Dirk Sioen kijkt vooruit - Open Vld

openvld.be

Dirk Sioen kijkt vooruit - Open Vld

Burgerkrant

Nr 1 - 2012 - Uitgave van Open Vld Zonnebeke Zonnebeke

Hier komt een onderschrift.

Het bestuur van Open Vld Zonnebeke

Dirk Hun droomhuis Sioen kijkt dankzij vooruit ons!

Open Sed ut Vld perspiciatis gaat met INSPRAAK unde omnis naar iste de natus gemeenteraadsverkie-

error sit volupzingentatem

accusantium van oktober 2012. doloremque INSPRAAK laudantium. is een lijst Nemo die sinds enim jaar

en ipsaut dag odit bestaat aut fugit, in de gemeente sed quia consequuntur Zonnebeke, en magni indertijd dolores opgericht

eos qui werd ratione door voluptatem Dirk Cardoen, sequi de nesciunt. huidige burgemeester.

Op Sed gemeentelijk ut perspiciatis vlak unde is Open omnis Vld iste actief natus binnen error

INSPRAAK, sit voluptatem die accusantium deel uitmaakt doloremque van de huidige laudan-

meerderheid.

tium, totam rem aperiam, eaque ipsa quae ab illo

inventore veritatis et quasi architecto beatae vi-

KLARE tae dicta WIJN sunt explicabo. Nemo enim ipsam vo-

Midden luptatem januari quia voluptas werd een sit persconferentie aspernatur aut gehou- odit

den, aut fugit, waar de sed kopstukken quia consequuntur van de lijst magni aan de dolores ver-

TIEN PENSIOENWERVEN

“We staan in ons land écht op een kruispunt: kiezen we de weg

uit deze crisis door te doen wat moet? Of gaan we verder op het

pad van de stilstand, die ons sociale model uitholt en waarvan

de zwakkeren in onze samenleving de eerste slachtoffers zullen

zijn? Na meer dan drie jaar stilstand hoop ik echt dat iedereen

ervoor kiest om samen de handen uit de mouwen te steken.

Daarom lanceer ik deze tien pensioenwerven voor de komende

jaren,” stelt vicepremier en minister van Pensioenen Vincent

Van Quickenborne (Open Vld). Lees meer op p.4

zamelde eos qui ratione pers werden voluptatem voorgesteld. sequi nesciunt. Neque

porro quisquam est, qui dolorem ipsum quia do-

“Er lor sit zijn amet, wel wat consectetur, speculaties adipisci geweest, velit, maar sed quia we

wilden non numquam pas klare eius wijn modi schenken tempora op het incidunt moment ut

dat labore iedereen et dolore zich magnam kon vinden aliquam in alle quaerat afspraken”. volup-

Aldus tatem. Dirk Quis Sioen, autem schepen vel eum van iure openbare quam nihil werken mo-

en lestiae lijsttrekker consequatur, voor INSPRAAK vel illum qui voor dolorem de gemeen- eum

teraadsverkiezingen fugiat quo voluptas nulla van 14 pariatur?” oktober 2012.

Quis autem vel eum iure reprehenderit qui in ea

STERKE voluptate KANDIDATEN

velit esse quam nihil. Quis autem vel

“Ik eum ben iure er trots reprehenderit op dat er een qui heel in ea wat voluptate sterke kan- velit

didaten esse quam op de nihil. lijst Quis staan.” autem vel eum iure repre-

Een henderit aantal qui bestuursleden in ea voluptate van velit Open esse Vld quam Zonne- nihil.

beke Quis stelt autem zich vel op eum de volgende iure reprehenderit pagina’s aan qui u voor. in ea

voluptate velit esse quam nihil. Quis autem vel

Ook eum iure gemeenteraadslid re velit esse quam Johan nihil. Demonie Quis autem is op- vel

nieuw eum iure van reprehenderit de partij. Maak qui kennis in ea met voluptate deze men- velit

sen, esse en quam bedenk nih. daarbij dat politiek uw leven elke

dag beïnvloedt, of het nu gaat om uw pensioen of

om een stoeptegel die stuk is in uw straat.

INHOUD

Nieuw (blauw) bloed / 3

Hun droomhuis dankzij ons

nihil molesti nihil molesti eius

Het tempora belang / 2van

de provincies / 6

Nationaal nieuws

Dirk Interview Sioen Alexander blikt tevreden De Croo terug / / 4-5 7

Komt de euro in het gedrang? / 6


JohAN TALLy

Zandvoorde, gehuwd, 2 kinderen, 43 jaar

Beroep : zelfstandig vastgoedmakelaar, vastgoedexpert

Politiek : bestuurslid Open Vld Regio Westhoek,

penningmeester Open Vld Zonnebeke

Hobby’s : squash, heemkunde, geschiedenis

Politieke motivatie : Als geboren en getogen inwoner

van Groot-Zonnebeke (Zandvoorde) volg

ik reeds geruime tijd de lokale politiek. Iedere

burger is immers in bepaalde onderwerpen geinteresseerd,

en niet enkel wanneer zijn of haar

professionele bestaan of directe levensomstandigheden

afhangen van politieke beslissingen.

De samenhang tussen de deelgemeenten, evenals

de woonkwaliteit en leefbaarheid van een plattelandsgemeente,

liggen mij nauw aan het hart.

Ik acht de tijd rijp om, op een constructieve en

objectieve manier, mij actief in te zetten voor het

beleid van de komende jaren. Door mij kandidaat

te stellen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen

hoop ik dat ik in de toekomst meer

dan mijn steentje zal kunnen bijdragen.

FAuvE DuThoo

Passendale, 20 jaar, in een relatie

Beroep : lerarenopleiding secundair onderwijs

in het KHBO te Brugge

Verenigingsleven en hobby’s : Elke dinsdagavond

ga ik voetballen bij de vrouwenploeg in

Zonnebeke. Naast het voetballen, hou ik er ook

van om de vrijdag- en/of zaterdagavond eens af

te zakken met vrienden naar een gezellig café.

In het verleden ben ik 7 jaar actief geweest in

een jeugdbeweging, namelijk de KAJ. Ik ben 3

jaar lid geweest en 4 jaar kernlid.

Stel dat je de kans krijgt om schepen te worden,

welke bevoegdheden zouden je interesseren?

Jeugd en sport blijven me nauw aan het

hart liggen en daar wil ik me 200% voor inzetten.

Daarnaast ben ik natuurlijk geïnteresseerd

in het onderwijs. Ik zit nu in mijn voorlaatste

jaar lerarenopleiding. Wat de toekomst me dan

zal brengen, weet ik nog niet. Les geven of van

politiek mijn beroep maken? Of misschien nog

verder studeren? De toekomst is nog een groot

vraagteken voor mij.

Drie kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van

oktober 2012 stellen zich aan u voor : Johan Tally, Fauve

Duthoo en Johan Leleu. We stelden hen een paar interessante

vragen.

Nieuw (blauw) bloed

vooRzITTER JohAN LELEu

Passendale, gehuwd, 2 kinderen, 35 jaar

Beroep : apotheker

Verenigingsleven en hobby’s : politiek, heemkunde,

pokeren, mini-viertakt

Wat is je politieke motivatie?

Ik ben sedert mijn achttiende actief bezig met

politiek, in het begin als lid van Jong Vld, waar

ik zelfs enige tijd voorzitter ben geweest. Sedert

enkele jaren ben ik voorzitter van de plaatselijke

afdeling van Open Vld Zonnebeke.

De laatste zes jaar heeft het bestuur van Open

“Ik ben er trots op dat er een heel wat

sterke kandidaten op de lijst staan.”

Dirk Sioen - Lijsttrekker Inspraak

Johan Leleu,

Fauve Duthoo

en Johan Tally

Vld Zonnebeke keihard gewerkt en een sterke afdeling

opgebouwd. In 2009 nam ik, samen met

de hele ploeg, deel aan de Vlaamse verkiezingen,

wat een heel boeiende ervaring is geweest.

Mijn persoonlijke interesse gaat uit naar de domeinen

ruimtelijke ordening en financiën. Een

correcte indeling van het landschap die tegelijk

tegemoetkomt aan de noden van de bevolking

zorgt voor een evenwicht tussen wonen, werken

en ontspanning.

Een gezonde gemeentebegroting vind ik uiteraard

zeer belangrijk. Er moet voldoende geïnvesteerd

worden in de toekomst, stilstaan is immers

vaak achteruitgaan. Anderzijds mag de gemeente

natuurlijk niet boven haar stand leven. Alleen

op deze manier kunnen de belastingen in de gemeente

op een redelijk peil gehouden worden.

BurgerkraNt ZONNeBeke

3


“Een langetermijnaanpak van de pensioenen vraagt actie

op verschillende fronten tegelijk,” vervolgt minister

Van Quickenborne. “Met deze tien pensioenwerven willen

we niet enkel de pensioenen zelf hervormen, maar ook

meer mensen langer aan het werk houden. Een gezonde

begroting blijft hierbij vanzelfsprekend cruciaal.”

Tien werven om onze

pensioenen te vrijwaren

1. MEER MENSEN EEN

aaNVuLLENd PENSIOEN

Vandaag hebben maar zes op tien

werknemers toegang tot een aanvullend

pensioen. Veel meer werknemers

hebben recht op een tweede

pijler.

2. LaNgER ‘MOgEN’

WERkEN

Mensen zullen vanaf 2013 na hun

65e onbeperkt mogen bijverdienen,

als ze een loopbaan hebben van zeker

42 jaar. Voor mensen met een

kortere loopbaan schrappen we de

onrechtvaardige sanctie dat je je volledige

pensioen kan verliezen als je

teveel bijverdient.

3. LaNgER ‘kuNNEN’

WERkEN

Om ervoor te zorgen dat oudere

werknemers aan de slag blijven of

geraken, komt er een wortel-enstokbeleid:

een lastenverlaging voor

oudere werknemers, maar tegelijk

zullen we bedrijven bestraffen als die

bij ontslagrondes de oudere werknemers

viseren. Sowieso zijn er inspanningen

nodig om het oudere werknemers

makkelijker te maken aan de

slag te blijven.

4. OVERLEVINgSPENSIOEN

HERVORMEN

We willen werk maken van een

nieuw systeem van overlevingspensioenen.

Nu duwt een overlevingspensioen

mensen die hun partner

hebben verloren veel te veel in de

inactiviteit. Dat moet veranderen.

Ook als je je partner verliest, moet je

terug aan de slag kunnen gaan.

5. PENSIOENbONuS

Slechts 20% van de mensen kent de

pensioenbonus. Die bestaat vandaag

al om langer werken aan te moedi-

4 nationaal nieuws

gen. Onbekend is onbemind. Doelstelling

is de bonus meer ingang te

doen vinden, zodat het effect op langer

werken groter wordt.

6. aLLE gEWERkTE jaREN

LaTEN MEETELLEN VOOR

PENSIOENbEREkENINg

Het afschaffen van de zogenaamde

‘eenheid van loopbaan’ moet ervoor

zorgen dat, als je een loopbaan hebt

van meer dan 45 jaar, ook alle gewerkte

jaren effectief meetellen voor

je pensioenberekening.

7. aRMOEdE EN

PENSIOENEN

Teveel gepensioneerden leven vandaag

in armoede. Daarom zullen we

ook in deze moeilijke budgettaire

tijden extra inspanningen doen om

de laagste en oudste pensioenen te

versterken.

8. VROuWEN EN

HuN PENSIOEN

Een gesprek is nodig met het parlement

om de pensioenproblematiek

van vrouwen onder de loep te

nemen. Onder meer de idee van de

mensen verdienen betere

informatie over hun pensioen,

ook tijdens hun loopbaan.

“Extra inspanningen om de laagste en

oudste pensioenen te versterken”

pensioensplit kan daarbij ter sprake

komen.

9. ZILVERfONdS

In overleg met de sociale partners

gaan we na of het Zilverfonds en het

Fonds voor de Toekomst niet beter

samensmelten.

10. INfORMEREN

EN INfORMaTISEREN

Mensen verdienen betere informatie

over hun pensioen, ook tijdens hun

loopbaan. Dat moet ook online mogelijk

zijn.


HYPOTHECaIRE afTREk:

duIdELIjkHEId aub

De verwarrende communicatie van de Vlaamse regering maakte veel gezinnen

ongerust over de toekomst van hun hypothecaire lening.

Open Vld-voorzitter Alexander De Croo betreurt

de onduidelijke en onhandige communicatie vanuit

de Vlaamse Regering over de toekomst van

de fiscale aftrek voor hypothecaire leningen: “De

Vlaamse regering vraagt voortdurend extra bevoegdheden.

En nu ze die krijgt, slaagt ze er niet

in om duidelijk aan te geven wat ze met die extra

bevoegdheden zal doen. Dat is zeer pijnlijk.”

VEEL ONgERuSTHEId

Het gevolg van deze onduidelijke communicatie

is dat er veel ongerustheid heerst bij vele gezinnen

in Vlaanderen of ze in de toekomst nog zullen

genieten van het fiscale voordeel voor hun woning.

“Deze ongerustheid is voor niets nodig. Bij

de onderhandelingen over de staatshervorming is

afgesproken dat Vlaanderen zowel het geld krijgt

als de fiscale instrumenten om ook in de toekomst

een fiscaal voordeel te geven voor mensen die le-

nen om een eigen woning te kopen. De vraag is dus

niet of Vlaanderen dat voordeel zal kunnen overnemen,

de vraag is of ze dat wil. En die vraag kan enkel

beantwoord worden door de politieke partijen

die deel uitmaken van de huidige en de volgende

Vlaamse regering.”

Alexander De Croo is alvast zeer duidelijk over de

houding van zijn partij. “Onze oud-ministers Dirk

Van Mechelen en Marino Keulen, hebben in het

verleden zeer zware inspanningen gedaan om mensen

aan te moedigen een eigen woning te komen.

Denk maar aan de verlaging van de registratierechten

en de meeneembaarheid ervan. We zullen dus

niet toestaan dat deze inspanningen teniet gedaan

worden door het belangrijke fiscale voordeel voor

mensen die een lening aangaan, af te schaffen of

grondig te beperken. Een Vlaamse regering die dat

doet, zal er één zonder Open Vld zijn.”

(OP)NIEUw IN

ParLEMENt

Als gevolg van de installatie van de

regering Di Rupo keren twee oude

getrouwen terug naar de Open Vldfractie

Kamerfractie. Na een afwezigheid

van anderhalf jaar komen Roland

defreyne (Gistel) en Luk Van biesen

(Kraainem) weer in het parlement als

opvolgers van respectievelijk vicepremier

Vincent Van Quickenborne en

staatssecretaris Maggie de block.

Daarnaast krijgt de fractie ook versterking

krijgt van twee nieuwe gezichten.

frank Wilrycx (Merksplas) vervangt

minister annemie Turtelboom, terwijl

Lieve Wierinck (Zaventem) ten slotte

de plaats inneemt van guy Vanhengel,

die opnieuw minister werd in de Brusselse

regering.

roland

Defreyne

Luk

Van biesen

Frank

Wilrycx

Lieve

Wierinck

nationaal nieuws

5


het belang van

de provincies

Francis Demuynck uit Passendale

is secretaris in het

lokale Open Vld-bestuur,

penningmeester in het

schoolbestuur van de VBS

De Fontein te Passendale,

en lid van de Cultuurraad.

Francis Demuynck

“Er zijn heel wat dossiers die zich op provinciaal

niveau bevinden, en een grote impact hebben op

onze regio. “, zegt Francis Demuynck. “Ik denk

dan ondermeer aan de Nonnebossen, de herdenking

van WO I en de ontwikkeling van het platteland.”

DE NoNNEBoSSEN

In onze eigen gemeente worden we geconfronteerd

met de problematiek van de Nonnebossen.

Dit dossier zit nu in een eindfase, maar er zijn

nog heel wat vragen. Het ontwerp provinciaal

ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Nonnebossen’

werd voorlopig vastgesteld door de provincieraad

op 27 oktober 2011, en er liep een openbaar

onderzoek tot 13 februari 2012. Tijdens de periode

van het openbaar onderzoek kon elke burger

zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indie-

Heel wat dossiers hebben een impact op

onze regio

6 BurgerkraNt ZONNeBeke

“Ik meen dat het provinciaal niveau nog steeds heel wat

te bieden heeft. Er zijn heel wat dossiers die zich op

provinciaal niveau bevinden, maar toch een grote

impact hebben voor onze regio.”

nen. Na het openbaar onderzoek verwerkt de

provinciale commissie voor ruimtelijke ordening

de resultaten en bezorgt de provincieraad uiterlijk

90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek

een gemotiveerd advies. Op basis van dit

advies kan de provincieraad het plan al dan niet

wijzigen. Vervolgens wordt het plan definitief

vastgesteld binnen de 180 dagen na het einde van

het openbaar onderzoek. Het definitief vastgestelde

plan wordt overgemaakt aan de Vlaamse

regering die binnen de 60 dagen na ontvangst

een beslissing neemt. Tegen eind 2012 zou er dus

een finale beslissing moeten zijn.

GoNEWEST 2014-2018

De regio, en vooral Zonnebeke en Passendale,

zouden ook maximaal moeten kunnen profiteren

van de inspanningen die de provincie doet naar

aanleiding van de herdenkingen van de Eerste

Wereldoorlog. De deputatie van de provincie

West-Vlaanderen heeft definitief het licht op

groen gezet voor de ontwikkeling van een omvangrijk

evenementenprogramma GoneWest.

Het programma zal de cultuurtoeristische herdenking

van de Eerste Wereldoorlog gestalte geven.

De provincie zal hiervoor niet minder dan 3

miljoen euro per jaar uittrekken. Elke editie zal

enkele weken duren en vindt plaats in een peri-

Polygon Wood

ode van belangrijke historische herdenkingsmomenten

(bv. de onderwaterzetting, de eerste gasaanval,

enz.). In totaal voorziet men vijf edities,

van 2014 tot en met 2018. Het programma voor

2014 en 2015 valt stilaan in zijn definitieve plooi,

maar vooral in 2017 moet onze gemeente prominent

“in the picture” komen.

PLATTELANDSoNTWIKKELING

Eind 2011 werden tien projecten goedgekeurd in

het kader van Leader Westhoek, het programma

voor Plattelandsontwikkeling in de Westhoek,

voor een totaal bedrag van meer dan 900.000

euro. De projecten willen de attractiviteit en de

belevingswaarde in de Westhoek verhogen, het

sociaal dorpsweefsel versterken of streven naar

een vitaal en aan het platteland aangepast ondernemerschap

CoNCRETE PRoJECTEN

Het gaat om projecten rond beter beheer van het

openbaar groen, innovatie in toerisme, ondernemerschap

in de Westhoek, initiatieven rond

de aanpak van de toenemende energiearmoede,

maar ook bouwprojecten zoals een repetitieruimte

in Wervik, een nieuwe polyvalente zaal in

Wijtschate, of een modern ontmoetingscentrum

voor Wulpen.


Werken doortocht Geluveld

Dirk Sioen blikt

tevreden terug

“Zonnebeke is financieel gezond,

en zo willen we het houden. Op

het gebied van openbare werken

is er al heel wat uitgevoerd, maar

ook in 2012 zal nog veel gerealiseerd worden.”

De doortocht in Geluveld is in volle uitvoering, en

in april starten de werken voor de doortocht Beselare.

Er wordt gestart in de Wervikstraat waar

er nieuwe voetpaden en parkeerstroken worden

aangelegd.

De werken aan het ontmoetingscentrum van Beselare

worden dit jaar afgerond. Ook daar komen

extra parkeerplaatsen.

Dit jaar voorzien we 610.000 euro, o.a. voor het

vernieuwen van het fietspad van Zandvoordeplaats

naar Komen.

CREAFuN

Dirk Sioen

De Liberale Mutualiteiten brachten een eigen jeugddienst

tot leven, erkend door de provincie West-Vlaanderen,

met 200 monitoren die allemaal beschikken over het

attest van animator in het jeugdwerk. Een verjaardagsfeest,

braderie, happening, opendeur, wijkfeest, schoolfeest,

babyborrel, familiefeest, jubileum, communie- of

lentefeest? Creafun heeft een animatiepakket op maat.

BELEEF EEN oNvERGETELIJKE vAKANTIE!

Creafun organiseert vakanties in Bohan in de Ardennen

en De Panne aan zee voor kinderen en jongeren van 5

tot 16, onder begeleiding van gebrevetteerde monitoren.

Pret en plezier gegarandeerd !!

www.creafun.net

Ook een deel van de Tuinwijk en de Polderweg

(nabij de begraafplaats) wordt onder handen genomen.

In de Langemarkstraat worden de parkeerstroken

vernieuwd. Slechte stukken in de landelijke

wegen worden hersteld.

Deze werken zijn het sluitstuk van het meerjarenplan

van deze legislatuur. Ik ben enorm tevreden

dat we vrijwel alles gerealiseerd hebben wat we beloofd

hadden.”

Bij eventuele vragen en opmerkingen kan je Dirk

Sioen bereiken op het nummer 0496/31.71.01.

Elke donderdagvoormiddag tussen 10u00 en

11u00 is hij ter beschikking in het gemeentehuis.

Op zondagvoormiddag, tussen 9u00 en 10u00

is hij ter beschikking op zijn privé-adres in de

Ieperstraat 21 te Zonnebeke.

Leden van het Creafun-team voor de Funbus

INSpraak

Dagelijks wordt u geconfronteerd

met politieke beslissingen. een voetpad,

parkeerplaatsen, eenrichtingsverkeer,

een bouwvergunning. Zaken

die rechtstreeks of onrechtstreeks

een invloed hebben op uw dagelijks

leven op dat van uw omgeving of uw

gemeente.als burger heeft u recht op

inspraak in het gemeentelijk beleid. u

kan zetelen in een van de adviesraden,

punten toevoegen aan de agenda

van de gemeenteraad of zelfs een

volksraadpleging organiseren.

ADvIESRADEN

In onze gemeente zijn er een tal van

adviesraden. Ze hebben elk een eigen

werkgebied waarover ze het gemeentebestuur

adviseren. een paar

voorbeelden :

- cultuurraad

- jeugdraad

- lokaal overleg buitenschoolse

opvang

- lokale stuurgroep volksgezondheid

- milieuraad

- sportraad

- stuurgroep lokaal seniorenbeleid

Wilt u inspraak via een van de adviesraden?

Spreek dan één van de

leden aan of word lid.

INSPRAAK ovER DE

PARTIJGRENzEN hEEN

Open Vld is ervan overtuigd dat inspraak

moet kunnen over partijgrenzen

heen. een dergelijke samenwerking

is nodig om een beleid uit te

stippelen en een toekomst te bieden

aan iedereen.

Wenst u lid te worden van Open Vld,

of bestuurslid, of heeft u nog meer

ambitie en streeft u een mandaat in

de gemeenteraad na? Wij zijn een

partij die openstaat voor burgers die

mee het verschil willen maken. Blijf

niet aan de kant staan, en neem contact

op met Dirk Sioen.

Open Vld kiest bewust voor

milieuvriendelijk drukwerk

uitgave van Open Vld, Melsensstraat 34,

1000 Brussel - V.u.: alexander De Croo

CONtaCt: tel. 02 549 00 20 - reDaCtIe: Joris

Claes (coördinatie) joris.claes@openvld.be, alexander

Vandersmissen (eindredactie) alexander.vandersmissen@openvld.be

LaY-Out: Ilde Cogen ilde.cogen@openvld.be,

Ilona Berghmans ilona.berghmans@openvld.be

SeCretarIaat: Carine Meyers carine.meyers@

openvld.be, Peter Verhofstadt peter.verhofstadt@

openvld.be - FOtOgraFIe: © Imageglobe.be en

© www.Shutterstock

V.u. LOkaaL : Johan Leleu

Oude Moorsledestraat 10b, 8980 Passendale

BurgerkraNt ZONNeBeke

7


activiteiten Open vld

Zonnebeke

LENTERECEPTIE - 16 mAART 2012

Open Vld Groot Zonnebeke nodigt u, uw familie en uw

vrienden uit op de Jaarlijkse Lentereceptie die doorgaat

op vrijdag 16 maart 2012 om 20u00 in het OC Passchendaele,

Canadalaan te Passendale.

Gastspreker is Alexander De Croo. Bij de federale verkiezingen

van 13 juni 2010 behaalde hij als lijsttrekker

van de senaatslijst de derde beste score in Vlaanderen,

na Bart De Wever en Marianne Thyssen. Hij legde de

eed af als senator. In 2011 was hij onderhandelaar bij

het tot stand komen van het politiek akkoord omtrent

de zesde staatshervorming (het zogenaamde Vlinderakkoord).

LIBERALE muTuALITEIT - BRIEvENBuS

Vanaf maart 2012 heeft Zonnebeke haar eigen brievenbus

van de Liberale Mutualiteit !! Onnodig om nog naar

Ieper of Roeselare te rijden, vanaf nu hangt er een brievenbus

in de Ieperstraat 19 te Zonnebeke, die wekelijks

zal geledigd worden. Ieder lid uit de regio Zonnebeke

zal persoonlijk aangeschreven worden over deze nieuwe

dienstverlening. Nog geen lid van de Liberale Mutualiteit?

Contacteer Francis Demuynck voor meer info.

Sfeerbeeld Lentereceptie 2012

WAARom u ARmER WoRDT

Lezing door Brecht Arnaert

OC Zonnebeke – 9 maart 2012 – 20u00

Vertrouwt u de euro nog? Brecht Arnaert in ieder geval

niet. Dagelijks komen politici op tv om te vertellen dat

er niets aan de hand is, waarna een volgende bank in

problemen komt. Het probleem is dus niet incidenteel,

maar structureel.

Open Vld Zonnebeke vindt u ook terug op

http://zonnebeke.openvld.be

Zoek ons op Facebook :

Open Vld Zonnebeke

bOereNverStaND! jOHaN DemONIe

Johan Demonie en Dirk Sioen

LID

WoRDEN

Het is niet altijd evident om landelijke activiteiten uit te

voeren. De wetgeving en reglementering werken soms

vernauwend. toch blijft het belangrijk om een brede kijk

te blijven behouden. Daar staat Open Vld voor.

Mijn grootste interesse heeft natuurlijk alles te maken

met mijn beroep. Zonnebeke is een gemeente met heel

wat mensen die nauw samenleven met de landbouw. Iedereen

in harmonie laten samenleven, dat is geen vanzelfsprekendheid.

Met beide voeten in de realiteit van

alledag zorgt ervoor dat goed bestuur ook werkelijkheid

wordt. Daarom is het belangrijk dat er in de dagelijkse besturen

een portie “gezond boerenverstand” aanwezig is.

Wil je meehelpen aan de uitbouw van open vld en

een open samenleving? Denk je toekomstgericht

en houd je niet vast aan oude starre structuren

uit het verleden? Sluit je dan nu aan bij open vld!

WELKE vooRDELEN GENIET JE ALS LID?

Je hebt spreek- en stemrecht op onze congressen.

Je kan je stem uitbrengen over onze ontwerp-kandidatenlijsten bij verkiezingen.

Je kan je kandidaat stellen voor een functie in één van onze besturen.

Je ontvangt wekelijks in je mailbox een nieuwsbrief over het reilen en zeilen van onze partij.

Driemaandelijks sturen wij je per post het ledenmagazine Blauw.

Lid worden kan door overschrijving van 10 euro op rekeningnr.

001-1970745-72 van Open Vld Zonnebeke. Je kan met ons contact opnemen via

Francis Demuynck secretaris/ledenbeheer 0474 981693 -

f.demuynck@hotmail.com Informatie vind je op www.zonnebeke.openvld.be

ONZe meNSeN

Dirk Sioen

Schepen van

Openbare Werken

& Landbouw

0496 31 71 01

moniquetalpe@

gmail.com

Johan Leleu

Voorzitter

0498 08 60 16

Johan_leleu@

hotmail.com

Johan Tally

Penningmeester

0478 32 49 91

immo.tally@

skynet.be

Fauve Duthoo

Bestuurslid

Johan

Demonie

Gemeenteraadslid

0479 24 60 44

Johan_demonie@

hotmail.com

Francis

Demuynck

Secretaris -

Ledenbeheer

0474 98 16 93

f.demuynck@hotmail.

com

Koen Durnez

Ondervoorzitter

0472 23 54 58

durnezkoen@hotmail.com

Ronny Priem

Bestuurslid

057 46 65 33

priempeene@hotmail.com

Christine

Vandenameele

Bestuurslid

0476 65 72 30

chrijo@skynet.be

Luc Moerman

Bestuurslid

0476 56 53 23

joselyn.verbrugghe@telenet.be

Eric Provoost

Bestuurslid

0474 32 62 05

provoosteric@

skynet.be

More magazines by this user
Similar magazines