Verenigde Protestantse Kerkgemeenschap Lochem

pglochem.nl

Verenigde Protestantse Kerkgemeenschap Lochem

Samenspraak 6

juni 2011

Verenigde Protestantse Kerkgemeenschap Lochem


Inhoud

Kerkdiensten 1

Meditatie 2

Pastoraat 4

Persoonlijk 7

Vieren 7

Jeugd 9

Leren 9

Dienen 11

Beheer 12

Bestuur 14

Berichten 16

Agenda 18

Oecumenisch leesrooster 19

Het volgende nummer verschijnt uiterlijk 7 juli 2011.

Inleveren kopij maandag 27 juni voor 19.00 uur

bij de redactie: samenspraak@pknlochem.nl

21e jaargang, nr. 6, juni 2011


Zondag 5 juni

Witte kerk

10.00 uur: drs. M.S. van der Meer

Zondag 12 juni, Pinksteren

Gudula kerk

10.00 uur: ds. J.L. Brevet en ds. C.M. Veenhuizen

Zondag 19 juni

Openluchttheater

10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen

Zondag 26 juni

Gudula kerk

10.00 uur: ds. J.L. Brevet, Oecumenische viering

19.00 uur: Koorvesper

Zondag 3 juli

Witte kerk

10.00 uur: ds. C.M. Veenhuizen

Zondag 10 juli

Gudula kerk

10.00 uur: ds. J.L. Brevet

Kerkdiensten

Bij alle diensten is kerktelefoon aanwezig, tenzij anders aangegeven.

Wilt U naar elke dienst uw liedboek van huis meenemen?

Dan grijpen onze gasten niet mis!

Na de dienst is er koffiedrinken.

1


2 Meditatie

Genesis 11: Verspreiding als zegen. Bijbelse verkenning

Erg lang heb ik gedacht dat het bekende verhaal over de torenbouw van Babel er

één was in de trant van: kijk die mensen nou weer eens hoogmoedig en arrogant

zijn. Totdat ik het verhaal opnieuw ging lezen. Zonder de ballast van de klassieke

uitleg die de kerk der eeuwen eraan heeft gegeven. Met het verwarren van de taal

en het uitstrooien van de mensen over de aarde als een soort straf op de zonde van

die hoogmoed.

Als ik het verhaal zo argeloos mogelijk lees (en eigenlijk vind ik dat je alleen zò

goed kunt lezen) dan kom ik heel ergens anders uit. Om te beginnen bij een verhaal

dat niet vol staat met bittere ernst, maar dat bol staat van heilige humor.

Om te beginnen lees ik dat de mensen een toren gaan bouwen die tot in de hemel

reikt. Ze hebben daarbij een dubbele doelstelling: Ze willen beroemd worden en op

één plek blijven, dicht, knus bij elkaar. Het eerste is ze gelukt, want duizenden jaren

later omarmen wij nog altijd dit verhaal. De tweede doelstelling is niet gehaald,

bij lange na niet. De ene taal die de mensen spraken is uiteengespat in maar liefst

zeventig talen en die hebben zeventig volken over de aardbol helpen uitzwermen.

Nee, op één plek bij elkaar blijven is niet gelukt. Verre van dat. Maar is dat nou zo

erg?

Nog eens even teruglezen naar het begin. Het begin van de bouw. Daar moet de één

of andere verteller, wellicht God zelf ongelofelijk plezier in hebben gehad. Want

erg handig is het begin niet en dat is nog zacht uitgedrukt. Ze starten de onderneming

namelijk in een dal. Lang niet alle vertalingen maken dat duidelijk, maar de

Hebreeuwse verteller wel. Als je een toren wil bouwen die tot in de hemel reikt,

begin dan op een heuvel, zou ik zeggen of op een berg, nog beter. Dat stuk heb je

dan tenminste al gehad en nog “kado” gekregen ook. Zomaar voor niks.

Maar al gauw komt de ware aap uit de mouw. Ze hoeven helemaal niet zo nodig de

hemel in. Ze willen op aarde blijven, dicht bij elkaar. Maar dan komt er helemaal

niks terecht van de roeping van de mens om samen met God de aarde leefbaar te

krijgen en te houden. Want dat was Gods vurige verlangen vanaf den beginne. De

mens als schepper naast God, de mens als hoeder van zijn naaste, als bewaarder

van leven en als bewerker van de aarde. Daar komt niets van terecht als mensen op

één plek samen gaan klonteren en de aarde overlaten aan God, aan de goden, aan

het lot, aan de natuur??? Het interesseert ze niet. De aarde en haar wel en wee: het

zal ze een zorg zijn!


Meditatie

Maar dan zal alles binnen de kortste keren opnieuw war en bar zijn, of woest en

ledig worden. Dan is heel die schepping zinloos geweest.

Doe met me mee, vraagt God. Doe het zelf zeggen de mensen, wij hebben ons stekkie

gevonden. Wij redden ons wel. En God? Hij vraagt zich haast wanhopig af hoe

hij die mensen de toren uit en de wereld in krijgt, want alleen dan kan zijn project

“goede aarde” kans van slagen hebben.

Een eeuwenoude midrasj (Joodse leervertelling) vertelt dat God maar één redmiddel

ziet: de taal van de mensen verwarren. Talen scheppen die volken maken. Zeventig

talen voor zeventig volken die de aarde zullen vervullen, zoals het van den

beginne bedoeld was.

En nog altijd staan in de Bijbelse verhalen de zeventig volken model en zijn ze het

symbool voor alle volkeren die de aarde bewonen (in werkelijkheid veel meer dan

zeventig).

De aarde moet worden vervuld van Gods goedheid (gezang 223) en het zijn mensen

die deze prachtige roeping mogen vervullen. Vaak zijn ze er bang voor of hebben

ze er geen zin. Maar een prachtige roeping blijft het en een zegen, dat we als

volken alle talen en alle talenten kunnen aanspreken om te volbrengen wat God

van ons vraagt.

Niets teveel, maar genoeg om deze wereld te herscheppen tot vaderland en moedergrond.

Daartoe en daarbij wil Hij ons met zijn Geest bezielen.

Verlaat je ivoren torens, maar ook alle verschansingen van je eigen gelijk, je ideologie,

je theorie en ga de wereld in met alle goede gaven waarover je beschikt. Doe

je masker af, waarmee je je verbergt voor de ander, maar ook voor jezelf. Kijk met

de ogen van een argeloos kind naar de wereld om je heen en zie wat er allemaal

kan, mogelijk is, maar ook nodig. Zeg niet: ik red me wel, ieder voor zich en God

voor ons allen, want dan wordt het niks. Je bent nodig in de wereld van God. Je

bent nodig in de wereld, waar jij aan kunt bouwen. Geen toren tot in de hemel,

maar een aarde bedekken met vrede en haar straten vullen met recht.

Vurig wordt er naar je verlangd. Op het Pinksterfeest mogen we ons dat in Gods

Naam al vierend en lerend herinneren. Om het nooit meer te vergeten.

Ko Brevet

3


4

Pastoraat

Toekomst pastoraat

De Taakgroep sloot het seizoen af met een fietstocht (zie hieronder voor het verslag)

en een bespreking van de vacatureproblemen in de kerkenraadsvergadering

van 19 mei. Daarin kwam naar voren dat de kerkenraad het idee steunt om met een

kleine groep verder te kijken naar oplossingen voor de situatie binnen het pastoraat.

We zien dat we werken met een structuur die we niet meer kunnen bemensen.

Er zijn niet genoeg mensen te vinden die bezoeken willen afleggen of wijkhoofd

willen worden. De vrijwilligers die aan het werk zijn en veel goed werk verrichten,

worden soms geconfronteerd met een te zware last. Tegelijkertijd merken we

dat er meer mensen zijn die niet zozeer prijs stellen op (regelmatig) bezoek van de

kerk. Het lijkt misschien dat dat laatste een oplossing is voor het eerste probleem,

maar er zijn nog altijd mensen die wel prijs stellen op een bezoekje, waaronder

vrij veel ouderen. En daarvoor is er een goed werkend ouderenpastoraat in de

vorm van Marieke v.d. Meer en goed bezoekwerk in de huizen zoals bijv. de

Hoge Weide en huize Gudula. Hoe we de anderen (bijv. 30-70 jarigen, maar ook

jongeren) de juiste pastorale aandacht kunnen schenken blijft zoeken. We willen

een kleine groep vragen om mee te denken over het maken van een adequate

probleemanalyse, vervolgens te komen met een aantal alternatieve oplossingen en

van daaruit kunnen we dan als taakgroep een keuze maken waaraan we eerst gaan

werken. (Deze aanpak heet PAK: probleemanalyse, alternatieven, keuzes) We vinden

het daarbij van belang dat er niet in één keer een nieuwe structuur zal worden

gedropt “van bovenaf” maar dat we een meer organische route van verandering

kiezen. We groeien ook nu al naar een andere vorm toe, maar dat werkt nog niet

optimaal. U ziet de route is er, de mensen worden gevraagd en we hopen dat we er

spoedig meer over kunnen melden. Corien Veenhuizen

Fietstocht pastoraat

Op woensdagmiddag om 15.30 uur was het verzamelen bij de “Witte kerk”.

Gelukkig was het heerlijk fietsweer, dus dat kon al niet meer stuk. Nadat we de

routebeschrijving hadden ontvangen konden we op weg gaan. Langs de Goorseweg,

Tusselerdijk, Keppellaan, voor de Cloese langs en zo naar Zwiep.

Bij Kottelenberg weer weg van het drukke verkeer en over het zandpad kwamen

we uiteindelijk bij de stopplaats aan, waar de koffie en thee klaarstond met een

lekker stuk appel-kruimelkoek.

Maar de route was nog niet afgelopen, dus stapten we weer op de fiets en via

Barchem, over een paar mooie stukjes, kwamen we op de Vordenseweg uit. Hier


Pastoraat

moesten we rechts af de Gageldijk op en verderop werden we hartelijk ontvangen

door Ko, Corien en Diny. Ko had heerlijke soep gemaakt en Corien en Diny hadden

de tafels gezellig gedekt en voor het brood gezorgd. Na zo’n fi etstocht van

22 km lieten we het ons goed smaken. Tegen 19.00 uur vertrok een ieder weer

voldaan en enthousiast naar huis. Carry Beijer

Afwezigheid ministerie

Corien Veenhuizen is afwezig op 9 en 23 juni de hele dag en op 17 juni de halve

dag, dit in verband met een cursus.

5


6

Vervolgde kerk

Pastoraat

Egypte

Kort na de verdrijving van Mubarak in Egypte hebben Moher en Dina El-Gohary,

waarover wij in maart schreven, eindelijk hun paspoort teruggekregen en hebben

zij naar Syrië kunnen vluchten. Zij hoopten vandaar naar het Westen te kunnen

gaan. Een goed bericht, misschien mede een gevolg van de opstand. Er gingen

deuren open, onder meer ook voor een ruimere distributie van christelijk materiaal,

Bijbels en boeken. Maar hoe lang zal dit duren, hoe zal de situatie in het

Midden-Oosten zich ontwikkelen? Een kerkleider in Caïro zegt voorzichtig: ‘het

zou mooi zijn als de kerk de vrijheid houdt die ze ook had onder president Mubarak’.

Maar het recente belagen en in brand steken van een kerk in Cairo is een

teken dat niet geruststelt. De Egyptische christenen hoopten op herschrijving van

de grondwet, waardoor zij misschien meer rechten zouden krijgen, maar in een

referendum zijn slechts enkele wijzigingen goedgekeurd door driekwart van de

bevolking.

Er zijn twee scenario’s denkbaar: er komen mensen en partijen aan de macht, die

gematigd en seculier zijn en die hervormingen op politiek, economisch en religieus

gebied nastreven. Of, meer waarschijnlijk, de huidige leiders worden vervangen

door conservatieve of zelfs radicale moslims.

De situatie in die landen is ook en juist voor de christenen heel onrustig geworden.

In het bijzonder voor de ex-moslims onder hen, die behalve door de overheid,

vaak ook door hun familie bedreigd worden. Meer dan ooit hebben al deze

mensen onze aandacht en gebed nodig. Op 19 juni wordt weer in veel kerken in

Nederland de Zondag voor de Vervolgde Kerk gehouden. Laten we er ook in Lochem

werk van maken. Heleen Dake


Geboren

Persoonlijk / Vieren

Op 8 mei is Joost Peter geboren. Zoon van Peter Geluk en Marieke van de Kolk;

broertje van Anna. Zijn wieg staat aan de Verwoldseweg 27 in Laren. Wij wensen

Joost een lang, gelukkig, gezond en liefdevol leven toe. Samen met allen die zich

bij zijn leven betrokken voelen en dat gaandeweg zullen gaan doen. Alle goeds!

Ko Brevet

Op 15 mei stond er een geboorteroos voor Lucy Rijsdijk. Zij is geboren op 19

februari en is de dochter van Sebrina Knoops en Nico Rijsdijk, ze wonen aan de

Pillinkstraat 19A. We wensen hen met z’n drieën een mooi leven en voor Lucy een

goede toekomst toe. Corien Veenhuizen

Vieren

Bij de diensten

Zondag 5 juni

Zondag na Hemelvaart: de Zoon is weer opgevaren naar de hemel, maar de Heilige

Geest is nog niet uitgestort...Daarom wordt deze zondag in de kerk ´wezenzondag´

genoemd. ´Opwarmen´ wil ik jullie in deze dienst voor de Heilige, dat is

Heelmakende Geest die steeds maar woning blijft zoeken in onze harten. We lezen

in ieder geval een gedeelte uit de Afscheidsrede uit het Johannes evangelie en uit

een brief van Paulus.

Zondag 12 juni

PINKSTEREN – Fusiedienst, een feestelijke viering van waaruit we nu echt voluit

als één geloofsgemeenschap verder gaan. Zie voor meer feestelijke gegevens

elders in dit blad. De lezingen zijn uit Genesis 11 (zie meditatie) en Handelingen 2.

Medewerking wordt verleend door het “groot, niet te vermijden feestelijke fusiekoor”

o.l.v. cantor-organist Els Dijkerman.

7


8

Vieren

Zondag 19 juni

Overstapdienst in het Openluchttheater! Het thema is: “Op reis”. De kinderen van

groep 8 van de basisschool nemen afscheid van de kindernevendienst. Dit jaar zijn

het: Myrthe Meijer, Bente Klein Hazebroek, Iris van Donk, Bernard Prinsen en

Jarne Pruijsers. We lezen verder in Genesis uit hoofdstuk 12:1-9 en uit Mattheüs

28:16-20. De muziek wordt verzorgd door een aantal muzikanten uit de gemeente.

Het wordt een mooie feestelijke dienst, mocht het toch erg gaan regenen dan maken

we gebruik van de Gudula kerk.

Zondag 26 juni

Oecumenische Viering met vakantie als een dragend thema. De titel kwalitijd is

bewust zo gespeld! Veel draait in onze wereld om hoeveelheden, steeds groter,

meer enz. enz. Dat komt de kwaliteit van het leven niet ten goede. En veel van

onze levenstijd verdoen we met zuchten, zwoegen en altijd maar weer streven

naar iets anders dan we al hebben…

Op zoek naar kwalitijd wijst op andere (betere?) mogelijkheden. Aan het slot van

de viering delen we brood en beker als teken van oecumenische verbondenheid

en betrokkenheid. Het wordt een agapè(liefde)maal, staande in een grote kring.

Die kring wordt nog groter als u/jij ook komt. Een oecumenisch koor verleent

medewerking.

Zondagavond 26 juni

Capella Gudula onder leiding van Els Dijkerman verzorgt de vesperviering. De

muziek van Capella Gudula is afkomstig uit de evensongtraditie; een protestantse

versie van het aloude

bidden van het getijdengebed

uit de voorreformatorische

traditie. Er

is de mogelijkheid een

kaarsje te branden in de

Mariakapel voor, tijdens

of na de vesper.


Zondag 3 juli

We lezen in deze zomertijd een periode lang uit het evangelie naar Mattheüs. En

wij beginnen daar nu mee: we lezen Mattheüs 11:16-30. De 1e lezing is uit Zacharia

9:9-12. De lezing uit Mattheüs geeft grote contrasten aan in de meningen van

de mensen: komen ze nou luisteren naar de asceet Johannes of naar Jezus die als

vriend van tollenaars en veelvraat en dronkaard wordt neergezet. Wie geloof je en

waarom en wat is vervolgens op grond van dat geloof je handelswijze?

Jeugd

Evaluatie jeugdwerk

Ouders en kinderen let op de aankondigingen en uitnodigingen: we gaan het

jeugdwerk evalueren op 22 of 29 juni, de datum wordt nog bepaald! Dit geldt

voor ouders en kinderen van het clubwerk van de Jacobsladder en voor ouders

en kinderen die meedoen met Talk Talk, verder de ouders van kindernevendienstkinderen

en ouders die het kinderleerhuis missen: we gaan evalueren en plannen

maken. We willen de avond vroeg starten en de kinderen een apart programma

aanbieden. De plannen voor volgend seizoen maken we samen, er zijn al een aantal

ideeën! Info bij Tjeerd Boomsma (Tel. 250785) en Corien Veenhuizen.

Leren

Vieren / Jeugd / Leren

Dagtocht naar het prachtige Münster

Op zaterdag 21 mei verzamelde zich een kleine Gideonsbende op het perron van

het station in Lochem voor de lang verwachte excursie naar de hoofdstad van

Westfalen: Münster. Het deelnemersaantal was danig gekrompen, maar de zonovergoten

dag zou bewijzen dat de thuisblijvers ongelijk hadden! De leiding lag in

handen van Everhard Jans en Ko Brevet. Eerstgenoemde heeft 8 jaar gestudeerd

aan de Universiteit aldaar en kent zodoende deze stad op z’n duimpje.

Na twee keer overstappen arriveerde de trein tegen de middag ter plekke.

Begonnen werd met Kaffee en Kuchen op het terras van een stadsrestaurant. Daar

vertelde Everhard Jans het een en ander over de te bezichtigen kerken, met name

de Dom. Vervolgens stond de Friedenszaal (Vrede van Münster, 1648) op het programma,

gevestigd in de in 1958 voltooide herbouw (na oorlogsschade) van het

9


10

Leren

veertiende-eeuwse raadhuis met schitterende gotische straatgevel. De Vredeszaal

kwam in 1948 weer gereed, nadat de inventaris (betimmeringen, etc.) tegen oorlogsschade

veiliggesteld was. Een vrouwelijke gids behandelde de historie in het

Nederlands: dit was het begin van de Republiek der Verenigde Nederlanden! Aan

de Prinzipalmarkt troffen we een openluchtmaaltijd aan ter ere van de Hanze, die

herdacht werd: vrolijke stemming, kleurige banieren en muziek. Het bedehuis sint

Lamberti, waar aan de toren de kooien van in 1535 geëxecuteerde Wederdopers

nog steeds te zien zijn, was de volgende etappe. De Wederdopers waren een radicale

protestantse sekte, die een soort christelijk communistisch hemelrijk op aarde

praktiseerden, met moderne verschijnselen als veelwijverij. Dit werd niet getolereerd

door de katholieke machthebbers, die de leiders Jan van Leiden, Bernd

Krechting en Bernd Knipperdolling tot overgave dwongen en ter dood brachten.

Een en ander leidde tot opbloei van de kerkelijke kunst, nadien. De kerk van sint

Lamberti dateert uit de periode 1375 tot 1450, en is net als de Gudulakerk een

hallenkerk, nog volledig voorzien van heiligenbeelden aan de pilaren. Schitterend

van sfeer! Hier hield in de late oorlogsjaren de toenmalige bisschop van Münster

van het geslacht Von Galen kritische preken tegen het nazisme (sluiting van kloosters,

o.m.) die door de BBC werden uitgezonden. De Gestapo zat in de kerk, maar

durfde de populaire bisschop, die al in 1947 overleed, niet te arresteren. Een beeld

achter de Dom vereeuwigde deze moedige priester.

De inwendige mens werd versterkt in Gasthof Lewe nabij de Salzstrasse, in een

prachtige Munsterlandse stijl herbouwd door een begaafde Münsters architect,

rond 1950. Veel Nederlandse oude tegels en glas in loodraampjes. De zigeunerschnitzel

met frietjes smaakte en de tocht werd vervolgd naar de in 1745-’53

door de fameuze Barokarchitect Johann Conrad Schlaun gebouwde ronde sint

Clemenskerk. Twee kerken uit Rome waren hierbij inspirerend: de sint Ivo van

Borromini en de sint Andrea al Quirinale van Bernini. Johann Adam Schöpfuit

het Beierse München schiep eertijds de glorieuze plafondschildering, na oorlogsschade

gekopieerd. Een der deelnemers wenste de parochiekerk van sint Martini

te bezichtigen, nadat we de fraaie gevel van de Erbdrostenhof door Schlaun aan

de Salzstrasse (uit 1753-’57) bewonderd hadden (nu zetel van de Westfaalse Monumentenzorg).

Deze sobere kerk heeft nog romaanse delen in kenmerkende maatverhoudingen:

biddende gelovigen waren voor Nederlandse toeristen een aparte belevenis. De

Dom was de volgende pleisterplaats: gesticht door Ludger, de eerste bisschop van

Münster. Grote delen zijn nog laatromaans, het koor is laatgothisch. Hier ook het

praalgraf van Bommen-Berend: Christoph Bernhard von Galen, die in het rampjaar

1672 in noord-Nederland een slechte naam kreeg als Berend de koedief. In


11

Lochem verwoestte hij de inventaris van onze Gudulakerk: daarom betaalde in de

jaren zeventig de toenmalige Münsterse bisschop op verzoek een late Wiedergutmachung

van 1000 DM! De plastiek van de biddende, omstreden bisschop werd

vervaardigd door hofbeeldhouwer Johann Mauritz Gröninger.

Als finale bezochten we de sobere Ueberwasserkirche nabij het westwerk van de

Dom. Deze dateert uit de jaren 1340-1346. Opnieuw een hallenkerk (als in Lochem).

De zichtas leidt sterk naar het op het oosten gerichte koor met kleurige glas

in loodramen. Na een adempauze op een terrasje ging het huiswaarts. Moe maar

voldaan ging de reis retour door het zonnige Munsterlandse coulisselandschap.

Rond half 9 arriveerde het reisgezelschap weer in Lochem, vol positieve impressies.

Everhard Jans

Dienen

Leren / Dienen

Collecteopbrengsten

23-04 Stichting Sven Lochem € 163,17

24-04 Individuele Hulpverlening € 374,95

01-05 Disk-Arbeidspastoraat € 182,90

08-05 Diaconaat € 182,19

15-05 Vakantiewerk IKA € 199,45

Zendingscollecte Pinksteren 12 juni: Als een lopend vuurtje.

In de tijd van Pol Pot werden veel Cambodjaanse kinderen ruw gescheiden van

hun ouders. Ze groeiden op in grote chaos en zonder liefde. Nu ze zelf ouders

zijn, weten ze vaak niet hoe ze op een liefdevolle manier moeten omgaan met hun

kinderen. De kinderclubs van World Relief zijn een veilige haven voor veel Cambodjaanse

kinderen uit moeilijke gezinssituaties. Het evangelie verandert deze

kinderen, en dat ontgaat de ouders niet. Veel van de ouders sluiten zich aan bij

een huisgemeente. Bijbelstudie, gebed en onderlinge zorg staan centraal in deze

groepen. Maar er is ook aandacht voor de vele aidspatiënten, zowel binnen als

buiten de gemeenten. Het programma Way of Hope van World Relief Cambodja

ondersteunt de huisgemeenten met training, van eenvoudig Bijbelonderwijs tot

een intensief programma voor toekomstige leiders. Daarnaast ontvangen de deelnemers

van de huisgemeenten voorlichting over hiv/aids. Er zijn nu ruim 800

huisgemeentes en World Relief hoopt dit jaar nog 200 nieuwe gemeentes te stich-


12

ten, die Gods boodschap van hoop verspreiden in de gebroken samenleving van

Cambodja. Kerk in Actie steunt dit programma van harte en daarom collecteren

we o.a. voor dit zendingswerk op Eerste Pinksterdag. Gonny Dros

Beheer

Dienen / Beheer

Koninklijke Onderscheiding voor mevrouw Annie Goorman en de heer

Andries Hardenbol

Wij kennen hen zo goed dat toelichtingen eigenlijk niet nodig zijn.

De nieuwsbank van het Nederlands persbureau schreef daarover het navolgende:

De heer A. Hardenbol

Het leven van de heer Hardenbol heeft altijd in het

teken gestaan van het orgel. Al vijftig jaar is hij als

organist verbonden aan de gereformeerde kerk. Ook

op bestuursniveau heeft hij zich vrijwillig ingezet voor

de kerk. Hij roept de laatste tijd regelmatig dat hij wil

stoppen met het orgelspelen, maar kan nog steeds geen

“nee” zeggen als iemand een beroep op hem doet. Speciaal voor het 50-jarig organist

zijn heeft de Cie. van Beheer hiervoor een oorkonde aangevraagd bij het bestuur

van de Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de PKN. Deze oorkonde met

bijbehorend draaginsigne is hem uitgereikt (door de vz. Gerrit te Rietstap) na de

dienst op zondag 1 mei.

Mevrouw H.J. Goorman-Klein Wassink

Mevrouw Goorman zet zich al vanaf de zestiger

jaren intensief in voor de Hervormde kerkgemeenschap

in Lochem. Zo was ze initiatiefneemster

van de koffieochtenden in de Hooiplukker en met

anderen heeft ze de miniconcerten opgezet. Veel

jonge mensen treden er op. Ze is dagelijks aanwezig

om zaken te coördineren, koffie te schenken en

maaltijden te verzorgen. De mantelzorg voor haar

man kwam daar enkele jaren bij. Ze is een vrouw

die niet kan stilzitten en die steeds nieuwe initiatieven ontwikkelt.

Wij feliciteren deze gedecoreerden van harte en zijn trots hen in ons midden te hebben.

Harry Smith


Beheer

13

Gesloten

Woensdag 15 en vrijdag 17 juni is het kerkelijk bureau gesloten i.v.m. het volgen

van een cursus.

Giften

via mevr. D. van N.N. € 10,-; via mevr. D. van N.N. € 1,62; via mevr. v.d. M. van

mevr. P. € 20,-; via mevr. v.d. M. van mevr. K.W. € 10,-.

Mutaties

Overleden

03-05-2011 H.J. Hoentjen, de Berkelhof 108 (24-05-1926)

04-05-2011 A.M. Coenraad-Swaan, Stadenbos 2 (25-12-1925)

Vertrokken

J.R. Rintjema (en gezin), Ploegdijk 4 naar Eerbeek

Correctie

Ten onrechte is in de vorige Samenspraak de verhuizing van de kinderen Ter Maat

vermeld. Hun adres is nog steeds Graanweg 48.


14

Bestuur

Fusie een feit: eindelijk!

In 1994 ontstond er een voorbereidingscommissie, samengesteld uit mensen van

de hervormde gemeente en de gereformeerde kerk in Lochem. We gingen toewerken

naar een federatie en in 1997 was die een feit. Een “hervormde” schoen

en een “gereformeerde” werden artistiek op een plaat bevestigd en dat tafereel is

tijdenlang te zien geweest in de Hooiplukker. We vermoeden dat het ding intussen

is kwijtgeraakt.

Gelukkig zijn we elkaar onderweg niet kwijtgeraakt. Al heeft het wel erg lang

geduurd voordat we echt samen op gingen trekken als één geloofsgemeenschap,

die alle dingen durfde delen.

Alhoewel: velen hebben het - gelukkig - anders ervaren. Meer dan eens hoorde je:

maar we zijn toch al één? En eigenlijk was dat ook zo. Op een enkel struikelblok na.

Maar nu is het dan zover. De federatie is voorbij en de fusie een voldongen feit.

We gaan nu echt in alle opzichten samen verder de toekomst in. Met vele mogelijkheden,

kansen en uitdagingen. Maar ook met tal van vragen en onzekerheden.

En zonder struikelblokken zijn we ook nog niet, maar wie is dat wel in zijn/haar

leven?

Maar hoe dan ook geldt: als één geloofsgemeenschap kunnen we al die uitdagingen

en vragen aanpakken en ermee aan de slag gaan. Er valt veel te doen en er

zullen ook knopen moeten worden doorgehakt. Gelukkig kunnen we daarbij dan

niet langer spreken van wij en zij, want door de fusie aan te gaan hebben we elkaar

te houden aan wij en wij!

Wij hopen dat onze gehele geloofsgemeenschap in gedachten en straks ook in daden

vooral dat “wij” en dus “wij met elkaar” zullen willen waarmaken. Want daar

zal het op aankomen om als kerkgemeenschap ook in en voor de wereld om ons

heen geloofwaardig en daadkrachtig te zijn. Protestantse Gemeente te Lochem:

vrede en alle goeds! Dick van Maanen, Corien Veenhuizen, Ko Brevet

Impressie vergadering Generale Synode op 14 en 15 april

Een overvolle agenda, zoals gewoonlijk. Een aantal rapporten en nota’s vragen

de nodige aandacht. Als eerste “met vreugde en vrucht”, over loopbaanontwikkelingen

en functiedifferentiaties van predikanten. Het gaat over specialisatie en

samenwerking. De noodzaak ervan zal in de toekomst extra worden benadrukt.

Toch deinst men ervoor terug e.e.a. van bovenaf op te leggen.


Bestuur

15

Vervolgens: de positie van de HBO theoloog, de kerkelijk werker. Deze krijgt in

bepaalde noodsituaties de bevoegdheid de sacramenten te bedienen.

Het gaat met name om gemeenten die te klein zijn om een predikant te beroepen.

Het gaat alleen om HBO theologen met preekbevoegdheid.

Er ligt een rapport op ons “bord” waarin de gedragscode van de predikanten wordt

aangescherpt en geactualiseerd. Met name de rol van professional, collega en vertrouwenspersoon

wordt grondig doorgelicht.

We brainstormen over een vervolg van de nota “leren leven in verwondering”.

Een zoektocht naar de kerk die we in de toekomst willen zijn. Een exercitie die we

in Lochem al geruime tijd geleden hebben gehad. De onroerend goed nota brengt

ons op het spanningsveld Kampen/Doorn. Voor de gebouwen in Kampen ligt een

deugdelijk financieel en beleidsplan, dat voor Hydepark pijnlijk ontbreekt. Het

belang en de potentie van Hydepark worden van groot belang geacht.

Er moet op korte termijn een goed onderbouwd plan (beleidsmatig en financieel)

komen, dan kan in de volgende vergadering een besluit genomen worden. Een

ruime meerderheid van de GS wil Hydepark voor de toekomst (conferenties, permanente

educatie predikanten) bewaren.

Een laatste item: de permanente educatie van predikanten. Het huidige studieverlof

wordt als te vrijblijvend ervaren. Vanaf september 2011 dient iedere predikant

zich rekenschap te geven van de noodzaak studiepunten te halen. Eerste afrekendatum

vijf jaar na dato.

Kerkordelijke wijzigingen passeren tenslotte moeiteloos de revue en worden haast

zonder amendementen aangenomen.

Vanuit de classis Zutphen is dringend behoefte aan een diaken die mij als deelnemer

kan/wil vergezellen. Ik ben heel aardig (onderweg).

Namens de classis Zutphen, Ko Brevet


16

Berichten

Bedankt!

Lid in de orde van Oranje Nassau. Het is een onvergetelijke dag geworden 29

april. Totaal onverwacht, heel bijzonder, ik ben er nog beduusd van.

Die morgen, in Laren aangekomen, staat daar je hele familie (in feestkleding); om

stil van te worden.

Sinds die dag gaan de herinneringen als een veelkleurig lint door mij heen. Met

veel plezier heb ik steeds in diverse commissies en groepen gewerkt. Ik bemoeide

mij met adressen, wat tot gevolg had dat ik gevraagd werd, om de ledenadministratie

voor de kerk te doen.

De functie op het kerkelijk bureau werd later uitgebreid. Ik leerde ook boekhouden.

Verder heb ik met plezier gewerkt in het pastoraat, doordat je op het kantoor

met de hele gemeente (stad en buitengebied) te maken hebt heb je enig overzicht

in de adressen en leer je veel mensen kennen. Mede daardoor is ook de inloop

ontstaan, elke woensdag open voor iedereen. Ik wil iedereen hartelijk bedanken

voor de felicitaties, de kaarten, bloemen, telefoontjes enzovoort. Dank!

Annie Goorman

Bedankt

Hartelijk dank voor de belangstelling en aandacht aan ons besteed tijdens de

ziekte van Dick. Het deed ons goed! Nu gaan we verhuizen naar Hooglangen,

Barchemseweg 91, we verlaten met pijn in het hart het huis waar we 13 jaar met

zoveel vreugde hebben gewoond, maar aan alles komt een eind. Het is goed zo.

Dick en Ied Zweers

Bedankt

Beste mensen,

Graag wil ik u bedanken voor de reacties, die ik van velen uit de kerk van Lochem

ontvangen heb in de vorm van de aanwezigheid in de dankdienst voor mijn man

Nimda Schelhaas of via kaarten en brieven. Herinneringen aan onze periode in

Lochem werden weer opgehaald. Wij hebben een fantastische tijd bij u mogen

hebben. Als ik alleen al aan de “schouwburgtijd” denk! Het is wel lang geleden

(1967-1973), maar nog lang niet vergeten. U had ook bij mijn man een warm plekje

in zijn hart. Het is verdrietig om zonder hem, mijn maatje, verder te moeten.

Maar alle hartelijke, welgemeende reacties zijn een warme deken om ons heen,

“Hulpjes van boven”. Hartelijke groeten, Joke Schelhaas-van Beveren


Berichten

17

Berichten van het NBG

Jongerenbijbel nu ook op internet

In samenwerking met het Nederlands Bijbelgenootschap en uitgeverij Jongbloed

lanceerde de Evangelische Omroep de website jongerenbijbel.nl.

De online versie biedt alle extra’s die ook in de jongeren-Bijbel in boekvorm

zijn te vinden. Extra informatie wordt aangeboden in de tekst, afbeeldingen en

filmpjes. Ook is er een uitgebreide zoekmachine. Alle redenen om deze website te

bezoeken. Namens de vrijwilligers NBG afdeling Lochem, Wim Neerhof

Vredesweek 2011: elk mens een veilig bestaan

21 mei was de Ambassadeursdag van IKV-Pax Christi als voorbereiding op de

Vredesweek 2011 (17 t/m 25 september 2011). Jan Gruiters en Jan Pronk, bestuursleden,

gaven een toelichting bij het thema.

Zo vertelde Jan Gruiters dat hij binnenkort een gesprek met de leiding van Shell

zal hebben over hun werk in Syrië. Daar komt de veiligheid van de mensen die

opkomen voor meer vrijheid door het geweld van het onderdrukkende regiem in

gevaar. Shell werkt samen met deze regering. De tanks rijden er misschien zelfs

op door Shell geleverde brandstof. Moet Shell zich niet terugtrekken uit Syrië?

’s Middags was ik bij een werkgroep waar werd verteld dat IKV-Pax Christi in

Damascus de enige bibliotheek en uitgeverij ondersteunt, die nog vrij boeken kan

publiceren en uitlenen. Veel mensen komen in deze vrijplaats voor onderling gesprek.

Mee door de buitenlandse aandacht wordt dit tot nu toe gedoogd door het

bewind. Hoe lang nog?

Jan Pronk wees er op dat de veiligheid van de gewone mensen vaak door westerse

regeringen onvoldoende wordt beschermd doordat eigen belangen (zo weinig

mogelijk ongewenste vluchtelingen, energievoorziening, politieke stabiliteit)

voorrang hebben. We kijken te weinig ‘van onder af’: wat zijn bijvoorbeeld de

gevolgen voor de gewone Grieken als we hun land in de steek laten? Hoe kunnen

we solidair zijn met hun, maar ook met de mensen in Nederland die de hardste

klappen moeten opvangen nu het slechter gaat?

In een werkgroep kwam in een filmfragment het volgende voorbeeld van werken

aan een veilig bestaan ‘van onder af’ in beeld. Op regelmatige basis ontmoeten

Israëlische en Palestijnse mannen en vrouwen, waarvan een kind of echtgenoot in

de onderlinge strijd is gedood, elkaar. Hoewel ze het onderling vaak niet eens zijn


18 Berichten / Agenda

herkennen ze elkaar in hun verdriet en proberen ze om wegen te vinden om een

eind aan het geweld te maken. IKV-Pax Christi ondersteunt ze hierbij.

Je hoeft niet te wachten tot de Vredesweek om ‘van onder af’ om je heen te kijken!

Henk Smit

Agenda

woensdag 8 juni, Hooiplukker, inloopmorgen

woensdag 15 juni, Hooiplukker, inloopmorgen

woensdag 22 juni, Hooiplukker, inloopmorgen

woensdag 29 juni, Hooiplukker, inloopmorgen

woensdag 6 juli, Hooiplukker, inloopmorgen

Toelichting bij het gedicht

Willem Wilmink heeft prachtige gedichten geschreven. Waarin hij met even

ondeugende als geraffineerde woordspelletjes en woordspelingen de kern van

de zaak weet te raken. Maar ook de harten van vele mensen.

Eén van die rake en wat mij betreft ontroerende gedichten is “God woont in

de Fokke Simonszstraat”.

Als thema zou je kunnen spreken van Gods ontferming, ondanks alles wat

mensen uithalen om God alle redenen te geven ermee te kappen. Met zijn geduld,

zijn liefde en zijn zoektocht naar een te voltooien schepping. Het gedicht

past prachtig bij het Bijbelverhaal van Genesis 7 en 8, waar Noach a.h.w. de

rol van de kleine jongen speelt, in wie God ineens weer plezier krijgt.

Lees zelf maar….

Ko Brevet


Oecumenisch leesrooster

zo

ma

di

wo

do

vr

za

zo

ma

di

wo

do

vr

za

zo

ma

di

wo

do

vr

za

5 - 11 juni

1 Petrus 4:1-11

1 Petrus 4:12-19

Handelingen 1:1-14

Handelingen 1:15-26

Genesis 9:8-29

Genesis 10:1-32

Genesis 11:1-9

19 - 25 juni

Psalm 8

Mattheüs 8:23-34

Mattheüs 9:1-13

Mattheüs 9:14-26

Psalm 147

Mattheüs 9:27-10:1

Mattheüs 10:2-15

3 - 9 juli

Mattheüs 12:1-15a

Mattheüs 12:15b-37

Mattheüs 12:38-50

Psalm 48

Handelingen 18:23-19:7

Handelingen 19:8-22

Psalm 25

Agenda

12 - 18 juni

Handelingen 2:1-13

Handelingen 2:14-28

Handelingen 2:29-42

Psalm 104:1-15

Psalm 104:16-35

Mattheüs 8:2-13

Mattheüs 8:14-22

26 juni - 2 juli

Mattheüs 10:16-23

Mattheüs 10:24-33

Mattheüs 10:34-11:1

1 Petrus 5:1-7

1 Petrus 5:8-14

Mattheüs 11:2-15

Mattheüs 11:16-30

19


20

Gedicht

God woont in de Fokke Simonszstraat

Ik hoorde van een zeer eerwaarde

en hoogbejaarde dominee:

de Here wou met deze aarde

niet één dag langer meer in zee.

Al zouden wij Hem overstelpen

met eredienst en dankgebed

het zou geen ene moer meer helpen

er werd een punt achter gezet.

Maar zie: daar was diezelfde morgen

zo’n rotjoch in de grote stad

een doodziek duiffie aan ’t verzorgen

dat ie op straat gevonden had.

“Kristus, wat mot je dan? Wat wil je?

Ja, kijk me maar es effe an.

Godsallejeisis, beest, wat tril je.

Leg nou toch effe rustig man.”

Toen heeft de HEER Zijn toorn bedwongen,

want Hij kreeg schik in het geval

Hij spaarde dus de kleine jongen,

de zieke duif en het heelal.


Colofon

VERENIGDE PROTESTANTSE KERKGEMEENSCHAP LOCHEM

21

Predikanten:

Dhr. drs. J.L. Brevet, Heggerank 169, 7242 MJ, tel. 258541, mobiel 06-362 98 839,

e-mail: brevet@zonnet.nl,

Mw. drs. C.M. Veenhuizen, ‘t Veld 13, 7245 XA Laren, tel. 769013, mobiel 06-304 45 725,

e-mail: corienveenhuizen@xs4all.nl

Pastoraal werker:

Mw. drs. M.S. van der Meer, Van Lutterveltplein 1, 7241 HN, tel. 255455.

e-mail: mariemeer@hetnet.nl

Coördinatoren werkgroep uitvaartdiensten:

Dhr. drs. J.L. Brevet, 06-362 98 839 (eerste coördinator)

Dhr. ir. R. van Maaren, 06-209 69 807 (tweede coördinator)

Scribaat:

Dhr. P. Brinkman, Molenbelt 20, 7241 JL, tel. 257462, e-mail: vpklscriba@hotmail.com

Dhr. N. Keller, Heggerank 140, 7242 MN, tel. 491740, e-mail: n.keller@hetnet.nl

Kerkelijk bureau VPKL:

Achterstraat 5, 7241 AV, tel. 250102, e-mail: kerkelijkbureau@pknlochem.nl.

Openingstijden: maandag: 15.00-17.00 uur, dinsdag, woensdag en vrijdag: 10.00-12.00 uur.

Voor o.a. Ledenadministratie, financiële administratie, abonnementen/bezorging Samenspraak,

collectebonnen. Administratief medewerker: Dhr. K. Klein Geltink.

Cantor-organist/cantorij:

Mw. E. Dijkerman MA, H. Postelweg 21, tel. 256454

e-mail: elsdijkerman@kpnmail.nl

Kerkbalans / vrijwillige bijdrage:

Penningmeester Hervormde gemeente:

Mw.J.Haitink-Altena,Tusseler 109,7241 KD,tel 254148,bank 41.57.64.998 tnv VPKL-Prot.Gem.Lochem

Penningmeester Gereformeerde Kerk:

Dhr. J. Reeder, Koedijk 53, 7242 KE, tel. 252635, banknr. 41.57.64.998 tnv VPKL-Prot.Gem.Lochem

VPKL Taakgroep Dienen (diakonie):

Dhr. A.J. Boll, J.v.Oldenbarneveltlaan 9, 7241 HP, tel. 250517, banknr. 1237.82.260 t.n.v. TG Dienen

PKN Lochem.

Gemeente centrum “De Hooiplukker”:

Achterstraat 5, 7241 AV tel. 251768, e-mail: hooiplukker@pknlochem.nl

Beheerder: Dhr. H. ten Hoeve.

Kosters:

Gudulakerk: Dhr. H. ten Hoeve, ‘t Ei 15, 7241 HK, tel. 255541 of 251768.

Witte Kerk: Dhr. K. Klein Geltink, Paul Krügerstraat 6, 7241 DW, tel. 252712 of 250102.

Autopool kerkbezoek:

Dhr. H. van de Kolk, Rembrandtlaan 131, 7242 DB, tel. 254047

e-mail: henrivandekolk@live.nl

Redactie leden Samenspraak:

Dhr. J.H. Breukelman, Poorters Janlaan 7, 7242 AH, tel. 252888.

Dhr. J.A. Nijland, Rembrandtlaan 108, 7242 DE, tel. 254409.

E-mail: samenspraak@pknlochem.nl

Inzending zondagsbrief uiterlijk donderdagavond: email: J.Koornstra@hetnet.nl

More magazines by this user
Similar magazines