Magazine nr 4 2012 - Mathot

mathot.nl

Magazine nr 4 2012 - Mathot

mathot

Magazine nr 4 2012

Mathot nauw betrokken

bij symposium

Darmweek in

Tergooiziekenhuizen

De praktijk

Voor elke vorm van incontinentie

is een oplossing op maat

Mantelzorgen zonder stress

Hoe doe je dat?


“ Zijn er producten

die mijn leven

gemakkelijker maken?”

Mevrouw Van Dam

Vraag de Coloplast kledingclip aan!

Wij bieden de helpende hand.

De kledingclip houdt bij het catheteriseren of

het verzorgen van uw stoma uw bovenkleding omhoog,

zodat u beide handen vrij heeft.

Vul onderstaande bon in en u ontvangt de kledingclip gratis.

Zolang de voorraad strekt, 1 per adres/per jaar

Stomazorg

Urologie & continentiezorg

Wond- en huidzorg

Coloplast ontwikkelt producten en diensten die het leven gemakkelijker maken voor mensen met een fysieke aandoening.

We richten ons op stomazorg, urologie, continentiezorg en wond- en huidzorg. Daarbij werken we nauw samen met mensen

die onze producten gebruiken. Dit helpt ons om producten te ontwikkelen en oplossingen te bieden die aansluiten op de

persoonlijke behoeftes van onze klanten.

Het Coloplast logo is een geregisteerd merk van Coloplast A/S. © 2012-10.

All rights reserved Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Denmark.

Ik ontvang graag gratis een Coloplast ® kledingclip

Coloplast BV

Postbus 1111

3800 BC Amersfoort

0800 - 022 98 98

nlcare@coloplast.com

www.coloplast.nl

Naam Voorletter(s) Dhr / Mevr*

Adres Postcode Woonplaats

Telefoon Geboortedatum / /

E-mail

Stuur de volledig ingevulde bon in een envelop zonder postzegel naar Coloplast ® Care, antwoordnummer 40, 3800 VB Amersfoort ✂

Ik catheteriseer/ gebruik condoomcatheters/ heb een stoma* Soort stoma: Colo- (dikke darm)/ Ileo- (dunne darm)/ Urinestoma*

Ik gebruik nu producten van het merk Stoma sinds

Ik blijf graag op de hoogte en wil daarom gratis Coloplast ® Care Nieuws ontvangen: * Doorhalen wat niet van toepassing is/aanbod geldig t/m maart 2013

continentie stoma

Met het invullen van deze coupon geef ik Coloplast toestemming mijn gegevens te verwerken conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Coloplast kan uw gegevens gebruiken om te informeren naar

uw ervaringen en om u informatie over producten en services toe te sturen. Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld en niet verstrekt aan derden. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking

van uw gegevens door contact op te nemen met Coloplast Care, via nlcare@coloplast.com of bel 0800 022 98 98.

MM2012

Inhoud

4 Nieuws van Mathot

6 Interview

Darmweek in Tergooiziekenhuizen

8 Tips van Cato

10 Podium

Annette Grootveld-Paardekoper

heeft geen dag spijt van haar beslissing

bij Mathot te gaan werken

13 Spreekuur

14 De praktijk

Continentieverpleegkundigen Linda Mulder

en Angela Moekoet: ‘Voor elke vorm van

incontinentie is er een oplossing op maat’

19 Uit de kast

22 Koffiehoek

Mantelzorgen zonder stress, doe doe je dat?

24 Tien vragen aan…

Hans Maas: ‘Ik ben al negen jaar in het gelukkige

bezit van een naoblaas’

27 Voor elkaar

28 Onder de loep

Brandwonden genezen met lichaamseigen huid

30 Lezersaanbieding

31 Puzzel

Colofon

Mathot Magazine / nr 4 - 2012

Concept en realisatie:

Branding Media Groep, Postbus 6030,

2001 HA Haarlem, www.brandingmedia.nl

Redactie:

Barbara van der Wateren, Nicole Blankert (Mathot),

Marian Abeling en Astrid Verburg (Branding Media

Groep)

Aan dit nummer werkten mee:

Judith Bakkers, René de Graaff, Florence Meershoek,

P&I, Sarah Saarberg, Conny Verwey en Marjolein Wolf

Vormgeving:

Plan B grafische dienstverleners, Assendelft

mathot

VooRWooRD

Intermenselijk

Dit voorwoord, tevens de laatste voor dit jaar, schrijven we

terwijl we al druk plannen maken voor het nieuwe jaar. Toch

blijft leidraad in deze plannen Samen Zorgen sinds 1897.

Zowel in het persoonlijke als in het zakelijke leven gaat het

immers om het smeden van intermenselijke banden, de basis

voor samenwerken met succes.

Een mooi voorbeeld van succesvol met elkaar samenwerken

is het verhaal van continentie verpleegkundigen Linda en

Angela. Zij vertellen hoe zij met verschillende zorgverleners en

organisaties tot een duidelijk en deskundig advies komen voor

hun patienten. “De meest geschikte oplossing en een gevoel van

zekerheid is wat je iemand wilt geven, zeggen zij in het artikel.

“Laat je goed adviseren wat voor jou het beste zou werken”,

zo geeft Hans Maas aan in een openhartig interview. Hij legt

uit waarom hij vindt dat hij in het gelukkige bezit is van een

neoblaas.

In “Interview” staat het verhaal van Marieke Muller over het

symposium “Zorg voor u zelf”, dat zij mede organiseerde. De

themaweek in Tergooiziekenhuizen over darmziekten met de

focus op darmkanker en stomazorg, was zeer geslaagd. Dat

bleek uit de reacties van bezoekers en van onze verpleegkundigen

die vanuit Mathot meegewerkt hebben aan workshops

en presentaties.

Samenwerken met daarin oog voor elkaar is de basis voor

Samen Zorgen. Vergeet niet dat iemand pas zijn hand naar je

uitsteekt wanneer je zijn hart hebt geraakt. Zo denken wij, want

mensen willen immers weten hoe betrokken je bent bij wat je

uitdraagt. En wanneer ze voelen dat je oprecht bent, openen ze

zich voor je. Wanneer ze beseffen dat je het beste met hen voor

hebt, hebben ze dat ook met jou. Het lijkt wat zweverig, maar

de intermenselijke manier van werken zorgt dat wij al meer dan

een eeuw specialist zijn in de levering van medische hulpmiddelen.

De leidraad in de plannen die wij maken, blijft dan ook;

Samen Zorgen, dat doen we graag en met u!

Wij wensen u fijne feestdagen en alvast een

mooi en gezond 2013,

Remco van Bemmel en Oscar de Goederen

Directie Mathot Medische Speciaalzaken

MATHoT 3


NIeuWS VAN MATHoT

Nieuws van

Mathot

VRAGeNLIjST OVEr ErVArINg MET STOMAZOrg IN ZIEKENHUIS

Op 10 november 2012 is de website www.stomazorgwijzer.nl

gelanceerd. De website biedt informatie over welke stomazorg

in welke ziekenhuizen wordt geleverd. De afgelopen

periode heeft de Nederlandse Stomavereniging stomadragers

via enkele medisch speciaalzaken, waaronder Mathot

uitgenodigd om mee te doen aan een onderzoek. Het

onderzoeks bureau MediQuest voert het onderzoek namens

de Nederlandse Stomavereniging uit.

WAArOM EEN VrAgENLIjST VOOr pATIëNTEN?

Op dit moment staat er alleen feitelijk informatie over stomazorg

op www.stomazorgwijzer.nl. Dat wil de Nederlandse

Stomavereniging aanvullen met ervaringen van stomadragers.

Daarom hebben een aantal stoma cliënten van Mathot, die

ouder zijn dan 18 jaar een uitnodiging ontvangen om de

onderzoeksvragenlijst in te vullen.

Amsterdam

Mathot Therapeutische Elastische Kousen

Lucas Andreas Ziekenhuis

jan Tooropstraat 164, 1061 AE Amsterdam

telefoon 088 ­ 008 58 30

Den Haag

Mathot Therapeutische Elastische Kousen

Zoutmanstraat 39a, 2518 gL Den Haag

telefoon 088 ­ 008 58 60

Haarlem

Mathot Medische Speciaalzaken

A. Hofmanweg 40, 2031 BL Haarlem

telefoon 088 ­ 008 58 70

Hoofddorp

Mathot Therapeutische Elastische Kousen

Spaarne Ziekenhuis

Spaarnepoort 1, 2134 TM Hoofddorp

telefoon 088 ­ 008 58 40

Met www.stomazorgwijzer.nl wordt gewerkt aan

transparantie in de stomazorg in ziekenhuizen.

De ziekenhuizen kunnen op deze website een

vinkje krijgen van de Nederlandse Stomavereniging.

Dat betekent dat een ziekenhuis

voldoet aan de normen voor goede stomazorg

van de Nederlandse Stomavereniging. Deze normen zijn

opgesteld samen met ervaringsdeskundigen, stomaverpleegkundigen,

chirurgen en urologen.

VrAgEN?

De helpdesk van onderzoeksbureau MediQuest is tijdens

kantooruren bereikbaar op 088 – 12 63 907 of via de mail

patienttevredenheid@mediquest.nl. Heeft u vragen hierover

aan de Nederlandse Stomavereniging, dan kunt u bellen naar

0346 26 22 86.

Uitbreiding openingstijden AANMeeTLOCATIeS

VOOR THeRAPeUTISCHe eLASTISCHe KOUSeN

Therapeutische elastische Kousen worden altijd aangemeten; dit gebeurt op afspraak op één van de aanmeetlocaties

of, zo nodig, bij u thuis. op de aanmeetlocatie hoeft u nooit langer dan 20 minuten te wachten.

Speciaal opgeleide deskundigen staan hier voor u klaar om de juiste kwaliteit en pasvorm te bepalen en om

naar uw persoonlijke wensen te luisteren. Mathot heeft de openingstijden van de locaties uitgebreid om u

nog beter van dienst te kunnen zijn.

Van maandag tot en met vrijdag kunt u van 8.30 uur tot 17.00 uur terecht op de volgende locaties:

Uithoorn

Mathot Therapeutische Elastische Kousen

gezondheidscentrum Waterlinie

provincialeweg 30 K, 1421 LC Uithoorn

telefoon 088 ­ 008 58 80

Voor de aanmeetlocaties in Alphen aan den

Rijn, Wassenaar en Zoetermeer gelden andere

openingstijden. Indien u belt voor een afspraak

kunnen wij u hier meer over vertellen of u kijkt

hiervoor op onze website www.mathot.nl

Decembermaand is feestmaand…!

FeeSTDAGeN eN Uw BeSTeLLINGeN

De maand december is reeds begonnen. Traditioneel een

gezellige en sfeervolle maand, maar ook een drukke maand

voor het versturen van pakketten en kaarten. De voorbereidingen

op deze tijd zijn al weer volop bezig om er straks voor

te zorgen dat iedereen er met de feestdagen warm bijzit en

voldoende in huis heeft. Dit geldt niet alleen voor de glühwein,

kerstbroden, kalkoenen, oliebollen en appelflappen, maar ook

voor uw medische hulpmiddelen.

Voor de aflevering van onze

pakketten maken wij gebruik van

post NL. Houdt u daarom a.u.b.

rekening met onderstaand distributieschema

Kerst en Nieuwjaar 2012.

Mevrouw Vester heeft met succes meegedaan met de prijsvraag die

producent Bauerfeind uitgeschreven heeft op de informatiemarkt.

Afgelopen juni heeft deze markt plaatsgevonden vanwege het 115 jarig

bestaan van Mathot.

Enthousiast ontving Mevrouw Vester pasgeleden de therapeutische elastische

kousen die zij gewonnen heeft.

Op maandag 24 december en maandag 31 december worden

de pakketten 2 uur eerder bij Mathot opgehaald door post NL.

Indien u uw bestelling op deze dagen voor 15.00 uur

plaatst, kunnen wij er zorg voor dragen dat uw pakket nog

dezelfde dag verwerkt en verstuurd wordt. Let wel: door

de feestdagen vindt de bezorging van deze bestellingen

later plaats dan gebruikelijk. Wij zorgen er, samen met onze

toeleveranciers, voor dat wij van alle producten voldoende op

voorraad hebben. Aan u willen wij vragen of u (ruim) op tijd

uw bestelling wilt plaatsten. Wij garanderen u dan dat u de

verzorgingsmiddelen op tijd in huis heeft.

Mocht het toch gebeuren dat u onverhoopt zonder materialen

zit, dan kunt u ons, in noodgevallen, na kantoortijden, bereiken

op 06 ­ 51 01 21 31

Dag Datum Ophaaldag bij Mathot Sortering door Post NL 1e levering

indien nodig

2e levering

Maandag 24­dec 24­dec 24­dec 27­dec 28­dec

Dinsdag 25­dec 1 e Kerstdag = gesloten

Woensdag 26­dec 2 e Kerstdag = gesloten

Donderdag 27­dec 27­dec 27­dec 28­dec 29­dec

Vrijdag 28­dec 28­dec 28­dec 29­dec 31­dec

Maandag 31­dec 31­dec 31­dec 02­jan 03­jan

Dinsdag 01­jan Nieuwjaarsdag = gesloten

Woensdag 02­jan 02­jan 02­jan 03­jan 04­jan

Wij wensen u alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2013!

PRIjSwINNAReS

KOUSENVrAAg BAUErfEIND

4 MATHoT MATHoT 5


Interview

TeKST: CoNNy VeRWeIJ FoToGRAFIe: P&I

FoTo’S DARMWeeK: JoS CALIS

Marieke Muller

MeeR INFoRMATIe

www.stomavereniging.nl

Kijk bij ‘Dagelijks leven’ voor advies over lichaamsbeweging

www.tergooiziekenhuizen.nl

Darmweek

in Tergooiziekenhuizen

Hij trok nogal wat bekijks, de grote opblaasbare

darm die van 1 tot en met 5 oktober in

Tergooiziekenhuizen, locatie Hilversum, opgesteld

stond. Met de opblaasdarm werd aandacht gevraagd

voor darmkanker. Ook werd er tijdens deze

darmweek een symposium voor stomapatiënten

georganiseerd. Mathot was er nauw bij betrokken.

Het was een soort lila tunnel, waar je als bezoeker doorheen

kon lopen, uit de darmwand staken zelfs paarsroze poliepen.

De opblaasdarm – geleend van de Maag Lever Darm Stichting

– had als doel om meer aandacht te vragen voor darmkanker,

in Nederland de op één na meest voorkomende vorm van

kanker. Wordt de ziekte in een vroeg stadium ontdekt, dan is de

kans op genezing groot.

‘Wij hebben

IN HET TErgOOI EEN COLONCArE-TrAjECT

WAArBIj DE pATIëNT SNEL EN EffICIëNT

WOrDT gEHOLpEN’

Stoma­ en coloncareverpleegkundige Marieke Muller en haar

collega’s van Tergooiziekenhuizen waren ingezet bij het geven

van voorlichting. Zij stonden tussen 11 en 12 uur ’s ochtends bij

de darm om vragen van bezoekers en patiënten te beantwoorden.

Veel vragen gingen over darmziekten, zoals de ziekte van

Crohn, Colitis U lcerosa en natuurlijk over darmkanker. Marieke:

‘Hoe je weet of je darmkanker hebt? Het zijn vaak vage klachten

die daar op kunnen wijzen. De klacht is ook afhankelijk van

de plek in de darm waar de tumor zich bevindt. Maar heb je

bloed bij de ontlasting, aanhoudende buikpijn, een veranderd

Marieke en haar collega’s stonden tussen 11 en 12 uur

’s ochtends bij de darm om vragen van bezoekers en patiënten

te beantwoorden.

ontlastingspatroon, loze aandrang of onverklaarbaar gewichtsverlies,

dan is dat zeker reden om naar de huisarts te gaan.’

COLONCArE-TrAjECT

Marieke: ‘Wij hebben in het Tergooi een coloncare­traject

waarbij de patiënt snel en efficiënt wordt geholpen. Heeft

de huisarts het vermoeden dat er iets mis zou kunnen zijn,

dan kan de patiënt vaak al binnen een week bij ons terecht

voor een colonscopie. Stel dat er een poliep wordt ontdekt

die kwaadaardig is, dan wordt er meteen een gesprek met de

chirurg ingepland. Tussendoor worden er longfoto’s gemaakt en

leveronderzoek (CT­scan) gedaan. Mocht de kanker al uitgezaaid

zijn, dan zijn dát namelijk de plekken waar zich dat doorgaans

als eerste openbaart. Meestal vindt de operatie zo’n 2 weken na

het gesprek met de chirurg plaats. Het streven is om het hele

coloncare­traject ongeveer zes weken te laten duren.’

BEWEgEN MET EEN STOMA

Dankzij de opblaasbare darm kwam de darmweek van Tergooiziekenhuizen

flink in de publiciteit. Er werd over geschreven in

de gooi­ en Eemlander, een regionale krant, en Marieke is zelfs

te zien geweest op rTI Hilversum, een lokale tv­zender. Dat

heeft ongetwijfeld bijgedragen aan het bewustwordingsproces

in de regio: het alert zijn op signalen die mogelijk op darmkanker

kunnen duiden. Daarnaast was de week bedoeld voor de

stomapatiënten van het ziekenhuis. Marieke: ‘We hebben een

symposium georganiseerd met als thema ‘Zorg voor uzelf’.

Mathot heeft daar veel aan bijgedragen. Om te beginnen heeft

commercieel zorgmanager Thea Beuming van Mathot verteld

over de vergoedingen in 2013. Bij veel zorgverzekeraars gaat er

immers het nodige veranderen.’

Ook stonden er drie workshops voor de stomapatiënten

op het programma. Marieke: ‘De eerste werd gegeven door

een fysiotherapeut uit ons ziekenhuis. Deze was gericht op

bewegen. Een stoma wordt altijd ingehecht in de buikspier.

Dus moet je zeker de eerste zes weken heel voorzichtig zijn

met tillen. Maar ook daarna blijft de stoma een aandachtspunt.

BEVOLKINgS-

ONDErZOEK

INTeRVIeW

De fysiotherapeut heeft verteld wat je wel en beter niet kunt

doen én oefeningen gegeven. Op de site van de stomavereniging

vind je trouwens ook advies over lichaamsbeweging. En

natuurlijk brachten de patiënten elkaar op ideeën. Zo was er

iemand die was gaan dansen. Dat is ook een uitstekende

manier om in beweging te blijven.’

BOErENKOOL

Stoma­ en coloncareverpleegkundige jos Calis van Tergooiziekenhuizen

en verpleegkundig consulent Marja Vink van

Mathot hebben een workshop gepresenteerd met als titel ‘Kijk

naar je buik’. Marieke: ‘Als je al wat langer een stoma hebt, kan de

vorm van je buik veranderd zijn. Misschien ben je dikker geworden

of juist afgevallen. Daarnaast zijn er in die tijd misschien wel

nieuwe producten op de markt gekomen. Dus is het goed om zo

nu en dan te checken of het stomamateriaal nog wel bij je past.

De patiënten hebben veel adviezen en tips gekregen. Ik krijg

vaak telefoontjes van mensen die lekkage hebben. Maar aan de

telefoon kan ik natuurlijk niet zien wat er aan de hand is. Als je als

patiënt wéét waar je op moet letten, dan kun je bijvoorbeeld aan

de telefoon beter uitleggen wat er aan de hand is.’

De laatste workshop werd gegeven door de koks van Tergooiziekenhuizen.

‘Voorheen kreeg de stomapatiënt een lijstje van

dingen die hij of zij beter niet kon eten, omdat deze voedingsmiddelen

minder goed verteerbaar zijn. Het dieetadvies is

inmiddels veranderd. Het uitgangspunt is nu dat de stomapatient

alles eten mag. Als hij of zij maar de tijd neemt om te eten

en vooral goed te kauwen. Na afloop van de workshop wilde

iedereen de recepten mee naar huis. Zo hoorde ik iemand

zeggen dat ze voor het eerst weer boerenkool gegeten had.

Dat wilde ze thuis ook uitproberen.’

September 2013 wordt gestart met een bevolkingsonderzoek

waarbij mensen tussen de 55 en 75 jaar om de 2 jaar

gecontroleerd zullen worden op darmkanker. Darmkanker

begint meestal als een poliep, een klein uitgroeisel op het

oppervlak van de dikke darm. Slechts een klein deel van

deze poliepen groeit uit tot een tumor. Maar na verloop

van tijd kunnen deze door de darmwand heen groeien en

zich naar andere organen verspreiden. Wordt de poliep in

een vroeg stadium ontdekt en verwijderd, dan kun je daar

meestal erger mee voorkomen. De verwachting is dan

ook dat het bevolkingsonderzoek ertoe zal leiden dat er

jaarlijks zeker 2000 mensen minder zullen overlijden aan

darmkanker.

Meer informatie op de site van de Maag Lever

Darm Stichting www.mlds.nl onder het kopje

‘Nieuws’/‘Nieuwsberichten’.

6 MATHoT MATHoT 7


8 MATHoT

Tips van CaTo

Winterse uitjes

VaarToChT in Wormer- en JisperVeld

9 december 2012 In het prachtige Wormer­ en jisperveld verblijven wel 10.000 tot 30.000

vogels voor korte of lange tijd. Tijdens de vaartocht ontdekt u welke vogels hier overwinteren.

reserveren via De poelboerderij, T (075) 621 91 00 (maandag t/m vrijdag van 9.30­16.00 uur).

Of via reservering@poelboerderij.nl met vermelding van excursie, datum, tijd, aantal personen,

naam en telefoonnummer.

sChaaTsen langs de Treinen

22 december 2012 – 6 januari 2013 In de kerstvakantie ondergaat

het Spoorwegmuseum iedereen jaar een complete metamorfose

onder de naam Winter Station. Honderden kerstbomen, duizenden

lampjes en een antieke carrousel zorgen voor een heerlijke wintersfeer.

Er is voor jong en oud van alles te doen, iedere dag zijn er muzikale­

en acrobatische acts. Voor het eerst is De Vuurproef open, waar

bezoekers op spectaculaire wijze het verhaal beleven van twee

eeuwen spoorgeschiedenis. Ook kan er geschaatst worden tussen

de treinen door op de grote ijsbaan. www.winterstation.nl.

Handige app

paTiënTVriendeliJke buikbuddy

Voor mensen met chronische darmziekten is de BuikBuddy een ideale applicatie. De app bevat

nieuws over chronische darmziekten, een medicatie­alert en een vertaalmodule, waarmee patiënten

hun ziekte en klachten kenbaar kunnen maken in het buitenland. Ook biedt de app recepten die

zijn samengesteld door een diëtiste. Ideaal is de ingebouwde toiletvinder, die aangeeft waar de

dichtstbijzijnde openbare toiletten zijn en hoe je daar het snelst kunt komen. De app is geschikt

voor de iphone en android en gratis te downloaden in de App store van Apple en in google play.

TeKST: SARAH SAARBeRG

goed Voorbereid

op WinTersporT

Wintersport is heerlijk, maar een goede voorbereiding is erg

belangrijk. Een actieve vakantie in de bergen vraagt veel

van uw lichaam. Vaak bent u een groot deel van de dag

lichamelijk actief, meestal op een manier zoals u dat niet

gewend bent. Daarbij zit u ook nog eens hoog in de bergen.

Met een koud lichaam kunt u niet goed presteren. Uw

hartslag gaat omlaag en uw spieren, pezen en gewrichten

worden minder soepel. Als de zon wegblijft, doen extreme

kou, sneeuw en wind een extra aanslag op uw lichaam.

Zorg dus dat u warm gekleed gaat. Bescherm u goed

tegen de kou met onder meer thermo­ondergoed en goed

passende wintersportkleding. Denk daarbij ook aan handen

en voeten! Bescherm ook uw gezicht: door de koude

wind in uw gezicht gaat uw lichaamstemperatuur omlaag.

Het dragen van een goede skibril biedt niet alleen een

bescherming tegen de zon, maar ook tegen de wind. Bereid

uw lichaam voor op de actieve prestaties, om ongelukken

en blessures te voorkomen. Zorg dat uw conditie op peil is

en doe van te voren oefeningen.

Op www.anwb.nl/wintersport/voorbereiding vindt u onder

het kopje ‘fit de piste op’ het ANWB fitplan, waarmee u nu

al kunt beginnen.

afslanken meT

de harTslagmeTer

Wie wil afslanken moet niet

alleen op de voeding letten,

maar ook veel bewegen. De

meeste vetten worden gelukkig

verbrand tijdens relatief rustige

bewegingen. Met behulp van

dit boek leert u op welke manier

u het beste kunt trainen om

op een gezonde manier vet te

verbranden en zo af te vallen.

De hartslagmeter blijkt daarbij

een onmisbaar hulpmiddel. De meter stelt u in staat om

de trainingsintensiteit nauwkeurig te bepalen om tot een

optimaal resultaat te komen. In het boek staat een voorbeeld

van een uitgewerkt oefenprogramma om in negen weken

tijd zichtbaar resultaat te boeken (Uitgeverij Deltas, € 18,95).

heT belang Van

TIPS VAN CATo

CaTo surfT

Alles over de

spijsvertering

Op de website

www.spijsvertering.info

van de Maag Lever Darm

Stichting vindt u uitgebreide

informatie over de werking van uw spijsvertering, tips voor

een gezonde spijsvertering en informatie over risicofactoren en

alarmsignalen van verschillende maag­, darm­ en leveraandoeningen.

U vindt er fabels en feiten, kunt

uw kennis over spijsvertering testen,

een quiz doen met de kinderen en nog

veel meer.

Vitamine D

Uit veel onderzoeken blijkt dat vitamine D diverse

goede effecten op onze gezondheid heeft. Zo kan het

botontkalking voorkomen en verkleint het de kans op

diverse kankers, waaronder darmkanker. Ook speelt

vitamine D een positieve rol bij ons immuunsysteem.

Vitamine D wordt aangemaakt in de huid, onder invloed

van UV­straling uit zonlicht. Omdat we niet altijd genoeg

zonlicht krijgen en zonnebrandcrème met beschermingsfactor

de aanmaak van vitame D tegengaat, heeft het

lichaam echter vaak een behoefte aan extra vitamine D.

Ook de oudere en de donkere huid zijn minder goed in

staat vitamine D aan te maken. De vitamine komt van

nature vooral voor in vette vis, zoals haring, meerval, zalm

en sardientjes. Er zit ook een klein beetje in roomboter,

volle zuivel en vet vlees, terwijl het in Nederland wordt

toegevoegd aan margarine, halvarine en bak­ en braadproducten.

Toch is dit voor veel mensen onvoldoende,

waardoor het goed is om extra vitamine D te nemen.

MATHoT 9


10 MATHoT

oP HeT PoDIuM

WErKNEMErS VAN MATHOT AAN HET WOOrD OVEr ASpECTEN AAN

HUN WErK WAAr ZIj WArM VOOr LOpEN

ANNeTTe GROOTVeLD-PAARDeKOOPeR

MANAGeR THeRAPeUTISCHe eLASTISCHe

KOUSeN BIj MATHOT

‘Ik heb geen dag spijt gehad van

mijn beslissing voor Mathot

TeKST: FLoReNCe MeeRSHoeK FoToGRAFIe: P&I

te gaan werken’

Sinds vier jaar is Annette als manager werkzaam bij Mathot en heeft ze een

flinke groep werknemers en verschillende aanmeetlocaties onder haar leiding.

Ze begon ooit haar carrière als doktersassistente maar ging terug naar de

studiebanken om een Hbo-opleiding huid- en oedeemtherapie te volgen.

Daarna behandelde ze mensen met lymfoedeem door

middel van manuele lymfedrainage in haar eigen praktijk

en deed daarnaast ook nog de opleiding therapeutische

kousen, zodat ze de vaak benodigde arm­ of beenkous zelf

kon aanmeten bij haar patiënten. Toen ze voor haar studie

stage ging lopen, kwam ze bij een aanmeetlocatie van

Mathot in Den Haag terecht. Ze bleef gedurende 12 jaar

zowel in haar eigen praktijk als bij de aanmeetlocatie van

Mathot werken. Net op het moment dat ze twijfelde of ze

haar eigen praktijk wel aan wilde houden, werd ze gevraagd

voor de functie van manager bij Mathot en maakte de stap.

AfWISSELINg

Van die beslissing heeft ze nog geen moment spijt gehad.

‘Het is een heel afwisselende functie, met soms veel wisselende

werkzaamheden en een grote verantwoordelijkheid’,

vertelt Annette. ‘Door de groei en toegenomen werkdruk

zijn we begin dit jaar met filiaalmanagers gestart.’ Annette

werkt nu nauw samen met Marco, Sascha en romy.

Annette is haar eerste jaren bij Mathot stapje bij stapje

opgeleid tot leidinggevende, maar het organiseren zat

haar al in het bloed. Dat komt erg van pas met de planning

van de locaties, waarbij ze rekening moet houden met de

spreekuren van de locatie, vrije dagen en vakantiedagen

van medewerkers: soms is het een hele puzzel. gelukkig

zijn haar medewerkers erg flexibel: als de een ziek is, springt

een ander vaak in, zodat er toch gewoon bezetting is op de

aanmeetlocatie.

Vlnr. Romy Loers, Marco Berrevoets, Sascha de Goederen en Annette

oP HeT PoDIuM

AANMEETLOCATIES

De nieuwe aanmeetlocatie bij het Lucas Andreas Ziekenhuis

in Amsterdam is een groot succes: de locatie, sinds een jaar in

gebruik, heeft een moderne uitstraling en er is veel aanloop en

een grote wisselwerking met patiënten in het ziekenhuis. De

andere aanmeetlocaties in Haarlem, Den Haag, Hoofddorp en

Uithoorn zijn ook dagelijks geopend; in Alphen aan de rijn en

Zoetermeer zijn er spreekuren. Daarnaast houdt Mathot ook

spreekuur op poli’s van ziekenhuizen. Een landelijke dekking

van aanmeetlocaties wordt gerealiseerd door samenwerking

met COMTEX, een samenwerkingsinitiatief met twee andere

bekende leveranciers.

TOEKOMST

Over de veranderingen in zorgverzekeringen is op dit moment

veel te doen, maar Annette denkt dat kousen voorlopig wel in

het basispakket zullen blijven. Een wat zorgelijke ontwikkeling

is dat klanten steeds langer wachten met de aanschaf van

kousen, omdat het eigen risico omhoog gaat. Soms moeten

klanten echt overtuigd worden dat het belangrijk is de kousen

te dragen, dat ze het eigenlijk als een therapie moeten zien.

Het gevaar is natuurlijk dat klanten te lang wachten en (weer)

last krijgen van een open of dik been. Ook moeten veel klanten

als ze voor het eerst kousen gaan dragen, echt even over

een drempel heen. Annette: ‘Het is afhankelijk van de soort

aandoening, maar tegenwoordig zijn er echt veel mooiere

kousen dan vroeger, soms zelfs in verschillende kleuren. Daar is

de afgelopen jaren echt enorm veel in veranderd’.

MATHoT 11


Type stoma:

colo ileo urine

Ik wil graag:

ééndelig tweedelig

vlak convex

beige transparant

uitknipbaar voorgestanst

Mijn stomamaat is: mm.

UNIEK

Het minst zichtbare

opvangzakje, speciaal

ontwikkeld voor u!

DESIGNED for Life FOCUSED on You

NovaLife 1 en 2 delig

Iedereen heeft een eigen levensverhaal, elk verhaal is speciaal. Dus voordat we NovaLife, onze nieuwe

generatie stomamateriaal, hebben ontwikkeld, hebben we geluisterd naar de gebruikers. Dit heeft geleid tot

een hernieuwd design met de modernste specificaties. Het is volledig ´DESIGNED for Life´.

Ontvang een gratis Dansac NovaLife proefpakket

en test onder begeleiding van een stomaverpleegkundige de nieuwe generatie Dansac stomamateriaal.

Naam: M/V

Adres:

Postcode/Woonplaats:

Telefoon:

E-mail:

Ik ben akkoord met anderstaande Privacy verklaring

Stuur deze antwoordcoupon in een ongefrankeerde envelop naar:

Dansac - Antwoordnummer 423 - 3800 VB - Amersfoort

Uw privacy is van belang voor Dansac (Dansac is een onderdeel van Hollister B.V.) en aan haar gelieerde ondernemingen (gezamenlijk, “Dansac”). Dansac respecteert uw privacy rechten en erkent het belang om de informatie die wij over u verzamelen, te beveiligen. Leest u deze Privacy Statement alstublieft goed door voordat u uw toestemming verleent aan deze bepalingen. Persoonsgegevens

die door Dansac worden verzameld kunnen contact informatie en informatie omtrent uw gezondheid, interesses / hobby’s, geslacht, leeftijd, product voorkeuren en levensstijl omvatten. Dansac kan deze informatie gebruiken om contact met u op te nemen over Dansac en haar producten en diensten. Met uw instemming met deze Privacy Statement (door het onderstaande hokje aan te vinken),

kan Dansac deze informatie verwerken en delen met derde partijen (zorgverleners, distributie partners en anderen) om, namens Dansac, contact met u op te nemen, of om u te voorzien van Dansac producten voor de behandeling van uw aandoening. Dansac zal persoonsgegevens niet verkopen of verhuren aan derde partijen. De persoonsgegevens die Dansac verzamelt kunnen worden opgeslagen

in een land buiten de Europese Unie, zoals de Verenigde Staten. U mag de persoonsgegevens die van u zijn verzameld te allen tijde inzien en aanpassen door contact op te nemen met Dansac. Indien u niet langer meldingen van Dansac, of derde partijen op verzoek van Dansac, wenst te ontvangen, kunt u contact opnemen met Dansac door te bellen met 0800 3824111, maandag tot en met

donderdag van 08.30 tot 17.00 uur en op vrijdag van 8.30 tot 15.00 uur, of door een email te sturen aan info@dansac.nl

Spreekuur

Wat is het nut van

fysiotherapie bij bekkenbodemproblemen?

Ineke de Gee,

bekkenfysiotherapeut,

ook gespecialiseerd in kinderen

bij Het Kruispunt

‘Bekkenfysiotherapie is een

methode waarbij u leert de

spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken.

Het helpt de functie van de bekkenbodem te verbeteren.

Een geregistreerd bekkenfysiotherapeut, die gespecialiseerd is

in problemen met de bekkenbodem, kan u door middel van

uitleg en oefeningen leren de spieren van de bekkenbodem

aan te spannen en/of te ontspannen en bewust te gebruiken.

Het helpt in 70% van de gevallen bij incontinentieproblemen

en heel veel andere verschillende klachten, zoals: obstipatie,

recidiverende blaasontsteking, pijn bij vrijen, lage rugpijn,

verzakkingklachten, zwangerschapsproblemen. De therapie

voorkomt vaak operaties of langdurig medicijngebruik en kan

klachten verlichten en soms zelf verhelpen, ook voor kinderen

met plas­ en ontlastingsproblemen. Op www.bekkenfysiotherapie.nl

en www.hetkruispunt.info vindt u meer informatie

en kunt u zoeken naar een geregistreerd bekkenfysiotherapeut

bij u in de buurt.

Ik ben al klant bij

Mathot, waarom word

ik dan gebeld door een

verpleegkundige van

Mathot?

Thea Beuming,

commercieel zorgmanager bij

Mathot

‘Bij Mathot vinden we het belangrijk zorg in samenwerking met

de klant te regelen. Als u al klant van Mathot bent en regelma­

Heeft u een vraag op het gebied

van therapeutische elastische

kousen, continentie-, stoma- of

wondverzorging? Mail deze dan

naar info@mathot.nl.

tig producten bestelt, kunt u toch door één van onze verpleegkundigen

gebeld worden, omdat we soms meer informatie

over het materiaalgebruik van onze klanten nodig hebben dan

nu tot onze beschikking is. Ook kan het dat u ander of meer

materiaal dan normaal besteld heeft of dat door de nieuwe

manier van voorschrijven iets aan uw situatie verandert. Een

andere reden kan zijn, dat een bepaald product niet meer

leverbaar is. Wij bellen u om samen met u uw materiaalgebruik

zo goed mogelijk te monitoren. Die monitoring is belangrijk,

ook om erachter te komen of onze klanten de materialen op de

juiste manier gebruiken. In overleg met de klant maken wij dan

een zogenaamd zorgplan. Wij zijn u dit niet alleen verschuldigd,

maar hebben hierover ook afspraken met de zorgverzekeraars

waar we ons aan moeten houden. Tot slot kunt u zelf natuurlijk

ook altijd Mathot bellen als u vragen heeft.’

Voor wat voor medische

bandages kan ik bij

Mathot terecht?

jannie Mulder,

medewerkster therapeutisch

elastische kousen Mathot

Mathot biedt haar klanten

een uitgebreid assortiment

medische bandages aan.

Bandages of braces helpen gewrichten en/of spieren tot rust

te komen. Dankzij de fixering wordt er een optimale houding

gecreëerd; hierdoor ontspannen de spieren, wat bij kan dragen

aan een oplossing voor het probleem. Zo zijn er kniebandages

die speciaal zijn ontwikkeld ter ondersteuning van de knieschijf

of de kruisbanden. Mathot heeft ook duimbraces, polsbandages

of polsspalken voor bijvoorbeeld peesontstekingen, overbelaste

polsen en voor ondersteuning bij het carpaal tunnelsyndroom.

Verder zijn er bandages voor tennisarmen, enkelbandages en

hielbandages voor hulp bij hielspoor of achillespeesblessures.

Ook bieden we zachte halskragen en diverse rugbraces in het

lichtere segment. Onze vakkundige medewerkers kunnen

u helpen met advies en de juiste bandage vaak uit voorraad

aan u leveren. Voor al deze producten kunt u terecht bij een

van onze aanmeetlocaties.’

MATHoT 13


De een komt bij hen terecht omdat zij een paar druppeltjes

urine verliest tijdens het sporten, de ander omdat een ziekte

de functie van de blaas ernstig aantast. Linda Mulder en

Angela Moekoet van het Medisch Centrum Haaglanden (MCH)

zien wekelijks vele patiënten met uiteenlopende klachten

rondom continentie. Sommigen komen via de huisarts of via

de bekkenbodemgroep (zie kader), anderen na een operatie

bij de uroloog. De continentieverpleegkundigen kijken wat er

De praktijk

TeKST: MARJoLeIN WoLF FoToGRAFIe: P&I

‘Met elkaar geven wij

onze patiënten een

gevoel van zekerheid’

Incontinentie lijkt vervelend, maar is vandaag de dag geen onoverkomelijk

probleem meer. Voor elke vorm van incontinentie is er een oplossing op maat.

Continentieverpleegkundigen Linda Mulder en Angela Moekoet zoeken samen met

hun collega’s van de thuiszorg en van Mathot welke oplossing het meest geschikt is.

‘Mensen hebben vaak geen idee dat er zoveel mogelijkheden zijn.’

nodig is: het aanmeten van een condoomkatheter, het leren

zelf katheteriseren, het vinden van het juiste incontinentiemateriaal

of het behandelen van een overactieve blaas of

‘urgentie­incontinentie’.

‘Wanneer een patiënt bij ons komt, brengen wij eerst het

probleem in kaart,’ vertelt Linda Mulder. ‘We bekijken samen wat

er precies aan de hand is, hoe de thuissituatie van de patiënt is

Continentieverpleegkundigen Linda Mulder en Angela Moekoet

en of er fysieke beperkingen zijn. Dan informeren we de patiënt

over de mogelijkheden die er zijn om het probleem op te lossen.

Heeft iemand bijvoorbeeld last van urineverlies, dan laten we

verschillende materialen zien. De patiënt kan dan zelf verschillende

materialen uitproberen en uitvinden wat hij of zij prettig vindt.

Ook wanneer een patiënt na een operatie een katheter nodig

heeft, bekijken we samen wat de mogelijkheden zijn. Mocht het

juiste materiaal er niet bij zitten, dan overleggen wij met Mathot

over alternatieven. Het fijne van een medisch speciaalzaak is

dat er zo’n groot assortiment beschikbaar is. Elk product is weer

toegespitst op bepaalde klachten. Mensen hebben vaak geen

idee hoeveel verschillende mogelijkheden er zijn.’

KLEIN ONgEMAK, grOTE gEVOLgEN

Willeke Barends had na twee zware bevallingen last van matig

urineverlies, vooral tijdens het sporten. Zij probeerde dit met

maandverband op te lossen. Maar deze oplossing was niet

toereikend en hoewel sporten een grote hobby van haar was,

besloot zij er mee te stoppen. Onderzoek door de uroloog

toonde aan dat de incontinentie veroorzaakt werd door een

verzakking van de blaas. Linda Mulder: ‘Willeke heeft een

De PRAKTIJK

operatie ondergaan waarbij de uroloog de verzakking heeft

opgeheven. Hierdoor werden deze organen weer omhoog

getrokken en op hun plaats gehouden. Daarna kwam zij bij

mij terecht om te kijken wat er verder nodig was. Zij bleek nog

slechts in geringe mate last te hebben van urineverlies. Dat

konden we oplossen met heel dun incontinentiemateriaal,

waarmee Willeke uitstekend kon sporten. Maandverband is

LINDA MULDEr:

‘Wanneer

EEN pATIëNT BIj ONS KOMT, BrENgEN

WIj EErST HET prOBLEEM IN KAArT.’

gemaakt om bloed op te vangen en kan schraalte veroorzaken

als het gebruikt wordt bij urineverlies. Incontinentiemateriaal is

speciaal gemaakt om urine op te vangen. Het zet de urine om

in een soort gel en neutraliseert geur. Willeke was ontzettend

blij dat zij haar hobby weer kon oppakken.’

Lees verder op pagina 16

14 MATHoT MATHoT 15


16 MATHoT

Linda Mulder

Incontinentie kan een klein ongemak zijn met grote gevolgen.

Laatst kreeg Linda Mulder een oudere dame die last had van

‘urgentie­incontinentie’. Als zij voelde dat zij moest plassen,

haalde zij soms het toilet niet. Daardoor durfde zij bijna de

deur niet meer uit. Haar sociale leven had hier erg onder te

lijden, ze raakte steeds meer in een isolement. Ze was bang

dat ze luierbroeken zou moeten dragen die niet lekker zaten,

dat mensen die konden zien en haar probleem zouden ruiken.

Linda Mulder: ‘Toen ik haar aan de telefoon had, wist ik al dat ik

haar blij kon maken. We hebben samen in overleg met Mathot

het juiste materiaal voor haar gevonden. Ze was dolgelukkig.

Zo kon weer rustig boodschappen doen, op visite gaan en zo

nodig een lange autorit maken.’

OVErLEg MET DE THUISZOrg

Om hun patiënten zo goed mogelijk te helpen, werken Linda

Mulder en Angela Moekoet ook nauw samen met andere

deskundigen. ‘Zo hebben we veel overleg met medewerkers

van de thuiszorg,’ zegt Angela Moekoet. ‘Bijvoorbeeld bij

blaasspoelingen. Dit zijn spoelingen voor mensen die veel last

hebben van blaasontsteking. Met de spoeling wordt er een

beschermend laagje op de blaaswand aangebracht. Sommige

mensen kunnen dit zelf, maar als dat niet het geval is schakelen

wij de thuiszorg in. Na verloop van tijd overleggen wij met

onze collega’s van de thuiszorg hoe het gaat. Medewerkers

van de thuiszorg nemen ook regelmatig contact op met ons

als zij advies nodig hebben. Laatst werd ik bijvoorbeeld gebeld

ANgELA MOEKOET:

‘We hebben

VEEL OVErLEg MET MEDEWErKErS

VAN DE THUISZOrg OM pATIëNTEN

ZO gOED MOgELIjK TE HELpEN.’

door een wijkverpleegkundige over een cliënt van wie de

katheter vaak verstopt raakte. Ik kon haar vertellen dat er een

spoelmiddel is dat de katheter schoon maakt. Hiermee was het

probleem opgelost.’

advertentie pastaring

#

Volgens Linda Mulder heeft de samenwerking tussen de

verschillende betrokken hulpverleners een grote meerwaarde

voor mensen met problemen rondom continentie. ‘Overleg

maakt het probleem helder en zorgt ervoor dat de betrokken

BEKKENBODEMgrOEp

Het Medisch Centrum Haaglanden heeft een

bekkenbodemgroep waarin verschillende

specialisten met elkaar samenwerken. Naast

continentieverpleegkundigen maken een

uroloog, een gynaecoloog, een maag­leverdarm

arts, een bekkenfysiotherapeut, een

psycholoog en een chirurg deel uit van de

groep. Linda Mulder: ‘Als vrouwen met incontinentie

voor urine of ontlasting, of vrouwen

met een verzakking zich bij ons aanmelden

ontdek eakin

Nu gratis proberen

Wilt u onze veelzijdige pastaringen gratis

proberen? Vul dan de bon in en stuur

deze in een gesloten envelop naar

antwoordnummer 309, 4000 VB Tiel.

Een postzegel is niet nodig.

Aanvragen kan ook via onze website

www.eakin.nl

De PRAKTIJK

vullen ze een vragenlijst in. Naar aanleiding

van de antwoorden weten wij welke aanpak

het beste is en met welke specialisten zij een

afspraak moeten maken. Twee keer per maand

komen we bij elkaar voor overleg. Door deze

multidisciplinaire aanpak krijgen patiënten

een duidelijk en deskundig advies. Bij de

een kan het probleem opgelost worden met

bekkenbodemoefeningen, voor de ander is

een operatie een betere optie.’

veelzijdige huidbeschermers

pastaringen!

Veelzijdige huidbeschermers. Dát zijn onze pastaringen. Ze vangen oneffenheden van de huid rondom

de stoma op. En vormen een effectieve en waterdichte barrière tegen agressieve stoffen. Actieve

enzymen beschermen de huid nog verder. Handig, want dat voorkomt huidirritatie. Onze pastaringen

nemen bovendien veel vocht op, ook dat is prettig voor de huid. Een veelzijdig hulpmiddel dus!

Zeker als de huid beschadigd is. Dan kunt u uw vertrouwde materialen namelijk gewoon blijven

gebruiken. Eakin gaat bewust om met materiaal en kosten.

Wij adviseren stomazorg met zo min mogelijk hulpmiddelen.

Meer bescherming, meer comfort, meer rust

eakin healthcare bv

Lingewei 9 4004 LK Tiel T 0344 - 65 23 51 F 0344 - 65 23 17 www.eakin.nl info@eakin.nl

naam: dhr. mevr.

adres:

telefoon:

e-mail:

postcode: plaats:

deskundigen op één lijn zitten. Bovendien weet je samen

meer dan alleen. Zo kunnen we met elkaar onze patiënten een

gevoel van zekerheid bieden en een stuk sociaal leven teruggeven.

Dat maakt mensen blij en dat is waar je het voor doet.’

Ik heb een colo ileo uro stoma, de diameter van mijn stoma is mm


Ervaar de meerwaarde van VaPro Plus

en ontvang GRATIS een milieuvriendelijke bureauklok op water

“VaPro Plus

geeft mij vrijheid”

Anna,

moeder te Amsterdam

+ Klaar voor gebruik

VaPro katheters zijn altijd klaar voor gebruik.

+ Gepatenteerde hydrofi ele techniek

De waterdamp techniek zorgt voor direct en comfortabel gebruik.

+ No-Touch, dus hygiënisch

U raakt de katheter nooit direct aan, daarom zeer hygiënisch in gebruik.

+ 1000 ml inhoud

De VaPro plus beschikt over een urineopvangzak van 1000 ml.

+ Gesloten systeem

De VaPro Plus is een gesloten systeem, dus veilig en compleet.

+ Gebruiksvriendelijke verpakking

De VaPro Plus heeft dezelfde gebruiksvriendelijke verpakking als

de hele VaPro lijn. Compact, gemakkelijk te openen en schoon.

Aanvragen proefpakket

Scan de QR code of bel 0800 52 30 352 en ontvang GRATIS

een VaPro Plus proefpakket inclusief bureauklok op water.

Voor meer info: klantenservice@hollister.com

VaPro Plus: meer opvang, veilig & hygiënisch geregeld

Een postzegel is niet nodig.

MeeR DAGeN

VOORDeLIG

een non-woven achterzijde en drie

compartimenten aan de voorzijde om

klotsen te voorkomen, zorgen ervoor dat

de urinezak van Hekura prettig gedragen

kan worden. u kunt zich vrij bewegen,

zeker in combinatie met beenbandjes of

met de beenzakhouder Hekura Fix Plus

of Fix Plux easy. De urinezak is gedurende

3-5 dagen te gebruiken en kan in de

nacht worden doorgekoppeld naar een

nachtzak. Hierdoor is de zak voordelig in

het gebruik.

www.vanheek.com

uIT de KAST

NIEUW: CArry ONE (MEDE DOOr MATHOT ONTWIKKELD)

BIjzONDeRe BReUKeNBROeK

Als u een grote en zware (stoma)breuk heeft, dan is het

moeilijk een passende steunbroek- en band te vinden. Alleen

op maat gemaakte broeken en banden zijn dan een

oplossing. Maar niet langer. Mathot heeft goed geluisterd

naar haar cliënten en heeft samen met werkmeister een

uniek concept bedacht: de ‘Carry One’.

Confectie op maat

Mathot heeft in samenwerking met twee andere medische

speciaalzaken en producent Werkmeister gezocht naar de

beste oplossing om cliënten met een breuk nog sneller te

kunnen helpen aan een passende broek. De ‘Carry One’ is een

unieke (confectie)broek met een zeer comfortabele pasvorm

die standaard geleverd kan worden. Speciaal ontwikkeld voor

cliënten met een grote breuk. Bij de ‘Carry One’ broek hoort

een extra steunband met klittenband die aansluit als maatwerk.

U kunt nu eenvoudig een confectiebroek laten aanmeten,

die ­ eventueel met een kleine aanpassing – helemaal

goed sluit om uw lichaam en uw breuk. De bijbehorende

steunband zorgt voor een uitstekend liftend effect.

Uniek getest

De broek heeft een comfortabele pasvorm, ademt goed, is

voorzien van een opening voor de urineweg en gemaakt van

vochtregulerend materiaal. Eventuele aanpassingen zijn makkelijk

te maken. Deze steunbroek met bijpassende band is een

exclusief product. Bij de ontwikkeling van deze broek zijn we

niet over één nacht ijs gegaan. Maar liefst anderhalf jaar heb­

ben we deze confectie/maatwerk methode getest en nu kunt

u de ‘Carry One’ steunbroek/ondersteuningsband bestellen.

Alleen bij Mathot (en in andere regio’s bij Dantuma en Hodes),

omdat wij onze klanten graag passende producten en snelle

oplossingen bieden.

Vergoed

Met een verwijzing van specialist en/of specialistisch verpleegkundige

– met daarin aangegeven medische indicatie –

kunnen cliënten van Mathot Medische Speciaalzaken de broek

en steunband professioneel aangemeten krijgen, binnen de

(voor uw polis geldende) vergoedingsvoorwaarden.

Voor meer info of bestelling bel Mathot: 0800 2445566.

Bestellen

Alle producten

worden vergoed

door de

zorgverzekeraar

en kunnen besteld

worden bij

Mathot Medische

speciaalzaken.

Meer informatie

kunt u ook via

Mathot krijgen via

het gratis

telefoonnummer

0800 2445566

(ook voor

bestellingen).

MATHoT 19


WIJ GEVEN U EEN TIP…

1 Liquick Base

veiligheidskatheter

inclusief een geïntegreerd zakje

met steriele zoutoplossing

2 unieke flexibele, conische

Ergothan-tip

voor het makkelijk en

atraumatisch inbrengen

van de katheter

3 blauwe katheterhuls

voor het veilig en hygiënisch

inbrengen van de katheter

Ergothan-tip:

zeer flexibel en lage

weerstand in de urinebuis

Maat: Charrière................................................................. Lengte: ⃞ 40 cm ⃞ 30 cm ⃞ 20 cm

Dhr / Mevr .............................................................................................................................................

Adres ......................................................................................................................................................

Postcode-Plaats .....................................................................................................................................

Telefoon .................................................................................................................................................

Emailadres ............................................................................................................................................

Care at home

ZOEKT U:

Een compleet systeem met een veilige

katheter voorzien van een hydrofiele coating.

Een zakje met steriele zoutoplossing

geïntegreerd in de verpakking.

Een unieke flexibele tip.

KIES DAN VOOR LIQUICK BASE.

ANTWOORDCOUPON

Stuur dit formulier in een

portvrije envelop naar :

Teleflex Medical B.V.

Antwoordnummer 1171

1200 VB Hilversum

Tel.: 088-0021500

Fax: 088-0021510

info.nl@teleflex.com

Ontdek de pluspunten van

de ConvaTec zakjes!

Ervaar zelf het verschil!

Vraag vandaag nog een gratis proefpakket aan

en informeer naar het ConvaTec stomaservice

op maat pakket.

Het stoma servicepakket van ConvaTec wordt in

overleg met u, op maat samengesteld. Conform uw

wensen en voorkeuren.

Naam: m/v

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoonnummer:

E-mail:

Natura

Esteem

Esteem synergy

Vraag een GRATIS proefpakket aan en ontvang na evaluatie een GRATIS stomatasje*.

Soort stoma: colo / ileo / uro

Maat stoma: ø

Maat fl ens / plak: vlak / convex

1-delig systeem, 2-delig systeem

Huidig merk:

Huidige leverancier:

* alleen volledig ingevulde, leesbare coupons worden verwerkt.

Ik machtig ConvaTec om de door mij verstrekte informatie in te voeren in een database. Ik geef toestemming aan ConvaTec of derden met contract om van tijd tot tijd contact met

mij op te nemen per telefoon, post of email om mij op de hoogte houden over producten of service die interessant voor mij kunnen zijn. Ik begrijp dat de informatie vertrouwelijk

behandeld zal worden en alleen toegankelijk is voor geautoriseerd personeel van derden met contract met ConvaTec. Gezien de internationale structuur van ConvaTec, begrijp ik dat de

informatie doorgegeven kan worden aan landen buiten de EU, inclusief de Verenigde Staten. Ik heb het recht op toegang en verifi catie van mijn persoonlijke gegevens. Ik kan te allen

tijde mijn gegevens uit de databank laten verwijderen. Gerelateerd aan het bovenstaande, tenzij met mijn toestemming, mag mijn persoonlijke informatie niet verkocht of doorgegeven

worden aan derden, anders dan in de situatie dat ConvaTec verkocht wordt. Wanneer u vragen heeft, aarzelt u dan niet om contact op te nemen met ConvaTec 0800-0224444 (gratis).

U kunt deze antwoordkaart in een ongefrankeerde envelop sturen naar: ConvaTec, antwoordnummer 10060, 3440 TB WOERDEN.

Filter

‘stil’ materiaal

Productcode

op zakje

Ik ben tevens geïnteresseerd in het ConvaTec Stomaservice op maat pakket.

* Stuur het evaluatieformulier van de ConvaTec zakjes retour, dan ontvangt u van ConvaTec een GRATIS stomatasje.

Filter

‘stil’ materiaal

Productcode

op zakje

GRATIS

MA1112


22 MATHoT

Koffiehoek

IN DeZe RuBRIeK WoRDT eeN BePAALD oNDeRWeRP

AANGeSNeDeN eN MeNSeN uIT VeRSCHILLeNDe

DISCIPLINeS LATeN HuN LICHT HIeRoVeR SCHIJNeN. De

MeNINGeN LoPeN NoGAL eeNS uITeeN IN De KoFFIeHoeK.

Mantelzorgen zonder stress,

hoe doe je dat?

TeKST: CoNNy VeRWeIJ

ongeveer 1 op de 8 mensen in Nederland hebben mantelzorgtaken. Dat wil zeggen dat zij lang durig

onbetaald voor iemand zorgen, bijvoorbeeld een partner of een van de ouders. Hoe combineer je

deze zorg met een vaste baan en/of het eigen gezinsleven zonder overbelast te raken?

Patrick Bellaart, mantelzorgconsulent

Maatjez:

‘je kunt pas goed voor die

ander zorgen, als je ook

goed voor jezelf zorgt’

‘Als mantelzorger is het

moeilijk je grenzen te

bewaken. Deze verschuiven

namelijk heel geleidelijk.

Het zorgen begint met

iets kleins, helpen bij het

aantrekken van een vest bijvoorbeeld en breidt zich vervolgens

steeds verder uit. Totdat er een moment komt dat het te

veel wordt. Daarbij komt dat het zorgen voor een dierbare

de nodige emoties oproept. je houdt van die ander en bent

geneigd te denken: ‘Niemand kan zo goed voor hem of haar

zorgen als ik.’ Dat is een valkuil, want daardoor schakel je niet zo

makkelijk hulp in. Terwijl je die hulp wel nodig hebt.’

‘De mantelzorger moet zelf kunnen toegeven dat hij hulp

nodig heeft. Vaak wordt er gedacht: ‘Ik wil mijn kinderen daar

niet mee belasten. Die hebben het toch al zo druk.’ Maar

die kinderen willen doorgaans best ondersteuning bieden.

Sterker nog: ze kunnen zich gepasseerd voelen als daar niet

om gevraagd wordt. Er valt binnen het eigen netwerk dus

veel meer te halen dan de meeste mensen zich realiseren.

Ik begeleid familiegesprekken. In deze gesprekken kan

iedereen zijn gevoelens over de zorgsituatie uiten. Met het

benoemen van het probleem valt vaak al een stuk stress weg.

De kinderen, of andere familieleden, begrijpen daardoor ook

beter wat er aan de hand is. Dat maakt dat de mantelzorger

zich gesteund voelt. Nog even afgezien van de praktische

hulp die uit het gesprek kan voortkomen.

je kunt pas goed voor die ander zorgen, als je ook goed

voor jezelf zorgt. Bij het vinden van de juiste balans heb

je soms hulp nodig. Vaak kan een gesprek al helpen, met

een maatschappelijk werker, een mantelzorgconsulent of

bijvoorbeeld lotgenoten. Ook lotgenotencontact is heel

belangrijk. Want een lotgenoot weet als geen ander wat je

doormaakt als mantelzorger.’

Monique Peizel,

Mezzo Mantelzorglijn:

‘Hoe concreter de

hulpvraag, hoe makkelijker

deze is in te vullen’

‘Mantelzorg met een

betaalde baan combineren,

kan heel zwaar zijn. gelukkig

voeren steeds meer

werkgevers een mantelzorgvriendelijk

beleid.

Mezzo maakt zich daar samen met Hr bureau Qidos sterk

voor. Maar je moet als mantelzorger wel zélf met je werkgever

in gesprek gaan, bijvoorbeeld over flexibele werktijden. In

sommige CAO’s is er al een en ander vastgelegd. Het is goed

om te weten van welke regelingen je gebruik kunt maken.

Veel mantelzorgers komen in aanmerking voor kortdurend

zorgverlof.

Daarnaast kun je als mantelzorger mogelijkheden zoeken

om de zorg over te dragen. Dit wordt ook wel respijtzorg

genoemd. Overdragen kan tijdelijk, om eens op vakantie

te kunnen gaan bijvoorbeeld, of structureel: voor één of

meerdere dagdelen per week.

Bent u mantelzorger? Denk dan goed na wat voor hulp u zou

willen. Hoe concreter de hulpvraag, hoe makkelijker deze is

in te vullen. Misschien is het mogelijk om professionele hulp

te krijgen. Daarvoor is een AWBZ­indicatie nodig. Deze kunt

u aanvragen bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Voor

advies kunt u terecht bij Mezzo of een Steunpunt Mantelzorg

bij u in de buurt.

gaat het om een paar uur opvang per week, dan is er

misschien wel iemand in uw kennissenkring die wil bijspringen.

U kunt ook ondersteuning krijgen van een vrijwilliger.

Een mantelzorger die een ouder met dementie heeft, kan

bijvoorbeeld een middag in de week een vrijwilliger inzetten

met dezelfde hobby. Dat kan heel verrijkend zijn, juist ook voor

de hulpvrager zelf. En de mantelzorger krijgt dan even lucht.

Dat is heel belangrijk om het vol te kunnen houden.’

KoFFIeHoeK

Magda Kosters,

mantelzorger

‘Gelukkig hadden ze op

mijn werk begrip voor mijn

situatie’

‘Achteraf verbaas ik me dat

ik het zo lang volgehouden

heb: het combineren van

mijn werk, de zorg voor

mijn 85­jarige vader en het

runnen van mijn gezin. Ik

racete voortdurend heen en weer, tussen mijn werk, het huis

van mijn vader, mijn eigen huis en het ziekenhuis waar mijn

vader onder behandeling is. Totdat ik een burn­out kreeg. Toen

besefte ik dat er iets moest veranderen.

Op de afdeling waar ik werk, is de werkdruk hoog. Eigenlijk kan

er niemand gemist worden. gelukkig hadden mijn leidinggevende

en de collega’s in het team alle begrip voor mijn situatie.

Ze snapten niet dat ik niet eerder aan de bel had getrokken.

En een van de collega’s kwam meteen met een oplossing. Zíj

wilde wel wat meer uren maken. Dus werk ik nu tijdelijk 6 uur

per week minder. Dat scheelt me natuurlijk wel geld, maar dat

is zo’n beetje het laatste waar ik me druk om maak.

Daarnaast heb ik in overleg met een mantelzorgconsulent hulp

geregeld voor mijn vader. Er komt een maaltijdservice bij hem

aan huis en hij krijgt thuishulp voor bepaalde huishoudelijke

werkzaamheden. Natuurlijk ben ik nog steeds degene die met

mijn vader naar het ziekenhuis gaat. Maar door mijn aangepaste

werkrooster levert dat gelukkig geen stress meer op. En

ná dat ziekenhuisbezoek kunnen we nog even rustig samen

een kopje koffie drinken. Dat doet ons allebei goed.’

Meer inforMATie

Kijk voor wettelijke regelingen op www.rijksoverheid.nl/

onderwerpen/mantelzorg

• Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en

Vrijwilligerszorg: www.mezzo.nl

• Bij vragen of behoefte aan ondersteuning kunt u de

Mezzo Mantelzorglijn bellen: 0900 20 20 496 (€ 0,10 p/m)

(werkdagen, 9­13 uur).

Of mail naar mantelzorglijn@mezzo.nl.

• Andere nuttige links:

www.mezzo.nl/steunpuntmantelzorg,

www.werkenmantelzorg.nl, www.respijtwijzer.nl,

www.handeninhuis.nl (informatie over vrijwilligers)

*MaatjeZ, Centrum voor Mantelzorg, Beverwijk, Heemskerk,

Uitgeest en Castricum, telefoon: 088­995 77 88, www.

maatjez.nl

MATHoT 23


Tien vragen aan

24 MATHoT

TeKST: JuDITH BAKKeRS FoToGRAFIe: P & I

Hans Maas (68):

‘ik ben

al negen

jaar in het

gelukkige

bezit

van een

neoblaas’

1. Wat gebeurde er in 2003?

‘Ik kreeg blaaskanker. M’n blaas moest er uit. Ik kreeg de opties:

stoma of een neoblaas.’

2. Wat is een neoblaas precies en hoe is dat

anders dan een stoma??

‘Van 60 cm. van je dunne darm maken ze een neoblaas, die ze

aansluiten op je urineweg. je kunt daarna weer normaal

plassen. Een stoma wordt aan de buitenkant van je buik

vastgemaakt. je werkt dan met zakjes die de urine opgevangen.’

3. Heeft u goede informatie gekregen?

‘ja. De specialist, uroloog dr. groen van het Spaarne Ziekenhuis,

heeft me heel goed voorgelicht. Ook de stomaverpleegkundige

van het ziekenhuis heeft me veel informatie gegeven. Over

de operatie die zeven uur duurde en over de gevolgen na de

operatie. Mijn urinebuis kon blijven zitten en daarom kan ik nu

overdag gewoon plassen.’

4. Werkt een neoblaas hetzelfde als een blaas?

‘Nee. Omdat de blaas van darm is gemaakt, heb ik geen

sluitspier meer die de urine tegenhoudt. Ik moest daarvoor

oefeningen doen bij een bekkenbodemfysiotherapeute. Nu kan

ik overdag de urine in mijn blaas houden. Soms gebeurt er nog

een ongelukje, daarom heb ik wel altijd absorberende verband

aan. Overdag spoel en katheteriseer ik eveneens vijf keer

vanwege verstoppende en infectie veroorzakende

darmvlokken. Daar neem ik echt de tijd voor – wel een kwartier

– omdat ik vind dat je je lichaam goed moet verzorgen.’

5. Hoe gaat dat ’s nachts?

’s Nachts heb ik een vaste nachtkatheter met een slang naar

een nachtzak. Dat gaat meestal goed, maar ik heb wel een

vochtopvangende onderlegger onder me. Zo voorkom ik

dat alles drijfnat wordt als bijvoorbeeld de slang onder mijn

been terecht komt en losschiet. Als ik nu lek pak ik een

nieuwe onderlegger en slaap weer verder. Ik heb ooit

geprobeerd om elke twee uur de wekker te zetten, maar

dat werkte voor mij niet.’

6. Waar zag u in het begin vooral tegenop?

‘Tegen eventuele pijn bij het inbrengen van de katheter.

Maar dat doet helemaal geen pijn. De meeste merken zijn

soepel en glad. Dat vertel ik ook altijd aan de mensen die

mij benaderen via de bezoekersdienst van de Nederlandse

Stomavereniging. Via deze organisatie geef ik mensen

informatie over de neoblaas.’

10 VRAGeN AAN

7. Bent u tevreden met uw neoblaas?

‘Ik ben al negen jaar in het gelukkige bezit van een neoblaas

en ben blij dat ik deze keuze gemaakt heb. Het grote voordeel

vind ik dat je gewoon kunt plassen. Als je makkelijk om kunt

gaan met katheters – ook voor de nacht – dan is het zeker een

aanrader.’

8. Heeft u de juiste materialen

‘In de loop der jaren heb ik de materialen gevonden die het

beste bij mij passen. Samen met de stomaverpleegkundige

van het ziekenhuis en de medewerkers van Mathot hebben

we gezocht naar de beste oplossing voor mij. Danielle Bloemer

van Mathot heeft me daarbij zeer goed geholpen. Ik heb nu

bijvoorbeeld katheters met grotere gaten om die darmvlokken

af te voeren.’

9. Kunt u wel langere tijd weg?

‘ja hoor. Het vergt wat voorbereiding, maar dat gaat prima. Ik

ben zelfs een week naar Engeland geweest. Toen was Mathot

zo aardig geweest om – kosteloos – de materialen naar mijn

logeeradres te sturen. Lang weggaan doe ik echter niet meer. Ik

vind het toch te veel gedoe.’

10. Heeft u een tip?

‘Laat je goed adviseren wat voor jou het beste zou werken bij

de keuze van een stoma of een neoblaas. En heeft u eenmaal

een neoblaas, neem er de tijd voor om deze goed te katheteriseren

en te spoelen. Dat voorkomt infecties en ontstekingen.’

UW VErHAAL?

Lijkt het u als Mathot-klant leuk om

ook eens mee te werken aan deze

rubriek? Geeft u zich dan op bij

Mathot Medische Speciaalzaken,

telefoon 088 0085800 of mail naar

magazine@mathot.nl. Wie weet komt

volgende keer uw verhaal hier.

MATHoT 25WELLAND introduceert het 1-delig Flair Active Curvex & Convex

Ongekende oplossingen

voor stoma’s die om extra

aandacht vragen

oneffenheden

rondom stoma

diepliggend stoma

parastomale hernia

Naam Dhr/Mvr.

Adres

PC • Plaats • Provincie

Telefoon

E-mail

Ongekende waarde in stomazorg.

Ook geïnteresseerd in de nieuwe 1-delig Flair Active Convex of Curvex?

Vraag dan proefmateriaal aan en ontvang tevens het

gratis informatiebulletin Welland Update.

Ik ben geïnteresseerd in:

Curvex

Convex

Colostoma

Ileostoma

Urostoma

U wordt geheel vrijblijvend gebeld voor een persoonlijke instructie van het materiaal. Vergeet daarom a.u.b. niet

uw telefoonnummer te noteren. Voor vragen of opmerkingen over ons privacybeleid verwijzen wij u graag naar

onze website, www.welland.nl of bel met ons Klanten Contact Center. Stuur dit antwoordformulier gratis op in

een envelop (postzegel niet nodig) naar:

Welland Nederland BV • Antwoordnummer 2011

6666 ZX Heteren • T +31(0)88 6670066

MAT20124

Voor elkaar

‘Binnen onze service staan persoonlijke aandacht en zorg voor u centraal’,

staat te lezen op de homepage van Mathot. Dat dit geen loze kreet is,

blijkt uit de vele verhalen die we optekenden uit de monden van de

medewerkers van Mathot. Waar service vaak net een stapje verder gaat.

over vroegere tijden

Marco Berrevoets (vestigingsmanager klantenservice Therapeutische

elastische Kousen): ‘Op een rustige dag stond er ineens een oudere,

maar zeer kwieke dame bij ons in de winkel. Ze stelde zich voor als

mevrouw roose uit Overveen en vertelde vervolgens enthousiast dat ze

vroeger voor Mathot had gewerkt. Mathot bestaat 115 jaar en mevrouw

roose is dik in de 90, dus we spreken echt over vroeger! Hoewel ze dus

behoorlijk op leeftijd is en bovendien een hersenbloeding heeft gehad,

is ze erg bij de tijd. Bovendien bleek ze over een ijzersterk geheugen te

beschikken. Bij ons in de winkel hangen enorm uitvergrote foto’s van

vroegere tijden. Mevrouw roose, die ergens in de jaren ’30 zo’n tien jaar

bij Mathot heeft gewerkt, vond het geweldig om die foto’s uit haar tijd

te zien. Ze herkende de mensen op de foto en het was aanleiding voor

veel nieuwe herinneringen. Ook hielp ze een aantal van ons meteen uit

de droom: sommigen dachten immers dat de man met de bakfiets die

op een foto staat de heer Mathot was. Maar mevrouw roose barstte in

lachen uit: dat was de pakjesbezorger! grinnikend vertelde ze dat deze

trouwe bezorger een beetje een scheve mond had en op een klein aapje

leek. Tot ons groot plezier kwam ze zelf ook met foto’s uit die tijd op de

proppen, zelfs een waar zij opstond samen met de heer Mathot. Maar

dan de echte! Voor mevrouw roose was het een heerlijke trip down to

memory lane en wij hingen aan haar lippen.

Ze haalde herinneringen op aan de tijd dat ze bij Mathot werkte en

vertelde bijvoorbeeld dat het bewind onder het personeel in die jaren

best streng was: we mochten nooit zitten… Ze was trots en onder

de indruk van de enorme groei die Mathot heeft doorgemaakt in de

afgelopen eeuw. Aan het eind van haar spontane bezoek gaven we haar

als dank voor de mooie herinneringen het jubileumboek van Mathot

mee, en daar was ze enorm

blij mee. We hebben

er enorm van genoten

om zo spontaan een

oudgediende van Mathot

in levenden lijve te mogen

ontmoeten!’

MATHoT 27


28 MATHoT

Onder de loep

TeKST: SARAH SAARBeRG

Biochemicus Esther Middelkoop

Om grote (brand)wonden goed te laten genezen, is

er veel (kunst)huid nodig. De meest ideale situatie is

wanneer er huid van de patiënt zelf kan worden gebruikt.

Opperhuidcellen zijn ontworpen om lichaamsvreemde stoffen

te weren, dus cellen van iemand anders worden afgestoten.

Voor grote wondoppervlakken is het lastig om veel eigen,

gezonde huid te transplanteren (dat creëert immers ergens

anders weer een nieuwe wond). Daarom zijn onderzoekers al

lange tijd bezig met de ontwikkeling van huidvervangende

materialen die gemaakt zijn met cellen van de patiënt zelf. Het

Brandwondencentrum van het rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk

en de afdeling plastische, reconstructieve en Hand chirurgie

van het VUmc hebben ruim een miljoen Euro pese subsidie

gekregen om nieuwe huidvervangende materialen te testen die

zijn gemaakt met cellen van de patiënt zelf.

ErKENNINg

Biochemicus Esther Middelkoop, die als bijzonder hoogleraar

huidregeneratie en wondgenezing zowel aan het Brandwondencentrum

van het rKZ als aan het VUmc is verbonden,

vertelt enthousiast: ‘Het is een erkenning voor ons werk op het

gebied van klinisch onderzoek bij brandwondenpatiënten. Het

is onze specialisatie om de kwaliteit van de huid en de littekens

te meten, om zo ook bewijs te kunnen leveren of iets goed of

slecht geneest. Met deze subsidie hopen we een essentiële

bijdrage te leveren aan ‘Euroskingraft’, het grote Europese

onderzoek naar wondgenezing.’

Brandwonden

genezen

met lichaams­

eigen huid

OOK LEDErHUID

Nieuwe huid maken van eigen cellen: het klinkt bijna als

science fiction. Esther: ‘Er wordt al tientallen jaren getracht

om met de eigen opperhuid te werken, maar dit heeft tot nu

toe tot teleurstellende resultaten geleid. De opperhuid bleek

bijvoorbeeld niet goed in staat om zich stabiel op de wond

te hechten. Bij de nieuwe techniek wordt ook de lederhuid

erbij betrokken. Er wordt een klein stukje opperhuid én

lederhuid van de patiënt afgenomen en in het lab worden de

cellen daaruit vervolgens opgekweekt tot een sponsachtige

structuur. In een kweekbakje komt deze nieuwe huid dus

al tot een eerste ontwikkeling. Vervolgens wordt deze huid

op de wond geplaatst. En dan hopen we dat de cellen

zich ontwikkelen als de eigen huid. Als dat lukt, biedt deze

techniek enorme voordelen: er is minder eigen, gezonde

huid nodig om een groot wondoppervlak te bedekken en

de kans op afstoting is met eigen lichaamscellen zo goed als

nihil en, niet in de laatste plaats, de kwaliteit van de genezen

huid verbetert.’

BETErE KWALITEIT VAN gENEZINg

Naast het testen met dit ‘full skin substituut’ worden er voor

het onderzoek ook lederhuidsubstituten ontwikkeld op basis

van patiënteigen cellen en op basis van biomateriaal. ‘Het is

de bedoeling dat deze techniek de kwaliteit van de genezing

van grote en diepe wonden aanzienlijk zal verbeteren. Eind

van het jaar zullen we beginnen met het toepassen van

deze huidvervangende materialen op patiënten. Dat wordt

natuurlijk enorm spannend’, aldus Esther Middelkoop.

VeT eTeN eN DIABeTeS

Het voorstadium van diabetes is ongevoeligheid voor

insuline. Dit treedt vaak op bij overgewicht. Het lichaam

reageert dan niet meer goed op het hormoon insuline, waar ­

door de energiehuishouding verstoord raakt. Na een maal tijd

wordt de energie dan niet meer op de juiste manier opgenomen.

Onderzoek bij muizen heeft nu uitgewezen dat die

ongevoeligheid voor insuline afhangt van zogenaamde NK

T­cellen, die voorkomen in het vetweefsel. Muizen op een vet

dieet verliezen die NK T­cellen en

ontwikkelen insuline­ongevoeligheid.

Een van de onderzoekers,

dr. Eric Kalkhoven van de afdeling

Metabole Ziekten van UMC

Utrecht, noemt het ‘natural killers’.

‘We denken dat deze zogenaamde

natural killer T­cellen de schakel

zijn tussen een vetrijk dieet en

het begin van diabetes’, zegt hij.

Dr. Eric Kalkhoven

‘Door teveel vet te eten, raakt de

communicatie tussen vetcellen

en de NK T­cellen verstoord. Dat is het begin van insulineongevoeligheid

en uiteindelijk diabetes.’ Het onderzoek laat

zien dat vetcellen direct communiceren met NK T­cellen.

Hoewel het onderzoek vooral in proefdieren is uitgevoerd, is er

voor aanvullend werk gebruik gemaakt van overtollig menselijk

vetweefsel. Op basis hiervan vermoeden de onderzoekers dat

de resultaten ook opgaan bij mensen. Het onderzoek helpt

diabetes beter te begrijpen. (bron: UMC Utrecht)

NoG MeeR STAMCeLLeN

Stamcellen krijgen veel aandacht van onderzoekers. Niet

verwonderlijk, want deze cellen vernieuwen zichzelf

en kunnen op die manier een belangrijke rol spelen bij

de diagnostiek en behandeling van ziekten. Volwassen

nieren vernieuwen zichzelf nauwelijks. Toch resulteerde

de zoektocht naar stamcellen in dit orgaan onlangs in

een doorbraak. Onderzoekers van het Hubrecht Instituut

en het UMC Utrecht zijn erin geslaagd aan te tonen dat

de zogenoemde Lgr5­stamcellen in menselijke nieren

aanwezig zijn. Het is de eerste stap op weg naar vernieuwende

nierbehandelingen en verbeterde diagnostiek.

Dr. Maarten rookmaaker van het UMC Utrecht: ‘Wellicht

is het mogelijk om in de toekomst het zelfherstellend

vermogen van de nieren te stimuleren en zo de achteruitgang

van de nierfunctie bij verschillende nierziekten te

stoppen.’ (bron: UMC Utrecht)

oNDeR De LoeP

Avocado

HouDT JoNG

Dat fruit en groenten gezond zijn, weten we allemaal wel.

Maar wie gezond en jeugdig wil blijven, zou zich eens op

de avocado moeten storten. Wetenschappers in Mexico

ontdekten dat de olie van deze vrucht veroudering en tal

van ziektes voorkomt. Zo is gebleken dat avocado’s de

negatieve effecten van zuurstof op het lichaam tegengaan.

Ook helpt de vrucht de concentratie van cholesterol in

het bloed te verlagen, wat een goede bescherming biedt

tegen hart­ en vaataandoeningen. Tot slot verlicht de

avocado gezondheidsklachten van mensen met diabetes.

(bron: www.hartpatienten.nl)

www.bureaugroentenfruit.nl

GeeN ReMMeTje

Stamcellen in de darm zorgen doorlopend voor nieuw

weefsel. Maar als ze te hard groeien, ontstaan er

adenomen: een voorstadium van kanker. Onderzoekers

van het UMC Utrecht, de Universiteit Utrecht en het

Hubrecht Instituut speurden naar genen die alleen actief

zijn in darmstamcellen. Zo ontdekten zij onder meer het

‘remmende’ gen rNf43. Als dit gen wordt uitgeschakeld,

blijken de darmstamcellen enorm te groeien. Celbioloog

dr. Madelon Maurice van het UMC: ‘Onze resultaten

werpen in eerste instantie licht op de werking van stamcellen.

Ze zijn echter ook van belang voor patiënten. Mutaties

in het gevonden rNf43­gen

blijken voor te komen in

patiënten met alvleesklierkanker,

galweg kanker en

dikkedarmkanker. Deze

vormen van kanker zouden

wellicht behandelbaar zijn met

stoffen die de werking van het

groeisignaal tegengaan.’

(bron: UMC Utrecht)

Dr. Madelon Maurice

MATHoT 29


Wandelarrangement

Hampshire Hotel – Bon’Aparte ****

Geniet dit najaar van de prachtige Gelderse

Achter hoek. Aan de voet van de Lochemse Berg

ligt Hampshire Hotel - Bon’Aparte. Het hotel is het

ideale startpunt voor een ontspannende of sportieve

wandeling door de prachtige omgeving, waarbij u

optimaal geniet van de bosrijke omgeving en het

schilderachtige coulisselandschap.

Op korte afstand liggen de oude Hanzesteden Zutphen en

Deventer. In Zutphen maakt u een hofjeswandeling en geniet

onderweg van een uitgebreide koffie bij de pelikaan. Breng

in Deventer een bezoekje aan het historische centrum of het

bekende speelgoedmuseum. De Achterhoek biedt u volop

mogelijkheden; de medewerkers van Hampshire Hotel –

Bon’Aparte staan graag voor u klaar om u te adviseren over de

mooiste plekjes en routes!

HET HOTEL

Hampshire Hotel – Bon’Aparte is gelegen aan de voet van

de Lochemse Berg en biedt een ongedwongen sfeer in een

rustige omgeving. In restaurant B’tween worden veel eerlijke

en pure streekgerechten geserveerd mogelijk begeleid door

Achterhoekse wijnen. relax in het solarium en de sauna bij het

hotel of neem een duik in het overdekte zwembad. flexibiliteit

en persoonlijke aandacht staan centraal. parkeren en wi­fi in het

gehele hotel zijn kosteloos.

Lezersaanbieding

INHOUD ArrANgEMENT

• Ontvangst koffie of thee met appelgebak

• 2 x overnachting op een comfortabele hotelkamer

• 2 x uitgebreid ontbijtbuffet

• 1 x een heerlijk 3-gangen diner

• Gratis wandelroutes

• Gratis gebruik van Nordic Walking stokken

• Gratis bidon

Prijs arrangement: normaal € 139,00 per persoon

LEZErSprIjS MATHOT

Voor lezers van Mathot Magazine: € 99,00 per persoon.

(prijs op basis van 2 personen. Excl. gemeentelijke heffing.)

Wilt u in een extra luxe kamer verblijven? Voor slechts € 20,00 per

persoon per verblijf extra overnacht u in een royale kamer.

rESErVErEN

+31 (0) 573 298 900 of via info@hotelbonaparte.nl o.v.v. HDC036

MEEr INfO: www.hotelbonaparte.nl

gELDIg TOT: 31 maart 2013

AANKOMST: 7 dagen per week

VErLENgINg: 2 nachten voor slechts € 78,50 per persoon

inclusief ontbijt.

Woordzoeker

De gegeven woorden zijn -in alle richtingen- in het diagram verborgen. Sommige letters zijn meer dan een keer gebruikt.

Plaats de resterende letters in het oplossingsbalkje voor de oplossing van deze puzzel.

1 e prijs

wandel-arrangement

Hotel Bon’Aparte te Lochem

De eerste prijs­winnaar

kan genieten van heerlijk

wandelen in de bossen en

het coulissenlandchap

rondom Lochem. Het hotel

biedt een ongedwongen sfeer

en is in de buurt van Deventer

en Zutphen. prijs is geldig van

december t/m februari.

Voor meer informatie, zie de

lezersaanbieding op pagina 30.

AANMeeTLoCATIe

ADeNoMeN

AVoCADo

BASISPAKKeT

BeKKeNBoDeMGRoeP

BIoMATeRIAAL

BLAAS

BLAASSPoeLING

BoeReNKooL

CeLBIoLooG

CHoLeSTeRoL

CoNDooMKATHeTeR

CT-SCAN

GeNeN

GyNAeCoLooG

HARING

HARTSLAGMeTeR

INCoNTINeNTIe

KNIeBANDeN

LeDeRHuID

MAAG-LeVeR-DARM

ARTS

NeoBLAAS

NIeReN

oPBLAASDARM

oPPeRHuID

PoLI

RoDe KRuIS ZIeKeNHuIS

SPoRTeN

SPIJSVeRTeRING

STAMCeL

STReSS

TeRGooI

THuISZoRG

TRANSPLANTeReN

uRINeVeRLIeS

uRoLooG

VeTWeeFSeL

WINTeRSPoRT

ZALM

ZuuRSToF

Schrijf de oplossing op een briefkaart en stuur deze voor 15 februari 2013 naar de redactie van Mathot, Antwoordnummer 97,

2000 WC Haarlem of mail uw oplossing naar puzzel@mathot.nl. De winnaars krijgen bericht thuis. over de prijzen en uitslagen

kan niet gecorrespondeerd worden.

2 e , 3 e en 4 e prijs

3x boek ‘emoties,

wat doe je ermee?’

In dit boek lees je wat je kunt doen om

emoties te reguleren. je krijgt handvatten

voor een evenwichtig emotioneel leven

door duidelijke uitleg en oefeningen.

Na adviezen voor het verwerken van

emotionele gebeurtenissen sluit het boek

af met het belang van het ervaren van

plezierige emoties en hoe je deze versterkt. Dit boek verschijnt in

de serie Zorgen voor jezelf.

www.zorgenvoorjezelf.nl (Uitgeverij Boom, auteur Monique Hulsbergen,

ISBN: 9789461057327)

De juiste oplossing van de vorige puzzel was: persoonlijke aandacht en zorg voor u

De winnaars zijn: 1 e prijs (3-daags hotelarrangement Overijssel): Dhr. j. pelle uit Zeist

2 e t/m 4 e prijs (3x het boek ‘emoties, wat doe je ermee?’): Mw. H.C. Schouw­Cornelissens

uit Hoofddorp, Mw. M.E. poll­Esser uit putten, Dhr. p. Hoitinga van Idsingh uit Zandvoort.

MATHoT 31


samen zorgen sinds 1897

stomaproducten

continentieproducten

wondproducten

therapeutische elastische kousen

medische bandages

www.mathot.nl

115

jaar samen zorgen

Al meer dan een eeuw is Mathot de betrouwbare

specialist in de levering van medische

hulpmiddelen zoals medische bandages,

therapeutische en elastische kousen en

stoma-, wond-, en continentieproducten.

De diensten en producten van Mathot maken

het dagelijks leven van onze klanten zichtbaar

aangenamer en plezieriger. Veel klanten zijn

afhankelijk van onze medische hulpmiddelen.

Daarom staat betrouwbaarheid bij ons hoog in

het vaandel. Betrouwbaar zijn we in al onze

processen, al onze leveringen en al onze

afspraken. Onze klanten kunnen van ons op

aan, altijd.

Bij Mathot ondernemen en investeren we in

het overdragen en delen van kennis en kunde.

In onze aanpak brengen we de zorg terug naar

de mens. Wij vinden dat de mens -of dat nu

klant of patiënt is- centraal staat.

Deze persoonlijke, mensgerichte benadering

van Mathot is uniek en bovendien succesvol.

Onze medewerkers betrapt u vaak op een

glimlach, omdat zij mensen echt verder

helpen. De kracht om blijvend te innoveren en

te zoeken naar de beste oplossingen.

De overtuiging om te helpen waar dat kan

of nodig is.

Samen Zorgen voor een

aangenaam en plezierig leven

A. Hofmanweg 40 2031 BL Haarlem T 088 008 58 00 F 088 008 58 25 E info@mathot.nl

More magazines by this user
Similar magazines