26.09.2013 Views

Tien jaar IJburg Wonen en werken op de Veemarkt Op ... - IJopener

Tien jaar IJburg Wonen en werken op de Veemarkt Op ... - IJopener

Tien jaar IJburg Wonen en werken op de Veemarkt Op ... - IJopener

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

IJ voor bewoners door bewoners <strong>op</strong><strong>en</strong>er<br />

buurtkrant voor <strong>IJburg</strong>, Indische Buurt <strong>en</strong> Oostelijk Hav<strong>en</strong>gebied 7e <strong>jaar</strong>gang nummer 5 <strong>de</strong>cember 2012<br />

<strong>Won<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>Veemarkt</strong><br />

<strong>Op</strong> het Zeeburgereiland wordt gebouwd<br />

<strong>Ti<strong>en</strong></strong> <strong>jaar</strong> <strong>IJburg</strong>


<strong>de</strong>cember 2012<br />

inhoud<br />

3 Voorlez<strong>en</strong>, het leukste wat er is<br />

<strong>Op</strong> pad met <strong>de</strong> VoorleesExpress<br />

4 Alles bespreekbaar, ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> welkom<br />

In <strong>de</strong> winkel van Theo van Kalk<strong>en</strong> wordt<br />

van alles met klant<strong>en</strong> besprok<strong>en</strong><br />

5 De streepjes in P/////AKT<br />

Tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> bedrijfsruimt<strong>en</strong> aan het<br />

Zeeburgerpad groeit <strong>en</strong> bloeit cultuur<br />

6 IJmeer, zwan<strong>en</strong>meer<br />

In het IJmeer treff<strong>en</strong> knobbelzwan<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

ge<strong>de</strong>kte dis aan<br />

7 Column: Brug 2007<br />

8 De <strong>Veemarkt</strong><br />

<strong>Won<strong>en</strong></strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong> <strong>op</strong> het <strong>Veemarkt</strong>terrein<br />

10 Giftig conflict in Diemerpark<br />

Over <strong>de</strong> toekomst van het Diemerpark<br />

vlieg<strong>en</strong> belang<strong>en</strong>partij<strong>en</strong> elkaar in <strong>de</strong> har<strong>en</strong><br />

12 Geknipt voor <strong>de</strong> buurt<br />

In <strong>de</strong> Indische Buurt schiet<strong>en</strong> <strong>de</strong> kapsalons<br />

als padd<strong>en</strong>stoel<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> grond.<br />

14 De grootste zandbak van Oost<br />

Woning<strong>en</strong> <strong>op</strong> het Zeeburgereiland lat<strong>en</strong> nog<br />

<strong>op</strong> zich wacht<strong>en</strong>, maar <strong>de</strong> bouw van e<strong>en</strong><br />

basisschool gaat van start<br />

15 Drom<strong>en</strong> <strong>op</strong> het Zeeburgereiland<br />

Pioniers ontwerp<strong>en</strong> hun eig<strong>en</strong> huis aan het<br />

water. Volg<strong>en</strong><strong>de</strong> zomer will<strong>en</strong> ze er won<strong>en</strong><br />

16 Boek<strong>en</strong><br />

18 Amsterdam moet buit<strong>en</strong>gebied meer<br />

integrer<strong>en</strong><br />

Landschapsarchitect David Kloet heeft<br />

plann<strong>en</strong> voor natuurgebied<strong>en</strong> rondom Oost<br />

ADVERTENTIE<br />

www.hairspray.nl<br />

19 Column: Spreek je moers taal<br />

22 Wijksteunpunt <strong>Won<strong>en</strong></strong>: Nieuw<br />

regeerakkoord<br />

23 R<strong>en</strong>ovatie Amsterdamsebrug<br />

De ingepakte Amsterdamsebrug leek e<strong>en</strong><br />

kunstwerk van Christo. In mei 2013 is-ie<br />

hoger, steviger <strong>en</strong> veiliger<br />

24 Het verhaal van <strong>de</strong> straat<br />

Fotograaf Rogier Alleblas legt <strong>de</strong> transformatie<br />

van <strong>de</strong> woning<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> Gorontalostraat<br />

vast. De bewoners vertell<strong>en</strong> hun<br />

persoonlijke verhaal<br />

26 Ross <strong>de</strong> Boss: Afslom<strong>en</strong><br />

27 Prijskleurplaat<br />

28 What’s in a name?<br />

Hoe e<strong>en</strong> stukje Ruisrietstraat stilletjes<br />

veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> in <strong>de</strong> Lumièrestraat<br />

29 Feest voor jarig <strong>IJburg</strong><br />

Het eerste jubileum van <strong>IJburg</strong> wordt<br />

gevierd met bewoners <strong>en</strong> betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

30 Dromers <strong>en</strong> do<strong>en</strong>ers in <strong>IJburg</strong><br />

E<strong>en</strong> bijdrage van Ons Amsterdam over ti<strong>en</strong><br />

<strong>jaar</strong> knutsel<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> wijk-in-aanbouw<br />

32 D<strong>en</strong>nis zit in het Lloyd hotel<br />

De geschied<strong>en</strong>is van het hotel beeld<strong>en</strong>d<br />

sam<strong>en</strong>gevat in e<strong>en</strong> t<strong>en</strong>toonstelling<br />

33 Column: Social media of social madness<br />

34 Oost Indisch Gro<strong>en</strong><br />

Kastanjes poff<strong>en</strong> <strong>en</strong> gro<strong>en</strong>te kwek<strong>en</strong>: e<strong>en</strong><br />

buurtinitiatief dat ruimte laat voor i<strong>de</strong>eën<br />

35 Kok<strong>en</strong> met Neeltje:Vark<strong>en</strong>, <strong>de</strong>ad or alive<br />

36 Cultuurag<strong>en</strong>da<br />

38 Servicepagina<br />

39 Rijksmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>puzzel<br />

<br />

<br />

<br />

<br />

colofon<br />

IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er is <strong>de</strong> buurtkrant voor alle bewoners van<br />

<strong>de</strong> Indische Buurt, het Oostelijk Hav<strong>en</strong>gebied <strong>en</strong><br />

<strong>IJburg</strong>. De redactie bestaat uit vrijwilligers. IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er<br />

is zelfstandig <strong>en</strong> k<strong>en</strong>t e<strong>en</strong> redactiestatuut. De<br />

m<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> van <strong>de</strong> afzon<strong>de</strong>rlijke schrijvers gev<strong>en</strong> niet<br />

noodzakelijkerwijs <strong>de</strong> m<strong>en</strong>ing van <strong>de</strong> redactie weer.<br />

Redactieled<strong>en</strong><br />

Merel Ant<strong>en</strong>, R<strong>en</strong>é Arnoldi, Natanja d<strong>en</strong> Boeft,<br />

Marieke Brands, Lida Geers, Co<strong>en</strong> Geertsema,<br />

Erik Haan, Kees Hoogeve<strong>en</strong>, Tineke Kalk,<br />

Li<strong>en</strong>eke Koornstra, Mark van <strong>de</strong>r Laan, Sandra<br />

Lau, Elly van <strong>de</strong>r Mark, Guus <strong>de</strong> Mol, Simone<br />

Slotboom, Anita van Stel, Fred V ermork<strong>en</strong>, Neeltje<br />

Wie<strong>de</strong>meijer<br />

contact<br />

telefoon 465 02 83<br />

e-mail info@ij<strong>op</strong><strong>en</strong>er.nl<br />

website www.ij<strong>op</strong><strong>en</strong>er.nl<br />

uitgave<br />

<strong>op</strong>maak van <strong>de</strong>r Mark tekst & grafiek<br />

drukwerk Dijkman Offset, Diem<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong>lage 23.000 ex.<br />

volg<strong>en</strong><strong>de</strong> editie<br />

<strong>de</strong>adline: 5 februari 2013<br />

verspreiding vanaf 15 februari 2013<br />

foto voorpagina<br />

Fred Vermork<strong>en</strong>: Achterkant van <strong>de</strong> huiz<strong>en</strong> aan <strong>de</strong><br />

B<strong>en</strong> van Meer<strong>en</strong>donkstraat met <strong>op</strong> <strong>de</strong> achtergrond<br />

gebouw Witte Kaap, <strong>IJburg</strong><br />

advert<strong>en</strong>ties<br />

e-mail info@ij<strong>op</strong><strong>en</strong>er.nl<br />

informatie over adverter<strong>en</strong>: pagina 38<br />

<strong>en</strong> <strong>op</strong> onze website: www.ij<strong>op</strong><strong>en</strong>er.nl<br />

IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er gemist?<br />

Kijk <strong>op</strong> pagina 38 voor distributie-adress<strong>en</strong>.<br />

De IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er heeft e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> Facebookpagina.<br />

U vindt ons gewoon als: IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er.<br />

Like IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er <strong>en</strong> in uw tijdlijn verschijnt:<br />

• Wanneer het nieuwe nummer eraan komt<br />

• Wanneer <strong>de</strong> <strong>de</strong>adline is voor ingezond<strong>en</strong><br />

stukk<strong>en</strong><br />

• E<strong>en</strong> link naar <strong>de</strong> online versie van het<br />

laatste nummer<br />

• Reacties van lezers<br />

• Extra foto’s <strong>en</strong> materiaal<br />

Informatie over <strong>de</strong> redactie, advert<strong>en</strong>ties,<br />

afhaalpunt<strong>en</strong>, verschijningsdata <strong>en</strong> e<strong>en</strong> link<br />

naar onze website vindt u on<strong>de</strong>r het k<strong>op</strong>je:<br />

info.<br />

<strong>Op</strong> <strong>de</strong> pagina kunt u natuurlijk ook reager<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> artikel<strong>en</strong> of eig<strong>en</strong> i<strong>de</strong>eën aandrag<strong>en</strong>.<br />

Onze redacteurs gaan graag met u in<br />

gesprek.<br />

Tot zi<strong>en</strong>s <strong>op</strong> Facebook!<br />

Marijke Duyv<strong>en</strong>dak zocht<br />

naar iets leuks naast haar<br />

baan <strong>en</strong> nam e<strong>en</strong> kijkje <strong>op</strong><br />

<strong>de</strong> site van <strong>de</strong> vrijwilligersc<strong>en</strong>trale.<br />

Ze bleef mete<strong>en</strong><br />

hang<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> <strong>op</strong>roep voor<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> Voorlees-<br />

Express. Van jongs af aan<br />

hield ze van voorlez<strong>en</strong>,<br />

dus besloot ze zich aan te<br />

meld<strong>en</strong>.<br />

TEKST: LIDA GEERS FOTO: FRED VERMORKEN<br />

Voorlez<strong>en</strong>, het leukste wat er is<br />

Het woord VoorleesExpress maakt<br />

nieuwsgierig. Marijke legt met veel<br />

<strong>en</strong>thousiasme uit wat het inhoudt.<br />

‘Als je je hebt aangemeld krijg je e<strong>en</strong> intakegesprek<br />

bij <strong>de</strong> Voorleesexpress <strong>en</strong> moet je daarna<br />

naar <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>te om e<strong>en</strong> bewijs van goed<br />

gedrag te hal<strong>en</strong>. De daaraan verbond<strong>en</strong> kost<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> door <strong>de</strong> VoorleesExpress vergoed.<br />

Als alles oké is, krijg je voor twintig wek<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

kind tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> twee <strong>en</strong> acht <strong>jaar</strong> toegewez<strong>en</strong>.<br />

Dit kind heeft óf e<strong>en</strong> taalachterstand óf moeite<br />

met lez<strong>en</strong> <strong>en</strong> komt meestal uit e<strong>en</strong> gezin waar<br />

Ne<strong>de</strong>rlands niet <strong>de</strong> voertaal is. Het hoeft niet<br />

per se e<strong>en</strong> allochtoon gezin te zijn, het kan ook<br />

autochtoon zijn. In principe meld<strong>en</strong> <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs<br />

zichzelf aan via school. Ze word<strong>en</strong> geacht ti<strong>en</strong><br />

euro te betal<strong>en</strong> voor <strong>de</strong>ze twintig uur voorlez<strong>en</strong>.<br />

Dit bedrag is om ervoor te zorg<strong>en</strong> dat<br />

voorlez<strong>en</strong> belangrijk wordt gevond<strong>en</strong> <strong>en</strong> om<br />

<strong>de</strong> continuïteit te waarborg<strong>en</strong>. Het uitein<strong>de</strong>lijke<br />

doel is dat <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> door het voorlez<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> grotere woord<strong>en</strong>schat <strong>en</strong> plezier in het<br />

lez<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> wordt van <strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs<br />

verwacht dat zij het stokje na <strong>de</strong> twintig voorleesuurtjes<br />

overnem<strong>en</strong> <strong>en</strong> zelf ver<strong>de</strong>rgaan met<br />

voorlez<strong>en</strong>. Dat zal niet in alle gevall<strong>en</strong> lukk<strong>en</strong>,<br />

maar vaststaat dat <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> er daadwerkelijk<br />

baat bij hebb<strong>en</strong>.’<br />

Voorlez<strong>en</strong> is passie<br />

Marijke las als jong kind al graag aan an<strong>de</strong>re<br />

kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> voor. ‘Dus het zat er bij mij al vroeg in,’<br />

is haar conclusie. Na <strong>de</strong> kleuterkweekschool –<br />

zoals dat vroeger heette – te hebb<strong>en</strong> afgerond<br />

zat Marijke vier <strong>jaar</strong> in het on<strong>de</strong>rwijs. Zij was<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van <strong>de</strong> Vlieg<strong>en</strong><strong>de</strong> Briga<strong>de</strong> in Leid<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> h<strong>op</strong>te van <strong>de</strong> <strong>en</strong>e school naar <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re<br />

om met name allochtone kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> te help<strong>en</strong><br />

met hun taalontwikkeling, on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re door<br />

ze voor te lez<strong>en</strong>. Daarnaast werkte zij na <strong>de</strong><br />

bibliotheekaca<strong>de</strong>mie als betaal<strong>de</strong> kracht ti<strong>en</strong><br />

<strong>jaar</strong> in <strong>de</strong> <strong>Op</strong><strong>en</strong>bare Bibliotheek Amsterdam.<br />

<strong>Op</strong> zaterdag<strong>en</strong> <strong>en</strong> wo<strong>en</strong>sdag<strong>en</strong> las ze er voor.<br />

‘Ik b<strong>en</strong> dus eig<strong>en</strong>lijk mijn hele lev<strong>en</strong> al bezig<br />

met voorlez<strong>en</strong>. Daarom sprak <strong>de</strong> VoorleesExpress<br />

mij ook zo aan. Wat leuk is, is dat je zelf<br />

je boek<strong>en</strong> uitzoekt. Je krijgt e<strong>en</strong> bibliotheekpas<br />

waarmee je boek<strong>en</strong> kunt hal<strong>en</strong> die aansluit<strong>en</strong><br />

bij het kind. In het voorleesuur hoef je niet<br />

alle<strong>en</strong> voor te lez<strong>en</strong>, je kunt ook taalspelletjes<br />

do<strong>en</strong>, of liedjes zing<strong>en</strong>. Precies dat wat je d<strong>en</strong>kt<br />

dat goed is.’<br />

Vertrouw<strong>en</strong>sband<br />

Marijke werd door <strong>de</strong> VoorleesExpress aan<br />

<strong>de</strong> zesjarige Mariam gek<strong>op</strong>peld, <strong>de</strong> jongste<br />

dochter in e<strong>en</strong> Egyptisch gezin. Inmid<strong>de</strong>ls is<br />

Marijke daar neg<strong>en</strong> keer geweest <strong>en</strong> ze heeft<br />

on<strong>de</strong>rtuss<strong>en</strong> wel kijk <strong>op</strong> <strong>de</strong> smaak van het<br />

meisje. ‘Zij houdt heel erg van tekst<strong>en</strong> <strong>op</strong> rijm<br />

<strong>en</strong> wordt graag voorgelez<strong>en</strong> uit De prinses met<br />

<strong>de</strong> lange har<strong>en</strong> <strong>en</strong> Prinses Annabel. Laatst werd<br />

naar aanleiding van e<strong>en</strong> verhaal uitgebreid<br />

besprok<strong>en</strong> wat behang was. Dat was e<strong>en</strong> beetje<br />

moeilijk uit te legg<strong>en</strong> omdat <strong>de</strong> mur<strong>en</strong> in hun<br />

huis geverfd war<strong>en</strong>. Maar we zijn er uitein<strong>de</strong>lijk<br />

toch uitgekom<strong>en</strong>.’<br />

Marijke merkt dat er inmid<strong>de</strong>ls e<strong>en</strong> vertrouw<strong>en</strong>sband<br />

tuss<strong>en</strong> haar <strong>en</strong> <strong>de</strong> familie van<br />

Mariam is ontstaan. Mariam ontvangt haar<br />

steeds met gejuich <strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s het voorleesuur<br />

is het altijd reuze gezellig.<br />

Marijke Duyv<strong>en</strong>dak <strong>en</strong> Mariam lez<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> in het boek Mejuffrouw Muis<br />

Onlangs ging zij met Mariam <strong>en</strong> haar ti<strong>en</strong>jarig<br />

zusje naar <strong>de</strong> bibliotheek <strong>op</strong> het Javaplein.<br />

‘Ik vond het heel bijzon<strong>de</strong>r dat <strong>de</strong> va<strong>de</strong>r het<br />

goed vond dat <strong>de</strong> meisjes met mij meeging<strong>en</strong>.<br />

Mariam had wel e<strong>en</strong> bibliotheekpas, maar was<br />

al e<strong>en</strong> tijd niet meer in <strong>de</strong> bibliotheek geweest.<br />

Dan ho<strong>op</strong> je maar dat zij ook na die twintig<br />

voorleesuurtjes <strong>de</strong> weg naar <strong>de</strong> bibliotheek zal<br />

blijv<strong>en</strong> vind<strong>en</strong>.’ t<br />

www.voorleesexpress.nl<br />

amsterdam@voorleesexpress.nl<br />

tel. 305 92 76<br />

Vrijwilligers gezocht<br />

VoorleesExpress Amsterdam zal in 2013<br />

haar bereik flink vergrot<strong>en</strong>: in plaats van<br />

120 gezinn<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> er dit <strong>jaar</strong> 600 gezinn<strong>en</strong><br />

bereikt word<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> zal <strong>de</strong> VoorleesExpress<br />

Amsterdam in alle stads<strong>de</strong>l<strong>en</strong>,<br />

dus ook in Oost, meer actief zijn. De ontstane<br />

wachtlijst<strong>en</strong> van gezinn<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

weggewerkt. VoorleesExpress Amsterdam<br />

is daarom hard <strong>op</strong> zoek naar <strong>en</strong>thousiaste<br />

vrijwilligers. Je hoeft niet pedagogisch te<br />

zijn <strong>op</strong>geleid, maar wel graag will<strong>en</strong> voorlez<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> van kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> houd<strong>en</strong>. Om e<strong>en</strong> van<br />

<strong>de</strong> vrijwilligers van internet te citer<strong>en</strong>: ‘Het<br />

blijft natuurlijk niet bij twintig uurtjes. Je<br />

hebt ook tijd nodig om <strong>de</strong> boek<strong>en</strong> uit te zoek<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> je wordt óók verwacht <strong>op</strong> <strong>de</strong> bije<strong>en</strong>komst<strong>en</strong><br />

die voor <strong>de</strong> vrijwilligers word<strong>en</strong><br />

georganiseerd. Maar... het is <strong>en</strong> blijft leuk <strong>en</strong><br />

dankbaar werk.’<br />

2 3


Theo van Kalk<strong>en</strong> groei<strong>de</strong> <strong>op</strong><br />

in <strong>de</strong> Molukk<strong>en</strong>straat. Sinds<br />

1982 is hij eig<strong>en</strong>aar van<br />

ijzerwinkel Theo van Kalk<strong>en</strong>.<br />

Ie<strong>de</strong>re klant wordt hartelijk<br />

onthaald. ‘Ik b<strong>en</strong> gewoon<br />

e<strong>en</strong> winkelier, ge<strong>en</strong> huisjesmelker.<br />

E<strong>en</strong> jong<strong>en</strong> van het<br />

volk. Ik hou van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.’<br />

TEKST: COEN GEERTSEMA FOTO: FRED VERMORKEN<br />

Theo komt uit e<strong>en</strong> voetbalfamilie. Ze<br />

ging<strong>en</strong> vaak naar wedstrijd<strong>en</strong> van Ajax.<br />

Zijn va<strong>de</strong>r was slager. Na <strong>de</strong> lagere<br />

school ging hij naar <strong>de</strong> technische school <strong>en</strong><br />

begon al snel met klusjes in huis. In 1970 liep<br />

hij met twee vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> naar huis. Ze zat<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

Der<strong>de</strong> Technische School aan het Timorplein.<br />

Ze war<strong>en</strong> veerti<strong>en</strong>. Ie<strong>de</strong>r ging e<strong>en</strong> winkel binn<strong>en</strong><br />

om werk te vind<strong>en</strong>. Theo kon direct beginn<strong>en</strong><br />

bij ijzerwinkel Woortman in <strong>de</strong> Sumatrastraat.<br />

De eerste week bestond uit het veg<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> winkel, maar al snel mocht hij klant<strong>en</strong><br />

help<strong>en</strong>, vloer<strong>en</strong> <strong>op</strong><strong>en</strong>brek<strong>en</strong> om gasleiding<strong>en</strong><br />

te reparer<strong>en</strong>, dat werk. Na <strong>de</strong> LTS haal<strong>de</strong> hij in<br />

1980 zijn vakdiploma – hij zat bij <strong>de</strong> beste ti<strong>en</strong> –<br />

<strong>en</strong> twee <strong>jaar</strong> later zijn midd<strong>en</strong>standsdiploma.<br />

Succeszaak<br />

‘Ik heb <strong>de</strong> winkel van Woortman overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

in 1982 to<strong>en</strong> ik 26 <strong>jaar</strong> was. Ik zag wel mogelijk-<br />

ADVERTENTIES<br />

therapie & coaching<br />

voor jonge m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

kortdur<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>op</strong>lossings gerichte<br />

begeleiding <strong>en</strong> on<strong>de</strong>rsteuning voor<br />

kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong>, jonger<strong>en</strong> <strong>en</strong> ou<strong>de</strong>rs<br />

www.grootvoorjongem<strong>en</strong>s<strong>en</strong>.nl<br />

josé groot, stuurmanka<strong>de</strong> 304<br />

1019 wd amsterdam,<br />

06 24683865<br />

V.l.n.r. Willem, klant Peter <strong>en</strong> Ron. Rechts Theo van Kalk<strong>en</strong>: ‘Altijd <strong>op</strong> <strong>de</strong> hoogte van <strong>de</strong> laatste ontwikkeling<strong>en</strong>.’<br />

Alles bespreekbaar, ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> welkom<br />

hed<strong>en</strong> in die ou<strong>de</strong> winkel, e<strong>en</strong> echte familie BV<br />

van voor <strong>de</strong> oorlog. Als je binn<strong>en</strong>kwam, zag je<br />

alle<strong>en</strong> maar laatjes, met in elk laatje e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r<br />

moertje. In <strong>de</strong> <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l leer<strong>de</strong> ik dat je juist<br />

alles moest lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>. Zoals nu, kijk maar naar<br />

mijn etalage. Je komt voor e<strong>en</strong> moertje, maar<br />

je ziet ook e<strong>en</strong> zaag hang<strong>en</strong> <strong>en</strong> dan neem je die<br />

ook mee. Voordat ik <strong>de</strong> winkel overnam, b<strong>en</strong><br />

ik langs alle leveranciers gegaan. Zij wild<strong>en</strong><br />

me wel krediet gev<strong>en</strong>, an<strong>de</strong>rs had ik het nooit<br />

gered. Ik had ook nog wat spaargeld. Als je voor<br />

jezelf wilt beginn<strong>en</strong>, hangt het succes af van<br />

drie factor<strong>en</strong>: geluk, het moet je gegund word<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> je moet aardig in <strong>de</strong> markt ligg<strong>en</strong>. Ook<br />

lever<strong>de</strong> ik niet meer <strong>op</strong> rek<strong>en</strong>ing aan bedrijv<strong>en</strong>.<br />

Gelukkig was <strong>de</strong> band goed <strong>en</strong> blev<strong>en</strong> ze klant.<br />

Van <strong>de</strong> <strong>en</strong>e <strong>op</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re dag schrev<strong>en</strong> we dubbele<br />

cijfers. Mijn zaak was e<strong>en</strong> succes.’<br />

Goud<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong><br />

‘De eerste ti<strong>en</strong> <strong>jaar</strong> war<strong>en</strong> goud<strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>. Ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong><br />

verdi<strong>en</strong><strong>de</strong> goed in <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> tachtig <strong>en</strong> verwees<br />

naar elkaar door. Maar met <strong>de</strong> komst van<br />

<strong>de</strong> Praxis verdw<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>de</strong> kleine on<strong>de</strong>rnemers<br />

langzamerhand. Er is nog geprotesteerd, maar<br />

het heeft niets geholp<strong>en</strong>. Er was e<strong>en</strong> zog<strong>en</strong>aamd<br />

bestemmingsplan. E<strong>en</strong> beetje hetzelf<strong>de</strong><br />

als met <strong>de</strong> komst van <strong>de</strong> Albert Heijn,<br />

daarna zijn er ook ongeveer vijftig melk- <strong>en</strong><br />

gro<strong>en</strong>teboer<strong>en</strong> verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>. Zo rond 1996 heb<br />

ik <strong>de</strong> winkeliersver<strong>en</strong>iging van <strong>de</strong> Javastraat<br />

<strong>op</strong>gezet. Het aanbod moest beter word<strong>en</strong>,<br />

an<strong>de</strong>rs zoud<strong>en</strong> we al onze klant<strong>en</strong> verliez<strong>en</strong>.<br />

Er war<strong>en</strong> bijvoorbeeld vier scho<strong>en</strong>winkels. Nu<br />

zijn er veel gro<strong>en</strong>tezak<strong>en</strong>, maar daar doe je<br />

niet zo veel teg<strong>en</strong>. Vroeger had je e<strong>en</strong> branchering,<br />

wat betek<strong>en</strong><strong>de</strong> dat er niet meer dan twee<br />

gro<strong>en</strong>tewinkels mocht<strong>en</strong> zijn. Maar ja, vroeger<br />

had je ook e<strong>en</strong> midd<strong>en</strong>standsdiploma nodig!’<br />

Kluss<strong>en</strong> aan huis<br />

‘Ik heb altijd cursuss<strong>en</strong> gedaan, dus ik b<strong>en</strong> <strong>op</strong><br />

<strong>de</strong> hoogte geblev<strong>en</strong> van ontwikkeling<strong>en</strong> binn<strong>en</strong><br />

het vak. Zoals worksh<strong>op</strong>s bij Histor over<br />

m<strong>en</strong>gverv<strong>en</strong>, of bij Metabo voor e<strong>en</strong> nieuw<br />

stuk gereedschap. <strong>Op</strong> e<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong> mom<strong>en</strong>t<br />

kwam er iemand binn<strong>en</strong> die vroeg of ik e<strong>en</strong><br />

behanger k<strong>en</strong><strong>de</strong>. To<strong>en</strong> dacht ik: dat kan ik ook.<br />

Zo b<strong>en</strong> ik begonn<strong>en</strong> ook bij m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> in <strong>en</strong> om<br />

het huis te werk<strong>en</strong>. Van behang tot afvoer, lamp<strong>en</strong>,<br />

gasstell<strong>en</strong>, alles. De laatste tijd zie ik wel<br />

wat winkels verdwijn<strong>en</strong>. Maar ja, wat doe je<br />

erteg<strong>en</strong> als m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> via internet e<strong>en</strong> bolletje<br />

touw will<strong>en</strong> bestell<strong>en</strong>? Binn<strong>en</strong> drie dag<strong>en</strong> is<br />

het binn<strong>en</strong> uit China. Dat gaat wel t<strong>en</strong> koste<br />

van onze eig<strong>en</strong> economie. Maar ik ho<strong>op</strong> dat ik<br />

hier nog ti<strong>en</strong> <strong>jaar</strong> kan zitt<strong>en</strong>. Dan is mijn plan<br />

om met <strong>de</strong> motor naar Zuid-Amerika te gaan.<br />

Van Arg<strong>en</strong>tinië via Chili naar Canada. Ik zit al<br />

<strong>op</strong> Spaanse les.’<br />

‘Als je voor jezelf wilt beginn<strong>en</strong>,<br />

hangt het succes af van drie<br />

factor<strong>en</strong>: geluk, het moet je<br />

gegund word<strong>en</strong> <strong>en</strong> je moet<br />

aardig in <strong>de</strong> markt ligg<strong>en</strong>’<br />

Kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> gaan<br />

Dat zaterdag e<strong>en</strong> drukke dag is in <strong>de</strong> winkel<br />

blijkt als <strong>de</strong> IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er in het pand is voor het<br />

interview. Het is e<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> <strong>en</strong> gaan van klant<strong>en</strong>.<br />

Ron <strong>en</strong> Willem staan ook in <strong>de</strong> winkel,<br />

beid<strong>en</strong> al meer dan vijfti<strong>en</strong> <strong>jaar</strong>. Alles wordt<br />

besprok<strong>en</strong> met <strong>de</strong> klant<strong>en</strong>, van moertjes tot<br />

geldzorg<strong>en</strong> <strong>en</strong> relatieproblem<strong>en</strong>. De grapp<strong>en</strong><br />

vlieg<strong>en</strong> je om <strong>de</strong> or<strong>en</strong>. Bijvoorbeeld als<br />

er iemand komt vrag<strong>en</strong> om e<strong>en</strong> touw <strong>en</strong> blok:<br />

‘Komt je schoonmoe<strong>de</strong>r langs?’ Maar ook<br />

iemand die e<strong>en</strong> wasmachine <strong>en</strong> ov<strong>en</strong> <strong>op</strong> één<br />

stekkerdoos heeft aangeslot<strong>en</strong>. Tja, dat wordt<br />

natuurlijk te heet. Dan kun je het beter zus of<br />

zo aanpakk<strong>en</strong>. Zo gaat dat, bij ijzerwinkel Theo<br />

van Kalk<strong>en</strong>. Alles is bespreekbaar <strong>en</strong> ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong><br />

is welkom.<br />

Sumatrastraat 41<br />

De streepjes in P/////AKT<br />

E<strong>en</strong> romantische naam is het niet, het Lozingskanaal. En aan het Zeeburgerpad dat<br />

erlangs lo<strong>op</strong>t, staan bedrijfspand<strong>en</strong> die niet allemaal tot e<strong>en</strong> bezoek uitnodig<strong>en</strong>. Toch<br />

groeit er <strong>op</strong> nummer 53 naast e<strong>en</strong> braakligg<strong>en</strong>d stuk grond e<strong>en</strong> cultureel bloempje.<br />

TEKST: MARK VAN DER LAAN FOTO’S: FRED VERMORKEN<br />

IIn 2003 zocht<strong>en</strong> drie kunstgezelschapp<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rkom<strong>en</strong> in Amsterdam. Zij<br />

slot<strong>en</strong> e<strong>en</strong> creatief pact <strong>en</strong> strek<strong>en</strong> neer<br />

in e<strong>en</strong> pand aan het Zeeburgerpad. Sindsdi<strong>en</strong><br />

biedt P/////AKT e<strong>en</strong> platform voor mo<strong>de</strong>rne,<br />

beeld<strong>en</strong><strong>de</strong> kunst. ‘Vooral jonge, beginn<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

kunst<strong>en</strong>aars hebb<strong>en</strong> hier e<strong>en</strong> podium om hun<br />

kunst<strong>en</strong> te lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>’, licht<strong>en</strong> Ni<strong>en</strong>ke Vijlbrief<br />

<strong>en</strong> Rob van <strong>de</strong> Werdt toe. De kunsthistorica<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> beeld<strong>en</strong>d kunst<strong>en</strong>aar vorm<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

artistieke directie.<br />

Elk <strong>jaar</strong> e<strong>en</strong> programma<br />

Kan elke beginn<strong>en</strong><strong>de</strong> kunst<strong>en</strong>aar hier zijn werk<br />

t<strong>en</strong>toonstell<strong>en</strong>? ‘Nee’, zegt Rob, ‘zo is het nu ook<br />

weer niet. We organiser<strong>en</strong> elk <strong>jaar</strong> e<strong>en</strong> beperkt<br />

aantal exposities die in e<strong>en</strong> bepaald thema<br />

pass<strong>en</strong>. Voor 2013 is <strong>de</strong> ro<strong>de</strong> draad het citer<strong>en</strong><br />

uit het mo<strong>de</strong>rnisme’, klinkt het in kunst<strong>en</strong>aarstaal.<br />

‘Wij hebb<strong>en</strong> zelf e<strong>en</strong> pass<strong>en</strong>d aanbod<br />

gezocht <strong>en</strong> gaan werk lat<strong>en</strong> zi<strong>en</strong> van kunst<strong>en</strong>aars<br />

uit Oost<strong>en</strong>rijk, Frankrijk <strong>en</strong> Ne<strong>de</strong>rland’,<br />

vult Ni<strong>en</strong>ke aan. Niettemin zijn <strong>de</strong> bei<strong>de</strong> directieled<strong>en</strong><br />

altijd <strong>op</strong> zoek naar nieuw tal<strong>en</strong>t.<br />

Ook zijn ze <strong>op</strong> zoek naar nieuwe sponsors.<br />

P/////AKT wordt financieel on<strong>de</strong>rsteund door<br />

on<strong>de</strong>r meer het Stads<strong>de</strong>el Oost <strong>en</strong> het Amsterdams<br />

Fonds voor <strong>de</strong> Kunst. Voor <strong>de</strong> toekomst<br />

heeft het Amsterdamse Kunst<strong>en</strong>plan e<strong>en</strong> positief<br />

advies afgegev<strong>en</strong>. ‘Daarnaast zijn we ook<br />

bezig met het <strong>op</strong>zett<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> netwerk van<br />

ambassa<strong>de</strong>urs’, zegt Rob. ‘Kleine sponsors die<br />

<strong>de</strong> beeld<strong>en</strong><strong>de</strong> kunst e<strong>en</strong> warm hart toedrag<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> het maatschappelijk belang ervan zi<strong>en</strong>.’<br />

Potloodstompjes te ko<strong>op</strong><br />

<strong>Op</strong> het mom<strong>en</strong>t dat het gesprek met <strong>de</strong> directie<br />

plaatsvond, was er e<strong>en</strong> creatie van Sybr<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

Boer te bewon<strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Sybr<strong>en</strong> had <strong>de</strong> beschikbare<br />

ruimte <strong>op</strong>timaal b<strong>en</strong>ut door e<strong>en</strong> compositie<br />

te mak<strong>en</strong> die zich in drie dim<strong>en</strong>sies<br />

uitstrekte, <strong>op</strong>gebouwd uit e<strong>en</strong> veelheid aan<br />

material<strong>en</strong> <strong>en</strong> kleur<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> rondje eromhe<strong>en</strong><br />

Het borrelt van <strong>de</strong> inspiratie<br />

<strong>op</strong> wat ver<strong>de</strong>r vooral e<strong>en</strong><br />

industrieterrein is<br />

liet steeds weer nieuwe <strong>de</strong>tails zi<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> paal<br />

bleek te rust<strong>en</strong> <strong>op</strong> niet meer dan e<strong>en</strong> omgekeerd<br />

glas, spits geslep<strong>en</strong> potloodstompjes in<br />

<strong>de</strong> kleur<strong>en</strong> van <strong>de</strong> reg<strong>en</strong>boog lek<strong>en</strong> wel marcher<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

soldaatjes.<br />

Tot <strong>en</strong> met 23 <strong>de</strong>cember is er e<strong>en</strong> expositie te<br />

zi<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Engelse kunst<strong>en</strong>aar Dan Walvin.<br />

P/////AKT werkt voor <strong>de</strong>ze expositie sam<strong>en</strong><br />

met het Filmhuis D<strong>en</strong> Haag.<br />

Gevestig<strong>de</strong> nam<strong>en</strong><br />

<strong>Op</strong> <strong>de</strong> vraag of het kunstwerk van Sybr<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

Boer te ko<strong>op</strong> is, luidt het antwoord: ‘In principe<br />

is al het werk dat hier geëxposeerd wordt te<br />

ko<strong>op</strong>. Maar in <strong>de</strong> praktijk ho<strong>op</strong>t <strong>de</strong> kunst<strong>en</strong>aar<br />

vooral <strong>op</strong> te vall<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> bezoek<strong>en</strong><strong>de</strong> galeriehou<strong>de</strong>r<br />

of conservator van e<strong>en</strong> museum. Wellicht<br />

dat die dan later werk van <strong>de</strong> kunst<strong>en</strong>aar<br />

in kwestie aanko<strong>op</strong>t.’<br />

Zo zijn er diverse kunst<strong>en</strong>aars die in het verled<strong>en</strong><br />

bij P////AKT geëxposeerd hebb<strong>en</strong> die<br />

inmid<strong>de</strong>ls hun naam hebb<strong>en</strong> gevestigd. Zoek<br />

<strong>op</strong> internet maar e<strong>en</strong>s naar David Jablorowski<br />

<strong>en</strong> Femmy Ott<strong>en</strong>. Hun werk had je gewoon aan<br />

het Zeeburgerpad kunn<strong>en</strong> bewon<strong>de</strong>r<strong>en</strong>, gratis<br />

<strong>en</strong> voor niks.<br />

Naast expositieruimte voor beeld<strong>en</strong>d kunst<strong>en</strong>aars<br />

biedt P/////AKT ook e<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rkom<strong>en</strong><br />

aan e<strong>en</strong> ti<strong>en</strong>tal an<strong>de</strong>re creatieveling<strong>en</strong>. Schrijvers,<br />

grafisch ontwerpers, componist<strong>en</strong>, theater-<br />

<strong>en</strong> filmmakers: het borrelt van <strong>de</strong> inspiratie<br />

<strong>op</strong> wat ver<strong>de</strong>r vooral e<strong>en</strong> industrieterrein<br />

is. Deze veelheid aan artistieke uiting<strong>en</strong> vorm<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> achtergrond van <strong>de</strong> vijf streepjes in <strong>de</strong><br />

naam P/////AKT.<br />

Kunst voor ontbijt<br />

De m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> van P/////AKT organiser<strong>en</strong> meer<br />

dan alle<strong>en</strong> exposities. In sam<strong>en</strong>werking met<br />

an<strong>de</strong>re culturele instelling<strong>en</strong> verzorg<strong>en</strong> zij in<br />

het voor<strong>jaar</strong> van 2013 <strong>op</strong>nieuw Art for Breakfast.<br />

Net als <strong>op</strong> 7 oktober van dit <strong>jaar</strong> kun je dan<br />

lichaam <strong>en</strong> geest voed<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> bezoek aan<br />

zev<strong>en</strong> exposities, <strong>op</strong> zev<strong>en</strong> locaties in <strong>de</strong> buurt,<br />

waarbij je zev<strong>en</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> hapjes krijgt<br />

aangebod<strong>en</strong>. Het ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t duurt van 11 tot<br />

18 uur. Dat is dus niet alle<strong>en</strong> kunst voor ontbijt,<br />

maar ook voor lunch <strong>en</strong> borrel. Goe<strong>de</strong> kans dat<br />

je dan <strong>op</strong> plekk<strong>en</strong> komt waar je ge<strong>en</strong> kunst verwacht<br />

had. Zoals aan het Zeeburgerp/////ad. t<br />

P/////AKT, Zeeburgerpad 53, tel.: 468 83 95<br />

www.pakt.nu , <strong>op</strong><strong>en</strong>: do t/m zo, 14-18uur<br />

ADVERTENTIE<br />

Gratis inlo<strong>op</strong>spreekuur<br />

Vrijdag 9.00 - 10.00 uur<br />

Panamalaan 112, Amsterdam<br />

T 020 - 528 90 30 F 020 - 528 96 18<br />

govers@amsteladvocat<strong>en</strong>.nl<br />

www.amsteladvocat<strong>en</strong>.nl<br />

4 5


Witte zwan<strong>en</strong>, zwarte zwan<strong>en</strong>. Je hoeft er niet voor naar Engeland<br />

te var<strong>en</strong>. In <strong>de</strong> water<strong>en</strong> rond <strong>IJburg</strong> zijn <strong>de</strong> elegante vogels nu vol<strong>op</strong><br />

te vind<strong>en</strong>. Twintig, <strong>de</strong>rtig, soms wel vijftig exemplar<strong>en</strong> tel je zomaar.<br />

TEKST: LIENEKE KOORNSTRA<br />

FOTO’S: FRANKA SLOTHOUBER (L) & ROB BAARS (R)<br />

IJmeer, Zwan<strong>en</strong>meer<br />

Sierlijk <strong>en</strong> indrukwekk<strong>en</strong>d glijd<strong>en</strong> ze door<br />

het water. Met hun sterke nekk<strong>en</strong> h<strong>en</strong>gel<strong>en</strong><br />

ze naar lekkere hapjes, <strong>de</strong> k<strong>op</strong>p<strong>en</strong><br />

diep on<strong>de</strong>r water <strong>en</strong> het kontje soms omhoog.<br />

‘Het zijn vrijwel allemaal knobbelzwan<strong>en</strong>’,<br />

vertelt Rob Baars, lid van <strong>de</strong> Vogelwerkgroep<br />

Amsterdam. ‘Zo nu <strong>en</strong> dan dobbert er ook e<strong>en</strong><br />

kleine zwaan rond, dat is e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re soort,<br />

<strong>en</strong> vanaf <strong>de</strong> dijk naar Muid<strong>en</strong> heb ik zelfs e<strong>en</strong><br />

zwarte zwaan gezi<strong>en</strong>.’ Die laatste is vermoe<strong>de</strong>lijk<br />

ontsnapt uit e<strong>en</strong> waterwildcollectie van<br />

e<strong>en</strong> particulier. Veel van <strong>de</strong> e<strong>en</strong>dvogels zijn<br />

afkomstig uit Oost-Eur<strong>op</strong>a, waar het str<strong>en</strong>ger<br />

wintert dan bij ons. De overige zijn Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

puberknobbelzwan<strong>en</strong> <strong>en</strong> voormalige<br />

stelletjes waarvan het broedsel is mislukt.<br />

K<strong>op</strong>pelstation<br />

‘Ze treff<strong>en</strong> hier e<strong>en</strong> ge<strong>de</strong>kte dis aan, daar hebb<strong>en</strong><br />

ze e<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> neus voor’, zegt Baars. In <strong>de</strong><br />

ondiepe, hel<strong>de</strong>re water<strong>en</strong> bevind<strong>en</strong> zich uitgestrekte<br />

veld<strong>en</strong> van fonteinkruid<strong>en</strong>. Dat is<br />

smull<strong>en</strong> geblaz<strong>en</strong>, ook voor <strong>de</strong> grote aantall<strong>en</strong><br />

meerkoetjes die er rondzwemm<strong>en</strong>. Maar er is<br />

nog meer te hal<strong>en</strong>. Veel puberknobbelzwan<strong>en</strong><br />

zijn geslachtsrijp. Ze vertoev<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> i<strong>de</strong>ale<br />

vijver om e<strong>en</strong> partner teg<strong>en</strong> te kom<strong>en</strong>. Ook <strong>de</strong><br />

dier<strong>en</strong> die zon<strong>de</strong>r nageslacht zijn geblev<strong>en</strong>,<br />

zijn in voor nieuwe ontmoeting<strong>en</strong>. ‘Noem het<br />

maar gerust e<strong>en</strong> k<strong>op</strong>pelstation’, lacht H<strong>en</strong>k<br />

Koffijberg van <strong>de</strong> Zwan<strong>en</strong>werkgroep Flevoland.<br />

Veilig voel<strong>en</strong> <strong>de</strong> vogels zich er ook. Dat is<br />

vooral belangrijk omdat ze in <strong>de</strong>ze tijd van het<br />

<strong>jaar</strong> in <strong>de</strong> rui kom<strong>en</strong> waardoor ze zes wek<strong>en</strong><br />

niet kunn<strong>en</strong> vlieg<strong>en</strong>. Met het oog daar<strong>op</strong> kun<br />

je je afvrag<strong>en</strong> of <strong>de</strong> knobbelzwaan <strong>de</strong>stijds<br />

wel zo’n goe<strong>de</strong> mascotte was voor <strong>de</strong> blauwe<br />

luchtvaartmaatschappij.<br />

Respect<br />

Strooi<strong>en</strong> met brood maakt het verschil tuss<strong>en</strong><br />

stadszwan<strong>en</strong> <strong>en</strong> plattelandszwan<strong>en</strong> mete<strong>en</strong><br />

dui<strong>de</strong>lijk. De eerste kom<strong>en</strong> er direct <strong>op</strong> af, die<br />

zijn gew<strong>en</strong>d aan m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. ‘De wil<strong>de</strong> word<strong>en</strong> als<br />

ze hier langer zijn vaak ook wel tammer’, vertelt<br />

Koffijberg. ‘Zeker als er ijs komt, et<strong>en</strong> ze na<br />

e<strong>en</strong> dag of twee geheid mee.’<br />

Koffijberg beschouwt zwan<strong>en</strong> niet als agres-<br />

sief, wel als <strong>de</strong>f<strong>en</strong>sief. ‘Ze bescherm<strong>en</strong> hun<br />

jong<strong>en</strong>’, zegt hij, ook al geeft hij toe dat e<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>keling zeer heetgebakerd is. Ze kunn<strong>en</strong><br />

flinke klapp<strong>en</strong> uit<strong>de</strong>l<strong>en</strong> met hun vleugels. In<br />

hun pot<strong>en</strong> zit nog meer kracht. ‘Je mag wel e<strong>en</strong><br />

beetje respect voor ze hebb<strong>en</strong>’, grinnikt Baars.<br />

Dat e<strong>en</strong> zwaan e<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s kan doodslaan is e<strong>en</strong><br />

verzinsel. E<strong>en</strong> gebrok<strong>en</strong> rib kan <strong>de</strong>ze e<strong>en</strong>dvogel<br />

je wel bezorg<strong>en</strong>. Koffijberg weet er alles<br />

van. Sam<strong>en</strong> met Ton Egg<strong>en</strong>huiz<strong>en</strong> ringt hij alle<br />

zwan<strong>en</strong> in <strong>de</strong> regio Almere. Eén zwaan pikte<br />

dat niet zon<strong>de</strong>r slag of stoot. Maar dankzij het<br />

ring<strong>en</strong>, ont<strong>de</strong>kt<strong>en</strong> <strong>de</strong>ze vogelaars dat <strong>de</strong> eeuwige<br />

trouw van zwan<strong>en</strong>partners e<strong>en</strong> fabeltje is,<br />

net als <strong>de</strong> spreekwoor<strong>de</strong>lijke zwan<strong>en</strong>zang.<br />

Flapvoet<strong>en</strong><br />

‘Het zwan<strong>en</strong>lev<strong>en</strong> heeft soms veel weg van<br />

GTST’, zegt Koffijberg. In één maand tijd zag<br />

hij e<strong>en</strong> vrouwtje met vier verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> mannetjes.<br />

Met <strong>de</strong> vijf<strong>de</strong> kwam het tot e<strong>en</strong> nest. Het<br />

is ondui<strong>de</strong>lijk <strong>op</strong> grond waarvan het vrouwtje<br />

haar keuze bepaalt. En w<strong>en</strong><strong>en</strong> om <strong>de</strong> dood van<br />

hun partner? Binn<strong>en</strong> één of twee wek<strong>en</strong> stapp<strong>en</strong><br />

ze met e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r door het gras, log he<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> weer zwaai<strong>en</strong>d met hun dikke waggelstaart<strong>en</strong><br />

bij ie<strong>de</strong>re stap van hun grote flapvoet<strong>en</strong>.<br />

Is <strong>de</strong> kleur van die platstampers zwartgrijs<br />

dan betreft het e<strong>en</strong> gewone knobbelzwaan, die<br />

ooit ter wereld kwam als e<strong>en</strong> lelijk e<strong>en</strong>dje zoals<br />

we dat k<strong>en</strong>n<strong>en</strong> uit het bek<strong>en</strong><strong>de</strong> sprookje van<br />

An<strong>de</strong>rs<strong>en</strong>. Het jong is aanvankelijk grijs, wordt<br />

vervolg<strong>en</strong>s bruin <strong>en</strong> pas in het twee<strong>de</strong> <strong>jaar</strong> wit.<br />

Deze soort zwemt van oudsher in Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

vijvers <strong>en</strong> gracht<strong>en</strong> rond. De exemplar<strong>en</strong> met<br />

<strong>de</strong> vleesroze pot<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> hun verled<strong>en</strong> in<br />

Pol<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong>, waar ze voor het dons werd<strong>en</strong><br />

gekweekt. De pulletjes van <strong>de</strong>ze knobbelzwan<strong>en</strong>soort<br />

zijn dus al wit als ze uit het ei kruip<strong>en</strong>.<br />

De Poolse soort is hierhe<strong>en</strong> gehaald omdat <strong>de</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rlandse dames ook wel e<strong>en</strong> witte veer <strong>op</strong><br />

hun hoedje wild<strong>en</strong>.<br />

Bei<strong>de</strong> kleurvorm<strong>en</strong> zijn inmid<strong>de</strong>ls met elkaar<br />

verm<strong>en</strong>gd, daarom kun je ze in één nest aantreff<strong>en</strong>.<br />

Zodra die grijze <strong>en</strong> witte donzige zwan<strong>en</strong>bolletjes<br />

<strong>de</strong> leeftijd hebb<strong>en</strong> bereikt waar<strong>op</strong><br />

ze beginn<strong>en</strong> te puber<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun ou<strong>de</strong>rs <strong>de</strong> l<strong>en</strong>tekriebels<br />

krijg<strong>en</strong>, word<strong>en</strong> ze, als ze niet <strong>op</strong><br />

eig<strong>en</strong> initiatief het veld ruim<strong>en</strong>, hardvleugelig<br />

weggemept door pa <strong>en</strong> moe. De jong<strong>en</strong> begrijp<strong>en</strong><br />

daar niets van <strong>en</strong> ker<strong>en</strong> soms wel vijf keer<br />

terug. Met elke keer e<strong>en</strong> nieuw pak rammel tot<br />

gevolg.<br />

Zwan<strong>en</strong>bloemlaan<br />

Gemid<strong>de</strong>ld g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> legt e<strong>en</strong> knobbelzwan<strong>en</strong>vrouwtje<br />

acht eier<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> nest dat gebouwd<br />

is van riet <strong>en</strong> soms wel e<strong>en</strong> meter hoog is. In<br />

<strong>de</strong> stad zijn zwan<strong>en</strong>nest<strong>en</strong> dikwijls met plastic,<br />

flesjes <strong>en</strong> blikjes versierd. Het legsel wordt<br />

vijf wek<strong>en</strong> bebroed, meestal door haar. In het<br />

begin van <strong>de</strong> broedtijd zijn <strong>de</strong> zwan<strong>en</strong>eier<strong>en</strong><br />

nog mat <strong>en</strong> grijsgro<strong>en</strong>, maar na e<strong>en</strong> paar wek<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> ze glanz<strong>en</strong>d <strong>en</strong> bruinig. Het mannetje<br />

is doorgaans in <strong>de</strong> buurt <strong>en</strong> alert. ‘Vooral het<br />

heerschap met ringnummer AP66, gebor<strong>en</strong> in<br />

2007 in Almere, is nogal fanatiek’, vertelt Baars.<br />

Passer<strong>en</strong><strong>de</strong> bot<strong>en</strong> <strong>en</strong> surfers zit hij achterna.<br />

Sam<strong>en</strong> met <strong>de</strong> drie <strong>jaar</strong> ou<strong>de</strong>re 760X uit Haarlemmerlie<strong>de</strong><br />

vormt hij sinds 2011 ‘Het Zwan<strong>en</strong>paar<br />

van <strong>de</strong> Zwan<strong>en</strong>bloemlaan’. In 2010<br />

had zij nog sam<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re man e<strong>en</strong><br />

nest aan <strong>de</strong> Nico Jesseka<strong>de</strong>. Haar laatste nest<br />

bracht vier jong<strong>en</strong> voort waarvan er één groot<br />

is geword<strong>en</strong>.<br />

Urn<br />

Koffijberg: ‘In hun eerste lev<strong>en</strong>swek<strong>en</strong> sneuvel<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> meeste zwaantjes. Sommige kom<strong>en</strong><br />

te zwak uit het ei, an<strong>de</strong>re word<strong>en</strong> getroff<strong>en</strong><br />

door ziektes of verorberd door e<strong>en</strong> volwass<strong>en</strong><br />

snoek.’ E<strong>en</strong> zwaan kan e<strong>en</strong> leeftijd van veertig<br />

<strong>jaar</strong> bereik<strong>en</strong>, maar meestal word<strong>en</strong> ze zo’n<br />

<strong>jaar</strong> of ti<strong>en</strong>. In die tijd kunn<strong>en</strong> er innige band<strong>en</strong><br />

ontstaan met m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>, waarbij ze makkelijk uit<br />

<strong>de</strong> hand et<strong>en</strong>.<br />

Voor ‘Het Zwan<strong>en</strong>vrouwtje uit Almere’ was<br />

het overlijd<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> van haar lieveling<strong>en</strong> zo<br />

erg dat ze hem heeft lat<strong>en</strong> cremer<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> as nu<br />

in e<strong>en</strong> urn bewaart. Helaas zijn er ook zwan<strong>en</strong>beul<strong>en</strong>.<br />

Dat kunn<strong>en</strong> zelfs kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> zijn die er<br />

met stokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> st<strong>en</strong><strong>en</strong> naar gooi<strong>en</strong>. Gewon<strong>de</strong><br />

<strong>en</strong> zieke zwan<strong>en</strong> word<strong>en</strong> in het Vogelasiel<br />

Naard<strong>en</strong> behan<strong>de</strong>ld.<br />

Koffijberg herinnert zich e<strong>en</strong> mannetje dat<br />

e<strong>en</strong> vishaak in <strong>de</strong> slokdarm had gekreg<strong>en</strong>. Zijn<br />

vrouwtje werd tijd<strong>en</strong>s zijn <strong>op</strong>name al snel met<br />

e<strong>en</strong> nieuw mannetje gesignaleerd. Red<strong>en</strong> om<br />

het ou<strong>de</strong> mannetje na zijn herstel terug te zett<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> e<strong>en</strong> grote plas <strong>en</strong>kele kilometers ver-<br />

<strong>de</strong>r<strong>op</strong>. Maar zwan<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> postduiv<strong>en</strong>instinct.<br />

Hij keer<strong>de</strong> terug <strong>op</strong> zijn ou<strong>de</strong> honk <strong>en</strong><br />

heeft zijn rivaal eruit gemept.<br />

Gran<strong>de</strong>ur<br />

Veel vaker dan om te mepp<strong>en</strong> word<strong>en</strong> <strong>de</strong> vleugels<br />

gebruikt om te vlieg<strong>en</strong>. De vleugels <strong>en</strong> ook<br />

<strong>de</strong> pot<strong>en</strong> zijn vooral zo sterk omdat zwan<strong>en</strong><br />

erg zwaar zijn, twaalf tot vijfti<strong>en</strong> kilo. Om in <strong>de</strong><br />

lucht te kom<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> ze r<strong>en</strong>n<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> aanlo<strong>op</strong><br />

nem<strong>en</strong> <strong>en</strong> pas als ze voldo<strong>en</strong><strong>de</strong> snelheid<br />

hebb<strong>en</strong> ontwikkeld krijg<strong>en</strong> ze, ev<strong>en</strong>als vliegtuig<strong>en</strong>,<br />

voldo<strong>en</strong><strong>de</strong> lift on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> vleugels om<br />

<strong>op</strong> te kunn<strong>en</strong> stijg<strong>en</strong>. Met gestrekte halz<strong>en</strong> die<br />

als pijl<strong>en</strong> naar vor<strong>en</strong> wijz<strong>en</strong>, <strong>en</strong> met krachtige<br />

vleugelslag<strong>en</strong> waarmee zij e<strong>en</strong> soort fluittoon<br />

producer<strong>en</strong>, doorkruis<strong>en</strong> ze het luchtruim.<br />

Door hun grote gewicht kunn<strong>en</strong> <strong>de</strong> vogels<br />

niet langzaam vlieg<strong>en</strong>. Red<strong>en</strong> waarom ze hun<br />

krachtige pot<strong>en</strong> gebruik<strong>en</strong> als e<strong>en</strong> landingsgestel<br />

dat ze, ev<strong>en</strong>als vliegtuig<strong>en</strong>, voortijdig<br />

uitgooi<strong>en</strong> om vervolg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> remming in te<br />

zett<strong>en</strong>. Waterskiënd, dat wel. Waarna ze met<br />

sierlijk gebog<strong>en</strong> halz<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>op</strong>gehev<strong>en</strong> vleugelver<strong>en</strong><br />

charmant ver<strong>de</strong>r zwemm<strong>en</strong>. Al met<br />

al begrijpelijk dat <strong>de</strong> KLM zich <strong>de</strong>stijds graag<br />

met zo veel gran<strong>de</strong>ur verbond, toch? t<br />

ADVERTENTIE<br />

Alsjeblieft,<br />

e<strong>en</strong> euro!<br />

Voor maar 1 euro doe je mee<br />

met onze Euro-kunstworksh<strong>op</strong>s<br />

in het Karel Appelhuis.<br />

En met <strong>de</strong>ze bon is het gratis!<br />

Elke eerste maandag van <strong>de</strong> maand<br />

van 15.30 - 17.00 uur<br />

voor kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> van 6 tot 12 <strong>jaar</strong>.<br />

Hier is ’t<br />

Je moet je vooraf wel ev<strong>en</strong> aanmeld<strong>en</strong> via:<br />

www.kabg.nl<br />

Karel Appelhuis Begane Grond<br />

Dapperstraat 7 | 1093 BK Amsterdam | info@kabg.nl<br />

COLUMN<br />

Brug 2007<br />

TEKST EN ILLUSTRATIE: RENÉ ARNOLDI<br />

Rutte <strong>en</strong> Samsom hebb<strong>en</strong> mijn vorige<br />

column over uitruil<strong>en</strong> in Zeeburg gelez<strong>en</strong>,<br />

want e<strong>en</strong> brug uit ons stads<strong>de</strong>el<br />

is het symbool voor het kabinetsbeleid! De<br />

nieuwe Uyllan<strong>de</strong>rbrug over het Amsterdam-<br />

Rijnkanaal prijkt <strong>op</strong> <strong>de</strong> cover van het regeerakkoord.<br />

De brug ziet er van afstand stoer, mo<strong>de</strong>rn<br />

<strong>en</strong> gelikt uit, net zoals <strong>de</strong> minister van Def<strong>en</strong>sie<br />

H<strong>en</strong>nis in haar mantelpakje <strong>op</strong> het bor<strong>de</strong>s.<br />

Als je dichtbij <strong>de</strong> brug staat, zie je dat er<br />

grote gat<strong>en</strong> in zitt<strong>en</strong>, dat hij nog niet af is <strong>en</strong><br />

dat je dus niet aan <strong>de</strong> overkant komt, kortom:<br />

ge<strong>en</strong> stap ver<strong>de</strong>r! Het lijkt het regeerakkoord<br />

wel! Vanwege <strong>de</strong> symboliek is <strong>de</strong> brug nu <strong>de</strong><br />

belangrijkste plek in het land. Tijd om poolshoogte<br />

te nem<strong>en</strong>. Zijn er nog meer overe<strong>en</strong>komst<strong>en</strong><br />

met het regeerakkoord?<br />

Na e<strong>en</strong> schier oneindige wan<strong>de</strong>ling door<br />

e<strong>en</strong> lege woest<strong>en</strong>ij waarin ik niemand teg<strong>en</strong>kwam<br />

– <strong>IJburg</strong> is nog lang niet klaar <strong>en</strong> zal dat<br />

vanwege <strong>de</strong> bezuiniging<strong>en</strong> ook nooit kom<strong>en</strong> –<br />

zag ik ein<strong>de</strong>lijk <strong>de</strong> contour<strong>en</strong> van <strong>de</strong> brug. <strong>Op</strong><br />

het gigantische bouwterrein miste ik <strong>de</strong> weg<br />

naar <strong>de</strong> brug. De brug is onbereikbaar, net<br />

zoals het regeerakkoord waarin e<strong>en</strong> mooie<br />

toekomst voor grote groep<strong>en</strong> in <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>leving<br />

onbereikbaar is.<br />

Er is wel e<strong>en</strong> trap richting <strong>de</strong> werkzaamhed<strong>en</strong>.<br />

Maar welke? Er gebeurt niets. Ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong><br />

heeft pauze. Ook in het regeerakkoord is werk<br />

nou niet bepaald e<strong>en</strong> speerpunt. Ik moet me<br />

meld<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> uitvoer<strong>de</strong>r. Ik volg <strong>de</strong> bewegwijzering<br />

<strong>en</strong> kom aan het eind van het terrein<br />

uit. De uitvoer<strong>de</strong>r verwijst me weer helemaal<br />

terug naar <strong>de</strong> keet aan het begin van het terrein.<br />

Dit kastje-naar-<strong>de</strong>-muur herk<strong>en</strong> ik: ook<br />

<strong>de</strong> regering moest na haar zotte plann<strong>en</strong> over<br />

<strong>de</strong> zorgpremie haar huiswerk overdo<strong>en</strong>.<br />

In die keet bel<strong>de</strong> <strong>de</strong> di<strong>en</strong>stdo<strong>en</strong><strong>de</strong> ing<strong>en</strong>ieur<br />

iemand die mij misschi<strong>en</strong> kon help<strong>en</strong>.<br />

On<strong>de</strong>rtuss<strong>en</strong> zag ik dat <strong>de</strong> brug in vaktaal<br />

Brug 2007 heet. In<strong>de</strong>rdaad, het lijkt of het<br />

regeerakkoord ook jar<strong>en</strong> teruggaat, we gaan<br />

er allemaal <strong>op</strong> achteruit.<br />

Ik kreeg iemand aan <strong>de</strong> lijn die uitleg<strong>de</strong> dat<br />

als ik wil<strong>de</strong> kijk<strong>en</strong> ik contact <strong>op</strong> moest nem<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> mevrouw van Communicatie. Maar<br />

eh... hoezo dan? Regels zijn regels, werd<br />

gezegd. Maar eh... in het regeerakkoord will<strong>en</strong><br />

ze toch van <strong>de</strong> ambt<strong>en</strong>arij af?<br />

Als ik wil<strong>de</strong> kijk<strong>en</strong>, moest ik ook e<strong>en</strong> helm<br />

<strong>op</strong>. Maar eh... ze hebb<strong>en</strong> pauze. B<strong>en</strong>t u bang<br />

dat er e<strong>en</strong> <strong>de</strong>ksel van e<strong>en</strong> broodtrommeltje<br />

<strong>op</strong> mijn hoofd valt? Ik wist g<strong>en</strong>oeg: <strong>de</strong>ze<br />

brug is het perfecte symbool voor het regeerakkoord!<br />

Het zou wijs zijn als bij het volg<strong>en</strong><strong>de</strong> kabinet<br />

van welke kleur dan ook <strong>de</strong> Verbindingsdam<br />

als symbool wordt g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. Die is al klaar,<br />

dui<strong>de</strong>lijk, behapbaar <strong>en</strong> vooral: hij verbindt<br />

werkelijk. De <strong>en</strong>ige voorwaar<strong>de</strong> is dat er dan<br />

beleid moet word<strong>en</strong> gemaakt dat óók dui<strong>de</strong>lijk,<br />

behapbaar <strong>en</strong> verbind<strong>en</strong>d is!<br />

6 7


De <strong>Veemarkt</strong><br />

De leukste tijd van hun lev<strong>en</strong><br />

Het was <strong>de</strong> leukste tijd van hun lev<strong>en</strong>, <strong>de</strong> tijd dat het<br />

abattoir nog vol<strong>op</strong> in bedrijf was. Ze kunn<strong>en</strong> er nog<br />

steeds smakelijk over vertell<strong>en</strong>: Jan <strong>en</strong> Marthy Fre<strong>de</strong>riks.<br />

TEKST: TINEKE KALK<br />

FOTO’S: FRED VERMORKEN (foto midd<strong>en</strong>bov<strong>en</strong>) EN MARTHY FREDERIKS (kleur<strong>en</strong>foto’s on<strong>de</strong>r)<br />

was <strong>de</strong> tijd van <strong>de</strong><br />

woningnood. Jan <strong>en</strong><br />

1968Het<br />

Marthy Fre<strong>de</strong>riks, net<br />

getrouwd, mocht<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> stacaravan <strong>op</strong> het<br />

terrein van <strong>de</strong> <strong>Veemarkt</strong> won<strong>en</strong>, omdat Jan <strong>de</strong><br />

b<strong>en</strong>zinepomp van zijn va<strong>de</strong>r die <strong>op</strong> het terrein<br />

stond had overg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. <strong>Op</strong> maandagmorg<strong>en</strong>,<br />

<strong>de</strong> dag dat het veemarkt was <strong>en</strong> het<br />

e<strong>en</strong> drukte van jewelste was, stond<strong>en</strong> ze om<br />

vier uur <strong>op</strong>. De dag daarvoor was al het vee<br />

gebracht – koei<strong>en</strong>, schap<strong>en</strong> <strong>en</strong> vark<strong>en</strong>s, zowel<br />

voor <strong>de</strong> slacht als voor <strong>de</strong> verko<strong>op</strong> – <strong>en</strong> in hokk<strong>en</strong><br />

geplaatst.<br />

Als <strong>de</strong> boer<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beest hadd<strong>en</strong> verkocht of<br />

gekocht, werd er e<strong>en</strong> borreltje gedronk<strong>en</strong>, al<br />

was dat om zes uur ’s ocht<strong>en</strong>ds. Dat gebeur<strong>de</strong><br />

in <strong>de</strong> boer<strong>en</strong>kantine waar nu Radar gevestigd<br />

is. Dat gebouw was alle<strong>en</strong> <strong>op</strong> maandag <strong>op</strong><strong>en</strong>,<br />

want <strong>de</strong> kantine voor het personeel van het<br />

abattoir bevond zich erg<strong>en</strong>s an<strong>de</strong>rs <strong>op</strong> het terrein.<br />

Vroeg <strong>op</strong>staan <strong>de</strong>d<strong>en</strong> ook <strong>de</strong> mann<strong>en</strong> die in<br />

het koelhuis werkt<strong>en</strong>. Omdat het binn<strong>en</strong>in<br />

twintig grad<strong>en</strong> on<strong>de</strong>r nul was, dronk<strong>en</strong> ze eerst<br />

e<strong>en</strong> borrel om warm te word<strong>en</strong>.<br />

Marthy: ‘De koei<strong>en</strong> liep<strong>en</strong> voor ons huis langs.<br />

Onze zoon hielp <strong>de</strong> mann<strong>en</strong> met het wegbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> koei<strong>en</strong>. Teg<strong>en</strong>over ons stond<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

paard<strong>en</strong>stall<strong>en</strong>. Af <strong>en</strong> toe mocht hij paard rijd<strong>en</strong>.<br />

Gekke ding<strong>en</strong> maakte je ook mee met die<br />

dier<strong>en</strong>. Zoals die keer dat er e<strong>en</strong> ou<strong>de</strong> koe was<br />

losgebrok<strong>en</strong>. Haar pot<strong>en</strong> <strong>de</strong>d<strong>en</strong> het nog prima,<br />

want ze liep helemaal naar <strong>de</strong> Javastraat. Daar<br />

struin<strong>de</strong> ze pardoes <strong>de</strong> hoed<strong>en</strong>winkel van twee<br />

ou<strong>de</strong> dames binn<strong>en</strong>. Gelukkig was er in <strong>de</strong> winkel<br />

e<strong>en</strong> hang<strong>en</strong><strong>de</strong> trap die gebruikt werd om bij<br />

<strong>de</strong> bov<strong>en</strong>ste hoed<strong>en</strong> te kom<strong>en</strong>. Daar hing<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

twee dames als trapezewerkers aan.’<br />

Vrijbankvlees<br />

In die tijd was <strong>de</strong> sfeer <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>Veemarkt</strong> gemoe<strong>de</strong>lijk.<br />

Er werd ook erg veel verdi<strong>en</strong>d. Zelfs <strong>de</strong><br />

meisjes van Sch<strong>en</strong>k, die <strong>de</strong> darm<strong>en</strong> moest<strong>en</strong><br />

In 1890 maakte <strong>de</strong> amateurfotograaf Jacob Olie <strong>de</strong>ze<br />

foto. Hij bevond zich <strong>op</strong> het terrein van <strong>de</strong> <strong>Veemarkt</strong><br />

<strong>en</strong> stond met zijn rug naar het Restauratiegebouw<br />

dat daar nog steeds staat <strong>op</strong> nummers 83-95.<br />

De gebouw<strong>en</strong> links <strong>en</strong> rechts <strong>op</strong> <strong>de</strong> afbeelding,<br />

ev<strong>en</strong>als het hek ertuss<strong>en</strong>, staan er ook nog, bijna<br />

onveran<strong>de</strong>rd. Maar daarmee houdt het <strong>op</strong> want<br />

zowel voor als achter het hek veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> bijna alles.<br />

uitspoel<strong>en</strong> zodat ze gebruikt kond<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

voor <strong>de</strong> worst<strong>en</strong>, verdi<strong>en</strong>d<strong>en</strong> 500 guld<strong>en</strong> per<br />

week. An<strong>de</strong>re vleesverwerkingindustrieën die<br />

<strong>op</strong> het terrein stond<strong>en</strong>, war<strong>en</strong> Kips van <strong>de</strong><br />

leverworst<strong>en</strong> <strong>en</strong> Urban, die on<strong>de</strong>r an<strong>de</strong>re <strong>de</strong><br />

heerlijkste oss<strong>en</strong>worst maakte.<br />

En dan had je natuurlijk vrijbankvlees: vlees<br />

van noodslachting<strong>en</strong>. <strong>Op</strong> <strong>de</strong> dag<strong>en</strong> dat het verkocht<br />

werd, zat e<strong>en</strong> groep ‘oud<strong>en</strong> van dag<strong>en</strong>’ al<br />

vanaf vier uur ’s morg<strong>en</strong>s te kaart<strong>en</strong>, zodat ze<br />

als eerst<strong>en</strong> in <strong>de</strong> rij kond<strong>en</strong> staan.<br />

<strong>Won<strong>en</strong></strong> tuss<strong>en</strong> tijgers <strong>en</strong> ap<strong>en</strong><br />

In 1973 kwam er e<strong>en</strong> b<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>woning vrij <strong>op</strong><br />

het terrein, die zo verwaarloosd was dat Jan<br />

hem grondig moest verbouw<strong>en</strong>. In die tijd<br />

was al dui<strong>de</strong>lijk dat het abattoir e<strong>en</strong> afl<strong>op</strong><strong>en</strong><strong>de</strong><br />

zaak was. Het terrein verloe<strong>de</strong>r<strong>de</strong>. Ook vroeger<br />

hadd<strong>en</strong> er het hele <strong>jaar</strong> door kermisklant<strong>en</strong><br />

gestaan in caravans. In <strong>de</strong> winter kwam<strong>en</strong> daar<br />

75 <strong>jaar</strong> in bedrijf<br />

TEKST: GUUS DE MOL FOTO: JACOB OLIE<br />

1885<br />

To<strong>en</strong><br />

waar <strong>de</strong> <strong>Veemarkt</strong> zich<br />

Jacob Olie <strong>de</strong> foto<br />

maakte, heette het gebied<br />

bevindt <strong>de</strong> Rietland<strong>en</strong>, buit<strong>en</strong>dijks land dat<br />

met riet begroeid was geraakt <strong>en</strong> dat in gebruik<br />

was g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> vanaf <strong>de</strong> 17e eeuw. Het was boer<strong>en</strong>land,<br />

er stond<strong>en</strong> boer<strong>de</strong>rij<strong>en</strong> <strong>en</strong> pol<strong>de</strong>rhuisjes<br />

die bewoond werd<strong>en</strong> door <strong>de</strong> arbei<strong>de</strong>rs<br />

die in dat gebied werkt<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> paar zi<strong>en</strong> we<br />

nog <strong>op</strong> <strong>de</strong> foto, net buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> poort.<br />

De <strong>Veemarkt</strong> werd gebouwd tuss<strong>en</strong> 1885 <strong>en</strong><br />

1887. Het Stadsbestuur had beslot<strong>en</strong> dat er<br />

e<strong>en</strong> eind moest kom<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> onhygiënische<br />

toestand<strong>en</strong> in <strong>de</strong> stad rond <strong>de</strong> slachterij<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> slagers <strong>en</strong> <strong>de</strong> plekk<strong>en</strong> waar binn<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

stad het vee werd verhan<strong>de</strong>ld. <strong>Op</strong> e<strong>en</strong> terrein<br />

net buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> vestinggracht, <strong>de</strong> Rietland<strong>en</strong>,<br />

moest<strong>en</strong> e<strong>en</strong> abattoir <strong>en</strong> e<strong>en</strong> veemarkt kom<strong>en</strong>,<br />

langs <strong>de</strong> Nieuwe Vaart. De houtzaagmol<strong>en</strong>s die<br />

daar stond<strong>en</strong> moest<strong>en</strong> word<strong>en</strong> afgebrok<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> houthav<strong>en</strong>s waaromhe<strong>en</strong> ze lag<strong>en</strong> word<strong>en</strong><br />

ge<strong>de</strong>mpt.<br />

Dat lukte pas na jar<strong>en</strong>lang hardnekkig verzet<br />

van <strong>de</strong> mol<strong>en</strong>baz<strong>en</strong>. De terrein<strong>en</strong> werd<strong>en</strong><br />

De <strong>Veemarkt</strong> annu nu. In<br />

het gebouw dat c<strong>en</strong>traal <strong>op</strong><br />

<strong>de</strong> <strong>Veemarkt</strong> staat, dronk<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> veehan<strong>de</strong>lar<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

neutje na e<strong>en</strong> geslaag<strong>de</strong><br />

aan- of verko<strong>op</strong>. Ook als<br />

die ’s morg<strong>en</strong>s om 6 uur<br />

beklonk<strong>en</strong> werd.<br />

nog e<strong>en</strong>s circusgast<strong>en</strong> bij. Dat <strong>de</strong> verdi<strong>en</strong>st<strong>en</strong><br />

in het circus erg terugliep<strong>en</strong>, merkte <strong>de</strong> familie<br />

Fre<strong>de</strong>riks aan <strong>de</strong> tijgers die hongerig rondliep<strong>en</strong><br />

in hun gammele hokk<strong>en</strong>. Je zag hun kale<br />

bott<strong>en</strong>. De ap<strong>en</strong> liep<strong>en</strong> gewoon los. Marthy<br />

voer<strong>de</strong> ze elke dag wortels. Later kwam<strong>en</strong> er<br />

ook zigeuners won<strong>en</strong>.<br />

Omdat <strong>de</strong> reinigingsdi<strong>en</strong>st niet meer kwam,<br />

stapel<strong>de</strong> het vuil zich binn<strong>en</strong> <strong>de</strong> kortste ker<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong>. ‘Kind, het lijkt wel of je in <strong>de</strong> sl<strong>op</strong>p<strong>en</strong><br />

woont’, zei Marthy’s moe<strong>de</strong>r to<strong>en</strong> ze <strong>op</strong> bezoek<br />

kwam.<br />

Na het vertrek van het abattoir bivakkeer<strong>de</strong><br />

<strong>de</strong> bered<strong>en</strong> politie elk <strong>jaar</strong> e<strong>en</strong> aantal wek<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> stretchers <strong>op</strong> <strong>de</strong> bov<strong>en</strong>ste verdieping van<br />

bouwrijp gemaakt <strong>en</strong> aan <strong>de</strong> lange kant werd<br />

e<strong>en</strong> weg, <strong>de</strong> Cruquiusweg, <strong>en</strong> e<strong>en</strong> spoorweg<br />

aangelegd met e<strong>en</strong> verhoogd losperron om<br />

het vee aan te kunn<strong>en</strong> voer<strong>en</strong>. Dat perron met<br />

het bijbehor<strong>en</strong><strong>de</strong> administratiehuisje is er nog<br />

steeds, nu beplant met lei-platan<strong>en</strong>. Van <strong>de</strong><br />

veewag<strong>en</strong>s die we <strong>op</strong> <strong>de</strong> foto door het hek he<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> zi<strong>en</strong>, is er nog één on<strong>de</strong>rstel bewaard<br />

dat er <strong>op</strong> <strong>de</strong> rest<strong>en</strong> van <strong>de</strong> rails staat. Het grote<br />

gebouw <strong>op</strong> <strong>de</strong> achtergrond is het administratiegebouw<br />

van <strong>de</strong> Spoorweg<strong>en</strong>.<br />

Rond 1875 had m<strong>en</strong> e<strong>en</strong> hav<strong>en</strong>rak gegrav<strong>en</strong><br />

in <strong>de</strong> Rietland<strong>en</strong>, <strong>de</strong> Spoorweghav<strong>en</strong> g<strong>en</strong>aamd<br />

<strong>en</strong> rails gelegd langs het IJ. Er werd<strong>en</strong> ka<strong>de</strong>s<br />

gemaakt <strong>en</strong> <strong>de</strong> eerste hav<strong>en</strong>loods<strong>en</strong> versch<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

ev<strong>en</strong>als het administratiegebouw. Het<br />

stond aan die Spoorweghav<strong>en</strong> <strong>en</strong> is intuss<strong>en</strong><br />

allang verdw<strong>en</strong><strong>en</strong>.<br />

De slagers in <strong>de</strong> stad hadd<strong>en</strong> aanvankelijk nog<br />

e<strong>en</strong> paar maand<strong>en</strong> <strong>de</strong> tijd gekreg<strong>en</strong> om te w<strong>en</strong>n<strong>en</strong><br />

aan <strong>de</strong> nieuwe situatie maar daarna war<strong>en</strong><br />

ze aangewez<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> nieuwe voorzi<strong>en</strong>ing.<br />

Het werd er e<strong>en</strong> drukte van belang, er werkt<strong>en</strong><br />

hon<strong>de</strong>rd<strong>en</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. De boer<strong>en</strong> <strong>en</strong> han<strong>de</strong>lar<strong>en</strong><br />

voerd<strong>en</strong> het vee vroeg in <strong>de</strong> morg<strong>en</strong> aan,<br />

meestal per trein. Er war<strong>en</strong> gescheid<strong>en</strong> stall<strong>en</strong><br />

voor koei<strong>en</strong>, kalver<strong>en</strong>, vark<strong>en</strong>s <strong>en</strong> schap<strong>en</strong>.<br />

Voor ziek vee was er e<strong>en</strong> quarantaine ruimte. Er<br />

<strong>de</strong> boer<strong>en</strong>kantine. De veemarkt was <strong>de</strong>stijds<br />

het terrein waar ze hun paard<strong>en</strong> traind<strong>en</strong> om<br />

bestand te zijn teg<strong>en</strong> herrie <strong>en</strong> <strong>op</strong>stootjes. Jan:<br />

‘Wij moest<strong>en</strong> dan leuz<strong>en</strong> schreeuw<strong>en</strong>, met<br />

ratels e<strong>en</strong> hels lawaai mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> we mocht<strong>en</strong><br />

zelfs bommetjes gooi<strong>en</strong>.’<br />

Hoe ze <strong>de</strong> veran<strong>de</strong>ring<strong>en</strong> vind<strong>en</strong> die het<br />

sfeervolle terrein heeft on<strong>de</strong>rgaan? Jan: ‘Goeieko<strong>op</strong><br />

ajemoedig, <strong>op</strong> zijn Amsterdams.’ Gelukkig<br />

geldt dat niet voor hun woning die inmid<strong>de</strong>ls<br />

grondig ger<strong>en</strong>oveerd is. Zij gaan hier nooit<br />

meer weg. t<br />

was e<strong>en</strong> restaurant bij het zog<strong>en</strong>aam<strong>de</strong> afrek<strong>en</strong>ingslokaal<br />

<strong>en</strong> er war<strong>en</strong> woning<strong>en</strong> voor <strong>de</strong><br />

marktmeester <strong>en</strong> <strong>de</strong> stalknecht<strong>en</strong>, gebouwd in<br />

<strong>de</strong> chaletstijl die <strong>op</strong> dat mom<strong>en</strong>t p<strong>op</strong>ulair was.<br />

En dan war<strong>en</strong> er natuurlijk <strong>de</strong> slachthuiz<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> darm<strong>en</strong>wasserij waar <strong>de</strong> ingewand<strong>en</strong><br />

werd<strong>en</strong> schoongewass<strong>en</strong> om bij <strong>de</strong> worstbereiding<br />

te word<strong>en</strong> gebruikt. Voor <strong>de</strong> rijtuig<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> paard<strong>en</strong> was er e<strong>en</strong> remise, <strong>de</strong> koetsiers<br />

<strong>en</strong> karr<strong>en</strong>voer<strong>de</strong>rs kond<strong>en</strong> terecht in e<strong>en</strong> koffiehuis.<br />

T<strong>en</strong>slotte werd er ook nog e<strong>en</strong> kleine<br />

politiepost ingericht net buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> poort.<br />

Dit hele complex bleef meer dan 75 <strong>jaar</strong> vol<br />

in bedrijf, met uitzon<strong>de</strong>ring van <strong>de</strong> oorlogsjar<strong>en</strong>.<br />

Maar na <strong>de</strong> oorlog verloor <strong>de</strong> <strong>Veemarkt</strong><br />

langzamerhand haar functie: het vee werd<br />

steeds meer in diepvriestoestand aangevoerd<br />

<strong>en</strong> el<strong>de</strong>rs verwerkt, er werkt<strong>en</strong> steeds min<strong>de</strong>r<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. In 1975 werd<strong>en</strong> <strong>de</strong> activiteit<strong>en</strong> helemaal<br />

beëindigd.<br />

Het terrein werd aanvankelijk in gebruik<br />

g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> door circus- <strong>en</strong> kermislui, die er <strong>de</strong><br />

winter doorbracht<strong>en</strong>. Die ruimd<strong>en</strong> uitein<strong>de</strong>lijk<br />

het veld rond 1980 to<strong>en</strong> het terrein werd omgevormd<br />

tot het bedrijv<strong>en</strong>terrein dat het nu nog<br />

is. Buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> poort, <strong>op</strong> <strong>de</strong> plek van <strong>de</strong> pol<strong>de</strong>rhuisjes<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> foto van Jacob Olie, werd<strong>en</strong> vanaf<br />

eind jar<strong>en</strong> tachtig woning<strong>en</strong> gebouwd. Zij vorm<strong>en</strong><br />

sam<strong>en</strong> het zogehet<strong>en</strong> Project Entrepot<br />

West <strong>en</strong> ze vull<strong>en</strong> nu <strong>de</strong> gehele achtergrond<br />

tuss<strong>en</strong> die twee onveran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> poortgebouw<strong>en</strong>.<br />

t<br />

8 9


In <strong>de</strong> druilerige reg<strong>en</strong> staan twee mann<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Le<strong>en</strong> Pauwels, secretaris<br />

van Hou Diemerpark Gro<strong>en</strong> (HDG),<br />

heeft h<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur gewez<strong>en</strong>. Mathijs Resink,<br />

e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> initiatiefnemers van <strong>IJburg</strong> Gastvrij/Diemerpark<br />

voor Ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong>, begrijpt er<br />

niets van: ‘HDG kondigt <strong>op</strong><strong>en</strong>lijk aan dat er<br />

e<strong>en</strong> led<strong>en</strong>verga<strong>de</strong>ring is. Dan staat het ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong><br />

toch vrij om voorafgaand aan <strong>de</strong> verga<strong>de</strong>ring<br />

aan te bell<strong>en</strong> <strong>en</strong> te vrag<strong>en</strong> waarom hij niet<br />

welkom is? Het is toch niet chique dat je kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

als donateur weigert omdat <strong>de</strong> m<strong>en</strong>ing van<br />

<strong>de</strong> ou<strong>de</strong>rs je niet aanstaat? Wij will<strong>en</strong> sam<strong>en</strong><br />

met HDG, in alle <strong>op</strong><strong>en</strong>heid, <strong>de</strong> schou<strong>de</strong>rs zett<strong>en</strong><br />

on<strong>de</strong>r het vind<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> <strong>op</strong>lossing.’<br />

Ecotalibanpolitiek<br />

Kees Lakerveld, voorzitter van HDG, att<strong>en</strong><strong>de</strong>ert<br />

<strong>op</strong> <strong>en</strong>kele passages <strong>op</strong> het internet. Ene<br />

Edje schrijft <strong>op</strong> het discussieforum Welkom<br />

<strong>op</strong> <strong>IJburg</strong>, <strong>de</strong> website voor <strong>en</strong> door <strong>IJburg</strong>ers:<br />

‘Ik voorzie e<strong>en</strong> aankom<strong>en</strong><strong>de</strong> bestuurscrisis<br />

bij HDG door e<strong>en</strong> coup van nieuwe led<strong>en</strong> die<br />

zich nog moet<strong>en</strong> aanmeld<strong>en</strong>.’ En in <strong>de</strong> weblog<br />

Bijt<strong>en</strong>d is on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> titel Revolutie binn<strong>en</strong> Hou<br />

Diemerpark Gro<strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>op</strong>roep te lez<strong>en</strong> aan<br />

‘het groei<strong>en</strong><strong>de</strong> aantal <strong>IJburg</strong>ers dat het helemaal<br />

gehad heeft met <strong>de</strong> Ecotalibanpolitiek’<br />

om lid te word<strong>en</strong> van HDG ‘waarna per direct<br />

om e<strong>en</strong> Algem<strong>en</strong>e Led<strong>en</strong>verga<strong>de</strong>ring zal wor-<br />

ADVERTENTIES<br />

KANTOOROPLEIDINGEN<br />

Boekhoud<strong>en</strong> voor ZZP’ers<br />

Secretaresse, Telefoniste/receptioniste.<br />

Financieel me<strong>de</strong>werker<br />

Medisch <strong>en</strong> juridisch secretaresse<br />

Computer Educatie Amsterdam<br />

020 - 623 39 32<br />

Veembroe<strong>de</strong>rhof 105<br />

info@cea-ccc.nl • www.cea-ccc.nl<br />

d<strong>en</strong> verzocht waarbij het huidige bestuur uit<br />

<strong>de</strong> functie zal word<strong>en</strong> onthev<strong>en</strong>. Daarna zal<br />

<strong>de</strong> ver<strong>en</strong>iging waarschijnlijk <strong>op</strong> korte termijn<br />

word<strong>en</strong> <strong>op</strong>gehev<strong>en</strong>.’ Lakerveld: ‘Voor het<br />

bestuur van HDG red<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oeg om person<strong>en</strong><br />

van wie bek<strong>en</strong>d is dat zij in hun <strong>op</strong>vatting<strong>en</strong><br />

lijnrecht teg<strong>en</strong>over <strong>de</strong> doelstelling van HDG<br />

staan, als lid <strong>en</strong> donateur te wer<strong>en</strong>.’<br />

Zwakke imitatie<br />

Gefilmd is er die bewuste avond ook. Waarom?<br />

Resink: ‘Om te registrer<strong>en</strong> wat er gebeurt <strong>en</strong><br />

wat <strong>de</strong> toelichting is waarom <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur voor ons<br />

geslot<strong>en</strong> blijft. In principe gebeurt er niets met<br />

dat filmpje. Maar als m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> gaan roep<strong>en</strong> dat<br />

wij h<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> lastiggevall<strong>en</strong>, hebb<strong>en</strong> wij het<br />

bewijs dat dit e<strong>en</strong> pertin<strong>en</strong>te leug<strong>en</strong> is.’ Hij<br />

vertelt dat e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> led<strong>en</strong> van HDG naar <strong>de</strong><br />

camera heeft geslag<strong>en</strong>.<br />

Volg<strong>en</strong>s Lakerveld, die <strong>de</strong> actie met <strong>de</strong> camera<br />

als e<strong>en</strong> zwakke imitatie van Rutger Castricum<br />

beschouwt, heeft het betreff<strong>en</strong><strong>de</strong> lid <strong>de</strong> camera<br />

prober<strong>en</strong> weg te duw<strong>en</strong> <strong>en</strong> liep hij vervolg<strong>en</strong>s<br />

e<strong>en</strong> klap <strong>op</strong>. Over dat er daarna is geduwd <strong>en</strong><br />

getrokk<strong>en</strong>, zijn alle partij<strong>en</strong> het e<strong>en</strong>s.<br />

Misleid<strong>en</strong>d<br />

Resink vraagt zich af nam<strong>en</strong>s wie Lakerveld<br />

spreekt: ‘Wat is <strong>de</strong> ‘ver<strong>en</strong>iging’ HDG eig<strong>en</strong>lijk<br />

meer dan e<strong>en</strong> juridische schaamlap voor<br />

Giftig conflict<br />

in Diemerpark<br />

Over <strong>de</strong> toekomst van <strong>de</strong> inmid<strong>de</strong>ls rijk<br />

begroei<strong>de</strong> daktuin waaron<strong>de</strong>r <strong>de</strong> grootste<br />

gifbelt van Ne<strong>de</strong>rland ligt, laait e<strong>en</strong> steeds<br />

giftiger conflict <strong>op</strong>. Hou Diemerpark Gro<strong>en</strong><br />

is faliekant teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> komst van parkeerplaats<strong>en</strong><br />

in het <strong>IJburg</strong>se stadspark. Aan <strong>de</strong><br />

an<strong>de</strong>re kant staat <strong>IJburg</strong> Gastvrij/Diemerpark<br />

voor Ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong>, dat het park voor alle<br />

gebruikers <strong>en</strong> bezoekers toegankelijk wil<br />

mak<strong>en</strong>, on<strong>de</strong>r meer door e<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> parkeervoorzi<strong>en</strong>ing<br />

in of nabij het park.<br />

DOOR: LIENEKE KOORNSTRA FOTO: KEES HOOGEVEEN<br />

Wie echt luistert, ont<strong>de</strong>kt meer!<br />

Test jezelf <strong>op</strong>:<br />

www.luister<strong>en</strong>ise<strong>en</strong>belev<strong>en</strong>is.nl<br />

<strong>en</strong> meld je aan<br />

als vrijwilliger bij S<strong>en</strong>soor<br />

Chat- <strong>en</strong> telefonische hulpdi<strong>en</strong>st<br />

www.s<strong>en</strong>soor.nl/amsterdam<br />

<strong>de</strong> drie <strong>op</strong>richters? Ze hull<strong>en</strong> zich in nevel<strong>en</strong><br />

aangaan<strong>de</strong> het led<strong>en</strong>aantal. Dat lijkt eer<strong>de</strong>r <strong>op</strong><br />

e<strong>en</strong> kruistocht van drie individu<strong>en</strong>.’ Lakerveld:<br />

‘Hoeveel led<strong>en</strong> we hebb<strong>en</strong>? Doet dat ertoe? De<br />

PVV heeft maar één lid, toch wordt hun doelstelling<br />

on<strong>de</strong>rsteund. Onze petitie is inmid<strong>de</strong>ls<br />

door ruim 1200 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rtek<strong>en</strong>d, dus ons<br />

draagvlak is dui<strong>de</strong>lijk aanwezig.’<br />

<strong>Op</strong>nieuw verwijst hij naar e<strong>en</strong> post <strong>op</strong> het<br />

discussieforum. Resink quote daar het bericht<br />

van HDG, waarin Lakerveld e<strong>en</strong> poging doet<br />

meer on<strong>de</strong>rtek<strong>en</strong>aars te werv<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> petitie<br />

teg<strong>en</strong> autoverkeer in het Diemerpark. De oorspronkelijk<br />

geplaatste link is echter in <strong>de</strong> quote<br />

vervang<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> link naar <strong>de</strong> petitie Parker<strong>en</strong><br />

bij sportpark <strong>IJburg</strong>.<br />

In zijn posts noemt Resink het bericht van<br />

Lakerveld misleid<strong>en</strong>d: ‘HDG doet net alsof<br />

<strong>de</strong> petitie over parker<strong>en</strong> in Diemerpark gaat.<br />

Absoluut niet waar!’ Lakerveld vindt dat ‘het<br />

allemaal zo persoonlijk wordt gebracht’. Ene<br />

T<strong>op</strong>perHarley schrijft bijvoorbeeld <strong>op</strong> het<br />

internet: ‘Na <strong>de</strong> beeld<strong>en</strong> <strong>de</strong>ze week van Manhattan<br />

zal e<strong>en</strong> verwoest<strong>en</strong><strong>de</strong> vloedgolf die alle<br />

auto’s van <strong>IJburg</strong> afspoelt wel DE nieuwe natte<br />

droom van ons DPG-konijn zijn...’<br />

‘Ik k<strong>en</strong> Lakerveld niet’, zegt Resink. ‘Maar zijn<br />

standpunt vind ik rigi<strong>de</strong>. Als het al door meer<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> wordt gedrag<strong>en</strong>, wil ik graag wet<strong>en</strong> of<br />

<strong>de</strong> door het bestuur ingezette koers <strong>de</strong> <strong>en</strong>ige is,<br />

of dat het mogelijk is twee wereld<strong>en</strong> te ver<strong>en</strong>ig<strong>en</strong>.’<br />

Er is e<strong>en</strong> uitnodiging verstuurd naar het<br />

bestuur van HDG om sam<strong>en</strong> rond <strong>de</strong> tafel te<br />

gaan zitt<strong>en</strong>.<br />

<strong>Op</strong>lossing<br />

Naar verwachting zal <strong>de</strong> stads<strong>de</strong>elraad van<br />

Amsterdam Oost in januari e<strong>en</strong> besluit nem<strong>en</strong><br />

over e<strong>en</strong> voorl<strong>op</strong>ige <strong>op</strong>lossing waar bezoekers<br />

van <strong>de</strong> sportveld<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> parker<strong>en</strong>: in <strong>de</strong><br />

parkeergarage bij het <strong>IJburg</strong>se winkelc<strong>en</strong>trum,<br />

erg<strong>en</strong>s in <strong>de</strong> buurt van <strong>de</strong> Nesciobrug of toch<br />

in het Diemerpark. In 2013 zal <strong>de</strong> stads<strong>de</strong>elraad<br />

het bestemmingsplan <strong>IJburg</strong> 1e fase vaststell<strong>en</strong>.<br />

De gekoz<strong>en</strong> voorl<strong>op</strong>ige <strong>op</strong>lossing kan<br />

dan <strong>de</strong> <strong>de</strong>finitieve <strong>op</strong>lossing blijk<strong>en</strong> te zijn. t<br />

ADVERTENTIES<br />

KA BGGROND<br />

KAREL<br />

APPEL<br />

Voor e<strong>en</strong> soepel lichaam<br />

<strong>en</strong> innerlijke kracht<br />

• Maandag t/m zaterdag elke dag less<strong>en</strong><br />

• Gecertifi ceer<strong>de</strong> lerar<strong>en</strong><br />

• Verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> niveaus<br />

• Kin<strong>de</strong>r- <strong>en</strong> jonger<strong>en</strong>less<strong>en</strong><br />

• Therapeutische less<strong>en</strong><br />

uitgebreid rooster, zie site<br />

WWW.YOGABER.NL<br />

KNSM-laan 303<br />

bel voor proefles<br />

06 - 25 47 16 15<br />

HUIS<br />

BEGANE<br />

www.kabg.nl<br />

Maak je eig<strong>en</strong> kunst in<br />

het Karel Appelhuis<br />

Het Karel Appelhuis is e<strong>en</strong> bruis<strong>en</strong>d c<strong>en</strong>trum <strong>op</strong><br />

het gebied van kunst. Kunst staat bij ons voor<strong>op</strong>.<br />

In KABG, ons atelier <strong>op</strong> <strong>de</strong> begane grond, ga je zelf<br />

aan het werk in inspirer<strong>en</strong><strong>de</strong> worksh<strong>op</strong>s <strong>en</strong> less<strong>en</strong>.<br />

Het hele <strong>jaar</strong> door zijn er activiteit<strong>en</strong> voor kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong>,<br />

jonger<strong>en</strong>, schol<strong>en</strong>, volwass<strong>en</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> s<strong>en</strong>ior<strong>en</strong>.<br />

In <strong>de</strong> vakanties zijn er themaworksh<strong>op</strong>s.<br />

Kijk voor meer informatie <strong>op</strong>:<br />

Hier is ’t<br />

Karel Appelhuis Begane Grond<br />

Dapperstraat 7 | 1093 BK Amsterdam | info@kabg.nl<br />

licht &<br />

meubels<br />

w w w . l i c h t e n m e u b e l s . n l<br />

J a v a s t r a a t 1 1 3 / 1 1 5<br />

1 0 9 4 H D A m s te r d a m<br />

T e l: 0 2 0 -3 3 4 2 7 3 5<br />

M o b: 0 6 -1 5 0 5 6 0 6 5<br />

Mail: info@licht<strong>en</strong>meubels.nl<br />

Elke zondag ge<strong>op</strong><strong>en</strong>d<br />

Zo : 12 - 17 uur<br />

Ma: geslot<strong>en</strong><br />

Di : 13 - 20 uur<br />

Wo: 13 - 20 uur<br />

Do : 13 - 20 uur<br />

Vr : 13 - 20 uur<br />

Za : 12 - 18 uur<br />

De IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er zoekt e<strong>en</strong><br />

Vrijwilliger acquisitie<br />

(m/v)<br />

De IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er verschijnt vijf keer per <strong>jaar</strong> in e<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong>lage van 23.000 exemplar<strong>en</strong>. De krant wordt<br />

huis-aan-huis verspreid in <strong>de</strong> Indische Buurt, het Oostelijk Hav<strong>en</strong>gebied <strong>en</strong> <strong>IJburg</strong>.<br />

De redactie bestaat uit vrijwilligers. Onze buurtkrant ziet er professioneel uit, wordt goed gelez<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zeer gewaar<strong>de</strong>erd door buurtbewoners.<br />

De IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er krijgt e<strong>en</strong> gering bedrag aan subsidie, voor het overige zijn we afhankelijk van<br />

advert<strong>en</strong>tie-inkomst<strong>en</strong>. We hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> vast bestand van trouwe adverteer<strong>de</strong>rs met e<strong>en</strong><br />

<strong>jaar</strong>contract. Ook zijn er adverteer<strong>de</strong>rs die per editie besliss<strong>en</strong> of ze adverter<strong>en</strong>.<br />

Om <strong>de</strong> acquisitie actiever aan te pakk<strong>en</strong>, zijn we <strong>op</strong> zoek naar jou!<br />

Wat vrag<strong>en</strong> we?<br />

• Affiniteit met acquisitie<br />

• Actief b<strong>en</strong>a<strong>de</strong>r<strong>en</strong> van pot<strong>en</strong>tiële nieuwe<br />

adverteer<strong>de</strong>rs (ca. 4 dag<strong>de</strong>l<strong>en</strong> per editie)<br />

• Per editie minimaal één redactieverga<strong>de</strong>ring<br />

bijwon<strong>en</strong> (dinsdagavond)<br />

Jouw reactie ontvang<strong>en</strong> we graag <strong>op</strong>: redactie@ij<strong>op</strong><strong>en</strong>er.nl<br />

Wat bied<strong>en</strong> we?<br />

• Veel ruimte voor eig<strong>en</strong> inbr<strong>en</strong>g <strong>en</strong> i<strong>de</strong>eën<br />

• Vrijheid om zelf je tijd in te <strong>de</strong>l<strong>en</strong><br />

• E<strong>en</strong> warm onthaal in e<strong>en</strong> leuke groep<br />

vrijwilligers<br />

10 11


Geknipt voor <strong>de</strong> buurt<br />

Er zijn ontzett<strong>en</strong>d veel kappers in <strong>de</strong> Indische Buurt. En als je<br />

naar binn<strong>en</strong> kijkt, zie je altijd klant<strong>en</strong> zitt<strong>en</strong>. Wat is hun geheim?<br />

Onze kaalste redacteur gaat <strong>op</strong> on<strong>de</strong>rzoek uit.<br />

TEKST: RENÉ ARNOLDI FOTO’S: FRED VERMORKEN<br />

Blij in <strong>de</strong> Indische Buurt<br />

Kwiyasse, Sumatrastraat 32<br />

Hassan heeft van zijn hobby zijn beroep gemaakt. Hij komt uit<br />

Marokko, maar heeft e<strong>en</strong> auth<strong>en</strong>tieke Amsterdamse tongval.<br />

Hij werkte jar<strong>en</strong>lang als kapper in <strong>de</strong> Javastraat. Daar moest hij<br />

te veel huur betal<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> zaak was bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> te groot. Het pand waar<br />

hij nu sinds <strong>en</strong>ige tijd zit, is stijlvol <strong>en</strong> overzichtelijk.<br />

De naam <strong>op</strong> het raam lijkt <strong>op</strong> e<strong>en</strong> exclusief gerecht, maar is gewoon<br />

zijn achternaam. <strong>Op</strong>vall<strong>en</strong>d is het zeer uitgebrei<strong>de</strong> assortim<strong>en</strong>t haarverzorgingsproduct<strong>en</strong>.<br />

Hoewel hij ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> knipt, zit Hassan in wat<br />

je noemt het luxere segm<strong>en</strong>t. Naast hem is ook e<strong>en</strong> kapper gevestigd.<br />

Die heeft e<strong>en</strong> heel an<strong>de</strong>re klant<strong>en</strong>kring. Ze zijn dus ge<strong>en</strong> concurr<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

maar eer<strong>de</strong>r goe<strong>de</strong> bur<strong>en</strong> die naar elkaar doorverwijz<strong>en</strong>.<br />

Hassan, geassisteerd door Lindsey, knipt <strong>op</strong> afspraak <strong>en</strong> besteedt<br />

uitgebreid aandacht aan zijn klant<strong>en</strong>. Veel klant<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> van buit<strong>en</strong><br />

Amsterdam, m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die zijn verhuisd <strong>en</strong> bij hem terug blijv<strong>en</strong> kom<strong>en</strong>.<br />

Binn<strong>en</strong> Zeeburg kom<strong>en</strong> zijn klant<strong>en</strong> veelal uit <strong>IJburg</strong> <strong>en</strong> vooral het Oostelijk<br />

Hav<strong>en</strong>gebied. Waarom zit hij daar dan niet? ‘Omdat ik <strong>de</strong> Indische<br />

Buurt, <strong>de</strong> Javastraat <strong>en</strong> <strong>de</strong> markt erg gezellig vind’, antwoordt Hassan.<br />

Van junk tot advocaat<br />

Aya, Madurastraat 96<br />

Mohammed heeft jar<strong>en</strong>lang als kapper in <strong>de</strong> Kinkerbuurt<br />

gewerkt. Hij wil<strong>de</strong> graag e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> zaak <strong>en</strong> zit nu zev<strong>en</strong> <strong>jaar</strong><br />

in dit wat stille stukje Madurastraat, e<strong>en</strong> beetje verst<strong>op</strong>t dus.<br />

Behalve het grote televisiescherm vall<strong>en</strong> vooral <strong>de</strong> prachtige spiegels <strong>op</strong>.<br />

De zaak is groot voor één persoon. Mohammed heeft geprobeerd er<br />

hulp bij te krijg<strong>en</strong>. Dat is niet gelukt <strong>en</strong> hij vindt het wel goed zo. Hij<br />

knipt zowel her<strong>en</strong> als dames <strong>en</strong> kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong>.<br />

Mohammed heeft veel klant<strong>en</strong> vanuit zijn vorige kapsalon meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>,<br />

e<strong>en</strong><strong>de</strong>r<strong>de</strong> <strong>de</strong>el komt uit <strong>de</strong> buurt. Er kom<strong>en</strong> ook veel klant<strong>en</strong> van<br />

buit<strong>en</strong> Amsterdam. Terwijl ik met hem praat, belt e<strong>en</strong> klant uit Vinkeve<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> afspraak. Hoe zou hij zijn doelgroep omschrijv<strong>en</strong>? ‘Van<br />

junk tot advocaat’, antwoordt Mohammed. Dat vindt hij ook het leuke<br />

aan zijn werk: al die verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> sociale contact<strong>en</strong>. <strong>Op</strong> <strong>de</strong>ze manier<br />

heeft hij bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> e<strong>en</strong> groot netwerk van m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die hij kan raadpleg<strong>en</strong>.<br />

En zijn klant<strong>en</strong> kunn<strong>en</strong> hem <strong>op</strong> hun beurt weer aanbevel<strong>en</strong>. <strong>Op</strong><br />

mijn vraag waarom zijn klant<strong>en</strong> graag bij hem terugkom<strong>en</strong>, antwoordt<br />

hij: ‘Gewoon omdat ik mijn best doe.’<br />

E<strong>en</strong> beetje Rihanna<br />

Afrikaanse kapsalon The Fri<strong>en</strong>ds, Molukk<strong>en</strong>straat 43<br />

William uit Ghana <strong>en</strong> zijn twee collega’s hebb<strong>en</strong> altijd meer<br />

dan g<strong>en</strong>oeg klant<strong>en</strong>. Je hoeft ge<strong>en</strong> afspraak te mak<strong>en</strong>. De eerste<br />

keer dat ik met William wil<strong>de</strong> prat<strong>en</strong>, was het zelfs zo druk<br />

dat ik beter e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re keer terug kon kom<strong>en</strong>.<br />

De toevoeging Afrikaans is bij <strong>de</strong> naam gezet omdat er meer kapsalons<br />

zijn die The Fri<strong>en</strong>ds het<strong>en</strong>. Het heeft niets te mak<strong>en</strong> met <strong>de</strong> manier van<br />

knipp<strong>en</strong>, want William beheerst <strong>en</strong> knipt alle stijl<strong>en</strong>. Ook heeft het niets<br />

met <strong>de</strong> doelgroep te mak<strong>en</strong>, want hij knipt alle nationaliteit<strong>en</strong>.<br />

Sinds 2010 heeft hij hier zijn eig<strong>en</strong> zaak. Voorhe<strong>en</strong> werkte hij als kapper<br />

in <strong>de</strong> Javastraat. Knipp<strong>en</strong> heeft hij gewoon altijd leuk gevond<strong>en</strong>. <strong>Op</strong> <strong>de</strong><br />

grote televisie staat altijd sport aan.<br />

Achterin <strong>de</strong> zaak is e<strong>en</strong> af<strong>de</strong>ling voor dames, waar e<strong>en</strong> complete<br />

schoonheidsbehan<strong>de</strong>ling kan word<strong>en</strong> gegev<strong>en</strong>. Waarom moet<strong>en</strong> klant<strong>en</strong><br />

bij jou kom<strong>en</strong>, vraag ik hem. ‘Omdat ik e<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> kapper b<strong>en</strong>,’ lacht<br />

William. Tja, dat is te gemakkelijk. ‘Hij is ook erg gezellig’, zegt e<strong>en</strong> dame<br />

die wacht tot ze aan <strong>de</strong> beurt is. On<strong>de</strong>rtuss<strong>en</strong> geeft William e<strong>en</strong> proeve<br />

van bekwaamheid bij <strong>de</strong> dame die hij nu on<strong>de</strong>rhand<strong>en</strong> heeft. Het wordt<br />

e<strong>en</strong> heel bijzon<strong>de</strong>r <strong>en</strong> mooi kapsel: e<strong>en</strong> beetje Rihanna maar dan nét<br />

ev<strong>en</strong> an<strong>de</strong>rs.<br />

ADVERTENTIE<br />

Gezellige huiskamer<br />

Java, Javaplein 33<br />

Saïd komt uit Marokko <strong>en</strong> heeft <strong>de</strong> lief<strong>de</strong> voor het kappersvak van<br />

huis uit meegekreg<strong>en</strong>. Hij werkte eerst in loondi<strong>en</strong>st <strong>en</strong> heeft sinds<br />

acht <strong>jaar</strong> zijn eig<strong>en</strong> kapsalon. Achter <strong>de</strong> zaak is <strong>de</strong> woning, waar hij<br />

met zijn gezin woont.<br />

De kapsalon is erg groot, zeker voor e<strong>en</strong> kapper alle<strong>en</strong>. Omdat hij<br />

g<strong>en</strong>oeg ruimte heeft maar vooral omdat daar vraag naar is, is hij van<br />

plan om zonnebank<strong>en</strong> <strong>en</strong> massageapparat<strong>en</strong> neer te zett<strong>en</strong>.<br />

Saïd knipt alle nationaliteit<strong>en</strong>. Er kom<strong>en</strong> veel Ne<strong>de</strong>rlan<strong>de</strong>rs bij hem.<br />

Hij knipt vooral m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> buurt. Toevallig kom<strong>en</strong> <strong>de</strong> twee klant<strong>en</strong><br />

die nu in <strong>de</strong> zaak zijn niet uit <strong>de</strong> Indische Buurt, maar uit <strong>IJburg</strong> <strong>en</strong><br />

Watergraafsmeer. Eén van h<strong>en</strong> was zijn buurman die nog steeds blijft<br />

kom<strong>en</strong>. ‘Behalve dat hij goed knipt, is het e<strong>en</strong> aardige man,’ zegt hij.<br />

De zaak is sober ingericht, maar <strong>de</strong> klant<strong>en</strong> voel<strong>en</strong> zich er thuis, want<br />

het is net e<strong>en</strong> gezellige huiskamer. Er staat e<strong>en</strong> goed gevul<strong>de</strong> leestafel,<br />

Saïds vrouw zet <strong>de</strong> boodschapp<strong>en</strong> binn<strong>en</strong> neer <strong>en</strong> gaat weer weg, zijn<br />

zoontje komt af <strong>en</strong> toe met e<strong>en</strong> driewielertje binn<strong>en</strong> d<strong>en</strong><strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Saïd zit<br />

nooit om e<strong>en</strong> praatje verleg<strong>en</strong>. Hij is gewoon heel tevred<strong>en</strong> met het werk<br />

dat hij doet.<br />

HAAR- EN HOOFDHUIDEXPERT (M/V)<br />

KAPSALON VOOR HEREN<br />

HUIDVERZORGING<br />

MASSAGES (M/V)<br />

Levantplein 68 KNSM-eiland telefoon 020 - 41 975 41 www.g<strong>en</strong>tleman.nl<br />

12 13


De grootste zandbak van Oost<br />

<strong>Op</strong> 12-12-2012 om 12 uur ’s middags gaat <strong>de</strong> eerste<br />

paal <strong>de</strong> grond in van het nieuwe integrale kindc<strong>en</strong>trum <strong>op</strong><br />

Zeeburgereiland. Vanaf juli volg<strong>en</strong>d <strong>jaar</strong> gaan baby’s <strong>en</strong><br />

peuters hier naar <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>r<strong>op</strong>vang <strong>en</strong> in september gaat<br />

<strong>de</strong> basisschool van start. E<strong>en</strong> school in e<strong>en</strong> wijk waar <strong>de</strong><br />

woning<strong>en</strong> door <strong>de</strong> crisis <strong>op</strong> zich lat<strong>en</strong> wacht<strong>en</strong>, wie gaat<br />

die vull<strong>en</strong>? En, wat is het nieuwe bouwconcept waarvan<br />

het stads<strong>de</strong>el zulke hoge verwachting<strong>en</strong> heeft?<br />

TEKST: NATANJA DEN BOEFT<br />

FOTO: FRED VERMORKEN<br />

ILLUSTRATIE: STUDIONINEDOTS<br />

Het grillige bouwtempo <strong>op</strong> <strong>IJburg</strong> heeft<br />

<strong>de</strong> geme<strong>en</strong>te part<strong>en</strong> gespeeld bij <strong>de</strong><br />

inschatting van <strong>de</strong> hoeveelheid on<strong>de</strong>r<br />

te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> te bouw<strong>en</strong> schol<strong>en</strong>.<br />

Het lijkt verbazingwekk<strong>en</strong>d dat ge<strong>en</strong> rek<strong>en</strong>ing<br />

werd gehoud<strong>en</strong> met grote kin<strong>de</strong>rtall<strong>en</strong> in e<strong>en</strong><br />

nieuwe wijk met veel e<strong>en</strong>gezinswoning<strong>en</strong>.<br />

Toch is dit gebeurd, <strong>en</strong> al jar<strong>en</strong> is er gehannes<br />

met huisvesting, noodlokal<strong>en</strong> <strong>en</strong> herin<strong>de</strong>ling<strong>en</strong>.<br />

Behalve voor veel onrust voor ou<strong>de</strong>rs <strong>en</strong><br />

kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong>, zorgt dit voor e<strong>en</strong> veel te grote kost<strong>en</strong>post<br />

<strong>op</strong> het on<strong>de</strong>rwijsbudget.<br />

Dat moest <strong>op</strong> Zeeburgereiland niet weer<br />

gebeur<strong>en</strong>. De insteek hier: flexibel, duurzaam<br />

<strong>en</strong> <strong>op</strong> tijd. De geme<strong>en</strong>te schreef e<strong>en</strong> prijsvraag<br />

uit voor e<strong>en</strong> pilot voor e<strong>en</strong> zog<strong>en</strong>aamd geïntegreerd<br />

contract: <strong>de</strong> bouwer zorgt voor ontwerp,<br />

uitvoering, ti<strong>en</strong> <strong>jaar</strong> schoonmaak <strong>en</strong> <strong>de</strong>rtig <strong>jaar</strong><br />

on<strong>de</strong>rhoud. De geme<strong>en</strong>te is eig<strong>en</strong>aar maar<br />

heeft weinig kost<strong>en</strong> <strong>en</strong> als het goed is nauwelijks<br />

verrassing<strong>en</strong>. Als <strong>de</strong> bouwer zijn on<strong>de</strong>rhoudsafsprak<strong>en</strong><br />

niet nakomt, kan hij uiteraard<br />

beboet word<strong>en</strong>, zodat er e<strong>en</strong> garantie is dat <strong>de</strong><br />

school niet aan zijn lot wordt overgelat<strong>en</strong>.<br />

Markt- <strong>en</strong> kindgericht<br />

Het gebouw is uiteraard klimaatneutraal, voldoet<br />

aan <strong>de</strong> eis<strong>en</strong> voor e<strong>en</strong> gezond binn<strong>en</strong>klimaat<br />

<strong>en</strong> heeft zoveel mogelijk daglicht. Om<br />

e<strong>en</strong> c<strong>en</strong>trale hal ligg<strong>en</strong> <strong>de</strong> lokal<strong>en</strong>. Alle binn<strong>en</strong>wand<strong>en</strong><br />

kunn<strong>en</strong> vrij gemakkelijk word<strong>en</strong><br />

verplaatst of <strong>op</strong><strong>en</strong>geschov<strong>en</strong>, zodat <strong>de</strong> ruimtes<br />

flexibel zijn te gebruik<strong>en</strong>. Dat is handig voor <strong>de</strong><br />

on<strong>de</strong>rwijsvisie – projectmatig ler<strong>en</strong> <strong>en</strong> werk<strong>en</strong>.<br />

Ver<strong>de</strong>r word<strong>en</strong> er veel natuurlijke material<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> hel<strong>de</strong>re kleur<strong>en</strong> gebruikt. <strong>Op</strong> <strong>de</strong> plaatjes<br />

ziet het gebouw er speels uit. Precies wat je e<strong>en</strong><br />

kind toew<strong>en</strong>st.<br />

Architect Vinc<strong>en</strong>t van <strong>de</strong>r Klei (Studioninedots):<br />

‘Belangrijk in <strong>de</strong>ze grillige economische<br />

tijd<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> gebouw te mak<strong>en</strong> dat flexibel is.<br />

Door het prefab bouwsysteem is het mogelijk<br />

in e<strong>en</strong> schoolvakantie e<strong>en</strong> etage bij te bouw<strong>en</strong>.<br />

Maar ook om e<strong>en</strong> ge<strong>de</strong>elte van het gebouw<br />

zodanig af te sluit<strong>en</strong> van <strong>de</strong> rest dat het verhuurd<br />

kan word<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re huur<strong>de</strong>r,<br />

bijvoorbeeld e<strong>en</strong> bedrijf. Het was e<strong>en</strong> uitdaging<br />

<strong>de</strong> school e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> id<strong>en</strong>titeit te gev<strong>en</strong><br />

met dit bouwsysteem, maar dat is volg<strong>en</strong>s ons<br />

goed gelukt.’<br />

Integraal kindc<strong>en</strong>trum<br />

Ella Duijnker zal het kindc<strong>en</strong>trum gaan leid<strong>en</strong>,<br />

naast haar directeurschap van Montessorischool<br />

Steigereiland. Voor Steigereiland heeft<br />

zij <strong>de</strong> 8e Montessorischool vanaf <strong>de</strong> <strong>op</strong>richting<br />

geleid. Ik vraag naar haar motivatie om<br />

<strong>op</strong>nieuw e<strong>en</strong> school <strong>op</strong> te start<strong>en</strong>, <strong>en</strong> wat <strong>de</strong>ze<br />

nieuwe school aantrekkelijk gaat mak<strong>en</strong>.<br />

‘Ik vind het leuk om e<strong>en</strong> school van on<strong>de</strong>raf<br />

<strong>op</strong> te bouw<strong>en</strong> <strong>en</strong> tot bloei te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, met e<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong>thousiast team. Het daagt uit om nieuwe<br />

acc<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te legg<strong>en</strong>.’<br />

Nieuw voor haar is dat zij niet alle<strong>en</strong> directeur<br />

zal zijn van <strong>de</strong> school maar van het hele<br />

integrale kindc<strong>en</strong>trum. Voor wie <strong>de</strong>ze woord<strong>en</strong><br />

abracadabra zijn: e<strong>en</strong> integraal kindc<strong>en</strong>trum<br />

(IKC) is e<strong>en</strong> doorontwikkel<strong>de</strong> bre<strong>de</strong> school.<br />

Het grootste verschil is dat in e<strong>en</strong> bre<strong>de</strong> school<br />

verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> organisaties <strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

soort<strong>en</strong> <strong>op</strong>vang verzorg<strong>en</strong>, terwijl in het IKC<br />

sprake is van één team, met één visie <strong>en</strong> één<br />

pedagogische lijn.<br />

Roze tor<strong>en</strong> meets iPad<br />

De school wordt e<strong>en</strong> school met e<strong>en</strong> digitaal<br />

profiel. Uit <strong>de</strong> visie: ‘Elk kind heeft e<strong>en</strong><br />

iPad, waardoor het ook buit<strong>en</strong> <strong>de</strong> traditionele<br />

schoolur<strong>en</strong> kan ler<strong>en</strong>. <strong>Op</strong> <strong>de</strong> school wordt<br />

gewerkt aan <strong>de</strong> vaardighed<strong>en</strong> die naast <strong>de</strong><br />

basisvaardighed<strong>en</strong> als schrijv<strong>en</strong>, taal <strong>en</strong> rek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

wez<strong>en</strong>lijk zijn voor <strong>de</strong> toekomst: innovatief<br />

vermog<strong>en</strong>, flexibiliteit, sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong>, creativiteit<br />

<strong>en</strong> mediawijsheid. Dit is mogelijk door<br />

<strong>de</strong> veel efficiëntere manier van ler<strong>en</strong> die <strong>de</strong><br />

iPad <strong>en</strong> an<strong>de</strong>re ICT mogelijk mak<strong>en</strong>.’<br />

Daarnaast word<strong>en</strong>, zoals ook <strong>op</strong> <strong>de</strong> schol<strong>en</strong><br />

waarvan Ella eer<strong>de</strong>r directeur was, <strong>de</strong> pedagogische<br />

i<strong>de</strong>eën van Maria Montessori in <strong>de</strong><br />

praktijk gebracht. De kern daarvan is: ‘Help<br />

mij het zelf te do<strong>en</strong>.’ Ook hier zijn zelfstandigheid,<br />

sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> creativiteit belangrijk.<br />

Alle<strong>en</strong> wel met material<strong>en</strong> die in <strong>de</strong> tijd van<br />

Maria Montessori gangbaar war<strong>en</strong>: <strong>de</strong> roze<br />

tor<strong>en</strong>, <strong>de</strong> bruine trap <strong>en</strong> <strong>de</strong> ro<strong>de</strong> stokk<strong>en</strong>. Veel<br />

hout, <strong>en</strong> schuurpapier<strong>en</strong> letters om het voel<strong>en</strong>.<br />

Die moet<strong>en</strong> nu dus <strong>op</strong> e<strong>en</strong> of an<strong>de</strong>re manier<br />

sam<strong>en</strong>gaan met <strong>de</strong> iPad <strong>en</strong> an<strong>de</strong>re technologische<br />

hoogstandjes.<br />

Zoiets als houtje-touwtje meets nieuwe<br />

media. E<strong>en</strong> spann<strong>en</strong>d i<strong>de</strong>e.<br />

Al begonn<strong>en</strong><br />

In e<strong>en</strong> lokaal van Montessorischool Steigereiland<br />

zijn neg<strong>en</strong> leerling<strong>en</strong> <strong>en</strong> hun juf vast<br />

van start gegaan. Na <strong>de</strong> zomervakantie verhuiz<strong>en</strong><br />

zij naar <strong>de</strong> giga zandbak die het<br />

Zeeburger eiland nu nog is. In eerste instantie<br />

zal <strong>de</strong> school het teveel aan inschrijving<strong>en</strong> van<br />

schol<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>IJburg</strong> <strong>op</strong>vang<strong>en</strong>, om vervolg<strong>en</strong>s<br />

h<strong>op</strong>elijk meer <strong>en</strong> meer gevuld te word<strong>en</strong> door<br />

kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> die <strong>op</strong> het Zeeburgereiland won<strong>en</strong>.<br />

De kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> van <strong>de</strong> eerste bewoners, <strong>de</strong> zelfbouwers,<br />

hoev<strong>en</strong> tot die tijd alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> zandbak<br />

over te stek<strong>en</strong>.<br />

Als <strong>de</strong> pilot slaagt qua gebouw <strong>en</strong> <strong>de</strong> bouw<br />

van <strong>de</strong> woning<strong>en</strong> komt weer vlot, dan heeft<br />

Stads<strong>de</strong>el Oost <strong>de</strong> mogelijkheid tot nog twee<br />

schol<strong>en</strong> <strong>op</strong> basis van hetzelf<strong>de</strong> geïntegreer<strong>de</strong><br />

contract, <strong>op</strong> Zeeburgereiland of el<strong>de</strong>rs.<br />

Hoe <strong>de</strong> ontmoeting tuss<strong>en</strong> Montessori <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

iPad gaat verl<strong>op</strong><strong>en</strong>, lat<strong>en</strong> wij u in <strong>de</strong> toekomst<br />

zeker nog wet<strong>en</strong>. t<br />

ikczeeburgereiland.nl<br />

studioninedots.nl<br />

Drom<strong>en</strong> <strong>op</strong> het Zeeburgereiland<br />

TEKST: MEREL ANTEN FOTO: FRED VERMORKEN ook vanuit het niets in e<strong>en</strong> grote woonwijk. De<br />

doorslag gaf Max die zich kostelijk vermaakte<br />

San<strong>de</strong>r <strong>en</strong> Cynthia, gelukkig met hun zoon<br />

Max <strong>en</strong> het uitzicht in hun appartem<strong>en</strong>t<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> Javaka<strong>de</strong>, koesterd<strong>en</strong> altijd al <strong>de</strong><br />

w<strong>en</strong>s e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> huis te mog<strong>en</strong> ontwerp<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> huis bij <strong>de</strong> stad. Maar dan wel aan<br />

het water, met e<strong>en</strong> tuin <strong>en</strong> in e<strong>en</strong> buurt waar<br />

Max zelf naar school lo<strong>op</strong>t. Want vrijheid <strong>en</strong><br />

zelfstandigheid staan hoog in het vaan<strong>de</strong>l bij<br />

het gezin.<br />

In september vorig <strong>jaar</strong> bezocht<strong>en</strong> zij het terrein<br />

tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> <strong>op</strong><strong>en</strong> dag, georganiseerd door<br />

projectbureau <strong>IJburg</strong>, waar met steigermateriaal<br />

e<strong>en</strong> voorbeeldhuis was neergezet. Eind<br />

oktober ging<strong>en</strong> zij naar <strong>de</strong> zelfbouwmarkt bij<br />

Strand West waar <strong>de</strong> kavels als warme broodjes<br />

over <strong>de</strong> toonbank ging<strong>en</strong>. Zij hadd<strong>en</strong> drie<br />

voorkeurkavels, die gek g<strong>en</strong>oeg allemaal nog<br />

beschikbaar war<strong>en</strong> to<strong>en</strong> hun nummertje werd<br />

omgeroep<strong>en</strong>. Hun criteria: dichtbij <strong>de</strong> school,<br />

<strong>de</strong> grootte van <strong>de</strong> kavel <strong>en</strong> <strong>de</strong> ligging aan het<br />

water.<br />

Ze nam<strong>en</strong> e<strong>en</strong> <strong>op</strong>tie <strong>en</strong> ging<strong>en</strong> dat week<strong>en</strong>d<br />

nog e<strong>en</strong> keer kijk<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> plek. Ze vond<strong>en</strong> het<br />

best moeilijk zich e<strong>en</strong> beeld te vorm<strong>en</strong> van dit<br />

gebied als woongebied. Maar ze hebb<strong>en</strong> ervaring.<br />

San<strong>de</strong>r was <strong>de</strong> eerste bewoner van zijn<br />

appartem<strong>en</strong>t <strong>op</strong> het Javaeiland. Het Oostelijk<br />

Hav<strong>en</strong>gebied veran<strong>de</strong>r<strong>de</strong> vijfti<strong>en</strong> <strong>jaar</strong> geled<strong>en</strong><br />

ADVERTENTIE<br />

in <strong>de</strong> weidse ‘zandbak’. Ze hakt<strong>en</strong> <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

dag <strong>de</strong> kno<strong>op</strong> door <strong>en</strong> koz<strong>en</strong> voor kavel nummer<br />

53. Inmid<strong>de</strong>ls zijn <strong>de</strong> pal<strong>en</strong> geslag<strong>en</strong> voor<br />

36 huiz<strong>en</strong>.<br />

Tek<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

‘Het is echt San<strong>de</strong>rs project hoor’, zegt Cynthia<br />

als ik maand<strong>en</strong> na <strong>de</strong> aanko<strong>op</strong> in hun<br />

huurwoning – hun appartem<strong>en</strong>t <strong>op</strong> Javaeiland<br />

was binn<strong>en</strong> zes wek<strong>en</strong> verkocht – <strong>op</strong> het Rietlandpark<br />

<strong>de</strong> tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> voorgelegd krijg. ‘En<br />

we do<strong>en</strong> eig<strong>en</strong>lijk alles zelf, wel zo kost<strong>en</strong>efficiënt.’<br />

<strong>Op</strong> mijn vraag of ze dan zelf architect<br />

zijn, antwoordt Cynthia: ‘Nee dat niet, San<strong>de</strong>r<br />

is werktuigbouwkundige <strong>en</strong> ik b<strong>en</strong> commercieel<br />

marketeer. We zijn gewoon begonn<strong>en</strong> met<br />

tek<strong>en</strong><strong>en</strong> aan <strong>de</strong> hand van <strong>de</strong> eis<strong>en</strong> die er war<strong>en</strong><br />

voor het verkrijg<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> bouwvergunning.<br />

De hele kamer lag vol afbeelding<strong>en</strong> uit tijdschrift<strong>en</strong><br />

die ons aansprak<strong>en</strong>.’<br />

Wat zijn dan bijvoorbeeld die eis<strong>en</strong> uit het<br />

bouwbesluit? ‘We wild<strong>en</strong> altijd al graag e<strong>en</strong><br />

vi<strong>de</strong> in het huis. Nu moet <strong>de</strong> omheining van<br />

<strong>de</strong> vi<strong>de</strong> aan bepaal<strong>de</strong> constructies <strong>en</strong> hoogteeis<strong>en</strong><br />

voldo<strong>en</strong>. Aan <strong>de</strong> hand van e<strong>en</strong> logische<br />

‘verkeersrichting’ door het huis zijn we gaan<br />

ontwerp<strong>en</strong>. Het was wel e<strong>en</strong> architect die ons<br />

daar<strong>op</strong> wees. Ie<strong>de</strong>r huis heeft e<strong>en</strong> zog<strong>en</strong>aam<strong>de</strong><br />

lo<strong>op</strong>route <strong>en</strong> in het ontwerp houd je dan bij-<br />

De waaierige zandvlakte<br />

<strong>op</strong> het Zeeburger eiland<br />

gaat spoedig bebouwd<br />

word<strong>en</strong>. Voor pioniers<br />

San<strong>de</strong>r, Cynthia <strong>en</strong> hun<br />

zoon Max wordt e<strong>en</strong><br />

droom werkelijkheid: e<strong>en</strong><br />

eig<strong>en</strong> huis bouw<strong>en</strong> aan<br />

het water. Het huis, met<br />

e<strong>en</strong> woon<strong>op</strong>pervlakte van<br />

ruim 210 m2 mog<strong>en</strong> ze<br />

helemaal zelf vormgev<strong>en</strong>.<br />

voorbeeld rek<strong>en</strong>ing met plekk<strong>en</strong> waar je elkaar<br />

veel teg<strong>en</strong>komt. Die maak je bre<strong>de</strong>r. Ook wild<strong>en</strong><br />

we <strong>de</strong> woonkamer <strong>op</strong> <strong>de</strong> eerste etage,<br />

zodat je vanaf <strong>de</strong> bank zo over het Buit<strong>en</strong>-IJ<br />

naar Durgerdam kijkt.<br />

Aan <strong>de</strong> slag<br />

Cynthia <strong>en</strong> San<strong>de</strong>r hebb<strong>en</strong> al aardig veel<br />

gedroomd over hun i<strong>de</strong>ale huis. Maar praktisch<br />

zijn ze ook. ‘Nu <strong>de</strong> riolering is aangelegd,<br />

kunn<strong>en</strong> we elk mom<strong>en</strong>t beginn<strong>en</strong> met<br />

<strong>de</strong> bouw <strong>en</strong> dat will<strong>en</strong> we ook. Het hangt nog<br />

ev<strong>en</strong> af van <strong>de</strong> aannemer. Volg<strong>en</strong>d <strong>jaar</strong> zomer<br />

will<strong>en</strong> we er won<strong>en</strong>.’ Dan zull<strong>en</strong> ook het IKC<br />

(integraal kindc<strong>en</strong>trum) <strong>en</strong> <strong>de</strong> woning<strong>en</strong> voor<br />

conservatoriumstud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> klaar zijn. De <strong>en</strong>ige<br />

echte teg<strong>en</strong>valler tot nu toe is <strong>de</strong> verhoging van<br />

het btw-tarief. Hun totale kost<strong>en</strong> kom<strong>en</strong> daardoor<br />

2% hoger uit.<br />

Welke spanning<strong>en</strong> hang<strong>en</strong> er nog in <strong>de</strong> lucht?<br />

Cynthia: ‘De kou kan e<strong>en</strong> grote vijand word<strong>en</strong><br />

tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> bouw.’ En ver<strong>de</strong>r is het natuurlijk <strong>de</strong><br />

vraag hoe <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re huiz<strong>en</strong> vor<strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>en</strong> wanneer<br />

het gebied in z’n geheel ‘woon- <strong>en</strong> leefklaar’<br />

is. De sportclub die er zou kom<strong>en</strong>, Zeeburgia,<br />

is van <strong>de</strong> baan <strong>en</strong> <strong>de</strong> geplan<strong>de</strong> school<br />

heeft nog niet g<strong>en</strong>oeg leerling<strong>en</strong> om groep 3 te<br />

start<strong>en</strong>.<br />

De wil <strong>en</strong> <strong>de</strong> saamhorigheid on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> bouwers<br />

is er in ie<strong>de</strong>r geval wel. Al meer<strong>de</strong>re mal<strong>en</strong><br />

sprak<strong>en</strong> ze af bij Praq <strong>en</strong> via e<strong>en</strong> speciaal internetforum<br />

word<strong>en</strong> allerlei zak<strong>en</strong> overlegd <strong>en</strong><br />

wordt er gezam<strong>en</strong>lijk materiaal ingekocht. Ook<br />

hun straatnaam is al bek<strong>en</strong>d, <strong>de</strong> Kea Bouwmanstraat.<br />

Cynthia: ‘En als we er dan in won<strong>en</strong>, moet<strong>en</strong><br />

we nog zi<strong>en</strong> te w<strong>en</strong>n<strong>en</strong> aan elektrisch kok<strong>en</strong>,<br />

want <strong>op</strong> Java kookt<strong>en</strong> we <strong>op</strong> gas. Dat is helaas<br />

verled<strong>en</strong> tijd. Ver<strong>de</strong>r moet het gewoon e<strong>en</strong> huis<br />

zijn om lekker in te lev<strong>en</strong>, het hoeft echt niet<br />

in e<strong>en</strong> woonblad.’ Maar uniek wordt het wel! t<br />

De IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er zal San<strong>de</strong>r, Cynthia <strong>en</strong> Max volg<strong>en</strong> tot<br />

hun nieuwe huis klaar is.<br />

14 15


BOEKEN<br />

Verrass<strong>en</strong>d goed<br />

<strong>en</strong> verrass<strong>en</strong>d fout<br />

Boekjes van officiële instanties zijn vaak saai. Zo<br />

niet Drijv<strong>en</strong>d Amsterdam, dat ik met ro<strong>de</strong> oortjes<br />

heb gelez<strong>en</strong>. Het leuk uitgegev<strong>en</strong> boekje met<br />

wan<strong>de</strong>ling<strong>en</strong> rond <strong>de</strong> eindhaltes van tramlijn 7 <strong>en</strong><br />

14 wekt juist ergernis <strong>op</strong> doordat het net te veel<br />

domme fout<strong>en</strong> bevat.<br />

Drijv<strong>en</strong>d Amsterdam: <strong>de</strong> totstandkoming<br />

van <strong>de</strong> Waterbuurt in <strong>IJburg</strong><br />

TEKST: TINEKE KALK<br />

E<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nisboek over e<strong>en</strong> experim<strong>en</strong>t dat <strong>op</strong><br />

e<strong>en</strong> waar avontuur uitdraai<strong>de</strong> voor alle betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong>,<br />

namelijk hoe maak je e<strong>en</strong> buurt van<br />

drijv<strong>en</strong><strong>de</strong> woning<strong>en</strong>: <strong>de</strong> Waterbuurt in <strong>IJburg</strong>.<br />

Het boek wil verworv<strong>en</strong> k<strong>en</strong>nis doorgev<strong>en</strong> aan<br />

an<strong>de</strong>re organisaties <strong>en</strong> aan individu<strong>en</strong> die ook<br />

wel zoiets zoud<strong>en</strong> will<strong>en</strong> maar zich ongetwijfeld<br />

nog ev<strong>en</strong> achter <strong>de</strong> or<strong>en</strong> krabb<strong>en</strong> als ze<br />

lez<strong>en</strong> wat er allemaal bij komt kijk<strong>en</strong>. Dat het<br />

<strong>en</strong>e verschil, e<strong>en</strong> woning die niet <strong>op</strong> heipal<strong>en</strong><br />

rust maar <strong>op</strong> water, zoveel consequ<strong>en</strong>ties <strong>op</strong><br />

technisch, sted<strong>en</strong>bouwkundig, organisatorisch,<br />

juridisch <strong>en</strong> financieel gebied zou hebb<strong>en</strong>,<br />

had niemand gedacht.<br />

Alle<strong>en</strong> al <strong>de</strong> weg<strong>en</strong> naar <strong>de</strong> woning<strong>en</strong>, uiteraard<br />

steigers. De architect ontwierp verlichting<br />

die in <strong>de</strong> reling verwerkt zat – lantaarnpal<strong>en</strong><br />

war<strong>en</strong> ge<strong>en</strong> <strong>op</strong>tie – <strong>en</strong> dat e<strong>en</strong> mooi laag licht<br />

verspreidt zodat je ’s avonds <strong>en</strong> ’s nachts als<br />

je naar je waterwoning lo<strong>op</strong>t <strong>de</strong> sterr<strong>en</strong> goed<br />

kan zi<strong>en</strong>. ‘Sorry,’ zei <strong>de</strong> politie, ‘maar dat gaat<br />

niet door. Met dit licht kun je e<strong>en</strong> voorbijganger<br />

niet goed zi<strong>en</strong>. Stel dat er iets gebeurt<br />

<strong>op</strong> die steiger, dan kun je ge<strong>en</strong> goed signalem<strong>en</strong>t<br />

gev<strong>en</strong>.’ To<strong>en</strong> er uitein<strong>de</strong>lijk e<strong>en</strong> door <strong>de</strong><br />

politie goedgekeur<strong>de</strong> verlichting was ontworp<strong>en</strong>,<br />

dreig<strong>de</strong> <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>te roet in het et<strong>en</strong> te<br />

gooi<strong>en</strong>: het ontwerp was veel te duur. Waarom<br />

werd<strong>en</strong> er niet gewoon mast<strong>en</strong> neergezet? Na<br />

veel he<strong>en</strong> <strong>en</strong> weer gepraat kwam m<strong>en</strong> tot e<strong>en</strong><br />

compromis: verlichting in <strong>de</strong> reling, maar wel<br />

met armatur<strong>en</strong> die goed bereikbaar zijn <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

lange on<strong>de</strong>rhoudscyclus hebb<strong>en</strong>.<br />

E<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r probleem war<strong>en</strong> <strong>de</strong> kabels <strong>en</strong> leiding<strong>en</strong>.<br />

On<strong>de</strong>r <strong>de</strong> steigers werd<strong>en</strong> betonn<strong>en</strong><br />

bakk<strong>en</strong> bevestigd waarin alle kabels <strong>en</strong> leiding<strong>en</strong><br />

kwam<strong>en</strong> te ligg<strong>en</strong>. Maar hoe zat het met <strong>de</strong><br />

meterkast voor elke individuele woning? Dat<br />

ze verwerkt werd<strong>en</strong> in <strong>de</strong> reling bij <strong>de</strong> <strong>en</strong>tree<br />

was e<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> <strong>op</strong>lossing, maar omdat <strong>de</strong> steiger<br />

vastligt <strong>en</strong> <strong>de</strong> waterwoning met het peil van<br />

het water <strong>op</strong> <strong>en</strong> neer beweegt, moet het <strong>de</strong>el<br />

van <strong>de</strong> leiding<strong>en</strong> achter <strong>de</strong> meterkast wel flexibel<br />

zijn.<br />

Bijzon<strong>de</strong>re voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> war<strong>en</strong> ook nodig<br />

voor <strong>de</strong> waterleiding. In <strong>de</strong> winter moet voor-<br />

kom<strong>en</strong> word<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> leiding<strong>en</strong> bevriez<strong>en</strong>, in<br />

<strong>de</strong> zomer moet<strong>en</strong> ze juist niet te warm word<strong>en</strong><br />

in verband met <strong>de</strong> legionellabacterie. Dat <strong>de</strong><br />

waterwoning<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>en</strong>ige woning<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>IJburg</strong><br />

zijn die ge<strong>en</strong> stadsgas hebb<strong>en</strong>, komt doordat<br />

<strong>de</strong> leiding<strong>en</strong> hiervan zo warm zijn dat ze e<strong>en</strong><br />

dikke isolatiemantel nodig hebb<strong>en</strong>, wat weer<br />

e<strong>en</strong> probleem vormt in verband met <strong>de</strong> flexibele<br />

aansluiting.<br />

E<strong>en</strong> heel an<strong>de</strong>r probleem betreft het binn<strong>en</strong>meer<br />

van <strong>de</strong> Waterbuurt. Omdat het stilstaand<br />

<strong>op</strong>pervlaktewater is <strong>en</strong> niet rechtstreeks het<br />

IJmeer instroomt, vertroebelt het snel. Daar<br />

komt bij dat het Ka<strong>de</strong>gebouw <strong>en</strong> <strong>de</strong> dijkwoning<strong>en</strong>,<br />

die bedoeld war<strong>en</strong> om het verkeersgeluid<br />

weg te nem<strong>en</strong>, tegelijkertijd ook wind <strong>en</strong><br />

zonlicht wegnem<strong>en</strong>. Om het water te ontzi<strong>en</strong>,<br />

strooit <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>te bij sneeuw <strong>en</strong> ijzel ge<strong>en</strong><br />

pekel <strong>op</strong> <strong>de</strong> steigers. Goed vasthoud<strong>en</strong> aan<br />

<strong>de</strong> reling is het <strong>de</strong>vies. In <strong>de</strong> toekomst moet<strong>en</strong><br />

twintig tot <strong>de</strong>rtig pr<strong>op</strong>ellers, gemonteerd<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> steigers, het water in beweging br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>.<br />

Daarnaast is het <strong>de</strong> bedoeling dat er e<strong>en</strong><br />

paar drijv<strong>en</strong><strong>de</strong> gro<strong>en</strong>e eilandjes kom<strong>en</strong> zodat<br />

<strong>de</strong> alg<strong>en</strong>groei vermin<strong>de</strong>rd wordt.<br />

De Waterbuurt k<strong>en</strong>t niet alle<strong>en</strong> waterwoning<strong>en</strong><br />

die gebouwd zijn door <strong>de</strong> Ontwikkelingscombinatie<br />

Waterbuurt West. Er is ook e<strong>en</strong><br />

buurtje waarin zelfbouwwaterwoning<strong>en</strong> ligg<strong>en</strong>.<br />

De zelfbouwers liep<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> nogal wat<br />

problem<strong>en</strong> aan. Zo hield<strong>en</strong> ze zich over het<br />

algeme<strong>en</strong> keurig aan <strong>de</strong> <strong>op</strong>gegev<strong>en</strong> mat<strong>en</strong>,<br />

wat neerkwam <strong>op</strong> e<strong>en</strong> huis van iets meer dan<br />

hon<strong>de</strong>rdduiz<strong>en</strong>d kilo. Maar dan bleek bij het<br />

inrichtt<strong>en</strong> van het huis dat ze verget<strong>en</strong> war<strong>en</strong><br />

dat ze al gauw iets meer dan zev<strong>en</strong>duiz<strong>en</strong>d kilo<br />

aan spull<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> waardoor het huis ti<strong>en</strong><br />

c<strong>en</strong>timeter dieper in het water kwam te ligg<strong>en</strong>.<br />

Gelukkig kon dat gecomp<strong>en</strong>seerd word<strong>en</strong><br />

door extra drijflicham<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> zijkant<strong>en</strong> aan<br />

te br<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, maar mooi was het niet. Ook hadd<strong>en</strong><br />

vel<strong>en</strong> zich niet gerealiseerd dat e<strong>en</strong> huis<br />

zeld<strong>en</strong> symmetrisch ingericht wordt: <strong>de</strong> keuk<strong>en</strong><br />

is vaak zwaar<strong>de</strong>r dan e<strong>en</strong> slaapkamer. Als<br />

je <strong>de</strong> piano wilt verzett<strong>en</strong>, komt het huis scheef<br />

te ligg<strong>en</strong>.<br />

Wat wel <strong>op</strong>valt als je door <strong>de</strong>ze buurt wan<strong>de</strong>lt<br />

<strong>en</strong> je het boekje leest, is dat je bijna nog<br />

meer dan el<strong>de</strong>rs rek<strong>en</strong>ing met <strong>de</strong> bur<strong>en</strong> moet<br />

houd<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> van <strong>de</strong> red<strong>en</strong><strong>en</strong> is dat geluid over<br />

water ver draagt, zodat je letterlijk <strong>de</strong> gesprekk<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> bur<strong>en</strong> aan <strong>de</strong> overkant kunt hor<strong>en</strong>.<br />

Om nog maar te zwijg<strong>en</strong> over <strong>de</strong> geluid<strong>en</strong> van<br />

<strong>de</strong> familie naast je. Het vrije jong<strong>en</strong>s- of meisjesgevoel<br />

is ver te zoek<strong>en</strong> in mijn <strong>op</strong>tiek.<br />

En dan <strong>de</strong> hoogspanningsmast die tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

waterwoning<strong>en</strong> in staat <strong>en</strong> die bij storm e<strong>en</strong><br />

hoge c afgeeft. ‘Dat geeft e<strong>en</strong> echt Nova Zemblagevoel’,<br />

zegg<strong>en</strong> <strong>de</strong> geïnterview<strong>de</strong> bewoners.<br />

Tja, het zal niet ie<strong>de</strong>rs i<strong>de</strong>e van avontuur zijn,<br />

maar dat maakt dit boekje juist zo leuk om te<br />

lez<strong>en</strong>.<br />

Drijv<strong>en</strong>d Amsterdam: <strong>de</strong> totstandkoming van <strong>de</strong><br />

Waterbuurt in <strong>IJburg</strong>.<br />

Gezam<strong>en</strong>lijke uitgave van <strong>de</strong> Ontwikkelingscombinatie<br />

Waterbuurt West <strong>en</strong> het Projectbureau <strong>IJburg</strong><br />

van <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>te Amsterdam, 2012.<br />

48 pagina’s. Prijs: € 19,95<br />

ADVERTENTIE ADVERTENTIE<br />

boek<strong>en</strong>, tijdschrift<strong>en</strong>, ov-chipkaart-<strong>op</strong>la<strong>de</strong>r <strong>en</strong>... koffie<br />

BOEKHANDEL<br />

van Pampus<br />

<strong>op</strong><strong>en</strong> dinsdag t/m vrijdag 10-19 uur, zaterdag & zondag 10-18 uur<br />

KNSM-laan 303 telefoon 419 30 23 www.boekhan<strong>de</strong>lvanpampus.nl<br />

boek<strong>en</strong> lat<strong>en</strong> thuisbezorg<strong>en</strong>? info@boekhan<strong>de</strong>lvanpampus.nl<br />

Nieuw filiaal voor kin<strong>de</strong>rboek<strong>en</strong>: De Beest<strong>en</strong>winkel, <strong>IJburg</strong>laan 559<br />

Het Ein<strong>de</strong>; wan<strong>de</strong>ling<strong>en</strong> rond eindhaltes<br />

van <strong>de</strong> tram in Amsterdam, tram 7 <strong>en</strong> 14<br />

TEKST: TINEKE KALK<br />

E<strong>en</strong> leuk i<strong>de</strong>e, qua lay-out mooi uitgewerkt,<br />

handzaam om te bekijk<strong>en</strong> <strong>en</strong> als je e<strong>en</strong> Apple<br />

iPhone hebt, kun je ook nog gebruikmak<strong>en</strong> van<br />

het programma QR Co<strong>de</strong> rea<strong>de</strong>r. Ik begon te<br />

lez<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> twee wan<strong>de</strong>ling<strong>en</strong> in Nieuw-West.<br />

Leuk <strong>en</strong> bondig beschrev<strong>en</strong>, met voor mij als<br />

Oostbewoner leuke, interessante weetjes <strong>en</strong><br />

tips. Dat ze voor Oost e<strong>en</strong> wan<strong>de</strong>ling wijd<strong>en</strong><br />

aan het Flev<strong>op</strong>ark (Route B) vind ik goed gekoz<strong>en</strong>.<br />

Dit relatief onbek<strong>en</strong><strong>de</strong> park verdi<strong>en</strong>t het<br />

om meer aandacht te krijg<strong>en</strong>. Ook Route A via<br />

<strong>de</strong> Zeeburgerdijk, architect<strong>en</strong>buurt, Zeeburgerka<strong>de</strong>,<br />

<strong>Veemarkt</strong> <strong>en</strong> Wielerbaan (Makassarplein)<br />

is e<strong>en</strong> gebied dat zich prima le<strong>en</strong>t om<br />

zowel beschrev<strong>en</strong> als bewan<strong>de</strong>ld te word<strong>en</strong>.<br />

Alle<strong>en</strong> wat jammer van <strong>de</strong> fout<strong>en</strong>! Het stelselmatig<br />

verkeerd schrijv<strong>en</strong> van <strong>de</strong> naam van <strong>de</strong><br />

waterbouwkundige Cruqius (moet Cruquius<br />

zijn) leidt ertoe dat het boekje het heeft over het<br />

schiereiland Cruquis <strong>en</strong> <strong>de</strong> Cruqiusweg. Ook is<br />

<strong>de</strong> schrijver er blijkbaar niet van <strong>op</strong> <strong>de</strong> hoogte<br />

dat Gemaal Zeeburg al twee <strong>jaar</strong> niet meer elke<br />

nacht vanuit het IJmeer in het gracht<strong>en</strong>stelsel<br />

loost. De auteur haalt ding<strong>en</strong> door elkaar,<br />

namelijk <strong>de</strong> plann<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> Entrepothav<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> het hele Cruquiuswerkgebied. Tja, dan ga je<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong>: wat kl<strong>op</strong>t er allemaal niet in <strong>de</strong> tekst<br />

over Nieuw-West? Toch vind ik het e<strong>en</strong> te leuk<br />

boekje om e<strong>en</strong> negatief ko<strong>op</strong>advies te gev<strong>en</strong>.<br />

Wie weet war<strong>en</strong> dit <strong>de</strong> <strong>en</strong>ige fout<strong>en</strong>.<br />

Het Ein<strong>de</strong>; wan<strong>de</strong>ling<strong>en</strong> rond eindhaltes van <strong>de</strong><br />

tram in Amsterdam, tram 7 <strong>en</strong> 14.<br />

Uitgave Werf3, Amsterdam, 2012.<br />

ISBN 978-90-819382-0-4<br />

100 pagina’s. Prijs: € 14,95<br />

ma-zat 10:00-19:00<br />

zo 12:00-18:00<br />

tel 020 620 3055<br />

JODENBREESTRAAT 158<br />

www.outofthecloset.org/nl<br />

www.aidshealth.org<br />

Monum<strong>en</strong>t voor Liesje<br />

Liesje Smol<strong>de</strong>rs, e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> kunst<br />

TEKST: LIDA GEERS<br />

Eind 2008 overleed Liesje Smol<strong>de</strong>rs, vlak voordat<br />

zij e<strong>en</strong> grote expositie in het Oostelijk<br />

Hav<strong>en</strong>gebied zou houd<strong>en</strong>. Tijd<strong>en</strong>s haar begraf<strong>en</strong>is<br />

vond Johan Lammerink, e<strong>en</strong> van haar<br />

vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>, dat er e<strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t moest kom<strong>en</strong><br />

ter nagedacht<strong>en</strong>is aan Liesje. Nu, vier <strong>jaar</strong> later,<br />

is dat er in <strong>de</strong> vorm van e<strong>en</strong> prachtig boek.<br />

Vlak na haar begraf<strong>en</strong>is kwam e<strong>en</strong> grote<br />

vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>groep rondom Liesje bij elkaar <strong>en</strong><br />

werd het voorstel van Johan voorgelegd. Dat<br />

viel mete<strong>en</strong> in goe<strong>de</strong> aar<strong>de</strong>. Ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> vond het<br />

e<strong>en</strong> geweldig i<strong>de</strong>e e<strong>en</strong> monum<strong>en</strong>t te mak<strong>en</strong><br />

voor e<strong>en</strong> kunst<strong>en</strong>ares die regelmatig klaag<strong>de</strong><br />

dat ze niet g<strong>en</strong>oeg gewaar<strong>de</strong>erd werd.<br />

Voor iemand die haar lev<strong>en</strong> volledig aan <strong>de</strong><br />

kunst wijd<strong>de</strong> <strong>en</strong> liever droog brood at dan dat<br />

zij haar i<strong>de</strong>al<strong>en</strong> <strong>op</strong>zij schoof, was dat soms<br />

moeilijk. Omdat Liesje zich altijd vastbeet in<br />

wat zij wil<strong>de</strong> vertell<strong>en</strong>, of dat nou autonome<br />

beeld<strong>en</strong>, <strong>de</strong>cors of theaterkostuums war<strong>en</strong>,<br />

was snel dui<strong>de</strong>lijk dat <strong>de</strong>ze beeld<strong>en</strong> niet verlor<strong>en</strong><br />

mocht<strong>en</strong> gaan. En ziedaar, <strong>de</strong> vorm van<br />

het monum<strong>en</strong>t was gekoz<strong>en</strong>. Hoe het boek er<br />

precies uit moest gaan zi<strong>en</strong> was e<strong>en</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

stap.<br />

Liesjes vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> beslot<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijk <strong>de</strong><br />

kost<strong>en</strong> te drag<strong>en</strong>. Winneke Hazewinkel, grafisch<br />

ontwerpster <strong>en</strong> vri<strong>en</strong>din van Johan,<br />

beloof<strong>de</strong> <strong>de</strong> lay-out van het boek te mak<strong>en</strong>.<br />

Veel van Liesjes vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> wild<strong>en</strong> in het boek<br />

hun zegje do<strong>en</strong>, wat e<strong>en</strong> goe<strong>de</strong> start was. Vervolg<strong>en</strong>s<br />

nam Marion Schroot<strong>en</strong> het <strong>op</strong> zich<br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die met Liesje in verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> disciplines<br />

hadd<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gewerkt voor het boek te<br />

interview<strong>en</strong>. Daarnaast was er het archief van<br />

Liesje zelf, dat beheerd wordt door haar familie<br />

<strong>en</strong> dat voor ‘het monum<strong>en</strong>t’ ontslot<strong>en</strong> mocht<br />

word<strong>en</strong>.<br />

Aan Johan <strong>de</strong> eer om het archief <strong>op</strong><strong>en</strong> te legg<strong>en</strong>.<br />

Gezam<strong>en</strong>lijk werd <strong>de</strong> beslissing g<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

hoe het boek <strong>op</strong>gebouwd zou gaan word<strong>en</strong>. Er<br />

war<strong>en</strong> <strong>de</strong> persoonlijke herinnering<strong>en</strong>, publicaties<br />

over Liesjes werk e<strong>en</strong> gedicht <strong>en</strong> <strong>de</strong> interviews.<br />

Kortom. e<strong>en</strong> breed scala, waartuss<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

foto’s van haar beeld<strong>en</strong>, <strong>de</strong>cors, kostuums <strong>en</strong><br />

eig<strong>en</strong> theaterproducties e<strong>en</strong> belangrijke plek<br />

moest<strong>en</strong> krijg<strong>en</strong>.<br />

Dat werd dus e<strong>en</strong> compleet kunstproject<br />

<strong>en</strong> had in plaats van <strong>de</strong> vier <strong>jaar</strong> ook makkelijk<br />

ti<strong>en</strong> <strong>jaar</strong> kunn<strong>en</strong> dur<strong>en</strong>. De tijdsduur voor<br />

het mak<strong>en</strong> van het boek raakte begin dit <strong>jaar</strong><br />

in e<strong>en</strong> stroomversnelling to<strong>en</strong> werd beslot<strong>en</strong><br />

dat <strong>de</strong> zestigste ver<strong>jaar</strong>dag van Liesje e<strong>en</strong><br />

mooie datum voor e<strong>en</strong> afgerond monum<strong>en</strong>t<br />

zou zijn. De pas werd erin gezet <strong>en</strong> dankzij<br />

<strong>de</strong> hulp van Inge Pit (eindredactie), Marion<br />

Schroot<strong>en</strong> (interviews) <strong>en</strong> Erik Heh<strong>en</strong>kamp<br />

<strong>en</strong> Johan Lammerink (beeldresearch) slaag<strong>de</strong><br />

Winneke Hazewinkel erin het boek <strong>op</strong> tijd bij<br />

<strong>de</strong> drukker te krijg<strong>en</strong>. Het werd <strong>op</strong> Liesjes ver<strong>jaar</strong>dag,<br />

12 mei 2012, aan <strong>de</strong> familie overhandigd.<br />

Dat werd e<strong>en</strong> ontroer<strong>en</strong><strong>de</strong> bije<strong>en</strong>komst.<br />

M<strong>en</strong> was er vanuit gegaan dat het e<strong>en</strong> soort<br />

tijdschrift zou word<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> familie had ongezi<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> rek<strong>en</strong>ing betaald. Dat het monum<strong>en</strong>t<br />

zo indrukwekk<strong>en</strong>d zou zijn, had niemand verwacht.<br />

‘Liesje Smol<strong>de</strong>rs, e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> kunst’ is<br />

e<strong>en</strong> prachtig, interessant boek geword<strong>en</strong>. Door<br />

<strong>de</strong> <strong>op</strong>zet die min of meer chronologisch is <strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> afwisseling van foto’s <strong>en</strong> tekst is het e<strong>en</strong><br />

boek waar je <strong>op</strong> je gemak doorhe<strong>en</strong> bla<strong>de</strong>rt, nu<br />

<strong>en</strong> dan e<strong>en</strong> klein tekstje leest <strong>en</strong> dan weer e<strong>en</strong><br />

groter artikel. Gaan<strong>de</strong>weg krijg je e<strong>en</strong> beeld<br />

van hoe het lev<strong>en</strong> van Liesje eruit zag, vanaf<br />

het mom<strong>en</strong>t dat zij besloot zich voor hon<strong>de</strong>rd<br />

proc<strong>en</strong>t aan <strong>de</strong> kunst te wijd<strong>en</strong>. Johan Lammerink<br />

<strong>en</strong> Winneke Hazewinkel zijn van m<strong>en</strong>ing<br />

dat dit boek in <strong>de</strong> bibliotheek van alle kunstaca<strong>de</strong>mies<br />

thuishoort. Zij do<strong>en</strong> dan ook flink<br />

hun best om dit te realiser<strong>en</strong>. Maar eerlijk is<br />

eerlijk, als je van kunst houdt dan past het in<br />

ie<strong>de</strong>rs boek<strong>en</strong>kast <strong>en</strong> <strong>op</strong> elk nachtkastje.<br />

Boek bestell<strong>en</strong>: monum<strong>en</strong>tliesje@gmail.com<br />

Liesjes werk: www.liesjesmol<strong>de</strong>rs.nl<br />

16 17


Landschapsarchitect David Kloet:<br />

‘Amsterdam moet buit<strong>en</strong>gebied meer integrer<strong>en</strong>’<br />

In 2011 stu<strong>de</strong>er<strong>de</strong> David Kloet af aan <strong>de</strong> Aca<strong>de</strong>mie voor<br />

Bouwkunst in Amsterdam. Zijn afstu<strong>de</strong>erproject was het<br />

mak<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> ontwerp voor <strong>de</strong> transformatie van het<br />

landschap in <strong>en</strong> rond Amsterdam Oost. In dit ontwerp<br />

vergroot hij <strong>de</strong> sam<strong>en</strong>hang in het gebied <strong>en</strong> maakt hij het<br />

landschap aantrekkelijker <strong>en</strong> toegankelijker.<br />

TEKST EN FOTO: LIDA GEERS ONTWERPAFBEELDINGEN: DAVID KLOET<br />

Het is dui<strong>de</strong>lijk dat m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die in e<strong>en</strong><br />

grote stad won<strong>en</strong> <strong>en</strong> veel grote, toegankelijke<br />

park<strong>en</strong> <strong>en</strong> natuurgebied<strong>en</strong><br />

tot hun beschikking hebb<strong>en</strong>, beter florer<strong>en</strong>.<br />

In veel ger<strong>en</strong>ommeer<strong>de</strong> on<strong>de</strong>rzoek<strong>en</strong> staat<br />

Amsterdam jammer g<strong>en</strong>oeg bij lange na niet<br />

aan <strong>de</strong> t<strong>op</strong>. Bij het on<strong>de</strong>rzoek naar <strong>de</strong> ‘Happy<br />

Cities’ van Forbes staat Amsterdam <strong>op</strong> plaats<br />

vier <strong>en</strong> dat is zo’n beetje <strong>de</strong> hoogste score. De<br />

laagste is plaats e<strong>en</strong><strong>en</strong>twintig bij het on<strong>de</strong>rzoek<br />

‘Most Livable Cities’ van Monocle. Dit<br />

<strong>jaar</strong> is Amsterdam zelfs uit die lijst geschrapt.<br />

Red<strong>en</strong> g<strong>en</strong>oeg voor David Kloet om er zijn<br />

afstu<strong>de</strong>erproject van te mak<strong>en</strong>. Voor hem<br />

stond het vast dat <strong>de</strong> oostkant van Amsterdam<br />

veel pot<strong>en</strong>tie heeft e<strong>en</strong> toegankelijk buit<strong>en</strong>gebied<br />

te zijn, dat door <strong>de</strong> omwon<strong>en</strong>d<strong>en</strong> voor<br />

allerlei soort<strong>en</strong> recreatie gebruikt kan word<strong>en</strong>.<br />

Vreemd dat dit nu niet gebeurt.<br />

Voor het on<strong>de</strong>rzoek voorafgaan<strong>de</strong> aan zijn<br />

ontwerp stapte David <strong>op</strong> <strong>de</strong> fiets <strong>en</strong> leg<strong>de</strong> vele<br />

kilometers af rond het Nieuwe Diep, het Diemerpark<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> Diemerscheg. <strong>Op</strong> zich mooie<br />

gebied<strong>en</strong>, maar volg<strong>en</strong>s David hebb<strong>en</strong> ze ge<strong>en</strong><br />

aansluiting met elkaar <strong>en</strong> lijk<strong>en</strong> ze daardoor<br />

<strong>op</strong> e<strong>en</strong> groot splinterlandschap met allemaal<br />

kleine gebiedjes die zelfstandig functioner<strong>en</strong>.<br />

ADVERTENTIE<br />

Zelfs het Flevo park, toch e<strong>en</strong> prachtig park,<br />

wordt onvoldo<strong>en</strong><strong>de</strong> b<strong>en</strong>ut. Er zijn veel m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

in Zeeburg die moet<strong>en</strong> bek<strong>en</strong>n<strong>en</strong> nauwelijks<br />

tot nooit in het park te kom<strong>en</strong>, artifort maar orange bijvoor- slice<br />

beeld wel naar het Von<strong>de</strong>lpark te gaan om te<br />

recreër<strong>en</strong> <strong>en</strong> te sport<strong>en</strong>.<br />

De oorzaak ligt volg<strong>en</strong>s David in het feit<br />

dat het Flev<strong>op</strong>ark ge<strong>en</strong> uitnodig<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>en</strong>trees<br />

heeft. Bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong> is <strong>de</strong> gr<strong>en</strong>s van het park niet<br />

<strong>op</strong><strong>en</strong> <strong>en</strong> maakt het park door <strong>de</strong> donkergro<strong>en</strong>e<br />

haag e<strong>en</strong> afwer<strong>en</strong><strong>de</strong> indruk.<br />

gel<strong>de</strong>rland gisp<strong>en</strong> leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr<br />

Ontwerpimpressie van <strong>de</strong> West Merwe<strong>de</strong>kanaaldijk tuss<strong>en</strong> het Amsterdam-Rijnkanaal <strong>en</strong> het Nieuwe Diep<br />

beuk<strong>en</strong>plein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl<br />

artifort little tulip<br />

Drietrapsraket<br />

Het plan van David is groot <strong>en</strong> veelomvatt<strong>en</strong>d.<br />

Hij wil het ommeland van Amsterdam aan <strong>de</strong><br />

oostzij<strong>de</strong> van <strong>de</strong> stad on<strong>de</strong>rling verbind<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> ‘landschapskamers’ ontsluit<strong>en</strong> tot één groot<br />

metr<strong>op</strong>ool parklandschap in plaats van alle<br />

‘losse eindjes’.<br />

David ziet zijn plan als e<strong>en</strong> drietraps raket.<br />

De eerste stap is e<strong>en</strong> nieuw, c<strong>en</strong>traal e. jorg<strong>en</strong>s<strong>en</strong> park corona voor<br />

Amsterdam Oost. De twee<strong>de</strong> stap is <strong>IJburg</strong><br />

<strong>en</strong> Diem<strong>en</strong> met elkaar verbind<strong>en</strong>. <strong>IJburg</strong>ers<br />

won<strong>en</strong> namelijk dichter bij Diem<strong>en</strong> dan bij<br />

Amsterdam, maar ze realiser<strong>en</strong> zich dat niet:<br />

<strong>de</strong> meeste bewoners zijn meer gericht <strong>op</strong><br />

Amsterdam. De <strong>de</strong>r<strong>de</strong> stap is <strong>de</strong> grote pol<strong>de</strong>r-<br />

gel<strong>de</strong>rland gisp<strong>en</strong> leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr<br />

beuk<strong>en</strong>plein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl<br />

gel<strong>de</strong>rland gisp<strong>en</strong> leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr<br />

beuk<strong>en</strong>plein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl<br />

gel<strong>de</strong>rland artifort leolux montis pastoe spectrum stokke/varièr<br />

gisp<strong>en</strong> 412<br />

beuk<strong>en</strong>plein 23 amsterdam 020 6656310 www.janvanbeek.nl<br />

Ontwerpimpressie van <strong>de</strong> toegang tot<br />

het Flev<strong>op</strong>ark: het obscure trapje wordt<br />

vervang<strong>en</strong> door e<strong>en</strong> hell<strong>en</strong>d plein<br />

ring om <strong>de</strong> Geme<strong>en</strong>schapspol<strong>de</strong>r <strong>en</strong> <strong>de</strong> Bloem<strong>en</strong>dalerpol<strong>de</strong>r.<br />

Voor <strong>de</strong> eerste stap, het c<strong>en</strong>trale park, wordt<br />

gebruikgemaakt van <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> structuur,<br />

die David transformeert. <strong>Op</strong> dit mom<strong>en</strong>t zijn<br />

alle buurt<strong>en</strong> gebouwd met hun rug naar het<br />

buit<strong>en</strong>gebied. Rond het Nieuwe Diep, <strong>de</strong> k<strong>op</strong><br />

van <strong>de</strong> scheg, is volg<strong>en</strong>s David e<strong>en</strong> <strong>op</strong>e<strong>en</strong>stapeling<br />

van achterkant<strong>en</strong> te zi<strong>en</strong>: doodl<strong>op</strong><strong>en</strong><strong>de</strong><br />

strat<strong>en</strong> <strong>en</strong> buurt<strong>en</strong> die weinig met elkaar te<br />

mak<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong>. Daar moet veran<strong>de</strong>ring in<br />

kom<strong>en</strong>. Als voorbeeld geeft David het Von<strong>de</strong>lpark:<br />

‘Eerst werd het Von<strong>de</strong>lpark aangelegd <strong>en</strong><br />

daarna werd <strong>de</strong> buurt er omhe<strong>en</strong> gebouwd.<br />

Dat moet nu ook gebeur<strong>en</strong>. Ik weet natuurlijk<br />

wel dat daar jar<strong>en</strong> overhe<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> gaan voordat<br />

alles gerealiseerd is. Maar het is natuurlijk<br />

nooit te laat om daarmee te beginn<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

er kan nú aan word<strong>en</strong> begonn<strong>en</strong>.’ Hij ziet <strong>de</strong><br />

mogelijkhed<strong>en</strong> met <strong>de</strong> bouw van woning<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> het Steigereiland, <strong>IJburg</strong> <strong>en</strong> het Zeeburgereiland.<br />

Door mid<strong>de</strong>l van e<strong>en</strong> nieuw bom<strong>en</strong>lint<br />

rond het Nieuwe Diep wordt één c<strong>en</strong>trale<br />

route gecreëerd, e<strong>en</strong> soort joggingtrack.<br />

Maar ook <strong>de</strong> ingang naar het Flev<strong>op</strong>ark in <strong>de</strong><br />

Javastraat krijgt e<strong>en</strong> facelift. Het trapje naar<br />

het park, dat e<strong>en</strong> beetje obscuur is, wordt vervang<strong>en</strong><br />

door e<strong>en</strong> groot, hell<strong>en</strong>d plein naar <strong>de</strong><br />

ingang, die hierdoor uitnodig<strong>en</strong><strong>de</strong>r wordt.<br />

David ho<strong>op</strong>t dat buurtbewoners die uitnodiging<br />

ook aannem<strong>en</strong> <strong>en</strong> in het park gaan recreer<strong>en</strong>.<br />

Het Flevobad, dat <strong>de</strong>el uitmaakt van het<br />

c<strong>en</strong>trale park, wil hij graag iets extra’s gev<strong>en</strong><br />

met drijv<strong>en</strong><strong>de</strong> zwembad<strong>en</strong> in het Nieuwe Diep.<br />

Meer brugg<strong>en</strong><br />

Om het Diemerpark <strong>en</strong> <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant van<br />

het Amsterdam­Rijnkanaal met elkaar te verbind<strong>en</strong>,<br />

heeft hij van <strong>de</strong> dijk naar het park in<br />

zijn ontwerp meer brugg<strong>en</strong> geplaatst. Hij vertelt<br />

dat hij tijd<strong>en</strong>s zijn fietstocht ont<strong>de</strong>kte dat<br />

<strong>de</strong> meeste brugg<strong>en</strong> ongeveer zes kilometer<br />

uit elkaar ligg<strong>en</strong>. ‘Dat is dus te ver.’ Als voorbeeld<br />

noemt hij het Ruhrgebied waar over e<strong>en</strong><br />

kanaal ongeveer ie<strong>de</strong>re kilometer e<strong>en</strong> brug ligt.<br />

‘De afstand varieert daar van 300 meter tot <strong>de</strong><br />

grootste afstand van 2,7 kilometer. De brugg<strong>en</strong><br />

die ik ontworp<strong>en</strong> heb, zijn glooi<strong>en</strong><strong>de</strong>r dan <strong>de</strong><br />

Nesciobrug, maar ze moet<strong>en</strong> wel net zo hoog<br />

word<strong>en</strong>. Mij lijkt het fantastisch om van het<br />

hoogste punt van <strong>de</strong> brug <strong>de</strong> omgeving <strong>en</strong> het<br />

kanaal te bekijk<strong>en</strong>’, aldus e<strong>en</strong> <strong>en</strong>thousiaste<br />

David.<br />

Voor <strong>IJburg</strong> <strong>en</strong> het Diemerpark heeft hij<br />

bedacht dat het compleet nieuw <strong>en</strong> tev<strong>en</strong>s efficiënt<br />

zou zijn e<strong>en</strong> lagune uit te grav<strong>en</strong> in het<br />

IJmeer. De grond die daarbij vrijkomt, wordt in<br />

het Diemerpark gestort om daar e<strong>en</strong> glooi<strong>en</strong>d<br />

<strong>en</strong> heuvelachtig terrein te mak<strong>en</strong>. ‘Ligt <strong>de</strong> giftige<br />

grond mete<strong>en</strong> e<strong>en</strong> stuk dieper <strong>en</strong> kan <strong>de</strong><br />

begroeiing meer gevarieerd word<strong>en</strong>.’<br />

Bov<strong>en</strong>g<strong>en</strong>oem<strong>de</strong> plann<strong>en</strong> zijn maar e<strong>en</strong> klein<br />

on<strong>de</strong>r<strong>de</strong>el van zijn totale drietrapsraketplan.<br />

Ze zijn echter volg<strong>en</strong>s David wel <strong>op</strong> korte termijn<br />

uit te voer<strong>en</strong>. <strong>Op</strong> <strong>de</strong> vraag of hij er al mee<br />

naar <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>te of het stads<strong>de</strong>el is geweest,<br />

antwoordt hij dat wel van plan te zijn, maar<br />

dat hij het leuk vond zijn plann<strong>en</strong> eerst aan<br />

<strong>de</strong> bewoners van Zeeburg voor te legg<strong>en</strong>. Het<br />

project is van 1 <strong>de</strong>cember 2012 tot 5 januari<br />

2013 te zi<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> t<strong>en</strong>toonstelling Amsterdams<br />

Afstu<strong>de</strong>erwerk in Arcam. t<br />

www.immergrun.nl<br />

COLUMN<br />

Spreek je moers taal<br />

TEKST: NEELTJE WIEDEMEIJER<br />

Ngo, ceo, cfo. E<strong>en</strong> kleine greep uit <strong>de</strong><br />

duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> verhull<strong>en</strong><strong>de</strong> Engelse afkorting<strong>en</strong>,<br />

waarmee we doodgegooid<br />

word<strong>en</strong>. Ik wist niet wat ze betek<strong>en</strong><strong>en</strong>. En dan<br />

heb ik nog wel Engels gestu<strong>de</strong>erd, nou vraag ik<br />

je. Oké, dit zijn allemaal internationale afkorting<strong>en</strong>.<br />

Ze betek<strong>en</strong><strong>en</strong>: non-gouvernem<strong>en</strong>tele<br />

organisatie, chief executive officer <strong>en</strong> chief<br />

financial officer. Of in gewoon Ne<strong>de</strong>rlands:<br />

e<strong>en</strong> niet door <strong>de</strong> overheid gerun<strong>de</strong> organisatie,<br />

algeme<strong>en</strong> directeur <strong>en</strong> algeme<strong>en</strong> financieel<br />

directeur.<br />

Dat die Engelse afkorting<strong>en</strong> word<strong>en</strong> gebruikt<br />

is ongetwijfeld het gevolg van <strong>de</strong> globalisering<br />

<strong>en</strong> multi nationals.<br />

Overig<strong>en</strong>s d<strong>en</strong>k ik bij <strong>de</strong>ze afkorting<strong>en</strong> direct<br />

aan te hoge salariss<strong>en</strong> <strong>en</strong> bonuss<strong>en</strong>. Daar hebb<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong>voudige sterveling<strong>en</strong> weinig mee te<br />

mak<strong>en</strong> natuurlijk. Maar <strong>de</strong> Indische Buurt k<strong>en</strong>t<br />

ook e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme hoeveelheid anglificatie (ver<strong>en</strong>gelsing?)<br />

Het begon al met <strong>de</strong> Berlageblokk<strong>en</strong> (vroeger<br />

noemd<strong>en</strong> <strong>de</strong> buurtbewoners <strong>de</strong>ze ‘het fort van<br />

Jaco’), e<strong>en</strong> aantal blokk<strong>en</strong> gebouwd voor <strong>de</strong><br />

heffe <strong>de</strong>s volks, <strong>de</strong> allerarmst<strong>en</strong>. Na <strong>de</strong> r<strong>en</strong>ovatie<br />

kreg<strong>en</strong> ze <strong>de</strong> naam ‘My Place’ in plaats van<br />

in goed Amsterdams ‘Mijn Stek’.<br />

En meer rec<strong>en</strong>t: Wat dacht u van Civil Society?<br />

M<strong>en</strong>s, spreek je moers taal zou ik will<strong>en</strong> zegg<strong>en</strong><br />

teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> onverlaat, die ons met <strong>de</strong>ze uitdruk-<br />

ADVERTENTIES<br />

king heeft <strong>op</strong>geza<strong>de</strong>ld. Wat dacht u van ‘fatso<strong>en</strong>lijke<br />

maatschappij’ of ‘beschaaf<strong>de</strong> maatschappij’?<br />

Zo’n maatschappij waarin m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

elkaar aansprek<strong>en</strong> als ze snoeppapiertjes of<br />

blikjes <strong>op</strong> straat gooi<strong>en</strong>, <strong>en</strong> waar je e<strong>en</strong> boodschap<br />

doet voor e<strong>en</strong> zieke buurvrouw. Of met<br />

e<strong>en</strong> buurman meegaat als hij e<strong>en</strong> afspraak<br />

heeft in het ziek<strong>en</strong>huis. Zo’n maatschappij<br />

waar m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zich wat van elkaar aantrekk<strong>en</strong>.<br />

De ver<strong>en</strong>gelsing die mij het allermeest ergert<br />

is <strong>de</strong> aanduiding ‘community’ voor elk stuk<br />

van <strong>de</strong> buurt waar wel e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> plan wordt<br />

bedacht door e<strong>en</strong> handjevol buurtbewoners.<br />

Waarom gebruik je dan als groepje ge<strong>en</strong> goed<br />

Ne<strong>de</strong>rlands woord, zoals ‘geme<strong>en</strong>schap’. D<strong>en</strong>k<strong>en</strong><br />

ze dat Engels chiquer is, of zijn ze bang<br />

voor <strong>de</strong> mogelijk erotische uitleg van het<br />

woord geme<strong>en</strong>schap?<br />

Community maakt in mijn hoofd onmid<strong>de</strong>llijk<br />

e<strong>en</strong> verbinding met commune, die vorm<br />

van sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> late jar<strong>en</strong> zestig <strong>en</strong><br />

vroege jar<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig, waarin e<strong>en</strong> aantal mann<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>woond<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> seksuele<br />

revolutie beleefd<strong>en</strong> door daar <strong>de</strong> vrije lief<strong>de</strong><br />

te bedrijv<strong>en</strong>. Dat is waarschijnlijk niet het geval<br />

voor <strong>de</strong> Timorplein- <strong>en</strong> an<strong>de</strong>re communities in<br />

<strong>de</strong> Indische Buurt...<br />

Jammer?<br />

Grumpy old woman (Knorrige ou<strong>de</strong> vrouw)<br />

gel<strong>de</strong>rland gisp<strong>en</strong> leolux montis artifort spectrum stokke/varièr pastoe base<br />

18 19<br />

hh<br />

hh<br />

hh<br />

hh


20 21


Nieuw regeerakkoord<br />

Eind oktober zijn <strong>de</strong> maatregel<strong>en</strong> uit het<br />

nieuwe regeerakkoord bek<strong>en</strong>d geword<strong>en</strong>.<br />

Wat <strong>de</strong> (huur)woningmarkt betreft<br />

is <strong>de</strong> maatregel die het meest <strong>op</strong>valt het vervang<strong>en</strong><br />

van het punt<strong>en</strong>stelsel als bepaling van<br />

<strong>de</strong> maximaal re<strong>de</strong>lijke huur door e<strong>en</strong> k<strong>op</strong>peling<br />

aan <strong>de</strong> waar<strong>de</strong> van <strong>de</strong> woning <strong>op</strong> grond van<br />

<strong>de</strong> Wet Waar<strong>de</strong>ring Onroer<strong>en</strong><strong>de</strong> Zak<strong>en</strong> (WOZ).<br />

De maximaal re<strong>de</strong>lijke huurprijs wordt voortaan<br />

bepaald <strong>op</strong> grond van 4,5% van <strong>de</strong> WOZwaar<strong>de</strong>.<br />

De liberalisatiegr<strong>en</strong>s blijft bestaan,<br />

maar komt te ligg<strong>en</strong> bij e<strong>en</strong> WOZ-waar<strong>de</strong> van<br />

€ 177.250. Daarbov<strong>en</strong> kan e<strong>en</strong> verhuur<strong>de</strong>r<br />

dus vrag<strong>en</strong> wat hij wil <strong>en</strong> kan e<strong>en</strong> huur<strong>de</strong>r zijn<br />

huur niet meer verlag<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> heel groot <strong>de</strong>el<br />

van <strong>de</strong> woning<strong>en</strong> in Amsterdam ligt bov<strong>en</strong> die<br />

gr<strong>en</strong>s. Uit berek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Amsterdamse<br />

Fe<strong>de</strong>ratie van Woningcorporaties blijkt dat<br />

<strong>de</strong> maximumhur<strong>en</strong> in Amsterdam gemid<strong>de</strong>ld<br />

met 37% kunn<strong>en</strong> stijg<strong>en</strong> t<strong>en</strong> <strong>op</strong>zichte van <strong>de</strong><br />

huidige hur<strong>en</strong>, die vorig <strong>jaar</strong> al fors zijn verhoogd<br />

dankzij <strong>de</strong> ‘Donnerpunt<strong>en</strong>’. De gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong><br />

markthuur <strong>op</strong> basis van 4,5 % WOZwaar<strong>de</strong><br />

wordt straks € 742, met als uitschieter<br />

e<strong>en</strong> woning in het c<strong>en</strong>trum met e<strong>en</strong> huurprijs<br />

van € 934.<br />

Ook <strong>de</strong> <strong>jaar</strong>lijkse huurverhoging van ‘slechts’<br />

<strong>de</strong> inflatie is volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong>ze plann<strong>en</strong> verled<strong>en</strong><br />

tijd. Huur<strong>de</strong>rs met e<strong>en</strong> huishoudinkom<strong>en</strong> (dus<br />

Buurt Atelier spreidt vleugels uit<br />

Het Buurt Atelier aan <strong>de</strong> Celebestraat wil graag meer kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> bereik<strong>en</strong> <strong>en</strong> breidt <strong>de</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

activiteit<strong>en</strong> ver<strong>de</strong>r uit naar heel Stads<strong>de</strong>el Oost. Het Buurt<br />

Atelier gaat sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> met het Karel Appelhuis <strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

Dappermarkt. Ook <strong>op</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> schol<strong>en</strong> <strong>en</strong> in an<strong>de</strong>re<br />

geschikte ruimtes zull<strong>en</strong> activiteit<strong>en</strong> aangebod<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Dinsdagocht<strong>en</strong>d 10.30-12.00 uur<br />

<strong>Op</strong><strong>en</strong> werk atelier voor vrouw<strong>en</strong><br />

Sam<strong>en</strong> mooie ding<strong>en</strong> mak<strong>en</strong>, tek<strong>en</strong><strong>en</strong>, schil<strong>de</strong>r<strong>en</strong>, werk<strong>en</strong><br />

met wol, wev<strong>en</strong> <strong>en</strong> hak<strong>en</strong>. We bested<strong>en</strong> ook aandacht aan<br />

kunst <strong>en</strong> cultuur, br<strong>en</strong>g<strong>en</strong> u <strong>op</strong> <strong>de</strong> hoogte van verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

t<strong>en</strong>toonstelling<strong>en</strong> <strong>en</strong> organiser<strong>en</strong> gezam<strong>en</strong>lijke culturele<br />

uitstapjes.<br />

Wo<strong>en</strong>sdag 13.30-14.30 uur<br />

Atelierklas voor kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> buurt<br />

On<strong>de</strong>r begeleiding van e<strong>en</strong> kunst<strong>en</strong>aar werk<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong><br />

kunstwerk. En omdat je volg<strong>en</strong><strong>de</strong> week weer komt, kan je<br />

werk<strong>en</strong> aan heel grote schil<strong>de</strong>rij<strong>en</strong>. Al <strong>de</strong>ze mooie kunstwek<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong> regelmatig t<strong>en</strong>toongesteld of krijg<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

perman<strong>en</strong>te plek erg<strong>en</strong>s in Oost!<br />

Vrijdag 15.45-17.00 uur<br />

Collages mak<strong>en</strong> voor kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> van 8 tot 12 <strong>jaar</strong><br />

On<strong>de</strong>r begeleiding van e<strong>en</strong> professionele kunst<strong>en</strong>aar gaan<br />

jullie mooie foto’s uitzoek<strong>en</strong> <strong>en</strong> kijk<strong>en</strong> hoe je daar e<strong>en</strong> verrass<strong>en</strong>d<br />

kunstwerk van kan mak<strong>en</strong>.<br />

Info: hetbuurtatelier@gmail.com<br />

www.Facebook.com/HetBuurtAtelier<br />

het inkom<strong>en</strong> van ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> die <strong>op</strong> het adres<br />

ingeschrev<strong>en</strong> staat sam<strong>en</strong>) tot € 33.000 kunn<strong>en</strong><br />

vanaf 1 juli 2013 e<strong>en</strong> huurverhoging tegemoet<br />

zi<strong>en</strong> van inflatie + 1,5% <strong>en</strong> huur<strong>de</strong>rs met<br />

e<strong>en</strong> inkom<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> € 33.000 <strong>en</strong> € 43.000<br />

inflatie + 2,5 %. Huur<strong>de</strong>rs met e<strong>en</strong> inkom<strong>en</strong><br />

bov<strong>en</strong> <strong>de</strong> € 43.000 (<strong>de</strong> zog<strong>en</strong>. ‘scheefhuur<strong>de</strong>rs’)<br />

kunn<strong>en</strong> zelfs e<strong>en</strong> huurverhoging verwacht<strong>en</strong><br />

van inflatie + 6,5 % (in totaal bijna 9% per <strong>jaar</strong>).<br />

Zo’n huur<strong>de</strong>r in e<strong>en</strong> woning van € 600 krijgt<br />

bijvoorbeeld straks e<strong>en</strong> huurverhoging van €<br />

54. Deze huurverhoging<strong>en</strong> gaan door tot het<br />

maximum bereikt is, wat dus veel hoger ligt<br />

dan voorhe<strong>en</strong>. Voor huur<strong>de</strong>rs met e<strong>en</strong> inkom<strong>en</strong><br />

bov<strong>en</strong> <strong>de</strong> € 43.000 is er zelfs ge<strong>en</strong> maximum<br />

meer.<br />

Of <strong>de</strong> maatregel<strong>en</strong> daadwerkelijk in <strong>de</strong>ze<br />

vorm doorgevoerd word<strong>en</strong>, is nog <strong>de</strong> vraag.<br />

Voorbeeld: e<strong>en</strong> woning heeft e<strong>en</strong> WOZwaar<strong>de</strong><br />

van € 200.000. Vier <strong>en</strong> e<strong>en</strong> half proc<strong>en</strong>t<br />

hiervan is € 9000,- . Dat is per maand<br />

9000 :12 = 750 euro. Echter, <strong>de</strong> woning komt<br />

daarmee bov<strong>en</strong> <strong>de</strong> gr<strong>en</strong>s van € 664,66 <strong>en</strong> is<br />

dan geliberaliseerd . De woning kan dus ook<br />

voor e<strong>en</strong> (veel) hoger bedrag verhuurd word<strong>en</strong>.<br />

ADVERTENTIE<br />

MEUBELBESLAG DEUREN ZONWERING ZONNESCHERMEN<br />

De plann<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> nog door <strong>de</strong> Eerste Kamer<br />

goedgekeurd word<strong>en</strong> <strong>en</strong> moet<strong>en</strong> bov<strong>en</strong>di<strong>en</strong><br />

nog ver<strong>de</strong>r uitgewerkt word<strong>en</strong>, want er zijn<br />

nog veel ondui<strong>de</strong>lijkhed<strong>en</strong>. Dui<strong>de</strong>lijk is wel dat<br />

als <strong>de</strong>ze plann<strong>en</strong> tot uitvoer kom<strong>en</strong>, zeer veel<br />

huur<strong>de</strong>rs in Amsterdam in <strong>de</strong> problem<strong>en</strong> gaan<br />

kom<strong>en</strong>. De eerste vrag<strong>en</strong> van huur<strong>de</strong>rs die verwacht<strong>en</strong><br />

in <strong>de</strong> problem<strong>en</strong> te kom<strong>en</strong>, hebb<strong>en</strong><br />

wij al binn<strong>en</strong> gekreg<strong>en</strong>.<br />

Warm <strong>de</strong> winter door<br />

De winter staat voor <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur <strong>en</strong> <strong>de</strong> temperatuur<br />

daalt weer. E<strong>en</strong> cv-installatie, dubbel glas<br />

of bijvoorbeeld vloer/dakisolatie kunn<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

winters e<strong>en</strong> stuk dragelijker mak<strong>en</strong>.<br />

U kunt aan uw verhuur<strong>de</strong>r e<strong>en</strong> verzoek do<strong>en</strong><br />

om uw woning te lat<strong>en</strong> verbeter<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

re<strong>de</strong>lijke huurverhoging. Als het gaat om<br />

woningverbetering<strong>en</strong> die <strong>en</strong>ergiebesparing<br />

<strong>op</strong>lever<strong>en</strong>, is wettelijk vastgelegd dat verhuur<strong>de</strong>rs<br />

dit niet zomaar mog<strong>en</strong> weiger<strong>en</strong>. WS<strong>Won<strong>en</strong></strong><br />

oost heeft ervaring met het do<strong>en</strong> van e<strong>en</strong><br />

re<strong>de</strong>lijk voorstel aan <strong>de</strong> verhuur<strong>de</strong>r. t<br />

Wijksteunpunt <strong>Won<strong>en</strong></strong><br />

Wijtt<strong>en</strong>bachstraat 34-H<br />

tel. 462 03 30, e-mail: oost@wswon<strong>en</strong>.nl<br />

Inlo<strong>op</strong>spreekuur: maandagavond 19-20 uur<br />

wo<strong>en</strong>sdagocht<strong>en</strong>d 9-12 uur<br />

VERF SIKKENS FLEXA LAMINAAT PARKET HOUT IJZERWAREN<br />

KASTEN OP MAAT met schuif<strong>de</strong>ur<strong>en</strong><br />

Dealer o.a. Stanley <strong>de</strong> luxe – Mirror wall – Cando<br />

Erk<strong>en</strong>d SIKKENS specialist – FLEXA <strong>de</strong>aler<br />

Hout – Plaatmateriaal – Vloer<strong>en</strong> – Zonwering<br />

Unieke OP MAAT ZAAG kwaliteit<br />

Kom e<strong>en</strong>s langs bij: DOE HET ZELF WITTENBURG<br />

Witt<strong>en</strong>burgergracht 103-113<br />

Tel. 020 622 40 65 – www.doehetzelfwitt<strong>en</strong>burg.nl<br />

SANITAIR OP MAAT ZAGEN LEVERING AAN HUIS BOSCH<br />

Bij inlevering van <strong>de</strong>ze coupon<br />

10% korting <strong>op</strong> schuif<strong>de</strong>ur<strong>en</strong><br />

GEREEDSCHAPPEN SLEUTELS SCHUIFWANDEN KASTEN<br />

In gedacht<strong>en</strong> verzonk<strong>en</strong> rijd ik <strong>de</strong> Amsterdamsebrug <strong>op</strong>. Halverwege zie ik<br />

ine<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> bord met <strong>de</strong> waarschuwing voor e<strong>en</strong> obstakel. Wat is hier aan<br />

<strong>de</strong> hand? Heeft het Stads<strong>de</strong>el als snelheidsbeperk<strong>en</strong><strong>de</strong> maatregel betonn<strong>en</strong><br />

plant<strong>en</strong>bakk<strong>en</strong> neergezet, waar je tuss<strong>en</strong>door moet cross<strong>en</strong>? Bij <strong>de</strong> boog aangekom<strong>en</strong><br />

blijkt het obstakel te bestaan uit e<strong>en</strong> korte steile helling.<br />

Na <strong>de</strong> vervanging van <strong>de</strong> overspanning van <strong>de</strong> Schellingwou<strong>de</strong>rbrug wordt nu <strong>de</strong><br />

Amsterdamsebrug ger<strong>en</strong>oveerd. Doel van <strong>de</strong>ze r<strong>en</strong>ovatie is:<br />

• verl<strong>en</strong>g<strong>en</strong> van <strong>de</strong> lev<strong>en</strong>sduur van <strong>de</strong> brug<br />

• mogelijk mak<strong>en</strong> van on<strong>de</strong>rdoorvaart van vierlaags containervervoer<br />

• aanpassing van <strong>de</strong> wegin<strong>de</strong>ling t.b.v. e<strong>en</strong> veiliger verkeerssituatie<br />

• e<strong>en</strong> beter toegankelijke brug voor fietsers <strong>en</strong> voetgangers d.m.v. trapp<strong>en</strong> met<br />

kleine helling<strong>en</strong>.<br />

In het voor<strong>jaar</strong> van 2012 is <strong>de</strong> brug reeds 30 cm omhoog gebracht. Daardoor kunn<strong>en</strong><br />

schep<strong>en</strong>, die met vier lag<strong>en</strong> containers gelad<strong>en</strong> zijn, passer<strong>en</strong>. In september<br />

is <strong>de</strong> boog on<strong>de</strong>rhand<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>. De boog is daarvoor geheel ingepakt. Je zou<br />

d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> dat kunst<strong>en</strong>aar Christo weer e<strong>en</strong> project heeft gedaan! Inmid<strong>de</strong>ls is <strong>de</strong><br />

verpakking weer verwij<strong>de</strong>rd.<br />

Om <strong>de</strong> on<strong>de</strong>rkant van <strong>de</strong> brug te kunn<strong>en</strong> r<strong>en</strong>over<strong>en</strong> <strong>en</strong> te schil<strong>de</strong>r<strong>en</strong>, komt er<br />

TEKST EN FOTO’S: FRED VERMORKEN<br />

R<strong>en</strong>ovatie<br />

ADVERTENTIE<br />

on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> brug e<strong>en</strong> werkplatform te hang<strong>en</strong>. Om het scheepvaartverkeer<br />

niet te hin<strong>de</strong>r<strong>en</strong>, heeft m<strong>en</strong> <strong>de</strong> brug in het<br />

week<strong>en</strong>d van 17 <strong>en</strong> 18 november één meter <strong>op</strong>gekrikt. Dat<br />

merk je goed, als je over <strong>de</strong> brug rijdt.<br />

De fietspad<strong>en</strong> zull<strong>en</strong> ook vervang<strong>en</strong> word<strong>en</strong>. De planning<br />

is dat <strong>de</strong> r<strong>en</strong>ovatie in mei 2013 gereed is. Dan is <strong>de</strong> brug weer<br />

jar<strong>en</strong>lang probleemloos <strong>de</strong> verbinding tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> Indische<br />

Buurt, Noord <strong>en</strong> <strong>IJburg</strong>. t<br />

NAUTIEK VAAROPLEIDINGEN<br />

Zeilschool<br />

Zaalverhuur<br />

Jachthav<strong>en</strong> Piet Hein<br />

Veemka<strong>de</strong> 267 020 - 419 30 05<br />

WWW.NAUTIEK.COM<br />

22 23


ADVERTENTIES<br />

Voor <strong>de</strong> mooiste kerstkado’s<br />

met e<strong>en</strong> persoonlijk tintje<br />

je foto <strong>op</strong><br />

cover voor<br />

iPhone4,<br />

iPad & iPad2<br />

sierad<strong>en</strong><br />

met je eig<strong>en</strong><br />

foto’s<br />

15 soort<strong>en</strong><br />

bekers met<br />

65 diverse<br />

ontwerp<strong>en</strong><br />

Kom langs <strong>en</strong> laat je<br />

door onze 87 an<strong>de</strong>re<br />

i<strong>de</strong>eën inspirer<strong>en</strong> !<br />

in 1 dag klaar, met eig<strong>en</strong><br />

foto, tekst of ontwerp<br />

Je eig<strong>en</strong><br />

kal<strong>en</strong><strong>de</strong>r<br />

ook in 1 dag<br />

<strong>op</strong> je buro!<br />

U vindt ons vlak bij winkelc<strong>en</strong>trum Brazilië,<br />

bereikbaar met tram 26, gratis parker<strong>en</strong> on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> AH.<br />

C. van Eester<strong>en</strong>laan 15, Amsterdam, 020 - 419 7200<br />

www.thephotofactory.nl , winkel@thephotofactory.nl<br />

Het verhaal van <strong>de</strong> straat<br />

TEKST EN FOTO’S: ROGIER ALLEBLAS<br />

Familie Singh uit India<br />

‘Ik was 26 to<strong>en</strong> ik als toerist naar Ne<strong>de</strong>rland kwam, in 1996. Alles was schoon <strong>en</strong> netjes, ik<br />

hield van <strong>de</strong> m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> vri<strong>en</strong>d wist e<strong>en</strong> bakkerij waar werk voor me was. Ik bel<strong>de</strong> mijn<br />

ou<strong>de</strong>rs <strong>en</strong> zei dat ik niet meer terugkwam. Pas na neg<strong>en</strong> <strong>jaar</strong> b<strong>en</strong> ik voor het eerst teruggegaan<br />

naar India. Ik heb in bakkerij Bertram gewerkt <strong>op</strong> <strong>de</strong> Jan van Gal<strong>en</strong>straat in Amsterdam<br />

West. Ik was heel sterk <strong>en</strong> werkte 6 dag<strong>en</strong> in <strong>de</strong> week. Zaterdags was ik vrij. Nu heb ik wel veel<br />

rugklacht<strong>en</strong>. In 2001 ging ik naar bakkerij Zwan<strong>en</strong>burg in Halfweg. In 1999 b<strong>en</strong> ik getrouwd<br />

in Punjab in India <strong>en</strong> mijn vrouw kwam in 2001 naar Ne<strong>de</strong>rland. We kom<strong>en</strong> na <strong>de</strong> r<strong>en</strong>ovatie<br />

terug in <strong>de</strong> straat: <strong>op</strong> nummer 39.<br />

Sinds twee <strong>jaar</strong> volgt fotograaf Rogier Alleblas in <strong>op</strong>dracht van woningc<strong>op</strong>roratie<br />

De Alliantie <strong>de</strong> transformatie <strong>en</strong> <strong>de</strong> bewoners van <strong>de</strong><br />

Gorontalostraat aan het Makassarplein in <strong>de</strong> Indische Buurt. Vanuit<br />

e<strong>en</strong> persoonlijke invalshoek beschrijft hij het lev<strong>en</strong> in <strong>de</strong> buurt. De<br />

verhal<strong>en</strong> sam<strong>en</strong> vertell<strong>en</strong> e<strong>en</strong> groter verhaal: <strong>de</strong> ontwikkeling van <strong>de</strong><br />

stad <strong>en</strong> haar bewoners, hoe <strong>de</strong> wijk veran<strong>de</strong>rd is in e<strong>en</strong> ‘melting pot’<br />

van inwoners uit alle <strong>de</strong>l<strong>en</strong> van <strong>de</strong> wereld met allerlei cultur<strong>en</strong>.<br />

In <strong>de</strong> zomer van 2013 verschijnt e<strong>en</strong> boek over het project.<br />

Fatemeh uit Iran<br />

‘Het is <strong>de</strong> eerste keer dat ik zo lang wegblijf van mijn thuis in Iran. Ik stu<strong>de</strong>er in Amsterdam<br />

aan het ILLC (het instituut voor logica, taal <strong>en</strong> berek<strong>en</strong>ing, red). Over vijf <strong>jaar</strong> wil ik erg<strong>en</strong>s<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> wereld lesgev<strong>en</strong> <strong>op</strong> e<strong>en</strong> universiteit. Ne<strong>de</strong>rland heeft e<strong>en</strong> traditie in <strong>de</strong> logica: Brouwer<br />

(1881-1966) was e<strong>en</strong> beroem<strong>de</strong> wiskundige. K<strong>en</strong> je die niet?’<br />

‘In Iran moet<strong>en</strong> we ons haar <strong>en</strong> lichaam be<strong>de</strong>kk<strong>en</strong>. Ons gezicht hoev<strong>en</strong> we niet te be<strong>de</strong>kk<strong>en</strong>.<br />

Je komt vrijwel ge<strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> volledige gezichtsbe<strong>de</strong>kking. Het lev<strong>en</strong> is niet zo<br />

moeilijk als het soms wordt voorgesteld, <strong>de</strong> grote problem<strong>en</strong> zijn bijvoorbeeld <strong>de</strong> rechtbank<strong>en</strong>.<br />

De wet lijkt gelijk maar is niet gelijk voor mann<strong>en</strong> <strong>en</strong> vrouw<strong>en</strong>. Als je wilt wet<strong>en</strong> hoe het<br />

lev<strong>en</strong> van <strong>de</strong> gewone Iraniërs eruit ziet, moet je e<strong>en</strong>s naar <strong>de</strong> film A Separation gaan.’<br />

KA BGGROND<br />

www.kabg.nl<br />

Karel Appelhuis Begane Grond<br />

Dapperstraat 7 | 1093 BK Amsterdam | info@kabg.nl<br />

Kom langs <strong>op</strong> onze Ein<strong>de</strong><strong>jaar</strong>sborrel<br />

<strong>en</strong> maak k<strong>en</strong>nis met Zakelijk Zeeburg, e<strong>en</strong><br />

actieve club on<strong>de</strong>rnemers. Goed voor je<br />

professionele contact<strong>en</strong> <strong>en</strong> je netwerk.<br />

We organiser<strong>en</strong> elke maand e<strong>en</strong> netwerkborrel<br />

of e<strong>en</strong> thema-avond.<br />

Dinsdag 18 <strong>de</strong>cember<br />

17.00-19.30 uur<br />

Ein<strong>de</strong><strong>jaar</strong>sborrel<br />

Dinsdag 15 januari 2013<br />

19.30- 22.00 uur<br />

Worksh<strong>op</strong> (thema staat<br />

binn<strong>en</strong>kort <strong>op</strong> onze website)<br />

Adres: KHL, Oostelijke Han<strong>de</strong>lska<strong>de</strong> 44<br />

www.zakelijkzeeburg.nl<br />

24 25<br />

ADVERTENTIES<br />

KAREL<br />

APPEL<br />

HUIS<br />

BEGANE<br />

Maak je eig<strong>en</strong> kunst in het Karel Appelhuis


Ross <strong>de</strong> Boss<br />

Ross is e<strong>en</strong> slim jongetje met Asperger,<br />

dat vaak meer wil wet<strong>en</strong> dan grote m<strong>en</strong>s<strong>en</strong><br />

lief is. Als hij ge<strong>en</strong> antwoord <strong>op</strong> zijn vrag<strong>en</strong><br />

krijgt, gaat hij zelf <strong>op</strong> on<strong>de</strong>rzoek uit. Met zijn<br />

ro<strong>de</strong>, ron<strong>de</strong>, metal<strong>en</strong> brilletje bekijkt Ross<br />

<strong>de</strong> maatschappij <strong>op</strong> geheel eig<strong>en</strong>, soms<br />

onnavolgbare, maar altijd humoristische<br />

wijze.<br />

TEKST: SIMONE SLOTBOOM<br />

ILLUSTRATIE: RENÉ ARNOLDI<br />

Afslom<strong>en</strong><br />

Moe<strong>de</strong>rs zijn irritant. Juff<strong>en</strong> ook. Ze<br />

prat<strong>en</strong> veel. Te veel. Ik hoor ze in <strong>de</strong><br />

verte wel wat zegg<strong>en</strong>, maar ik registreer<br />

het gewoon niet. Ik doe wel mijn best<br />

om te knikk<strong>en</strong> <strong>en</strong> ja te zegg<strong>en</strong>, want dat wordt<br />

van je verwacht. Dat is beleefd. T<strong>en</strong>minste, dat<br />

heeft mama mij zelf geleerd. Meestal is dat ook<br />

g<strong>en</strong>oeg, maar soms check<strong>en</strong> ze of je het ook<br />

echt gehoord hebt. Alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> laatste zin weet<br />

ik dan nog. Of <strong>de</strong> eerste. Soms <strong>de</strong> mid<strong>de</strong>lste.<br />

Maar sam<strong>en</strong>vatt<strong>en</strong> lukt niet. Of ik doe niet wat<br />

ze gevraagd hebb<strong>en</strong>. En dan word<strong>en</strong> ze boos,<br />

omdat ze dat net uitgelegd hebb<strong>en</strong>. Dat is<br />

oneerlijk, want ik heb het echt niet gehoord.<br />

Ik sloom gewoon vaak af. Dan zie ik <strong>op</strong>e<strong>en</strong>s<br />

alle wereldvlagg<strong>en</strong> voor me of ik bed<strong>en</strong>k <strong>de</strong><br />

volg<strong>en</strong><strong>de</strong> zet die ik in Supremacy 1914 ga do<strong>en</strong>.<br />

Dat is e<strong>en</strong> online strategiegame. Het lijkt e<strong>en</strong><br />

beetje <strong>op</strong> Risk, maar dan ingewikkel<strong>de</strong>r. Je<br />

kunt je land<strong>en</strong> zelf inricht<strong>en</strong>, niet alle<strong>en</strong> met<br />

legers, maar ook met spoorweg<strong>en</strong>, gebouw<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> material<strong>en</strong> <strong>en</strong> je kunt goe<strong>de</strong>r<strong>en</strong> producer<strong>en</strong>,<br />

exporter<strong>en</strong> of importer<strong>en</strong>. Door slim te<br />

zijn, kun je heel machtig word<strong>en</strong>. Door allianties<br />

te sluit<strong>en</strong> met an<strong>de</strong>re rijk<strong>en</strong>, kun je jouw<br />

invloed <strong>op</strong> het spel nog groter mak<strong>en</strong>. En net<br />

als ik <strong>de</strong> i<strong>de</strong>ale aanval bedacht heb, dan hoor<br />

ik: ‘Wat heb ik zojuist gezegd?’<br />

Mijn moe<strong>de</strong>r vraagt dat vaak. Helaas. En als<br />

ik het niet weet, begint ze het hele verhaal<br />

<strong>op</strong>nieuw. Zucht. Echt interessant is het nooit.<br />

Het gaat altijd over hoe iets beter kan. Of wat ik<br />

verget<strong>en</strong> b<strong>en</strong>. Ik vergeet best veel. Mijn kler<strong>en</strong><br />

in <strong>de</strong> wasmand te do<strong>en</strong>. Mijn schooltas uit te<br />

pakk<strong>en</strong>. Of in te pakk<strong>en</strong>. Ik vergeet ook schoolwerk<br />

te do<strong>en</strong>. Bov<strong>en</strong> mijn werk sloom ik namelijk<br />

ook af. Meestal vul ik dan <strong>op</strong> het laatst nog<br />

snel iets in. <strong>Op</strong> school werkt dat prima. Mijn juf<br />

zegt dan dat ik goed gewerkt heb. Maar bij mijn<br />

moe<strong>de</strong>r niet. Die gaat alles heel precies nakijk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zegt dan dat ik het moet verbeter<strong>en</strong>. Zij<br />

vindt altijd alles fout. Gek word ik ervan.<br />

Met mijn kamer <strong>op</strong>ruim<strong>en</strong> gaat het net zo.<br />

Dan pr<strong>op</strong> ik alles zo snel mogelijk in <strong>de</strong> eerste<br />

<strong>de</strong> beste la <strong>en</strong> begint het gezeur weer. Weet ik<br />

veel waar alles hoort. Wat maakt het uit? De<br />

kamer is toch netjes?<br />

Moe<strong>de</strong>rs zijn sowieso dol <strong>op</strong> zinloze activiteit<strong>en</strong>.<br />

Bedd<strong>en</strong> <strong>op</strong>mak<strong>en</strong> bijvoorbeeld. Elke ocht<strong>en</strong>d<br />

doet mama dat weer. En ’s avonds ga je er<br />

weer in. Nutteloos dus. Of je druk mak<strong>en</strong> over<br />

kler<strong>en</strong>. Wat bij elkaar past <strong>en</strong> wat niet. Dan trek<br />

ik e<strong>en</strong> broek aan, e<strong>en</strong> shirt <strong>en</strong> e<strong>en</strong> vest, moet<br />

het over. Omdat het niet goed staat. Wat e<strong>en</strong><br />

onzin. E<strong>en</strong> broek is e<strong>en</strong> broek.<br />

Over douch<strong>en</strong> doet ze ook altijd moeilijk.<br />

Dat moet elke dag van haar. Vroeger wast<strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> zich ook niet elke dag. To<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong><br />

ze niet e<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> douche thuis. Dan ging<strong>en</strong> ze<br />

één keer per week naar het badhuis. Het is ook<br />

niet goed voor je huid om vaak te douch<strong>en</strong>.<br />

Dat is wet<strong>en</strong>schappelijk bewez<strong>en</strong>. Je hebt dan<br />

e<strong>en</strong> grotere kans <strong>op</strong> eczeem. Zeep tast <strong>de</strong> pHwaar<strong>de</strong><br />

van je huid aan. De huid heeft namelijk<br />

e<strong>en</strong> bescherm<strong>en</strong><strong>de</strong> zuurlaag. De zuurgraad<br />

daarvan is <strong>de</strong> pH-waar<strong>de</strong> <strong>en</strong> die moet 5,5 zijn.<br />

Maar mama valt niet te overtuig<strong>en</strong>. Ze vindt<br />

het nu wel goed dat ik om <strong>de</strong> dag douche, maar<br />

alle<strong>en</strong> omdat ik Fun<strong>en</strong>park<br />

er altijd lang on<strong>de</strong>r sta. Want<br />

ook on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> douche sloom ik af. Dan vergeet<br />

ADVERTENTIE<br />

1a<br />

ik <strong>de</strong> tijd <strong>en</strong> droom weg. Dat is dan wel weer<br />

leuk aan douch<strong>en</strong>. Mijn moe<strong>de</strong>r wil dat ik e<strong>en</strong><br />

kookwekker gebruik. Na e<strong>en</strong> kwartier moet<br />

ik eron<strong>de</strong>r vandaan. Maar dat vergeet ik dan<br />

weer te do<strong>en</strong>. Over har<strong>en</strong> kamm<strong>en</strong> zeurt ze<br />

ook. En over har<strong>en</strong> wass<strong>en</strong>. Nagels knipp<strong>en</strong>.<br />

En niet te verget<strong>en</strong> tand<strong>en</strong> poets<strong>en</strong>. Alsof er<br />

niets belangrijkers is in <strong>de</strong> wereld. Dan wijs ik<br />

haar <strong>op</strong> honger in Afrika. Moe<strong>de</strong>rs daar hebb<strong>en</strong><br />

niet e<strong>en</strong>s geld voor et<strong>en</strong>, laat staan dat ze<br />

zich druk mak<strong>en</strong> over shampoo. Of ik vraag<br />

of ze wel weet dat Palestijn<strong>en</strong> <strong>en</strong> Israëliërs al<br />

strijd hebb<strong>en</strong> sinds het begin van <strong>de</strong> 20e eeuw.<br />

Die moe<strong>de</strong>rs mak<strong>en</strong> zich druk over aanslag<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> bombar<strong>de</strong>m<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, niet over of <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

hun kamer wel hebb<strong>en</strong> <strong>op</strong>geruimd.<br />

Maar altijd als ik begin over mijn favoriete<br />

gesprekson<strong>de</strong>rwerp, geschied<strong>en</strong>is, gebeurt<br />

er iets vreemds. Dan sloomt mama af. En als<br />

ik haar dan vraag small om sam<strong>en</strong> te vatt<strong>en</strong> wat ik<br />

gezegd heb, dan zegt ze: ‘Kaas’. Dat antwoord<br />

ik ook altijd als ik het villa<br />

niet weet. En dan moet<strong>en</strong><br />

we allebei heel hard KINDEROPVANG<br />

lach<strong>en</strong>. t<br />

E<strong>en</strong> nieuwe zeer ruim <strong>op</strong>gezette<br />

BSO in het Fun<strong>en</strong>park.<br />

E<strong>en</strong> nieuwe zeer ruim <strong>op</strong>gezette<br />

BSO in het Fun<strong>en</strong>park<br />

Fun<strong>en</strong>park<br />

1a<br />

Buit<strong>en</strong>schoolse <strong>op</strong>vang Small Villa<br />

Fun<strong>en</strong>park 1a | 1018 Buit<strong>en</strong>schoolse AK Amsterdam | 020-5286586 <strong>op</strong>vang Small | www.smallvilla.nl Villa<br />

Fun<strong>en</strong>park 1 | 1018 AK Amsterdam | 020-5286586 | www.smallvilla.nl<br />

prijskleurplaat<br />

naam: leeftijd:<br />

Haal je kleurpotlod<strong>en</strong> of viltstift<strong>en</strong> tevoorschijn <strong>en</strong> geef <strong>de</strong>ze<br />

tek<strong>en</strong>ing kleur! Knip ’m uit of scan ’m <strong>en</strong> stuur je kleurplaat vóór<br />

5 februari <strong>op</strong> naar <strong>de</strong> IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er,<br />

e-mail: info@ij<strong>op</strong><strong>en</strong>er.nl<br />

adres: Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam<br />

Je kunt er e<strong>en</strong> mooi boek mee winn<strong>en</strong>!<br />

Vergeet niet je naam <strong>en</strong> leeftijd in te vull<strong>en</strong>.<br />

Illustratrice Winny Ros maakte <strong>de</strong>ze tek<strong>en</strong>ing speciaal<br />

voor <strong>de</strong> IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er. Zij zal van alle inz<strong>en</strong>ding<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

twee mooiste kleurplat<strong>en</strong> uitzoek<strong>en</strong>. Eén van e<strong>en</strong><br />

kleurkunst<strong>en</strong>aar on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> 6 <strong>jaar</strong> <strong>en</strong> één van e<strong>en</strong> inz<strong>en</strong><strong>de</strong>r<br />

tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> 6 <strong>en</strong> 10 <strong>jaar</strong>.<br />

De twee winnaars mog<strong>en</strong> e<strong>en</strong> boek uitkiez<strong>en</strong> bij<br />

Boekhan<strong>de</strong>l Van Pampus.<br />

26 27


WHAT’S IN A NAME?<br />

Met e<strong>en</strong> snelheid van veertig kilometer<br />

per uur zoeft tramlijn 26 over <strong>de</strong><br />

glimm<strong>en</strong><strong>de</strong> rails <strong>de</strong> Enneüs Heermabrug<br />

over. Richting <strong>IJburg</strong> gaat het met <strong>de</strong><br />

witblauwe tram. De zon schittert in het water<br />

van het IJmeer, <strong>en</strong>kele meeuw<strong>en</strong> cirkel<strong>en</strong> krijs<strong>en</strong>d<br />

in <strong>de</strong> blauwe lucht. Links <strong>en</strong> rechts doemt<br />

<strong>de</strong> mo<strong>de</strong>rne architectuur <strong>op</strong> van <strong>de</strong> jongste<br />

wijk van Amsterdam. De tram min<strong>de</strong>rt vaart.<br />

E<strong>en</strong> groepje jong<strong>en</strong>s met baseballpetjes <strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

vrouw met e<strong>en</strong> kin<strong>de</strong>rwag<strong>en</strong> stapp<strong>en</strong> uit bij het<br />

winkelc<strong>en</strong>trum, halte V<strong>en</strong>nepluimstraat. Twee<br />

haltes ver<strong>de</strong>r moet ik eruit. <strong>Op</strong> het mom<strong>en</strong>t dat<br />

<strong>de</strong> elektronische gong klinkt, sta ik <strong>op</strong>. Ruisrietstraat,<br />

hoor ik <strong>de</strong> inmid<strong>de</strong>ls zo vertrouw<strong>de</strong><br />

stem van Marc Klardie, <strong>de</strong> halteomroeper van<br />

zowel het Geme<strong>en</strong>telijk vervoersbedrijf (GVB)<br />

als <strong>de</strong> Prignitzer Eis<strong>en</strong>bahn GmbH (PEG). Ik<br />

check uit, groet <strong>de</strong> conducteur <strong>en</strong> stap sam<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> telefoner<strong>en</strong>d meisje uit. Haar lange<br />

blon<strong>de</strong> staart zwiept he<strong>en</strong> <strong>en</strong> weer bov<strong>en</strong> haar<br />

rugzak. Schuin steek ik over, er is toch ge<strong>en</strong><br />

verkeer. En ine<strong>en</strong>s zie ik dat het bordje <strong>op</strong> het<br />

appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>complex De Uitkijk weg is, het<br />

bordje dat aankondig<strong>de</strong> dat daar <strong>de</strong> Ruisrietstraat<br />

begon. Het heeft plaatsgemaakt voor<br />

e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>r. Lumièrestraat heet het hier nu.<br />

Nieuwsgierig als ik b<strong>en</strong>, lo<strong>op</strong> ik ver<strong>de</strong>r <strong>de</strong> straat<br />

in. Ik laat het appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>complex links ligg<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> passeer <strong>de</strong> brug over <strong>de</strong> Gro<strong>en</strong>e Tunnel.<br />

<strong>Op</strong> het kleine grasperkje dat zich tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong>ze<br />

kant van <strong>de</strong> weg <strong>en</strong> <strong>de</strong> gracht bevindt, helt e<strong>en</strong><br />

paal met twee straatnaambordjes schuin naar<br />

achter. <strong>Op</strong> het <strong>en</strong>e bordje, dat <strong>de</strong> indruk van<br />

e<strong>en</strong> hemelaanbid<strong>de</strong>r wekt, staat Ruisrietstraat.<br />

<strong>Op</strong> het an<strong>de</strong>re, dat er haaks on<strong>de</strong>r is bevestigd<br />

<strong>en</strong> meer contact met <strong>de</strong> grond lijkt te will<strong>en</strong>,<br />

staat Zwanebloemstraat. Als vanouds kruis<strong>en</strong><br />

zich hier <strong>de</strong> zojuist g<strong>en</strong>oem<strong>de</strong> strat<strong>en</strong>. Alle<strong>en</strong><br />

voor het appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>complex, waarin zich<br />

aan <strong>de</strong>ze straatkant <strong>en</strong>kel e<strong>en</strong> parkeergarage<br />

bevindt, is k<strong>en</strong>nelijk sprake van e<strong>en</strong> administratieve<br />

verhuizing. Waarom dat dan?<br />

Fout hersteld<br />

Annemarie Smit, communicatieadviseur<br />

Geme<strong>en</strong>te Amsterdam Stads<strong>de</strong>el Oost, vertelt:<br />

‘De Ruisrietstraat <strong>en</strong> <strong>de</strong> Lumièrestraat ligg<strong>en</strong><br />

in elkaars verl<strong>en</strong>g<strong>de</strong>. De gr<strong>en</strong>s tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

twee strat<strong>en</strong> bleek echter niet te ligg<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong><br />

<strong>IJburg</strong>laan, zoals het meest logisch lijkt. In het<br />

straatnam<strong>en</strong>besluit dat bij <strong>de</strong> start van <strong>IJburg</strong><br />

is g<strong>en</strong>om<strong>en</strong>, is vastgelegd dat <strong>de</strong> Lumière straat<br />

doorlo<strong>op</strong>t tot aan <strong>de</strong> brug over <strong>de</strong> Gro<strong>en</strong>e<br />

Tunnel. Dat staat ook zo geregistreerd bij het<br />

kadaster. Het officiële adres van <strong>de</strong> bij het<br />

appartem<strong>en</strong>t<strong>en</strong>complex De Uitkijk behor<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

parkeergarage, is Lumièrestraat 2. Bij het aanbr<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> straatnaambord<strong>en</strong> is <strong>de</strong>stijds<br />

e<strong>en</strong> fout gemaakt die nu is hersteld.’<br />

Omker<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> bezoekje aan Google Earth geeft niet<br />

alle<strong>en</strong> e<strong>en</strong> beeld van <strong>IJburg</strong> in eer<strong>de</strong>re tijd<strong>en</strong>,<br />

het maakt tev<strong>en</strong>s dui<strong>de</strong>lijk dat ze daar al heel<br />

lang wet<strong>en</strong> hoe het precies zit met <strong>de</strong> Ruisriet<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> Lumièrestraat. Maar e<strong>en</strong> blik <strong>op</strong> stadsplattegrond<strong>en</strong><br />

van Amsterdam laat iets an<strong>de</strong>rs<br />

zi<strong>en</strong>, daar is <strong>de</strong> Ruisrietstraat gewoon e<strong>en</strong> zijstraat<br />

van <strong>de</strong> <strong>IJburg</strong>laan. Mijn routeplanner<br />

stuurt mij ev<strong>en</strong>min richting <strong>de</strong> Gro<strong>en</strong>e Tunnel<br />

als ik Lumièrestraat 2 inprogrammeer. Het<br />

apparaat wil me zelfs lat<strong>en</strong> omker<strong>en</strong> als ik met<br />

mijn auto wel die kant <strong>op</strong> ga.<br />

Ook het geme<strong>en</strong>telijke vervoersbedrijf zit met<br />

<strong>de</strong> gevolg<strong>en</strong>. ‘Wij gaan kijk<strong>en</strong> wat <strong>de</strong> mogelijkhed<strong>en</strong><br />

voor wijziging van <strong>de</strong> halt<strong>en</strong>aam zijn’,<br />

zegt Monique Wag<strong>en</strong>aar, communicatieadviseur<br />

bij het GVB, ‘maar het moet nog wel ev<strong>en</strong><br />

wacht<strong>en</strong>. Ie<strong>de</strong>r <strong>jaar</strong> veran<strong>de</strong>rt <strong>de</strong> di<strong>en</strong>stregeling<br />

per <strong>de</strong>cember. Alle lijnfol<strong>de</strong>rs, waaron<strong>de</strong>r<br />

ADVERTENTIE<br />

TEKST: LIENEKE KOORNSTRA FOTO’S: FRED VERMORKEN<br />

die van tram 26 <strong>en</strong> bus 66, zijn daarom al klaar.<br />

De naam Ruisrietstraat is dus overal in meeg<strong>en</strong>om<strong>en</strong>,<br />

van fol<strong>de</strong>r tot plattegrond<strong>en</strong>, automatiseringssystem<strong>en</strong>,<br />

<strong>en</strong>zovoort. Het eerstvolg<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

mom<strong>en</strong>t waar<strong>op</strong> <strong>de</strong> wijziging ingevoerd<br />

kan word<strong>en</strong>, is <strong>de</strong>cember 2013. Maar of<br />

we daartoe overgaan? Het hangt er vanaf hoe<br />

bek<strong>en</strong>d e<strong>en</strong> halte is <strong>en</strong> hoe praktisch reizigers<br />

het vind<strong>en</strong> als <strong>de</strong> naam veran<strong>de</strong>rt, nu ze er<br />

e<strong>en</strong>maal aan gew<strong>en</strong>d zijn.’<br />

Logisch<br />

Het kadaster registreert alle<strong>en</strong> maar. Zou het<br />

in dit geval niet het meest logisch zijn als <strong>de</strong><br />

geme<strong>en</strong>te Amsterdam daar e<strong>en</strong> verzoek tot<br />

wijziging indi<strong>en</strong>t? Dan is ze nog consequ<strong>en</strong>t<br />

ook. Parallel aan <strong>de</strong> Lumièrestraat <strong>en</strong> <strong>de</strong> Ruisrietstraat<br />

l<strong>op</strong><strong>en</strong> namelijk <strong>de</strong> Daguerrestraat<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> al eer<strong>de</strong>r g<strong>en</strong>oem<strong>de</strong> V<strong>en</strong>nepluimstraat.<br />

Volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> kadastrale gegev<strong>en</strong>s word<strong>en</strong> <strong>de</strong>ze<br />

strat<strong>en</strong> gescheid<strong>en</strong> door <strong>de</strong> <strong>IJburg</strong>laan. Zoals<br />

volg<strong>en</strong>s <strong>de</strong> bebording ook zo lang het geval was<br />

voor die an<strong>de</strong>re twee strat<strong>en</strong>.<br />

M<strong>en</strong>s<strong>en</strong> die hier niet bek<strong>en</strong>d zijn rak<strong>en</strong> hier<br />

nu het spoor bijster. Daarbij is er wel <strong>de</strong>gelijk<br />

sprake van administratieve rompslomp<br />

<strong>en</strong> bijkom<strong>en</strong><strong>de</strong> kost<strong>en</strong> voor bedrijv<strong>en</strong>, ook al<br />

bevindt zich in dat kleine stukje Lumièrestraat<br />

<strong>en</strong>kel e<strong>en</strong> particuliere parkeergarage. t<br />

GRATIS ADVOCATENSPREEKUUR<br />

IEDERE MAANDAG VAN 16.00 - 17.00 UUR<br />

In uitzon<strong>de</strong>rlijke gevall<strong>en</strong> kan<br />

e<strong>en</strong> straat e<strong>en</strong> an<strong>de</strong>re naam<br />

krijg<strong>en</strong>. Bijvoorbeeld als twee<br />

dorp<strong>en</strong> word<strong>en</strong> sam<strong>en</strong>gevoegd<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>te ine<strong>en</strong>s twee<br />

keer e<strong>en</strong> Hoofdstraat heeft. Of<br />

als gevolg van voortschrijd<strong>en</strong>d<br />

inzicht over e<strong>en</strong> persoon naar<br />

wie e<strong>en</strong> straat is g<strong>en</strong>oemd.<br />

Ook in <strong>IJburg</strong> was er red<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

straatnaambordje te vervang<strong>en</strong>.<br />

van doorn cs<br />

a d v o c a t e n<br />

Gaat u scheid<strong>en</strong>? Ontslag<strong>en</strong>?<br />

Uitkeringsproblem<strong>en</strong>? E<strong>en</strong> huurgeschil?<br />

Strafzaak? Problem<strong>en</strong> met verblijfsvergunning?<br />

TEL. 020 6935544 - WWW.VANDOORNCS.NL - ZEEBURGERDIJK 50<br />

20-1 adv.ocat<strong>en</strong> 135 x 85 mm.indd 3 03-02-11 12:12<br />

<strong>Op</strong> wo<strong>en</strong>sdag 21 november<br />

bestond <strong>de</strong> wijk <strong>IJburg</strong> ti<strong>en</strong><br />

<strong>jaar</strong>. Stads<strong>de</strong>el Oost organiseer<strong>de</strong><br />

die dag in het <strong>IJburg</strong><br />

College e<strong>en</strong> feestelijke confer<strong>en</strong>tie<br />

om stil te staan bij<br />

dit jubileum.<br />

TEKST: SANDRA LAU FOTO: FRED VERMORKEN<br />

Feest voor jarig <strong>IJburg</strong><br />

Stads<strong>de</strong>el Oost had zijn best gedaan om er<br />

iets bijzon<strong>de</strong>rs van te mak<strong>en</strong>. De c<strong>en</strong>trale<br />

hal van het <strong>IJburg</strong> College was omgetoverd<br />

tot e<strong>en</strong> confer<strong>en</strong>tiezaal met e<strong>en</strong> podium.<br />

Scholier<strong>en</strong> van het <strong>IJburg</strong> College assisteerd<strong>en</strong><br />

bij dit bijzon<strong>de</strong>re ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t. Het was alleraardigst<br />

om te zi<strong>en</strong> dat <strong>de</strong> catering, <strong>de</strong> gar<strong>de</strong>robe<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> inschrijfbalie voor <strong>de</strong> worksh<strong>op</strong>s volledig<br />

werd<strong>en</strong> bemand door scholier<strong>en</strong>. E<strong>en</strong> leuke<br />

manier om <strong>de</strong> scholier<strong>en</strong> te ler<strong>en</strong> verantwoor<strong>de</strong>lijkheid<br />

te drag<strong>en</strong>. Circa 250 bezoekers van<br />

diverse pluimage hadd<strong>en</strong> gehoor gegev<strong>en</strong> aan<br />

<strong>de</strong> <strong>op</strong>roep van het stads<strong>de</strong>el: bewoners, on<strong>de</strong>rnemers,<br />

werknemers van diverse bedrijv<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

non-profitinstelling<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>IJburg</strong>, politici <strong>en</strong><br />

an<strong>de</strong>r<strong>en</strong> die <strong>op</strong> e<strong>en</strong> of an<strong>de</strong>re manier te mak<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> gehad met <strong>IJburg</strong> war<strong>en</strong> aanwezig.<br />

Nadat e<strong>en</strong> zangeres het publiek had <strong>op</strong>gewarmd,<br />

heette dagvoorzitter Aïcha Kasimbeg-Marghadi,<br />

journaliste, ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> welkom.<br />

Maart<strong>en</strong> van Poelgeest, wethou<strong>de</strong>r Ruimtelijke<br />

Ord<strong>en</strong>ing voor <strong>de</strong> c<strong>en</strong>trale stad <strong>en</strong> Thijs Reut<strong>en</strong>,<br />

wethou<strong>de</strong>r Stads<strong>de</strong>el Oost voor <strong>Won<strong>en</strong></strong><br />

& Ruimtelijke Ord<strong>en</strong>ing verteld<strong>en</strong> hun eig<strong>en</strong><br />

verhaal over <strong>IJburg</strong>. Weliswaar won<strong>en</strong> ge<strong>en</strong><br />

van beid<strong>en</strong> in <strong>de</strong>ze wijk, toch war<strong>en</strong> zij er vol<br />

ADVERTENTIES<br />

www.kin<strong>de</strong>rtherapieamsterdam.nl<br />

Praktijk voor kin<strong>de</strong>rtherapie<br />

<strong>en</strong> ou<strong>de</strong>rbegeleiding<br />

Brigitte van <strong>de</strong>r Lind<strong>en</strong><br />

Scheepstimmermanstraat 24<br />

1019 WX Amsterdam<br />

06 - 499 169 19<br />

lof over. Ook kwam<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele bijzon<strong>de</strong>re bewoners<br />

<strong>op</strong> het podium: <strong>de</strong> allereerste bewoner,<br />

die er nog altijd tot volle tevred<strong>en</strong>heid woont<br />

<strong>en</strong> ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> <strong>op</strong>riep om er gezam<strong>en</strong>lijk iets<br />

moois van te mak<strong>en</strong>, want ‘niets gebeurt vanzelf’.<br />

En <strong>de</strong> nieuwste bewoner, die <strong>de</strong>zelf<strong>de</strong><br />

dag <strong>de</strong> sleutel had gekreg<strong>en</strong> <strong>en</strong> er eig<strong>en</strong>lijk nog<br />

niet zoveel over kon zegg<strong>en</strong>, behalve dan dat<br />

‘zij e<strong>en</strong> grotere woning nodig had voor haar<br />

gezin <strong>en</strong> logischerwijs uit kwam <strong>op</strong> het mooie<br />

<strong>IJburg</strong>’.<br />

Daarna nam Chris Sigaloff, voorzitter van<br />

K<strong>en</strong>nisland, het woord. Deze stichting doet<br />

on<strong>de</strong>rzoek <strong>en</strong> geeft advies over o.a. sociale<br />

innovatie <strong>en</strong> maatschappelijke vernieuwing.<br />

Zij vertel<strong>de</strong> in het kort van welke uitgangspunt<strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong> is uitgegaan bij <strong>de</strong> ontwikkeling van<br />

<strong>IJburg</strong> <strong>en</strong> wat <strong>de</strong> resultat<strong>en</strong> war<strong>en</strong>. Naast <strong>de</strong><br />

geregisseer<strong>de</strong> verhal<strong>en</strong> war<strong>en</strong> er ook betrokk<strong>en</strong><strong>en</strong><br />

die hun eig<strong>en</strong> ervaring<strong>en</strong> uit <strong>de</strong> praktijk<br />

<strong>de</strong>eld<strong>en</strong> in pl<strong>en</strong>aire sessies.<br />

Voor <strong>de</strong>g<strong>en</strong><strong>en</strong> die ook nog zelf actief bezig<br />

v.l.n.r. Wethou<strong>de</strong>r Maart<strong>en</strong> van Poelgeest, stads<strong>de</strong>elwethou<strong>de</strong>r Thijs Reut<strong>en</strong>,<br />

stads<strong>de</strong>elvoorzitter Fatima Elatik <strong>en</strong> stads<strong>de</strong>elwethou<strong>de</strong>r Jero<strong>en</strong> van Spijk.<br />

wild<strong>en</strong> zijn, war<strong>en</strong> er zev<strong>en</strong> worksh<strong>op</strong>s<br />

gepland met als k<strong>en</strong>merk: fun, maar ook nog<br />

e<strong>en</strong> beetje leerzaam. Uit <strong>de</strong> selectie van <strong>de</strong> thema’s<br />

(On<strong>de</strong>rnem<strong>en</strong>, Natuur, Zorg, Duurzaamheid,<br />

Sted<strong>en</strong>bouw, Wijkontwikkeling, Jonger<strong>en</strong>)<br />

was tamelijk e<strong>en</strong>voudig af te leid<strong>en</strong> welke<br />

aandachtspunt<strong>en</strong> er zijn <strong>op</strong> <strong>IJburg</strong>. Aangezi<strong>en</strong><br />

<strong>IJburg</strong> slechts ti<strong>en</strong> <strong>jaar</strong> bestaat, is er nog alle<br />

ruimte om toekomstige plann<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

ontwikkeling aan te pass<strong>en</strong>.<br />

Daarvoor le<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> worksh<strong>op</strong> ‘Sted<strong>en</strong>bouw:<br />

wat is het nieuwe thema voor <strong>de</strong> kom<strong>en</strong><strong>de</strong> ti<strong>en</strong><br />

<strong>jaar</strong>?’ zich. Bij <strong>de</strong> worksh<strong>op</strong> ‘M<strong>en</strong>s <strong>en</strong> natuur<br />

verbind<strong>en</strong> of <strong>de</strong> natuur koester<strong>en</strong>’ gaan al<br />

gauw <strong>de</strong> gedacht<strong>en</strong> terug naar <strong>de</strong> driehoeksmossel<br />

<strong>en</strong> <strong>de</strong> aanwezigheid van an<strong>de</strong>re fauna,<br />

die e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> red<strong>en</strong><strong>en</strong> war<strong>en</strong> van <strong>de</strong> vertraging<strong>en</strong><br />

in <strong>de</strong> ontwikkeling van <strong>IJburg</strong>.<br />

De worksh<strong>op</strong> ‘Hoe kijk jij naar mij? Hoe kijk<br />

ik naar jou?’ was e<strong>en</strong> voorzichtige vingerwijzing<br />

naar <strong>de</strong> beeldvorming waar <strong>IJburg</strong> aan<br />

is blootgesteld, zowel in negatieve als in positieve<br />

zin. <strong>IJburg</strong> TV was ook aanwezig <strong>en</strong> nam<br />

<strong>de</strong> worksh<strong>op</strong> ‘Word t.v.-reporter in e<strong>en</strong> half<br />

uur’ <strong>op</strong> zich. De film ‘Amsterdams Floating<br />

City: Extreme Engineering’ toon<strong>de</strong> hoe door<br />

landmak<strong>en</strong> <strong>de</strong> jongste wijk van Amsterdam tot<br />

stand is gekom<strong>en</strong>. Daarin was ook aandacht<br />

voor <strong>de</strong> waterwoning<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> ‘unique<br />

selling points’ van <strong>IJburg</strong>.<br />

Intuss<strong>en</strong> hadd<strong>en</strong> <strong>IJburg</strong>se pioniers plaatsg<strong>en</strong>om<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> e<strong>en</strong> zeepkist om hun verhaal te<br />

do<strong>en</strong>. Als leuke afsluiter van <strong>de</strong> confer<strong>en</strong>tie<br />

was er <strong>de</strong> ‘Vette rap’, vertolkt door <strong>IJburg</strong>se<br />

jonger<strong>en</strong>. Stads<strong>de</strong>elvoorzitter Fatima Elatik<br />

toon<strong>de</strong> zich trots <strong>op</strong> haar stads<strong>de</strong>el. Het is te<br />

h<strong>op</strong><strong>en</strong> dat na <strong>de</strong> geplan<strong>de</strong> <strong>op</strong>heffing van alle<br />

stads<strong>de</strong>l<strong>en</strong> (2014) <strong>IJburg</strong> net zo’n mooie ontwikkeling<br />

doormaakt als <strong>de</strong> afgel<strong>op</strong><strong>en</strong> jar<strong>en</strong>. t<br />

28 29


INGEZONDEN<br />

De plann<strong>en</strong> voor <strong>IJburg</strong> bestaan<br />

al sinds <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> zestig. Maar <strong>de</strong><br />

geme<strong>en</strong>te wil<strong>de</strong> er niet aan. Pas<br />

to<strong>en</strong> <strong>de</strong> Bijlmer e<strong>en</strong> mislukking<br />

bleek, werd<strong>en</strong> ze weer uit <strong>de</strong> kast<br />

getrokk<strong>en</strong>. <strong>IJburg</strong> mocht ge<strong>en</strong><br />

slaapstad word<strong>en</strong>, ge<strong>en</strong> Bijlmer vol<br />

sociale problem<strong>en</strong>, maar <strong>de</strong> mooiste<br />

nieuwbouwwijk van Ne<strong>de</strong>rland.<br />

TEKST: HANSJE GALESLOOT<br />

Concertgebouw Amsterdam, 11 maart<br />

1966. Stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>ver<strong>en</strong>iging ASVA organiseert<br />

e<strong>en</strong> drukbezochte teach-in over<br />

<strong>de</strong> woningnood, to<strong>en</strong>tertijd volksvijand nummer<br />

één. ‘E<strong>en</strong> an<strong>de</strong>rhalf duiz<strong>en</strong>d stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>,<br />

provo’s <strong>en</strong> gewone m<strong>en</strong>s<strong>en</strong>’, aldus Het Vrije<br />

Volk, zit <strong>de</strong> marathonzitting tot diep in <strong>de</strong><br />

nacht uit. De discussies zijn tumultueus.<br />

E<strong>en</strong> promin<strong>en</strong>t spreker is architect Jaap<br />

Bakema die kritiek levert <strong>op</strong> het ontbrek<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> m<strong>en</strong>selijke maat in <strong>de</strong> naoorlogse sted<strong>en</strong>bouw.<br />

Zijn visie heeft gestalte gekreg<strong>en</strong><br />

in het Pampusplan (1965), dat <strong>op</strong> e<strong>en</strong> grote<br />

maquette van één bij drie meter in <strong>de</strong> wan<strong>de</strong>lgang<strong>en</strong><br />

te zi<strong>en</strong> is. <strong>Op</strong> e<strong>en</strong> langgerekte eiland<strong>en</strong>groep<br />

in het IJmeer zijn woning<strong>en</strong> ingetek<strong>en</strong>d<br />

voor maar liefst 350.000 m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> (bijna<br />

<strong>de</strong> helft van het to<strong>en</strong>malige Amsterdam!). Vrijwel<br />

alles is hoogbouw, met aan <strong>de</strong> rand<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

bouwhoogte tot veertig verdieping<strong>en</strong>. ‘Buit<strong>en</strong><br />

won<strong>en</strong> in <strong>de</strong> stad’ is het motto – e<strong>en</strong> leuze die<br />

<strong>de</strong> bed<strong>en</strong>kers van <strong>IJburg</strong> later dankbaar zoud<strong>en</strong><br />

overnem<strong>en</strong>.<br />

Bakema bedoel<strong>de</strong> zijn ontwerp als alternatief<br />

voor het to<strong>en</strong> net gepres<strong>en</strong>teer<strong>de</strong> plan van<br />

Publieke Werk<strong>en</strong> voor ‘<strong>de</strong> stad van morg<strong>en</strong>’, <strong>de</strong><br />

Bijlmermeer. Tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> teach-in vraagt e<strong>en</strong><br />

an<strong>de</strong>re bek<strong>en</strong><strong>de</strong> architect, Aldo van Eyck, aan<br />

wethou<strong>de</strong>r Roel <strong>de</strong> Wit waarom <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>te<br />

stelselmatig weigert te reager<strong>en</strong> <strong>op</strong> het Pampusplan.<br />

Is dat niet e<strong>en</strong> veel beter uitbreidingsplan<br />

dan <strong>de</strong> Bijlmer, e<strong>en</strong> wijk met e<strong>en</strong> te lage<br />

bebouwingsdichtheid <strong>en</strong> <strong>op</strong> e<strong>en</strong> verkeer<strong>de</strong><br />

plek gesitueerd? Waarom niet gebruik mak<strong>en</strong><br />

van e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> grootste charmes van Amsterdam,<br />

het alomteg<strong>en</strong>woordige water?<br />

Hij krijgt ovationeel applaus, er is nog ur<strong>en</strong>lang<br />

tumult. Maar <strong>de</strong> zaak bleef zoals hij was:<br />

<strong>de</strong> geme<strong>en</strong>te had ge<strong>en</strong> boodschap aan Bakema’s<br />

alternatief. En realiseer<strong>de</strong> toch e<strong>en</strong> wijk<br />

die inmid<strong>de</strong>ls als e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> grootste sted<strong>en</strong>bouwkundige<br />

miskleun<strong>en</strong> ooit geldt. Dertig<br />

<strong>jaar</strong> later werd<strong>en</strong> zijn uitgangspunt<strong>en</strong> alsnog<br />

gehonoreerd in het plan voor <strong>IJburg</strong>, al was<br />

<strong>de</strong> bouwhoogte veel lager <strong>en</strong> mikte m<strong>en</strong> nu <strong>op</strong><br />

‘slechts’ 45.000 inwoners.<br />

Het beloof<strong>de</strong> land<br />

<strong>IJburg</strong>, 23 september 2012. ‘Waarom is bij <strong>de</strong><br />

aanleg van <strong>IJburg</strong> gekoz<strong>en</strong> voor het <strong>op</strong>spuit<strong>en</strong><br />

van eiland<strong>en</strong> <strong>en</strong> niet voor inpol<strong>de</strong>ring van<br />

land, zoals bij <strong>de</strong> Flev<strong>op</strong>ol<strong>de</strong>r?’ Als ze <strong>de</strong>ze<br />

vraag <strong>op</strong>werpt, staat rondleidster Linda Vosjan<br />

1 juni 1998. E<strong>en</strong> drukbezochte <strong>op</strong><strong>en</strong> dag voor <strong>IJburg</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> oostpunt van het Zeeburgereiland.<br />

De rij m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> wacht voor e<strong>en</strong> boottochtje naar het Proefeiland.<br />

foto: Freerk <strong>de</strong> Vos / Stadsarchief Amsterdam<br />

Dromers <strong>en</strong> do<strong>en</strong>ers in <strong>IJburg</strong><br />

<strong>Ti<strong>en</strong></strong> <strong>jaar</strong> knutsel<strong>en</strong> aan e<strong>en</strong> wijk-in-aanbouw<br />

naast haar goudkleurige fiets bij <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> van<br />

<strong>IJburg</strong>. Het is <strong>de</strong>signweek<strong>en</strong>d <strong>op</strong> Hav<strong>en</strong>eiland<br />

(vandaar het futuristische rijwiel) <strong>en</strong> journalist<br />

Vosjan heeft e<strong>en</strong> fietsrondleiding <strong>op</strong> touw<br />

gezet over het ‘social <strong>de</strong>sign’ van <strong>IJburg</strong>. Welke<br />

bedoeling<strong>en</strong> zat<strong>en</strong> er achter dit nieuwe stads<strong>de</strong>el<br />

<strong>en</strong> zijn die uitgekom<strong>en</strong>?<br />

Als we over <strong>de</strong> hav<strong>en</strong> naar het IJmeer kijk<strong>en</strong>,<br />

zi<strong>en</strong> we het antwoord <strong>op</strong> Vosjans vraag. Bij<br />

inpol<strong>de</strong>ring woont ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> achter <strong>de</strong> dijk zon<strong>de</strong>r<br />

zicht <strong>op</strong> het water. <strong>IJburg</strong> zette zichzelf in<br />

<strong>de</strong> markt met <strong>de</strong> leuze dat je vanuit elke woning<br />

het water zou zi<strong>en</strong>. Helemáál waar is het niet,<br />

maar feit is wel dat je rondfiets<strong>en</strong>d door <strong>IJburg</strong><br />

nooit vergeet dat <strong>de</strong> wijk uit eiland<strong>en</strong> bestaat.<br />

Dát bepaalt <strong>de</strong> sfeer, inclusief <strong>de</strong> wind die er<br />

altijd waait. <strong>IJburg</strong> heeft iets <strong>op</strong><strong>en</strong>s, het is e<strong>en</strong><br />

onbeschrev<strong>en</strong> blad. Met g<strong>en</strong>oeg bewoners die<br />

zich daardoor uitgedaagd voel<strong>en</strong>.<br />

‘Ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> wacht: wanneer gaat<br />

het nou e<strong>en</strong>s gebeur<strong>en</strong>?’<br />

Bolwerk van pioniers<br />

Linda Vosjan woont met haar gezin sinds juni<br />

2003 in <strong>de</strong> Zwanebloemlaan <strong>op</strong> Rieteiland,<br />

waar <strong>de</strong> familie Alpagot in november 2002 <strong>de</strong><br />

eerste sleutel kreeg. Nog altijd heeft <strong>de</strong>ze straat<br />

met ko<strong>op</strong>huiz<strong>en</strong> <strong>de</strong> naam e<strong>en</strong> bolwerk van<br />

<strong>de</strong> pioniers te zijn, met e<strong>en</strong> hoog gehalte aan<br />

actieve bewoners. Vosjan is lid van <strong>de</strong> Verkeersou<strong>de</strong>rs,<br />

maakt filmpjes over bewonersinitiatiev<strong>en</strong><br />

voor <strong>IJburg</strong>TV (e<strong>en</strong> internetz<strong>en</strong><strong>de</strong>r) <strong>en</strong><br />

is me<strong>de</strong>-initiatiefnemer van <strong>IJburg</strong> Droomt,<br />

<strong>IJburg</strong> Doet: e<strong>en</strong> los netwerk van bewoners<br />

dat viermaal per <strong>jaar</strong> bije<strong>en</strong>komt, waarbij elke<br />

aanwezige in e<strong>en</strong> paar minut<strong>en</strong> tijd e<strong>en</strong> plan<br />

kan pres<strong>en</strong>ter<strong>en</strong>.<br />

‘<strong>IJburg</strong> is mijn hobby. Ik b<strong>en</strong> heel <strong>en</strong>thousiast<br />

over <strong>de</strong> wijk. Qua wooncomfort zijn we in<br />

elk geval ongelooflijk verw<strong>en</strong>d. <strong>IJburg</strong> is ook<br />

lev<strong>en</strong>diger dan an<strong>de</strong>re vinexwijk<strong>en</strong>, met veel<br />

bedrijfjes. Maar overdag kan het hier heel leeg<br />

zijn met nauwelijks m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>op</strong> straat. Het<br />

Hav<strong>en</strong>eiland is ontworp<strong>en</strong> naar het voorbeeld<br />

van Manhattan, met net zo’n rechthoekig strat<strong>en</strong>patroon<br />

<strong>en</strong> lange zichtlijn<strong>en</strong>, maar qua<br />

grootste<strong>de</strong>lijke lev<strong>en</strong>digheid komt het daar<br />

lang niet bij in <strong>de</strong> buurt.’<br />

Dit laatste heeft te mak<strong>en</strong> met <strong>de</strong> vertraag<strong>de</strong><br />

realisering van <strong>IJburg</strong>. Niet alle<strong>en</strong> komt <strong>IJburg</strong>-<br />

II voorl<strong>op</strong>ig slechts beperkt van <strong>de</strong> tek<strong>en</strong>tafel<br />

af, ook zijn <strong>de</strong> bestaan<strong>de</strong> eiland<strong>en</strong> nog lang<br />

niet volgebouwd. Vooral in <strong>de</strong> ko<strong>op</strong>woning<strong>en</strong><br />

zit <strong>de</strong> klad. Winkels <strong>en</strong> buurtgerichte bedrijv<strong>en</strong><br />

hebb<strong>en</strong> het hierdoor moeilijk, hun afzetgebied<br />

is kleiner dan gepland. <strong>IJburg</strong> zit met 15.000<br />

inwoners pas <strong>op</strong> e<strong>en</strong> <strong>de</strong>r<strong>de</strong> van het voorzi<strong>en</strong>e<br />

aantal. De ontwerpers mikt<strong>en</strong> uitdrukkelijk <strong>op</strong><br />

ste<strong>de</strong>lijke lev<strong>en</strong>digheid, door functies te m<strong>en</strong>g<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> e<strong>en</strong> tweemaal zo hoge bebouwingsdichtheid<br />

aan te houd<strong>en</strong> als <strong>op</strong> <strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong><br />

vinexlocatie. Maar dat verhaal hapert dus nog.<br />

Kin<strong>de</strong>rparadijs<br />

Zeg <strong>IJburg</strong> <strong>en</strong> je zegt gezin: vooral voor kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

is <strong>IJburg</strong> e<strong>en</strong> paradijs. Alle<strong>en</strong>staand<strong>en</strong>,<br />

ou<strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>en</strong> twintigers won<strong>en</strong> er nauwelijks,<br />

heel an<strong>de</strong>rs dan el<strong>de</strong>rs in Amsterdam. Het<br />

aantal kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> in ‘bakfiets-city’ – zoals <strong>de</strong> bijnaam<br />

van <strong>IJburg</strong> luidt – overtreft verre <strong>de</strong> verwachting<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> planners.<br />

Vosjan betwijfelt of ze zon<strong>de</strong>r kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>op</strong><br />

<strong>IJburg</strong> zou will<strong>en</strong> won<strong>en</strong>. Maar voor nu werkt<br />

het. ‘Mijn kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> van zev<strong>en</strong> <strong>en</strong> neg<strong>en</strong> <strong>jaar</strong><br />

zijn echte <strong>IJburg</strong>ers. Laatst fietste ik met ze<br />

over <strong>de</strong> Keizersgracht, zelf haal<strong>de</strong> ik mijn hart<br />

<strong>op</strong>, maar zij zeid<strong>en</strong>: ‘Wat is het hier donker<br />

<strong>en</strong> smal <strong>en</strong> wat stinkt het hier! En waar kun je<br />

hier spel<strong>en</strong>?’ Pasgeled<strong>en</strong> kocht ik e<strong>en</strong> kano <strong>en</strong><br />

nu ped<strong>de</strong>l ik door <strong>de</strong> waterweg<strong>en</strong> van <strong>IJburg</strong>:<br />

dat is toch wel heel apart. Het natuur- <strong>en</strong> mili-<br />

24 januari 2002. <strong>Op</strong> e<strong>en</strong> win<strong>de</strong>rige zandvlakte kijk<strong>en</strong> corporatiedirecteur Ber<br />

Bosveld, stads<strong>de</strong>elwethou<strong>de</strong>r Laetitia E<strong>de</strong>rve<strong>en</strong> <strong>en</strong> wethou<strong>de</strong>r Duco Stadig naar<br />

het slaan van <strong>de</strong> eerste paal voor sociale woningbouw <strong>op</strong> Hav<strong>en</strong>eiland.<br />

foto: Freerk <strong>de</strong> Vos / Stadsarchief Amsterdam<br />

euaspect is e<strong>en</strong> sterk punt dat meer uitgebuit<br />

kan word<strong>en</strong>, vind ik. Het Blijburgstrand is e<strong>en</strong><br />

attractie voor <strong>de</strong> hele stad, <strong>de</strong> platte dak<strong>en</strong> zijn<br />

i<strong>de</strong>aal voor zonnepanel<strong>en</strong> <strong>en</strong> overal is er het<br />

water. Dat kunn<strong>en</strong> we beter ontsluit<strong>en</strong> door<br />

bijvoorbeeld geme<strong>en</strong>schappelijke steigers te<br />

mak<strong>en</strong> voor zwemm<strong>en</strong>.’<br />

De natuurkwaliteit van <strong>IJburg</strong> zit ’m in het<br />

water. <strong>Op</strong> het land maakt <strong>de</strong> wijk ge<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e<br />

indruk, al zal dat iets beter word<strong>en</strong> als <strong>de</strong><br />

bom<strong>en</strong> groter zijn. In 1997 stond <strong>de</strong> strijd om<br />

behoud van het IJmeer c<strong>en</strong>traal in het refer<strong>en</strong>dum<br />

over <strong>IJburg</strong>, maar achteraf haalt ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> schou<strong>de</strong>rs <strong>op</strong> over <strong>de</strong> argum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> uit<br />

die tijd. In september dit <strong>jaar</strong> zei stadsecoloog<br />

Remco Daal<strong>de</strong>r in De Echo: ‘<strong>IJburg</strong> is voor <strong>de</strong><br />

natuur goed geweest. Het is er beter <strong>op</strong> geword<strong>en</strong>.<br />

Het water is hel<strong>de</strong>r<strong>de</strong>r door al dat riet <strong>en</strong><br />

het barst van <strong>de</strong> waterplant<strong>en</strong> waar viss<strong>en</strong> hun<br />

eitjes in afzett<strong>en</strong>.’ De natuurcomp<strong>en</strong>satie die<br />

<strong>de</strong> geme<strong>en</strong>te <strong>de</strong>stijds aan natuurorganisaties<br />

heeft toegezegd, speelt daarin e<strong>en</strong> rol: er zijn<br />

rietmoeraszones aangelegd, on<strong>de</strong>r water ligg<strong>en</strong><br />

mosselbank<strong>en</strong> <strong>en</strong> onlangs is het Natuureiland<br />

(e<strong>en</strong> afgeknipt <strong>de</strong>el van <strong>de</strong> strekdam die<br />

vanuit Zeeburgereiland het IJ in steekt) broedgereed<br />

verklaard.<br />

Twitteractivisme<br />

Headhunter Harald Agterhuis is acht <strong>jaar</strong> geled<strong>en</strong><br />

naar <strong>IJburg</strong> getrokk<strong>en</strong> <strong>en</strong> ook hij steekt er<br />

veel vrije tijd in. Hij richtte e<strong>en</strong> actiegroep <strong>op</strong><br />

teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> dagelijkse file naar <strong>de</strong> c<strong>en</strong>trale stad <strong>en</strong><br />

zorg<strong>de</strong> er afgel<strong>op</strong><strong>en</strong> zomer voor dat e<strong>en</strong> groep<br />

<strong>IJburg</strong>se kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>op</strong> verschill<strong>en</strong><strong>de</strong> plekk<strong>en</strong><br />

mocht kamper<strong>en</strong>. Ook zette hij e<strong>en</strong> petitie <strong>op</strong><br />

om het Cruyff Court te redd<strong>en</strong> (het omstred<strong>en</strong><br />

voetbalveldje dat in<strong>de</strong>rdaad behoud<strong>en</strong> blijft, al<br />

moet het na bewonersprotest<strong>en</strong> teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> overlast<br />

wel verkass<strong>en</strong>). <strong>Op</strong> dit mom<strong>en</strong>t d<strong>en</strong>kt hij<br />

mee over het realiser<strong>en</strong> van containerwoning<strong>en</strong><br />

voor stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>, met daaraan gek<strong>op</strong>peld<br />

e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong>uitz<strong>en</strong>dbureau voor baantjes als<br />

<strong>op</strong>pas of huiswerkbegelei<strong>de</strong>r. Zo zou <strong>de</strong> ontbrek<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

leeftijdsgroep van 18 tot 25 <strong>jaar</strong> tot<br />

won<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>IJburg</strong> verleid moet<strong>en</strong> word<strong>en</strong>.<br />

Hoe raakt Agterhuis bij al dit soort acties<br />

betrokk<strong>en</strong>? ‘Twitter! Als mij iets stoort, dan<br />

twitter ik er e<strong>en</strong> paar keer over <strong>en</strong> vervolg<strong>en</strong>s<br />

nodig ik <strong>de</strong> me<strong>de</strong>twitteraars uit in <strong>de</strong> kroeg. <strong>Op</strong><br />

die manier kun je raz<strong>en</strong>dsnel iets organiser<strong>en</strong>.’<br />

Als <strong>IJburg</strong> uitein<strong>de</strong>lijk e<strong>en</strong> succes wordt – <strong>de</strong><br />

tijd zal het ler<strong>en</strong> – dan ligt dat niet alle<strong>en</strong> aan<br />

<strong>de</strong> vaak oogstrel<strong>en</strong><strong>de</strong> architectuur <strong>en</strong> aan het<br />

immer aanwezige eilandgevoel met zijn associaties<br />

van vakantie <strong>en</strong> watersport. <strong>Op</strong>vall<strong>en</strong>d<br />

voor <strong>IJburg</strong> is <strong>de</strong> mate waarin bewoners het<br />

<strong>op</strong> zich hebb<strong>en</strong> g<strong>en</strong>om<strong>en</strong> om <strong>de</strong> wijk te do<strong>en</strong><br />

slag<strong>en</strong>. Alle<strong>en</strong> maar klag<strong>en</strong> of afwacht<strong>en</strong> tot <strong>de</strong><br />

overheid het <strong>op</strong>lost is niet <strong>de</strong> <strong>IJburg</strong>se spirit.<br />

Creatieve do<strong>en</strong>ers zett<strong>en</strong> hier <strong>de</strong> toon. Zoals<br />

initiatiefnemer Prik Korver van <strong>de</strong> <strong>IJburg</strong>se<br />

moestuin het formuleert: je kúnt e<strong>en</strong> verschil<br />

mak<strong>en</strong> in je buurt. t<br />

H. Galesloot is journalist <strong>en</strong> historicus.<br />

Dit artikel is ter beschikking gesteld door het tijdschrift<br />

Ons Amsterdam.<br />

Door e<strong>en</strong> basisscholier gemaakte foto van Solid 1, e<strong>en</strong> blikvanger <strong>op</strong> <strong>IJburg</strong> die<br />

doet d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> aan het beroem<strong>de</strong> New Yorkse ‘strijkijzergebouw’ (Flatiron Building).<br />

foto: Fabiënne Sluis / Stadsarchief Amsterdam<br />

naam<br />

adres<br />

SPECIALE AANBIEDING VOOR LEZERS VAN DE<br />

IJOPENER<br />

E<strong>en</strong> vrijblijv<strong>en</strong>d proefabonnem<strong>en</strong>t (2 nrs)<br />

voor slechts € 5,- (i.p.v. € 9,50)<br />

K<strong>op</strong>ieer <strong>de</strong>ze bon of knip hem uit <strong>en</strong> stuur<br />

hem in e<strong>en</strong> <strong>en</strong>vel<strong>op</strong> zon<strong>de</strong>r postzegel naar:<br />

Ons Amst erdam, Antwoordnummer 10117,<br />

1000 PA Amsterdam<br />

Ja, ik neem – geheel vrijblijv<strong>en</strong>d – e<strong>en</strong> extra voor<strong>de</strong>lig proefabonnem<strong>en</strong>t<br />

<strong>op</strong> Ons Amsterdam (2 nrs voor € 5,- i.p.v. € 9,50)<br />

postco<strong>de</strong> plaats<br />

K<strong>en</strong> je stad.<br />

Lees Ons Amsterdam.<br />

Ons Amsterdam serveert ie<strong>de</strong>re maand e<strong>en</strong><br />

gulle portie Amsterdams hed<strong>en</strong> & verled<strong>en</strong>.<br />

Goed verteld <strong>en</strong> rijk geïllustreerd. Altijd uit<br />

betrouwbare bron. Voor Amsterdammers<br />

die hun stad nog moet<strong>en</strong> ont<strong>de</strong>kk<strong>en</strong> én voor<br />

Amsterdammers die hun stad <strong>op</strong> hun duimpje<br />

(d<strong>en</strong>k<strong>en</strong> te) k<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.<br />

e-mail telefoon<br />

30 31


ADVERTENTIE<br />

‘Ik heet D<strong>en</strong>nis, ik b<strong>en</strong> 17 <strong>en</strong> het<br />

is effe belangrijk te wet<strong>en</strong> dat ik<br />

e<strong>en</strong> Kreidlerfanaat b<strong>en</strong>. Ik zit in<br />

het Lloyd vanwege e<strong>en</strong> paar dingetjes<br />

maar het ergste vond<strong>en</strong> ze <strong>de</strong><br />

roofoverval <strong>op</strong> e<strong>en</strong> tankstation.<br />

Als e<strong>en</strong> rat in <strong>de</strong> val werd dat dus<br />

effe. Ik had e<strong>en</strong> fietsie te pakk<strong>en</strong>,<br />

e<strong>en</strong> behoorlijk luxe geval met vijf<br />

versnelling<strong>en</strong>, <strong>en</strong> ik lo<strong>op</strong> ze zo<br />

in <strong>de</strong> arm<strong>en</strong> verdomme. <strong>Op</strong> het<br />

bureau Warmoes zag<strong>en</strong> <strong>de</strong> jut<strong>en</strong><br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> politietelex dat ik gezocht<br />

werd voor dat b<strong>en</strong>zinestationnetje.’<br />

Dit citaat komt uit het fictieve verhaal<br />

van D<strong>en</strong>nis, e<strong>en</strong> van ‘bewoners’<br />

van het Lloyd ‘Rijksinrichting<br />

voor jonger<strong>en</strong>’. Het is te lez<strong>en</strong> in<br />

<strong>de</strong> krant bij <strong>de</strong> t<strong>en</strong>toonstelling over<br />

<strong>de</strong> perio<strong>de</strong> dat het Lloyd hotel e<strong>en</strong><br />

jeugdgevang<strong>en</strong>is was, zoals <strong>de</strong><br />

meeste m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> <strong>de</strong> Rijksinrichting<br />

noemd<strong>en</strong>.<br />

TEKST EN FOTO: KEES HOOGEVEEN<br />

Het Lloyd hotel werd gebouwd in 1921<br />

als landverhuizershotel voor scheepvaartmaatschappij<br />

Koninklijke Hollandse<br />

Lloyd. Het is e<strong>en</strong> hoog gebouw met<br />

e<strong>en</strong> tor<strong>en</strong> waar<strong>op</strong> e<strong>en</strong> goud<strong>en</strong> scheepje als<br />

windvaan staat. Het hotel was het hoogtepunt<br />

van e<strong>en</strong> hele serie gebouw<strong>en</strong> in het Oostelijk<br />

Hav<strong>en</strong>gebied. Langs <strong>de</strong> ka<strong>de</strong> stond<strong>en</strong> al twee<br />

Word vrijwilliger bij<br />

De Reg<strong>en</strong>boog Groep<br />

Maatje voor m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> met psychische problem<strong>en</strong><br />

bij <strong>de</strong> Amsterdamse Vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.<br />

www.vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>di<strong>en</strong>st<strong>en</strong>.nl<br />

Buddy voor dakloz<strong>en</strong> of verslaafd<strong>en</strong> bij <strong>de</strong> Buddyzorg.<br />

Ook 55 + vrijwilligers gezocht!<br />

www.<strong>de</strong>reg<strong>en</strong>boog.org<br />

Maatje voor klant<strong>en</strong> van <strong>de</strong> Voedselbank bij VONK.<br />

www.vonkamsterdam.nl<br />

Vrijwilliger bij onze inlo<strong>op</strong>huiz<strong>en</strong> voor dak- <strong>en</strong> thuisloz<strong>en</strong>.<br />

www.<strong>de</strong>reg<strong>en</strong>boog.org<br />

Vrijwilliger bij <strong>de</strong> Buurtboer<strong>de</strong>rij in Westerpark.<br />

www.buurtboer<strong>de</strong>rij.nl<br />

E-mail: info@<strong>de</strong>reg<strong>en</strong>boog.org / Telefoon: (020) 531 76 00<br />

D<strong>en</strong>nis zit in<br />

het Lloyd hotel<br />

loods<strong>en</strong>: Arg<strong>en</strong>tinië <strong>en</strong> Brazilië. Daar teg<strong>en</strong>over<br />

werd e<strong>en</strong> nieuwe straat aangelegd, met<br />

e<strong>en</strong> quarantainegebouw, e<strong>en</strong> koffiehuis, personeelswoning<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> het hoofdkantoor, alles<br />

voor <strong>de</strong> Hollandse Lloyd. Duiz<strong>en</strong>d<strong>en</strong> landverhuizers<br />

uit Oost-Eur<strong>op</strong>a emigreerd<strong>en</strong> via het<br />

Lloyd hotel naar Zuid-Amerika.<br />

In 1938 ging <strong>de</strong> Hollandse Lloyd failliet <strong>en</strong><br />

maakte <strong>de</strong> geme<strong>en</strong>te e<strong>en</strong> vluchteling<strong>en</strong><strong>op</strong>vang<br />

van het hotel. In 1941 nam het ministerie van<br />

justitie het gebouw over. Er begon e<strong>en</strong> lange<br />

perio<strong>de</strong> waarin het di<strong>en</strong>st <strong>de</strong>ed als gevang<strong>en</strong>is<br />

voor volwass<strong>en</strong><strong>en</strong>. In <strong>de</strong> oorlog gebruikt<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

Duitsers het als gevang<strong>en</strong>is.<br />

Van 1965 tot 1989 was het e<strong>en</strong> inrichting voor<br />

min<strong>de</strong>rjarig<strong>en</strong>. Dit is <strong>de</strong> perio<strong>de</strong> waarover <strong>de</strong><br />

t<strong>en</strong>toonstelling gaat. In 1989 verhuis<strong>de</strong> <strong>de</strong><br />

Rijksinrichting voor jonger<strong>en</strong> naar het Nieuwe<br />

Lloyd in Amsterdam Zuidoost, tot 2003 was het<br />

hotel broedplaats voor kunst<strong>en</strong>aars. In 2004<br />

<strong>op</strong><strong>en</strong><strong>de</strong> het huidige Lloyd hotel, na e<strong>en</strong> grote<br />

verbouwing, met 117 kamers.<br />

Gevang<strong>en</strong><br />

De jong<strong>en</strong>s – <strong>de</strong> gemid<strong>de</strong>l<strong>de</strong> leeftijd was<br />

zev<strong>en</strong>ti<strong>en</strong> <strong>jaar</strong> – sliep<strong>en</strong> <strong>de</strong> eerste jar<strong>en</strong> <strong>op</strong> e<strong>en</strong><br />

grote slaapzaal. Overdag <strong>de</strong>d<strong>en</strong> zij productiewerk,<br />

zoals het in elkaar zett<strong>en</strong> van balp<strong>en</strong>n<strong>en</strong>.<br />

Later, in <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> zestig, werd<strong>en</strong> <strong>de</strong> slaapzal<strong>en</strong><br />

vervang<strong>en</strong> door cell<strong>en</strong>blokk<strong>en</strong>. Kale cell<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> ijzer<strong>en</strong> bed <strong>en</strong> e<strong>en</strong> plafond van gaas. Daardoorhe<strong>en</strong><br />

kon je e<strong>en</strong> jong<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> cel naast je<br />

van bov<strong>en</strong>af bekogel<strong>en</strong> met van alles <strong>en</strong> nog<br />

wat, of je kon <strong>de</strong> inhoud van <strong>de</strong> po over <strong>de</strong><br />

muur gooi<strong>en</strong>.<br />

Na 1968 veran<strong>de</strong>rd<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>op</strong>vatting<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

groepsleiding. Het i<strong>de</strong>e groei<strong>de</strong> dat <strong>de</strong> maatschappij<br />

verantwoor<strong>de</strong>lijk was voor het ont-<br />

Uitgehold boek waarin smokkelwaar <strong>de</strong> gevang<strong>en</strong>is binn<strong>en</strong> kon word<strong>en</strong> gebracht<br />

staan van jeugdcriminaliteit. Er werd gezocht<br />

naar nieuwe manier<strong>en</strong> om jonger<strong>en</strong> te begeleid<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> het verblijf in het Lloyd min<strong>de</strong>r grimmig<br />

te mak<strong>en</strong>.<br />

Er kwam<strong>en</strong> ook stud<strong>en</strong>t<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> nieuwe<br />

<strong>op</strong>leiding voor jeugdwerk <strong>op</strong> bezoek. In 1974<br />

zorg<strong>de</strong> e<strong>en</strong> stud<strong>en</strong>te pedagogie ervoor dat <strong>de</strong><br />

grauwgrijze gang<strong>en</strong> van kleur veran<strong>de</strong>rd<strong>en</strong>.<br />

De jong<strong>en</strong>s verfd<strong>en</strong> <strong>de</strong> gang<strong>en</strong> appeltjesgro<strong>en</strong>,<br />

knaloranje <strong>en</strong> pimpelpaars. Ook maakt<strong>en</strong> ze<br />

zelf schil<strong>de</strong>rij<strong>en</strong> voor in <strong>de</strong> gang<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> huiskamers.<br />

Regelmatig probeerd<strong>en</strong> jong<strong>en</strong>s te ontsnapp<strong>en</strong>.<br />

Zaagjes werd<strong>en</strong> naar binn<strong>en</strong> gesmokkeld<br />

in appelflapp<strong>en</strong>. <strong>Op</strong> <strong>de</strong> werkplaats<strong>en</strong> werd<br />

steeds gereedschap gestol<strong>en</strong> om <strong>de</strong> tralies mee<br />

te bewerk<strong>en</strong>. Er war<strong>en</strong> ontsnapping<strong>en</strong> met<br />

aan elkaar gekno<strong>op</strong>te lak<strong>en</strong>s, <strong>en</strong> mislukte ontsnapping<strong>en</strong><br />

waarbij iemand van het personeel<br />

gegijzeld werd.<br />

Halverwege <strong>de</strong> jar<strong>en</strong> zev<strong>en</strong>tig werd het productiewerk<br />

vervang<strong>en</strong> door scholing: metaal,<br />

elektrotechniek of metsel<strong>en</strong>. Je mocht e<strong>en</strong> half<br />

uur per dag naar buit<strong>en</strong>, <strong>op</strong> <strong>de</strong> luchtplaats.<br />

T<strong>en</strong>toonstelling<br />

Bij <strong>de</strong> t<strong>en</strong>toonstelling is e<strong>en</strong> uitgebrei<strong>de</strong>, zeer<br />

informatieve krant uitgegev<strong>en</strong> met <strong>de</strong> geschied<strong>en</strong>is<br />

van het Lloyd hotel, het fictieve verhaal<br />

van D<strong>en</strong>nis, foto’s <strong>en</strong> mooie tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>.<br />

<strong>Op</strong> <strong>de</strong> t<strong>en</strong>toonstelling is e<strong>en</strong> cel te zi<strong>en</strong>, naar<br />

binn<strong>en</strong> gesmokkel<strong>de</strong> spull<strong>en</strong>, <strong>de</strong> zelfgemaakte<br />

zaagjes, sleutels <strong>en</strong> koord<strong>en</strong> om ontsnapping<strong>en</strong><br />

mogelijk te mak<strong>en</strong>, foto’s <strong>en</strong> tek<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>. t<br />

De t<strong>en</strong>toonstelling in het Lloyd hotel is tot <strong>en</strong> met<br />

31 <strong>de</strong>cember dagelijks <strong>de</strong> gehele dag ge<strong>op</strong><strong>en</strong>d <strong>en</strong> is<br />

vrij toegankelijk.<br />

Komt-ie of komt-ie niet<br />

TEKST: TINEKE KALK<br />

Het zijn gerucht<strong>en</strong> <strong>en</strong> ze zijn waar. De<br />

Rabobank is weg. En <strong>de</strong> HEMA heeft<br />

echt belangstelling. Alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> vrijgekom<strong>en</strong><br />

ruimte schijnt te klein te zijn.<br />

<strong>Op</strong> <strong>de</strong> site van WPM Winkelc<strong>en</strong>trummanagem<strong>en</strong>t<br />

die voor het Spoorwegp<strong>en</strong>sio<strong>en</strong>fonds het<br />

winkelc<strong>en</strong>trum beheert, staat bij <strong>de</strong> <strong>op</strong>somming<br />

van actuele herontwikkelingsproject<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> plaatje hoe <strong>de</strong> HEMA vestiging binn<strong>en</strong> het<br />

winkelc<strong>en</strong>trum Brazilië ingepast zou kunn<strong>en</strong><br />

word<strong>en</strong>.<br />

Ik citeer: De Hema wordt gevestigd in <strong>en</strong>kele<br />

vrijkom<strong>en</strong><strong>de</strong> units aan e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> passages.<br />

Voor Hema wordt tev<strong>en</strong>s circa 120 m² extra winkelruimte<br />

gerealiseerd. Ook wordt er <strong>op</strong> <strong>de</strong> k<strong>op</strong><br />

van het winkelc<strong>en</strong>trum, on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> huidige luifel,<br />

ongeveer 100 m² <strong>de</strong>tailhan<strong>de</strong>l toegevoegd.<br />

Sam<strong>en</strong> met <strong>de</strong> unit die mom<strong>en</strong>teel nog door <strong>de</strong><br />

Rabobank wordt gebruikt [inmid<strong>de</strong>ls al verlat<strong>en</strong>,<br />

red.) komt hier circa 350 m² voor verhuur<br />

beschikbaar. Huidige m² bedrag<strong>en</strong> 6.850 m².<br />

Toekomstige m² 7.070 m². <strong>Op</strong>levering: Der<strong>de</strong><br />

kwartaal 2013.<br />

In <strong>de</strong> units waarover gesprok<strong>en</strong> wordt zitt<strong>en</strong><br />

Bakker Bart, <strong>de</strong> bloem<strong>en</strong>zaak <strong>en</strong> <strong>de</strong> slager.<br />

Bakker Bart is er al mee <strong>op</strong>gehoud<strong>en</strong>. Ook <strong>de</strong><br />

bloem<strong>en</strong>zaak schijnt het huurcontract niet te<br />

hebb<strong>en</strong> will<strong>en</strong> verl<strong>en</strong>g<strong>en</strong>, maar was e<strong>en</strong> paar<br />

dag<strong>en</strong> te laat met <strong>op</strong>zegg<strong>en</strong>. De slager wil niet<br />

weg <strong>en</strong> zou best naar <strong>de</strong> overkant will<strong>en</strong> verhuiz<strong>en</strong><br />

als WPM zou will<strong>en</strong> meewerk<strong>en</strong>. De<br />

vraag is of <strong>de</strong> slager <strong>en</strong> <strong>de</strong> bloem<strong>en</strong>zaak het<br />

kunn<strong>en</strong> bolwerk<strong>en</strong> in <strong>de</strong> half lege passage,<br />

waar <strong>de</strong> lo<strong>op</strong> uit is. Het is ook <strong>de</strong> vraag of WPM<br />

daar e<strong>en</strong> traan om zal lat<strong>en</strong>, want als <strong>de</strong> HEMA<br />

er echt komt, dan kunn<strong>en</strong> ze <strong>de</strong> achtergelat<strong>en</strong><br />

lege ruimt<strong>en</strong>, waar voorhe<strong>en</strong> Goodbookers <strong>en</strong><br />

<strong>de</strong> Estafette gevestigd war<strong>en</strong>, voor heel veel<br />

meer geld verhur<strong>en</strong>.<br />

De bewoners hebb<strong>en</strong> herhaal<strong>de</strong>lijk uitgesprok<strong>en</strong><br />

graag e<strong>en</strong> HEMA te will<strong>en</strong> hebb<strong>en</strong> in<br />

hun winkelc<strong>en</strong>trum. Maar ongetwijfeld niet<br />

t<strong>en</strong> koste van <strong>de</strong> kleine winkeliers.<br />

Wordt vervolgd. t<br />

Zangers gezocht<br />

Kamerkoor Ottava, e<strong>en</strong> gezellig buurtkoor<br />

in Amsterdam Oost on<strong>de</strong>r leiding van<br />

Ulrikke Reed Find<strong>en</strong>egg, heeft ruimte voor<br />

<strong>en</strong>kele zangers.<br />

Wij hebb<strong>en</strong> e<strong>en</strong> klassiek repertoire <strong>en</strong> repeter<strong>en</strong><br />

2-wekelijks <strong>op</strong> wo<strong>en</strong>sdagavond in <strong>de</strong><br />

Zuidhal van het Vierwind<strong>en</strong>huis, aan het<br />

Windroosplein <strong>op</strong> <strong>de</strong> Oostelijke Eiland<strong>en</strong>.<br />

Wij zijn <strong>op</strong> zoek naar <strong>en</strong>thousiaste zangers<br />

(t<strong>en</strong>or, bas of alt) die zich will<strong>en</strong> inzett<strong>en</strong><br />

voor ons mooie repertoire. Bij voorkeur<br />

k<strong>en</strong>nis van het not<strong>en</strong>schrift. E<strong>en</strong> stemtest<br />

kan <strong>de</strong>el uitmak<strong>en</strong> van <strong>de</strong> aanmelding.<br />

Belangstelling?<br />

Bel Martha Scheer<strong>en</strong>: tel. 665 50 28<br />

COLUMN<br />

Social media of social madness<br />

TEKST: SIMONE SLOTBOOM e<strong>en</strong> <strong>en</strong>orme telefoonrek<strong>en</strong>ing, nu kost het me<br />

niets. Me<strong>de</strong> dankzij Skype <strong>en</strong> Viber.<br />

Mijn iPhone <strong>en</strong> ik zijn één. Zie je mij,<br />

zie je hem. Ev<strong>en</strong> snel e-mail check<strong>en</strong>,<br />

<strong>de</strong> tijdlijn van Facebook <strong>en</strong><br />

Twitter doorscroll<strong>en</strong> of e<strong>en</strong> foto mak<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

mete<strong>en</strong> post<strong>en</strong> of doorstur<strong>en</strong>. Mijn apps zijn<br />

heilig <strong>en</strong> <strong>de</strong> informatie on<strong>de</strong>r handbereik ein<strong>de</strong>loos.<br />

Google Maps transformeert mij in e<strong>en</strong><br />

handomdraai tot e<strong>en</strong> knipper<strong>en</strong>d blauw bolletje<br />

beweg<strong>en</strong>d richting eindbestemming: e<strong>en</strong><br />

ferme ro<strong>de</strong> punt <strong>op</strong> <strong>de</strong> kaart. Liep ik voorhe<strong>en</strong><br />

met e<strong>en</strong> omgekeerd strat<strong>en</strong>boekje rond om<br />

mijn verkeerd afgestel<strong>de</strong> gevoel voor richting te<br />

comp<strong>en</strong>ser<strong>en</strong>, nu zie ik het mete<strong>en</strong> als ik weer<br />

e<strong>en</strong>s <strong>de</strong> teg<strong>en</strong>overgestel<strong>de</strong> richting uitlo<strong>op</strong> of<br />

-fiets. YouTube-filmpjes <strong>de</strong>el ik live met gezelschap,<br />

data zoek ik onmid<strong>de</strong>llijk online <strong>op</strong> <strong>en</strong><br />

als ik erg<strong>en</strong>s e<strong>en</strong> leuk nummer hoor, Shazam ik<br />

het <strong>en</strong> schaf het direct aan via iTunes. Zo blijft<br />

mijn collectie up-to-date <strong>en</strong> heb ik altijd fijne<br />

muziek paraat. Gewoon <strong>op</strong> mijn telefoon. Bij<br />

interviews heb ik e<strong>en</strong> dictafoon stand-by <strong>en</strong><br />

als ik zin heb in e<strong>en</strong> sudoku, pak ik gewoon<br />

mijn mobiel. Dankzij <strong>de</strong> e-rea<strong>de</strong>r heb ik altijd<br />

leesvoer in <strong>de</strong> tas. De elektronische ag<strong>en</strong>da is<br />

e<strong>en</strong> onmisbaar attribuut voorzi<strong>en</strong> van voorgeprogrammeer<strong>de</strong><br />

bliepjes die afgaan om mij<br />

te att<strong>en</strong><strong>de</strong>r<strong>en</strong> <strong>op</strong> e<strong>en</strong> afspraak of nieuwe activiteit.<br />

En last but not least: ik kan er ook mee<br />

bell<strong>en</strong>.<br />

Dat was wel an<strong>de</strong>rs to<strong>en</strong> ik hem kreeg, keurig<br />

in <strong>de</strong> doos, prachtig glanz<strong>en</strong>d wit met mooie<br />

accessoires, maar zon<strong>de</strong>r handleiding. Wat<br />

ik ook probeer<strong>de</strong>, het kr<strong>en</strong>g ging niet aan.<br />

Googel<strong>en</strong> was e<strong>en</strong> vaardigheid die ik gelukkig<br />

al langer beheerste, dus <strong>op</strong> internet vond<br />

ik het antwoord: ik moest <strong>de</strong> telefoon gewoon<br />

inplugg<strong>en</strong> in <strong>de</strong> computer om het installatieproces<br />

via iTunes te start<strong>en</strong>. Maar to<strong>en</strong> was ik<br />

er nog niet. Wek<strong>en</strong> b<strong>en</strong> ik bezig geweest om het<br />

touchscre<strong>en</strong> on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> knie te krijg<strong>en</strong> <strong>en</strong> voor<br />

ik toe was aan apps installer<strong>en</strong>, was ik nog e<strong>en</strong><br />

maand ver<strong>de</strong>r. Ik heb daarbij dankbaar gebruik<br />

gemaakt van <strong>de</strong> jongere g<strong>en</strong>eratie. Aan <strong>de</strong> bar<br />

bij sportschool Jerry’s kreeg ik bij mijn koffie<br />

gratis smartphone-les.<br />

Inmid<strong>de</strong>ls lijkt het of ik nooit an<strong>de</strong>rs heb<br />

gedaan <strong>en</strong> kan ik me mijn lev<strong>en</strong> niet meer<br />

voorstell<strong>en</strong> zon<strong>de</strong>r mijn digitale steun <strong>en</strong> toeverlaat.<br />

Niet alle<strong>en</strong> thuis maar ook <strong>op</strong> vakantie.<br />

Via wifi-hotspots blijf ik gemakkelijk in<br />

contact met het thuisfront. En had ik voorhe<strong>en</strong><br />

Toch zit er ook e<strong>en</strong> schaduwzij<strong>de</strong> aan mijn<br />

favoriete gadget. Ik b<strong>en</strong> te goed bereikbaar. Ik<br />

kan dag <strong>en</strong> nacht antwoord<strong>en</strong> <strong>en</strong> dat doe ik<br />

dus ook. De WhatsAppjes vlieg<strong>en</strong> mij om <strong>de</strong><br />

or<strong>en</strong> <strong>en</strong> Facebook-melding<strong>en</strong> verschijn<strong>en</strong> als<br />

pushbericht non-st<strong>op</strong> <strong>op</strong> het scherm. Mails<br />

beantwoord ik ook vanuit het <strong>op</strong><strong>en</strong>baar vervoer.<br />

Sterker nog: soms zelfs l<strong>op</strong><strong>en</strong>d <strong>op</strong> straat.<br />

Ik feliciteer meer m<strong>en</strong>s<strong>en</strong> dan ooit met hun<br />

ver<strong>jaar</strong>dag <strong>en</strong> ‘like’ activiteit<strong>en</strong> van mijn vele<br />

‘vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong>’. Sommig<strong>en</strong> mak<strong>en</strong> mij zelfs ’s nachts<br />

wakker. Dan piept mijn telefoon dat het e<strong>en</strong><br />

lieve lust is <strong>en</strong> blijkt het loos alarm: e<strong>en</strong> nachtbrak<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

k<strong>en</strong>nis heeft gewoon <strong>de</strong>rtig foto’s<br />

geüpload.<br />

Dat, plus het steeds sterker word<strong>en</strong><strong>de</strong> comm<strong>en</strong>taar<br />

uit mijn omgeving dat ik wel erg vaak<br />

<strong>op</strong> mijn scherm kijk <strong>en</strong> ‘ev<strong>en</strong> snel’ antwoord,<br />

maakt dat ik nu officieel verslaafd b<strong>en</strong>. Afkick<strong>en</strong><br />

blijkt lastig. Drie dag<strong>en</strong> niet check<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

teller van ongelez<strong>en</strong> melding<strong>en</strong> <strong>en</strong> bericht<strong>en</strong><br />

is al <strong>op</strong>gel<strong>op</strong><strong>en</strong> tot ver bov<strong>en</strong> <strong>de</strong> hon<strong>de</strong>rd. Per<br />

app. Met stress als gevolg: ik wil alles inhal<strong>en</strong>.<br />

Maar is het werkelijk noodzakelijk om te wet<strong>en</strong><br />

dat mijn buurvrouw in <strong>de</strong> reg<strong>en</strong> boodschapp<strong>en</strong><br />

heeft gedaan? Of dat mijn nichtje e<strong>en</strong> taart<br />

heeft gebakk<strong>en</strong>? En b<strong>en</strong> ik echt onaardig als ik<br />

niet à la minute e<strong>en</strong> vri<strong>en</strong>d feliciteer met het<br />

behal<strong>en</strong> van e<strong>en</strong> LOI-diploma? Of als ik e<strong>en</strong><br />

uitnodiging om FarmVille te spel<strong>en</strong> niet accepteer?<br />

En alle tweets met inzicht<strong>en</strong>, tips, links <strong>en</strong><br />

comm<strong>en</strong>taar <strong>op</strong> van alles <strong>en</strong> nog wat, moet ik<br />

die echt allemaal lez<strong>en</strong>?<br />

Maar, eerlijk is eerlijk, tuss<strong>en</strong> alle meuk zit<br />

ook veel nuttige info. En je blijft betrokk<strong>en</strong> bij<br />

het wel <strong>en</strong> wee van vri<strong>en</strong>d<strong>en</strong> <strong>en</strong> familie, ook als<br />

je elkaar ev<strong>en</strong> niet ziet of spreekt.<br />

Social media zijn leuk, maar social madness<br />

niet. Dus neem ik me stellig voor om voortaan<br />

alle<strong>en</strong> <strong>de</strong> highlights eruit te pikk<strong>en</strong> <strong>en</strong> me<br />

vooral niet verplicht te voel<strong>en</strong> om overal <strong>op</strong><br />

te reager<strong>en</strong>. En teg<strong>en</strong> bedtijd gaat <strong>de</strong> telefoon<br />

rigoureus uit. Bij afsprak<strong>en</strong> <strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>s werk <strong>op</strong><br />

zacht. Check<strong>en</strong> van mail mag alle<strong>en</strong> nog <strong>op</strong><br />

vaste tijd<strong>en</strong>. En in <strong>de</strong> bus ga ik ook weer e<strong>en</strong>s<br />

ou<strong>de</strong>rwets uit het raam kijk<strong>en</strong>.<br />

Ik ho<strong>op</strong> dat het me lukt. Want <strong>de</strong> IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er<br />

heeft sinds kort ook e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> Facebookpagina.<br />

En van elke nieuwe like word ik stiekem<br />

toch wel erg vrolijk. En van reacties al<br />

helemaal. En ach, dan kan ik net zo goed ev<strong>en</strong><br />

antwoord<strong>en</strong>, toch?<br />

32 33


INGEZONDEN<br />

Sumatra in <strong>de</strong> winter<br />

e<strong>en</strong> warm winters vierluik voor <strong>en</strong><br />

door <strong>de</strong> buurt<br />

Tijd<strong>en</strong>s <strong>de</strong> aanstaan<strong>de</strong> donkere <strong>de</strong>cemberdag<strong>en</strong><br />

organiseert e<strong>en</strong> aantal buurtbewoners<br />

het ev<strong>en</strong>em<strong>en</strong>t ‘Sumatra in <strong>de</strong> winter’<br />

<strong>op</strong> het Sumatraplantso<strong>en</strong>.<br />

<strong>Op</strong> zaterdag 15, 22, 29 <strong>de</strong>cember 2012 <strong>en</strong> 5<br />

januari 2013 is ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> welkom bij <strong>de</strong> feestelijke<br />

activiteit<strong>en</strong> naast het Cruyff Court.<br />

Niemand hoeft alle<strong>en</strong> te zijn rond <strong>de</strong> feestdag<strong>en</strong>.<br />

Sam<strong>en</strong> met <strong>de</strong> buurt mak<strong>en</strong> we het<br />

gezellig <strong>op</strong> het Sumatraplantso<strong>en</strong>. Rond<br />

<strong>de</strong> grote, door buurtbewoners <strong>op</strong>getuig<strong>de</strong><br />

kerstboom kom<strong>en</strong> gezellige vuurkorv<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />

twee warme t<strong>en</strong>t<strong>en</strong> te staan.<br />

Natuurlijk is er e<strong>en</strong> kerstmarkt met Glühwein<br />

<strong>en</strong> erwt<strong>en</strong>soep, maar ook acrobatiek<br />

uit <strong>de</strong> buurt, <strong>en</strong> verhal<strong>en</strong>vertellers. Muziek<br />

In De Buurt verzorgt <strong>op</strong> het podium binn<strong>en</strong><br />

het muziekprogramma, met nam<strong>en</strong> als Single3,<br />

L<strong>en</strong>nie Sint Luce <strong>en</strong> Ussumane N’djai.<br />

De vrouw<strong>en</strong> van Cooking Ladies mak<strong>en</strong> e<strong>en</strong><br />

3-gang<strong>en</strong>maaltijd. Voor e<strong>en</strong> euro kan ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong><br />

mee-et<strong>en</strong>. Voor <strong>de</strong> kids is er vanaf half<br />

drie ’s middags al voetbal <strong>en</strong> schak<strong>en</strong>. De<br />

kerstmarkt start om 17.00.<br />

Het programma:<br />

14.30 – 18.30 voetbal- <strong>en</strong> schaaktoernooi<br />

17.00 – 20.00 kerstmarkt, Chistmas<br />

Carolls, Glühwein <strong>en</strong> erwt<strong>en</strong>soep<br />

17.45 – 20.30 diner voor ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> voor 1<br />

euro, live muziek<strong>op</strong>tred<strong>en</strong>s, kleinkunst<br />

<strong>Op</strong> 5 januari sluit<strong>en</strong> we af met e<strong>en</strong> echte<br />

BuurtNieuw<strong>jaar</strong>sborrel.<br />

De <strong>en</strong>tree is elke zaterdag gratis. Nodig uw<br />

bur<strong>en</strong> uit om mee te kom<strong>en</strong>! Mee-et<strong>en</strong>,<br />

meevoetball<strong>en</strong> of meeschak<strong>en</strong>? Stuur e<strong>en</strong><br />

mail met je naam <strong>en</strong> wanneer je mee wilt<br />

et<strong>en</strong> of do<strong>en</strong>, <strong>en</strong> je mobiele nummer naar:<br />

reserver<strong>en</strong>@ho<strong>op</strong>in<strong>de</strong>toekomst.nl<br />

Meewerk<strong>en</strong> <strong>en</strong> Makkies verdi<strong>en</strong><strong>en</strong>? Stuur<br />

e<strong>en</strong> mail naar: vrijwillig@ho<strong>op</strong>in<strong>de</strong>toekomst.nl<br />

met je naam, wanneer je wilt meewerk<strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> je mobiele nummer.<br />

<strong>Op</strong> <strong>de</strong> markt staan? Mail uw i<strong>de</strong>e naar<br />

marktmeester Linda:<br />

lindakarwofodi@live.nl<br />

Tot zi<strong>en</strong>s <strong>op</strong> het Sumatraplantso<strong>en</strong>!<br />

ADVERTENTIES<br />

Pedicurepraktijk <strong>op</strong> <strong>IJburg</strong><br />

Uit in Balans<br />

L. Cappon<br />

Cas Oorthuyska<strong>de</strong> 106<br />

1086 BB Amsterdam<br />

telefoon 06-53 66 61 99<br />

lid provoet<br />

ook diabetische <strong>en</strong> reumatische voet<br />

www.uitinbalans.nl<br />

Oost Indisch Gro<strong>en</strong><br />

TEKST EN FOTO: KEES HOOGEVEEN<br />

Kastanjes poff<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>op</strong><strong>en</strong>ing van Oost Indisch Gro<strong>en</strong>, e<strong>en</strong> buurtinitiatief <strong>op</strong> <strong>de</strong> hoek van<br />

Kramatweg <strong>en</strong> Insulin<strong>de</strong>weg. Wethou<strong>de</strong>r Nevin Özütok <strong>op</strong><strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>de</strong> tuin. Er is e<strong>en</strong> geme<strong>en</strong>schappelijke<br />

buurtmoestuin aangelegd waar buurtbewoners sam<strong>en</strong>werk<strong>en</strong> <strong>en</strong> van elkaar<br />

ler<strong>en</strong>. Er staat e<strong>en</strong> lev<strong>en</strong><strong>de</strong>, groei<strong>en</strong><strong>de</strong> <strong>op</strong><strong>en</strong> keuk<strong>en</strong> <strong>en</strong> in e<strong>en</strong> kas wordt gro<strong>en</strong>te gekweekt. Verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

fruitbom<strong>en</strong> staan <strong>op</strong> het terrein. Er is nog ruimte om i<strong>de</strong>eën uit te voer<strong>en</strong>. t<br />

Uw onverkochte<br />

woning hoeft<br />

uw uw scheiding<br />

niet in <strong>de</strong><br />

weg te staan.<br />

Anne-Marie van Doorn<br />

nmi mediator<br />

vandoorn<br />

mediation & fi nancial planning<br />

Als fi nancieel <strong>de</strong>skundig mediator kan ik u adviser<strong>en</strong><br />

over alternatiev<strong>en</strong> die het mogelijk mak<strong>en</strong><br />

toch ie<strong>de</strong>r uw eig<strong>en</strong> weg te gaan. Ik on<strong>de</strong>rsteun<br />

u bij het complete traject van uw scheiding, tot<br />

<strong>en</strong> met <strong>de</strong> juridische afwikkeling. Dit altijd met<br />

oog voor uw bei<strong>de</strong>r belang én dat van <strong>de</strong> ev<strong>en</strong>tuele<br />

kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Mail voor meer informatie naar<br />

info@vandoornmfp.nl of bel 06 26534965.<br />

www.vandoornmfp.nl<br />

TEKST EN ILLUSTRATIE: NEELTJE WIEDEMEIJER Nodig: e<strong>en</strong> ov<strong>en</strong>vaste vorm. (E<strong>en</strong> cakevorm <strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Die zijn te krijg<strong>en</strong> bij uw exotische sla-<br />

kan ook prima, dramatische pott<strong>en</strong> met e<strong>en</strong> ger/gro<strong>en</strong>teboer.<br />

vark<strong>en</strong>sk<strong>op</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ksel zijn niet nodig). Stort <strong>de</strong> farce (zo heet dat vleesm<strong>en</strong>gsel) in <strong>de</strong><br />

vorm <strong>en</strong> <strong>de</strong>k af met bla<strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Je kunt ook ontbijtspek<br />

nem<strong>en</strong>, maar ik vind <strong>de</strong> wijnbla<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

lekker<strong>de</strong>r.<br />

Zet <strong>de</strong> vorm in e<strong>en</strong> grotere bak met warm<br />

water. Zet het geheel in e<strong>en</strong> ov<strong>en</strong>. Thermostaat<br />

<strong>op</strong> 170ºC.<br />

Het is mijn lievelingsbeest, het vark<strong>en</strong>.<br />

Maar die lief<strong>de</strong> is dubbel. Het dier is<br />

slim, grappig <strong>en</strong> – naar het schijnt –<br />

heel zin<strong>de</strong>lijk. Helaas zoud<strong>en</strong> mijn bur<strong>en</strong> het<br />

niet waar<strong>de</strong>r<strong>en</strong> als ik er één ging houd<strong>en</strong> in<br />

mijn postzegeltuintje.<br />

Aan <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re kant van die lief<strong>de</strong> zit mijn<br />

maag. Het vark<strong>en</strong> is e<strong>en</strong> on<strong>de</strong>rschatte leverancier<br />

van vlees. De ou<strong>de</strong> Romein<strong>en</strong> vond<strong>en</strong> vark<strong>en</strong>svlees<br />

absoluut superieur. De vark<strong>en</strong>s van<br />

die ou<strong>de</strong> Romein<strong>en</strong> stond<strong>en</strong> waarschijnlijk<br />

nog dichter bij hun aartsva<strong>de</strong>rs: <strong>de</strong> wil<strong>de</strong> zwijn<strong>en</strong>,<br />

ook fantastisch et<strong>en</strong> voor <strong>de</strong> Kerst. Lang<br />

<strong>en</strong> langzaam gestoofd met wijn <strong>en</strong> kruid<strong>en</strong>...<br />

mmm. Ook goed teg<strong>en</strong> <strong>de</strong> kerstmaaltijd-stress.<br />

En één van <strong>de</strong> talloze recept<strong>en</strong> met vark<strong>en</strong> is<br />

paté.<br />

Zo voor <strong>de</strong> Kerst is het e<strong>en</strong> handig recept. Je<br />

maakt het van tevor<strong>en</strong>, dan wordt ‘ie lekker<strong>de</strong>r.<br />

Je voorgerecht is dus klaar <strong>en</strong> dat scheelt keuk<strong>en</strong>stress.<br />

Daarom geef ik bij <strong>de</strong>ze mijn recept.<br />

ADVERTENTIE<br />

Kok<strong>en</strong> met Neeltje<br />

Vark<strong>en</strong>, <strong>de</strong>ad or alive *)<br />

• 1 kilo speklapp<strong>en</strong><br />

• 250 gram kipp<strong>en</strong>lever of vark<strong>en</strong>slever<br />

• 100 gram vet rookspek<br />

• 250 gram kalfsvlees<br />

• 1 grote ui<br />

• 1 te<strong>en</strong> knoflook<br />

• 1 takje tijm<br />

• halve liter wijn<br />

• zout <strong>en</strong> peper<br />

Haal alle ingrediënt<strong>en</strong> door <strong>de</strong> gehaktmol<strong>en</strong><br />

of <strong>de</strong> keuk<strong>en</strong>machine. Doe <strong>de</strong> kruid<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong><br />

wijn erbij. M<strong>en</strong>g goed <strong>en</strong> zet e<strong>en</strong> nacht in <strong>de</strong><br />

koelkast. De smak<strong>en</strong> moet<strong>en</strong> goed <strong>op</strong> elkaar<br />

inwerk<strong>en</strong>.<br />

Voor variaties kun je <strong>op</strong> dit punt van alles toevoeg<strong>en</strong>,<br />

naar eig<strong>en</strong> smaak: bijvoorbeeld not<strong>en</strong>,<br />

cranberries of champignons.<br />

Bekleed <strong>de</strong> volg<strong>en</strong><strong>de</strong> dag <strong>de</strong> vorm met wijnbla-<br />

WWW.AVONDVERKOOP.COM<br />

365 dag<strong>en</strong> per <strong>jaar</strong> ge<strong>op</strong><strong>en</strong>d<br />

van 18.00 tot 1.00 uur<br />

zondag van 17.00 - 1.00 uur<br />

Check na 1½ uur hoe het ermee staat. Als <strong>de</strong><br />

farce in het vet zwemt, is-ie gaar. Haal hem<br />

uit <strong>de</strong> ov<strong>en</strong> <strong>en</strong> zet er e<strong>en</strong> plankje <strong>op</strong> dat je verzwaart<br />

met bijvoorbeeld blikk<strong>en</strong> bon<strong>en</strong> of zo.<br />

Laat hem afkoel<strong>en</strong>. Zet hem nog t<strong>en</strong>minste één<br />

nacht in <strong>de</strong> koelkast.<br />

Als je <strong>de</strong> paté lang wilt bewar<strong>en</strong>, be<strong>de</strong>k <strong>de</strong> afgekoel<strong>de</strong><br />

paté dan on<strong>de</strong>r e<strong>en</strong> laag vet van e<strong>en</strong><br />

c<strong>en</strong>timeter dik. Hij blijft zo in <strong>de</strong> koelkast zeker<br />

e<strong>en</strong> maand goed. t<br />

*) niet halal, niet kosjer<br />

34 35<br />

TRAITEUR<br />

AFDELING


Cultuurag<strong>en</strong>da<br />

SAMENSTELLING: NATANJA DEN BOEFT<br />

MUZIEK<br />

BIMHUIS, Piet Heinka<strong>de</strong> 3<br />

Vrijdag 14 <strong>de</strong>cember, 20.30 uur<br />

Michael Moore, Barre Philips, Dré Pallemaerts<br />

Altsaxofonist <strong>en</strong> klarinettist Michael Moore wordt<br />

wereldwijd geroemd om zijn prachtige toon. Met<br />

contrabassist Barre Phillips haalt hij e<strong>en</strong> leg<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

naar <strong>de</strong> lage land<strong>en</strong>. Moore <strong>en</strong> Phillips spel<strong>en</strong><br />

improvisaties in trioverband met <strong>de</strong> Vlaamse<br />

meesterdrummer Dré Pallemaerts.<br />

€ 18 / € 15<br />

Don<strong>de</strong>rdag 20 <strong>de</strong>cember, 20.30 uur<br />

Arifa<br />

Anatolian Alchemy is het twee<strong>de</strong> album van Arifa,<br />

het <strong>en</strong>semble dat oriëntaalse <strong>en</strong> Turkse muziek<br />

kleurt met jazz- <strong>en</strong> balkanacc<strong>en</strong>t<strong>en</strong>. Arifa’s podium<strong>de</strong>buut<br />

in het Bimhuis ontving vijf sterr<strong>en</strong> in<br />

<strong>de</strong> Volkskrant. Het geheim van Arifa schuilt in<br />

<strong>de</strong> creatieve chemie tuss<strong>en</strong> <strong>de</strong> vier groepsled<strong>en</strong>.<br />

Afkomstig uit Turkije, Roem<strong>en</strong>ië, Duitsland <strong>en</strong><br />

Ne<strong>de</strong>rland m<strong>en</strong>g<strong>en</strong> ze invloed<strong>en</strong> uit hun omgeving<br />

met hun muzikale achtergrond.<br />

€ 18 / €15<br />

Wo<strong>en</strong>sdag 26 <strong>de</strong>cember, 20.30 uur<br />

Erika Stucky<br />

De Amerikaans-Zwitserse vocaliste Erika Stucky<br />

is e<strong>en</strong> <strong>en</strong>tertainer die <strong>de</strong> gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> tuss<strong>en</strong> kunst,<br />

kitsch <strong>en</strong> camp doet vervag<strong>en</strong>. In haar band<br />

Bubble Family word<strong>en</strong> elektronische beats <strong>en</strong><br />

swing gecombineerd met alp<strong>en</strong>hoorn, tuba,<br />

accor<strong>de</strong>on <strong>en</strong> ukelele.<br />

€ 25 / € 21, met kerstdiner € 55<br />

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ<br />

Piet Heinka<strong>de</strong> 1<br />

Zondag 16 <strong>en</strong> dinsdag 18 <strong>de</strong>cember, 20.15 uur<br />

Ne<strong>de</strong>rlands Kamerkoor & Karin Bloem<strong>en</strong><br />

Pure stemm<strong>en</strong> als <strong>en</strong>gel<strong>en</strong> in <strong>de</strong> nacht. Zij voer<strong>en</strong><br />

ons mee naar e<strong>en</strong> vredige, wit besneeuw<strong>de</strong><br />

wereld van ho<strong>op</strong> <strong>en</strong> omkrans<strong>en</strong> het kerstverhaal<br />

dat Karin Bloem<strong>en</strong> ons vertelt. Traditionele ou<strong>de</strong><br />

lie<strong>de</strong>r<strong>en</strong> naast kerstmuziek van grote componist<strong>en</strong><br />

van <strong>de</strong> 19e <strong>en</strong> 20e eeuw. En e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> kerstlied<br />

van Karin Bloem<strong>en</strong> weerklinkt naast kerstlie<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

die we allemaal zó mee kunn<strong>en</strong> zing<strong>en</strong>.<br />

€ 39,50 / € 31,50 / € 10<br />

Wo<strong>en</strong>sdag 19 <strong>en</strong> zondag 23 <strong>de</strong>cember, 19.30 uur<br />

Combattim<strong>en</strong>to Consort Amsterdam + Cappella<br />

Amsterdam, Weihnachtsoratorium<br />

E<strong>en</strong> van <strong>de</strong> meest gewaar<strong>de</strong>er<strong>de</strong> werk<strong>en</strong> van Bach,<br />

met het kerstverhaal in zes <strong>de</strong>l<strong>en</strong>.<br />

€ 39,50 / € 31,50<br />

Zaterdag 29 <strong>de</strong>cember, 20.15 uur<br />

Solo Tango Orchestra, Arg<strong>en</strong>tina meets Russia<br />

in Amsterdam<br />

ADVERTENTIE<br />

Het orkest bestaat uit e<strong>en</strong> groep zin<strong>de</strong>r<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

musici uit Moskou <strong>en</strong> is binn<strong>en</strong> <strong>en</strong>kele jar<strong>en</strong><br />

e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> bek<strong>en</strong>dste tango-orkest<strong>en</strong> ter wereld<br />

geword<strong>en</strong>.<br />

€ 18,50 / € 15<br />

Zaterdag 29 <strong>de</strong>cember, 22 uur<br />

Tangosalon, Tangomagia<br />

Aansluit<strong>en</strong>d aan het concert van Het Solo Tango<br />

Orchestra zelf met <strong>de</strong> voet<strong>en</strong> van <strong>de</strong> vloer. Hoogtepunt<br />

van <strong>de</strong> avond is het <strong>op</strong>tred<strong>en</strong> van danspaar<br />

Miguel Angel Zotto <strong>en</strong> Daiana Guspero.<br />

€ 32 / € 25,50, combiticket met concert € 45,50<br />

OBA, hal, Oosterdokska<strong>de</strong> 143<br />

Zondag 23 <strong>de</strong>cember, 18 <strong>en</strong> 19 uur<br />

Het Amsterdams Kerstkoor<br />

<strong>Op</strong>tred<strong>en</strong> van dit 25 led<strong>en</strong> sterke Amsterdamse<br />

koor on<strong>de</strong>r leiding van Marja Old<strong>en</strong>have met e<strong>en</strong><br />

vierstemmig kerstrepertoire dat begint in <strong>de</strong> 16e<br />

eeuw.<br />

Vrije inlo<strong>op</strong><br />

ONTSPANNINGSVERENIGING<br />

KINDERVREUGD, Kramatweg 31a<br />

Wo<strong>en</strong>sdag 19 <strong>de</strong>cember, 14 uur<br />

Zeeburg Zingt, Winterwon<strong>de</strong>rland<br />

Zeeburg Zingt on<strong>de</strong>r leiding van Catharina Bonsel<br />

Ne<strong>de</strong>rlandse <strong>en</strong> buit<strong>en</strong>landse kerstlie<strong>de</strong>r<strong>en</strong> met<br />

e<strong>en</strong> solo vocaal intermezzo van <strong>de</strong> onvolprez<strong>en</strong><br />

dirig<strong>en</strong>te.<br />

€ 5 / € 4, incl. consumptie<br />

PAKHUIS WILHELMINA, Veemka<strong>de</strong> 576<br />

Vrijdag 21 <strong>de</strong>cember, 22 uur (<strong>de</strong>ur <strong>op</strong><strong>en</strong> 20 uur)<br />

Bauke Bakker’s un<strong>de</strong>rcover sessie<br />

Aansluit<strong>en</strong>d dj George<br />

€ 7,50<br />

Zondag 30 <strong>de</strong>cember, 21.30 uur<br />

Smartlapp<strong>en</strong>karaoke #7<br />

Stiekem wil ie<strong>de</strong>re<strong>en</strong> zelf <strong>op</strong> het podium staan.<br />

Dat kan met e<strong>en</strong> ruime keus uit het rijke Hollandse<br />

repertoire (ook voor <strong>de</strong> tekst<strong>en</strong> wordt<br />

gezorgd). Zing, lal, lach, drink <strong>en</strong> pink e<strong>en</strong> traantje<br />

weg met André, Willy, Johnny <strong>en</strong> Tante Le<strong>en</strong>, maar<br />

ook met Wim, Ramses <strong>en</strong> B<strong>en</strong>.<br />

€ 5<br />

STUDIO/K, Timorplein 62<br />

Zaterdag 22 <strong>de</strong>cember, 22 uur<br />

UK Sounds<br />

Clubfeest met <strong>de</strong>ephouse & speed garage in<br />

twee zal<strong>en</strong>, gehost door UK Sounds & Mo<strong>de</strong>rn<br />

Movem<strong>en</strong>t.<br />

€ 8,50 / € 10 / €12<br />

Maandag 31 <strong>de</strong>cember, 22 uur<br />

NYE: Studio/K Pres<strong>en</strong>ts: Meanwhile & Fri<strong>en</strong>ds<br />

E<strong>en</strong> 100% Studio/K oud & nieuw! Met e<strong>en</strong> vrolijke<br />

<strong>en</strong> veelzijdige programmering in maar liefst vier<br />

zal<strong>en</strong> is er voor ie<strong>de</strong>r wat wils. De lekkerste house,<br />

dance <strong>en</strong> funk/hiph<strong>op</strong> van nu <strong>en</strong> e<strong>en</strong> filmzaal,<br />

waarin we <strong>de</strong> ou<strong>de</strong><strong>jaar</strong>sconfer<strong>en</strong>ce bekijk<strong>en</strong> voordat<br />

we toast<strong>en</strong>. Niemand min<strong>de</strong>r dan Meanwhile<br />

Bookings & Razzmatazz vull<strong>en</strong> twee van<br />

<strong>de</strong> vier zal<strong>en</strong>.<br />

€ 20 / € 25<br />

THEATER EN DANS<br />

MUIDERPOORTTHEATER<br />

Twee<strong>de</strong> van Swind<strong>en</strong>straat 26<br />

Vrijdag 14 <strong>en</strong> zaterdag 15 <strong>de</strong>cember, 20.30 uur<br />

Dans in <strong>de</strong> wereld<br />

In Ne<strong>de</strong>rland groeit e<strong>en</strong> groep jonge dansmakers<br />

<strong>op</strong>, voor wie <strong>de</strong> wereld het podium is. Na hun<br />

<strong>op</strong>leiding zwerm<strong>en</strong> zij uit. Ver buit<strong>en</strong> Ne<strong>de</strong>rland<br />

ontwikkel<strong>en</strong> zij e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> danstaal <strong>en</strong> -stijl, die<br />

internationaal <strong>en</strong> kleurrijk is. Terug in Ne<strong>de</strong>rland<br />

lat<strong>en</strong> ze in het Mui<strong>de</strong>rpoorttheater hun Dans in<br />

<strong>de</strong> wereld zi<strong>en</strong>.<br />

Vrijdag 14 <strong>de</strong>cember<br />

Esmese Csornasi & Miri Lee, Lucht<br />

Lucht als basis in e<strong>en</strong> voorstelling waarin<br />

Koreaanse <strong>en</strong> Westerse danstechniek elkaar ontmoet<strong>en</strong>.<br />

Met <strong>de</strong> spanning van stilte, Koreaanse<br />

a<strong>de</strong>mhaling <strong>en</strong> lucht als communicatie tuss<strong>en</strong><br />

m<strong>en</strong>s <strong>en</strong> natuur.<br />

Zaterdag 15 <strong>de</strong>cember<br />

Ayaovi Kokousse <strong>en</strong> Ise Versteg<strong>en</strong>, Secret<br />

E<strong>en</strong> duet over vertrouw<strong>en</strong>, aantrekk<strong>en</strong> an afstot<strong>en</strong>.<br />

Gebaseerd <strong>op</strong> West-Afrikaanse traditionele<br />

dans.<br />

€ 11 / € 9<br />

PLEINTHEATER, Sajetplein 39<br />

Vrijdag 14 <strong>de</strong>cember, 20.30 uur<br />

Theatergroep Zimbra, G<strong>en</strong>eratie Gekkigheid<br />

Komische voorstelling rond conflict<strong>en</strong> die zich<br />

voordo<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> werkvloer.<br />

Maurice van Dinther, Tim Hammer <strong>en</strong> Alex van<br />

Berg<strong>en</strong>, Het begon in Stilte<br />

Absurdistische voorstelling over het verlang<strong>en</strong><br />

naar wat al voorbij is. Hoofdpersonages Ot <strong>en</strong> Lars<br />

gaan <strong>op</strong> zoek naar <strong>de</strong> gr<strong>en</strong>z<strong>en</strong> van hun bestaansrecht.<br />

Dat zij daarbij verdwaald dreig<strong>en</strong> te rak<strong>en</strong>,<br />

nem<strong>en</strong> zij voor lief.<br />

€ 11 / € 9<br />

FILM<br />

THEATER VRIJBURCHT<br />

Jan Olphert Vaillantlaan 143<br />

Vrijdag 21 <strong>de</strong>cember, 20.30 uur<br />

On the road<br />

Verfilming van <strong>de</strong> gelijknamige hippiebijbel van<br />

Jack Kerouac. Sal Paradise <strong>en</strong> Dean Moriarty<br />

verlang<strong>en</strong> naar vrijheid. Ze vlucht<strong>en</strong> weg van<br />

<strong>de</strong> dagelijkse sleur, reiz<strong>en</strong> door heel Amerika <strong>en</strong><br />

experim<strong>en</strong>ter<strong>en</strong> met van alles <strong>en</strong> nog wat.<br />

€ 6, gratis k<strong>op</strong>je koffie/thee<br />

Vrijdag 28 <strong>de</strong>cember, 20.30 uur<br />

La délicatesse<br />

Van Nathalie’s perfecte lev<strong>en</strong> blijft niets dan puin<br />

over als haar man onverwachts komt te overlijd<strong>en</strong>.<br />

Voor e<strong>en</strong> nieuwe lief<strong>de</strong> is voorl<strong>op</strong>ig ge<strong>en</strong> ruimte,<br />

wel voor e<strong>en</strong> carrière. En dus st<strong>op</strong>t Nathalie al<br />

haar <strong>en</strong>ergie in haar werk.<br />

€ 6, gratis k<strong>op</strong>je koffie/thee<br />

BEELDENDE KUNST<br />

CBK, Oranje<br />

Vrijstaatka<strong>de</strong> 71<br />

Tot <strong>en</strong> met 25 januari<br />

2013, di-za 11-17 uur,<br />

do 11-20 uur<br />

Van potlood tot ipad<br />

Vanaf <strong>de</strong> <strong>op</strong>richting in<br />

1947 br<strong>en</strong>gt <strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

Kring van Tek<strong>en</strong>aars<br />

<strong>de</strong> autonome<br />

tek<strong>en</strong>kunst on<strong>de</strong>r <strong>de</strong> aandacht<br />

<strong>en</strong> nog altijd leeft<br />

<strong>de</strong> discussie ‘Wat is e<strong>en</strong><br />

tek<strong>en</strong>ing?’ Het resultaat<br />

van <strong>de</strong>ze voortdur<strong>en</strong><strong>de</strong> zoektocht is in <strong>de</strong>ze expositie<br />

te zi<strong>en</strong>. Met e<strong>en</strong> uitgebrei<strong>de</strong> nev<strong>en</strong>programmering,<br />

waaron<strong>de</strong>r ‘Mijn stad, mijn wereld’, e<strong>en</strong><br />

expositie van leerling<strong>en</strong> van basisschoolleerling<strong>en</strong><br />

van Het Goud<strong>en</strong> Ei (t/m 22 <strong>de</strong>c.), e<strong>en</strong> rondleiding<br />

door Wilma Laarakker <strong>en</strong> diverse lezing<strong>en</strong>.<br />

gratis<br />

KIT Bibliotheek, Mauritska<strong>de</strong> 63<br />

Tot <strong>en</strong> met 1 maart 2013, ma-do 10-17 uur<br />

Micha <strong>de</strong> Ruwe<br />

Bepal<strong>en</strong>d voor Micha’s werk is haar afkomst:<br />

krachtige Surinaamse invloed<strong>en</strong> van moe<strong>de</strong>rs<br />

kant verm<strong>en</strong>gd met het gestructureer<strong>de</strong> Ne<strong>de</strong>rlandse<br />

van haar va<strong>de</strong>r. Acrylverf, potlood, olieverf,<br />

toegevoeg<strong>de</strong> material<strong>en</strong> <strong>op</strong> doek, canvas, hout,<br />

spaanplaat of papier, zij gebruikt het allemaal om<br />

karakters vorm te gev<strong>en</strong>.<br />

gratis<br />

MUZIEKGEBOUW AAN ’T IJ<br />

Piet Heinka<strong>de</strong> 1<br />

Tot <strong>en</strong> met 23 <strong>de</strong>cember, dag. 10-23 uur<br />

Licht <strong>op</strong> het IJ, 20 i<strong>de</strong>eën voor lichtkunst rond<br />

het IJ<br />

Vijf lichtkunst<strong>en</strong>aars lancer<strong>en</strong> <strong>op</strong> <strong>de</strong> t<strong>en</strong>toonstelling<br />

20 i<strong>de</strong>eën voor lichtkunst langs het IJ. De<br />

<strong>de</strong>elnem<strong>en</strong><strong>de</strong> kunst<strong>en</strong>aars zijn Floor van Dusseldorp,<br />

Marijke <strong>de</strong> Goey, Edwin van <strong>de</strong>r Hei<strong>de</strong>,<br />

Judigor <strong>en</strong> Joost van Sant<strong>en</strong>.<br />

Diverse gebouw<strong>en</strong> aan het IJ<br />

Tot <strong>en</strong> met 23 <strong>de</strong>cember<br />

Licht <strong>op</strong> het IJ<br />

Het IJ is <strong>de</strong> grootste <strong>op</strong><strong>en</strong> ruimte in het c<strong>en</strong>trum<br />

van Amsterdam. De manifestatie Licht <strong>op</strong> het IJ<br />

wil <strong>de</strong> pot<strong>en</strong>tiële kwaliteit<strong>en</strong> van het IJ zichtbaar<br />

mak<strong>en</strong> <strong>en</strong> van het IJ e<strong>en</strong> nieuwe publiekstrekker<br />

mak<strong>en</strong>.<br />

Vrijdag 14, zaterdag 15, vrijdag 21 <strong>en</strong> zaterdag 22<br />

<strong>de</strong>cember, 18.30, 19.30 <strong>en</strong> 21 uur<br />

IJ h<strong>op</strong>per, avondrondvaart<strong>en</strong><br />

Met e<strong>en</strong> hapje <strong>en</strong> e<strong>en</strong> drankje langs <strong>de</strong> mooi aangelichte<br />

gebouw<strong>en</strong> aan het IJ. Vertrek vanuit <strong>de</strong><br />

Zouthav<strong>en</strong>.<br />

€ 5<br />

Frituurvet – Recycle het in<br />

stads<strong>de</strong>el Oost, maak<br />

kans <strong>op</strong> e<strong>en</strong> iPad<br />

Olieboll<strong>en</strong> gebakk<strong>en</strong>? Frietjes geget<strong>en</strong>? Maar waar laat u<br />

het gebruikte vet? Lever het in! <strong>Op</strong> steeds meer plekk<strong>en</strong> staat<br />

e<strong>en</strong> gele container. Doe gebruikt frituurvet of olie in e<strong>en</strong> afgeslot<strong>en</strong><br />

fl es in <strong>de</strong> gele container. Zo draagt u bij aan e<strong>en</strong> gro<strong>en</strong>e sam<strong>en</strong>leving,<br />

want van gebruikt frituurvet wordt biobrandstof gemaakt.<br />

Hier kunt u gebruikt frituurvet inlever<strong>en</strong>:<br />

Chemokar (locaties <strong>en</strong> tijd<strong>en</strong>: www.oost.amsterdam.nl/chemokar), Afvalpunt<strong>en</strong> (Roz<strong>en</strong>burglaan, Cruquiusweg),<br />

Buurthuis Meevaart (Balistraat), Dekamarkt (Pretoriusstraat), Kin<strong>de</strong>rboer<strong>de</strong>rij De Werf (Archime<strong>de</strong>slaan), Brinks<br />

Snacks (Brink), Febo (1e van Swind<strong>en</strong>straat), Flev<strong>op</strong>arkschool (Soembawastraat), <strong>de</strong> Kraanvogel (Pres. Brandtstraat),<br />

Korfbalver<strong>en</strong>iging AW.DTV <strong>en</strong> ASV Swift (Drieburgpad <strong>en</strong> Plantage Parklaan), Voetbalver<strong>en</strong>iging Wilhelmina Vooruit<br />

<strong>en</strong> SC Overamstel (Radioweg), Vrouw<strong>en</strong>c<strong>en</strong>trum De Bloem (3e Oosterparkstraat)<br />

Maak <strong>de</strong> slagzin af <strong>en</strong> lever je frituurvet in…<br />

<strong>en</strong> maak elke maand kans <strong>op</strong> e<strong>en</strong> iPad.<br />

Het inlever<strong>en</strong> van frituurvet...<br />

naam<br />

telefoon<br />

email<br />

TIP: Doe <strong>de</strong>ze advert<strong>en</strong>tie in e<strong>en</strong> plastic zakje <strong>en</strong> bind dit met e<strong>en</strong><br />

elastiekje aan uw fl acon gebruikt frituurvet. Lever het gebruikte<br />

frituurvet in bij e<strong>en</strong> van <strong>de</strong> inzamelpunt<strong>en</strong> <strong>en</strong> maak kans <strong>op</strong> die iPad.<br />

www.frituurvetrecyclehet.nl<br />

36 37<br />

TAAL<br />

OBA, Theater van ’t Woord<br />

Oosterdokska<strong>de</strong> 143<br />

Maandag 17 <strong>de</strong>cember, 20 uur<br />

Literaire salon: Kettly Mars <strong>en</strong> Karin<br />

Amatmoekrim<br />

Kettly Mars (Port-au-Prince, 1958) <strong>en</strong> Karin Amatmoekrim<br />

(Paramaribo, 1976) in gesprek over<br />

schrijv<strong>en</strong>, seks <strong>en</strong> sam<strong>en</strong>leving. Met muzikale<br />

omlijsting door jazz-zangeres Leah Uijterlin<strong>de</strong>.<br />

€ 15 / € 7,50<br />

Dinsdag 18 <strong>de</strong>cember, 20 uur,<br />

Haasse/Vestdijkzaal<br />

125 <strong>jaar</strong> Carré, E<strong>en</strong> plek om lief te hebb<strong>en</strong><br />

Mediahistorica Mariëtte Wolf schreef het jubileumboek<br />

over <strong>de</strong> bewog<strong>en</strong> geschied<strong>en</strong>is van<br />

Ne<strong>de</strong>rlands beroemdste theater, in 1887 <strong>op</strong>gericht<br />

als circusgebouw. In <strong>de</strong> lo<strong>op</strong> van zijn bestaan<br />

heeft Carré alle mogelijke gedaantes gehad <strong>en</strong><br />

meermal<strong>en</strong> hing het voortbestaan van het theater<br />

aan e<strong>en</strong> zijd<strong>en</strong> draadje. Nog altijd e<strong>en</strong> van <strong>de</strong><br />

mooiste plekk<strong>en</strong> van <strong>de</strong> stad.<br />

€ 7,50 / € 3,75<br />

JEUGD<br />

ANGORAMUIS, Tidorestraat 172<br />

Zondag 16, wo<strong>en</strong>sdag 19 <strong>en</strong> don<strong>de</strong>rdag 27<br />

<strong>de</strong>cember, 10.30 uur<br />

Angoramuis, IJsbeer See <strong>op</strong> <strong>de</strong> Noordpool<br />

IJsbeer See moet van alles ont<strong>de</strong>kk<strong>en</strong> <strong>en</strong> ler<strong>en</strong>.<br />

Hij ont<strong>de</strong>kt dat hij <strong>op</strong> hand<strong>en</strong> <strong>en</strong> voet<strong>en</strong> vooruit<br />

komt. Van <strong>de</strong> pinguïn leert ie om recht<strong>op</strong> te l<strong>op</strong><strong>en</strong><br />

<strong>en</strong> zwemm<strong>en</strong> leert ie van <strong>de</strong> viss<strong>en</strong>. Van 2 tot 8<br />

<strong>jaar</strong>.<br />

€ 7,50<br />

Karel Appelhuis, Dapperstraat 7<br />

Maandag 7 januari, 15.30-17 uur<br />

Werk<strong>en</strong> als Karel Appel in zijn atelier<br />

€ 1, <strong>op</strong>gev<strong>en</strong> via www.kabg.nl<br />

OBA, Theater van ’t Woord<br />

Oosterdokska<strong>de</strong> 143<br />

Don<strong>de</strong>rdag 27 <strong>en</strong> vrijdag 28 <strong>de</strong>cember, 15 uur<br />

Max Tak, Ik b<strong>en</strong> e<strong>en</strong> held<br />

Over e<strong>en</strong> heldhaftige jong<strong>en</strong> <strong>en</strong> zijn bange va<strong>de</strong>r.<br />

De jong<strong>en</strong> komt oog in oog te staan met e<strong>en</strong><br />

aantal niet alledaagse wez<strong>en</strong>s, die zijn va<strong>de</strong>r <strong>de</strong><br />

stuip<strong>en</strong> <strong>op</strong> het lijf jag<strong>en</strong>. En nu is het e<strong>en</strong>s niet <strong>de</strong><br />

volwass<strong>en</strong>e die zijn kroost beschermt maar e<strong>en</strong><br />

kind dat zich ontp<strong>op</strong>t als <strong>de</strong> dappere red<strong>de</strong>r in<br />

nood. Vanaf 5 <strong>jaar</strong>.<br />

€ 15 / € 7,50<br />

Zondag 30 <strong>de</strong>cember, 15 uur, kin<strong>de</strong>rlab<br />

Kin<strong>de</strong>rkunstworksh<strong>op</strong>, zij<strong>de</strong> beschil<strong>de</strong>r<strong>en</strong><br />

E<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> lapje stof beschil<strong>de</strong>r<strong>en</strong>. Leuk om aan<br />

iemand te gev<strong>en</strong> of om zelf te drag<strong>en</strong>! On<strong>de</strong>r leiding<br />

van De Kin<strong>de</strong>raca<strong>de</strong>mie van Sanne Verdult.<br />

Vanaf 7 <strong>jaar</strong><br />

€ 7,50 / € 3,75<br />

PLEINTHEATER, Sajetplein 39<br />

Er was e<strong>en</strong>s in Oost, Ballorige ballerina<br />

Erg<strong>en</strong>s in Oost woont e<strong>en</strong> ballerina. <strong>Op</strong> e<strong>en</strong> dag<br />

komt ze e<strong>en</strong> ballerina teg<strong>en</strong> die er precies zo uit<br />

ADVERTENTIE<br />

ziet als zijzelf! Ze besluit <strong>de</strong> an<strong>de</strong>re ballerina te<br />

volg<strong>en</strong> <strong>en</strong> komt tot e<strong>en</strong> ongelooflijke ont<strong>de</strong>kking.<br />

Choreografie Myrna Versteeg. Vanaf 4 <strong>jaar</strong>.<br />

€ 7,50 / € 5<br />

VARIA<br />

PAKHUIS DE ZWIJGER, Piet Heinka<strong>de</strong> 179<br />

Zondag 16 <strong>de</strong>cember, 13-18 uur<br />

Art & <strong>de</strong>sgn book fair<br />

Goed alternatief voor <strong>de</strong> overvolle winkels in <strong>de</strong><br />

binn<strong>en</strong>stad. Met <strong>de</strong> nieuwste boek<strong>en</strong> over kunst,<br />

fotografie, architectuur, mo<strong>de</strong>, illustratie <strong>en</strong> alle<br />

vorm<strong>en</strong> van <strong>de</strong>sign. Ook goeie ko<strong>op</strong>jes ontbrek<strong>en</strong><br />

niet. Voor <strong>de</strong> kin<strong>de</strong>r<strong>en</strong> is boekhan<strong>de</strong>l Held<strong>en</strong> &<br />

Boev<strong>en</strong> aanwezig.<br />

gratis<br />

Don<strong>de</strong>rdag 27 <strong>de</strong>cember, 20 uur<br />

Beamlab #27, Light special<br />

De laatste Beamlab van 2012 staat helemaal in<br />

het tek<strong>en</strong> van licht, <strong>en</strong> <strong>de</strong> invloed ervan in verschill<strong>en</strong><strong>de</strong><br />

omgeving<strong>en</strong> <strong>en</strong> context<strong>en</strong>. Over <strong>de</strong><br />

kracht van licht <strong>en</strong> hoe verlichting het verschil<br />

kan mak<strong>en</strong> in e<strong>en</strong> omgeving. Mo<strong>de</strong>rator: Maaike<br />

Engels.<br />

gratis, aanmeld<strong>en</strong> via www.<strong>de</strong>zwijger.nl/page/60899/nl<br />

STUDIO/K, Timorplein 62<br />

Rond <strong>de</strong> kerstdag<strong>en</strong>, 14-19 uur<br />

Kerst in /K<br />

Studio/K wakkert <strong>de</strong> sfeer graag e<strong>en</strong> beetje aan.<br />

G<strong>en</strong>iet van e<strong>en</strong> kerstmarkt met muziek, glühwein,<br />

handgemaakte kerstversiering<strong>en</strong> <strong>en</strong> (vintage)<br />

kerstkleding. Met e<strong>en</strong> extra film, warme chocola<strong>de</strong>melk<br />

met marshmallows <strong>en</strong> e<strong>en</strong> collectie<br />

bordspelletjes waar je u teg<strong>en</strong> zegt, b<strong>en</strong> je <strong>op</strong> e<strong>en</strong><br />

kou<strong>de</strong> dag wel e<strong>en</strong> middagje zoet.<br />

gratis / film € 8,50


Telefoonnummers <strong>en</strong> gratis spreekur<strong>en</strong><br />

ADVOCATEN<br />

AMSTEL ADVOCATEN<br />

Panamalaan 112, tel. 528 90 30<br />

Gratis spreekuur <strong>op</strong> afspraak: elke vrijdag 08.30-<br />

10.00 uur<br />

VAN DOORN CS ADVOCATEN<br />

Zeeburgerdijk 50, tel. 693 55 44<br />

Gratis spreekuur: elke maandag<br />

16.00-17.00 uur<br />

GLOBAL RUITENBERG<br />

Piet Heinka<strong>de</strong> 215, tel. 627 27 35<br />

Gratis inlo<strong>op</strong>spreekuur: elke wo<strong>en</strong>sdag<br />

17.00-18.30 uur<br />

VEEM ADVOCATEN<br />

Pedro <strong>de</strong> Medinalaan 12, Gebouw HVO Querido,<br />

tel. 664 08 48<br />

Gratis juridisch spreekuur:<br />

elke vrijdag van 16.00-17.00 uur<br />

ALGEMEEN<br />

POLITIE BALISTRAAT<br />

Balistraat 104<br />

Spoe<strong>de</strong>is<strong>en</strong><strong>de</strong> zak<strong>en</strong>: tel. 112<br />

Niet spoe<strong>de</strong>is<strong>en</strong><strong>de</strong> zak<strong>en</strong>: tel. 0900 88 44<br />

Meld misdaad anoniem: tel. 0800 7000<br />

STADSDEELHUIS<br />

Bezoekadres: Oranje-Vrijstaatplein 2<br />

Postadres: Postbus 94801, 1090 GV Amsterdam<br />

Algeme<strong>en</strong> telefonnummer: 14020<br />

website: www.oost.amsterdam.nl<br />

ADVERTENTIES<br />

Praktijk voor stressbehan<strong>de</strong>ling<br />

<strong>en</strong> psychosociale therapie<br />

- coach<strong>en</strong> <strong>en</strong> counsel<strong>en</strong> met mindfulness<br />

- lichaamsgerichte therapie<br />

- focuss<strong>en</strong><br />

- homospecifieke hulpverl<strong>en</strong>ing<br />

www.stressbehan<strong>de</strong>lingamsterdam.nl<br />

info@stressbehan<strong>de</strong>lingamsterdam.nl<br />

Hélène van Bijn<strong>en</strong><br />

JF van H<strong>en</strong>gelstraat 30<br />

1019 DC Amsterdam<br />

06-40556196<br />

CC-adv 2012-2.indd 1 08-08-12 09:15<br />

CONFLICTBEMIDDELING<br />

BETER BUREN<br />

Bemid<strong>de</strong>ling bij on<strong>en</strong>igheid tuss<strong>en</strong> bur<strong>en</strong> als ze er<br />

zelf niet uitkom<strong>en</strong>.<br />

Tel. 689 18 59<br />

MEDIATIONBUREAU.NET<br />

Bemid<strong>de</strong>ling bij arbeidsconflict<strong>en</strong>, echtscheiding,<br />

zakelijke geschill<strong>en</strong> e.d.<br />

Gratis spreekuur <strong>op</strong> afspraak:<br />

dinsdag 9.00-10.00 uur,<br />

Tel. 820 22 07<br />

e-mail: info@mediationbureau.net<br />

MAATSCHAPPELIJK WERK<br />

WMO LOKET<br />

Weet je niet waar je moet zijn met e<strong>en</strong> vraag of e<strong>en</strong><br />

probleem inzake overheids- of geme<strong>en</strong>telijke voorzi<strong>en</strong>ing<strong>en</strong>?<br />

Er is e<strong>en</strong> gratis nummer, dat je verbindt<br />

met e<strong>en</strong> help<strong>de</strong>sk die je kan zegg<strong>en</strong> waar je met je<br />

probleem of vraag he<strong>en</strong> moet.<br />

WMO help<strong>de</strong>sk, tel. 0800 0643<br />

WMO loketspreekur<strong>en</strong>:<br />

Indische Buurt, Flevohuis, Kramatplantso<strong>en</strong> 263:<br />

maandag 14.30-16.00 uur <strong>en</strong> wo<strong>en</strong>sdag 14.00-<br />

15.30 uur,<br />

Oostelijk Hav<strong>en</strong>gebied, Spor<strong>en</strong>burg, C.J.K van<br />

Aalststraat 4: don<strong>de</strong>rdag 13.30 - 14.30 uur<br />

Telefonisch spreekuur maandag-vrijdag 13.00-<br />

16.00 uur, tel. 462 03 99<br />

STICHTING ViiA<br />

Loket Zorg <strong>en</strong> Sam<strong>en</strong>lev<strong>en</strong> <strong>IJburg</strong><br />

<strong>IJburg</strong>laan 727B (gezondheidsc<strong>en</strong>trum Hav<strong>en</strong>eiland),<br />

tel: 495 22 50<br />

Maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur<br />

MELDPUNTEN<br />

OVERLAST HORECA<br />

tel. 421 45 67<br />

EXTREME OVERLAST<br />

tel. 567 06 61<br />

WONEN EN BUREN<br />

WIJKSTEUNPUNT WONEN OOST<br />

Voor alle zak<strong>en</strong> betreff<strong>en</strong><strong>de</strong> huur <strong>en</strong> woning.<br />

Wijtt<strong>en</strong>bachstraat 34hs, tel. 462 03 30<br />

Inlo<strong>op</strong>spreekur<strong>en</strong>: maandag 19.00-20.00 uur<br />

wo<strong>en</strong>sdag 9.00-12.00 uur<br />

FLEX WERKPLEK te huur in Zeeburg<br />

voor ZZP’er, thuiswerker, freelancer<br />

• Wilt u dichtbij huis e<strong>en</strong> ruime, rustige <strong>en</strong> betaalbare FLEX<br />

werkplek hur<strong>en</strong> om prettig te werk<strong>en</strong>?<br />

• Wilt u klant<strong>en</strong> of zak<strong>en</strong>relaties in e<strong>en</strong> repres<strong>en</strong>tatieve ruimte<br />

kunn<strong>en</strong> ontvang<strong>en</strong>?<br />

Voor informatie mail naar info@tanarboconsultant.nl of bel <strong>op</strong><br />

dinsdag, wo<strong>en</strong>sdag of don<strong>de</strong>rdag <strong>op</strong> telefoonnummer 020-8202207<br />

Website: www.d<strong>en</strong>ieuwevaart.info<br />

Adverter<strong>en</strong><br />

Wilt u adverter<strong>en</strong> in <strong>de</strong> IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er? Stuur e<strong>en</strong> e-mail<br />

naar info@ij<strong>op</strong><strong>en</strong>er.nl<br />

Kijk voor meer informatie over adverter<strong>en</strong> <strong>op</strong> onze<br />

website www.ij<strong>op</strong><strong>en</strong>er.nl<br />

TARIEVEN<br />

Tarief per cm2 € 1,95<br />

Toeslag vaste plaats 10%<br />

Toeslag achterpagina 25%<br />

Korting minimaal 5 nummers aane<strong>en</strong> 10%<br />

AFMETINGEN<br />

Breedte 70, 145 of 220 mm<br />

Hoogte variabel<br />

ADVERTENTIES OPMAKEN OF WIJZIGEN<br />

<strong>Op</strong> aanvraag<br />

ADVERTENTIES AANLEVEREN<br />

Advert<strong>en</strong>ties di<strong>en</strong><strong>en</strong> aangeleverd te word<strong>en</strong> in<br />

PDF- of JPEG-formaat. De redactie draagt ge<strong>en</strong><br />

verantwoor <strong>de</strong>lijkheid voor <strong>de</strong> kwaliteit van door<br />

adverteer<strong>de</strong>rs aangelever<strong>de</strong> advert<strong>en</strong>ties.<br />

Bezorging<br />

Heeft u e<strong>en</strong> nee/nee sticker <strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur <strong>en</strong> wilt u toch<br />

<strong>de</strong> IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er lez<strong>en</strong>? <strong>Op</strong> on<strong>de</strong>rstaan<strong>de</strong> punt<strong>en</strong> kunt u<br />

e<strong>en</strong> exemplaar <strong>op</strong>hal<strong>en</strong>.<br />

Indische Buurt<br />

• Civic Zeeburg, Obiplein 14-16<br />

• Cybersoek, Timorplein 22<br />

• Java Booksh<strong>op</strong>, Javastraat 145<br />

• <strong>Op</strong><strong>en</strong>bare Bibliotheek, Javaplein 2<br />

• De Meevaart, Balistraat 48A<br />

Klacht<strong>en</strong><br />

over <strong>de</strong><br />

bezorging<br />

kunt u meld<strong>en</strong> via<br />

het formulier <strong>op</strong><br />

onze website<br />

www.ij<strong>op</strong><strong>en</strong>er.<br />

nl<br />

Oostelijk Hav<strong>en</strong>gebied:<br />

• Boekhan<strong>de</strong>l van Pampus, KNSM-laan 303<br />

• Boulevard Café, Cruquiusweg 3<br />

• Lloyd Hotel, Oostelijke Han<strong>de</strong>lska<strong>de</strong> 34<br />

• Pakhuis De Zwijger, Piet Heinka<strong>de</strong> 179<br />

<strong>IJburg</strong>:<br />

• Bloem <strong>en</strong> Zee, <strong>IJburg</strong>laan 444<br />

• Gezondheidsc<strong>en</strong>trum Hav<strong>en</strong>eiland, <strong>IJburg</strong>laan 727<br />

• Sportschool Life and Kicking, Eva Besnyöstraat 29<br />

Oost:<br />

• Stads<strong>de</strong>elhuis Oost, Oranje-Vrijstaatplein 2<br />

Rijksmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong>puzzel<br />

Wist u dat Amsterdam Oost 53 rijksmonum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> telt? Red<strong>en</strong> om daar in <strong>de</strong>ze<br />

prijspuzzel e<strong>en</strong>s aandacht aan te bested<strong>en</strong>. Misschi<strong>en</strong> krijgt u inspiratie om<br />

ver<strong>de</strong>r te zoek<strong>en</strong> naar monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> in ons fraaie stads<strong>de</strong>el.<br />

<strong>Op</strong> <strong>de</strong> foto’s ziet u 9 bouwwerk<strong>en</strong>, waarvan 4 in <strong>de</strong> Indische Buurt, 1 tuss<strong>en</strong><br />

Indische Buurt <strong>en</strong> <strong>IJburg</strong> in, 2 in het Oostelijk Hav<strong>en</strong>gebied, 1 <strong>op</strong> <strong>de</strong> gr<strong>en</strong>s van<br />

Indische Buurt <strong>en</strong> Dapperbuurt <strong>en</strong> 1 heel aparte in <strong>de</strong> Oosterparkbuurt. We<br />

zoek<strong>en</strong> <strong>de</strong> nam<strong>en</strong> van <strong>de</strong> monum<strong>en</strong>t<strong>en</strong> <strong>en</strong> <strong>de</strong> straat waaraan ze te vind<strong>en</strong> zijn.<br />

Stuur uw <strong>op</strong>lossing vóór 5 februari a.s. per e-mail naar info@ij<strong>op</strong><strong>en</strong>er.nl<br />

of per post naar IJ<strong>op</strong><strong>en</strong>er, Zeeburgerdijk 175-1, 1095 AB Amsterdam.<br />

DEZE PUZZEL IS GEMAAKT DOOR ERIK HAAN<br />

1 7 7 13 9 6 7 15<br />

Maak je <strong>de</strong>ur vrolijk!<br />

www.thephotofactory.nl<br />

C. van Eester<strong>en</strong>laan 15 - 020 - 419 72 00<br />

De twee winnars van <strong>de</strong>ze puzzel<br />

ontvang<strong>en</strong> e<strong>en</strong> mooie, verplaatsbare <strong>en</strong><br />

beschrijfbare sticker voor <strong>op</strong> <strong>de</strong> muur of<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> <strong>de</strong>ur met e<strong>en</strong> eig<strong>en</strong> foto, collage of<br />

ver<strong>jaar</strong>dagskal<strong>en</strong><strong>de</strong>r van 60 x 80 cm. Deze<br />

prijs wordt ter beschikking gesteld door<br />

The Photo Factory.<br />

De winnaars van <strong>de</strong> Scheepspuzzel in <strong>de</strong><br />

oktobereditie zijn Josine Planje <strong>en</strong> Jan-<br />

Michiel van <strong>de</strong>r Sluis.<br />

De <strong>op</strong>lossing luidt: Als het getij verlo<strong>op</strong>t<br />

moet m<strong>en</strong> <strong>de</strong> bak<strong>en</strong>s verzett<strong>en</strong>.<br />

38 39<br />

<strong>Op</strong>lossing<br />

1<br />

2<br />

3<br />

11 7 6 16 15 15 5 13 1 2 14 3 3 2<br />

2 5 11 5 5 13 6 3 13 4 1 16 8 1 3 13 4 8 5 11 5 13<br />

4 8 5 11 5 14 12 5 5 4 10 15<br />

6 7 16 14 4 5 1 14 7 2<br />

3<br />

1 - 14 3 5 1 3 13 4 5 1 2 14 3 3 14<br />

4 3 1 2 7 7 14 5 1 1 5 5 6 4 1 7 7 6<br />

3 6 11 3 5 8 14 3 1 2 14 3 3 2<br />

6 6 7 4 7 2 5 6<br />

5<br />

7 7 1 2 5 6 10 15 5 3 13 4 5 6 1 15 3 4 5<br />

9 5 14 6 3 5 9 6 7 15 15 5 13<br />

6<br />

3 3 1 2 14 3 3 2<br />

7 5 14 3 14 4 16 1 11 3 5 6 6 3 15 5 14 15<br />

3 11 9 7 13 6 5 8 13<br />

15 14 3 2 5 13 2 14 3 6 5<br />

8<br />

7 7 1 2 5 6 10 15 5 3 13 4 5 6 1 15 3 4 5<br />

1 5 8 13 16 8 1 11 16 8 4 5 14 7 7 14 2 1 2 3 2 8 7 13<br />

9<br />

7 7 1 2 1 7 7 14 6 5 8 13<br />

1 2 3 4 1 4 5 5 6 7 7 1 2 8 1 9 6 10 11 5 2<br />

12 10 13 14 10 15 1 11 7 13 16 11 5 13 2 5 13<br />

4<br />

7<br />

6<br />

8<br />

5<br />

9


VERKOCHT<br />

Zwanebloemlaan 106<br />

3-kamer appartem<strong>en</strong>t met eig<strong>en</strong> <strong>op</strong>gang<br />

<strong>en</strong> royaal dakterras <strong>op</strong> ZW. Ca. 85 m 2<br />

Vraagprijs: € 249.000 k.k.<br />

<strong>IJburg</strong>laan 518<br />

Licht <strong>de</strong>sign appartem<strong>en</strong>t met fantastisch<br />

uitzicht over Diemerpark. Ca. 215 m 2<br />

Vraagprijs: € 679.000 k.k.<br />

V<strong>en</strong>etiëhof 49<br />

Uniek p<strong>en</strong>thouse <strong>op</strong> het KNSM-eiland.<br />

Ca. 125 m 2<br />

Vraagprijs: € 525.000 k.k.<br />

<strong>IJburg</strong>laan 502<br />

Unieke loft, gelijkvloers.<br />

Ca. 235 m 2 incl. terras<br />

Vraagprijs: € 575.000 k.k.<br />

VERKOCHT<br />

Cas Oorthuyska<strong>de</strong> 238<br />

3-kamer appartem<strong>en</strong>t met zonnig balkon<br />

<strong>en</strong> prachtig uitzicht. Ca. 85 m 2<br />

Vraagprijs: € 209.000 k.k.<br />

Wilt u uw woning verk<strong>op</strong><strong>en</strong>?<br />

Wij kom<strong>en</strong> graag bij u langs<br />

voor e<strong>en</strong> vrijblijv<strong>en</strong>d gesprek!<br />

Dirk Vreek<strong>en</strong>straat 55<br />

Licht <strong>en</strong> ruim 3/4-kamer appartem<strong>en</strong>t<br />

<strong>op</strong> <strong>de</strong> bov<strong>en</strong>ste verdieping. Ca. 110 m 2<br />

Vraagprijs: € 349.000 k.k.<br />

Ertska<strong>de</strong> 29<br />

Woonhuis met tuin midd<strong>en</strong> in<br />

Amsterdam! Ca. 162 m 2<br />

Vraagprijs: € 649.000 k.k.<br />

VERKOCHT<br />

Johan van <strong>de</strong>r Keuk<strong>en</strong>straat 206<br />

Ruim <strong>en</strong> licht appartem<strong>en</strong>t met groot<br />

balkon <strong>op</strong> het noordwest<strong>en</strong>. Ca. 85 m 2<br />

Vraagprijs: € 206.000 k.k.<br />

Barcelonaplein 8<br />

3-kamer appartem<strong>en</strong>t <strong>op</strong> t<strong>op</strong>locatie in<br />

architectonisch hoogstandje. Ca. 66 m 2<br />

Vraagprijs: € 265.000 k.k.<br />

makelaars<br />

Veembroe<strong>de</strong>rhof 127<br />

Prachtig appartem<strong>en</strong>t aan het water <strong>op</strong><br />

lo<strong>op</strong>afstand van hartje A’dam. Ca. 96 m 2<br />

Vraagprijs: € 399.000 k.k.<br />

Vestiging Oostelijk Hav<strong>en</strong>gebied:<br />

Levantka<strong>de</strong> 125<br />

1019 MJ Amsterdam<br />

telefoon: 020 - 419 45 80<br />

VERKOCHT<br />

Fun<strong>en</strong>park 541<br />

B<strong>en</strong>ed<strong>en</strong>woning in c<strong>en</strong>trum van A’dam<br />

in oase van gro<strong>en</strong> & rust. Ca. 90 m 2<br />

Vraagprijs: € 379.000 k.k.<br />

Cas Oorthuyska<strong>de</strong> 270<br />

3-kamer appartem<strong>en</strong>t <strong>op</strong> <strong>de</strong> 6e etage met<br />

fantastisch uitzicht over het IJ. Ca. 85 m 2<br />

Vraagprijs: € 239.000 k.k.<br />

Eva Besnyöstraat 101<br />

Mooi verbouw<strong>de</strong> e<strong>en</strong>sgezinswoning<br />

met 3 slaapkamers <strong>en</strong> tuin. Ca. 100 m 2<br />

Vraagprijs: € 299.000 k.k.<br />

VERKOCHT<br />

Veembroe<strong>de</strong>rhof 251<br />

Fraai 3/4-kamer appartem<strong>en</strong>t.<br />

Ca. 83 m 2<br />

Vraagprijs: € 275.000 k.k.<br />

Jan Vrijmanstraat 54<br />

Gezinshuis met tuin <strong>op</strong> het zuidwest<strong>en</strong>.<br />

Ca. 130 m 2<br />

Vraagprijs: € 399.500 k.k.<br />

Vestiging <strong>IJburg</strong>:<br />

<strong>IJburg</strong>laan 835<br />

1087 CL Amsterdam<br />

telefoon: 020 - 419 39 29<br />

e-mail: info@thorwaldbrouwer.nl<br />

www.thorwaldbrouwer.nl<br />

Maria Austriastraat 77<br />

Fantastisch nieuw appartem<strong>en</strong>t.<br />

Koffers pakk<strong>en</strong> <strong>en</strong> verhuiz<strong>en</strong>. Ca. 90 m 2<br />

Vraagprijs: € 219.000 k.k.<br />

VERKOCHT<br />

Kin<strong>de</strong>rdijkstraat 72-3<br />

Sfeervol, licht <strong>en</strong> ruim 4-kamer appartem<strong>en</strong>t<br />

in A’dam Zuid. Ca. 73 m 2<br />

Vraagprijs: € 249.000 k.k.<br />

Celebesstraat 50<br />

P<strong>en</strong>thouse appartem<strong>en</strong>t met mooi<br />

terras in <strong>de</strong> Indische Buurt. Ca. 66 m 2<br />

Vraagprijs: € 189.000 k.k.<br />

Stokerka<strong>de</strong> 128<br />

Uniek woonhuis <strong>op</strong> <strong>de</strong> k<strong>op</strong> van het<br />

Borneo-eiland. Ca. 183 m 2<br />

Vraagprijs: € 845.000 k.k.<br />

Lisdod<strong>de</strong>laan 106<br />

Zeer luxe villa, 5 slaapkamers, 2 badkamers,<br />

4 wc’s, ligging zuidwest, aan het water met<br />

eig<strong>en</strong> steiger, tuin 130 m 2 . Ca. 260 m 2<br />

Vraagprijs: € 1.385.000 k.k.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!