Dirk Sioen kijkt vooruit - Open Vld

openvld.be

Dirk Sioen kijkt vooruit - Open Vld

JohAN TALLy

Zandvoorde, gehuwd, 2 kinderen, 43 jaar

Beroep : zelfstandig vastgoedmakelaar, vastgoedexpert

Politiek : bestuurslid Open Vld Regio Westhoek,

penningmeester Open Vld Zonnebeke

Hobby’s : squash, heemkunde, geschiedenis

Politieke motivatie : Als geboren en getogen inwoner

van Groot-Zonnebeke (Zandvoorde) volg

ik reeds geruime tijd de lokale politiek. Iedere

burger is immers in bepaalde onderwerpen geinteresseerd,

en niet enkel wanneer zijn of haar

professionele bestaan of directe levensomstandigheden

afhangen van politieke beslissingen.

De samenhang tussen de deelgemeenten, evenals

de woonkwaliteit en leefbaarheid van een plattelandsgemeente,

liggen mij nauw aan het hart.

Ik acht de tijd rijp om, op een constructieve en

objectieve manier, mij actief in te zetten voor het

beleid van de komende jaren. Door mij kandidaat

te stellen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen

hoop ik dat ik in de toekomst meer

dan mijn steentje zal kunnen bijdragen.

FAuvE DuThoo

Passendale, 20 jaar, in een relatie

Beroep : lerarenopleiding secundair onderwijs

in het KHBO te Brugge

Verenigingsleven en hobby’s : Elke dinsdagavond

ga ik voetballen bij de vrouwenploeg in

Zonnebeke. Naast het voetballen, hou ik er ook

van om de vrijdag- en/of zaterdagavond eens af

te zakken met vrienden naar een gezellig café.

In het verleden ben ik 7 jaar actief geweest in

een jeugdbeweging, namelijk de KAJ. Ik ben 3

jaar lid geweest en 4 jaar kernlid.

Stel dat je de kans krijgt om schepen te worden,

welke bevoegdheden zouden je interesseren?

Jeugd en sport blijven me nauw aan het

hart liggen en daar wil ik me 200% voor inzetten.

Daarnaast ben ik natuurlijk geïnteresseerd

in het onderwijs. Ik zit nu in mijn voorlaatste

jaar lerarenopleiding. Wat de toekomst me dan

zal brengen, weet ik nog niet. Les geven of van

politiek mijn beroep maken? Of misschien nog

verder studeren? De toekomst is nog een groot

vraagteken voor mij.

Drie kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van

oktober 2012 stellen zich aan u voor : Johan Tally, Fauve

Duthoo en Johan Leleu. We stelden hen een paar interessante

vragen.

Nieuw (blauw) bloed

vooRzITTER JohAN LELEu

Passendale, gehuwd, 2 kinderen, 35 jaar

Beroep : apotheker

Verenigingsleven en hobby’s : politiek, heemkunde,

pokeren, mini-viertakt

Wat is je politieke motivatie?

Ik ben sedert mijn achttiende actief bezig met

politiek, in het begin als lid van Jong Vld, waar

ik zelfs enige tijd voorzitter ben geweest. Sedert

enkele jaren ben ik voorzitter van de plaatselijke

afdeling van Open Vld Zonnebeke.

De laatste zes jaar heeft het bestuur van Open

“Ik ben er trots op dat er een heel wat

sterke kandidaten op de lijst staan.”

Dirk Sioen - Lijsttrekker Inspraak

Johan Leleu,

Fauve Duthoo

en Johan Tally

Vld Zonnebeke keihard gewerkt en een sterke afdeling

opgebouwd. In 2009 nam ik, samen met

de hele ploeg, deel aan de Vlaamse verkiezingen,

wat een heel boeiende ervaring is geweest.

Mijn persoonlijke interesse gaat uit naar de domeinen

ruimtelijke ordening en financiën. Een

correcte indeling van het landschap die tegelijk

tegemoetkomt aan de noden van de bevolking

zorgt voor een evenwicht tussen wonen, werken

en ontspanning.

Een gezonde gemeentebegroting vind ik uiteraard

zeer belangrijk. Er moet voldoende geïnvesteerd

worden in de toekomst, stilstaan is immers

vaak achteruitgaan. Anderzijds mag de gemeente

natuurlijk niet boven haar stand leven. Alleen

op deze manier kunnen de belastingen in de gemeente

op een redelijk peil gehouden worden.

BurgerkraNt ZONNeBeke

3

More magazines by this user
Similar magazines