lid van de in

rekening gebrachte boete inzake overtreding van de KNVB regels in de ruimste

zin. De kosten van deze boete wordt direct ten laste gebracht in de rekeningcourant

van onze vereniging. Vervolgens wordt er maandelijks door de KNVB

automatisch geïncasseerd.

Enkele voorbeelden van boetes zijn:

Gele kaarten, rode kaarten, niet opkomen als team bij wedstrijden, staken van

de wedstrijd, niet (tijdig) inleveren van de wedstrijdformulieren,

strafformulieren, belediging van scheidsrechter door leider, trainer of

grensrechter. De hoogte van de boete is afhankelijk van de ernst van de

overtreding. Als uitgangspunt geldt te allen tijde de overtreder betaalt!

Dat wil zeggen dat de speler, leider, trainer, grensrechter of elftal de boete zal

moeten betalen.

Betaling

Zodra het maandelijks KNVB overzicht is ontvangen, wordt de opgelegde boete

mondeling aan het desbetreffende lid in rekening gebracht. Deze boete dient

contant betaald worden via leiders/trainers of (jeugd)bestuur.

Betalingstermijn.

Iedere boete dient uiterlijk 14 dagen na ontvangst van de kennisgeving aan de

vereniging te zijn voldaan. Niet betaalde boetes zullen afgehandeld worden

volgens dezelfde voorwaarden zoals opgenomen in het contributie reglement.

Schorsing.

Het verenigingsbestuur behoudt, in geval van niet betalen, altijd het recht tot

schorsing van het desbetreffende lid op ieder moment.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 34


23. Feyenoord Amateurpartner

Sinds 1 juli 2006 is RVVH officieel amateurpartner van Feyenoord. Voor veel

kinderen is het een enorme ervaring om een echte wedstrijd mee te maken in

het imposante stadion van Feyenoord. Als amateurpartner zal een groot aantal

pupillen hiertoe daadwerkelijk de gelegenheid krijgen. Feyenoord stelt hiervoor

een groot aantal gratis kaarten beschikbaar voor een nader te bepalen

wedstrijd. Informatie hierover volgt uiteraard op het moment dat alle

informatie bekend is.

Om onze vrijwilligers ook nog eens in het zonnetje te kunnen zetten zullen ook

voor een groot deel van hen gratis kaarten beschikbaar worden gesteld om een

wedstrijd van Feyenoord te bezoeken.

Begin augustus zullen weer een aantal pupillen van onze club hun opwachting

maken in De Kuip tijdens de traditionele open dag van Feyenoord. In hun eigen

RVVH clubtenue zullen zij een ereronde maken over het veld. Een spannend en

prachtig moment voor de deelnemers.

RVVH is verheugd over de samenwerking met Feyenoord en verwacht dat dit

partnerschap zeker voor onze jeugdleden een positieve bijdrage levert aan het

lidmaatschap van onze vereniging.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 35


24. Voordeel lidmaatschap RVVH

Naast het lekker kunnen voetballen, of naar voetbal kijken levert het lid zijn van

RVVH, indien u gebruik maakt van de acties ook nog eens financieel voordeel

op. Doet je mee aan meerdere acties dan heeft u uw lidmaatschap al snel

terugverdiend. Je ziet, lid zijn van RVVH heeft zo zijn voordelen! Via het emailadres,

info@rvvh.nl ,kan je extra informatie opvragen omtrent een of

meerdere hieronder genoemde acties.

Sportstroom:

RVVH is één van de meer dan 452 sportverenigingen in Nederland die samen

het collectief Sportstroom vormen. Het doel van dit collectief is om als

verenigingen gezamenlijk te besparen op energiekosten. Door gezamenlijk in te

kopen bij een energieleverancier hebben de aangesloten verenigingen een

fikse korting kunnen bedingen. Van deze korting kunnen ook alle leden van de

aangesloten vereniging profiteren. Een gemiddeld Nederlands gezin dat

overschakelt op Sportstroom bespaart per jaar ongeveer € 45.

Tamoil tankpas:

Tamoil Nederland, verkoper van autobrandstoffen, heeft een sportactie op

touw gezet om leden van sportverenigingen tot hun klanten te maken. Door bij

Tamoil aan de Sportlaan, vlakbij het sportpark van RVVH, te tanken maakt u in

de eerste plaats gebruik van de hier al relatief goedkope tarieven. Daarnaast

kunt u via RVVH een speciale clubpas aanvragen. Door met gebruikmaking van

deze pas te tanken, krijgt u 1 cent korting per getankte liter brandstof en

bovendien stort Tamoil ook nog voor iedere getankte liter 1 cent op de

bankrekening van RVVH.

RVVH-Rijbewijsactie:

RVVH en verkeersschool Blad bieden de leden van RVVH en hun familieleden

de mogelijkheid tegen gunstige voorwaarden het auto- en/of motorrijbewijs te

behalen. De rijbewijsactie betreft één gratis praktijkles en een gratis

theorieopleiding B. Door gebruik te maken van deze RVVH-rijbewijsactie steunt

de cursist tevens de club omdat RVVH van verkeersschool Blad € 10 krijgt voor

iedereen die zich via deze actie aanmeldt en vervolgens minimaal 10

praktijklessen volgt. De actie is geldig voor RVVH-leden en zijn of haar familie.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 36


25. Ondersteun je club

Naast het voordeel voor RVVH leden heeft de vereniging ook zelf acties lopen

die de club financieel ondersteunen, zoals:

Inzameling oud papier:

Op het ‘Klussersplein’ op ons sportpark staat een papiercontainer van de firma

Renes. Zodra deze container vol is haalt de firma Renes hem op en zorgt

meteen voor een andere container. Wil je RVVH helpen neem dan je oud

papier mee als je naar het sportpark komt en deponeer het in de

papiercontainer. Voor jou een kleine moeite en voor de club helpen ook kleine

beetjes.

Inzameling lege printer cartridges en toners:

In het nieuwe seizoen starten we met het verzamelen van lege inkt- en tonercartridges

en oude mobiele telefoons. Daardoor bouwen we een spaarpotje op,

waarmee we leuke dingen kunnen aanschaffen voor de jeugd. Hoe kan jij

helpen? Vraag bij het werk van je ouders of je de lege cartridges mee mag

nemen voor de vereniging en lever deze in op zaterdag in de

jeugdbestuurskamer. Activeer ook je vrienden, kennissen en familieleden. Laat

maar komen die cartridges en toners van de merken HP, Canon, Epson en

Lexmark!

Sponsor Bingo Loterij

Wist u dat u bij de Sponsor Bingo Loterij kunt meespelen voor uw eigen club?

Een lot in de Sponsor Bingo Loterij kost slechts € 8,50 per lot per maand.

Daarvan is € 4,25 voor RVVH, elke maand weer. Dit kan RVVH duizenden euro's

per jaar opleveren! In de aanmeldbon kunt u uw club selecteren waarvoor u

wilt meespelen.

Speelt u al mee in de Sponsor Bingo Loterij en wilt u met die loten liever uw

eigen club steunen? Dat kan! U kunt daarvoor het online formulier 'Omzetten

loten' invullen via de website van RVVH of bellen met de Sponsorlijn: 0900-300

1400 (20 cpm, op werkdagen van 09.00 tot 12.00 uur). Van ieder lot gaat dan

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 37


voortaan € 4,25 euro rechtstreeks naar RVVH, iedere maand weer! Kijk voor

meer informatie op website: www.sponsorloterij.nl

De Grote Clubactie

De Grote Clubactie is een jaarlijkse loterij waarvan zo goed als elke stichting,

vereniging, sportclub enz. in Nederland kan

profiteren. Van de opbrengst van de lotenverkoop

gaat maar liefst 80% naar de deelnemende

organisaties. De Grote Clubactie is daarmee een

van de grote steunpilaren van het Nederlandse

verenigingsleven.

Vanaf half september tot half november gaan de pupillen als lotenverkopers

voor RVVH op pad. Komen ze bij u aan de deur? Twijfel niet en koop een lot!

Want voor € 3,00 steunt u niet alleen het Nederlandse verenigingsleven, maar

maakt u ook nog eens kans op mooie prijzen. De lotenverkopers ontvangen

intekenlijsten waarmee het alleen mogelijk is om loten contant te laten

betalen. Kijk voor meer informatie op website: www.clubactie.nl

26. Tenslotte

Er wordt bij wedstrijden gespeeld onder de naam van RVVH. Daarmee

vertegenwoordigt iedere speler, leider enz. de naam van onze club. Het bestuur

wil de goede naam, die onze vereniging heeft opgebouwd behouden en

uitbreiden. Daarbij is naast het sportieve gewin vooral de sportiviteit de

belangrijkste graadmeter.

De kleedkamers worden niet afgesloten. Ons advies is om geen waardevolle

spullen mee te nemen naar de voetbalclub en indien men dit toch doet ze dan

minimaal even per team verzamelen en meenemen naar het veld.

RVVH is een grote club, die in de komende jaren ongetwijfeld nog een verdere

groei zal doormaken. Er gaat veel goed maar er zijn ook zaken die beter of

anders kunnen of moeten. We hopen dat u actief mee wilt helpen om het

goede te behouden en daar waar verbeteringen mogelijk zijn, er samen met de

mensen binnen de club aan te werken. Dat actief meewerken kan op heel veel

manieren: als leider, als (assistent-)trainer, als scheidsrechter, of als (mede-)

organisator van voetbalevenementen en – toernooien.

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 38


Ook als het bedrijf waar u bij betrokken bent een rol zou kunnen spelen als

sponsor van een jeugdteam, als bordsponsor, of op een andere manier kan

bijdragen is dat meer dan welkom.

Wij hopen iedereen met dit boekje een heleboel informatie voor het seizoen te

hebben gegeven. Wij raden u aan dit boekje goed te bewaren. Wijzigingen op

de informatie volgen altijd via de website van RVVH op internet.

Jeugdcommissie RVVH

Informatieboekje jeugd RVVH versie 3.2 concept website Pagina 39

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!