Views
4 years ago

Vertrouwenspersoon Integriteit - Pianoo

Vertrouwenspersoon Integriteit - Pianoo

BUREAU

BUREAU INTEGRITEITSBEVORDERING OPENBARE SECTOR HANDREIKING VERTROUWENSPERSOON INTEGRITEIT (VPI) CAOP BIOS Informatie W www.integriteitoverheid.nl E info@integriteitoverheid.nl T 070 - 376 59 37 Januari 2010

Gebruiksvoorwaarden Deze handreiking is ontwikkeld door BIOS (Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector). BIOS is geïnitieerd en wordt ondersteund door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en is per 1 januari 2009 ondergebracht bij het CAOP, het kennis- en dienstencentrum op het terrein van arbeidsmarkt en arbeidsverhoudingen in het publieke domein. Deze uitgave is ontwikkeld voor en toepasbaar voor overheidsorganisaties. Het intellectuele eigendom van deze handreiking berust bij BIOS en is auteursrechtelijk beschermd. Het is niet toegestaan deze handreiking, of delen ervan, voor andere (commerciële) doeleinden te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van BIOS. Vetrouwenspersoon Integriteit 3

Opdracht programma Compacte Rijksinkoop - Pianoo
Contractmanagement - Pianoo
VindingRIJK aanbesteden - Pianoo
Kwaliteit Continuïteit Integriteit - Zwany Huiting
Dienaren van het Volk: Over de macht van integriteit
Dienaren van het Volk: Over de macht van integriteit
Raamovereenkomsten met inhoud - Pianoo
business case - Pianoo
Duurzaam aanbieden en inkopen in de bouw - Pianoo
Duurzame innovatie in de stad - Pianoo
Vertrouwenspersoon procedure Praktische Jeugdzorg
Rotterdam ... - Pianoo
PPS001 corporate nl voor pdf - Pianoo
Handleiding Social Return bij het Rijk - Pianoo
Leidraad verduurzamen meerjaren onderhoud van ... - Pianoo
ESCo voor wederzijds voordeel en gratis energiebesparing - Pianoo
Master Thesis P.C. Tanghe - Pianoo
Zorginkoopgids AWBZ 2013 (pdf) - Pianoo
Cradle to Cradle en duurzaam inkopen - Pianoo
Download de CAOP publicatie OR en integriteit in de (semi-)
O&A-2009-26 | OR en integriteit in de (semi) publieke sector - CAOP
Compliance & Integriteit - Feweb - Vrije Universiteit Amsterdam
Inbesteden of aanbesteden? - Pianoo
S k d l ti ! Samenwerken aan de relatie! - Pianoo