Glimmer'lei - April 2011 - Glimmen

glimmen.net

Glimmer'lei - April 2011 - Glimmen

Dorpskrant voor

Glimmen en Omstreken

Een uitgave van Vereniging Plaatselijk Belang Glimmen

29e jaargang – nummer 4 – APRIL 2011

Lang Leve Koninginnedag

door Marjolein Dresden-Hommes

Koninginnedag in Glimmen is voor vele Glimmenaren een begrip.

Ook in het jaar 2011 zal Koninginnedag in Glimmen weer gevierd

worden met een heerlijk dorpsfeest. Ik kan het me ook niet

anders herinneren. Wie zich dat wel kan herinneren is mijn vader;

Jan Hommes (voormalig voorzitter VVV). Voor dit artikel heb ik

leuke gesprekken met hem en met Henk Wildeboer (opvolger

van Jan) gevoerd over hoe het Koninginnedagfeest in Glimmen

is ontstaan en zich heeft ontwikkeld. Mede dankzij hen heb ik nu

toch een aardig beeld.

In 1977 had de voetbalvereniging te Glimmen reden tot

groot feest; de opening van de sportvelden. Dit feest werd

door meerdere partijen georganiseerd en was zo’n succes

dat besloten is een Vereniging voor Volksvermaak op te

richten om elk jaar een dorpsfeest te kunnen organiseren.

Alle Glimmense verenigingen stelden iemand beschikbaar

om in het bestuur plaats te nemen. Zo was er destijds de

sportvereniging, van waaruit mijn vader in het bestuur plaatsnam,

de voetbalvereniging, plaatselijk belang enzovoorts. Van beide

scholen nam ook iemand plaats in het bestuur en de scholen

werden ‘verplicht’ om mee te doen aan Koninginnedag. Wat

ontstond was een heel enthousiaste groep mensen die met

elkaar geweldige dorpsfeesten georganiseerd hebben. In

1978 was meteen het eerste dorpsfeest. Er werd gekozen

voor Koninginnedag omdat dit een feest is dat voor iedereen,

ongeacht geloofsovertuiging, een vrije feestdag was. Het eerste

feest werd geopend met een grote optocht van praalwagens.

Elke wijk had een wijkhoofd, dat ervoor zorgde dat in dat eerste

jaar elke straat een eigen praalwagen maakte. De scholen

zorgden ervoor dat alle fietsen en steps van de kinderen versierd

werden. Het resultaat was een kleurrijke optocht van vele

praalwagens die begeleid werd door een fanfare. Het hele dorp

leek uit te lopen en het feest was meteen een groot succes. Het

dagprogramma stond in het teken van kinderspelletjes en er

was bijna elk jaar een vijf- of zeskamp georganiseerd voor de

volwassenen. Zo kan ik mij nog goed de spelletjes herinneren die

door het hele dorp verspreid waren. Overal waren mensen om te

helpen of te kijken. Of een grote schommel op het grasveld voor

het dorpshuis waar je al schommelend mee moest ringsteken.

Prikte je mis, dan had je een emmer water over je hoofd. De

avond was alleen voor de volwassenen en werd gevuld met

optredens van Glimmenaren. Voorlezen, zingen, toneelspelen,

playbacken, voorlezen van verhalen; er werd van alles gedaan.

Na alle optredens speelde er een band en danste men tot in

Glimmer’lei - April 2011

de late uurtjes. In de loop van de jaren tachtig ontstond de

playbackshow gecombineerd met de soundmixshow. Zowel

kinderen als volwassenen deden mee. Eerst werd dit in de kleine

zaal van het oude dorpshuis georganiseerd. Daarna vond het

een paar jaar in de gymzaal plaats, die helemaal omgetoverd

werd tot studio. Na de verbouwing van het oude dorpshuis,

verhuisde het avondprogramma weer naar het dorpshuis. De

eerder genoemde optocht met praalwagens zou telkens na tien

jaar herhaald worden. In 1988 was er een prachtige optocht

met als thema ‘Heden, Verleden en Toekomst’. Daar mocht ik

zelf als klein meisje nog verkleed als ‘Sien’ op een wagen zitten

met het oude stationshuisje van Glimmen, dat nagebouwd

was en op een wagen was bevestigd (foto). Dit huisje is daarna

door de toenmalige bewoner (de heer Hoen) van Parallelweg

nummer 9 gekocht, waar het bij de huidige bewoner nog altijd

in de tuin staat als tuinhuisje. ’s Avonds werd er een Revue

georganiseerd waar, onder leiding van Peter Alberts, kinderen

en volwassenen een stuk ingestudeerd hadden. Zelf was ik een

snoepje van de Candyman (Peter zelf). Daarna waren er grotere


kinderen (waaronder mijn zus) en volwassenen die ‘Thriller’ van Michael Jackson prachtig

neergezet hadden en nog vele andere optredens. Onvergetelijk was uiteraard Koninginnedag

1990! De Koningin bezocht Haren en ook Glimmen had allerlei dingen georganiseerd voor de

Koningin. Uit betrouwbare bron heb ik vernomen dat het glaasje waaruit zij dronk nog ergens in

Glimmen bewaard moet zijn…. In de jaren die dan volgen is er elk jaar een Koninginnedagfeest.

Elk jaar was een groot succes. In 1998 bestond de vereniging voor volksvermaak twintig jaar,

maar blijkt het oude concept van de praalwagens niet meer goed te werken. Er waren bijna

geen wijkhoofden meer te vinden en te weinig mensen wilden zich inzetten om een praalwagen

te maken. In 1998 reden drie of vier wagens in de optocht en dat was het laatste jaar dat er

praalwagens door Glimmen trokken.

Als ik de geschiedenis van Koninginnedag zo bekijk, lijkt er wel wat veranderd in Glimmen. Het

van origine grote dorpsfeest is minder groot geworden. Ik vraag me af waar dit aan ligt. Zou hier

geen behoefte meer aan zijn? Velen verklaren dit door de schoolvakanties die nu samenvallen

met Koninginnedag. Ook de deelname van de scholen is daarmee sterk verminderd. Toch ben

ik persoonlijk van mening dat we als dorpelingen en dorpsscholen ervoor moeten zorgen dat

de dorpsfeesten niet verdwijnen. Zou het niet geweldig zijn als we weer een keer zo’n groot

dorpsfeest konden houden met vele praalwagens, spelletjes en optredens…? Gelukkig hebben

we dit jaar wel weer een extra groot feest met een grote feesttent vóór het dorpshuis, en wat

daar allemaal in en omheen gebeurt, ziet u hieronder:

29 april

Feest programma 29 en 30 april 2011

19.30 uur Feesttent open

20.00 uur Feestavond begint.

21.00 uur Reflex

22.00 uur Burdy

22.30 uur Reflex

23.30 uur Jetti Pellettie

24.00 uur Reflex

01.00 uur Einde feestavond

01.30 uur Feesttent dicht

Makelaars & taxateurs in

• woonhuizen

• appartementen

• (woon)boerderijen

• (rijks)monumentale en

Rijksstraatweg 233, Haren,

telefoon 050-534 45 33

30 april

historische panden. Onderhoud en reparaties alle merken auto’s

APK keuringsstation

e-mail: info@alfredbakker.nl

11.00 uur Vrijmarkt

12.00 uur BBQ

13.00 uur Kinderkoor Glimmen.

13.30 uur Fotospeurtocht

14.00 uur Voetbaltoernooi

15.00 uur Bingo

18.00 uur Einde festiviteiten

De hele dag is er een springkussen!!

www.alfredbakker.nl

Colofon

Glimmer’lei is als uitgave van

Vereniging Plaatselijk Belang

Glimmen een onafhankelijke

dorpskrant. De krant verschijnt

met uitzondering van juli en

augustus iedere maand.

Postadres:

Markeweg 17a,

9756 BZ Glimmen

Advertenties en

administratie:

Rijksstraatweg 32,

9756 AG Glimmen

Telefoon: (050) 406 14 90

E-mail:

glimmerlei@zonnet.nl

Bezorging:

Monica Nienhuis

Redactie:

Inge Bakker,

Hein Bloemink,

Jitske Bruinenberg,

Marjolein Dresden-Hommes,

Kirsten Pebesma en

Gert Nienhuis

Fotograaf:

Willem Bakker en

Carolien de Klein

Aanleveren kopij:

bij voorkeur per mail

Kopij inleveren vóór:

10 mei.

Verspreidingsweek: 21.

Glimmer‘lei downloaden:

www.glimmen.net

www.pb-glimmen.nl en

www.hareninbeeld.nl

Voor contact mét of info over

Plaatselijk Belang kunt u contact

opnemen met Herman Bakker,

tel: (050) 4061666 of via E-mail:

info@pb-glimmen.nl

Auto Eelde.nl

Tel: 050-3094940

Otto van Bergen & Robert Schoon

Burgemeester J.G. Legroweg 108

9761 TD Eelde

www.autoeelde.nl

PAUL WOLDENDORP AUTO’S

www.paulwoldendorpautos.nl

Burg. J.G. Legroweg 92, 9761 TD EELDE - T 050 309 67 06

April 2011 - Glimmer’lei


Buurten

door Marjolein Dresden-Hommes

Als ik me realiseer dat het weer tijd is om eens te gaan buurten,

besluit ik deze keer de andere kant van het dorp eens te

bezoeken. Het is even zoeken naar nummer 11 maar uiteindelijk

zie ik dat een prachtige oude boerderij aan de Meentweg

nummer 11 blijkt te zijn. Leuk om daar aan te mogen bellen.

Op de oprit staat de hobby van de bewoner geparkeerd; een

grote Amerikaanse auto. Aanbellen hoef ik niet. Vanachter een

groot raam met grote houten openslaande deuren, zogenaamde

originele ‘baanderdeuren’ leer ik later, ziet de heer des huizes

mij al aankomen en wordt de deur meteen geopend. Na een

half woord over de Glimmer’lei weet meneer al waarvoor ik kom

en mag ik meteen binnenkomen. Ik sta in het huis van Paul en

Clara, waar ik ook hun nog inwonende dochter Esmee ontmoet.

Twee oudere kinderen blijken reeds uit huis. Clara ligt lekker op

de bank te ontspannen en denkt dat Paul een grapje maakt als

hij roept dat de Glimmer’lei voor nummer 11 langsgekomen is.

Ik word hartelijk begroet, heb al snel een kop thee aangeboden

gekregen en mag het hele huis bekijken. De rondleiding die Clara

me geeft is indrukwekkend. Van een oude boerderij hebben

ze een prachtige luxe woning gemaakt, van alle gemakken

voorzien. Het oude voorhuis wordt bewoond door de ouders

van Clara en is voorzien van prachtige oude elementen zoals de

oude bedstee en een oude schouw. Het ademt een heel oude

sfeer en in de gang liggen de originele tegels op de vloer. Als

we door het keukenraam naar buiten kijken, zit er een ooievaar

op het nest in het weiland naast hun huis. Hun eigen paarden

kijken nieuwsgierig onze kant op als we achter door het raam

naar buiten kijken. Adembenemend deze mooie plek en dit

mooie oude huis wat zowel mooi oud is gebleven als prachtig

nieuw gemaakt is. Na een uitgebreide rondleiding komen we

weer terug bij Paul die alweer verdwenen is in zijn kantoor. Paul

vertelt dat hij een assurantiekantoor aan huis heeft en derhalve

altijd wel een beetje aan het werk is. Op de vraag of dit veel

impact heeft op hun privéleven, blijkt dit deels waar, maar deels

ook erg mee te vallen. Paul is flexibel in zijn werkuren en kan

werk en privé daardoor juist heel goed combineren. Hij vertelt

gepassioneerd over de inhoud van zijn werk en is erg blij dat

hij zijn werk mag doen in deze omgeving in plaats van in een

Glimmer’lei - April 2011

kantoorpand middenin de stad. Clara vertelt dat zij altijd thuis is

gebleven om voor de kinderen te zorgen en daarnaast hand en

spandiensten verrichte voor het eigen bedrijf van Paul. Ze vond

het fijn en praktisch om bij de kinderen te kunnen zijn, maar

nu de jongste oud genoeg is om meer voor zichzelf te zorgen

heeft Clara ervoor gekozen om weer als kapster aan het werk

te gaan in Eelde. Ze vertelt lachend dat het werk wat ze voor

Paul deed voor haar veel te theoretisch en saai was en dat ze

niet zo geboeid is door al die cijfertjes. Paul vertelt dat ze vanuit

Haren in Glimmen terecht zijn gekomen. Met name Paul vond het

wonen in Haren te benauwend en verlangde naar meer ruimte en

een landelijke omgeving. Paul en Clara kochten het huis aan de

Meentweg in 2003. Clara is op dat moment niet erg gecharmeerd

van de oude zeer vervallen boerderij, maar Paul ziet meteen

allerlei mogelijkheden. Bij de onderhandelingen wordt een

stuk weiland bedongen, wat ze niet van tevoren bekijken. De

makelaar verzekert hen dat het een goed stuk grond is en legde

uit waar het is. Als Paul na de koop besluit het weiland maar

eens te gaan bekijken, volgt hij de instructies van de makelaar en

belandt hij bij een onder water gelopen stuk grond. ‘Het was net

moeras…We hadden een moeras gekocht!’, zegt Paul. Nadat hij

zichzelf voor gek had verklaard een stuk grond te kopen zonder

het te bekijken, blijkt het om een heel ander stuk grond te gaan

wat bestond uit een prima onderhouden weiland. Paul vertelt

dat hij achteraf gezien tevens erg naïef was over de inspanning

die het zou kosten om het pand bewoonbaar te maken. In het

begin zou hun oudste zoon de dakpannen even schoonspuiten

en wordt Clara binnen in de keuken verrast met een straal water

die dwars door het dak komt. Dit blijkt vervolgens typerend

voor het hele huis. Alles is aan vervanging toe en delen storten

in terwijl ze het willen opbouwen. Het is een heel oud pand,

waardoor ze te maken krijgen met Monumentenzorg. Dat zorgde

voor vele regeltjes en vertragingen. Naast de frustraties die dat

opleverde, heeft ook de bouw voor veel toestanden gezorgd.

Paul had bedacht dat het een klein jaar zou duren, dit werd

ruim vijf jaar. Na een jaar verbouwen trekken ze in de woning.

Daarna neemt de verbouwing dus nog vier jaar in beslag. Nu

rondkijkend is het ook wel erg mooi geworden, ik kan niet anders

zeggen. Ze vertellen dat ze nooit spijt hebben gehad van de

verhuizing naar Glimmen. Ze genieten van het dorp met de

prachtige omgeving, de goede ligging en bovenal het dorpse

gevoel met de sociale contacten en sociale controle. Ze kunnen

niets negatiefs over het dorp noemen. Clara zegt dat ze mijn

suggestie (die ik een tijdje geleden in de Glimmer’lei gedaan heb)

om het openluchtzwembad op de zandvlakte in Appelbergen

terug te laten komen, wel een goede zou vinden. Ze benadrukt

dat het meer een toevoeging in het dorp is dan iets wat per

se zou moeten veranderen. De hond snuffelt enthousiast aan

mijn handen en blijkt een echt knuffelbeest. Paul vertelt dat de

hond een ‘foutje’ is doordat de mannetjeshond van de familie

Holwerda even ontsnapt was en een hondje verderop had

opgezocht. Elmo, de hond, is het resultaat van lichte dwang om

een hondje uit het nest te nemen, vertellen ze lachend. Ik krijg

een map met de foto’s van de verbouwing te zien en mijn oog

valt op een kat die uit het dak gehaald wordt. De kat blijkt tijdens

de reparaties van het dak gemummificeerd gevonden te zijn met

een muis nog in zijn bek. Paul denkt dat het arme beest in de

muis gestikt is. Een zeer vreemde vondst en een bijzonder beest

zo te zien aan de foto’s. Paul vertelt dat het beestje echter na

Rietdekkersbedrijf

J. VOS

Al meer dan 0 jaar

vakmanschap

Alle rietdekkerswerkzaamheden

Ook voor reparatie

en onderhoud

* Boerderijen * Bungalows

* Villa’s * Molens

* Recreatiebungalows

Oude Boerenweg - Glimmen

tel./fax (050) 406 0 9


de vondst vrij snel begon te stinken en door de geïnteresseerde

bouwvakkers meegenomen is. Maf om te zien dat het beest

overduidelijk al langere tijd dood was, maar dat het er nog heel

mooi uit zag. Zelfs de snorhaartjes waren bewaard gebleven.

Een huis met een verhaal en een geschiedenis, dat is zeker. We

praten nog lange tijd verder en we kijken nog even in het oude

boek van Glimmen om het huis van vroeger daarin op te zoeken.

Dan is het toch echt tijd om weer op te stappen. Het is al donker

geworden. Door de leuke gesprekken ben ik de tijd totaal

vergeten. Ik neem afscheid en bedank Paul en Clara voor hun

uitzonderlijke gastvrijheid.

Opeens een boom…

Stel je voor: je gaat `s

ochtends naar je werk en

komt aan het eind van de dag

weer thuis en opeens staat

er een nieuwe boom in je

tuin. Keurig met drie paaltjes

eromheen met leiband

en al… Cadeautje van de

gemeente Haren… Waarom

weet ook niemand, maar de

eigenaar van de tuin heeft er

geen bezwaar tegen dus wij

zeggen; foutje(?)……maar

tóch bedankt…

Groningen Airport Eelde start

met natuurcompensatie

Groningen Airport Eelde zal volgende week starten met het

aanplanten van bomen rondom de luchthaven. De nieuwe

aanplant compenseert de bomen die in de toekomst zullen

verdwijnen als de baan wordt verlengd. Het ontwerp voor

compensatie is een onderdeel van het totale ontwerp van

aannemerscombinatie Combinatie DuraVermeer-Imtech (PASE)

die de baan, na een positieve uitspraak van de Raad van State,

zal verlengen.

Het plan voor de nieuwe aanplant is tot stand gekomen in een

samenwerking tussen Groningen Airport Eelde, ingenieursbureau

DHV, de gemeente Tynaarlo, de Universiteit Wageningen

en hoveniersbedrijf Eijkelboom. De natuurcompensatie zal

plaatsvinden ten noorden en ten zuiden van de start- en

landingsbaan. Het totale compensatiegebied beslaat circa 7

4

Nog steeds Zó dichtbij? last van mos ???

U zoekt tuinplanten? Bestrijdingsmiddelen? Meststoffen of

potgrond? Dan is Zoals NU de van tijd Ecostyle om alvast of Compo? biokalk Dichtbij met en zeewier niet duur?

Dan kunt u gewoon in Glimmen blijven!

op uw gazon te strooien zodat u na de winter weer

Compost, Pot gewoon of Tuingrond? bemesten 4 kunt… halen, 3 betalen!!!

Verkrijgbaar Ook voor dierenvoeding, bij uw enige tuingereedschap, dorpswinkel,

ook onderhoud voor allerlei en reparatie soorten van dierenvoeding, uw grasmachine dus …bij;

Rijksstraatweg 32

9756 AG GLIMMEN

tel: 050-4061490

Website : www.floraenfauna.nl

Tevens TNT-Postkantoor

hectare grond. Naast de aanplant van bomen zijn in het ontwerp

ook ruimtes open gelaten. Deze ruimtes worden benut voor

onder andere een wandelpad, een bijenhotel en voor het behoud

van uitzicht op historische bebouwing in de omgeving. Daarnaast

is in de plannen ook rekening gehouden met een zo optimaal

mogelijke infrastructuur voor de vleermuizen.

Duurzaamheid

Bij de natuurcompensatie worden alleen Nederlandse bomen

gebruikt deels met regionaal genmateriaal om de authenticiteit

van de omgeving te waarborgen. Daarnaast bezit het overgrote

deel van deze bomen de duurzame eigenschap dat zij extra NOx,

fijnstof en CO2 afvangen. Iets dat past binnen het totale ontwerp

van de baanverlenging waarbij duurzaamheid een belangrijke rol

speelt. Zo zal onder andere de verlengde landingsbaan worden

voorzien van een milieuvriendelijke toplaag (SMA-plus). Ook

zal voor het ophogen van de baan geen zand, maar bodemas

uit een recyclinginstallatie worden gebruikt. De luchthaven

onderstreept daarmee haar internationale ambities als groene

‘Sustainable Airport’.

Minimale hinder voor de omgeving

Op 4 en 5 april zullen de voorbereidingen plaatsvinden voor de

aanplant. Vervolgens wordt op woensdag 6 april begonnen met

het machinaal planten van de bomen en het aanleggen van de

overige natuurelementen. De werkzaamheden nemen maximaal

3 weken in beslag. De omwonenden zullen weinig hinder

ondervinden van deze werkzaamheden.

Omwonenden die vragen hebben over de geplande

werkzaamheden in het kader van natuurcompensatie kunnen

contact opnemen met de luchthaven via e-mail, marketing@gae.

nl of telefoon, 050- 3097001.

Gevonden!

Ik heb een sleutel gevonden in mijn coniferen aan de weg van

onze oprit.

Het is een sleutel met daaraan een metalen hanger van een

muziekinstrument in de vorm van een Saxofoon. Het is metaal

gedraaid, met de hand gemaakt en een blauw belletje hangt erin.

Deze sleutel is gevonden aan het begin van de Boerhoorn 2.

Degene van wie de sleutel is kan hem ophalen of even bellen met

06-53108999.

Met vriendelijke groet,

Alice Schipper/Krause

Jordan Van Dijken

Steegakkers 6

9479 PW Noordlaren

Telefoon:

050 - 4090045

Mobiel:

06 - 516 06 781

E-mail:

info@jordanvandijken.nl

www.jordanvandijken.nl

April 2011 - Glimmer’lei


Kerkdiensten

Protestantse Kerk

Noordlaren Glimmen

April 2011:

22 19.30 Trefpunt Ds. W Slob

Goede Vrijdag Cantorij

23 21.00 Bartolomeus Ds. W Slob

Stille Zaterdag Cantorij H.A

24 10.00 Trefpunt Ds. A Hekman

Pasen

Mei 2011:

1 10.00 Trefpunt Ds. J. Hommes

8 10.00 Bartolomeus Dhr. K. Oosterhuis

15 10.00 Trefpunt Dhr. S. Prins

Cantorij Hooglied

15 19.00 Bartolomeus Ds. J. Hommes

Grunneger Dainst

22 10.00 Trefpunt Ds. W. van Gemert

29 10.00 Trefpunt Geen dienst

29 14.30 Bartolomeus Ds. J. Wilts

Intreding en bevesting

Ds. A. Oosting

Geluk in het Quintusbos

Als je in het Quintusbos

wandelt, heb je de kunstwerken

van de kunstroute van Glimmen

“van geluk gesproken” allang

gezien.

Vooral de lange rij met beelden

van klei langs het pad parallel

aan de Rijksstraatweg krijgen

belangstelling. Ze zijn gemaakt

door basisschoolleerlingen van

groep 8 en ze laten zien wat voor hen geluk betekent. Prachtige

beelden: balletschoenen, een gezellige huiskamer, een paard,

honden, een voetbalveld, een groot hart. Sinds december vorig

jaar staan ze er, op een lange rij palen met plateau.

Wat deed het me pijn, toen op een ochtend het fietspad langs

het bos bezaaid lag met kapot gegooide beelden, sommige

beelden met paal en al uit de grond getrokken. Het is weer

netjes opgeruimd, maar de lege paaltjes herinneren nog aan de

nutteloze vernielzucht.

TOTALE HAARVERZORGING

dames- en herenkapsalon

Rijksstraatweg 38 Glimmen, tel. (050) 406 30 69

In het bos, bij de Zwanehals, staat het geluksbankje. Halfrond,

van hout, vol geschreven met namen en korte teksten. Het

was de bedoeling dat iedere voorbijganger er zou uitrusten en

vooral zijn of haar naam met viltstift op de bank zou schrijven.

Hiervoor stond er een rood doosje met viltstiften. Het is een hele

poos goed gegaan. Tot

er een keer een heel

gezellig feestje geweest

moet zijn, dat uit de

hand gelopen is. Het

doosje kapotgetrapt, de

viltstiften zonder dop en

geknakt en de resten van

drank en etenswaren om

het bankje uitgestrooid.

Hoe moet dat ook

anders als er geen prullenbak bij de hand is……

Gelukkig heeft iemand deze rommel weer grondig opgeruimd.

Ik hoop dat we nog lang mogen genieten van deze

“gelukskunst”!

Jitske Bruinenberg

Glimmer’lei - April 2011 5


Nieuws van CBS de Marke

In de afgelopen periode hebben de kleuters gewerkt naar

aanleiding van de lente. Over de bloemen die weer gaan bloeien

en de jonge dieren die er in het voorjaar zijn. Om dat te beleven

zijn we dinsdagmiddag 12 april met de kinderen uit groep 1 t/m

4 op ‘kraambezoek’ geweest bij de schapen en lammetjes van

de fam. Ubels aan de Meentweg. Dhr. Ubels heeft ons over de

lammetjes verteld en we mochten ze aaien. Er waren hele kleine

lammetjes en ook al grotere. De kleintjes stonden nog met hun

moeder in een eigen hok en de grotere waren met moederschaap

verhuisd naar een ruime stal, waar de lammetjes met elkaar

kunnen rennen en springen. Voor we terug gingen naar school

kregen we nog een traktatie. De kinderen hebben genoten. Het is

geweldig dat we konden komen.

Volgende week is het Pasen. We zijn dit jaar op weg naar Pasen

met het project ‘Licht en Donker’.

Goede dingen, slechte dingen,

Licht en donker, vreugde, pijn.

Komt er ooit een nieuwe morgen

Waar het altijd licht zal zijn?

Als dat gebeurt, dan wordt het lichter.

Vrolijk wordt het, warm en blij

en er dansen zonnestralen

tussen jou en mij.

Volgende week woensdag, 20 april,

beginnen we met een paasviering

en aansluitend is er een paasontbijt

voor alle kinderen en leerkrachten. We

ontbijten met elkaar in het zolderlokaal

aan lange tafels. Groot en klein door

elkaar, zodat de groteren de kleinere

kinderen, als het nodig is, kunnen

helpen. ’s Middags zijn de jaarlijkse paasspelletjes op het

schoolplein, tenzij het regent, dan verhuizen we naar binnen.

Eieren zoeken, noten schieten, eitje tikken, knutselen en …..

wie kan er het beste een rauw ei vangen. U bent van harte

uitgenodigd om te komen kijken. De kinderen uit groep 1/2 gaan

de komende week een palmpasenstok maken. Donderdag, 21

april, lopen ze in een kleine optocht over het plein en laten de

vrolijk versierde stokken aan de andere groepen zien. Na Pasen

6

HOVENIERSBEDRIJF

De natuurtuin

Ontwerp, aanleg, onderhoud en advies

Kwekerij, voorbeeldtuin en tuinwinkel

o.a. biologische rozen, planten, Sneeboer gereedschap,

vorstbestendige potten, tamme kastanjehout.

Kijk voor cursussen en opendagen op onze site.

Open: hoveniersbedrijf hele jaar. Kwekerij, voorbeeldtuin, tuinwinkel

(van /4 tot / 0) vrijdags van 0.00 tot 6.00

en zaterdags van 9.00 tot .00

Viaductweg 52 - 9751 HS Haren - (050) 406 14 42 - www.natuurtuin.nl

is er nog een schoolweek en daarna een korte meivakantie. We

wensen iedereen een fijne week, wel of geen vakantie.

Hartelijke groet,

Team van de Marke

Collecte peuterspeelzaal Holle

Bolle Gijs

Peuterspeelzaal Holle Bolle Gijs heeft in de week van 7 t/m 12

maart gecollecteerd met Jantje Beton.

Jantje Beton wil dat kinderen vrij buiten kunnen spelen in

hun eigen buurt. De organisatie dankt haar naam aan alle

flatgebouwen (beton) die als paddenstoelen uit de grond schoten

en waardoor alles werd volgebouwd en er geen speelruimte

voor de kinderen meer was. Jantje Beton kwam in opstand en

eiste dat er ook rekening werd gehouden met speelruimte voor

kinderen.

Peuterspeelzaal Holle Bolle Gijs is trots op de prachtige

omgeving waar de peuterspeelzaal staat. Iedere week gaan de

kinderen met de juf lekker naar buiten. Ook als het regent, want

daarvoor hebben de peuters allemaal een vrolijke paraplu.

Voor degenen die peuterspeelzaal Holle Bolle Gijs niet

kennen; wij hebben een mooie afgesloten tuin achter onze

peuterspeelzaal, waar de kinderen ook heerlijk kunnen spelen.

De opbrengst was maar liefst € 365,44.

Van de totale opbrengst gaat de helft naar Peuterspeelzaal Holle

Bolle Gijs. Dit willen wij gebruiken voor buitenspeelgoed (nieuw

April 2011 - Glimmer’lei


zand in de zandbak en mogelijk nog een tractor of een fietsje).

De andere helft besteedt Jantje Beton aan projecten die ervoor

zorgen dat kinderen (weer) vrij buiten kunnen spelen in hun eigen

buurt.

Vele ouders en zelfs dorpsgenoten zonder “banden” met

peuterspeelzaal Holle Bolle Gijs, hebben gecollecteerd.

BEDANKT!

Wij vinden het geweldig om te merken dat veel mensen een

peuterspeelzaal in ons dorp zo’n warm hart toedragen.

Bedankt voor uw gift!

Paasgevoel op obs de Meent

Buiten is de lente begonnen, maar nu ook in groep 5 en 6 op

obs de Meent. Na drie weken wachten, is het eindelijk zover.

De eieren van de

kip komen uit.

De leerlingen van

groep 5 en 6 kijken

gespannen naar het

proces. Eerst nog

hulpeloos, maar na

zeer korte tijd loopt

het kuiken kwiek

door het hok. De

hele school komt

even een kijkje

nemen naar het

donzige spul. Even

aaien of zachtjes in

de hand, dat is toch

wel geweldig.

De kinderen uit de

klas hebben de

verzorgende taak op zich genomen. Om het te vieren waren er

natuurlijk beschuiten met

muisjes… Zo wordt leren

wel heel erg leuk! Zelfs de

peuters van Holle Bolle Gijs

zijn nog even komen kijken

naar de babykippen…

Jellie Panman

G O E D V E R Z O R G D B E T E R G E V O E L

Rijksstraatweg 90

Glimmen

050 - 406 41 35

profeel-mammacare.nl

Glimmer’lei - April 2011

Speciaalzaak in

borstprothesen,

lingerie

en badkleding

“Vakkundig

en betrokken”

Schooltechniektoernooi 2011

obs de Meent Glimmen

Dagen van technisch denkwerk en bouwen ging er aan vooraf.

Iedere groep had een eigen opdracht.

Zo moest men zo snel mogelijk bekertjes water met een

zelfgebouwde kabelbaan naar de overkant brengen of een

raketje bouwen en deze met behulp van azijn en bakpoeder

lanceren of een kettingreactie vooroorzaken door één voorwerp

aan te raken.

Op maandagmiddag 28 maart jl. werden, na een spannende

Voor de laatste

ontwikkelingen en trends

in interieur en

woondecoratie.

Een spel van combineren en

experimenteren.

Met stoffen dessins en kleuren.

Raadhuisplein 18, Haren

Tel. (050) 534 48 19

Rijksstraatweg 05 - 9 5 BH HAREN - Tel.: (050) 5 4 40

E-mail: info@boomker.nl - www.boomker.nl


wedstrijd,

de winnaars

bekendgemaakt

door een deskundige

jury. Naut, Sam,

Marije, Floris, Floor,

Juliette, Aedske,

Eline, Bregje, Bodil,

Maxime, Julie en

Madou mochten

op het Noordelijk

techniektoernooi

te Assen hun

technische

oplossingen meten

met nog 31 andere basisscholen uit de provincie Groningen,

Friesland en Drenthe.

Goed voorbereid gingen onze teams 31 maart naar het

Noordelijk Techniek toernooi te Assen. Zij hadden bij de

“Meent-techniek-finale” de meeste punten verzameld met hun

kettingreactie, kabelbaan en zure raket.

*** v.o.f. TECHNISCH INSTALLATIE BURO

SMID

G L I M M E N

Voor al uw werkzaamheden op het gebied van:

* Elektra, gas en waterinstallaties.

* Sanitaire en verwarmingsinstallaties.

* Zink, dakbedekking en riolering.

* Verlichting.

Verbouw, nieuwbouw en renovatie.

Rijksstraatweg 64 Telefoon (050) 406 13 62

9756 AH Glimmen Fax (050) 406 28 72

Nu moesten zij

hun krachtmeting

vergelijken met

scholen uit de

drie Noordelijke

provincies.

Bart Meijer, bekend

van Klokhuis en

Holland sport

junior gaf het

startsein. Een jury

van hoogleraren,

gekleed in toga,

bekeek de

verrichtingen. Het

werd een spannende, sportieve strijd. Na lang wachten werden

de prijzen bekend gemaakt en bleek ons team “Kabouter Plof”

met de zure raket de eerste prijs te krijgen. Goed voor € 300,00.

De kettingreactie met lekkere snoepjes behaalde de tweede prijs.

Ze konden € 200, - in ontvangst nemen. Een super prestatie! Nu

naar Arnhem om te strijden voor de titel ”Beste Techniekers van

Nederland”. Bodil, Sylvie, Maxime, Amadou,Ædske, Bregje, Eline

en Juliette heel veel succes op donderdag 16 juni 2011.

De eendenkooi

Het is inmiddels al ongeveer een half jaar geleden dat de laatste

avond gehouden is in de Groenenberg over de eendenkooi

in het Quintusbos. We hebben een uitvoeringsplan gereed en

de subsidies worden aangevraagd. Door alles nu goed voor

te bereiden, hopen we na het broedseizoen in het najaar te

kunnen starten. Het gaat dan om herstel van de wallichamen

om de voormalige kooiplas en langs de voormalige vangarmen.

Middenin die voormalige plas blijven eiken en elzen behouden.

Er wordt voorzichtig gewerkt, zodat er zo min mogelijk struiken

rondom het kooirelict beschadigd worden. Het zitelement om

de kooi in te gaan willen we ook graag maken, maar of dat

kan is nog onduidelijk in verband met de waterwinning en

met de momenteel hoge staalprijzen. Ook de recreatieweide

wordt aangepakt. We willen de vleugelnoten graag planten en

de recreatieweide een grote opknapbeurt geven, waarbij het

informele karakter behouden blijft. Het uitvoeringsplan sluit

aan bij het laatste ontwerp en bij de afspraken die gemaakt zijn

op de laatste bijeenkomst die we samen gehad hebben in de

Groenenberg. Zodra er meer nieuws is, brengen we u weer op de

hoogte!

Jori Wolf, Staatsbosbeheer (wolf@staatsbosbeheer.nl )

Schutterstoernooi

Op zaterdag19 maart was er in de Groenenberg een

schutterstoernooi georganiseerd met deelname van

schuttersverenigingen uit de gemeente Haren.

De schuttersverenigingen uit Haren en Onnen en

schuttersvereniging Glimmen waren in hun sterkste formatie

aanwezig. Ook was er voor spelletjes gezorgd.

In het biathon schieten was Hofsteenge de beste, terwijl de heer

Staal winnaar was in het worst schieten.

Schuttersvereniging Haren was het beste team en werd winnaar,

gevolgd door schuttersvereniging Onnen. Schuttersvereniging

Glimmen werd derde..

De prijzen werden uitgereikt door de voorzitter, jammer was

dat de wethouder sportzaken die hiervoor was benadert er niet

was…

Na een geweldige tombola verloting kon de schuttersvereniging

Glimmen tevreden terug kijken op een sportief evenement…

April 2011 - Glimmer’lei


Bericht van de dorpswethouder

Ik heb de afspraak gemaakt om eens per kwartaal even een

stukje te schijven en de eerste 3 maanden van dit jaar zitten er

alweer op. In die maanden zijn er voor Glimmen een aantal zaken

van belang.

Verkeerssituatie Rijksstraatweg

Het vorige jaar heb ik een aantal ouders gesproken die zich

zorgen maken over het oversteken door de kinderen van

de Rijksstraatweg. Dit bericht heb ik doorgegeven aan de

wethouder voor verkeer, mevr. Annalies Groot.

In februari heeft hierover overleg plaatsgevonden met de beide

scholen en zij heeft mij verteld dat het een goed overleg was,

waarbij afgesproken is om de zebrapaden beter te markeren.

Zoals u wellicht heeft gelezen is mevr. Groot inmiddels gestopt

als wethouder.

Peuterspeelzaal

De peuterspeelzaal heeft tot aan de zomer van 2011 een

subsidie ontvangen en de vraag lag voor of dat verlengd zou

kunnen worden. Afgelopen week heeft het college besloten om

de subsidie voort te zetten tot de zomer van 2012.

Wel is het intussen van belang om te kijken op welke wijze het

voortgezet kan worden daarna.

Bouw activiteiten

Er zullen ook over de bouwactiviteiten in Glimmen de nodige

besluiten genomen gaan worden.

In een apart bericht zult u hierover worden geïnformeerd.

Raadsvergadering maart

In de raadsvergadering van maart is er lang stilgestaan bij

het ontbinden van de koopakte met het bedrijf Optiesport.

Optiesport exploiteert momenteel het sportcentrum

Scharlakenhof (sporthal en zwembad) en zou dat 30 jaar

lang doen als zij de mogelijkheid zou krijgen om naast het

sportcentrum 81 appartementen te bouwen. Deze afspraken zijn

in 2003 gemaakt en afgelopen jaar werd duidelijk dat de bouw

van deze appartementen niet gerealiseerd gaan worden.

Om dit proces te beëindigen hebben burgemeester en

wethouders het besluit genomen om de koopovereenkomst niet

door te laten gaan. De raad heeft dit overgenomen.

De consequentie is wel dat de volledige kosten die voortvloeien

uit het sportcentrum weer bij de gemeente terechtkomen.

Als wethouder voor sport ben ik inmiddels hard bezig om te

bezien op welke wijze de gemeente het sportcentrum tegen

aanvaardbare kosten open kan houden.

Na de zomervakantie zal hiervoor een voorstel aan de raad

worden gedaan.

Nu de bouw van de appartementen niet doorgaat is er nagedacht

over een andere bestemming. Dit kan plaatsvinden door voor

de hoogste klassen van het Zernike college op die plaats te

gaan bouwen. Deze vestiging zit nu nog aan de Westerse Drift,

maar daar staan inmiddels een groot aantal noodgebouwen.

Het grote voordeel van de bouw bij het Scharlakenhof is dat de

sportvoorzieningen dichtbij zijn. Daar hoeft niet speciaal voor te

worden gebouwd, terwijl dat bij andere locaties wel zou moeten.

Nadeel van deze plek is dat er (nog) geen openbaar vervoer

naar toe gaat. Als college zullen wij ons sterk maken om daar

openbaar vervoer naar toe te krijgen. De raad stemde in met

dit plan en de uitwerking kan plaatsvinden. Toen volgde in de

raad een discussie over de ombuigingen. Gaan we de inwoners

daarbij raadplegen en hoe gaan we dat doen. Tijdens de

behandeling van dit voorstel in de raadscommissie zijn er door

de raadsleden de nodige randvoorwaarden aangegeven hoe

dat zou moeten. Bv. dat iedere inwoner een keer mag stemmen

en dat alleen inwoners van Haren mogen meedoen. In andere

gemeenten, bv. Slochteren, Bedum, kan iedereen meerdere

keren het formulier invullen en ook inwoners van andere

gemeenten kunnen meedoen. Na een discussie hierover krijgt

het college de opdracht om binnen de gestelde voorwaarden

de raadpleging te laten plaatsvinden. De uitkomst daarvan zal

worden betrokken bij de keuzes die de gemeenteraad dit najaar

zal gaan maken.

Hebt u vragen en/of opmerkingen, laat het mij gerust weten:

t.sieling@haren.nl

Theo Sieling dorpswethouder Glimmen

Smurfen in de stress

Het zweet brak me uit toen ik het berichtje van de smurfen las

in de Glimmer`lei. Zelfs nog met beeldmateriaal. Hoe konden

die drie kleine smurfen nou zo stom zijn om zich te laten zien. Ik

heb meteen een bijeenkomst georganiseerd, spoedoverleg. Er is

tot diep in de nacht gesmurft wat we hier nu mee aan moesten.

Gelukkig lopen er s ’avonds niet meer zoveel oplettende

wandelaars in ons smurfen …eh Quintusbos. Die bewuste

avond zijn we onder het houten bruggetje gaan zitten en zijn

tot een overeenkomst gekomen. We moesten maar opsmurfen

en op zoek naar een nieuwe veilige plek. Ik wist ook niet dat de

smurfen dat meteen en zo letterlijk zouden opvatten. Ik als Grote

Smurf was vorige week in het bos en de plekken waar ik normaal

mijn smurfen kon zien waren angstvallig leeg. Er is geen ene

smurf meer te bekennen in het

bos.. Ik mis mijn vrienden en ik

ben Grote Smurf maar waarvoor

eigenlijk?? Ik kan nu over

niemand meer de baas spelen.

Voor mij houdt het op. Ik heb

dagen met grote smurfentranen

in mijn ogen gelopen. Elke dag

opnieuw gezocht, het was een

enorme smurfentaak. Zo groot

ben ik niet en dan 3 keer per

dag het hele bos doorzoeken….

Geen smurf te bekennen.

Gelukkig heb ik nog die ene foto

die me herinneringen geeft aan

de goede oude smurfentijd.

Ik ben hem ook gesmurft. Zo is

er geen smurf meer aan, helaas.

Groetjes van een verdrietige

Grote Smurf

Autoservice

Schipper

Quality & Service

J.S. Schipper

Felland Nrd 4

9753 TB Haren

(050) 535 02 81

info@autoserviceschipper.nl

www.autoserviceschipper.nl

Glimmer’lei - April 2011 9


AGENDA: DE GROENENBERG

1 MEI - 31 MEI 2011

ma 2 mei 14.00uur Ouderensoos

di 3 mei 19.00uur Biljartclub

di 3 mei 20.00uur Bestuursvergadering Groenenberg

wo 4 mei 20.00uur Zangvereniging Zang en Vriendschap

do 5 mei 20.00uur Volleybalclub

di 10 mei 19.00uur Biljartclub

di 10 mei 20.00uur Glimmerlei redactievergadering

wo 11 mei 09.00uur Quilting Bee

wo 11 mei 20.00uur Zangvereniging Zang en Vriendschap

do 12 mei 19.30 uur Bridge vereniging Glimmen

di 17mei 19.00 uur Biljartclub

di 17mei 20.00 uur Fotoclub Beeldspraak

wo 18 mei 20.00 uur Zangvereniging Zang en Vriendschap

do 19 mei 20.00 uur Volleybalclub

di 24 mei 19.00 uur Biljartcub

wo 25 mei 20.00 uur Zangvereniging Zang en Vriendschap

do 26 mei 20.00 uur Volleybalclub

di 31 mei 19.00 uur Biljartclub

Huiswerkbegeleiding: Maandag t/m donderdag, dagelijks

van 15.00 tot 18.00 uur,

behalve tijdens de schoolvakanties.

Peuterspeelzaal Dorpshuis de Groenenberg

“Holle Bolle Gijs”. Markeweg 17

Donderdag en vrijdagmorgen 9756 BZ Glimmen

van 8.15 uur tot 11.40 uur. Tel 050 4062661

tel 06-12328836

Grote VV Glimmen Verloting

(t.b.v. verbouwing accommodatie)

Ja, beste mensen, het is nog niet klaar, het klussen bij

de voetbalclub. Nadat er een mooi stukje nieuwbouw is

gerealiseerd, zal er nu nog een verbouwing moeten plaatsvinden

om het hele clubgebouw te vervolmaken en dus weer helemaal

te laten voldoen aan de eisen die we tegenwoordig stellen.

Om eens een paar zaken te noemen: het keukengedeelte zal

worden vergroot en voorzien van nieuwe voorzieningen. Ik

heb begrepen dat het ‘frituurhoekje’ wordt omgetoverd in een

3-sterrencafetaria. De bestuurs/ontvangstkamer zal worden

vergroot. Mensen die op zaterdag daar wel komen, weten dat het

al lang niet meer past nu we zo veel teams hebben. Ieder team

heeft leiders, voor iedere wedstrijd komt een scheidsrechter,

je kunt er letterlijk je kont niet meer keren. Verder worden de

toiletten vernieuwd en uitgebreid. Het is nog een wonder dat we

het met de huidige voorzieningen zo lang hebben volgehouden.

Maar goed, om al die dingen te kunnen realiseren is geld

nodig. Simpel zat. Binnen de club wordt veel geld bespaard

door zelfwerkzaamheid, maar dat neemt niet weg dat er voor

de materialen geld op tafel moet komen. Vandaar dat we

een Grote vv Glimmen Verloting gaan houden. Vanaf begin

mei zullen de loten verkocht gaan worden en de trekking zal

plaatsvinden op zaterdag 2 juli 2011. Dat is tevens de dag van de

seizoenafsluiting.

Er is een commissie in het leven geroepen die de zaken rondom

de verloting gaat organiseren met hulp van vele anderen. De

commissie zal actief mensen en misschien wel hele teams

benaderen om een steentje bij te dragen aan het welslagen

van deze actie. Maar daarnaast wil ik hierbij een oproep doen

aan een ieder die zich spontaan wil inzetten om deze verloting

tot een succes te maken. Je kunt je aanmelden om loten te

verkopen. Of om te helpen op de trekkingsdag, want die dag

willen we ook allerlei leuke activiteiten organiseren rondom die

trekking. Ook kun je je melden als je geld wilt doneren natuurlijk.

0

Of leuke ideeën hebt die bij kunnen dragen aan de verloting of

trekkingsdag. De volgende personen zijn te benaderen: Pieter

Jan Jansen tel. 06-46448618 (pj.jansen@planet.nl); Ina Sissingh

tel. 06-51561428 (ina@sissingh.nl); Klaas Hommes

tel. 06-50892510 (klaas_hommes@hotmail.com). Zoals met alle

activiteiten bij de vv is het ook nu zo dat het alleen een succes

kan worden met de hulp en steun van velen. We hebben gelukkig

bij Glimmen doorgaans weinig klagen als het gaat om deze inzet.

Daarom heb ik er ook alle vertrouwen in dat deze verloting voor

ons eigen clubgebouw een knallend succes wordt.

Namens de commissie,

Ko Hoogesteger

PS: wilt u al enig idee over de te winnen prijzen? Dan kan ik

melden dat nog niets zeker is, maar dat we hopen op veel en ook

héél mooie prijzen, zoals een fiets, een koel-vriescombinatie of zo

iets, een reischeque, en als `t lukt zelfs een heuse flatscreen tv!!

ENVELOPPE VOOR ….

Laten we ons even voorstellen: Eltjo Wierenga en Eva Bos, zoon

en dochter studeren en wonen in

Groningen. We zijn hier tien jaar

geleden vanuit Yde komen wonen

en we hebben hier absoluut geen

spijt van gehad. Eva werkt als

orthopedagoog bij Yorneo, een

jeugdzorginstelling in Drenthe. Eltjo

is hoofd van de huishouding bij ons

aan de Parallelweg en omkranst

het geheel met de gitaar, baglamas

en bouzouki.

We vinden Glimmen heerlijk om te

wonen en we hoeven hier voorlopig

niet weg. Het mooiste plekje

vindt Eltjo het viaduct en omgeving. Dit vanwege de beboste

hellingen, de acacia’s en het uitzicht. Eva gaat voor de vennen in

Appelbergen.

Voor ons hoeft er in Glimmen niet veel te veranderen. Wel zouden

we graag de brievenbus weer in de straat terug hebben (haha),

nu lopen we door naar Flora en Fauna, wat natuurlijk voor de

hond altijd een brokje oplevert.

De Glimmer`lei heeft een aantal vragen voor ons in petto.

Bijvoorbeeld over de afgelopen week: dat was natuurlijk heerlijk,

het voorjaar in aantocht, lekker in de tuin en rondstrunen in

Appelbergen. Of in het Quintusbos. Jammer van de kaalslag

daar, maar de hulst schiet al weer fantastisch op, we hebben een

groene specht gehoord en het Geluksproject vinden we ook heel

geslaagd. We geloven erin dat het bos over een aantal jaren weer

dezelfde gevoelens gaat oproepen als voorheen.

De Glimmer`lei is ook benieuwd wie ons grote voorbeeld is. Eva

is niet zo van de idolen. Bij Eltjo is op dit moment Jeroen Meus

favoriet. Jeroen kookt elke dag op de Belgische televisie de

sterren van de hemel. Het programma heet ‘Dagelijkse Kost’ en

is zeer inspirerend! Het lijkt ons geweldig om een keer met hem

te dineren. Waar we echt niet zonder kunnen is sinds kort de Ebike.

Het lijkt suf, maar het fietst heerlijk. Voor je het weet ben je

in Haren of Groningen en als je dan nog even doorfietst sta je op

de pier voor Schier!

Aankondiging Neut`n Schait`n:

Op maandag 25 april (tweede paasdag) zal

een traditie in ere worden gehouden en organiseert de

vereniging Plaatselijk Belang Glimmen het Neut’n Schait’n in

Dorpshuis de Groenenberg in Glimmen. Zaal open om 14.00

uur en aanvang om 14.30 uur.

Vertier voor jong en oud dus

April 2011 - Glimmer’lei


T O R I O N nieuws

Leer mij mijn camera kennen

Cursus fotografie voor 55 plussers

Het mooie lenteweer komt eraan. Tijd om de fotocamera te

pakken en er op uit te gaan. Maar verdwaalt u ook wel eens

tussen al die knoppen en menu’s van uw digitale camera? Heeft

u vragen over de bediening en mogelijkheden? Dan is de cursus

‘Leer mij mijn camera kennen’ iets voor u. De Harener fotograaf

Bonno Blaauw legt u de belangrijkste fotografische begrippen

uit. Zoals sluitertijd, diafragma, scherpte diepte, iso-waarde,

histogram, licht, compositie en perspectief. Hij gaat ook specifiek

in op uw camera. Maar er wordt niet alleen gekeken waar de

juiste knoppen zitten. U gaat ook flink oefenen. En hebt u aan het

eind van de cursus er nog niet genoeg van gekregen, dan kunt u

in het najaar een vervolgcursus volgen.

Start: donderdag 12 mei. Tijd: 9:30-12:30 uur. Plaats:

studio Bonno Blaauw, Rijksstraatweg 102. Prijs: €75, (voor 4

bijeenkomsten inclusief koffie/thee, koek en lesmateriaal).

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met

Torion, 050-534 4 173 of info@torion.nl. Inschrijving kan ook via

de website: www.torion.nl (via de home pagina).

JEU de BOULES START WEER

Torion start dinsdag 3 mei met een nieuw seizoen Jeu de Boules.

Elke dinsdag van 10.00-12.00 kan achter het sportcentrum

Scharlakenhof gespeeld worden.

De kosten bedragen €0,70 per keer per persoon.

Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met

Torion, 050-534 41 73/ info@torion.nl

H.P. Steenhuis, meer dan maatgevend

in piano’s en vleugels

Door jarenlange ervaring, vakbekwaamheid en volledige dienstverlening op het gebied

van piano’s en vleugels kunnen wij een goed advies geven en goede kwaliteit leveren.

De diensten die wij aanbieden zijn:

Stemmen - Onderhouden - Verhuren - Repareren - Restaureren - Intoneren - Transport

H.P. Steenhuis is tevens exclusief leverancier van Steinway & Sons.

Kom eens langs in onze toonzaal, waar u naar hartelust diverse piano’s

en vleugels kunt beoordelen op o.a. aanslag en klankkleur.

H.P. Steenhuis is o.a. dealer van:

Glimmer’lei - April 2011

Locatie Deen en 1 april…

Zoals de meesten onder u inmiddels al begrepen hadden was

de aankondiging over het transferium op de locatie Deen een

1 april grap… Tot opluchting van velen en tot teleurstelling van

anderen… Hieronder kunt u lezen wat het laatste nieuws is met

betrekking tot locatie Deen. Ook dit zal vast wel een teleurstelling

zijn voor velen…

Stand van zaken locatie Deen

in Glimmen

In onderstaande publicatie willen we u graag op de hoogte

brengen van de ontwikkelingen van de locatie Deen in Glimmen.

Locatie Deen

Jorcom Planontwikkeling heeft de gemeente onlangs gevraagd

om op de locatie Deen in Glimmen een aantal vrije kavels

te mogen ontwikkelen. De ontwikkeling van de locatie Deen

heeft stilgelegen omdat de gemeente heeft gewacht op en

meegewerkt aan het project Glimmend Hart. In de afgelopen

periode is de woningmarkt compleet veranderd. Jorcom denkt

dat de ontwikkeling van de locatie Deen alleen door middel

van kaveluitgifte haalbaar is. Het gaat hierbij waarschijnlijk

om kavels aan de bovenkant van de markt. Om passende

kavelgroottes te kunnen realiseren, vraagt Jorcom de gemeente

om een strook grond te mogen aankopen dat tussen het

voetbalveld en de locatie Deen ligt.

Het college heeft besloten in principe mee te werken aan het

verzoek van Jorcom. Dit betekent dat de gemeente start met

besprekingen met Jorcom over de invulling van de locatie,

verkoop van grond, bestemmingsplannen etc.

Bestemmingsplan

Op dit moment werkt de gemeente aan de voorbereidingen voor

het nieuwe bestemmingsplan Glimmen. bestemmingsplan wordt

waarschijnlijk eind 2012 vastgesteld. Voor de ontwikkeling van

de woningbouwlocatie Deen moet de gemeente daarnaast een

postzegelbestemmingsplan vaststellen (een bestemmingsplan

met een beperkte omvang).

GlimmendHart

Willem Foorthuis geeft aan dat de ontwikkeling van de locatie

Deen geen invloed heeft op het gedachtegoed van Glimmend

Hart. GlimmendHart is een project van initiatiefnemers Klaas

Hartman en Willem Foorthuis waarbij inwoners van Glimmen

zelf het initiatief nemen om het dorpscentrum aan te pakken.

Glimmend Hart moet nog besluiten hoe en of er een volgende

stap in het proces wordt gezet. Meer informatie Voor meer

informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Haren, de

heer T. Pot, 050 5339911

U treft het bij TOTAL

● Aanhanger verhuur

● Sparen voor mooie kado’s

● Ook nachtautomaat

Openingstijden: ma. t/m vr. 6.30 - 22.00 uur

zaterdag 8.00 - 20.00 uur

zondag 9.00 - 20.00 uur

C. Annen

Groningerstraat 126

8493 TB De Punt

Tel. (050) 406 15 00

Wij accepteren:

● Eurocard

● Travelcard

● Visa

● Bank/Giropas

● Dinnersclub

● American

Expres


April 2011 - Glimmer’lei

More magazines by this user
Similar magazines