Dirk Sioen kijkt vooruit - Open Vld

openvld.be

Dirk Sioen kijkt vooruit - Open Vld

het belang van

de provincies

Francis Demuynck uit Passendale

is secretaris in het

lokale Open Vld-bestuur,

penningmeester in het

schoolbestuur van de VBS

De Fontein te Passendale,

en lid van de Cultuurraad.

Francis Demuynck

“Er zijn heel wat dossiers die zich op provinciaal

niveau bevinden, en een grote impact hebben op

onze regio. “, zegt Francis Demuynck. “Ik denk

dan ondermeer aan de Nonnebossen, de herdenking

van WO I en de ontwikkeling van het platteland.”

DE NoNNEBoSSEN

In onze eigen gemeente worden we geconfronteerd

met de problematiek van de Nonnebossen.

Dit dossier zit nu in een eindfase, maar er zijn

nog heel wat vragen. Het ontwerp provinciaal

ruimtelijk uitvoeringsplan ‘RUP Nonnebossen’

werd voorlopig vastgesteld door de provincieraad

op 27 oktober 2011, en er liep een openbaar

onderzoek tot 13 februari 2012. Tijdens de periode

van het openbaar onderzoek kon elke burger

zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen indie-

Heel wat dossiers hebben een impact op

onze regio

6 BurgerkraNt ZONNeBeke

“Ik meen dat het provinciaal niveau nog steeds heel wat

te bieden heeft. Er zijn heel wat dossiers die zich op

provinciaal niveau bevinden, maar toch een grote

impact hebben voor onze regio.”

nen. Na het openbaar onderzoek verwerkt de

provinciale commissie voor ruimtelijke ordening

de resultaten en bezorgt de provincieraad uiterlijk

90 dagen na het einde van het openbaar onderzoek

een gemotiveerd advies. Op basis van dit

advies kan de provincieraad het plan al dan niet

wijzigen. Vervolgens wordt het plan definitief

vastgesteld binnen de 180 dagen na het einde van

het openbaar onderzoek. Het definitief vastgestelde

plan wordt overgemaakt aan de Vlaamse

regering die binnen de 60 dagen na ontvangst

een beslissing neemt. Tegen eind 2012 zou er dus

een finale beslissing moeten zijn.

GoNEWEST 2014-2018

De regio, en vooral Zonnebeke en Passendale,

zouden ook maximaal moeten kunnen profiteren

van de inspanningen die de provincie doet naar

aanleiding van de herdenkingen van de Eerste

Wereldoorlog. De deputatie van de provincie

West-Vlaanderen heeft definitief het licht op

groen gezet voor de ontwikkeling van een omvangrijk

evenementenprogramma GoneWest.

Het programma zal de cultuurtoeristische herdenking

van de Eerste Wereldoorlog gestalte geven.

De provincie zal hiervoor niet minder dan 3

miljoen euro per jaar uittrekken. Elke editie zal

enkele weken duren en vindt plaats in een peri-

Polygon Wood

ode van belangrijke historische herdenkingsmomenten

(bv. de onderwaterzetting, de eerste gasaanval,

enz.). In totaal voorziet men vijf edities,

van 2014 tot en met 2018. Het programma voor

2014 en 2015 valt stilaan in zijn definitieve plooi,

maar vooral in 2017 moet onze gemeente prominent

“in the picture” komen.

PLATTELANDSoNTWIKKELING

Eind 2011 werden tien projecten goedgekeurd in

het kader van Leader Westhoek, het programma

voor Plattelandsontwikkeling in de Westhoek,

voor een totaal bedrag van meer dan 900.000

euro. De projecten willen de attractiviteit en de

belevingswaarde in de Westhoek verhogen, het

sociaal dorpsweefsel versterken of streven naar

een vitaal en aan het platteland aangepast ondernemerschap

CoNCRETE PRoJECTEN

Het gaat om projecten rond beter beheer van het

openbaar groen, innovatie in toerisme, ondernemerschap

in de Westhoek, initiatieven rond

de aanpak van de toenemende energiearmoede,

maar ook bouwprojecten zoals een repetitieruimte

in Wervik, een nieuwe polyvalente zaal in

Wijtschate, of een modern ontmoetingscentrum

voor Wulpen.

More magazines by this user
Similar magazines