Lokale recherche I Love Techno, politie en drugs

polfed.fedpol.be

Lokale recherche I Love Techno, politie en drugs

p14 inforevue 042011

Lokale recherche

POLITIE EN DRUGS (?)

“Best vroeg komen”, zo verwittigde de communicatiemedewerkster

van de politiezone Gent ons naar aanleiding van deze

reportage over het drugsteam van de Gentse lokale recherche

op I Love Techno. “Enerzijds vermijd je zo de files. Anderzijds loont

het de moeite om de taferelen vóór het event op de parking gade te

slaan.” Gelijk had ze: een bont allegaartje van brassende en wildplassende

jongeren van alle geslachten en, opvallend hoorbaar, van

internationale pluimage. De toon leek gezet...

Tekst Stefan Debroux

Fotografie Ruben Accou


GENT – Wie zestien jaar, anno 1995,

geleden voorspelde dat I Love Techno

zou uitgroeien van een ‘grootse’ rave

voor een select 800-koppig publiek in de

Gentse Vooruit tot een megaevent waar

35 000 danslustige jongeren uit hun dak

gaan, die heeft een neus voor zaken. In

de periode rond feestdag 11 november

(de dag die het stoppen van het bulderen

en knallen van de wapens symboliseert)

zijn de kille hangars van Flanders Expo

twaalf uur lang het mekka van de technoscène.

Uitverkocht, voor het zesde jaar op

rij. De organisatie is strak; alles is tot in

de details geregeld, van digitaal crowdmanagement

tot pizzaverkoop. Hoewel je

zou denken dat zo’n grootschalig event,

geruggesteund door een slagkrachtige

promotiemachine, het stigma ‘technoparty

= druggebruik’ van zich af heeft kunnen

werpen, blijft die negatieve reputatie

hardnekkig aanslepen. Ten onrechte?

De geïmproviseerde politiepost van

de Gentse fl ikken is the place to be om

dit af te toetsen. Tussen haakjes: de

wetenschap dat er ter plaatse een

politiepost is om te verhoren en te

fouilleren, doet toch al een belletje

rinkelen (of beter: een basje dreunen).

Politiemannen in uniform brengen een

beteuterd kijkend meisje binnen. “Nog

eentje die niet voorbij de security is

geraakt.” Hoofdinspecteur Piet Van

Cauwenberghe, teamleider van de sectie

drugs van de Gentse lokale recherche, is

druk in de weer met inbeslagnames. Een

blik in de kartonnen doos met plastic

zakjes leert ons dat het veelal om kleine

hoeveelheden cannabis (wiet), xtc-pillen

of speed gaat. “Rond elf uur loopt het

piekuur aan de inkom ten einde”, vertelt

Piet. “De security fouilleert er iedereen

die binnenkomt en de norm is simpel:

nultolerantie.”

Tolerantie(grens)

De security aan de inkom heeft oog voor

alles wat een gevaar kan vormen voor de

veiligheid en de gezondheid, van (verboden)

wapens tot drugs. Bij een ‘hit’

lichten ze de politie in. “De security heeft

een aandeel in de statistieken, maar het

merendeel van de drugsvangsten komt

op het conto van de rechercheurs”, zegt

Chris Van Gaever, diensthoofd van de

Lokale recherche . inforevue 042011 p15

lokale recherche. In de zalen patrouilleren

continu teams in burger. Geert

Vincke en twee collega’s ‘begeleiden’ net

een jongeman de politiepost binnen. Hij

oogt versuft en volgt gedwee. “Handen

boeien is zelden nodig”, aldus de speurder.

De fouille wijst uit dat de jongen

slechts een kleine hoeveelheid op zak

heeft. “Eigenlijk heeft die gewoon pech

dat hij z’n spul op het verkeerde moment

bovenhaalt.” Voor inspecteur Vincke is

het nu zaak om zo weinig mogelijk tijd

te verliezen. “Pv’tje opstellen en binnen

de tien minuten kunnen we weer op pad.

Bij een dealer is dat anders: die hebben

recht op een gerechtelijke fouille, vingerafdrukken,

foto enzovoort.”

“Drugdealers zijn onze topprioriteit,

gebruikers de laagste”, verklaart Piet

Van Cauwenberghe. “De procureur des

Konings legt de tolerantiegrenzen vast.

Met andere woorden: hij beslist vanaf

welke hoeveelheid iemand ‘dealer’ dan

wel ‘gebruiker’ is. Met een paar pillen,

een zakje poeder of wiet behoor je tot

de tweede categorie. Voor die gevallen

eindigt de avond hier niet, maar hun spul

zijn ze kwijt in ruil voor een oneerbaar

plaatsje in de politiebestanden.”

We trekken met de speurders mee de

donkere zalen in voor een rondje ‘heterdaad’.

De beats slaan ons om de oren.

“Let op de ogen, die verraden druggebruik”,

horen we als tip. Maar uit een

joelende, zweterige opeengeplakte dansende

massa een dealer plukken, laat

staan een verdachte transactie in het

vizier krijgen, lijkt als zoeken naar een

speld in een hooiberg. “Toch kan het ook

simpel zijn”, brult Geert in onze richting.

“Er zijn altijd wel jongeren op zoek naar

pillen of zo. Die klampen systematisch

mensen aan – zelfs ons! – met de vraag

‘of ze iets hebben’. Je hoeft zo iemand

maar te volgen en je krijgt de dealer op

een presenteerblaadje aangeboden.”

Na de roes: de crash

Het is 2 uur voorbij. Het sloophamergedreun

en cirkelzaaggeknetter - al dan

niet in combinatie met deze of gene

genotsmiddelen - begint zijn tol te

eisen. Her en der in de chill-outruimte

ligt de vloer bezaaid met uitgebluste

menselijke wrakken. Sommigen zoeken

...


p16 inforevue 042011 . Lokale recherche

Inspecteur Geert Vincke (links) neemt

poolshoogte in een van de zalen

...

houvast op trapjes en tegen muren. We Stormram

die geld ‘vragen’, de overlast als het

maken een ommetje naar de medische

discipline om een babbel te slaan met

Jean Van Branteghem die ter plaatse

een heus veldhospitaal coördineert met

3 MUG’s, ambulanciers, verplegers van

het Rode Kruis, noem maar op... 180

man sterk! Wie over zijn limiet zit, komt

hier terecht. Wij willen weten of I Love

Techno op basis van de ziekenboeg een

oord van verderf en grenzeloos drugsmisbruik

is? “Neen”, stelt Jean ferm.

Nochtans liegen de cijfers er niet om:

ongeveer 350 mensen hebben om allerlei

redenen verzorging nodig; een 40-tal

personen wordt afgevoerd naar het ziekenhuis

wegens drank- en/of drugsmisbruik.

“Maar dat is minder dan 1 % van

het publiek en verhoudingsgewijs minder

dan in een doorsnee stad met evenveel

inwoners!” maakt hij de vergelijking.

“Wat mij eigenlijk de meeste zorgen

baart, is het zuipgedrag. De recentste

Ondertussen op de politiepost. Het zal

je maar overkomen: het Kanaal of de

Atlantische Oceaan (!) oversteken voor

de hoogmis van de techno en het slachtoffer

worden van een (gauw)diefstal.

“Tja, in een vlaag van euforie verliezen

ze hun hebben en houden soms wat uit

het oog”, zegt een agent terwijl hij de

verklaring noteert van twee Britse jongedames

in een foute outfi t, overgewaaid

uit Manchester. Plotsklaps zwaaien de

deuren open. Een weerspannige kerel

wordt door vier breedgeschouderde

fl ikken – de Gentse ‘cops’, experten in

geweldbeheersing – in toom gehouden en

als een stormram naar binnen gedragen.

Chris Van Gaever: “Behalve drugs hebben

we hier ook andere katjes te geselen.

Sommigen laten zich niet gewillig inrekenen

als ze betrapt worden met drugs of

op diefstal.”

(on)verzadigde volkje afdruipt. Dan koken

de potjes wel eens over en soms leidt dat

tot een vechtpartij.”

Keukenzout

Samen met Piet Van Cauwenberghe

nemen we de balans van de combinatie

drugs - I Love Techno’ onder de loep.

Op het einde van de rit passeerden 78

personen de revue bij het rechercheteam.

Een 56-tal namen komt terecht in een

collectief proces-verbaal voor drugsbezit

en/of dito gebruik; 14 overtreders – met

een iets grotere hoeveelheid op zak – krijgen

een individueel pv in de bus. “Laat

ons een koe een koe noemen”, poneert

de teamchef drugs. “Wie kan er nu zonder

genotsmiddelen een nacht lang uit de

bol gaan? Die enkele tientallen gebruikers

zijn slechts een druppel op een hete

plaat. Maar die 35 000 mensen die je op

I Love Techno ziet, zijn een weerspiege-

hype is zo snel en zo veel mogelijk sterke Ook op de parking broeit er altijd wel ling van de maatschappij. Ik zou trou-

drank achteroverslaan en/of de genots- wat. De politie is er zowel zichtbaar als wens niet durven stellen dat misbruik

middelen al bij of zelfs vóór de aanvang discreet aanwezig en grijpt in waar nodig, van alcohol en genotsmiddelen minder

van het event slikken. Misschien dat de wat vaker gebeurt naarmate de ochtend problematisch is op een jeugdfuif in een

consumptieprijzen en de scherpe con- nadert. Zonet heeft een interventieteam parochiezaal…”

troles daar voor iets tussenzitten? Hoe een verkoper van valse tickets letterlijk De hamvraag dan: hoeveel van die opge-

dan ook, van 23 tot 2 uur is het hier alle bij de kraag gevat (die nu gescheurd is). pakte jongeren verdienen het statuut

hens aan dek: dan crashen de vroege “We hebben onze klassiekers”, dixit Chris van dealer? Een handvol Italianen met

fuifbeesten.”

Van Gaever: “Autokraken, ambetanteriken cocaïne en ketamine èn veel geld op


zak en een Nederlander met XTC-pillen.

Die Italianen verschijnen daags na het

event voor de onderzoeksrechter (die

hun aanhouding zal bevestigen, nvdr).

“Dealers zijn hier dun gezaaid”, geeft

Piet Van Cauwenberghe toe. “De pakkans

en de deurpolitiek (binnen=binnen,

buiten=buiten) werken erg ontradend en

veel winst valt hier niet te rapen. Eigenlijk

is het dom om het risico te lopen hier

te komen dealen. De enkelingen die we

ACHTER DE SCHERMEN

Al voor het vierde jaar op rij organiseerde de politiezone

Gent een blik achter de schermen van I Love Techno.

Onder de genodigden: politici, magistraten, buurtbewoners

en … ouders. “Telkens opnieuw bellen verontruste

ouders mij op met de vraag of I Love Techno wel ‘OK’

is om zoon- of dochterlief naartoe te sturen”, verklaart

initiatiefnemer Steven De Smet. “Door tekst en uitleg

over onder meer de organisatie, de veiligheid en de rol

van de politie te geven, hopen we de negatieve perceptie

rond dit soort event om te buigen. Een rondleiding in de

zalen staat ook op het programma. Wie dat wenst krijgt

oordopjes…”

toch klissen, zijn veelal buitenlanders.

Terzijde: rare jongens, die Italianen. Ik

herinner me enkele jaren geleden een

buslading Italianen die doodleuk open

en bloot keukenzout aan de man brachten.

Leuke anekdotes, dat wel. Maar onderzoeksgewijs

is I Love Techno een maat

voor niets. Hier zijn veel rechercheurs

Lokale recherche . inforevue 042011 p17

De nuchtere werkelijkheid in

de geïmproviseerde politiepost

in Flanders Expo: hier

geen laserstralen en basdreunen,

wel helder wit licht,

plooistoelen en een plastieken

doos met de oogst van de

inbeslagnames.

aanwezig, maar de resultaten die we boeken

geven zelden aanleiding tot verder

onderzoek. Voor ons als lokale recherche

die focust op drugscriminaliteit in Gent

is dit een routineshift die vooral qua

preventie en perceptie meetelt.” ❚

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

More magazines by this user
Similar magazines