Views
5 years ago

Nieuws KVTH 19 maart 2013 - Koninklijke Vereniging Het ...

Nieuws KVTH 19 maart 2013 - Koninklijke Vereniging Het ...

Nieuws KVTH 19 maart 2013 - Koninklijke Vereniging Het

K.V.T.H. SPRINGLEVEND: SAMEN ÉÉN EENHEID; SAMEN STERK Aan de vooravond van het 100 jarig jubileum, blijft de K.V.T.H. volop actief om, in deze moderne tijd, een vereniging te zijn voor alle haflinger- en trekpaardliefhebbers! De K.V.T.H. is het Nederlands Stamboek voor het Trekpaard en de haflinger, hierin is niets gewijzigd. We zullen als stamboek alle taken blijven vervullen, zoals in het verleden en indien mogelijk nog beter. Op 7 maart jl. werden de dagelijks- en hoofdbestuursvergaderingen gehouden, traditioneel voorafgaand aan de Algemene vergadering, die op 8 maart heeft plaatsgevonden, eveneens in Wassenaar. Tijdens deze vergaderingen zijn, naast de evaluaties van onder andere de hengstenkeuringen en de afdelingsvergaderingen, ook verschillende besluiten genomen die onze vereniging springlevend zullen blijven houden! Dagelijks bestuur Allereerst is het dagelijks bestuur weer compleet doordat dhr. J. Nijland uit Rijssen (Ov.) en dhr. A. van Heeswijk uit Schijndel (N-Br), heren met enorm veel affiniteit en kennis van de haflingers, zijn toegevoegd aan het dagelijks bestuur. Zo is er binnen dit bestuur weer een evenredige verdeling ontstaan van vertegenwoordigers van zowel haflingers- als trekpaardliefhebbers. Commissie Beleid Om o.a. deze evenredige verdeling verder in onze vereniging te laten doorwerken is er ook een commissie opgericht welke het concept beleidsplan van de K.V.T.H. verder zal uitwerken. Aspecten als promotie, financiën, communicatie en structuur zullen hierin de revue passeren. Concrete voorbeelden die in het concept zijn opgenomen zijn, naast het voornemen om per kwartaal ons verenigingsblad te verstrekken aan alle leden, deze leden ook te voorzien van een digitale nieuwsbrief. Op korte termijn zal de commissie hiervoor een tijdspad uitzetten waarna de leden hiervan in kennis worden gesteld. Is uw emailadres nog niet bij ons bekend en wilt u deze nieuwsbrief ook ontvangen, stuur z.s.m. uw mailadres door naar info@kvth.nl. Ook de afvaardiging vanuit de afdelingen,zijnde de hoofdbestuursleden, is in dit concept ter overweging genomen. Doelstelling hierbij is een gegarandeerde evenredigheid van haflinger- en trekpaard vertegenwoordigers in het hoofdbestuur. Ook deze verder uitwerking volgt in de loop van 2013, de intentie hierbij is om een voorstel aan de leden te presenteren tijdens de eerstvolgende afdelingsvergaderingen in 2014. Deze nieuwe commissie bestaat uit 3 haflingerleden en 3 trekpaardleden, verdeeld over 6 afdelingen en komend uit het dagelijks- en hoofdbestuur aangevuld met twee afdelingsvoorzitters. Doordat gekozen is voor een hoge diversiteit binnen deze commissie van bestuursleden met verschillende achtergronden, bestaat de mogelijkheid dat alle leden hun inbreng kunnen doen aan het beleidsplan. Hierbij moge de doelstelling duidelijk zijn: “Een vereniging waarin eenieder zich “thuis” zal voelen.” Naast de verschillende bestuurlijke aspecten is uiteraard ook gekeken naar de evenementen die komend jaar weer op de agenda staan. Het veulenseizoen is ondertussen in volle gang en de eerste inschrijvingen zijn al weer bij het algemeen secretariaat van de K.V.T.H. ontvangen. Ondanks verschillende geruchten mogen wij u mededelen dat de K.V.T.H. het enige officiële stamboek in Nederland is die paspoorten mag uitgeven voor haflingers. Heeft u hierover vragen, neem dan contact op met het ons algemeen secretariaat.

de anesthesioloog mei 2013 - Nederlandse Vereniging voor ...
Molenvenner maart 2013 - Stiphout Vooruit
nieuws - nieuws - nieuws - Katholieke Vereniging voor Oecumene
Nieuwsbrief 19 - KNNV Vereniging voor Veldbiologie
Over Oegstgeest maart 2007 - Vereniging Oud Oegstgeest
(Clubblad 1) maart 2008 - Watersport Vereniging Scharendijke
nr. 18. 30 maart 2010 - Koninklijke HFC
nr. 4. 3 september 2007 D1 in het nieuw - Koninklijke HFC
nr. 25. 19 maart 2007 - Koninklijke HFC
Nr.5 - 2006 - Koninklijke Nederlandse Pharmaceutische Studenten ...
2013-02 Dubbelloof.pdf - KNNV Vereniging voor Veldbiologie
infoLeeuw maart 2013 - Gemeente Sint-Pieters-Leeuw
nr. 30. 27 mei 2013 - Koninklijke HFC
Omtrent maart 2013 - Davidsfonds
Kern7 maart 2013 - Webklik
EEN NIEUW STRATEGISCH CONCEPT VOOR DE NAVO Maarten ...
Winter 2011 - Watersport vereniging De Engel
Jaargang 6, nr. 1 - maart 2013 - Kindervreugd
Kunstlaan 16: Maart 2013 (.pdf) - VKW Limburg
De Composiet - meinummer 2013 - KNNV Vereniging voor ...
Maart - April 2013 (pdf) - Circumplaudo
Schoolgids 2012-2013 Auris Bertha Muller School - Koninklijke ...
7 - Nederlandse Vereniging van bioMedisch ...
KennisOnline maart 2013: Voedselzekerheid (2 ... - Wageningen UR
Parochieblad feb – maart 2013 - De Goede Herder