27.09.2013 Views

ALLE UITSLAGEN - Sluiskade 11

ALLE UITSLAGEN - Sluiskade 11

ALLE UITSLAGEN - Sluiskade 11

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

KADE11

SLUIS

MAGAZINE VAN WATERSPORTVERENINGING ALMERE HAVEN

EEN NIEUWE

BEHEERDER VOOR

10 BFT

MIJNMONIQUE

TE WATER

MAN OVER

BOORD!

START NIEUWE

SERIE:

DE KOERSLIJN

NR 35 december 2011

ALLE UITSLAGEN

VERSLAG VAN

DE ALV

OOK NIEUW:

DE WILDE

VAART


Onze klanten varen wel met onze prijzen

en persoonlijke service.

Openingstijden:

maandag: 13.00 - 18.00

dinsdag t/m vrijdag: 09.30 - 18.00

zaterdag: 09.30 - 17.00

Koopavond (vrijdag): 18.00 - 21.00

Gratis parkeren

Check Check ww www.bcc.nl

Huisstijlen, Flyers,

Magazines, Folders,

Printen, en meer...

BCC checkt elke dag voor u de prijzen!

Elke dag de laagste prijs?

Wat veel slimme consumenten doen, doet u waarschijnlijk ook.

De prijzen van de ene winkel vergelijken met die van andere winkels.

Dat spaart veel geld! Maar het kost u ook veel tijd. Daar heeft BCC

iets slimmers op bedacht. Wij controleren de prijzen voor u. Elke dag.

En daar stemmen we onze prijzen op af. Vindt u het artikel elders toch

goedkoper? goedkoper? Dan krijgt u van van ons ons het verschil plus 25%! Zo heeft u de

zekerheid dat u altijd de laagste prijs betaalt. Die garantie heet: Every

Day Low Pricing!

BCC Almere Buiten

Miamistraat 26

1334 KX ALMERE-BUITEN


service & colofon

Bestuur:

Voorzitter: Frits Draijer

Secretaris: Roel Hoogeveen

Penningmeester: Nico van Schaik

Lid: Michael Brouwer, afgevaardigde zeilcie

Lid: Karel Berkhout, afgevaardigde commcie

Lid: Jan Bart Develing

Lid: Siegfried van der Neut

E: bestuur@wsvalmerehaven.nl

Ereleden:

Gerrit van Laar†

Hans Oijers†

Willem Angel

Frans Beers

Richard Colijn

Roland Maes

Dirk Wurtz

Piet Zandstra†

Haven:

Sluiskade 11, 1353 BT Almere Haven

Telefoon 036 531 75 17

Fax 036 - 538 68 68

Postbus 50153 1305 AD Almere Haven

Havenmeesters:

Lesley Anema en Friso van Zuuren - bij calamiteiten

te bereiken op 036 - 5317517 en

0643 - 458495

E: havenmeester@wsvalmerehaven.nl

Administratie:

Bianca Vittali

Telefoon administratie 036 - 540 4016

Fax administratie 036 - 540 5496

Bankrekening 30 10 50 899

Postbankrekening 30 29 797

t.n.v. WSV Almere Haven / Almere

(lidmaatschapsnummer en reden betaling

vermelden s.v.p.)

Het havenkantoor is maandag, dinsdag,

donderdag en vrijdag geopend van 8.30 tot 14.00

uur.

Clubgebouw 10 Beaufort / Ad Palmer:

Telefoon 036 - 531 73 17

Internet:

www.wsvalmerehaven.nl

www.sluiskade11.nl

info@wsvalmerehaven.nl

Communicatiecommissie / Redactie Sluiskade 11:

Frank Seignette - hoofdredactie/aquisitie

Frank Greiner - eindredactie en opmaak

Frits Barendsen - internet en elektronische communicatie

Karel Berkhout - bestuursafgevaardigde

Rob Dijkstra - grafische bijstand

Bert Imminga - externe communicatie

Annegré Nieuwenhuis - redactie, secretariaat

Henk Kluvers - redactie, externe communicatie

Diana Stroeven - marketing

Druk: GraphX - Almere Buiten

Vaste medewerkers:

Lucia Zwaanenburg

Reacties en kopij welkom op:

commcie@wsvalmerehaven.nl

postbus 50153 1305 AD Almere Haven.

N.B.:

Kwetsende, persoonlijk gerichte, politieke en/of

anderszins beledigende kopij of ingezonden

brieven worden niet opgenomen.

DECEMBER 2011 SLUISKADE 11

Voorpagina: halsbrekende toeren met een 2 meter

te lange mast onder de Hollandse Brug.

Foto Thomas Janssen

‘D’r is een tied van komen en d’r

is een tied van gaan…..’. Ooit een

carnavalskraker van Vader Abraham,

maar hoe toepasselijk op de

afgelopen maanden.

Zoals u weet heeft Diana afscheid

genomen als beheerder van het

clubhuis en is haar plekje overgenomen

door Ad, Yvonne en Max

Palmer, die ik vanaf deze plek heel

veel succes toewens.

Binnen de communicatiecommissie

is ook het een en ander aan het

veranderen. Zo kwam in het begin

van dit jaar Karel Berkhout binnen

de gelederen en hij houdt zich met

volle overgave bezig met de bestuursfunctie

met als portefeuille

communicatie.

Helaas hebben we afscheid genomen

van Jan Mens als columnist.

Jan heeft jarenlang de laatste pagina

opgeëist met de meest uiteenlopende

en smakelijke levensverhalen

die hij als werktuigbouwkundige

en jachtimporteur met een

dosis Amsterdamse humor aan het

papier toevertrouwde. Aangezien

Jan op een respectabele leeftijd is

gekomen en de krakkemikkigheden

van een dergelijke leeftijd helaas

ook niet aan hem en zijn eega

voorbij gaan, heeft Jan besloten om

er een punt achter te zetten.

Een tweede binnen de communicatiecommissie

die heeft aangegeven

te gaan minderen is Diana

Stroeven. Zij is een aantal jaren

geleden bij de communicatiecommissie

gekomen en heeft zich bezig

gehouden met de marketing en de

huisstijl en was vooral een klankbord

voor de ideeën die wij binnen

de commcie aan het voorkoken waren.

Diana heeft het in haar dagelijkse

werk dusdanig druk, dat zij als

permanent lid van de commcie gaat

stoppen, maar, heeft ze gezegd, we

kunnen altijd een beroep op haar

UIT HET HAVENKANTOOR

FrankS

doen als dat nodig mocht zijn.

Tenslotte, maar zeker niet als laatste:

Annegré Nieuwenhuis. Annegré

was een van de eersten die

reageerde op de oproep in 1993

(!!!) om een nieuwe communicatiecommissie

op te richten, nadat de

redactie van het toenmalige Stormgat

hun opdracht had teruggegeven.

Annegré is een van de pijlers

geweest waar de gehele commcie

op heeft kunnen leunen, steunen

en vooral op kunnen bouwen. Redactioneel;

secretarieel, voor zowel

de commcie als voor het bestuur in

de ALV’s waar zij altijd de notulen

maakte; ‘correctrice’; klankbord;

en vaste samenstelster van de rubrieken:

‘In het zonnetje’ en ‘De

Helmstok’. Ook was zij altijd aanwezig

als het clubblad weer gepakt

en verzonden moest worden. Met

andere woorden: een commissielid

in hart en nieren. Dit zijn leden die

zich altijd hebben ingezet voor de

vereniging. Een taak, een kunst en

een betrokkenheid die door deze

en gene nog wel eens schromelijk

onderschat en gebagatelliseerd

wordt. Er wordt gezeurd over geld,

mensen, of we wel een vereniging

zijn, wat ‘we’ willen met de vereniging.

Deze vrijwilligers zijn de vereniging,

en laten we deze mensen

koesteren! Al onze vrijwilligers, dus

niet in dienst van een bedrijf, maar

zij die veel van hun vrije tijd opofferen

om iets van de vereniging te

maken en iets terug te doen. Dat is

onze vereniging en zo breng je reuring.

Laten we dat nooit vergeten.

Ik neem mijn hoed af voor ‘mijn’ leden

van de communicatiecommissie

zonder wie we dit nooit hadden

kunnen doen. Dank jullie wel !!

Rest mij nog een ieder hele fijne

feestdagen te wensen en een gelukkig

en vooral gezond 2012.

Frank Seignette - hoofdredacteur

De komende weken heeft het havenkantoor aangepaste openingstijden:

Het havenkantoor is vanaf 1 december tot 1 februari op werkdagen

geopend tussen 09.00-14.00 m.u.v. woensdag , dan is het kantoor

gesloten! Ook tussen Kerst en Oud & Nieuw is het havenkantoor

gesloten. Via het email adres havenmeester@wsvalmerehaven.nl zijn wij

altijd bereikbaar en op werkdagen zal de email worden verwerkt.

In de winter periode zal het voetgangershek op de dag geopend zijn.

Wij wensen u verder Fijne Feestdagen en een Goede Jaarwisseling.

Graag tot ziens op de Nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2012 in 10

Beaufort!

Bianca, Friso, en Lesley

3


logboek VOORZITTER

Beste watersportvrienden,

Ik weet niet hoe het u vergaat,

maar bij mij is het jaar voorbij

gevlogen. Als ik eraan denk kan

ik de smaak van de oliebollen

van vorig jaar nog oproepen en

als deze laatste Sluiskade uitkomt

liggen ze waarschijnlijk al weer in

een schaal voor u. Het voorjaar

is overgeslagen, in april was het

gelijk al zomer, in de zomer was

het herfst en in de herfst was

het lente en wat de winter gaat

brengen dat kunnen zelfs de

weerprofeten ons niet vertellen.

Is dit geen mooi moment om bij

een knapperig haardvuur lekker

op de bank onder de kerstboom

eens te mijmeren over allerlei

onderwerpen.

Over het weer hebben we het

al gehad, dan de economische

crisis waarbij we aan alle kanten

worden geconfronteerd met het

feit dat we jarenlang boven onze

stand hebben geleefd. Hebben

we ons misschien ook door de

banken laten verleiden en, met het

uitzicht op een jacht of een andere

droomwens, onze handtekening

onder een wurgcontract gezet? Waar

is onze Hollandse calvinistische

inslag gebleven? Nee, het lijkt mij

dat we het maar dichter bij huis of

haven moeten houden want door

het hierboven vermelde zie ik de

penningmeester steeds zorgelijker

kijken naar de betalingsmoraal op

dit moment.

Wat heeft u het afgelopen jaar

gedaan in verenigingsverband?

Oeps …. Misschien komt dit

te hard binnen, nee laten we

het anders formuleren. Omdat

u destijds een ligplaats wilde

hebben in onze fantastisch mooie

haven moest u, om überhaupt in

aanmerking te komen, lid worden

van onze vereniging. Bij velen van

u is dit lidmaatschap misschien

ondergeschikt aan de ligplaats; u

hoeft zich hiervoor niet te schamen,

want ik weet als geen ander hoe

dat voelt. De palen voor mijn boot

en de steiger; daar draaide het

bij mij ook om en de rest kon

gestolen worden, ik had immers

ook geen tijd om me met andere

zaken bezig te houden. Tot ik werd

gevraagd om voorzitter te worden,

dan krijg je pas door hoeveel

moeite er wordt gedaan om de

leden te bereiken. Ook de leden,

zoals ikzelf was, en even niet thuis

geven, proberen we te betrekken

bij zoveel mogelijk activiteiten, of

zijn alle inspanningen tevergeefs

en zonde van de moeite?

Zo wordt er het hele jaar door

heel wel wat georganiseerd, verschillende

commissies houden zich

hiermee bezig zoals een evenementencommissie,

een zeilcommissie

en de communicatiecommissie

probeert al deze zaken onder uw

aandacht te krijgen, soms lukt het,

maar vaak stranden evenementen

door gebrek aan belangstelling.

Of is het u ontgaan, hebben wij

het niet op het juiste tijdstip, en

met de juiste middelen gecommuniceerd?

Allemaal vragen die van

belang zijn om te weten. Temeer

omdat er veel geld en energie in

de communicatie wordt gestoken.

Vandaar dat wij uit het oogpunt

van kostenbeheersing een onderzoek

hebben laten instellen hoe

in een non-profit organisatie op

een effectieve en efficiënte wijze

gecommuniceerd moet worden. Wij

hebben u daarom met nieuwsbrieven

om uw medewerking gevraagd

en gelukkig is daar gehoor aangegeven.

Gezelligheid en het thuisvoelen

bij een vereniging zijn belangrijke

factoren die bepalen of iemand

actief deelneemt of gaat -nemen.

Ons clubhuis speelt hier een

belangrijke rol in. Diana is een

jaar geleden met die instelling

begonnen aan haar grote uitdaging.

Gezelligheid en thuisgevoel

uitstralen, vaker open en actief

zijn op alle mogelijke gebieden

om u te verleiden om deel te

nemen aan activiteiten, festiviteiten,

gezellig een bakkie doen of lekker

een hapje eten. Halverwege de

zomer, die zich dus manifesteerde

als herfst, heeft Diana moeten

besluiten dat zij met al haar inzet

en investeringen niet kon bereiken

wat zij voor ogen had. Dus moesten

we opnieuw op zoek gaan naar

een exploitant. Uiteindelijk zijn we

hierin geslaagd en gaan ervan uit

dat het Ad Palmer wel gaat lukken.

Wij hebben er vertrouwen in en

hopen dat u snel het thuisgevoel

zult krijgen in onze kantine want

ook in de winter wordt er het

nodige georganiseerd.

We hebben het nog niet gehad

over het superschone water de

afgelopen zomer; inspectie van

het onderwaterschip is nog nooit

zo gemakkelijk geweest, maar dit

kende ook zijn keerzijde. In de

loop van de zomer hebben vooral

de zeilers met de avondcompetitie

en andere wedstrijden veel

last gehad van de weelderige

waterplantengroei. In november

hebben we vergadering gehad met

alle watersportverenigingen aan de

zuidelijke randmeren, waar deze

problematiek centraal stond. Er is

een nieuw platform opgericht “de

blauwe as” die zich bezig houdt met

de inventarisatie van de problemen

en deze agendeert bij de lokale

- en provinciale overheden en de

rijksoverheid. We moeten echter

wel beseffen dat het probleem

niet zomaar is opgelost met het

maaien van de waterplanten. Het

fragiele biologische evenwicht

wordt hierdoor dusdanig verstoord

dat een blauwalgen plaag de kop

op kan steken. We hebben dit

gezien na de maaibeurt voor de

triatlon; toeval of bevestiging?

In het bestuur hebben we het

gehad over de economische situatie

en kostenbeheersing, allemaal

om uw ligplaats en lidmaatschap

betaalbaar te houden. De vraag die

ons hierbij bezig houdt is: wat is

de rek in het huidige budget, voor

we prijsverhogingen moeten gaan

voorstellen aan de leden? Een van

de antwoorden op deze vraag kan

ook zijn “schaalvergroting”. M.a.w.

meer schouders de last laten

dragen. Dit doen we al door de

haven zo efficiënt mogelijk in te

delen waardoor er dit jaar weer

meerdere ligplaatsen bij kunnen

komen, dus meer inkomsten.

Ook zijn we met de gemeente in

gesprek over het beheer van de

havenkom. Dit staat nog aan het

begin, maar we zijn serieus aan het

onderzoeken wat de mogelijkheden

zijn en welke gevolgen dit voor de

vereniging zou hebben. Natuurlijk

gaan we alleen verder met dit

project als het onze vereniging

iets oplevert. En houden we u

hiervan op de hoogte. Zo wil ik

ter afsluiting van dit stuk, dat al

veel te lang is geworden, u ook

mededelen dat wij druk bezig zijn

met een toekomstvisie of wel een

strategisch beleidsplan. Ook hiervan

houden wij u op de hoogte, ja, er

wordt heel veel gecommuniceerd

we hopen dat wij u als het

onderzoek is afgerond nog beter

kunnen bereiken.

Rest mij u een hele prettige

feestdagen toe te wensen en een

voortvarend 2012.

Frits Draijer, voorzitter

4

DECEMBER 2011 SLUISKADE 11


Wij zijn Ad, Yvonne en Max Palmer.....

Beste Leden van de WSV,

Wij zijn Ad, Yvonne & Max Palmer, en per 1 december

hebben wij het stokje overgenomen van Diana.

U zult over het algemeen mijzelf achter de toog

zien; mijn vrouw Yvonne en zoon Max zullen mij

waar nodig assisteren en steunen.

Ik heb als 52-jarige al een 36- jarig horecaleven

achter de rug. Mijn koksopleiding heeft mij in

gerenommeerde hotels en restaurants veel van dit

vak laten leren. Na deze ervaringen ben ik als

zelfstandig horecaondernemer in Amsterdam een

eetcafé begonnen waar wij met veel plezier onze

gasten het naar de zin maakten. Enige jaren geleden

hebben wij besloten hiermee te stoppen omdat ons

sociale leven op een laag pitje stond en wij een

opgroeiend kind hadden.

Dan heb ik nog een tijdje gewerkt in Loosdrecht bij

Bar-bistro ’t Bruggetje. Nu na 6 jaar uit “het vak” te

zijn, gaat het weer kriebelen om iets voor onszelf te

gaan doen. Wij gaan proberen de gezelligheid die

nu in het clubhuis heerst te evenaren en wellicht,

met uw steun, te laten overstijgen. Wij willen samen

met u leuke activiteiten ontplooien zoals themaavonden,

culinaire avonden en spelavonden.

DECEMBER 2011 SLUISKADE 11

foto fotoboot.nl/Frank Greiner

U kunt bij ons voetbalwedstrijden op groot scherm

komen bekijken. Wij gaan met een uitgebreidere

kaart proberen u en passanten binnen te halen voor

een avondje uit eten in het clubhuis. Heeft u iets

te vieren of wilt u gewoon lekker uit eten met de

familie, dan kunt u ook bij ons terecht. Heeft u

echter een groter feestje in gedachte, dan komt u

maar even praten. Graag heten wij u welkom op ons

bitteruur op vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag,

waar het gezellig kletsen onder het genot van een

drankje en een hapje niet zal ontbreken.

Wij heten u vanaf heden van harte welkom!

Ad, Yvonne & Max Palmer

Tel. 0652-323.144 voor reserveringen en informatie.

5


Verslag Algemene Vergadering 15 november 2011

Datum : 14 december 2011

Tijd : 20:00 uur

Aanwezig : 46 leden (op 25 mei

2011: 1 e algemene vergadering 2011:

38 leden)

Opening en mededelingen

De voorzitter (hierna VZ) Frits Draijer

opent de vergadering met enige

vertraging om 20:25 uur vanwege een

kapotte microfoon en heet iedereen

welkom, in het bijzonder Ad Palmer,

de nieuwe uitbater van ons clubhuis.

De VZ stelt de bestuurstafel voor aan

nieuwe leden. Hierna heeft de VZ een

aantal mededelingen. De belangrijkste

zijn:

- Het bestuur is (weer) in gesprek

met de gemeente over de

exploitatie van de havenkom. De

gemeente wil de exploitatie van de

havenkom voor 2013 privatiseren.

- Naar aanleiding van de discussie

over de vennootschapsbelasting

zijn er inmiddels contacten gelegd

met de belastingdienst en het

bestuur gaat er vanuit dat de

uitslag positief zal zijn.

- De infrastructuur van de elektriciteit

haven wordt in 2012 onder de

loep genomen (zal waarschijnlijk

vernieuwd moeten worden).

- Taak kascommissie – in loop van

het jaar is er sprake van wrevel

geweest tussen het bestuur en

de kascommissie, dit is inmiddels

besproken en uitgesproken. Er

is besloten dat de kascommissie

op papier zal zetten welke taken

zij nodig acht voor het goed

functioneren van de kascommissie

en dit komt in de eerste AV van

2012 aan de orde.

Hierna krijgt Roel Hoogeveen (secretaris)

het woord en hij neemt de notulen

door van de vorige vergadering. Er

zijn geen inhoudelijke en tekstuele

wijzigingen en de notulen zijn daarmee

goedgekeurd.

Begroting en deelbegrotingen

De voorzitters van de commissies

geven een toelichting op hun eigen

commissiebegroting en hierna wordt

de algemene begroting behandeld.

Een extra toelichting op de begroting

is ook meegestuurd met de stukken

voor de vergadering. Nico van Schaik

(penningmeester) geeft aan dat er een

lichte achteruitgang in de inkomsten is

geconstateerd.

Er zijn geen grote veranderingen

t.o.v. de begroting 2011. Eigenlijk het

opvallendst is de verhoging op de

post publiciteit en onvoorzien. Deze is

€ 2.000,00 hoger, heeft o.a. te maken

met de begrote uitgaven voor het

35-jarig bestaan van de vereniging in

2012.

Vragen over:

- Lidmaatschap KNWV – is vrijwillig

– wellicht in de toekomst

over denken om deze post te

schrappen?

- Post dubieuze debiteuren –

waarom staat deze op 0?

- Afvalscheiding

- Kosten schoonmaak

- Erfpacht – hoe lang ligt deze

vast?

- Hoe kun je er vanuit gaan dat

e-captain geen fouten maakt?

Als laatste wordt de investeringsbegroting

behandeld. Een aantal investeringen is

vanwege arbo-redenen nodig zoals

het vernieuwen van de dakisolatie

en het herstellen/vernieuwen van de

zonwering van het havenkantoor.

Daarnaast wordt een voorstel gedaan

voor het verplaatsen G-steiger. Dit

biedt een uitbreiding van ligplaatsen

aan de achterkant en zal dus meer

inkomsten genereren. Dit heeft wel

als consequenties dat het jeugdzeilen

bij slecht weer niet meer in de haven

kan vanwege de verminderde “water”

ruimte tussen de G en de E-steiger.

Er volgt een discussie over het nut

van het verplaatsen van de G-steiger.

De meningen zijn sterk verdeeld. Bob

Griep komt met een voorstel om het

jeugdzeilen naar de ondiepe plek net

buiten de haven te verplaatsen en om

in overleg met gemeente te zoeken

naar een mogelijkheid om hier een

aantal zaken te faciliteren, o.a. met

betrekking tot de veiligheid. De VZ

geeft aan dit een goed idee te vinden

en zal het voorstel in de besprekingen

met de gemeente meenemen.

Martin Leijtens stelt voor om de

begroting niet uit elkaar te halen. Dit

is geen goede manier om te gaan

stemmen. Beter nog is om voor de

komende jaren met een meerjarenplan

te komen waar over gestemd wordt

en waarbinnen jaarlijkse kleine

aanpassingen gedaan kunnen worden

waarover dan niet steeds apart

door de leden over gestemd hoeft

te worden. Het bestuur geeft aan

dat het momenteel werkt aan zo’n

meerjarenplan.

De begroting wordt in stemming gebracht

zonder de investeringsbegroting. Deze

zal na de pauze in stemming worden

gebracht als de leden in de pauze

in de gelegenheid zijn geweest de

situatietekening te bekijken die in de

pauze ter inzage wordt gegeven. De

schets van de nieuwe situatie wordt

op het scherm geprojecteerd.

Uiteindelijk wordt de begroting met

meerderheid van stemmen goedgekeurd

alsook het vernieuwen van de

dakisolatie en de zonwering in en op

het havenkantoor en het vervangen

van het key-processorsysteem.

Het verplaatsen van de G-steiger wordt

door de leden afgewezen.

Verkiezing nieuw bestuurslid –

besluitpunt

Er is een vacature voor een Algemeen

bestuurslid aangezien het bestuur

conform onze Statuten uit een oneven

aantal bestuursleden dient te bestaan.

Voorgedragen

kandidaat: Jan

Bart Develing.

Hij loopt al

vanaf juli mee

met het bestuur.

Het bestuur is

van mening dat

Jan Bart een

zeer bekwaam

bestuurslid zal

zijn en daarmee

een goede

aanvulling voor

het bestuur. De

heer Develing

wordt met

meerderheid van stemmen gekozen

tot algemeen bestuurslid.

Voorstel wijziging tarieflijst HHR -

besluitpunt

Verhoging van het walplaats-tarief van

de trailerbare boten naar € 20,00 per

m 2 (is nu € 17,50) met ingang van 1

januari 2012. Reeds in de Algemene

Vergadering van eind 2008 zijn we

overeengekomen dat zowel het wal- als

waterplaatstarief op dezelfde hoogte

zouden moeten worden gebracht. Dit

zou gefaseerd gedaan worden. Het

bestuur doet hierbij het voorstel om

dit tarief te verhogen naar € 20,00

per m 2 ingaande 1 januari 2012.

Het tarief is dan nog niet op het

niveau van de waterligplaatsen, dat is

op dit moment ongeveer € 22,60.

In een later stadium zal het bestuur

een nieuw voorstel doen om door

middel van een laatste verhoging

deze tarieven op een gelijk niveau te

brengen. Er ontstaat toch nog enige

discussie ondanks dat dit al eerder

is afgesproken. Uiteindelijk wordt het

voorstel ter stemming gebracht en het

voorstel wordt met meerderheid van

stemmen aangenomen.

Toelichting svz commissies – ter

informatie

Tot slot volgt zoals altijd weer een

informatierondjes van de verschillende

commissies. De voorzitters informeren

de leden wat hun commissie het

afgelopen jaar heeft gedaan en waar

zij zich het komende jaar mee bezig

zullen houden.

zie volgende pagina>>

Jan Bart Develing

6 DECEMBER 2011 SLUISKADE 11


Rondvraag

In de rondvraag worden de volgende

vragen gesteld.

- Hoe zit het met het functioneren van

het camerasysteem? Er is nog steeds

1 van de camera’s stuk. Hier zijn

afspraken met de gemeente over.

- Zal het keren van de houten palen

geen problemen opleveren?

- Graag een tweede microfoon ter

vergadering voor in de zaal.

- Kan het invalidentoilet in oude

staat teruggebracht worden/weer in

gebruik worden genomen hier in de

hal?

- Hoe kan ik zonder computer ook

op de hoogte worden gehouden?

Ik krijg de nieuwsbrieven niet per

post.

- Hoe zit het met het betalen van

de koffie voor de dinsdag- en

donderdagploeg?

De VZ beantwoordt de vragen ter

vergadering of neemt ze mee in de

bestuursvergaderingen of in overleggen

met andere organen zoals de gemeente

en geeft aan dat hij ze een later

tijdstip via de mail of mondeling zal

beantwoorden.

Sluiting

De VZ sluit de vergadering om 23:05

uur met dank aan een ieder voor zijn/

haar inbreng.

Uit het havenkantoor : update ledenbestand

Leden opgezegd per

3124 Mevr. N. van Ligten 31 Aug 2011

2587 Dhr. H. Rijneker 8 Sep 2011

2969 Dhr. H. Taekema 9 Sep 2011

2831 Dhr. B. Hartman 11 Sep 2011

2721 Dhr. E. Van Laerhoven 20 Sep 2011

2966 Mevr. F.W. Goppel 3 Okt 2011

3197 Dhr. C.L.N. Rutgers 3 Okt 2011

3130 Frank van Der Horst 17 Okt 2011

2120 Dhr. J. Zant 5 Okt 2011

2725 Dhr. R.L. Kranenburg 25 Okt 2011

3158 Dhr. A. van Den Heuvel 30 Okt 2011

3080 Dhr. P.C. Sitskoorn 31 Okt 2011

2405 Dhr. J.A. van Ravenzwaai 3 Nov 2011

3058 Dhr. G. Van Wolferen 9 Nov 2011

1184 Mevr. Schrijver 15 Nov 2011

2685 Dhr. J.P. Witte 31 Dec 2011

2898 Dhr. J.B. Goedkoop 31 Dec 2011

3063 Dhr. M.L. Hartmann 31 Dec 2011

Nieuwe leden per

3278 Dhr. R.G. Jansen 1 Sep 2011

3279 Mevr. H Veerman-Does 6 Sep 2011

3280 Dhr. J.P.E. De Bruijn 16 Sep 2011

3281 Dhr. R. Thorel 14 Sep 2011

3282 Dhr. E.P. Mostert 28 Sep 2011

3283 Dhr. R. Godthelp 15 Okt 2011

3284 Dhr. K.K. Blasik 15 Okt 2011

3285 Dhr. De Kleijn 1 Jan 2012

DECEMBER 2011 SLUISKADE 11

VAN DE ZEILCOMMISSIE

Het is weer zover, onze boten staan

voor het merendeel weer op de kant

om van hun welverdiende rust te

genieten. De schippers rennen nog wat

heen en weer om alles uit hun schip

weer op de zolder of in de garage te

krijgen om dan strakjes na de winter

weer alles netjes terug aan boord te

brengen, gepoetst en wel.

Voor de zeilcommissie is dit weer het

moment om eens rustig achterom te

kijken en te evalueren wat er allemaal

weer georganiseerd is het afgelopen

seizoen en of dat het weer datgene

gebracht heeft, wat wij voor ogen

hadden.

Intussen is het eindejaarsfeest weer

voorbij, is de clubkampioen weer

gehuldigd en hadden wij een mooi

feest, dankzij de voortreffelijke muzikale

noten van de band Prime Time.

Wel vind ik het wederom jammer, dat

er relatief weinig leden aanwezig waren.

Het is tenslotte toch een feest voor

ieder lid van onze vereniging?

De zeilcommissie is in ieder geval

weer druk bezig om alle wedstrijden

en tochten voor het seizoen 2012 op

papier te zetten zodat wij komend

seizoen weer optimaal van onze hobby

kunnen genieten.

Vanaf deze plaats wil ik nogmaals elke

vrijwilliger bedanken die voor ons in de

weer is geweest en hopelijk mogen wij

komend seizoen weer op jullie steun

rekenen. En mocht u onverhoopt een

keer heimwee krijgen naar uw boot

of wilt u gewoon weer even de sfeer

proeven op de haven, dan kunt u

natuurlijk zondags om een uur of vier

een zeilerskoffie gaan drinken in ons

clubhuis 10 Beaufort, zie ook het stukje

waarin Ad Palmer zich aan ons allen

voorstelt.

Verder wens ik u namens de

zeilcommissie fijne feestdagen en een

voorspoedig 2012

Bert Joosse, voorzitter zeilcommissie

Op de feestavond nam Diana afscheid van

ons...

7


Wat is de naam van uw boot en

waarom heeft u voor deze naam

gekozen?

De boot heet ‘Raven’. Die naam had

de boot al toen ik hem overnam

van mijn goede vriend Pepijn van de

Staak. De naam sprak mij meteen aan

en ik vind het, met die extra grote

letters op de boot, wel stoer staan.

Bovendien is het esthetisch gezien

mooi in balans met het model en de

lijnen van het schip.

Wat was de verste tocht met uw

huidige boot?

Tja, dat is Zeewolde, waar we de

boot hebben opgehaald, en net voor

de Schelp. Dat was trouwens meteen

een mooi stuk om te oefenen, zelfs

met wier en ondieptes prima voor

de beginnende zeiler. Voordat ik zelf

deze boot kocht, ging ik wel eens met

anderen mee zeilen en dat vond ik al

geweldig, maar ik heb altijd wel de

wens van een eigen zeilboot gehad.

Nu moet ik natuurlijk het ‘echte’

zeilen nog leren. Met windkracht 3 tot

4 gaat dit inmiddels prima, zeker als

mijn jongste zoon Kevin mee is en

dat is meestal het geval. Kevin heeft

al zijn CWO`s gehaald op de optimist.

Hij zorgt ervoor dat de zeilen getrimd

worden en dat we snelheid maken.

Hij voelt dat goed aan en dat vind

ik helemaal prima. Op mijn boot is

er echter maar één kapitein en dat

ben ik. Ik wil wel altijd de schoot in

de hand hebben om de snelheid naar

eigen wens in te kunnen dammen.

Wat verwacht u van de vereniging?

Eigenlijk niet meer dan wat de vereniging

nu te bieden heeft. Alle faciliteiten

zijn aanwezig en het ziet er netjes

en verzorgd uit. De mensen die ik

er tegen kom, zijn op zijn ‘Almeers’

behulpzaam als het nodig is. Ze

geven elkaar ook genoeg de ruimte

om elkaar met rust te laten dat vind

8

ik persoonlijk wel aangenaam. Zoals

ik zelf probeer aan te houden: “leef

in alle vrijheid zolang je andermans

vrijheid er niet mee inperkt”.

Kevin

Heeft u naast het varen

nog andere hobby’s?

Mijn lijstenmakerij en galerie, dat is

mijn hobby én mijn werk. Dat slokt

ook het grootse deel van mijn tijd op.

Het contact met klanten, het uitdenken

van inlijstopdrachten, het handelen in

kunst, Die dingen doe ik al dertig jaar

met veel plezier. Als

grapje zeg ik altijd dat

het de perfecte manier

is om mijn vrijheid mee

te financieren. Voor

werken in loondienst

ben ik, denk ik, niet

zo geschikt. AIS Galerie

& Lijstenmakerij is in

die dertig jaar ook wel

een begrip geworden.

Kunstenaars uit het hele

land komen speciaal naar

Almere-Buiten omdat

ze hun werk door mij

willen laten printen en

Een vaste rubriek met altijd dezelfde vragen

DE HELMSTOK met

Henk Mastenbroek

inlijsten. En kunstliefhebbers lijken ook

uit alle windstreken te komen, omdat

ze via via gehoord hebben over onze

collectie. Van die wetenschap kan ik

bijzonder genieten. Terwijl ik het ook

heel leuk vind om de ‘speciale’ huis-

, tuin- en keuken foto’s op canvas

te printen, Pasfoto`s te maken of

persoonlijke kunstwerken in te lijsten.

Ik heb gewoon leuk werk. mijn website

is www.ais-art.nl

Wat zijn uw toekomstplannen?

Ik wil graag mijn boot helemaal alleen

kunnen besturen. Ik ga dus meer

ervaring opdoen door vaker te zeilen.

Dus ook met slecht weer gewoon

het water op en zo steeds meer

leren. Maar ik geniet ook enorm van

het dagdromen over zeilen. Als ik

bijvoorbeeld over de Hiswa loop of

bij een botenshow in Düsseldorf en ik

kijk naar al die mooie boten en opties

die je waarschijnlijk nooit zult gaan

kopen, dan vind ik het heerlijk om

erover te dagdromen. Net zoals ik kan

genieten van ietwat loom in je boot

zitten met een biertje en alleen maar

relaxed te bedenken wat je allemaal

wilt gaan aanpassen aan je eigen boot

om het vervolgens gewoon toch maar

te laten zoals het is. En het is fijn om

in een soort korte ‘zen’-trance, over

het water kijkend, mooie ontspannen

momenten te beleven.

Aan wie draagt u de helmstok over

en waarom?

Ik draag de helmstok over aan mijn

nieuwe buurman op plek 72. Hij heeft

onlangs een leuk schip gekocht en

we hebben gezellig gesproken en

nagedacht over alle aanpassingen die

mogelijk zijn. Maar in de kern dat

het gaat om het vaarplezier in de

ruimste zin van het woord.


TE KOOP: BOTENBOK

zware stalen bok

geschikt voor +/- 10 ton

lengte 3 meter

verstelbare steunen

met extra voorsteun

gebruikt en aangepast voor barkas 1000

ook voor andere motorboten geschikt

Prijs € 450,-

J.Schrijver

Tel 036-5339266

Boldertjes

gratis plaatsing voor leden en

personeel van

WSV Almere Haven

commcie@wsvalmerehaven.nl

TE KOOP: ALBIN VEGA

Nr 1569: Merlijn II, bouwjaar: 1972

Ligplaats: WVA, Almere-Haven, walplaats

grootzeil, 2 x fok, binnen- en buitenkussens

marifoon, log, dieptemeter

Volvo Penta, 11 pk, gereviseerd sept. 2011, plus groot

onderhoud (rekening aanw.).

antifouling: okt. 2010,

nieuwe accu, 75 amp.

Prijs: € 6.900,- P. Gerritsen, 06 28227141, piet.gerritsen@

chello.nl

Overige uitrusting:

Navisat 2000

Radio

Twee bandblussers

Auto stuurinrichting (helmstok, niet gemonteerd)

Zeereling, sprayhood

Anker, ankerketting plus ankerlijn.

4 stootwillen (fenders)

Diverse landvasten

poetsmachine, eurostekker met verbindingskabel.

ZEILMAKERIJ HOUTKOOP

WWW.HOUTKOOP.NL

KELVINSTRAAT 18

Maar ook:

Dealer van:

rolfok systemen

ALLE BOOTACCESSOIRES

waaronder kompassen, dieptemeters, scheepslakken,

anti-foulings, ankers, ketting, lijn en schotentouw, zwemvesten,

reddingsmiddelen, noodsignalen, R.V.S. verstaging,

vallen, railingdraad geklemd of terminals gewalst.

Leden van watersportverenigingen krijgen 10% korting

NAUTIC BOUT

Singel 89a, hoek Voormeulenweg

(nabij theater ‘t Spant)

Bussum, tel. (035) 693 16 71

3846 BV HARDERWIJK

Wij maken oa:

Betaalbare

Jachtzeilen !

bootkappen

sprayhoods

NAUTIC BOUT

Muziekwijk Felserplaats

Operetteweg 46

Almere, tel. (036) 546 48 51

winterkleden

enz.

tel: 0341-427216 fax: 0341-434477

e-mail: zeilmakerij@houtkoop.nl

9


Van stalen Lelyvlet naar

betonnen schip -

van Randmeren naar open

zee.

De Wilde Vaart!

Allereerst zal ik jullie even

voorstellen aan de eigenaren van de

Wilde Vaart. Wij zijn Paul Jansen 23

(student information engineering),

Laurens Higler 23 (politicoloog

en student ontwikkelingsstudies),

Marius Janssen 23 (student

scheepsbouwkunde) en Frederiek

Looije 24 (fysiotherapeut en student

gezondheidswetenschappen).

Onze ferrocement boot,

genaamd de Wilde Vaart, is in 1975

gebouwd te Zuid Afrika onder toezicht

van Lloyds Register. Na ruim 10 jaar

samen te hebben gevaren, besloten we

begin 2011 dit “Wilde Vaart” project

samen aan te gaan. De afgelopen 10

jaar zullen jullie ons vast al eens zijn

tegen gekomen, met de lelyvletten

van scouting, waar we de Randmeren

mee afzeilde, of in één van onze

verschillende houten boten waar we

Friesland en de Nederlandse en Duitse

wadden mee verkende.

De Wilde Vaart heeft in

haar geschiedenis al behoorlijk wat

oceaanmijlen achter de rug.

Met dit in ons achterhoofd vertrokken

we afgelopen zomer richting Engeland,

België en Frankrijk. Het eerste obstakel

in deze vakantie was de Hollandse

Brug. Deze brug kunnen we alleen

onderdoor komen onder 45 graden

helling, omdat de mast 2 meter te

hoog is. Hiervoor worden er grote

zakken met ieder 500 liter water in

de top van de mast gehesen. Dit

is ons nu in totaal 3 keer gelukt,

maar brengt dermate veel spanning

met zich mee dat we zitten te denken

aan een strijk-instalatie. Gelukkig lukte

het om de brug onderdoor te komen

zonder de mast in tweeën te breken.

Vervolgens hebben we veel mooie

tochten kunnen maken, waarvan de

oversteek van Portsmouth in Engeland

naar Ouistreham in Frankrijk misschien

wel de mooiste was.

Van Portsmouth richting de

kanaaleilanden

De vooruitzichten voor de tocht

van Portsmouth naar de Kanaaleilanden

waren niet ideaal: de weersverwachting

was windkracht 4-5 bij vertrek, en

rondom de Kanaaleilanden lokaal zelfs

7. Het probleem was niet zozeer de

windkracht als wel de richting van de

wind die op het moment van aankomst

haaks op de harde stroming zou staan

en gedurende de totale tocht pal

tegen. Dit leidt tot een langdurige

tocht met hoge golven waartegen we

ook nog eens op moesten kruisen. We

besloten toch gewoon te vertrekken.

We hadden zin in harde wind en

er waren genoeg alternatieven waar

we naartoe konden, mochten we de

Kanaaleilanden niet halen.

De tocht was tamelijk zwaar,

maar tegelijkertijd een van de

mooiste tochten die we ooit hebben

gemaakt. Inmiddels ging de zon onder;

de wind zou blijven aanhouden en pas

de volgende dag in de middag ietsjes

afnemen. Dit betekende wacht houden,

het schip en de koers constant in de

gaten houden en vooral opletten op

andere schepen. Het wacht houden

hing af van het welzijn van de

bemanning, afhankelijk van wie zich

meer bezig zou houden met zeilen en

wie zich het meest bezig zou houden

met het voeren van de vissen.

De hele nacht was het

windkracht 6,5 met 7 in de vlagen,

en de boot hield zich goed! Midden

in de nacht wisselden we van wacht.

Het constante beuken op de golven

en alle denkbare zooi die overal

in de boot rondslingerde tezamen

met een fantastische wind en een

schitterende zonsopkomst definieerde

de tocht. Gelukkig kunnen en konden

wij de romantiek die schuilt in dit

soort tochten waarderen. Sterker nog:

het smaakt naar meer!

Halverwege de tocht, op de

ochtend na de indrukwekkende nacht,

bleek dat we op de kaart nauwelijks

meer opschoten. De stroming zette ons

steeds terug en dat de Kanaaleilanden

‘in de wind lagen’ hielp ons ook niet

echt. Nadat we constateerden dat een

uur varen ons slechts een halve mijl

in de juiste richting hielp, besloten

we de Kanaaleilanden te laten voor

wat ze zijn. Volgend jaar weer een

kans. We besloten zeil te zetten

richting Ouistreham, dit betekende

nog ruim een halve dag zeilen met

de wind in de rug. De rest van

de tocht ging rustig, op een enkel

moment na waarop de wind plots snel

toenam en er even gereefd moest

worden. Uiteindelijk kwamen we om 3

uur ’s nachts aan in Frankrijk. Dit was

de langste tocht tot nu toe; na ruim 40

uur op het water te hebben gezeten

konden we weer lekker slapen.

Het was onze eerste lange

zee reis, en het smaakte zeker naar

meer. De Wilde Vaart, zowel de

bemanning als de boot, zijn door de

eerste test gekomen. Dit jaar staan de

Kanaaleilanden op het programma, en

hopelijk halen we de Scilly Islands. De

planning voor de zeilvakantie in de

zomer van 2013 staat nog niet vast,

maar zeker is dat we in de zomer van

2014 de wereld rond willen!

Op dit moment zijn we bezig met de

opbouw en ook de motor krijgt een

grote beurt. Voor meer verhalen, vragen,

of gewoon voor de nieuwsgierigheid

kunt u terecht op onze website: www.

wildevaart.com Maar natuurlijk kunt u

ook gewoon een kijkje op de haven

komen nemen.

Wie weet tot in de haven, op de boot

of op het water.

De bemanning van de Wilde Vaart.

foto: Thomas Janssen

10

DECEMBER 2011 SLUISKADE 11


Het begon met mijn artikel

“Een alarmerend uiteinde”,

waarin het afsteken van

ernstvuurwerk met de

jaarwisseling aan de orde

kwam.

Ik stelde in dit artikel dat vuurwerk

altijd kon worden ingeleverd op het

politiebureau. Voor de zekerheid had

ik dat nog even gecheckt bij het

Korps Landelijke Politiediensten in

Driebergen. Ik geef natuurlijk liever

de juiste informatie.

Vervolgens kreeg ik een berichtje

van iemand die tevergeefs bij een

politiebureau had aangeklopt voor

het inleveren van vuurwerk…

Niet overal gelijk

Een e-mail naar de betreffende

regio bracht naar voren, dat er in

dezelfde regio vier plaatsen waren,

waar het vuurwerk mocht worden

ingeleverd. Dat bracht me ertoe,

ook bij andere regio’s te informeren

naar de daar gangbare procedure.

Tot mijn verbazing leverde dat

allerlei verschillende antwoorden op.

Er zijn maar een paar regio’s, die

er geen probleem van maken en

ernstvuurwerk aannemen. Maar in het

overgrote deel van de politieregio’s

moet de politie er niets van hebben

en verwijst naar de gemeentewerf

waar u het vuurwerk zou kunnen

inleveren bij het klein chemisch afval.

Een andere regio ontkent dit weer

met klem en wijst op het feit dat

de gemeentewerven er helemaal niet

op zijn berekend om explosieven in

DECEMBER 2011 SLUISKADE 11

ontvangst te nemen.

Brandweer

Bij de Brandweer moet je ook niet

zijn. De Brandweer neemt geen

vuurwerk in. Wat blijft er over?

Seinpistolen

Voor seinpistolen ligt het iets anders.

Daarvoor is een wapenvergunning

nodig (de politie zegt “wapenverlof”),

en daarmee valt het seinpistool

onder de wapenwet. Dat betekent

dat af te danken seinpistolen en

patronen die over de datum zijn,

ingenomen moeten worden door

politiebureaus met een afdeling

“bijzondere wetten”. Dat komt over

het algemeen neer op de bureaus

waar ook wapenvergunningen worden

afgegeven.

Voor het overige vuurwerk zijn een

paar politieregio’s heel klantgericht:

“kom maar brengen hoor, we zorgen

er wel voor”, maar andere regio’s

wijzen op het feit dat duidelijk

in de wet omschreven staat, dat

de politie zich uitsluitend hoeft te

ontfermen over consumentenvuurwerk,

dat illegaal is ingevoerd vanuit

het buitenland, of op een ontijdig

moment is aangeschaft of afgestoken.

Niet vergeten: ook ernstvuurwerk

mag volgens de wet niet op een

ander moment worden afgestoken

Michelle Blaauw – KNRM

dan op het moment dat er echte

nood (op het water!) is.

Watersportzaken

Dan is er nog de watersportzaak.

De politie blijft er de nadruk op

leggen dat watersportzaken er (ook)

economisch belang bij hebben om

vuurwerk in te nemen, omdat ze

ook vuurwerk verkopen. Desgevraagd

zeggen sommige watersportzaken

ook wel toe, vuurwerk in te zullen

nemen, maar niet allemaal. En wat

doen zij er dan mee? Ze kunnen

het opsturen naar de producent, die

het dan – overigens bepaald niet

kosteloos! - vernietigt.

KNRM

Bij de KNRM proberen we het witte

vuurwerk zoveel mogelijk binnen de

houdbaarheidsdatum te verstoken

(gewapend met veiligheidsbril en

zware werkhandschoenen!). Het

rode vuurwerk gaat terug naar de

producent.

De KNRM wenst u een veilige

jaarwisseling!

11


Na 10 jaar onder de tent vandaan: MIJN MONIQUE

het verhaal van Bob de Bouwer....

De liefde voor een zeilboot

zat er bij mij al vroeg in. Op

7-jarige leeftijd had ik mijn

eerste bootje al, een "Piraat". Door

mijn vader voor mij gebouwd in de

huiskamer!

Bouwen aan een BM

Ik ben dus enigzins erfelijk belast:

als jongen van 16 zelf een 16m 2 bij

elkaar gespaard. Die was zo rot dat

we hem s' winters hebben gesloopt.

Slechts 13 latten bleven er over

aan beide zijden toen de boot op

zijn kop lag. Met vader Ton nieuwe

spanten, kielbalk, nieuwe bodem en

een nieuwe mahoniespiegel gemaakt.

Vervolgens de boot omgedraaid,

nieuwe dekwegeringen, vlonders en

een nieuw bruynzeeldek en voilá m'n

BM was na schilderen en lakken weer

bijna vaarklaar.

Vervolgens de bij elkaar gespaarde

Tomos 4pk erachter geschroefd, nieuw

zeil gekocht en de eerste proefvaart

op de Nieuwe Meer gemaakt.

De Vrouwe Marrigje

Deze BM tot 1981 gehad, verkocht

en vervolgens met vader Ton, vriendin

Lilian afgereisd naar Arkel om daar

het staal te bestellen om mijn eigen

platbodem te bouwen. Tien maanden

na dato, de 65 pk Mercedes ingebouwd

om in 1982 de Vrouwe Marrigje te

dopen. In de winter van datzelfde

jaar begonnen met ‘t intimmeren

van de boot en het maken van de

rondhouten, zwaarden en ‘t roer. Zeilen

bij Molenaar besteld, deze werden al

geleverd voordat ik ze betaald had.

Wat een geweldige zeilmakerij!

Nadat we alles hadden gemonteerd

en opgetuigd, hebben we er 25 jaar

een fantastische boot aan gehad en er

prachtige tochten mee gevaren!

Kuis verrot

Maar het bloed kruipt waar het niet

gaan kan. Zelf nóg een keer een schip

bouwen bleef toch een grote wens.

‘Dan doe je dat toch’, zei Monique.

(Die was toen nog niet zo thuis in de

botenwereld. Nu wel!!!!)

Mijn huidig boot lag achter de

voormalige Maxis bij het Amsterdam-

Rijnkanaal. In de eerste instantie leek

het erop dat na enige kleine ingrepen

het schip weer zeilklaar zou moeten

zijn.

Niets bleek minder waar. We hebben

de boot helemaal tot op de spanten

moeten slopen, daar hij kuis verrot

was...

Tent weggeblazen

Op 27 oktober 2002 waaide het een

stuk of 10 Bft. Ik zat bij mijn vriend

Herman Brandsma tijdens de afgelaste

Muiderhardzeildagen aan een oorlam

toen ik een telefoontje kreeg dat de

de werkhut cq tent van mijn boot was

gewaaid. Zware regen en wind hadden

die dag vrij spel om van mijn boot

binnen een chaos te maken. Al het

hout was nog niet bewerkt zodat het

samen met mijn gereedschap volzoog

met water en lag te roesten. Het heeft

enige moeite gekost om toen de

draad weer op te pakken, maar met

de 'Ark van Noach' die ik samen met

de fantatastische hulp van Piet Jonker

en zijn zoon Peter erop gezet heb en

de bouwdroger waar Louis Knoppert

mij te hulp mee kwam, kon ik weer

verder bouwen en droog werken.

Uit het hoofd

Om naar eigen idee een ontwerp

te maken van de nieuwe opbouw

inclusief stuurhuis zit wel enig denk-

en schetswerk. Ik heb alles wat ik heb

gemaakt uit het blote hoofd geschetst

op papier of bloknotes. Na laswerk,

schilderwerk, kitten, modelleren en

plamuren begon het afdekken van

het hout dat al geïnjecteerd was

met epoxy. Vervolgens hebben we

met Gerard de Beer, Rob Henkes en

mijn zoon Bas de hele opbouw in

de glasmat gezet. Schuren, schilderen

plamuren met hulp van vele lieve

mensen van de club heeft geleid tot

het huidige resultaat.

Bijna is het zover

22 September tijdens het schemeren

van de avond hebben we het plan

gemaakt om de opbouw er in 2 delen

af te hijssen. Dank zij het vakmanschap

waarmee havenmeester Lesley de JCB

bestuurt, bleek deze operatie een fluitje

van een cent. Zonder één krasje heeft

Les deze onhandelbare constructie van

de boot getild, chapeau! Daags voor

de te waterlating nog even cosmetisch

wat bijgewerkt en s´avond om 8 uur

kreeg deze dame haar naam: ´MIJN

MONIQUE`.

Deze dag zat er voor mij op en ik

12 DECEMBER 2011 SLUISKADE 11


liep tevreden meermalen om mijn boot

om haar van alle kanten te bekijken.

Monique versierd

Toen ik 24 september s´morgens met

mijn vriend Bouke, die van Terschelling

speciaal hier naar toe was gekomen

om mij met de laatste loodjes bij te

staan, op het haventerrein aankwam,

zag ik tot mijn verbazing dat mijn

boot feestelijk versierd was. Wie dit

heeft gedaan vertelt het verhaal niet,

maar mijn intuïtie zegt mij dat dit een

actie geweest van onze vrienden op

de 12de etage! Geweldig!

Feest: de tewaterlating!

Het is een prachtige dag, de laatste

hand gelegd aan de logistiek, te weten

hapjes en drankjes, en ja hoor daar

kwam Friso al aan met de Knijpstrakar.

Deze onder de boot geschoven,

voorzichtig opgetild en zorgvuldig

van de bouwplaats gereden, naar het

hellingat.

Ondertussen kwamen er steeds

meer mensen naar het achterterrein,

geweldig al die belangstelling. Leuke

reacties, en massaal getoeter toen de

MIJN MONIQUE eindelijk na 10 jaar

weer te water ging. Het was voor mij

een emotioneel moment.

Dank

Ik wil alle mensen die mij in de

afgelopen tien jaar met raad en daad

hebben bijgestaan hartelijk bedanken,

ook voor de prachtige foto's! In het

bijzonder mijn zoon Bas, zonder hem

was dit project niet zover gekomen. En

natuurlijk mijn mental coach Monique

voor haar eeuwige begrip.

Nu begint het binnenwerk en een

ieder is van harte welkom om een

kijkje te komen nemen.

Ik wens al mijn medewatersportvrienden

fijne feestdagen en veel vaargenot

voor volgend jaar!

DECEMBER 2011 SLUISKADE 11

Bob Griep

Bob met zijn Monique - anno nu....

De Vrouwe Marrigje - in 1981

De Vrouwe Marrigje - een paar jaar later...

13


We namen afscheid van de Raad voor de Scheepvaart - en starten met

DE KOERSLIJN, wederom opgetekend door Henk Kluvers

In oude kaarten, vissersverhalen

en pilots staan opvallende

objecten op de wal beschreven,

de walmerken. Voor de zeelui in

de buurt van de wal een belangrijk

oriëntatiepunt. In deze serie gaan

we op zoek naar oude walmerken

en kijken wat er nu nog van over is.

Twee walmerken op een bruikbare

koers is het mooiste. Dat heet een

koerslijn, vandaar de naam van de

serie...

We beginnen dicht bij huis, in

Huizen. Natuurlijk vormden de hogere

zandgronden bij Oud-Naarden van

oudsher in deze contreien al een

oriëntatiepunt op de wijde Zuiderzee.

Voor veel vissers was een kompas

immers te kostbaar. Ook de betonning

was drie eeuwen geleden heel beperkt.

Op een oude zeekaart uit 1728 van

Johannes van Keulen staan wel een

paar tonnen en bakens in de Vlieter,

het zeegat naar de Waddenzee, maar

aan de Zuidwal van de Zuiderzee is

geen ton te vinden. Hier voer men in

het zicht van de wal.

En als ‘t zicht slecht was, had men nog

iets achter de hand. Men oriënteerde

zich zo nodig ook op de bodem.

Kaartenmaker Van Keulen vermeldt

voor grote delen van de Zuiderzee

wat voor bodem er te vinden is:

zandgrond, moddergrond of kleigrond.

In combinatie met de gepeilde diepte

gaf dat wat houvast als er geen zicht

was.

Huizen was in die tijd nog niet echt

met varen bezig. Er woonden wat

landbouwers en er werd op de schrale

gronden wat vee gehouden. Er was

vooral een gebrek aan meststoffen

om de onvruchtbare zandgronden te

bemesten. De weidegronden waren

gemeenschappelijk bezit van de

boerenfamilies, die grond heette in het

Gooi de Meent. Hier en op de heide

en in de wegbermen liepen overdag

herders met hun kudde. In de nacht

sliepen de dieren in een schaapskooi

of stonden ze in de boerderij op stal.

Zo werd de mest opgevangen. Op

Huizen was in die tijd

nog niet echt met varen

bezig. Er woonden wat

landbouwers en er werd op

de schrale gronden wat vee

gehouden...

de bemeste percelen bij de boerderij

konden gewassen worden verbouwd.

In deze streek heette die grond de

Eng. Elke boerderij had daar zijn eigen

stukje grond. De boerderijen lagen in

groepjes en vormden zo de kern van

het dorp. In de buurt van de zee lagen

ook nog vlakke en wat vruchtbaardere

gronden. Die gronden waren ook

verdeeld per dorpsgemeenschap en

werden de Maten genoemd. Door

landaanwinningswerken probeerde

men die gronden te vergroten.

Pas in 1854 krijg Huizen een

fatsoenlijke haven. De oude haven was

te klein en ernstig verzand. De stad

Amsterdam groeide als kool en vis

was een gewild voedingsmiddel voor

de stadsbevolking. Die vis moest dan

vooral vers zijn en in de buurt aan

wal gebracht. Met de nieuwe haven

wilde de overheid de visvangst in

de buurt van Amsterdam bevorderen.

Men mag, denk ik, niet vergeten dat

1848 een roerig jaar was in Europa.

In Nederland lukte het Thorbecke om

de macht van de koning te beperken

en werd Nederland een parlementaire

democratie. De aardappelziekte zorgde

in die tijd voor grote hongersnoden

in Europa. De armoedzaaiers van het

platteland zochten hun heil in de stad.

Daar bracht de opkomende industrie

hoop op werk en eten. De zorg voor

de voedselvoorziening van Amsterdam

zal dus een belangrijk punt geweest

zijn in die tijd.

De vissers kwamen, en de vloot groeide

uit tot maar liefst 190 schepen, voor

het merendeel botters. De visvangst

bracht veel werk met zich mee en het

dorp groeide. Er kwamen maar liefst

18 visrokerijen en de gerookte haring

(bokking) werd zelfs naar Duitsland

geëxporteerd.

De groei van de steden deed ook

de behoefte aan bouwmaterialen

groeien. Waar vroeger met steen

werd gebouwd, werd in een kuil eerst

kalk gebrand. Ook waren op sommige

plaatsen trechtervormige ovens in

gebruik. Hierin werden afwisselend

een brandstof en kalk opgestapeld en

verbrand. Bij temperaturen rond de

950 graden ontstond dan goede kalk.

De kalk werd met water enigszins

geblust om hem hanteerbaar te

maken. De gebluste kalk werd gebruikt

om te metselen. Het rendement van

deze ovens was vrij slecht en de goed

gelukte kalk werd versneden met kalk

die niet heet genoeg geweest was.

In de vroege 19e eeuw begreep

men het chemische proces beter en

bedacht men dat de oventemperatuur

met zuurstoftoevoer was te regelen.

Dit leidde rond 1860 tot de uitvinding

van de bekende stoelschelpkalkoven.

Bij deze nieuwe manier van branden

was de hitte veel beter te regelen.

De zanderige vlakte tussen het dorp

en de nieuwe haven in Huizen was

een uitgelezen plek om kalkovens te

bouwen. In het Gooi en in Amsterdam

werd driftig gebouwd. De schelpen

kwamen uit zee, en de brandstof (turf)

kon ook over de Zuiderzee worden

aangevoerd uit Drente. De bakstenen

kalkoven werd van binnen bekleed met

turf en via een bovendeur volgegooid

met schelpen en een beetje antraciet

14 DECEMBER 2011 SLUISKADE 11


(steenkool), omdat dat heter verbrandt.

Vervolgens werd de brandstof aan

de onderkant aangestoken. De oven

stond dan een dag of drie enorm

te roken, terwijl het vuur langzaam

omhoog kroop. Als het mistig was en

de oven slecht trok, kon het ook vier

dagen duren voor de oven klaar was.

Hierna kon de kalk uit de oven worden

geschept. De kalk werd uitgespreid

om af te koelen in een gebouw naast

de kalkovens en geblust. Dit proces

werd lessen genoemd. Er werden een

paar emmers water per kruiwagen

kalk ingegooid. Door de chemische

reactie liep de temperatuur in de kalk

op. Daarom werd deze in het leshuis

uitgespreid om af te koelen. In de

berg met uitgespreide kalk was de

temperatuur nog steeds hoog. De

arbeiders kookten er wel eens een

eitje of een vis in. Na het afkoelen

werd de kalk gezeefd en in zakken van

vijftig kilo gedaan. In het leshuis hing

door uitspreiden van de kalk en het

zeven een permanente mist van kalk.

Een zakdoek voor de mond moest

de mannen beschermen. Merkwaardig

genoeg leidde dat nauwelijks tot

beroepsziekten, kalk kan kennelijk

weinig kwaad. De zeefresten (schelpen

en sintels) werden kalkgrind genoemd

en gebruikt voor de verharding van

fietspaden.

DECEMBER 2011 SLUISKADE 11

Om het werkvolk aan de gang te

houden stonden er meestal meerdere

kalkovens bij elkaar bij één leshuis.

De vaste krachten kregen een uurloon.

Klussen als het lossen van een schip

of het laden van een oven werden

vaak als aangenomen werk gedaan. De

vaste krachten regelden dan hulp van

losse arbeiders. Door keihard te werken

konden zij zo extra inkomen verdienen.

Hoewel het voor onze moderne

begrippen ontzettend zwaar werk was,

was het toentertijd aantrekkelijke werk

met betrekkelijke goede verdiensten

en vooral “vastigheid”.

In de buurt van Huizen was ook wit

zand te vinden. Met hagelwit zand en

kalk is kalksteen te maken. Sinds de

jaren twintig is voor dit doel zand

afgegraven. Onder andere de Seitjesberg

werd afgegraven. En eigenlijk is dat wel

jammer. De Seitjesberg of Sijsjesberg

was namelijk volgens de overlevering

een bijzondere plek. Van alle zeven

dorpen in het Gooi liep een zandpad

rechtstreeks naar de berg. Dat pad

werd Bierweg genoemd, hetgeen

“draagweg” betekende. Vergelijk het

engelse werkwoord “to bear”- dragen.

Als vrouwen na de bevalling weer wat

konden lopen, dan droegen ze hun

pasgeboren kind op een kussen voor

zich uit naar de Seitjesberg en legden

het plechtig neer. Zo werd het aan

In 1849 was er nog geen nieuwe haven De

oude was zo verzand dat hij niet als water is

getekend. (Hetzelfde kaartdeel op een prachtig

met de hand getekende kaartminuut voor

dezelfde Militaire Kaart gemaakt in 1849 door

J. van den Bosch – Nationaal Archief)

Moeder Aarde gewijd , maar ook aan

Seitus - ofwel Saturnus.

De oude haven dreigde weer te

verzanden en de pieren werden verlengd.

Een nieuwe haven werd aangelegd. De

aanwezige beroepsbevolking maakte

Huizen een aantrekkelijke plaats voor

de vestiging van meer industrie. De

oude zichtlijnen van de kerk naar

de kalkovens en de haveningang

bestaan niet meer. De ovens werden

in 1989 afgebroken. Het restaurant De

Kalkoven is steen voor steen herbouwd

op een nieuwe locatie. De van veraf

zichtbare rookpluimen zijn voorgoed

verdwenen...

15


Uitslagen alle wedstrijden

OPENINGSWEDSTRIJD

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal Punten SW SPI

1 411 foxy lady Fox 22 T.W. noordenloos 6 76 107,4 J

2 437 ZWELGJE Waarschip 28 LD F. Barendsen 6 70 96,3 J

3 440 Windroos Dehler Duetta 86 R Jacobs 6 61 103 N

4 428 VIVACE Dehler Duetta 860 * 1.10 D. Muller 4 55 101,3 N

5 458 Switch First 305 * 1.75 J. Wiggers 4 52,25 92,4 J

6 406 First Love First 285 J Gerrits 6 51 103,4 N

7 395 Antares First 305 * 1.4 Imminga & Eykelhoff 4 33 95 J

8 434 Osprey Friendship 26 *1.50 H van Meerten 4 29 106,2 N

9 413 LITTLE TOO Dynamic 2000 Peter 4 27 95 J

10 471 jjes Polyvalk E. Kors 2 21 109 N

11 446 Merdeka Clever 23 M. Pessel 2 20 105,5 J

12 414 Sphinx X-79 E. Nagtegaal 2 19,25 94,5 J

13 478 Emmeken Jaguar 25 L Lelijveld 4 16 108,1 N

14 497 Fair Lady Contest 25 *1.25 R Donselaar 6 13 114,4 N

15 407 W 151 Waarschip 600 *0.8 J.W. van de Hoek 2 6 116,7 N

16 600 Escape Dehler Dehlya 22 E Stojanov 2 0 109,9 N

KLASSEMENT RESULTATEN AVONDCOMPETITIE 2011 ORC

De stand na 14 wedstrijden waarvan 10 klasserend ORC Time-on-Time

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal Punten ORC-TT

1 403 Fianchetto F & F 65 STD F.J. Brand 10 58,5 0,786

2 414 Sphinx X-79 E. Nagtegaal 11 48,75 0,869

3 495 FORTUNE Pion (OOD) R. de Groot 10 48,5 0,851

4 405 PURA VIDA Pion (OOD) M. E. Brouwer 11 39 0,851

5 438 BLUE TEMPTATION Pion (OOD) R.A. Kooke 10 37,5 0,851

6 458 Switch First 305 J. Wiggers 11 35 0,861

7 420 Second wave Robber 3E G.J. Snel 9 31,25 0,804

8 413 LITTLE TOO Dynamic 2000 Peter 10 12 0,882

KLASSEMENT RESULTATEN AVONDCOMPETITIE 2011 SW

De stand na 14 wedstrijden waarvan 10 klasserend SW

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal Punten SW SPI

1 428 VIVACE Dehler Duetta 860 * 1.10 D. Muller 13 128,5 101,3 N

2 406 First Love First 285 J Gerrits 14 110,25 103,4 N

3 437 ZWELGJE Waarschip 28 LD F. Barendsen 12 109,25 96,3 J

4 461 Hatseflatse Moody 33 * 1.65 M. Bakker 10 99,5 105 J

5 456 Wolk Start 7 J. Stoffers 11 98 103,6 J

6 407 W 151 Waarschip 600 *0.8 J.W. van de Hoek 9 90,25 116,7 N

7 446 Merdeka Clever 23 M. Pessel 13 73,25 105,5 J

8 399 Rafikie Pionier 930 H. Wijnstra 9 67 98,6 N

9 402 STELLA Sadler 32 lang kieler 137 A.F.H Joosse 4 50 105,5 N

10 478 Emmeken Jaguar 25 L Lelijveld 9 49 105,6 J

11 410 Indigo Friendship 26 *1.50 F.M. Kenter 7 40 104,2 N

12 395 Antares First 305 * 1.4 Imminga & Eykelhoff 6 38 95 J

13 417 Sea Lion Oceanis 281 Beneteau J.M. Kroese 7 37 108 N

14 472 Blue Lion Friendship 28 *1.60 R. J. Vriend 4 36 102,6 N

15 436 Winde Start 7 A Oldenhof 3 35 107,5 J

15 467 Lumare Friendship 22 *1.0 L. Frederiks 10 35 113,5 N

17 411 Foxy lady Fox 22 T.W. Noordeloos 2 34,25 107,4 J

18 424 Feeks Hallberg Rassy 26 M.B. Smit 4 33 111,1 N

21 477 Peper Moody 33 * 1.65 A Piel 2 33 107,2 N

19 453 Adventure First 285 A.J. Petrus 8 32 105,4 N

20 497 Fair Lady Contest 25 *1.25 R Donselaar 8 28 114,4 N

21 412 Tadore Waarschip 1/4T *1.2 van Langen 4 20 111 N

23 471 jjes Polyvalk E. Kors 2 14 109,5 N

24 416 Suerte First 24 Jonker 4 6 107 N

24 434 Osprey Friendship 26 *1.50 H van Meerten 2 6 106,2 N

26 443 Ela Mana Mau Hurley 800 J Van 't Veer 3 4 115,9 N

27 470 De Albatros Compromis 850 R Baks 1 1 110 N

16 DECEMBER 2011 SLUISKADE 11


KLASSEMENT RESULTATEN PALINGRACE 2011

De stand na 2 wedstrijden waarvan 2 klasserend SW

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal Punten SW SPI

1 414 Sphinx X-79 E. Nagtegaal 2 19,25 94,5 J

2 428 VIVACE Dehler Duetta 860 * 1.10 D. Muller 2 17 98,8 J

3 477 Peper Moody 33 * 1.65 A Piel 2 15,25 107,2 N

4 437 ZWELGJE Waarschip 28 LD F. Barendsen 2 14 96,3 J

5 405 PURA VIDA Pion M. E. Brouwer 2 12 94,5 J

6 406 First Love First 285 J Gerrits 2 11 103,4 N

7 440 Windroos Dehler Duetta 86 R Jacobs 2 10 103 N

8 600 Escape Dehler Dehlya 22 E Stojanov 2 4 109,9 N

9 467 Lumare Friendship 22 *1.0 L Frederiks 2 2 113,5 N

9 497 Fair Lady Contest 25 *1.25 R Donselaar 2 2 114,4 N

KLASSEMENT RESULTATEN NACHTBRAKERSCUP 2011

De stand na 3 wedstrijden waarvan 3 klasserend SW

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal Punten SW

1 403 Fianchetto F & F 65 F.J. Brand 3 41,75 103

2 420 Second wave Robber III G.J. Snel 3 33 103,1

3 428 VIVACE Dehler Duetta 860 * 1.10 D. Muller 3 32 101,3

4 495 FORTUNE Pion R. de Groot 3 31 97

5 458 Switch First 305 * 1.75 J. Wiggers 2 18 94,9

6 438 BLUE TEMPTATION Pion R.A. Kooke 3 17 97

7 405 PURA VIDA Pion M. E. Brouwer 2 16 97

7 437 ZWELGJE Waarschip 28 LD F. Barendsen 2 16 98,8

9 406 First Love First 285 J Gerrits 3 15 103,4

10 440 Windroos Dehler Duetta 86 R Jacobs 2 14 103

11 456 Wolk Start 7 J. Stoffers 1 12 106,1

11 472 Blue Lion Friendship 28 *1.60 R. J. Vriend 3 12 102,6

13 395 Antares First 305 * 1.4 Imminga & Eykelhoff 2 11 97,5

14 453 Adventure First 285 A.J. Petrus 2 7 105,4

14 461 Hatseflatse Moody 33 * 1.65 M. Bakker 1 7 107,5

16 402 STELLA Sadler 32 langkieler 137 A.F.H Joosse 1 6 105,5

17 413 LITTLE TOO Dynamic 2000 Peter 2 5 97,5

17 446 Merdeka Clever 23 M. Pessel 2 5 108

19 478 Emmeken Jaguar 25 L Lelijveld 1 1 108,1

DECEMBER 2011 SLUISKADE 11

Anna Muller heeft de buit binnen!

foto fotoboot.nl/Frank Greiner

zie volgende pagina’s>>

17


Vervolg uitslagen

KLASSEMENT RESULTATEN PINQUINCUP 2011

De stand na 6 wedstrijden waarvan 6 klasserend SW

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal Punten SW SPI

1 411 foxy lady Fox 22 T.W. noordenloos 6 76 107,4 J

2 437 ZWELGJE Waarschip 28 LD F. Barendsen 6 70 96,3 J

3 440 Windroos Dehler Duetta 86 R Jacobs 6 61 103 N

4 428 VIVACE Dehler Duetta 860 * 1.10 D. Muller 4 55 101,3 N

5 458 Switch First 305 * 1.75 J. Wiggers 4 52,25 92,4 J

6 406 First Love First 285 J Gerrits 6 51 103,4 N

7 395 Antares First 305 * 1.4 Imminga & Eykelhoff 4 33 95 J

8 434 Osprey Friendship 26 *1.50 H van Meerten 4 29 106,2 N

9 413 LITTLE TOO Dynamic 2000 Peter 4 27 95 J

10 471 jjes Polyvalk E. Kors 2 21 109 N

11 446 Merdeka Clever 23 M. Pessel 2 20 105,5 J

12 414 Sphinx X-79 E. Nagtegaal 2 19,25 94,5 J

13 478 Emmeken Jaguar 25 L Lelijveld 4 16 108,1 N

14 497 Fair Lady Contest 25 *1.25 R Donselaar 6 13 114,4 N

15 407 W 151 Waarschip 600 *0.8 J.W. van de Hoek 2 6 116,7 N

16 600 Escape Dehler Dehlya 22 E Stojanov 2 0 109,9 N

KLASSEMENT PINQUIN CUP MET DEELNEMRS VAN BUITEN AF.

Klassement resultaten Pinquincup 2011

De stand na 6 wedstrijden waarvan 6 klasserend SW

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Aantal Punten SW SPI

1 411 foxy lady Fox 22 T.W. noordenloos 6 76 107,4 J

2 437 ZWELGJE Waarschip 28 LD F. Barendsen 6 70 96,3 J

3 440 Windroos Dehler Duetta 86 R Jacobs 6 61 103 N

4 428 VIVACE Dehler Duetta 860 * 1.10 D. Muller 4 55 101,3 N

5 458 Switch First 305 * 1.75 J. Wiggers 4 52,25 92,4 J

6 406 First Love First 285 J Gerrits 6 51 103,4 N

7 395 Antares First 305 * 1.4 Imminga & Eykelhoff 4 33 95 J

8 434 Osprey Friendship 26 *1.50 H van Meerten 4 29 106,2 N

9 413 LITTLE TOO Dynamic 2000 Peter 4 27 95 J

9 6266 FF Arcade F & F 65 K Schaapman 2 27 103 N

9 901 Juul Fox 22 T Zee 4 27 108,9 N

12 81 windrose Bavaria 820 P Piels 6 25 101,5 J

13 471 jjes Polyvalk E. Kors 2 21 109 N

14 446 Merdeka Clever 23 M. Pessel 2 20 105,5 J

15 414 Sphinx X-79 E. Nagtegaal 2 19,25 94,5 J

16 290 Atlantis Kelt 850 midzwaard D-J Berg van den 4 17 106,4 N

17 478 Emmeken Jaguar 25 L Lelijveld 4 14 105,6 J

18 207 Nessy Etap 22 *1.45 H Nes v 6 13 110 J

18 497 Fair Lady Contest 25 *1.25 R Donselaar 6 13 114,4 N

20 407 W 151 Waarschip 600 *0.8 J.W. van de Hoek 2 6 116,7 N

21 600 Escape Dehler Dehlya 22 E Stojanov 2 0 109,9 N

4 UURS VAN ALMERE 2011

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Afstand Status-Berekend Punten

1 406 First Love First 285 J Gerrits 23,04 23,81 25

2 401 Gambiet Pion G.J. Vink 24,95 23,69 15

3 428 VIVACE Dehler Duetta 860 * 1.10 D. Muller 23,44 23,29 14

4 495 FORTUNE Pion R. de Groot 23,49 22,29 13

5 405 PURA VIDA Pion M. E. Brouwer 23,46 22,29 12

6 471 jjes Polyvalk E. Kors 20,26 22,11 11

7 429 Heron Halmatic 30 P. Kollman DSQ

7 437 ZWELGJE Waarschip 28 LD F. Barendsen DSQ

7 413 LITTLE TOO Dynamic 2000 Peter DSQ

7 456 Wolk Start 7 J. Stoffers DSQ

7 446 Merdeka Clever 23 M. Pessel DSQ

7 400 Marina Almere Tirion Frank Halsema DSQ

7 461 Hatseflatse Moody 33 * 1.65 M. Bakker DSQ

7 395 Antares First 305 * 1.4 Imminga & Eykelhoff DSQ

7 458 Switch First 305 * 1.75 J. Wiggers DSQ

7 440 Windroos Dehler Duetta 86 R Jacobs DSQ

18

DECEMBER 2011 SLUISKADE 11


En dus: de clubkampioen 2011

Plaats Start Naam jacht Type jacht Schipper Punten

1 428 VIVACE Dehler Duetta 860 * 1.10 D. Muller 91

2 406 First Love First 285 J Gerrits 171

2 437 ZWELGJE Waarschip 28 LD F. Barendsen 171

4 495 FORTUNE Pion (OOD) R. de Groot 204

5 405 PURA VIDA Pion (OOD) M. E. Brouwer 227

6 403 Fianchetto F & F 65 STD F.J. Brand 229

7 458 Switch First 305 J. Wiggers 247

8 414 Sphinx X-79 E. Nagtegaal 330

9 456 Wolk Start 7 J. Stoffers 353

10 446 Merdeka Clever 23 M. Pessel 383

11 413 LITTLE TOO Dynamic 2000 Peter 401

12 395 Antares First 305 * 1.4 Imminga & Eykelhoff 411

13 461 Hatseflatse Moody 33 * 1.65 M. Bakker 419

14 438 BLUE TEMPTATION PION (OOD) R.A. Kooke 448

15 411 foxy lady Fox 22 T.W. noordenloos 453

16 420 Second wave ROBBER 3E G.J. Snel 454

17 407 W 151 Waarschip 600 *0.8 J.W. van de Hoek 487

18 478 Emmeken Jaguar 25 L Lelijveld 515

19 402 STELLA Sadler 32 lang kieler 137 A.F.H Joosse 541

20 399 Rafikie Pionier 930 H. Wijnstra 553

21 472 Blue Lion Friendship 28 *1.60 R. J. Vriend 571

22 410 Indigo Friendship 26 *1.50 F.M. Kenter 589

23 471 jjes Polyvalk E. Kors 601

24 417 Sea Lion Oceanis 281 Beneteau J.M. Kroese 613

25 467 Lumare Friendship 22 *1.0 L Frederiks 619

26 436 Winde Start 7 A Oldenhof 637

27 424 Feeks Hallberg Rassy 26 M.B. Smit 641

28 497 Fair Lady Contest 25 *1.25 R Donselaar 642

29 453 Adventure First 285 A.J. Petrus 649

30 434 Osprey Friendship 26 *1.50 H van Meerten 654

31 440 Windroos Dehler Duetta 86 R Jacobs 665

32 477 Peper Moody 33 * 1.65 A Piel 673

33 412 Tadore Waarschip 1/4T *1.2 van Langen 709

34 400 Marina Almere Tirion Frank Halsema 735

35 416 Suerte First 24 Jonker 745

36 443 Ela Mana Mau Hurley 800 J Van 't Veer 769

37 470 De Albatros Compromis 850 R Baks 781

38 401 Gambiet PION (OOD) G.J. Vink 838

39 429 Heron Halmatic 30 P. Kollman 863

40 600 Escape Dehler Dehlya 22 E Stojanov 869

41 449 Twister Slotte 30 R Lensing 901

DECEMBER 2011 SLUISKADE 11

Allemaal winnaars! - foto Frank Seignette

19


Boven: snoeihout verzamelen en opruimen. Rechts:

gezamenlijke strijd tegen het riet.

Onder: de doorgaande worsteling met de boom-

wortels op de parkeerplaatsen ook omdat daar de

boten voor de winterstalling komen te staan.

Boven: Vechten met een onwillige kunststof buis

onder de Stelconplaten en bestrating door om leidingen

te kunnen doorvoeren.

SPECIAL

Unieke

zelfwerkzaamheid in

zon en regen

Leden melden zich altijd individueel voor zelfwerkzaamheid bij de Havencommissie

maar nu reageerde zij op de oproep van de havenmeester

op een unieke wijze gezamenlijk aan de slag te gaan. Op zaterdag

1 oktober met mooi zonnig weer en op zaterdag 8 oktober met regen

en later een mager zonnetje. Deze nieuwe Zelfwerkzaamheidsdagen

bleken gezellig en nuttig.

Door LESLEY ANEMA met foto’s van ROEL HOOGEVEEN

Door geluiden vanuit de “oude garde”, dat de

hijsdagen van voor de “Knijpstra-Kar” zo gezellig

waren, hadden we het plan opgevat om dan

zelfwerkzaamheiddagen te organiseren. Na overleg

met Harm Wijnstra (dinsdag en donderdag ploeg),

Roel van de evenementencommissie en Frans

Paternotte (zwh coördinatie).

Na de oproep kwamen de eerste aanmeldingen al

snel binnen, en waar wij op ongeveer 40 aanmeldingen

hadden gehoopt stond de teller al vrij snel

boven de 80 aanmeldingen.

Er ontstond een beetje paniek, hebben we wel

genoeg werkzaamheden voor zoveel mensen te

gelijk, hebben we wel gereedschap genoeg en hoe

gaan we dit in goede banen leiden????

De communicatie commissie kwam precies op tijd

met een nieuw bewegwijzeringsplan voor 2012,

waar veel werkzaamheden uit voort kwamen.

Harm Wijnstra wist samen met enkele leden uit de

dinsdag en donderdagploeg ook een aardige lijst te

maken met werkzaamheden die normaal blijven

liggen, dus met de hoeveelheid werkzaamheden

zat het wel snor.

Bij de oproep aan de mensen, die zich hadden

opgegeven, werd gevraagd om gereedschap van

huis mee te nemen, en ook hier werd boven ver -

20 DECEMBER 2011 SLUISKADE 11


wachting gehoor aan gegeven. Dus opgelost! En toen

kwam er op aan om alles in goede banen te leiden.

Daarom geprobeerd om het zo simpel mogelijk te

houden en uiteindelijk verliep het dan ook allemaal

soepel.

Het weer zorgde voor twee totaal verschillende

dagen, maar met op beide dagen een even grote

inzet van ongeveer 40 mannen en 3 vrouwen. De 1e

dag met prachtig nazomer weer waarop veel werk

werd verzet. En op de 2e dag werden de vrijwilligers

getrakteerd op slagregens en serieus herfstweer.

Maar ondanks het weer deed men niet onder voor de

ploeg mensen van de eerste week .

Na beide dagen was de conclusie dat het twee gezellige

en zeer productieve dagen zijn geweest, waarop

leden die elkaar nooit tegen komen, door hun voor -

keur voor benzine, diesel, roeispanen of zeildoek, nu

wel met elkaar in contact

zijn gekomen!

DECEMBER 2011 SLUISKADE 11

Op de dag zelf heeft de

Evenementen commissie

er via 10 Beaufort voor

gezorgd dat er een kop

koffie en een broodje

klaar stond voor de

zwoegers en na afloop

natuurlijk een Biertje!

De conclusie?

VOOR HERHALING

VATBAAR!

Met dank aan iedereen

die zich op deze dagen

voor onze vereniging heeft

ingezet.

Links: Theo en Jan ruimen schroot. Rechts boven: reparatie aan lichtmast.

Rechts: de bermsnoeiers en onder de rietsnijdersploeg.

Midden: overgevaren Optimistjes gaan de winterstalling tegemoet.

Meer foto’s op: http://en.fotoalbum.eu/roelhoogeveen

21


Man over boord! door Erik Nagtegaal

Zondag 9 oktober was er een

wedstrijd voor de Pinguincup.

De week ervoor waren er nog

zomerse temperaturen en vooral geen

wind. Deze dag staat er een windkracht

5 á 6, met regenbuien. We

zijn met een volledige bemanning en

iedereen is goed bekend met de boot.

We besluiten met de fok en ongereefd

grootzeil te gaan varen, ook de

spinnaker spullen liggen klaar.

De eerste wedstrijd begint met een

aan-de-winds rak en de boot is onder

controle te houden, mits actief getrimd.

De wedstrijd vordert, we liggen

vanaf de start vooraan, maar niet genoeg

naar onze zin. Er nadert een rak

waarvan we inschatten dat daarin kan

worden gespinnakerd. De spi wordt

zonder al te veel problemen gezet en

een rak rodeo zeilen wordt ingezet.

We lopen zienderogen uit op onze

achtervolgers: de snelheid loopt op

tot ruim boven de 8 knopen, later

blijkt dat we zelfs 8.8 te hebben gehaald.

Het gevaar is altijd dat de neus

van de boot zich in het water boort.

Dat kan tot gevolg hebben dat de

voorkant in het water vast zit en de

achterkant erover heen wil. De boot

gaat dan enorm loeven, ofwel uit het

roer lopen onder spinnaker. Zo ook

vandaag, een vlaag, te laat reageren

en jawel, we loeven tot bijna aan de

wind. We kunnen echter toch weer

terug sturen en de snelheid is zo

weer terug.

Met zulke snelheden is in onze

wedstrijden het rak ook snel weer

voorbij. De spinnaker moet er dus

vanaf, iedereen weet wat te doen. Er

gaat echter iets mis. De barberhauler

aan lij is ver gevierd en komt vast

te zitten aan de zijkant van de giek:

daar zit bij ons een stuk regenpijp

waar de spi-boom in hangt, deze buis

is gescheurd en de lijn zit er in vast.

Alwin staat in de kajuitingang om de

spi te strijken en probeert de lijn los

te duwen, dat wil niet. Hij gaat er

nogmaals goed voor staan en zet zijn

gewicht in de strijd. De lijn schiet los

en daarmee verliest Alwin zijn balans.

In een reflex besluit hij niet in een

scepter of railing te willen vallen en

duikt er overheen: Man overboord! Ik

zie hem gaan, de spi volledig in het

water met enorme scheur, schoten en

val. Alwin komt te voorschijn en houdt

zich vast aan lijnen, voorzien van een

opgeblazen vest, gelukkig. Zelf stuur

ik snel op naar aan de wind en laat

het grootzeil volledig gaan. Elbert-Jan

vraagt zich dan nog af waar Alwin is

gebleven. De snelheid wordt verder

uit de boot gehaald en Alwin kan

zich naar de boot toe trekken. Geen

zwemtrap en zelfs onze boot is dan

nog vrij hoog. Ik laat de buitenboordmotor

zakken zodat die als step kan

worden gebruikt. Wolter en ik trekken

aan Alwin, de gordel van zijn vest is

goed vast te pakken. Hij houdt zelf de

hekstoel vast en gaat vreemd genoeg

met zijn voeten eerst via de spiegel

onder de railing door naar binnen.

Martijn was met de rubberboot redelijk

snel ter plaatse, maar zijn hulp

bleek niet nodig. Wel goed dat hij

kwam kijken, het gebeurde in het

zicht van het startschip.

Dan de spinnaker naar binnen. Een

van de schoten zit muurvast onder de

boot, een probleem voor later. Omdat

alles in orde lijkt met iedereen, en we

nog steeds vooraan liggen, besluiten

we de wedstrijd voort te zetten. We

krullen om de boei heen en gaan het

kruisrak in naar de volgende boei.

In een reflex besluit hij niet in

een scepter of railing te willen

vallen en duikt er overheen: Man

overboord!

Puinruimen duurt nog bijna het hele

rak. Alwin gaat naar binnen, afdrogen

en droge kleren aan. Alles is opgelost

en er worden al weer grappen over

gemaakt. Alwin was ok en gaf aan

ook de tweede wedstrijd wel aan te

kunnen. De bikkel.

Als zeilinstructeur in zowel de Valk

als op zeegaande jachten heb ik vaak

de MOB manoeuvre behandeld en heb

hem zelf ook moeten trainen. Je was

er dan op gespitst dat er een koekenpan

met stootwil er aan over boord

ging.

Nu gebeurde het volkomen onverwacht

en het gaat niet in slow-motion!

Alles wat je over mob hebt geleerd is

opeens niet van toepassing, de mob

wordt nooit geoefend met spi! Troep

en man achter de boot en de motor

omhoog en dus niet te gebruiken.

Op dat moment moet je met elkaar

doen wat het beste lijkt en tijd tot

nadenken is er niet. Onderkoeling en

dus horizontaal naar binnen halen?

Letsel? Niet over nagedacht. Man zo

snel mogelijk binnen boord zien te

krijgen was het enige dat telde. Hoe

lang het heeft geduurd weet ik niet,

hooguit 2 tot 3 minuten?

Hadden we teveel zeil staan, was het

onverantwoord om te spinnakeren? Ik

vind van niet, maar een ongeluk blijkt

in een klein hoekje te zitten.

Omdat het goed is afgelopen zou

je bijna vergeten dat het een gevaarlijke

situatie is geweest. De volgende

dag is een bekende palingvisser in de

Loosdrechtse plassen verdronken nadat

zijn bootje is omgeslagen. Ik ben

blij dat we vrijwel altijd zwemvesten

dragen.

22 DECEMBER 2011 SLUISKADE 11


Voor al uw onderhoud Shipshape Jachtservice

IJmeerdijk 12 • 1361 AA Almere • tel: 036 536 78 74 • fax: 036 536 68 57 • info@shipshape.nl • www.shipshape.nl

WATERSPORT "OOST"

MIDDENWEG 105 - 107

AMSTERDAM

TELEFOON 020-694 60 42

BIJNA ALLES VOOR UW BOOT

Touwwerk, Stootwillen

Kompassen, Dieptemeters,

Warmtekleding, Verlichting,

Plotters, Besturingssystemen,

Vlaggen, Noodsignalen,

Jachtverven, Lieren,

Zeilkleding, Reddingsvesten,

Autopiloot,

en nog veel meer; maar kom

zelf kijken in onze zaak.

U bent van harte welkom.

DE SPECIAALZAAK VOOR DE DOE-HET-ZELVER

LEDEN WSV ALMERE-HAVEN 10% KORTING

WATERSPORT "OOST"

“Betrouwbaar, bekwaam

en betrokken”

Dat vinden wij van onszelf en dat wordt elk jaar bevestigd door

onze cliënten in het Incompany onderzoek. Vroeger waren we

vooral ook BESCHEIDEN maar dat durven we heel voorzichtig los

te laten nu we tot de 15 grootste accountantsorganisaties van

Nederland behoren met 500 medewerkers verdeeld over 14 vestigingen.

Onze groei komt natuurlijk niet uit de lucht vallen maar

heeft te maken met het vertrouwen in ons van onze cliënten.

In onze dienstverlening staat de persoonlijke relatie centraal.

De omvang van onze organisatie staat borg voor continuïteit

en kwaliteit. Meeuwsen Ten Hoopen is aangesloten bij Moore

Stephens, een wereldwijd samenwerkingsverband van onafhankelijke

kantoren.

www.meeuwsentenhoopen.nl

Spoordreef 25-27

1315 GK Almere

Postbus 10325

1301 AH Almere

Telefoon: (036) 53 44 862

Fax: (036) 53 43 740

E-mail: almere@mth.nl

Vestigingen: Almere - Assen

Baarn - Barneveld - Bussum

Emmeloord - Epe - Heerde

Hoevelaken - Lelystad - Meppel

Putten - Steenwijk - Veenendaal

Adv Alg 93x130 fc.indd 1 11-12-2007 11:38:33


VERENIGINGSFINANCIËN

Op 14 december wordt in de Algemene Ledenvergadering

de begroting 2012 behandeld. Als u dit artikel onder ogen

krijgt is de behandeling achter de rug. Uitgangspunten

voor de begroting zijn een gelijkblijvende contributie en

zelfwerkzaamheidbijdrage van € 100 en € 75 per lid per

jaar. Ook het tarief voor de waterligplaatsen blijft gelijk.

Het tarief voor een walplaats wordt verhoogd van € 14,50

naar € 17,50 per m2. Daarmee wordt verdere uitvoering

gegeven aan het besluit in de Algemene Vergadering van

eind 2008 om de tarieven voor de walplaatsen geleidelijk

op te trekken naar het niveau van de waterligplaatsen.

In 2009 werd het tarief al verhoogd van € 14,50 naar €

17,50 per m2 en nu is de volgende stap aan de orde: een

verhoging naar € 20 per m2. Voorstellen van het bestuur

om door middel van een verhoging de tarieven geheel

gelijk te trekken komen een volgend jaar.

De begroting voor 2012 sluit met een positief saldo van

€ 6.600. De inkomsten en uitgaven die tot dit resultaat

leiden zijn hieronder in hoofdlijnen weergegeven. Daarna

worden de begrotingsposten met de grootste afwijkingen

ten opzichte van de begroting 2011 toegelicht.

Baten & Lasten

Contributies en inschrijfgelden 65.300

Personeelskosten 105.700

Zelfwerkzaamheid 43.125

Algemene kosten 80.590

Liggelden 245.000

Huisvestingskosten 103.000

Hefgelden 17.500

Vrijwilligersvergoeding 42.825

Passanten/camping 16.000

Afschrijvingen 67.710

Opbrengst clubhuis 8.000

Interest 6.000

Advertenties/bokken/elektra/etc 17.500

Totaal baten 412.425

totaal lasten 405.825

Baten

De inkomsten stijgen in 2012 ten opzichte van de begroting

2011 met € 4.825 tot € 412.425; een stijging van bijna

1,2%. Hieronder de meest opvallende posten.

Door de daling van het aantal leden – gerekend is met

575 leden in plaats van 600 – nemen de contributieinkomsten

en het bedrag van de zelfwerkzaamheidbijdrage

met 4 % af.

De inkomsten aan liggelden stijgen met 2%. Dit is het

gevolg van de aanleg in 2011 van de nieuwe ligplaatsen

aan de G-steiger en de verhoging van het tarief voor de

walplaatsen.

Het afgelopen jaar ontving de haven minder passanten.

Waarschijnlijk is sprake van een combinatie van oorzaken

zoals het slechte zomerweer, de waterplanten in de

randmeren, de minder goede economische situatie en

wellicht ook een blauwalgimago . De inkomsten uit de

passanten in de haven zijn voor 2012 afgestemd op de

resultaten van 2011. Daar staat tegenover dat de camping

beduidend meer heeft opgebracht dan was begroot. Ook

dit is in de begroting van 2012 verwerkt. De inkomsten

door havenpassanten en campinggasten worden daardoor

ruim 6,5% hoger in 2011 begroot.

Tegenover het verdwijnen van de brandstofpomp en

de daardoor wegvallende inkomsten staat een hogere

opbrengst aan inschrijfgelden, advertenties en aan bokken

en trailers.

Lasten

De uitgaven in 2012 worden begroot op € 405.825; een

stijging van iets minder dan € 10.000 ten opzichte van het

jaar ervoor (2,5%).

Algemene kosten

De totale begrote uitgaven onder dit hoofdstuk zijn

nagenoeg gelijk aan die van de begroting 2011. Wel

worden hier een paar (stevige) afwijkingen geconstateerd.

In de begroting is eenmalig een bedrag opgenomen van

€ 2.500 voor een door een extern bureau in te stellen

onderzoek naar de huidige communicatiemiddelen en de

behoefte binnen de vereniging daaraan.

In 2012 bestaat de vereniging 35 jaar. Onder publiciteit/

onvoorzien is hiervoor een extra bedrag opgenomen om,

als daartoe wordt besloten, hieraan aandacht te schenken

in de media.

Voor de post Kosten Algemene Vergadering zijn geen

kosten begroot omdat hierop de afgelopen jaren geen

uitgaven geboekt.

Huisvestingskosten

De totale huisvestingskosten zijn ruim € 6.000 (6,3%) hoger

geraamd dan het jaar daarvoor. Er zijn binnen dit hoofdstuk

echter wel grotere afwijkingen zichtbaar.

De kosten van de energie tonen ten opzichte van eerder

begrotingen een excessieve stijging; ten opzichte van de

begroting 2011 een toename met 60% tot € 16.000.

Dit komt door de energie voor de pompen die in de

haven worden ingezet voor de bestrijding van blauwalg.

Met de gemeente is in 2010 afgesproken dat zij de

pompen in de haven beschikbaar stelt en de vereniging de

energierekening betaalt. In de begroting 2011 was hiermee

echter geen rekening gehouden. De hoge kosten kwam

pas begin 2011 aan het ligt in de jaarafrekening van het

energiebedrijf.

Daar tegenover staat een forse daling van de milieukosten

met € 5.000 (33,3%). De daling werd in 2011 zichtbaar en

is het gevolg van een gerichter een zuiniger beheer van

de vuilcontainers.

De afgelopen jaren is een terughoudend beleid gevoerd

in het onderhoud van het terrein en de infrastructuur. Dit

met het oog op de plannen voor de nieuwe jachthaven

waarvan de start van de uitvoering in 2011/2012 was

gepland. Nu de plannen voor de nieuwe haven in de

ijskast zijn beland is de komende jaren meer aandacht op

zijn plaats voor het onderhoud aan gebouwen, terrein en

infrastructuur. In de begroting is hiervoor € 4.500 (25%)

meer opgenomen dan het jaar ervoor.

zie volgende pagina>>

24 DECEMBER 2011 SLUISKADE 11


vervolg financieel verslag

Investeringen in 2012

Ook de komende jaren zal veel zorg nodig zijn voor

het in stand houden van de voorzieningen. Niet alleen

door middel van onderhoud maar ook door investeringen

in vernieuwingen en verbeteringen. In 2011 is dit

duidelijk zichtbaar geworden door het vernieuwen van

de drijflichamen van de A-en B-steiger, de aanleg van

de meldsteiger, de vernieuwing van de damwand langs

de helling en de aanleg van een aantal ligplaatsen aan

de G-steiger. Het laatste was mogelijk door het opheffen

van het brandstofpunt. Tevens werd een afzuigpomp voor

vuilwater geplaatst.

Voor 2012 wordt geïnvesteerd in het verplaatsen van de

G-steiger, het vervangen van het toegangssysteem tot

de haven en in maatregelen in en aan het havenkantoor

zodat voldaan wordt aan de Arbo-richtlijnen. Voor het ter

perse gaan van dit nummer van Sluiskade 11 kan nog

als laatste nieuwtje worden gemeld dat de Algemene

Ledenvergadering niet instemde met het voorstel voor

100%

Living

Wonen bij de Noorderplassen

Designed by Piet Boon

het verplaatsen van de G-steiger. De vergadering ging met

meerderheid van stemmen wel akkoord met de verhoging

van het waltarief van € 17,50 naar € 20,00 per m2.

Nico van Schaik

Nico van Schaik, penningmeester

18 hofwoningen bij de haven

Geheel uit te breiden naar uw eigen wens

Kavels van 285 m 2 tot 345 m 2

Prijzen vanaf e 295.000,- v.o.n.

www.hollandsehaven.nl


De Kookkolom!

Eindelijk hebben we een zonnige dag

op onze regenachtige zeilvakantie. De

korte broek vis ik onder uit de tas

en we genieten van een ontbijtje in

de kuip.

Zo’n dag waarop ik niet zo veel wil

doen, met een boek in de zon is al

heerlijk.

Tegen beter weten in laat ik me

overhalen om toch op pad te gaan.

Zo vaak komen we ook weer niet op

Vlieland.

Frits heeft goede zin; het is mooi weer,

hij fietst, hij fotografeert, hij geniet.

Ik vind het allemaal maar saai. Het

ene duin met zijn schelpenfietspad is

voor mij hetzelfde als het andere. Als

dan ook nog oerossen ons de weg

versperren en de bijbehorende vliegen

en horzels me gek maken, is voor

mij de maat vol. Met de stoom uit

mijn oren fiets ik ver voor Frits uit

linea recta naar het terras van het

havenrestaurant “De Dining”.

De beteuterde suggestie van Frits om

na de borrel in het dorp te gaan eten,

veeg ik resoluut van tafel.

Nu ik zit, ga ik hier voorlopig niet

meer weg.

Ik kijk naar de mensen, naar het wad,

naar de schepen die binnenkomen.

Ik voel de zon waar ik zo naar heb

gesnakt en voel de rust neerdalen.

Van de middagborrel gaan we geruisloos

over op het avondmaal; zeebaars en

bouillabaisse. Voedsel dat deze dolle

stier temt.

Vissoep (2 personen)

1 ui, gesnipperd

1 knoflookteen, gesnipperd

½ venkelknol, in dunne repen

½ groene paprika, in blokjes

Olijfolie, 2 eetlepels

Pernod, 50 ml

1 blik tomaten

2 visbouillonblokjes

Rozemarijn

Zout en peper

Gemengde visfilet in blokjes, 400 gram (bv. kabeljauw,

poon)

Verhit de olijfolie in een pan. Voeg de ui en knoflook

toe en bak ze tot ze glazig zijn. Voeg de venkelknol en

paprika toe en bak 5 minuten.

Blus de groente af met de Pernod (of een andere drank

met anijssmaak).

Doe de tomaten met het sap en de visbouillonblokjes in

de pan. Voeg 1 liter water en de rozemarijn toe en breng

op smaak met zout en peper. Breng aan de kook en laat

ongeveer 15 minuten rustig koken.

Voeg de visfilet toe (garnalen of mosselen erin is ook erg

lekker).

Laat de vis in 4 minuten op zeer laag vuur in de soep

pocheren.

Lucia Zwaanenburg

Kookstudio luciaz’ eeterij

www.luciaz.nl

26

DECEMBER 2011 SLUISKADE 11


TELEMERE V/H TELEVERSUM: ANDERE NAAM, ZELFDE SERVICE

Service, Vriendelijk, Vakbekwaam

Dealer van onder andere Asa Boot Electro

Honda generatoren

Digitenne & Canal Digital

Procom Antennes

Een greep uit ons assortiment:

- Marifoon, gps, gsm, schotel- en digitenne-antennes.

- Dekdoorvoeren, kabels, pluggen etc.

- 27Mc, pmr- en lpd-apparatuur.

- Compressor/koelboxen en koelkasten.

- Watervaste luidsprekers voor radio en/of marifoon.

- Acculaders, diodeblokken, generatoren.

- Alle kennis op het gebied van zonne-energie,

op brandstof en elektrische steps en minibike’s.

U kunt ons vinden achter de Gamma:

Markerkant 10-136c 1316 AL Almere

Almere

036-5330333

info@telemere.nl

www.telemere.nl


dEPATRIJS

D I E R E N S P E C I A A L Z A A K

Uw dierenadviseur en specialist in Almere!

Dealer van ondermeer:

Uw adviseur op het gebied van honden- en

kattenvoeders, knaagdieren, tropische vissen,

reptielen en voederdieren.

www.depatrijs.nl

Botplein 1 036 533 7790

Rumbastraat 76 036 523 0256

Onderhoud / reparatie / accessoires / sloepen / rubberboten / in- en verkoop

De Steiger 92 1351 AH Almere Haven www.boatingworldalmere.nl T 036 - 538 6380

Nutrition that understands your pet.

52.29.354N

004.91.295E

Gespecialiseerd in onderhoud, service, levering van

onderdelen en reparatie van zeil- en motorjachten.

Wij bieden mobiele jachtservice op locatie, dus alle

gemak voor u!

Coen van Boshuizenlaan 5

1191 SE Ouderkerk aan de Amstel

www.mobielejachtservice.nl

info@mobielejachtservice.nl

tel.: 0629 -339 912

fax: 084 -738 5850

Werkplaats-adres:

Rondehoep West 34 2/26

1191 KL Ouderkerk aan de Amstel

Off icial dealer van:

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!