laatste duwtje wat ik schijnbaar nodig had. Dit - Succesboeken.nl

succesboeken.nl

laatste duwtje wat ik schijnbaar nodig had. Dit - Succesboeken.nl

NUGI: 735

ISBN 905599088-4

ROY MARTINA &

PATRICIA VAN WALSTijN

Iedereen wil graag meer vitaliteit, gezondheid en geluk ervaren. Meestal wil

men dit ook bereiken met een minimum aan moeite en tijd. Roy Martina en

Patricia van Walstijn hebben in China een bewegingsleer gevonden die

bijzonder simpel en effectief is.

Deze vorm van Qigong werd door Dr. Pang Ming begin jaren ’80 verder

ontwikkeld en wetenschappelijk onderzocht. Deze leer werd door hem

geintroduceerd en bekend onder de naam: Zhineng. Dr. Pang Ming is

Westers en Chinees arts en en hij heeft ’s werelds grootste medicijnloze

ziekenhuis opgericht, waar alleen met deze vorm van Qigong wordt

gewerkt. Meer dan 200.000 patienten zijn in dit ziekenhuis behandeld voor

meer dan 180 verschillende ziektes waarbij een effectiviteitspercentage

werd bereikt van 95%.

Oefeningen uit de door Dr. Pang Ming onderwezen bewegingsleer zijn door

Patricia van Walstijn gecombineerd met aanvullende oefeningen voor meer

resultaat. Zij introduceerde dit in Europa in 1998 onder de naam CHI

NENG ® .

CHI NENG ® Qigong is een simpele en effectieve bewegingsvorm vertaald

naar de westerse manier van leven. De bewegingen maken je lichaam sterk

en soepel, brengen je geest tot rust en stimuleren de doorstroom van energie

in het lichaam. Beoefenen van CHI NENG ® Qigong verhoogt de concentratie,

vermindert stress, stimuleert de hersenen en versterkt het immuunsysteem.

Bij dagelijkse oefening zal een gevoel van innerlijke kracht en rust

al snel ervaren worden. Het verbeteren van de gezondheid samen met het

bereiken van mentale helderheid en het vinden van gemoedsrust maken de

door Patricia van Walstijn ontwikkelde Qigong bewegingsleer tot een

unieke methode. Door de eenvoudige bewegingen kunnen deze oefeningen

gemakkelijk geleerd worden door iedereen. Jonge mensen, oude mensen,

kinderen, rolstoelgebruikers en zieke mensen.

In het boek staat de basisoefening in foto’s afgebeeld waardoor men zelf

aan de slag kan. Daarnaast wordt deze Qigong methode beschreven en

geven de auteurs ondersteunende informatie om fysiek, emotioneel en

mentaal het maximale resultaat te behalen.

CHI NENG ® QIGONG

ROY MARTINA & PATRICIA VAN WALSTijN

CHI NENG ®

QIGONG

MEDITATIE IN BEWEGING VOOR DE WESTERSE MENS

ROY MARTINA &

PATRICIA VAN WALSTijN


Geschiedenis van Qi Gong 1

Inleiding: Wat is Qi Gong?

“Chi Gong is een oude Chinese manier van ademhaling en het sturen van

de vitale energie d.m.v. het gebruik van de geest.

Chi Gong, Paul Gong & Aristide Esser.

“Qi Gong wordt tegenwoordig meestal omschreven als ademhalings- en

chi-circulatietechnieken, die de gezondheid kunnen verbeteren, ziekten

kunnen voorkomen en het lichaam versterken.”

Qigong Empowerment, Master Shou-Yu Liang & Wen-Ching Wu.

“Chi-gung betekent letterlijk ‘energie-werk’ en is een manier om gezondheid,

vitaliteit en een lang leven te bereiken die gebaseerd is op de principes

van het Taoïsme en de universele wetten van de natuur.”

Harnessing the Power of the Universe, Daniel Reid.

“Een van de beste beschrijvingen is, dat het cultiveren van energie door

regelmatige oefening te vergelijken is met het neerleggen van het ene na

het andere stukje papier tot je na verloop van tijd een toren hebt met de

grootte en de kracht van een wolkenkrabber. Chi Kung beoefenaars cultiveren

hun energie en daardoor cultiveren zij hun persoonlijkheid.”

Chi Kung, James MacRitchie.

“Qigong is een algemene naam voor elke methode die zich bezighoudt met

de Chi”.

Natural Healing, Luke Chan.

12

13


Ik persoonlijk beschrijf Qi Gong als meditatie in beweging.

Patricia van Walstijn.

Qi Gong bestaat uit twee componenten: Qi en Gong.

Qi is de oorspronkelijke vitale kracht (levensenergie) die de atomen en

moleculen in beweging houdt. Het is het fundament voor de kwantumfysica

en het bestaan van onze materiële wereld. Het is die onzichtbare energie

die overal aanwezig is. Ook wel genoemd Chi (China), universele energie,

prana (India), kundalini-kracht, Goddelijke kracht, Ki (Japan), Noum

(Afrika), orgone (W. Reich) of de Universele Energie. Het is de bezieling

of al wat leeft en beweegt. Qi is de ononderbroken energiestroom die

ervoor zorgt dat de mens een samenhangend geheel is. Ook vormt Qi de

verbinding tussen de mens en de omgeving.

Einstein zei dat energie gelijk is aan massa keer het kwadraat van de lichtsnelheid.

Dat wil zeggen dat energie gelijk is aan materie en dat energie dus

omgezet kan worden in materie en materie weer in energie. Ons fysieke

lichaam is dus een energielichaam met een fysiek uiterlijk.

Hoe meer Qi, hoe meer vitaliteit je hebt. Hoe vitaler je bent, hoe meer Qi

je hebt en hoe beter je bestand bent tegen ziekte en stress.

Gong staat voor beloning voor discipline, oefening en doorzettingsvermogen.

Qi Gong is dus het werken met de levensenergie op een dagelijkse basis voor

een lange tijd. Een van de doelen van Chi Neng is deze Chi te gebruiken en dan

voornamelijk de meest pure Chi van het Universum. Dit bereiken we door te

ontspannen, in een meditatieve staat te komen en ons te openen voor het universum,

zodat we ‘samenvloeien’ en als het ware één worden met de Chi. Dit

wordt bereikt door intentie, het gebruik van de geest.

Wanneer we terugkomen uit onze meditatieve staat zijn we veel dichter bij

echte gezondheid, omdat de pure Chi ons lichaam en onze geest, in balans

brengt.

14

15


Het Gong concept is dus, dat je elke dag moet werken met de Chi voor een

lange tijd. Het doel is om geest en lichaam te verbinden omdat de Chi de geest

volgt en daardoor het lichaam kan helen.

Samenvattend kunnen we ook zeggen:

Qi Gong is dus beheersing van levensenergie of het meester worden van levensenergie

ter bevordering van de harmonie tussen lichaam en geest.

Harmonische Chi buffer

Qi Gong was een onderdeel van de traditionele Chinese geneeskunde,

zoals fysiotherapie een onderdeel is van de traditionele Westerse geneeskunde.

Naast voeding, kruiden, acupunctuur, massage was Qi Gong een

aanvulling ter ondersteuning van de genezing. Het is door de millennia

heen uitgegroeid tot een op zichzelf staande holistische methode van

meditatie in beweging, gecombineerd met oefeningen en houdingen die

zelfheling stimuleren en die ook gebruikt kunnen worden voor de heling

van anderen.

Door het beoefenen van Qi Gong bouwt men langzaam maar zeker een

buffer op aan Chi, zodat deze vitale levenskracht alle organen kan bereiken.

Hierdoor ontstaat een volmaakte energiecirculatie waardoor we ons

heerlijk vitaal zullen voelen, beter kunnen relativeren op o.a. emotioneel

gebied en onze levenskwaliteit met sprongen vooruit zal gaan.

Dit reservoir van harmonische energie verdrijft de zogenaamde pathologische

(oftewel ziekmakende) blokkades.

Yin Yang

Een metafoor die veel in China gebruikt wordt voor Qi Gong is de afbeelding

van riet. Riet is buigzaam en flexibel. Het beweegt moeiteloos mee in

de storm (stress), maar komt altijd weer rustig terug in de positie. Riet is

sierlijk en toch ijzersterk. Het laat zich horen door een zacht geruis en is

volkomen in harmonie met de natuur en de elementen.

16

17


In het leven draait alles om de tegenstelling tussen Yin en Yang. Deze zijn

onlosmakelijk met elkaar verbonden en zijn individueel, maar ook niet te

scheiden.

De volmaakte situatie is wanneer deze twee krachten in perfecte balans

zijn. Door middel van Qi Gong kunnen we dit bereiken. We sturen de

energie daar waar deze nodig is, zodat onbalans verdwijnt en we een constante

doorstroom van Chi ervaren.

De Chinese filosofie is voor een groot gedeelte gebaseerd op de wetmatigheid

van de cycli. Yin Yang, de seizoenen, zaaien en oogsten, de maancycli,

enz. Bij het beoefenen van Chi Neng spelen we als het ware in op deze

cycli. We ervaren de eenheid met het Universum en de omgeving en maken

deel uit van het Al.

Alles wat er is wordt gevormd door de dualiteit van Yin en Yang, bijvoorbeeld

dag en nacht, warm en koud. Yin is het Zijn, Yang is het Doen.

Yin staat voor zacht, samentrekkend, kalm, vrouwelijk en donker, zoals de

nacht, het water en de maan.

Yang staat voor hard, expanderend, opwinding, mannelijk en licht, zoals de

zon, het vuur en de dag.

Yin en Yang gaan continu in elkaar over in een kosmische dans die het hele

leven omvat en zijn onafscheidelijk van elkaar, zoals een Siamese tweeling. In

elke Yin is er wat Yang en andersom, in elke man is er iets vrouwelijks en in

elke vrouw is er iets mannelijks. Er is geen dag zonder nacht en geen aarde

zonder universum. Dit vinden we terug in het symbool van Yin en Yang.

Dit symbool staat ook voor de spiraal van eindeloze veranderingen, niets

is statisch, alles is in beweging en daardoor onderhevig aan veranderingen.

Uiteindelijk gaat het maar om één ding en dat is het behoud van evenwicht

te midden van een schijnbare chaos van continue veranderingen. Rust vinden

we binnenin, in de werveling van ons zijn.

18

19


Wanneer Yin en Yang in harmonie zijn, dan kan de Chi vrij stromen (de

weg van de minste weerstand of moeiteloosheid) en genieten we van vitaliteit,

gezondheid en gelukkig zijn. Bij disharmonie stagneert de energiestroom

en overheerst het Yin of Yang. Daardoor ontstaat ziekte, veroorzaakt

door verlies van levenslust en levensvreugde.

In China ontdekte men al duizenden jaren geleden dat de Chi door het

lichaam stroomt via speciale energiebanen, meridianen geheten.

Het spel van Yin en Yang speelt zich af in de meridianen. Wanneer men

niet in balans is, vermindert de functie van de organen die gevoed worden

door de meridianen. Als deze energetische disfunctie aanhoudt, kan er

ziekte ontstaan of worden we vatbaar voor kou, tocht, bacteriën, schimmels,

en virussen. Door ons evenwicht te vinden binnenin ons, kunnen we

wat er om ons heen gebeurt gemakkelijk aan en zijn we in harmonie met

onszelf en daardoor met onze omgeving.

Geschiedenis

De exacte geschiedenis van Qi Gong zal waarschijnlijk altijd een mysterie

blijven. Het is zo'n drie- tot vierduizend jaar oud. Volgens sommige onderzoekers

zou het zelfs uit het Stenen Tijdperk komen, meer dan tienduizend

jaar geleden. Archeologen hebben beeldjes opgegraven die sterk duiden op

de Qi Gong oefeningen die nu worden genoemd naar bepaalde dieren.

Men vindt op Qi Gong gelijkende oefeningen, lichaamshoudingen en bewegingen

in veel verschillende culturen, waaronder Egypte, Islam-landen,

Inca's, Noord-Amerikaanse indianen, volkeren in Afrika. Beoefening van

energieversterkende oefeningen vindt men terug over de gehele wereld.

De eerste geschriften over Qi Gong zijn meer dan drieduizend jaar oud en

terug te vinden in de I Ching (boek der veranderingen). Daarin staat ook

het Yin/Yang-concept. In de loop der tijden heeft Qi Gong allerlei verschillende

namen gehad, zoals yang sheng (voedende Chi), qing qi (Chi

20

21


manipulatie), nei gong (beheersing van de innerlijke Chi), tugu na xin

(uitwisseling van Chi) en dao yin (het beheersen van Chi). Er zijn verschillende

richtingen en stromingen geweest en deze zijn vaak beïnvloed

door religies zoals Taoïsme, Confucianisme en Boeddhisme. Tot voor kort

waren deze vormen van Qi Gong geheim en werden ze alleen achter gesloten

deuren beoefend in de tempels en kloosters van China. Er zijn meer

dan duizend variaties van Qi Gong terug te vinden. De oervormen zijn van

oorsprong dansen, gebaseerd op dierbewegingen (zoals de draak, tijger),

gecreëerd door de oude Chinese medicijnmannen. Men ziet deze terug in

de krijgskunsten van de martiale Qi Gong zoals Kung Fu.

In de Liang dynastie (rond 500 na Chr.) ontstond uit de religieuze Qi Gong

de martiale Qi Gong, die door de beoefenaars van vechtsporten en krijgskunsten

werd ontwikkeld om beter te kunnen vechten. De meest bekende

hiervan is de Shaolin Kung Fu.

Medische Qi Gong

Met name de Daoïstische beoefenaars en meesters van Qi Gong ontdekten

dat bepaalde oefeningen en bewegingen niet alleen leidden tot meer vitaliteit,

maar ook tot het genezen van chronische ziekten. Hierdoor ontstond

de zogenaamde medische Qi Gong. Het doel is om de gezondheid te verbeteren

en ziekten te voorkomen. Deze ontwikkeling liep parallel met de

theorieën en de ontwikkeling van acupunctuur. Bepaalde bewegingen en

houdingen bleken van invloed te zijn op het beter laten stromen van energie

door de meridianen met als gevolg een actieve meditatie in plaats van

de meer passieve, zittende vormen van meditatie.

Medische Qi Gong heeft als effect dat het de organen en het immuunsysteem

versterkt en de bloedsomloop, ademhaling en energiecirculatie verbetert.

In de laatste eeuw zijn er talloze wetenschappelijke studies geweest die onomstotelijk

hebben bewezen dat Qi Gong inderdaad ziekte kan genezen. In

22

23


China met name is Qi Gong uitgebreid onderzocht en wordt in speciale sanatoria

vaak als voornaamste of als enige therapie gebruikt.

Tijdens de culturele revolutie (1966-1976) werd Qi Gong officieel verboden.

In 1985 werd, ter bevordering van wetenschappelijk onderzoek, het

Chinese Genootschap voor Qi Gong-wetenschap opgericht. Sindsdien

heeft Qi Gong een snel groeiende populariteit ondergaan en is ook toegankelijk

geworden voor het Westen.

In 1987 werd Qi Gong beoefend door zo'n 20 miljoen Chinezen. In 1992

werd dit geschat op zo'n 80 miljoen mensen en was nog sterk groeiende.

Intussen is er ook internationale erkenning voor Qi Gong door middel van

cursussen, boeken, workshops, tv-documentaires en tijdschriften. Er zijn

naar schatting meer dan een kwart miljoen beoefenaars van Qi Gong buiten

China en dit aantal is sterk groeiende en vindt plaats over de hele

wereld.

Qi-beoefening wereldwijd

Zoals eerder gesteld zijn er verschillende culturen waarin soortgelijke

oefeningen of houdingen worden teruggevonden. De onzichtbare Chi

(of prana, noum, zoals het onder andere genoemd wordt), is een universeel

geaccepteerd concept door de eeuwen heen en wordt meestal in

verband gebracht met de adem, zonne-energie en universele energie.

In het christelijke geloof was de eerste mens Adam; in het Nederlands is

dat heel dicht bij adem. Adama (Hebreeuws) staat voor aarde.

Hippocrates (460 - 370 v. Chr.) wordt alom beschouwd als de grondlegger

van de geneeskunde. Hij sprak over lichaamssappen (bloed, gal en slijm)

op dezelfde wijze als de Chinezen over Chi. Hij sprak over “in harmonie

zijn” en evenwicht. Dit zou de natuurlijke toestand moeten zijn.

Van de Zuid-Afrikaanse bewoners van de Kalahari-woestijn komt de

term “noum” voor levensenergie. Door middel van dans en extase werd

er contact gemaakt met de reservoirs van noum in de onderbuik en

24

25

De patiënten van het ziekenhuis


onderkant van de ruggengraat. Wanneer de opgewekte noum sterker

was dan de noum van gloeiende hete kolen kon men ongestraft over het

vuur lopen. De techniek van vuurlopen is een wijd verspreide religieuze

techniek om de kracht van de geest (noum, levensenergie, Chi enzovoorts)

aan te tonen. Nu wordt het vuurlopen als metafoor gebruikt om

te laten zien dat de geest vele malen sterker is dan de fysieke wetten voor

mogelijk achten.

Een andere wereldwijd verspreide techniek komt uit India. De yoga

(vereniging van lichaam, denken en geest) spreekt over prana (levensenergie),

een ander woord voor Chi. Door middel van lichaamshoudingen

(asana's) en ademhalingstechnieken (pranayama) leert men meer

prana te vergaren en deze te beheersen. Er is een enorme overeenkomst

tussen de Indiase yoga en de Chinese Qi Gong. De yoga is naar alle

waarschijnlijkheid de voorloper van Qi Gong; door de eeuwen heen

heeft er heel veel uitwisseling plaatsgevonden.

In het Westen lag de nadruk meer op het ontwikkelen van fitheid (conditie),

kracht, lenigheid en behendigheid. Uiterlijke schoonheid en

souplesse werden belangrijker dan innerlijke harmonie. Dit vindt men

nog steeds terug in de fysiotherapie, waarin de ontwikkeling en het vergroten

van innerlijke Chi (levenskracht) geheel verwaarloosd is.

Er vindt nu verandering plaats door de ontdekkingen van o.a. biofeedback,

de relaxatierespons, de kracht van positieve affirmaties en visualisaties.

Al deze zaken hebben te maken met de hoeveelheid en de doorstroom

van de levensenergie oftewel Chi.

26

27

Chinese Grootmeester

More magazines by this user
Similar magazines