Financiële problemen voorkomen

martijnschut.files.wordpress.com

Financiële problemen voorkomen

Financiële problemen voorkomen

Vluchtelingen maken een nieuwe start in Nederland; beschermd, maar berooid. Met

door samenwerking met de gemeente wil VluchtelingenWerk Nederland graag bijdragen a

vangnet voor vluchtelingen minima. Vrijwillige budgetcoaches kunnen vaak net wat me

doordat zij als vrijwilliger een relatie van vertrouwen en wederkerigheid opbouwen

Beschermd maar berooid

Vrijwilligers maken verschil

Vluchten doe je niet zomaar. Niemand laat zonder reden De vrijwilligers familie, van VluchtelingenWerk helpen vluchtelingen me

vrienden en al zijn bezittingen achter. Als de situatie opbouwen in je van land hun nieuwe leven in Nederland. Ook op het gebie

levensgevaarlijk is, kun je niet anders: je vlucht en de vraagt financiële asiel huishouding. aan in Dat betekent letterlijk een bank

een ander land. Je wacht soms jaren op de beslissing openen, of je mag een DigiD aanvragen en gezamenlijk in het Nederlands

blijven of niet. Als je een verblijfsvergunning krijgt, geschreven moet je brieven openen die vluchtelingen aanvankelijk nog

vervolgens in dit nieuwe land, waar je de taal niet kunnen spreekt, lezen. helemaal Onze vrijwillige budgetcoaches geven voorlichti

opnieuw beginnen.

over omgaan met geld in Nederland en helpen bij het opzett

bijhouden van de thuisadministratie. Zij helpen bij begrote

Als nieuwkomer met een kwetsbare inkomenspositie vormen budgetteren, het aanvragen van inkomens ondersteunende

vluchtelingen een risicogroep als het gaat om schulden. voorzieningen Vanwege en het zelf oplossen van niet- problematische

vervolging en geweld raken ze vaak hun inkomen al kwijt schulden. in het Aanvankelijk land

doen ze veel samen maar uiteindelij

van herkomst. Dan begint de gevaarlijke tocht naar Nederland.

vluchtelingen zelf financieel redzaam in de nieuwe Nederlands

Tijdens de asielprocedure krijgen ze een dak boven hun context. hoofd en En als het gaat om de financiële huishouding is die

zakgeld, want ze mogen slechts beperkt werken. Om als Nederlandse nieuwe context is best complex.

Nederlander meteen goed financieel overzicht te krijgen, is

vervolgens een hele stap. Flink budgetteren om van een Samen uitkering werk maken of van preventie van schulden

een klein baantje rond te komen is immers niet makkelijk. Wilt u juist Daarnaast in tijden van crisis passende hulp? Werk maken

starten veel vluchtelingen hun nieuwe leven direct met preventie een schuld van inschulden?

Het vraagt om slimme allianties.

de vorm van leenbijstand voor de inrichting van de woning. VluchtelingenWerk Na

wil graag die alliantiepartner zijn. De vri

verloop van tijd weten velen hun achterstand op de Nederlandse

van VluchtelingenWerk doen hun werk omdat zij verschil wille

arbeidsmarkt in te halen. Ook al zijn ze een oudere kunnen starter, maken. met Want een de één is hier geboren, de ander hierhe

taalbarrière en een gat in hun CV. Daarom mogen geldproblemen gevlucht. zeNederland

is wat we er samen van maken.

niet ook nog eens belemmeren. Het is belangrijk dat VluchtelingenWerk we ze helpen uit is actief in 94% van alle gemeenten.

de financiële problemen te blijven. En wanneer die er Neem wel opduiken,

contact op met VluchtelingenWerk in uw gemeente of

moeten we deze in een zo vroeg mogelijk stadium aanpakken. bij u in de buurt.

VluchtelingenWerk Nederland komt op voor de rechten

Colofon

van vluchtelingen en helpt hen bij het opbouwen van tekst VluchtelingenWerk Nederland

foto Goedele Monnens

een nieuw bestaan in Nederland.

concept & ontwerp basis huisstijl © Tangerine, Rotterdam

More magazines by this user
Similar magazines